Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek

SOCIETY OF FRIENDS OF THE AIRBORNE MUSEUM

Dear Friends,

At long last, we are able to send you our first News-Letter which we hope will adequately inform you of the Society’s progress, as well as new acquisitions and interesting events concerning the Airborne Museum.

We would also like to thank you for showing such patience during the rather long wait before receiving much sign of life from the Society.

Membership

Including your membership, the Society now has some 192 members, many of whom come from Great Britain.

Visitors to the Museum

We are very pleased to inform you that great interest is being shown in the Airborne Museum – in some ways our Museum – and that up until the 31st October of this year, 68.612 visitors have been to the Museum. Quite a splendid number!

Acquisitions in the Museum

Since last September, the following items have been received by the Board of the Foundation; suffice to say that some of the acquisitions are quite spectacular:

We are very proud to have the uniform of Squadron Leader R.F.S. Cleaver, DSO, DFC, RMWO, Commander of the 570 RAF Squadron, which made daily flights tot Arnhem (in Stirlings) during the Battle of Arnhem.

Her Majesty Queen Wilhelmina made Squadron Leader R.F.S. Cleaver a Knight of the “Militaire Willemsorder” 4th Class due to his heroic actions; notwithstanding the fact that on the 12th September, 1944, this RAF pilot was given command of the Squadron and had only made five flights with a Stirling, on the 17th September he flew to Arnhem with a Horsa glider behind his plane, whilst on the 19th, 21st and 23rd September, he dropped food and supplies in the area of Arnhem. On the last day, his plane was shot down and crashed. Miraculously he survived and managed, via Brussels, to escape to England, where he arrived on the 25th September. He then, once again, took over the command of his Squadron. These historic flights are all recorded in his logbook and the Museum is now in possession of a photostat copy of the logbook, generously given to the Museum by Mrs. Cleaver.

Another spectacular acquisition is the original, hand-written war diary of Lieutenant Colonel R. Payton-Reid, DSO., who commanded the 7th (Galloway) Battalion The Kings Own Scottish Borderers during the Battele of Arnhem.

This diary was presented to the Museum by Mrs. Nan Payton-Reid, Lt. Col. Payton-Reid’s widow.

The Museum is also now in possession of its first “set of medals” belonging to an Arnhem veteran. They belong to George Gatland, Regimental Sergeant Major of the 11th Battalion The Parachute Regiment who, as Company Sergeant Major, fought in September 1944. At the last Memorial Service on the 21st September, these medals, earned with “blood, sweat and tears”, were presented to the Museum to be kept in safety and appreciation.

The Museum’s Library has been considerably extended after a most generous financial donation, whilst various smaller interns have also been added tot the collection; these are exhibited in the show-case of new acquisitions in the large Reception Room.

Exhibition of “Veterans of Today” (“Veteranen van Nu”)

From the 29th November to the 25th January, 1981, there will be a Photo Exhibition in the Airborne Museum. This Exhibition has been made possible with the cooperation of Photo Aviation Service, and in this way special attention is given to the great and historical planes, some still flying in Europe, which were so essential during and after the Second World War.

“Veterans of Today” consists of sixty black and white, as well as coulour, photographs and slide-boxes of veteran planes, such as the Boeing B 17, North American B 25 “Mitchell”, Douglas A 26 “Invader”, North American T-6.”Harvard”, Douglas DC-3.”Dakota”, Avro Lancaster, Supermarine Spitfire, Hawker Hurricane, The Havilland “Tiger Moth”, Fairey “Firefly” and the Junker Ju 52.

Friends of the Society have free admittance to this Exhibition on showing their membership card.

General Meeting

The provisional Committee has pleasure in announcing the First General Meeting in January, 1981. A date has not yet been decided on as, first and foremost, we would like to have an idea of how many members will be present.

The Friends abroad will probably be unable to attend, if only due to pure destance. However, we will send you any further details as soon as they are known. We hope to show an authentic film concerning the Landing in 1944 at the same time as the General Meeting.

We hope that the first News-Letter will be of interest. May we mention that, should you have any suggestions which might improve or assist the Society and its aims, that you write and let them be known.

We remain,

SOCIETY OF FRIENDS OF THE AIRBORNE MUSEUM OOSTERBEEK.

 1. van Krieken
  Chairman.

Download newsletter

“NIEUWS-BRIEF” NR.1 November 1980

Allereerst hartelijk dank voor het geduld wat U heeft kunnen opbrengen om ons toch een warm hart te blijven toedragen, zonder dat U maar enig teken van leven van Uw Vereniging vernam, maar neemt U van ons aan dat alle begin moeilijk is en dat de tijd vliegt.

Maar hoe dan ook hier is onze eerste ” Nieuwsbrief “,

Met deze ” Nieuwsbrieven ” willen wij U voorlopig op de hoogte houden van het wel en wee van onze Vereniging en natuurlijk ook van het Airborne Museum.

Ledenaantal.

Met U meegerekend heeft onze Vereniging thans 192 leden, waarvan ongeveer de helft afkomstig is uit Engeland en Amerika.

Museumbezoekers.

Wij zijn verheugd U te kunnen melden dat het Airborne Museum, hetwelk toch ook een beetje ons museum is, zich in een grote belangstelling mag verheugen, hetgeen U zult kunnen afleiden uit het aantal van 68614 bezoekers dat tot en met 31 oktober j.l. de voordeur passeerde.                                          /

Aanwinsten in het Museum.

Ook wat betreft het verkrijgen van aanwinsten heeft ons museum niet te klagen over gebrek aan belangstelling. Sedert begin september werden de navolgende aanwinsten, en daarbij mag gerust van enige zeer spectaculaire gesproken worden, door het be­stuur ontvangen.

Het uniform van Squadron leader R.F.S.Cleaver DSO,DFC,RMWO, commandant van het nr. 570 Squadron RAF, hetwelk met Stirlings gedurende de Slag om Arnhem dagelijks vluchten naar Arnhem uitvoerde.

Deze vlieger van de Royal Air Force werd voor zijn moedige daden tijdens deze hero­ïsche dagen door H.M.Koningin Wilhelmina benoemd tot Ridder der Militaire Willemsorde 4e klasse, omdat hij ondanks het feit dat hij eerst op 12 september 1944 werd belast met het commando over zijn squadron en slechts 5 vluchten met een Stirling had ge­maakt op 17 september naar Arnhem vloog met een Horsa zweefvliegtuig op sleep, terwijl hij vervolgens op 19, 21 en 23 september bevoorradingsdroppings nabij Arnhem uitvoerde, waarbij op de laatste dag zijn vliegtuig in brand werd geschoten zodat het neerstortte. Gelukkigerwijze wist hij deze crash te overleven en zag hij kans via Brussel naar Engeland te ontsnappen alwaar hij op 25 september terugkeerde om het bevel over zijn squadron weer op zich te nemen.

Deze historische vluchten staan vermeld op de bladzijde van zijn logboek, waarvan een fotocopy door zijn echtgenote aan het museum werd geschonken.

Het authentieke met de hand geschreven oorlogsdagboek van Lieutenant Colonel R.Peyton Reid DSO, die tijdens de Slag om Arnhem het 7e (Galloway) Battalion The Kings Own Scottish Borderers commandeerde,werd door zijn weduwe, Mrs Nan Peyton Reid aan het museum geschonken.

Ook ontving het museum haar eerste ” medalset ” van een Arnhemveteraan, die bij velen geen onbekende zal zijn. George Gatland,Regimental Sergeant Major van het 11e Battalion The Parachute Regiment, die als Company Sergeant Major deelnam aan de gevechten in september 1944 schonk op 21 september, na afloop van de herdenking, zijn zoals hij zelf memoreerde ” met bloed zweet en tranen ” verdiende medailles aan het museum om aldaar voor eeuwig gekoesterd te worden.

De bibliotheek van het museum werd door een omvangrijke schenking ook flink uitgebreid, terwijl er voorts nog vele kleine stukken aan de collectie werden toegevoegd, die allen staan geëxposeerd in de aanwinstenvitrine in de grote zaal.

Tentoonstelling ” VETERANEN VAN NU “,

Vanaf zaterdag 29 november a.s. wordt in het Airborne Museum in samenwerking met Photo Aviation Service door middel van een fototentoonstelling de aandacht ge­vraagd voor heden ten dage nog in Europa vliegende en tot monument geworden, historische vliegtuigen van tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog.

” Veteranen van Nu ” bestaat uit ongeveer 60 zwart/wit en kleurenfoto’s als­mede een aantal zogenoemde diaboxen, een soort verlichte maxi dia’s van dé navolgende vliegtuigen: Boeing B 17, North American B 25 “Mitchell”, Douglas

– A 26 “Invader”, North American T-6 “Harvard”, Douglas DC-3″Dakota”, Avro Lancaster, Supermarine Spitfire, Hawker Hurricane, De Havilland”Tiger Moth” Fairey “Firefly” en de Junker Ju 52.

Deze tentoonstelling die tot 25 januari 1981 duurt is voor U als Vriend van het Airborne Museum op vertoon van Uw jaarkaart uiteraard gratis toegankelijk.

Algemene Ledenvergadering.

Het voorlopig bestuur is voornemens een 1e Algemene Ledenvergadering te be­leggen eind januari 1981. Deze vergadering zal vergezeld gaan van het ver­tonen van een korte authentieke film omtrent de landingen in september 1944. De voorkeur van het voorlopig bestuur gaat uit naar het Airborne Museum als locatie voor deze vergadering, doch in verband met de beperkte ruimte is het noodzakelijk om tijdig te weten of U voornemens bent om deze vergadering te bezoeken. Wij zouden het daarom op prijs stellen middels aangehechte strook van U te vernemen of wij in principe op Uw komst mogen rekenen. Mogen wij U vragen de strook voor 5 januari 1981 af te geven of op te zenden aan het secretariaat Airborne Museum Hartenstein Utrechtseweg 232 te Oosterbeek?

