Informatie

Het online archief van de VVAM bevat honderden tijdsdocumenten van beide strijdende partijen die meer vertellen over de operatie Market Garden.

Archivalia

,

Diary 30 Corps Sept – 1944 toegevoegd

In het besloten  deel van de site is het dagboek van 30th Corps toegevoegd. Het bestand is in pdf formaat en de tekst is met OCR doorzoekbaar. (niet elk karakter is herkend waardoor een negatief zoekresultaat geen garantie is dat de gezocht…

Archeologisch rapport van RAAP uit 2015: Naast de Oude Kerk

In het deel van de site voor leden is een archeologisch rapport opgenomen uit 2015. Het is een verlag van het archeologisch onderzoek door RAAP bij de Oude Kerk te Oosterbeek.   Download

82nd Airborne Division Field Order 13 sept 1944

In het deel van de site voor leden is de Field order van de 82nd Airborne Division opgenomen van 13 september 1944. Abstract: Field orders containing details pertaining to 82nd Airborne involvement in Operation Market Garden. Includes attack…

Memorial Service 1948

De Memorial Service uit 1948. Download het artikel (voor leden): link

Memorial Service 1945

De 1e Memorial Service uit 1945 . Download het artikel (voor leden): link

Artikelen

De Groene Baret: Herdenking Market Garden

DINSDAG 19 SEPTEMBER 2017. Ongeveer 60 oud-commando's afkomstig uit verschillende delen van het land en een afvaardiging van het KCT, zijn aanwezig bij de herdenking Market Garden die wordt gehouden op de War Cementry te Oosterbeek. Aangetreden…

Offensieve mindset, meer dan alleen maar aanvallen – De Duitse reactie

Artikel uit de Infanterie van maart 2012 over de Duitse 'offensieve mindset'. Infanterie, Vereniging Infanterie Officieren, nr 1 maart 2012, pagina's 13 t/m 20 Download artikel,(alleen voor leden) gebruik deze LINK

Kaarten / maps

Magazine

Ministories

Nieuwsbrieven

VVAM Newsletter 7 – 1982

NEWS-LETTER No. 7. AUGUST 1982 Editor: Drs.R.P.G.A.Voskuil Dutch-English translation: Drs.A.Groeneweg Dear Friends, It is a pleasant thought that our Society is gradually becoming better known. For the first time a delegation of the committee…

VVAM Nieuwsbrief 7 – 1982

Beste Vrienden, Onze Vereniging krijgt steeds meer bekendheid en dat is erg verheugend. Voor het eerst woonde een afvaardiging van het bestuur een coördinatievergadering bij over de Airborne Wandeltocht en de September-herdenking. Bij deze…

VVAM Newsletter 8 – 1982

Vrienden van het Airborne Museum SOCIETY OF FRIENDS OF THE AIRBORNE MUSEUM OOSTERBEEK Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek, Netherlands Representative in Gr.Britain: Mr.A.Maynard, M.B.E. 49, Glenfarg Road, Catford, London SE6 1XN Tel.:…

VVAM Nieuwsbrief 8 – 1982

Beste Vrienden, Afgelopen september stond, zoals ieder jaar, weer grotendeels in het teken van de her-denking van de Slag bij Arnhem. De belangstelling voor deze herdenking blijft groot. Tijdens de altijd weer indrukwekkende dienst op het Airborne…

VVAM Newsletter 9 – 1983

Vrienden van het Airborne Museum SOCIETY OF FRIENDS OF THE AIRBORNE MUSEUM OOSTERBEEK Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek, Netherlands Representative in Great Britain: Mr.A.Maynard, M.B.E. Glenfarg Road, Catford, London SE 6 1XN Tel.:…

VVAM Nieuwsbrief 9 – 1983

Beste Vrienden, Met het oog op de naderende Algemene Ledenvergadering in maart is het goed nog eens duidelijk te wijzen op de manier waarop het Airborne Museum en onze Vereniging in re-latie tot elkaar staan. Uit gesprekken en vragen blijkt…

Presentaties

VVAM tourguides