Informatie

Het online archief van de VVAM bevat honderden tijdsdocumenten van beide strijdende partijen die meer vertellen over de operatie Market Garden. Delen zijn openbaar in te zien. Voor andere documenten moet u eerst een (gratis) account aanmaken.

Nog geen account? Maak het hier aan.

Archivalia

Tatham Warter, Dutch courage en pegasus, memoirs

Van leden voor geïnteresseerden, memoires van Tatham-Warter: Dutch courage and pegasus

Oberbefehlshaber West: Tagesmeldungen september 1944

Van leden voor iedereen die geïnteresseerd is in de septemberdagen van 1944. De Tagesmeldungen van de Oberbefehlshaber West. Door de omvang van 47MB is het bestand alleen als download beschikbaar: LINK om de pdf te downloaden. (Bron:…

Airborne Airtransported Operations No.4 (1943) aan bibliotheek toegevoegd

Het volgende document is aan de bibliotheek toegevoegd: ARMY/AIR OPERATIONS PAMPHLET No4 Airborne Airtransported Operations No4 Link naar bibliotheek U kunt het hier downloaden via deze "LINK".
,

Glider Pilot Regiment, report op operation Market, appreciation & instructions (nov 44)

Maarten Engels stuurde een pdf versie van het Report on operation Market, appreciation and operational instruction by Commander Glider-Pilots met de wens dit bestand via de website te delen met de leden.  Hieronder is het document in zijn…

Archief Ede, inventaris collectie E. van de Weerd

De redactie ontving een bewerkte inventaris van de collectie van E. van de Weerd. Het is een zeer bruikbaar hulpmiddel voor het ontsluiten van deze bijzondere collectie over Ede en de Veluwe in 1944 en 1945. Gemeente Archief Ede, inventaris…

38 Group operation order no 526 for Operation Market

Het document "38 Group operation order no 526 for Operation Market" is toegevoegd op het publieke deel van de website. Het bestand is in pdf formaat en de tekst is met OCR doorzoekbaar. (niet elk karakter is herkend waardoor een negatief…

Artikelen

The Oosterbeek Railway Crossing

The 1st Parachute Battalion’s move, South, over the railway line at Oosterbeek in the early hours of Monday, 18th September 1944, has always been somewhat of a mystery. This is because there is no mention of how the Battalion achieved this…
Renkum Nieuws NL

They forgot about the Gliderpilots!

Last week the Airborne Feelings Foundation launched a crowdfund for a new monument which should rise at the new Dreyeroord (the White House) in Oosterbeek, The Netherlands. Not the monument, but the design of it provides a lot of commotion…

Jedburgh tijdens operatie Market Garden – thesis 1990

Abstract: This study evaluates the six Jedburgh teams which supported Operation Market Garden during the period 11 September-24 September 1944. Recruitment and training of volunteers for Jedburgh missions in Europe is first examined. The status…

AWN17 maakt op verzoek GLK schuttersput in de Oorsprong

In het voorjaar van 2017 is de vereniging benaderd door de Arnhemse afdeling van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland(AWN). Deze vrijwilligers in de archeologie waren door het Gelders Landschap en Kasteelen (GLK) gevraagd om sporen uit…

Oosterhaar: een volgende serie documenten

Een volgende serie documenten uit de schenking van mevr Oosterhaar.   De volgende serie documenten: De afgelopen week zijn de volgende documenten gedigitaliseerd en met tekstherkenning opgeslagen. Hieronder zijn ze direct te…

Fotograferen tijdens de slag – expositie 1986

Fotograferen tijdens de slag - gids bij de expositie uit 1986. Download het artikel (voor leden): link

Kaarten / maps

Boeree kaarten: 2173-54

De collectie van het Gelders Archief bevat een groot aantal kaarten van Theodoor Alexander Boeree. In de jaren '60' heeft de luitenant-kolonel bd zijn manuscript en volledige archief overgedragen aan het RIOD, SMG en GA. In het GA zijn kaarten…

Boeree kaarten: 2173-53

De collectie van het Gelders Archief bevat een groot aantal kaarten van Theodoor Alexander Boeree. In de jaren '60' heeft de luitenant-kolonel bd zijn manuscript en volledige archief overgedragen aan het RIOD, SMG en GA. In het GA zijn kaarten…

Boeree kaarten: 2173-52

De collectie van het Gelders Archief bevat een groot aantal kaarten van Theodoor Alexander Boeree. In de jaren '60' heeft de luitenant-kolonel bd zijn manuscript en volledige archief overgedragen aan het RIOD, SMG en GA. In het GA zijn kaarten…

Boeree kaarten: 2173-51

De collectie van het Gelders Archief bevat een groot aantal kaarten van Theodoor Alexander Boeree. In de jaren '60' heeft de luitenant-kolonel bd zijn manuscript en volledige archief overgedragen aan het RIOD, SMG en GA. In het GA zijn kaarten…

Kaarten geplaatst in leden omgeving

De verzameling documenten van en voor leden is uitgebreid met de groep 'kaarten'. Zie het bericht in de leden omgeving. LINK