Contributiebetaling 1981.

Voor wat betreft de betaling van Uw contributie voor het jaar 1981 verzoeken wij U af te wachten tot U van de penningmeester een acceptgirokaart hebt ont­vangen.

Download nieuwsbrief

 

SOCIETY OF FRIENDS OF THE AIRBORNE MUSEUM

Dear Friends,

In this second News-letter, we are pleased to announce our forthcoming First General Membership Meeting (which is likewise our Annual Meeting)which will be held on Saturday, 14th February, 1981, at 14.30 hrs. in the “Tuinzaal” of the Concert-hall in Oosterbeek. All members are invited to attend. The Concert-hall is on the Benedendorpsweg, almost opposite the beautiful, old church so well-known to those who were involved or are interested in the “Battle of Arnhem”. Parking the car is no problem.

The meeting is only open to ordinary and extraordinary members. However, after the meeting, at approximately 15.30 hrs., we shall have the honour of showing g few authentic films of Operation Market Garden, which have never been shown before to the public. At this point, a limited number of guests will also be welcome to join the meeting. Whilst the actual General Meeting is taking plnce, any guests will be welcome to either visit the Airborne Museum independently, or wait in the bar of the Concert-hall.

Of course, we realise that this is less relevant to our members from the U.K. Nevertheless, since we are sure that you will be interested in knowing as much as possible about the activities of the Society, we would like to state the following, which is especially applicable to the First Membership Meeting:

Report referring to 1980

As you probably know, the Society of Friends came into being on the 21st February, 1980, at the initiative of a small group of people. The Board of the Airborne Museum Foundation was in complete accord with this initiative and since then has been of great support to the Society in many ways. The legal Statutes were formalised at the Notary’s office of Mr. v.d. Staay in Oosterbeek.

An interim Committee was formed, consisting of:

Mr. H. van Krieken, Chairman, Dr. Breveestraat 23, Oosterbeek

Mr. J.A. Eijkelhoff, Vice-Chairman, J. van Oudenallenstraat 7, Oosterbeek

Mrs. S.G. Beek-Hobart, 1st Secretary, Wolfhezerweg 13, Oosterbeek

Mrs. M.H. Steinweg-ten Horn, 2nd Secretary Kerkweg 18, Heelsum

Mr. C.G. Klaver, 1st Treasurer Wolfhezerweg 20, Wolfheze

Mr. H.A. Hendriks, 2nd Treasurer Meijrooslaan 54, Arnhem

Mr. M.E. Mooij, member Voortstreven 2, Renkum

 

Major W.J.M. Duyts is permanent adviser to the Society on behalf of the Foundation. Mr. A. Maynard M.B.E. of 49, Glenfarg Road, Catford, S.E.6 1 XN London is the Society’s representative in Great Britain.

The new Society was officially registered in the Chamber of Trade and Commerce for Central Gelderland on the 6th March, 1980, under No. V121543.

Before much had even been written on paper, there were already 80 candidates for membership and this spontaneous enthusiasm has been of great moral support for us all. But of course, a lot more work was necessary to get the young Society really going – a great deal of organisation, both administrative and financial, in order to get it properly started.

And, not to be forgotten, a certain amount of publicity. This was in the form of a Press Release which in most cases was printed in full in the various newspapers and information sheets. Since then, the press has kindly published information considered to be of interest, and for this we are most obliged. Of course, a large amount of verbal contact takes place, and this, combined with an Information Sheet both in Dutch and English, has resulted in the fact that the Society now has the proud amount of 234 Friends – both from home and abroad – and this number increases almost daily.

Now that the initiative seems to have been justified by so many enthusiastic members (as well as there now being a financial basis on which to work), the interim Committee feels that the time has arrived to call members together in order to choose a definite Committee which can then continue broadening the Society’s work.

First General Meeting

AGENDA

 1. Opening
 2. General Report for 1980
 3. Financial Report
 4. Election of Committee members
 5. Choosing Cash Committee
 6. Any questions before closure of meeting
 7. Closure

The Statutes are open to membership perusal and can be requested at the paying-office of the Airborne Museum (opening hours 11 – 17 hrs – Sunday 12 – 17 hrs.); the Statutes can also be examined in the offices of the Chairman Mr. H. van Krieken, General Urquhartlaan 1, Oosterbeek (open from 9-17 hrs. from Monday tot Friday).

Some explanation about the Agenda:

Points 2 and 3

According to Art. 12(3) of the Statutes, within six months after the completion of the Society’s year, the Committee is supposed to present the yearly report at a general membership meeting as well as the presentation of a balance sheet with debts and credits encountered during the preceding year. Attached herewith is the Balance Sheet for your information.

Ordinary members have the right to vote. This is defined in the Statutes as, “Individuals , resident in the Netherlands, who have attained the age of 16 years as of the 1st January, and who have been admitted as members”.

New committee members can be either recommended by the acting Committee or by ten members of the Society.

The nomination of candidates

Members can propose candidates for the Committee, ‘which consists of a minimum of five an a maximum of seven persons. The proposal of a candidate must be in written form and be presented before the General Meeting; such a proposal must, be accompanied by ten signatures of existing members who must also have attained their majority.

According to Art. 8 (6) of the Statutes, committee members should: “preferably be nominated from candidates who are/were involved in some way, either personally or indirectly (as a family), in the Allied Airborne Landing during the “Battle of Arnhem” in September, 1944″.

For this reason, it is important that such involvement (direct or indirect) be mentioned in the nomination proposal, which should be sent or presented as soon as possible.

The Statutes also state that the duties accorded to the committee members are decided after the election thereof; so the delegation of the various positions on the Committee is not relevant until the new committee has actually been chosen.

The present (interim) Committee’s experience is that for all seven members permitted on the Committee, a substantial amount of time is spent on fulfilling an active role, combined with a personal involvement and motivation. For this reason, together witli the fact that frequent contact is often necessary between committee members, it is important that committee members live within an easy distance of the Airborne Museum.

Nevertheless, we can assure you that it is most rewarding work.

Candidates proposed by interim Committee (in alphabetical order):

 1. S.G. Beek-Hobart, Wolfhezerweg 13, Oosterbeek
 1. J.A. Eijkelhoff, J. van Oudenallenstraat 7, Oosterbeek
 2. H.A. Hendriks, Meijrooslaan 45, Arnhem
 1. H. van Krieken, Dr. Breveestraat 23, Oosterbeek
 1. J. Smit-DuchAteau, Utrechtseweg 33c, Heelsum
 1. M.H. Steinweg-ten Horn, Kerkweg 18, Heelsum
 1. R.P.G.A. Voskuil, c/o Weverstraat 183, Oosterbeek.

Messrs C G Klaver and M.E. Mooij, who were of great assistance in the seting up of the Society of Friends, are not on the list of candidates for the new Committee. As stated by them when the Statutes were signed, they would only occupy temporary positions in order to get the young Society on its feet.

Point 5

Article 12 (4) of the Statutes states that quite apart from the Society of Friends Committee, a separate committee be appointed each year consisting of a minimum of two persons, to be chosen from the members.

This committee (Cash Committee) is charged with controlling the rendered accounts of ttie Society, and delivers such result to the General Meeting.

The interim Committee would like to finalise this News-letter with its sincere appreciation to the Board of the Airborne Museum Foundation and the Directorate of the Museum for all the support shown, which has been of great importance to the society.

Very special thanks are due to our adviser, Major Duyts, who, with his incredible energy and ideas is invaluable to the Society.

May we, at this point, also thank Mr. A. Maynard for all that he is prepared to do in order to get the Society well on its feet in Great Britain.                                                                                                                                                                      ,

We have just received from Mr. Maynard the bank particulars for the payment of contributions, and these are as follows:

National Westminster Bank Ltd.,

Catford Branch, 159 Rushey Green,

Catford, London S.E.6 4 BJ

Account no. 14643464

Payable to the “Society of Friends of the

Airborne Museum Oosterbeek”

We would also especially like to thank the members and donators who have put such trust in us.

In spite of the distance between our two countries, we hope that you as members of the Society, feel involved and interested in dur forthcoming committee elections, though be it impossible for any of you to actually place a vote. We shall keep you informed as to further developments.

Once again, our very best wishes,

Sincerely,

H. van Krieken Chairman.

Download nieuwsbrief

Beste Vrienden,

In deze tweede Nieuwsbrief kunnen wij u tot ons genoegen berichten, dat onze 1e algemene ledenvergadering, tevens jaarvergadering, gehouden zal worden op zater­dag 14 februari 1981 om 14.30 uur in de tuinzaal van de Concertzaal te Oosterbeek. Bij deze worden de leden vriendelijk uitgenodigd daarbij aanwezig te willen zijn. Deze zaal is gelegen ongeveer tegenover de N.H. kerk aan de Benedendorpsweg, u als geïnteresseerden in de “Slag om Arnhem” goed bekend. Er is parkeergelegenheid. De vergadering is alleen toegankelijk voor gewone en buitengewone leden.

Na de vergadering, om ca. 15.30 uur, zullen enige authentieke, nog niet eerder vertoonde films van de Operatie Market Garden voor u worden gedraaid. Hierbij zijn de door u schriftelijk al aangemelde introducées welkom. Tijdens de vergade­ring zouden zij op eigen gelegenheid eventueel het Museum kunnen bezoeken. Ook is het mogelijk het begin van.de filmvoorstelling af te wachten in de bar van de Concertzaal.

Verslag over 1980

Nadat enige geïnteresseerden het initiatief hiertoe hadden genomen, werd de Vereni­ging Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek officieel op 21 februari 1980 opgericht. Dit gebeurde met volledige instemming van het Bestuur van de Stichting Airborne Museum Oosterbeek, dat sindsdien de Vereniging op allerlei wijze steun heeft verleend.

De statuten werden gepasseerd bij Notaris van der Staaij te Oosterbeek.

Er werd een voorlopig bestuur geformeerd, bestaande uit

de heer H. van Krieken, voorzitter,

Dr. Breveestraat 23, Oosterbeek

de heer J.A. Eijkelhoff, vice-voorzitter

0. van Oudenallenstraat 7, Oosterbeek

Mevrouw S.G. Beek-Hobart, le secretaresse

Wolfhezerweg 13, Oosterbeek

Mevrouw M.H. Steinweg-ten Horn, 2e secretaresse

Kerkweg 18, Heelsum

de heer C.G. Klaver, le penningmeester

Wolfhezerweg 20, Wolfheze

de heer H.A. Hendriks, 2e penningmeester

Meijrooslaan 54, Arnhem

de heer M.E. Mooij, lid

Voortstreven 2, Renkum.

Namens de Stichting Airborne Museum treedt Majoor W.J.M. Duyts als vaste adviseur van de Vereniging op.

Mr. A. Maynard, M.B.E. te Londen is de vertegenwoordiger van de Vereniging in Groot Brittannië.

De nieuwe vereniging werd op 6 maart 1900 geregistreerd bij de Kamer van Koophan­del en Fabrieken voor Midden Gelderland onder no. V121543.

Bij de eerste, nog slechts mondelinge, berichten over de oprichting meldden zich spontaan al 80 leden. Hun enthousiasme is voor het bestuur een morele steun geweest. Vervolgens zette het bestuur zich aan de taak, de jonge Vereniging organisatorisch, administratief en financieel van de grond te tillen en aan de Vereniging bekendheid te geven.

Dit laatste geschiedde door middel van een persbericht, dat in meerdere gevallen integraal werd opgenomen. Ook sindsdien heeft de pers welwillende aandacht aan de Vereniging besteed, waarvoor wij erkentelijk zijn. Door middel van vele monde­linge contacten alsook een inlichtingenblad in het Nederlands en Engels werd een behoorlijk aantal leden geworven. Momenteel zijn wij met 234 Vrienden in binnen- en buitenland en de groei zet zich gestadig voort.

Nu de betrokkenheid van zovelen het oprichten van onze Vereniging heeft gerecht­vaardigd en er tevens een financiële basis is gelegd, acht het voorlopige bestuur de tijd gekomen om u allen bijeen te roepen om een definitief bestuur te kiezen, dat aan de verdere uitbouw van de Vereniging vorm kan geven.

1e Algemene Vergadering

AGENDA

1.    Opening

2.    Algemeen verslag 1980

3.    Financieel verslag 1980

4.    Verkiezing bestuur

5.    Benoeming Kascommissie

6.    Rondvraag

7.    Sluiting.

De statuten liggen voor u ter inzage aan de balie van het Airborne Museum van 11 – 17 uur (op zondagen 12 – 17 uur) en bij de heer H. van Krieken, p/a Generaal Urquhartlaan 1, Oosterbeek van 9-17 uur van maandag tot en met vrijdag.

Toelichting agenda

Punt 2 en 3

Overeenkomstig art. 12 onder 3 van de statuten brengt het bestuur binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene ledenvergadering zijn jaarver­slag uit, alsmede een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen jaar. De financiële stukken treft u hierbij afzonderlijk aan.

Punt 4

Stemrecht hebben de gewone leden. Dit zijn volgens de statuten natuurlijke perso­nen, woonachtig in Nederland, die per 1 januari de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben en als lid zijn toegelaten.

De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten van het bestuur of tien leden.

Kandidaatstelling

De leden kunnen kandidaten voordragen voor dit bestuur, dat uit min. 5 en max. 7 personen moet bestaan. De kandidaatstelling dient te geschieden : schriftelijk, voor de vergadering. De voordracht moet voorzien zijn van 10 handtekeningen van leden. De kandidaten moeten gewoon lid zijn van de Vereniging en meerderjarig zijn. Bestuursleden worden volgens art. 8 sub 6 van de statuten “bij voorkeur benoemd uit die leden, die hetzij persoonlijk, hetzij door familieverband, betrokken zijn (geweest) bij de geallieerde luchtlanding tijdens de “Slag om Arnhem” in september 1944″. Het is daarom wenselijk, dat de betrokkenheid in de voordracht wordt vermeld. Kandidaatstelling graag zo spoedig mogelijk.

De statuten bepalen, dat de bestuursfunkties door de gekozenen zelf onderling verdeeld moeten worden. De funkties spelen dus bij de verkiezing geen rol.

De praktijk wijst uit, dat er voor alle 7 leden, die het bestuur kan tellen, een vrij omvangrijke taak te vervullen is, die naast betrokkenheid en inzet nogal wat tijd vergt. Bereikbaarheid is wegens de noodzakelijke veelvuldige contacten binnen het bestuur en met leden en geïnteresseerden eveneens van essentieel belang gebleken. Wij kunnen u verzekeren, dat het een boeiende opgave betreft.

Voordracht van het voorlopige bestuur (in alphabetische volgorde):

1.    Mevrouw S.G. Beek-Hobart

Wolfhezerweg 13, Oosterbeek

2.    de heer J.A. Eijkelhoff

J. van Oudenallenstraat 7, Oosteueek

3.    de heer H.A. Hendriks

Meijrooslaan 45, Arnhem

4.    de heer H. van Krieken

Dr. Breveestraat 23, Oosterbeek

5.   Mevrouw J. Smit-Duchdteau Utrechtseweg 33c, Heelsum

6.   Mevrouw M.H. Steinweg-ten Horn Kerkweg 18, Heelsum

7.   de heer Drs. R.P.G.A. Voskuil p/a Weverstraat 183, Oosterbeek

De heer C.G. Klaver en de heer M.E. Mooij hebben, zoals vanaf het begin hun plan was, de Vereniging mede opgericht en bestuurd, maar zich niet verkiesbaar gesteld voor het definitieve bestuur.

Punt 5

Artikel 12 lid 4 van de statuten schrijft voor, dat jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen wordt benoemd, die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag daarover uit.

Het voorlopige bestuur wil deze Nieuwsbrief gaarne beëindigen met een oprechte betui­ging van dank aan het bestuur van de Stichting Airborne Museum en aan de directie van het Museum voor de in velerlei vorm geboden steun, die voor onze Vereniging van bijzondere betekenis is geweest.

Een speciaal woord van dank ook aan onze adviseur, Maj. Duyts, die zich met veel verve voor de Vereniging heeft ingezet.

Wij danken voorts de leden en begunstigers voor het vertrouwen, dat zij on ons hebben gesteld.

Beste Vrienden van het Airborne Museum, u kunt thans op democratische wijze uw eigen bestuur kiezen. Het woord is nu aan u!

Met vriendelijke groet,

de voorzitter, H. van Krieken.

VERENIGING VRIENDEN VAN HET AIRBORNE MUSEUM OOSTERBEEK
Utrechtseweg 232,
6862 AZ Oosterbeek
tel. 085 – 337710
no. 77/D7

Oosterbeek, 16 januari 1981

 

BALANS PER 31.12.1980

 

Bank ƒ 2.081,84 Te betalen kosten ƒ 108,—
Giro ƒ 473,38 Stichting Airborne Museum ƒ 1.367,50
Kas ƒ 37,70 Kapitaal ƒ 1.117,42
o ƒ 2.592,92 ƒ 2.592,92
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 1980

Lasten: Baten:
Stichting Airborne Museum ƒ 1.367,50 Contributies ƒ 2.922,09
Drukkosten, porti, admin. kosten ƒ 1.300,80 Giften ƒ 1.143,25
Diversen ƒ 85,75 Rente ƒ 0,63
Resultaat ƒ 1.311,92
ƒ 4.065,97 ƒ 4.065,97
BEGROTING 1981

 

Lasten: Baten:
Stichting Airborne Contributies                                ƒ 6.000,—
Museum ƒ 2.500,—
Drukkosten, porti, Giften                                         ƒ 1.000,—
admin. kosten ƒ 2.500,—
Vergaderkosten Rente                                          ƒ 1Ö,—
(zaalhuur) ƒ 250,—
diversen ƒ 100,—
Voordelig resultaat ƒ 1.660,—
ƒ 7.010

 

ƒ 7.010,—

Download nieuwsbrief

SOCIETY OF FRIENDS OF THE AIRBORNE MUSEUM OOSTERBEEK
Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek, Netherlands
Representative in Gr. Britain; Mr. A. Maynard M.B.E., Glenfarg Road, Catford, London SE6 1XN Tel.: 01-698-8969.