Sheet 6 N.W. Arnhem 1944

Kaart van Arnhem uit 1944/ Sheet 6 N.W.: Download de kaart

Magazine

,

Index op geografische namen in nieuwsbrieven en magazines

Index van geografische plaatsnamen en aanduidingen De verwijzingen naar de plaatsnamen Arnhem en Oosterbeek zijn achterwege gelaten. Met het verschijnen van het Airborne Magazine No. 1, is voor de verwijzing naar geografische plaatsnamen…
,

Alle indexen van Ministories, nieuwsbrieven en magazines periode 1980 – 2019

Dhr de Kwant heeft zijn serie indexen (wederom) geactualiseerd met een versie waar alle geografische benaming zijn opgenomen uit de de ministories 1980 – 2019. 1. Download de index 1980-2019 op boeken, films en videos 2. Download de…

Index van persoonsnamen / names of persons in nieuwsbrieven en magazines

Index van persoonsnamen De index van persoonsnamen bevat de persoonsnamen die opgenomen zijn in de Nieuwsbrieven 1 tot en 132 (in de index als getal opgenomen), de Airborne Magazines (AM) 1 tot en 16 en de Ministories (MS) 1 tot en met 125.…

Index van legeronderdelen / army units in nieuwsbrieven en magazines

Index van legeronderdelen Deze index bevat een overzicht van geallieerde en Duitse legeronderdelen die vermeld zijn in de Nieuwsbrieven 1 tot en 132 (in de index als getal opgenomen), de Airborne Magazines (AM) 1 tot en 16 en de Ministories…

Index van foto’s en afbeeldingen in nieuwsbrieven en magazines

In deze index is een overzicht opgenomen van meer dan 1.000 fotografische afbeeldingen, die in de afgelopen 40 jaar in de Nieuwsbrieven, de ministories en de Airborne Magazines van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum zijn gepubliceerd.…

Hulzen in een moestuin

Het verhaal achter een huls die in een moestuin is gevonden aan de Benedendorpsweg in Oosterbeek. De bodemvondst heeft een relatie met de slag om Arnhem in de septemberdagen 1944.

Ministories

Index van Nieuwsbrieven en Ministories 1980 – 2019

Redactie Nieuwbrieven / Editors Newsletters & Airborne Magazine De redactie van de Nieuwsbrief is vanaf het begin in de handen van drs. R.P.G.A. Voskuil. Vanaf de Nieuwsbrief No. 50 (tot en met No. 92) werd de redactie van de Nieuwsbrief…

Register Ministories Vrienden Van het Airborne Museum

1.           De Ministories 1.1        Het ontstaan van de Ministories De beperkte ruimte om in de Nieuwsbrief gegevens en informatie over bepaalde onderwerpen met betrekking tot de Slag om Arnhem op te nemen, heeft er toe…

The Oosterbeek Railway Crossing

The 1st Parachute Battalion’s move, South, over the railway line at Oosterbeek in the early hours of Monday, 18th September 1944, has always been somewhat of a mystery. This is because there is no mention of how the Battalion achieved this…

Ministory 104

DOWNLOAD artikel

Ministory 130

DOWNLOAD artikel

Ministory 129

DOWNLOAD artikel

Nieuwsbrieven

VVAM Nieuwsbrief 50 – Mei- 1993

Bij de 50ste Nieuwsbrief Het verschijnen van het 50ste nummer van de Nieuws-brief schept de gelegenheid even stil te staan bij het vele werk dat werd en wordt verricht om dit blad vier keer per jaar in deze omvang en goed verzorgd te laten…

VVAM Nieuwsbrief 49 – Februari – 1993

Grootse renovatieplannen voor het Airborne Museum. Op 1 februari j.1. werden tijdens een persconferentie de plannen bekend gemaakt voor een grote renovatie van het Airborne Museum. De plannen omvatten o.a de vernieuwing van foto's, teksten,…

VVAM Nieuwsbrief 48 – Oktober – 1992

Thema-middag op zaterdag 12 december a.s. Op zaterdag 12 december a.s. organiseert onze Vereniging weer een speciale thema¬middag voor leden. Dit jaar zal deze middag worden gehouden in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk te…

VVAM Nieuwsbrief 47 – Augustus – 1992

7 5 mm Pack Howitser geschonken aan het Airborne Museum. In de vorige Nieuwsbrief maakten wij er reeds melding van: het Airborne Museum is eindelijk in het bezit gekomen van een 75mm Pack Howitser, van het type dat in september 1944 werd gebruikt…

VVAM Nieuwsbrief 46 – Mei – 1992

In Memoriam Mevrouw Kate Ter Horst-Arriëns. Op 21 februari j.1. overleed op 85-jarige leeftijd als gevolg van een noodlottig ongeval mevrouw Kate Ter Horst-Arriëns uit Oosterbeek. Enkele dagen daarvoor was ik nog in de oude pastorie bij…

VVAM Nieuwsbrief 45 – Februari – 1992

De Vereniging Vrienden schenkt DE VRY filmcamera aan het Airborne Museum. Op de tentoonstelling 'Fotograferen tijdens de Slag om Arnhem', die in 1986 in het Airborne Museum werd gehouden, was slechts een van de twee typen filmcamera's die bij…

Presentaties

VVAM tourguides