FROM THE EDITOR;
Dear Friends,
At the General Membership Meeting which recently took place, you were able to meet our Society’s first definite Committee. Since then, the positions on the Committee have been delegated, with the result that we now have a permanent Editor for the News-letter.
Nevertheless, we have not yet been able to decide on the size of the News-letter and the’ frequency with which it will appear. This is much dependent on the available finances. Until now, the News-letter has been printed, free of charge, by a group with the interests of the Museum at heart. However, it is impossible for this Group to continue the printing work, and we shall therefore have to find another means of printing the News-letter, which will certainly incur costs.
The high postal expenses also limit our possibilities. Nonetheless, our intention is to send three News-letters per year, which will not only contain news about the Society and the Airborne Museum, but also more general information concerning Operation Market Garden.
Discussing newly published books on this subject, is one of many pos-sibilities. And, naturally, any ideas or suggestions from our members are extremely welcome.
J R.P.G.A. Voskuil

NEWS FROM THE SOCIETY;
Information from the Secretariat;
The First General Membership Meeting.
As you well know, our first General Membership Meeting was held on the 1^th February, 1981. The provisional Committee was extremely pleased to welcome 96 members, as well as Mr.A.Maynard M.B.E., our representative iin Great Britain, who had managed to find the time to be present, at his own costs, for which we are most grateful.
The Chairman opened the meeting with a warm welcome to all present. The Annual General Report for 1980 was presented and considered with no further comment. Thereafter, the Annual Financial Report for 1980 was considered, and accepted..
The election of your first definite Committee was noted as No. 4 on the Agenda. The interim-Chairman expressed his gratitude to the members of the provisional Committee who were now resigning, namely Mr.C.G.Klaver and Mr.M.E.Mooy; their contribution in getting the Society onto its feet was most appreciated. Special words of thanks were also given to . Major W.J.M.Duyts for all the support which he gives to our new So¬ciety in so many ways in his capacity of adviser.
The two new candidates for nomination (presented by the provisional Committee) were introduced to the members present, and as there were no further candidates (presented by the members), the Committee was chosen without the need to vote. Since then, the various positions on the Committee have been delegated, and are as follows:
Mr. H.van Krieken – Chairman; Mr. J.A. Eykelhoff
Mrs. S.G.Beek-Hobart – Secretary (1st); Mrs. M.H.Steig
Secretary (2nd); Mr. H.A.Hendriks

Treasurer;Mrs. J. Smit-DucMteau Member; Drs. R.P.G.A. Voskuil – Member.
The Chairman thanked the members present for their con i enc Committee. , _ , Q
Messrs.J.Kardol (Paasberg 17, Oosterbeek) and J.Smits (Boulevard 9, Velp) were nominated for the Cash Committee; in this respective years 1980 and 1981 will be taken into consideration as the Society bad no Cash Committee during its first year of existence.
At this point, the members were asked if there were any questions. This resulted in a most interesting amount of suggestions and ideas, many well-prepared, varying from matters of policy to practical points. In the meantime, these points have been discussed and the respective persons have been, or will be, informed of the results.
During the meeting, the Committee was most pleasantly surprised with a few gifts for the Museum, namely from Mr. Schagen (Zaandam) three books which cannot be found in the bookshops anymore, relating to the “Battle of Arnhem”, and from Mr.Polderman (Zwijndrecht) Royal Artillery. The Chairman expressed his thanks for such generosity. On behalf of the Airborne Museum Foundation, Major Duyts thanked the provisional Committee for their initiative in setting up the Society of Friends, and for the time and attention which has been shown since. He wished the permanent Committee much success, and his words were much applauded by the members.
Finally, the Chairman thanked all the members present for their most enthusiastic participation, which had certainly contributed to the success of the afternoon. After the closing of the meeting, a few authentic films were shown, which the Museum had made available. Together with a number of guests, the members were shown extremely interesting and moving film material, by Drs.A.Groeneweg, who also explained and answered questions.
All in all, a most successful afternoon, which the Society can look back on with much pleasure and satisfaction.

Gifts from our members:
Since our last News-letter, the Society has received a few objects for the Museum. One member, who wishes to remain anonymous, surprised us by presenting six British maps from 1944; he also loaned the Museum a working 62 set (radio transmitter) with the relevant documentation. Yet another member presented a small tin used for water-purifying tablets. These gifts were gratefully accepted and have already found a place in the Museum collection. Maybe you could also see if you have anything which might be of interest to the Museum; documents and photographs are also most welcome.
We have also received a few donations. The Veterans’ Club of the well- known 21st Independent Parachute Company, donated an amount of /500 -. One of our members, Mr.K.G.Prockter, has twice sent us (via Mr.Maynard) an amount collected together by veterans, and another member made a donation in remembrance of Cdr.H.Heukesfeldt Jansen. Such gifts are not only of great financial support, but also a moral support, and the Society is most grateful.

Number of Members:
We now have almost 300 members including some veterans of the 1st Bri-tish Airborne Division, the 1st Polish Independent Parachute Brigade as well as of RAF Squadrons. 6 ’
Should you wish to make any friends members, Information Sheets with Application Form attached, are obtainable in the Museum, or on written request. For members in Great Britain, requests can be made to Mr.A.Maynard M.B.E., 49, Glenfarg Road, Catford, SE6.1XN. London (Tel. d-698-8969).

General Informations
In order to keep postal oxponsos as low as possible, we have had to decide to send only ono copy of tho Nows-letter to each address, even when there are moro Society mombors living at the same address. How-ever, extra copies are always available, and can easily be forwarded on request. .
In this respect, we would also like to inform you that no personal titles will be used on the addressed envelopes simply because, in many cases, this is not known; for this reason, we feel it wiser to decline from mentioning titles which might be incorrect.
The Committee will be very pleased to hear about any new suggestions you might have (the suggestions at the General Membership Meeting gave much “food for thought”). Remember that this is your Society and your interest and contribution towards it, is of great importance.
S.G.Beek-Hobart Secretaries M.H.Steinweg-ten Horn

INFORMATION FROM THE TREASURER:
Mr. C.G. de Graaf, an Accountant living and working in Oosterbeek, has very kindly offered to help (with no financial reward) in the finan¬cial administration of the Society. Much of his assistance includes the use of a computer, and I would therefore ask you to kindly check your name and address, so that they be introduced correctly into the com¬puter system. Any alterations deemed necessary can be sent to me.
May I also remind those members who have not yet paid their contribu-tion for 1980 or 1981, to make the necessary amount over to the Society as soon as possible, for which I am most obliged. A duplicate “accept- giro”card is hereby enclosed for those concerned.
The Society would like to especially thank those members who have con¬tributed more than the minimum amount; such contributions are a great help to the Society.
At this point, I would like to elucidate somewhat on the minimum con-tribution of /15,-, half of which is handed over to the Museum in ac-cordance with our objective: supporting the Museum. The yearly admit-tance card is provided from this amount. It is obvious that with the remainder (/7,5O per member) the Society does not have much leverage.
The Treasurer, H.A. Hendriks

PRESENTATION OF THE FILM, “THEIRS IS THE GLORY”.
At the request of many members, “Theirs is the Glory” will be presented on Saturday, 13th June, at the Concert-hall in Oosterbeek. Most of the shooting of this film about the “Battle of Arnhem” took place in August and September of 19^5 in the same places where the actual fighting had taken place a year previously. Soldiers (of all ranks) who had fought here in September 19^, returned to the former battlefield especially to participate in this film; no professional actors were used.
This British film has no sub-titles.
Before the film presentation begins, Mr. Robert Voskuil will give a brief introduction, and explain how the film came into being. A few slides will also be shown in this introduction.
The presentation starts at 2 p.m. and is only open to members of the Society.

NEWS FROM THE MUSEUM:
British 3 inch Mortar for the Museum.
Last month a long-cherished hope of the Museum Board was fulfilled. The Museum finally came into possession of a British 3 inch Mortar, the type which was frequently used in the “Battle of Arnhem”.
A year ago. Mr. McAnelly from Woatorvoort, informed his contacts i England that the Airborne Museum would be most interested in receiving such a weapon; in February, a positive reply was received from _*’ne Central Ordnance Depot in Donnington, that such a Mortar could be presented to our Museum. Special thanks here are due to Mr.McAnel y, Mr.A.Maynard, M.B.E., Liaison Officer R.M. Captain Langford and the Netherlands Military Attach<5 in London, As far as we know, only the “Koninklijk Nederlands Leger en Wapen Museum (Royal Netherlands Army and Weapon Museum) in Leiden possesses such a British 3 inch Mortar.
The “Ordnance, smooth boro, muzzle loading, 3 inch Mortar”, as official¬ly described, was developed from the 3 inch Mortar which Sir Wilfred Stokes evolved in 1915. The range was originally ca. 1500 metres, but this was improved to 2600 metres (Mark 2). It weighs 66 kilos. High- explosive shells, smoke and light-shells can be fired. The mortars used in Arnhem had a specially modified bottom plate; the bottom plate which is now to be seen in the Museum was found some years ago in the Hartenstein park.
The Mortar was portable in four separate parts. Special carrying equip¬ment was used, and of the 52 such pieces of equipment dropped in Arnhem we do not have one, alas, in the Museum.
For the moment, the Mortar is exhibited in the Museum’s cloak-room, but its final position will be in the cellar. The present show-case will have to be enlarged and adapted so that a sort of garden is crea-ted where the jeep now stands. In this space, the Mortar, with the men operating it, will be reassembled. The Museum is in need of a few additions for this show-case, such as helmets, shoes/boots, packing material for 3 inch mortar-shells (containers and wooden boxes), as well as shop-window dummies, or parts thereof.
W.Boersma.

The Airborne Museum is now accessible to visitors in wheel-chairs; A short time ago, the Municipality of Renkum made an amount of fh-O.OOO,- available for the installation of 3 special wheel-chair lifts. There had been a continual problem that the main-door to the Museum was only reachable by a rather steep staircase. Visitors in wheel-chairs had to be therefore carried inside. The staircase to the first floor was much too steep to carry visitors in this way. For this reason, a wheel-chair lift has been installed at the front of the building, so that wheel-chair visitors can easily reach the ground floor of the Museum. There is a lift inside to the first floor as well as a lift at the back of the building for access to the cellar and the show-cases in the basement.

Increase in visitors to the Museum:
In 1980, 72,702 paying-visitors and 678 non-paying visitors (veterans etc.) came to the Airborne Museum. In 1979, there were 68,636 visitors.
We terminate this News-letter with the hope that you will be able to attend the film presentation on Saturday, 13th June, although we realise that members living outside the Netherlands will problably find this a problem,
And remain,
R.P.G.A. Voskuil
Dutch-English translation: S.G„ Beek-Hobart.

Download newsletter

Redactie: Drs. R.P.G.A. Voskuil.
Beste Vrienden,
Op de algemene ledenvergadering van februari j.1. hebt U kennis kunnen maken met het eerste definitieve bestuur van onze Vereniging.
Inmiddels heeft binnen dit bestuur de funktieverdeli’ng plaatsgehad en dit heeft tot resultaat, dat er nu een vaste redacteur is voor de
Nieuwsbrief.
Wat echter nog niet vastligt zijn de toekomstige omvang van de Nieuws-brief en het aantal keren, dat het blad gaat verschijnen. Dit zal o.a. afhangen van de beschikbare financiën. Tot nog toe werd de Nieuwsbrief kosteloos gedrukt door een bevriende relatie. Deze kan ons helaas niet blijvend helpen. Wij zullen daarom naar een andere, vermoedelijk meer kostbare oplossing moeten zoeken. Ook de hoge portokosten maken dat onze mogelijkheden niet onbeperkt zijn.
Voorlopig streven wij ernaar de Nieuwsbrief driemaal per jaar te laten verschijnen. Het is de bedoeling in ons blad naast nieuws over de Vereniging en over het Airborne Museum ook meer algemene informatie op te nemen over zaken, die verband houden met de Operatie Market Garden. Hierbij wordt b.v. gedacht aan bespreking van nieuwe boeken over dit onderwerp. Uiteraard houden wij ons gaarne aanbevolen voor suggesties en ideeën van de leden. .
R.P.G.A. Voskuil.

Berichten van het secretariaat.
De eerste algemene ledenvergadering:
Zoals U weet, werd op 15 februari 1981 onze eerste algemene ledenvergadering gehouden. Het deed het voorlopige bestuur veel genoegen, dat
96 leden van hun belangstelling blijk gaven door aanwezig te zijn. Ook mochten wij Mr. Maynard, M.B.E. onze vertegenwoordiger in Gr.Brittannië, begroeten, die er de tijd en kosten voor over heeft gehad om de vergadering bij te kunnen wonen.
De voorzitter opende de vergadering met een hartelijk woord van welkom en stelde daarna het algemeen jaarverslag 1980 aan de orde. Hierover werden geen opmerkingen gemaakt.
Vervolgens werd het financieel jaarverslag 1980 behandeld, dat onge- wijzigd werd vastgesteld.
De verkiezing van Uw eerste definitieve bestuur vormde agendapunt 4.
De voorzitter dankte de aftredende bestuursleden, de Heer C.G. Klaver en de Heer M.E. Mooy, voor hun belangrijke aandeel in de totstandko-
ming van de Vereniging. Voorts bedankte hij onze adviseur, Maj. W.J.M. Duyts, voor de daadwerkelijke steun, die hij onze jonge Vereniging in velerlei vorm heeft gegeven.
De twee nieuwe kandidaten op de voordracht van het voorlopige bestuur werden aan de aanwezigen voorgesteld. Aangezien er geen tegenkandida-
ten waren gesteld door de leden, werd deze voordracht zonder stemming aangenomen. Sedertdien heeft de funktieverdeling plaatsgehad en Uw definitieve bestuur is nu als volgt samengesteld: de Heer H. van Krieken, voorzitter; de Heer J.A. Eykelhoff, vice-voorzitter; Mevr. S.G. Beek-Hobart, 1e secretaris; Mevr. M.H. Steinweg-ten Horn, 2e secretaris; de Heer H.A. Hendriks, penningmeester; Mevr. J. Smit Duchdteau, lid; Drs. R.P.G.A. Voskuil, lid.

De voorzitter bedankte alle aanwezige leden voor hun vertrouwen. Tot lid van de Kascommissie werden benoemd de Heer J. Kardol, Paas- berg 17, Oosterbeek, en de Heer J. Smits, Boulevard 9, Velp. Omdat de Vereniging in het oprichtingsjaar nog niet over een kascommissie kon beschikken, zal de thans benoemde commissie zowel de kas onderzoeken over 1980 als over 1?81.
Hierna volgde de rondvraag, waarin vele leden doordachte vragen stelden en goede suggesties deden, variërend van beleidsonderwerpen tot prak¬tische punten. Deze zijn intussen in een bestuursvergadering besproken en de betreffende leden kregen of krijgen persoonlijk bericht over het resultaat.
Tijdens de vergadering ontving het bestuur tot zijn verrassing enkele geschenken voor het Museum, te weten van de Heer Schagen te Zaandam drie niet meer in de boekhandel verkrijgbare boeken over de “Slag om Arnhem” en van de Heer Polderman te Zwijndrecht een cap-badge van de Royal Artillery voor een van de diorama’s. Dit alles werd in dank aanvaard.
Maj. Duyts bedankte het voorlopige bestuur namens de Stichting Air- borne Museum voor het initiatief om deze Vereniging op te richten en voor de tijd en aandacht sindsdien aan de Vereniging besteed. Hij wenste het definitieve bestuur veel succes toe. De woorden van Maj. Duyts werden door de leden met een hartelijk applaus onderstreept. Tot slot sprak de voorzitter zijn dank uit aan alle aanwezigen voor hun enthousiaste inbreng, die veel tot het slagen van de vergadering heeft bijgedragen.
Nadat de vergadering was gesloten, werden enige authentieke films ver¬toond, die door het Museum hiervoor beschikbaar waren gesteld. Tezamen met een aantal introducéés hebben de leden hier geboeid naar gekeken, terwijl Drs. A. Groeneweg uitleg gaf en vragen beantwoordde.
Al met al een middag, waar de Vereniging met genoegen en voldoening op kan terugzien.
Schenkingen van leden:
Sedert onze laatste Nieuwsbrief mocht de Vereniging enige voorwerpen, bestemd voor het Museum, ontvangen. Een lid, dat onbekend wenst te blijven, verraste ons met de aanbieding van zes Engelse stafkaarten uit 19^, terwijl hij tevens een nog gebruiksklare 62 set (radio- zendapparaat) met documentatie in bruikleen gaf. Een geïnteresseerde gaf een trommeltje voor waterzuiveringstabletten. Deze aanwinsten wer¬den in dank aanvaard en hebben al een plaats in de collectie gevonden. Misschien wilt ook U eens rondkijken, of U iets hebt, dat voor het Museum van belang zou zijn. Ook documenten en foto’s zijn welkom. Voorts ontvingen wij enige donaties. De Veteranen Club van de U allen bekende 21st Independent Parachute Company deed een schenking van ƒ500,-. Ons lid Mr. K.G. Prockter zond ons via Mr. Maynard reeds tweemaal een bedrag, door veteranen bijeengebracht, en een ander lid maakte een donatie over in herinnering aan Cdr. H. Heukesfeldt Jansen. Deze schenkingen vormen een belangrijke financiële, maar ook morele steun voor de Vereniging. Zij werden in dank in ontvangst genomen.
Ledenaanta1:
Wij zijn thans met bijna 300 leden, waaronder een aantal oud-strijders van de 1st British Airborne Div., de 1st Polish Independent Parachute Bde. en van Squadrons van de R.A.F.
Mocht U zelf buitenlandse vrienden lid wij.len maken, dan kunt U een Information Sheet met aanmeldingsformulier afhalen bij het Museum of schriftelijk aanvragen. Opgave van nieuwe’ leden per brief, zonder ge¬bruikmaking van het formulier, is ook mogelijk.
Mededelingen;
Om de portokosten wat te drukken, zenden wij slechts één ex. van de Nieuwsbrief per adres, ook als daar meerdere leden wonen. U kunt ech¬ter in dat geval op aanvraag een extra ex. toegestuurd krijgen.

3
Op de adressen wordt geen titulatuur vermeld, omdat deze ons in vele gevallen niet of onvolledig bekend is en wij daarom over de hele linie van vermelding afzien.
Het bestuur zal, ook buiten de algemene vergaderingen om, steeds graag Uw opmerkingen en suggesties behandelen. Het is Uw vereniging en Uw inbreng is en blijft daarom van groot belang.
S.G. Beek-Hobart, 1e secr. M.H. Steinweg-ten Horn, 2e secr.
Berichten van de penningmeester.
Bij de financiële administratie zal gebruik gemaakt gaan worden van de door de Heer C.G. de Graaf, accountant te Oosterbeek, aangeboden zeer welkome belangeloze hulp. Daarbij zal tevens een computer worden benut. In verband met de invoering van de gegevens in deze computer zou ik U willen verzoeken, Uw adres op de Nieuwsbrief te willen con¬troleren en mij bij noodzakelijke wijzigingen bericht te zenden. Tevens verzoek ik die leden, die hun contributie over 1980 of 1981 nog niet voldeden, dit zo spoedig mogelijk te doen. Een duplicaat- acceptgirokaart gaat voor hen hierbij.
Wij bedanken hierbij graag speciaal die leden, die meer dan de mini-mum contributie overmaakten. Hun bijdragen vormen een belangrijke aanvulling.
Wat de contributie betreft (min. ƒ 15,-) deel ik U nog mede, dat in overeenstemming met onze doelstelling: steun aan het Museum, de helft hiervan wordt afgedragen aan het Museum bij wijze van finan-ciële steun. U ontvangt hiervoor tevens Uw jaarkaart voor het Museum. U zult begrijpen, dat de polsstok, waarmee de Vereniging kan springen (ƒ 7,50 per lid) niet lang is. U kunt er echter van overtuigd zijn, dat wij met deze ƒ 7,50 zoveel mogelijk voor de leden trachten te doen.
H.A. Hendriks, penningmeester.
Vertoning van de film “Theirs is the Glory”.
Op veler verzoek zal op zaterdag 13 juni a.s. in de Concertzaal in Oosterbeek (gelegen aan de Benedendorpsweg, tegenover d® oude kerk) de film “Theirs is the Glory” worden vertoond. De meeste opnamen voor deze film over de “Slag om Arnhem” werden in augustus en september 19^5 gemaakt in Arnhem en Oosterbeek, op de plaatsen waar zich het jaar daarvoor de werkelijke gevechten hadden afgespeeld. Er werd geen gebruik gemaakt van beroeps-acteurs, maar van militairen die in septem¬ber 19^ zelf aan de strijd hadden deelgenomen en die speciaal voor deze filmopnamen naar het voormalige slagveld waren teruggekeerd.
Deze Engelse film is niet voorzien van Nederlandse ondertitels. Voorafgaande aan de vertoning zal de Heer Voskuil een korte inlei-ding houden over het maken van deze film. Deze inleiding zal worden geïllustreerd met dia’s.
De voorstelling, die uitsluitend toegankelijk is voor leden van onze Vereniging, begint om 14.00 uur.
Om-do kost-en van dezo middag niet al to—zwaa-r—op do ka o van do Vor
•eniging te—laten drukken,—zal een bijdrage van ƒ 2,50 per persoon -worden- gevraagd, „ „ „ . ,, . .
R.P.G.A. Voskuil.
Nieuws van het Museum.
Engelse 3 inch mortier voor het Museum.
De vorige maand is een langgekoesterde wens van het Museum-bestuur in vervulling gegaan. Het Museum kwam n.1. in het bezit van een Engelse 3 inch mortier, van het type dat tijdens de Slag om Arnhem veelvuldig is gebruikt.
Nadat de Heer McAnelly uit Westervoort ruim een jaar geleden zijn

relaties in Engeland had laten weten dat een dergelijk wapen door het Airborne Museum werd gezocht, kwam in februari het definitieve be¬richt uit het “Central Ordnance Depot” in Donnington dat een mortier aan ons Museum kon worden overgedragen.
Voor hun medewerking aan deze overdracht dankt het Museum-bestuur speciaal de Heer McAnelly, Mr. A. Maynard, M.B.E.. Liaison Officer R.M. Captain Langford en de Nederlandse Militaire Attaché in Londen. Voor zover bekend bezit in Nederland alleen het “Koninklijk Neder-lands Leger en Wapen Museum” in Leiden ook een Engelse 3 inch mortier. De “Ordnance, smooth bore, muzzle loading, 3 inch mortar”, zoals de officiële Engelse benaming luidt, is ontwikkeld uit de 3 inch mortier die in 1915 door Sir Wilfred Stokes werd ‘gemaakt. De schootsafstand was oorspronkelijk ca. 1500 meter, maar deze werd later vergroot tot ca. 2Ó00 meter (Mark 2). Het gewicht bedraagt 66 kg. Er kunnen bri¬sant-, rook- en lichtgranaten mee verschoten worden.
De mortieren die bij Arnhem gebruikt werden hadden een gemodificeerde grondplaat. De grondplaat die momenteel in het Museum geëxposeerd wordt, is enige jaren geleden in het park bij Hartenstein opgegraven. Het mortier kon in vier aparte delen worden gedragen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een speciale draaguitrusting. Van deze draag- uitrusting zijn er 52 bij Arnhem gedropt. Helaas bezit het Museum hiervan niets.
Voorlopig is het mortier opgesteld in de garderobe van het Museum. Het plan is om het mortier in de kelder bij de jeep te plaatsen. De bestaande vitrine moet hiervoor worden vergroot, zodat naast de jeep een voortuin kan worden gecreëerd. Daarin kan het stuk dan met zijn bemanning worden opgesteld. Voor deze opstelling zoekt het Museum nog enkele aanvullingen zoals helmen, schoenen, verpakkingsmateriaal voor 3 inch mortiergranaten (kokers en houten kisten) en etalagepoppen of delen hiervan.
W. Boersma.
Airborne Museum toegankelijk voor bezoekers in rolstoelen.
Sinds enige tijd is het Airborne Museum aangepast voor bezoekers in rolstoelen. De Gemeente Renkum heeft een bedrag van ƒ 40.000,- be-schikbaar gesteld, waardoor het mogelijk was een drietal speciale rolstoel-liften aan te leggen.
Het probleem was dat de hoofdingang aan de achterzijde van het gebouw alleen toegankelijk is via een tamelijk steile trap. Bezoekers in rol¬stoelen moesten daarom altijd door een paar mensen naar binnen worden gedragen. De trap naar de eerste verdieping is echter te steil om daar langs mensen in rolstoelen naar boven te dragen.
Daarom is er nu een rolstoellift aan de voorzijde aangelegd, zodat invaliden via deze weg de begane grond van het gebouw kunnen bereiken. Binnen is er een lift naar de eerste verdieping en aan de achterzijde is er een lift naar de kelderverdieping met de diorama’s.
Stijging van het aantal museum-bezoekers, In 1980 bezochten 72.702 betalende bezoekers het Airborne Museum. Het aantal niet-betalende bezoekers (veteranen etc.) bedroeg in dat jaar 678.
In 1979 was het aantal bezoekers 68.636.
Wij hopen, dat U de filmvoorstelling op 13 juni a.s. komt bijwonen en eindigen deze brief gaarne met vriendelijke groeten.
R.P.G.A. Voskuil, redacteur.

Download nieuwsbrief

SOCIETY OF FRIENDS OF THE AIRBORNE MUSEUM OOSTERBEEK Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek, Netherlands Representative in Gt.Britain: Mr.A.Maynard, M.B.E.
49, Glenfarg Road, Catford, London SE6 1XN
Telephone: OI-698-8969
NEWS-LETTER No. 4, NOVEMBER, 1981
Editor: Drs.R.P.G.A.Voskuil Dutch-English translation: S.G.Beek-Hobart

Dear Friends,
Two months have gone by since the Commemoration of the Battle of Arnhem. As in previous years, it was a time when many of us thought back to those dramatic weeks when liberation appeared to be so near. Once again, hundreds of British and Polish veterans returned to the place where they fought thirty-seven years ago. Civilians and veterans met one another again during the various Commemoration services and very many reminiscences were revived. The Airborne Museum was full to overflowing with visitors from home and abroad. A great number of events took place during the Commemoration which we would have liked to mention, but, alas, lack of space has compelled us to make a selection. Nevertheless, we hope that this News-letter, however modest, will con¬tribute somewhat towards keeping alive the memory of the BATTLE OF ARNHEM.
R.P.G.A.Voskuil.

News from the Chairman.
Mrs.Steinweg-ten Horn, our 2nd Secretary, has given a lot of her time to the Society of Friends since its initiation. However, at the end of September, Mrs.Stein- weg informed us that, if someone else could be found to replace her at the end of the year, she would appreciate being relieved of her position as 2nd Secretary in order to gain more time for her previous activities. However, we most appreciate the fact that Mrs.Steinweg is prepared to continue helping the Society when necessary, though be it not as a Committee member.
At the 2nd Annual General Meeting, according to the Resignation Rota, two Commit¬tee members are due to resign; they are re-eligible. According to the Statutes, Art.8, sub 6, the Committee members are “to be nominated from those members, who, either personally or by family ties, are (or were) involved in the Allied Airborne Landing during the Battle of Arnhem in September, 19^”. Furthermore, it is important that candidates have a good deal of time available, are easy to get in touch with and can regularly undertake all sorts of activities in and around Oosterbeek. It’ is also desirable that they possess more than the average knowledge of English since there is a reasonable amount of English correspondence as well as the fact that our News-letter is also printed in English. With an eye to the future, may we ask you to give some thought to prospective candidates?
H. van Krieken, Chairman,

News from the Secretariat.
We are delighted to announce that our adviser, Maj. W.J.M.Duyts, was decorated, on the 18th September, with the Polish para-wings with golden laurel-wreath which he received from the Zwiazek Polskych Spadochroniarzy, situated in London. This distinc¬tion, which was handed over by Lt. Z.Gasowski, was awarded Maj.Duyts for his numerous activities for the Airborne Museum in general, and for the Polish section in particular. On behalf of all the Society’s members, the Committee has conveyed its congratulations to Maj.Duyts.
most welcome to help cover the costs. . , ,, , n
Our moral and somewhat modest financial support was given to e 7 V Artillery in their sporting achievement in order to collect enough money or e pur¬chase of an adapted car for the veteran, Len Clarke, who was wounded m sue a way during the Battle of Arnhem that he was left a permanent invalid. The collection resulted successfully. t
Another of our members, Mr.Ray Sheriff, performed a marathon “swim. at.the Papen- dal Sport Centre. This was a personal initiative on the part of .Mr.Sheriff in support.of the Year of the Handicapped. As you probably well know, Mr.Sheriff, who lost his. eyesight in 1944, was sponsored by a number of Airbomes. The substantial proceeds were given by him to “Het Dorp”. Mrs.Beek and Mr.Eykelhoff were present at Papendal to cheer him on, and consequently congratulate him.
We received an invitation from the Arnhem-Nijmegen Branch of the Royal British Legion on the occasion of the 60th year anniversary of this fine organisation, which does so much to help the veterans and their families. Mrs.Steinweg, herself a member of the Royal British Legion, attended the Remembrance Service and reception at the Jonker- bosch War Cemetery.
The Society has once again received a few gifts from its members, namely: from Mr.J.H.Adama, three photographs and two small documents; from Mr.K. J.Prockter, a group photograph of “A” Company 2nd Batallion The Parachute Regiment; from Mr.C.Wedgebury, two Dutch newspapers, a “Gelderlander” dated 26.9.1944 and a “Vrij Nederland” dated 14.10.1944; from Mr.E. van de Weerd, his recently-published books, “De Slag om de Veluwe” and “Bevrij- dingskroniek West-Veluwe”; and “on loan”, an American bag from Mr.J.P. den Boer. These most welcome additions were most gratefully received.
Our member, Mr.B.J. van der Meer from Kruiningen, presented the Museum with a fascia (name-board) “Airborne Museum” which he made himself with a great amount of care. This is now hanging above the main entrance at the rear of the Museum.
Finally, we would like to mention that the News-letters are prepared in their en¬tirety, by the Committee. Only the offset printing is done professionally. For this reason, as sincere amateurs, may we ask your clemency in case of inadequacies.
Last, but not least, we would like to thank all those members who have shown such interest, be it from personal contacts, telephone calls or letters.
M.H.Steinweg-ten Horn, 2nd Secretary.

News from the Treasurer.
I am very pleased to say that the contribution for 1982 will remain at a minimum amount of J 15.-, in spite of all the strongly increasing costs. Thanks to an increase of members, as well as to a large number of members who pay more than the minimum con¬tribution, we can continue with our objective, which is “giving support to the Museum”.
An additional point about which we are very pleased is that a Family Admittance Card will be shortly obtainable. The name of the person written-in on the card is thus con¬sidered an “ordinary member”, whilst the other family members are considered’”extra¬ordinary members”. The amount payable on such a Family Admittance Card will be a minimum of f 25.-, regardless of the number in the family; they must however all be living at the same address.
The enclosed Accept-Giro cards can be used for the payment of your I982 contribu¬tion. Would you be so kind as to fill in on this card, “ordinary member” or “extraordi¬nary member”. This only applies, of course, to those living within the Netherlands
Finally, we would like to mention that any new members registering after 1st July of the current year need only pay a half-year’s contribution. Those who register after the 31st October need not pay any contribution for that current year provided that the contribution for the following calendar year is booked over immediately.
H.Hendriks, Treasurer.

An Afternoon with a Special Theme: Arnhem and Oosterbeek in ftdne
After the Liberation in May, 1945, when civilians returned to the South-Veluwe
Sfea1j parts of Arnhem, Oosterbeek and surrounds were terribly destroyed AN J.U +u ’ a^ur’iayi 28th November, an afternoon will be organised, with this period as the theme of the afternoon.
.Mr.G.H.Maassen, who complied “Oosterbeek Verwoest” (“Oosterbeek in Ruins”) will give a oriet introduction over his study on this subject. Then, together with Mr.Voskuil,
e?. W1 > shown of photographs taken in 1945, and you will be le d on an imaginary walk through the debris of Oosterbeek and surroundings.
At the end of the afternoon, the film, “Thuiskomst” (“Homecoming”) will be shown. This documentary, which was commissioned by the Municipality of Arnhem, was made in 19^5 by R.Hornecker. The film shows us how the people of Arnhem returned to their war-tom city and how they tried to make it relivable again. The Municipality Archives in Arnhem has kindly made this film available.
This special afternoon on the 28th November will take place in the Concert-Hall on the Benedendorpsweg, opposite the old church, in Oosterbeek, and will start at 2.15 P-m.
A contribution of f 2.50 per person will be payable to help finance such an after¬noon, so that the Society’s funds are not too depleted.

Thirteenth reprint of the book, “It Was Like This / Zo was het”.
During the last 25 years, very few descriptions of the Battle of Arnhem have been so regularly reprinted as the book, “It Was Like This / Zo was het”, written by Lt.Col. C.B.Mackenzie, D.S.O., O.B.E. The first edition appeared in 1955, and contained 48 pages. Since then, the photo material in particular has been regularly supplemented. In the 9th edition, an account appeared, for the first time, of the role of the First Independent Polish Parachute Brigade Group during the fighting in Oosterbeek and Driel. This resulted in increasing the book’s volume to 84 pages. To this date, 29,000 copies have already been sold. The rights of publication which were originally in the hands of the Airborne Committee, have now (for this 13th edition) been passed on to the Airborne Museum Foundation.
The book costs f 9.50.

Brig. Mackenzie visits the Airborne Museum.
Brig. Mackenzie (then a Lt.-Col.), who was General Staff Officer 1 (Ops) on Gen. Urquhart’s staff during the Battle of Arnhem, visited the Airborne Museum in Hartenstein on Sunday afternoon of the 20th September last. This was, for Brig. Mackenzie, his first visit. He was shown round by Messrs. Wilhelm and Boersma. During the tour, Brig. Mackenzie gave a most interesting account of the situation in Hartenstein House during the Battle of Arnhem, when the building was being used by the First British Airborne Division as their Headquarters. After the tour, Brig. Mackenzie signed a number of copies of the 13th edition of his book, “It Was Like This / Zo was het”.


Brig. Mackenzie and Mr.Boersma (r.) visited the diorama of Gen. Urquhart’s command post, in the cellar of Hartenstein. (Photograph B. de Reus)

A new Airborne Museum Guide.
Both the Dutch and English editions of the new Airborne Museum Guide have now been published; this sixteen-page illustrated booklet is available for the price of f 1.-. The first few pages of the Guide relate briefly, though concisely, the events which took place in 1944. The rest of the Guide contains brief descriptions of all the exhibition areas open to the visitor during the tour of the Museum.

New publications about the Battle of Arnhem.
The number of publications since 1945 regarding “Arnhem”, is ever-increasing. We would now like to draw your attention to a recently published book, “Bevrijdingskroniek West-Veluwe” (“Chronicle of the West-Veluwe Liberation”) written by E. van de Weerd en G.Crebolder. Although the largest part of the book is dedicated to the fighting which took place in the Municipalities of Ede and Barneveld in April 1945, nevertheless the first three chapters are completely concentrated on the battle in 1944 and a few events which followed inasmuch as they occurred in the afore-mentioned municipalities.
The book opens with a chapter about the landing on the Ginkel Heath on the 18th September 1944 and the fighting which followed. Then, there is an extensive description of the Pegasus I and II Operations, in October and November 1944, which were meant to see that the Allied soldiers who had been left behind after the Battle of Arnhem were brought to safety on the other side of the Rhine. The third chapter is dedicated to “The Incredible Patrol”. It is the story of an intelligence-officer of the 101st American Airborne Division, who, together with five men from the Betuwe, crossed the Rhine on the 30th October 1944, into the still German-occupied Veluwe. The chapter tells of their wanderings over a period of days, and how they return, via Wolfheze, the Ginkel and Heelsum, to their division in the Betuwe, with twenty German prisoners of war.
The book is well-written and contains many interesting photographs and maps. It is published by the Bameveldse Drukkerij en Uitgeverij (Bamevelds Printers and Publishers) and costs f 28,-.

Monument to the 21st Independent Parachute Company.
On the 21st September, 1981, in the garden of the house, “Quatre Bras” (crossroads Utrechtseweg-Stationsweg in Oosterbeek), a monument was unveiled to the 21st Independent Parachute Company in memory of their presence in this area in 1944. This seems, in a way, hardly special; so many memorial plaques and monuments have been erected over the past years. However, what is notable in this case is that it concerns an extremely original monument (designed by the 23-year-old Saskia Deurvorst from Oosterbeek) and that the text is, for the first time, dedicated to the population of Oosterbeek and the support which was given: “In memory of the 21st Independent Parachute Company which held this area during the Battle of Arnhem and of the people of Oosterbeek who sacrificed so much to give their support”. David Eastwood, C.B.E., M.C., then one of the platoon-commanders, and Ans Kremer, living at Stationsweg 8 in 1944, both gave moving speeches, and then together removed the English and Dutch flags from the memorial.
The Burgomaster of Renkum and his wife, together with many English and Dutch sym¬pathisers were present at this ceremony.
The stimulating and active cooperation of the owners of “Quatre Bras”, B. & D. Architects Bureau, was exemplary. The English veterans and their Dutch guests were given a warm and splendid welcome, which was both mentally and physically stimulating; without mentioning the fact that the hosts took such great pains, at their own cost, in orga¬nising everything prior to the unveiling.
On this rather matter-of-fact note, we would also like to tell of an individual human experience: after 37 years, David Eastwood saw for the first time the then five year old little girl whom he, as a twenty-four year old lieutenant – in between his official activities – had tried to amuse in the cellar of “Quatre Bras” by playing games to try and take her mind off the incomprehensible horror of war.
A.Groeneweg.

Download newsletter

Beste Vrienden,
De herdenking van de Slag bij Arnhem ligt alweer twee maanden achter ons. Zoals ieder jaar waren het weer dagen waarin velen terugdachten aan die dramatische weken, toen de Bevrijding zo dichtbij leek. Ook deze keer waren weer enkele honderden Engelse en Pool- se oudstrijders teruggekeerd naar de plaats, waar zij 37 jaar geleden streden. Burgers en oudstrijders ontmoetten elkaar tijdens herdenkingsdiensten en bijeenkomsten, waarbij vele herinneringen werden opgehaald. Het Airborne Museum werd overstroomd door bezoe¬kers uit binnen- en buitenland, Rond de herdenkingen vonden weer vele gebeurtenissen plaats, die wij graag in de Nieuwsbrief hadden willen vermelden. Ruimtegebrek dwingt ons helaas een keuze te maken uit al dit nieuws. Wij hopen echter dat wij met onze Nieuwsbrief een bescheiden bijdrage leveren aan het levend houden van de herinnering aan de Slag bij Arnhem.

Berichten van de voorzitter.
Onze 2e secretaris, Mevrouw Steinweg – ten Hom, heeft vanaf de oprichting veel tijd in de Vereniging gestoken. Eind september j.1. heeft zij te kennen gegeven het op prijs te zullen stellen, als iemand tegen het eind van het jaar haar functie zou willen overne-men, zodat zij weer wat meer tijd krijgt voor haar activiteiten van vroegere datum. Mevrouw Steinweg blijft echter tot ons genoegen ook zonder bestuursfunctie actief voor de Vereniging.
Op de 2e Algemene Vergadering dienen, volgens het rooster van aftreding, 2 bestuursleden af te treden; zij zijn herkiesbaar. Volgens de Statuten, art. 8 sub 6, worden de bestuurs¬leden “bij voorkeur benoemd uit die leden, die hetzij persoonlijk, hetzij door familie¬verband betrokken zijn (geweest) bij de geallieerde luchtlanding tijdens de Slag om Arnhem in september 1944”, Voorts is het van belang, dat kandidaten over ruime tijd be¬schikken, zeer bereikbaar zijn en geregeld allerlei in en om Oosterbeek kunnen onder-nemen. Het is tevens gewenst, dat zij over een betere dan de doorsnee kennis van het Engels beschikken, dit in verband met o.a. de Engelse correspondentie en het feit, dat onze Nieuwsbrief ook in het Engels verschijnt. Mogen wij U, met het oog op de toekomst, verzoeken eens Uw gedachten te willen laten gaan over mogelijke kandidaten?
H. van Krieken, voorzitter.

Berichten van het secretariaat.
Het doet ons genoegen U te laten weten dat onze adviseur, Maj. W.J.M. Duyts, op 18 sep-tember j.1. uit handen van Lt. Z. Gasowski de Poolse paravink met gouden lauwerkrans mocht ontvangen van de Zwiazek Polskych Spadochroniarzy, gevestigd in Londen. Deze onder¬scheiding werd aan Maj. Duyts verleend voor zijn talloze aktiviteiten voor het Airborne Museum als geheel en voor de Poolse afdeling in het bijzonder. Het bestuur heeft Maj. Duyts namens U allen van harte hiermee gefeliciteerd.
Onze filmmiddag op 13 juni j.1. werd door zovelen van U bezocht, dat de zaal geheel be-zet was. Ter inleiding van de film “Theirs is the Glory” gaf de heer Voskuil een korte uiteenzetting over de totstandkoming van de film, waarna hij een aantal dia’s vertoonde van plaatsen waar in 1945 filmopnamen waren gemaakt. Vervolgens werd de film “Theirs is the Glory” vertoond, die zoals altijd niet naliet ons allen te fascineren en te ontroeren. Alle aanwezigen gaven de Vereniging een vrijwillige donatie van ƒ 2.50 of belangrijk hoger, wat uiteraard welkom was.

Wij gaven onze morele en tevens enige financiële steun aan de actie van 7 Horse Artillery, die door een sportieve prestatie te leveren met succes geld inzamelden voor een aangepaste auto voor de oud-militair Len Clarke, die tijdens de Slag bij Arnhem zo ernstig gewond raakte, dat hij blijvend invalide is.
Ons lid, Mr. Ray Sheriff, leverde op 18 september j.1. een marathon zwemprestatie op Pa-pendal. Dit was een persoonlijk initiatief van Mr. Sheriff, genomenin het kader van het Jaar voor de Gehandicapten. Mr. Sheriff, die zoals U wellicht weet in 19*+ zijn gezichts¬vermogen heeft verloren, werd gesponsord door vele Airbornes. De grote opbrengst schonk hij aan “Het Dorp”. Mevrouw Beek en de Heer Eykelhoff gingen hem op Papendal aanmoedigen en feliciteren.

Wij ontvingen een uitnodiging van de Amhem-Nijmegen Branch van de Royal British Legion, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van deze mooie organisatie, die.zoveel bijdraagt aan het welzijn van de Britse oud-strijders en hun gezinnen. Mevrouw Steinweg, zelf lid van de Royal British Legion, woonde de door de Branch gehouden Herdenking op het Jonker- bosch War Cemetery en de receptie bij.
De Vereniging ontving weer enige schenkingen van leden, te weten van de Heer J.H.Adama drie foto’s en twee documentjes, van Mr.K.G.Prockter een groepsfoto van A Gompany, 2nd Batallion, The Parachute Regiment, van Mr. C.Wedgebury een “Gelderlander”, d.d. 26.9.19- en een “Vrij Nederland” d.d. 14.10.1944, van de Heer E. van de Weerd zijn onlangs ver-schenen boeken “De Slag om de Veluwe” en “Bevrijdingskroniek West-Veluwe” en voorts in bruikleen van de Heer J.P. den Boer een Amerikaanse tas. Deze welkome aanwinsten zijn in dank aanvaard.

Ons lid, de Heer B.J. van der Meer uit Kruiningen, schonk aan het Museum een door hem met zeer veel zorg vervaardigd naambord “Airborne Museum”, dat nu boven de hoofdingang aan de achterzijde van het gebouw is aangebracht.
Tot slot willen wij nog vermelden dat de Nieuwsbrieven door het bestuur geheel in eigen hand worden vervaardigd. Alleen het offsetten gebeurt professioneel. Wij vragen als “op-rechte amateurs” om Uw clementie, als aan de uitvoering wat mankeert.
Gaarne bedanken wij de leden voor hun belangstelling, die uit vele persoonlijke gesprek-ken, brieven en telefoontjes blijkt.
S.G. Beek – Hobart, le secr. M.H. Steinweg – ten Hom, 2e secr.

Berichten van de penningmeester.
Het verheugt me U te kunnen mededelen, dat de contributie voor 1982, ondanks ook voor ons sterk gestegen onkosten, wederom minimaal ƒ 15– zal bedragen. Dank zij een flinke leden- aanwas en dank zij velen, die meer dan de minimum-contributie bijdragen, kunnen wij door¬gaan onze doelstelling: “Steun aan het Museum verlenen” te verwezenlijken.
Voorts een tweede verheugend feit: er wordt een Gezinskaart ingevoerd. Degene op wiens naam de Gezinskaart wordt gesteld blijft hierbij als gewoon lid gelden; zijn gezinsleden zullen buitengewoon lid zijn. Het verschuldigde bedrag voor een Gezinskaart zal zijn: minimum ƒ 25.-, ongeacht het aantal gezinsleden, die echter wel op hetzelfde adres die-nen te wonen.
De bijgevoegde Accept-Girokaart kunt U gebruiken om Uw contributie voor 1982 over te maken. Wilt U s.v.p. op deze kaart vermelden: “Gewoon lid” of “Gezinskaart”?

Ten slotte nog een opmerking: bij aanmelding als nieuw lid na 1 juli van het lopende ver- enigingsjaar is slechts de halve jaarcontributie verschuldigd. Bij aanmelding na 31 octo- ber behoeft voor het lopend jaar geen contributie meer te worden betaald, mits de contri¬butie voor het volgend kalenderjaar terstond wordt overgemaakt.
H. Hendriks, penningmeester.

Thema-middag over verwoest Arnhem en Oosterbeek.
Toen na de Bevrijding in mei 19^5 de burgerbevolking terugkeerde naar de Zuid-Veluwe troffen zij grote delen van Arnhem, Oosterbeek en omgeving verwoest en leeggeplunderd aan. Over deze periode zal op zaterdag 28 november a.s. een thema-middag worden ge-organiseerd. De Heer G.H. Maassen, samensteller van het boekje “Oosterbeek Verwoest” zal een korte inleiding houden over zijn studie over dit onderwerp. Vervolgens zullen hij en de heer Voskuil U aan de hand van dia’s van in 194.5 gemaakte foto’s meenemen op een denkbeeldige wandeling door verwoest Oosterbeek en omgeving. De middag zal worden beslo-ten met de vertoning van de film “Thuiskomst”. Deze film-documentaire werd in 1945 ge-maakt door R. Hornecker in opdracht van de Gemeente Arnhem. De film toont ons hoe de Arnhemmers terugkeerden in hun gehavende stad en hoe zij die weer enigszins leefbaar

trachtten te maken. De film werd ons welwillend ter beschikking gesteld door het Ge-meente Archief in Arnhem.
De thema-middag op 28 november a.s. begint om kwart voor twee en wordt gehouden in de Concertzaal, gelegen aan de Benedendorpsweg tegenover de oude kerk, te Oosterbeek. Om de kosten van deze middag niet al te zwaar op de kas van de Vereniging te laten drukken, zal een bijdrage van ƒ 2.50 per persoon worden gevraagd.

Boekje “It was like this/Zo was het” voor de 13e keer herdrukt.
Weinig beschrijvingen over de Slag bij Arnhem zullen gedurende de afgelopen vijf en twintig jaar zo regelmatig zijn herdrukt als het boekje “It was like this/Zo was het”, dat werd geschreven door Luitenant-Kolonel C.B. Mackenzie, D.S.O., O.B.E.
De eerste druk verscheen in 1955 en telde 48 pagina’s. In de loop der jaren werd vooral het fotomateriaal voortdurend aangevuld. In de 9e druk werd voor het eerst een verslag opgenomen over de rol die de Eerste Zelfstandige Poolse Parachutisten Brigade Groep had gespeeld tijdens de gevechten in Oosterbeek en Driel, Zo groeide het aantal pagina’s tot 84. In totaal zijn al méér dan 29.000 exemplaren verkocht. Het publikatierecht, dat oorspronkelijk berustte bij het Airborne Comité, is bij deze 13e druk overgegaan naar de Stichting Airborne Museum. De prijs van het boekje bedraagt ƒ 9,50

Luitenant-Kolonel Mackenzie bezocht het Airborne Museum.
Op zondagmiddag 20 september j.1. bezocht Luitenant-Kolonel Mackenzie, tijdens de Slag bij Arnhem Stafofficier Operaties in de staf van Generaal Urquhart, voor het eerst het Airborne Museum in Hartenstein. Mackenzie werd rondgeleid door de heren Wilhelm en Boersma. Tijdens de rondgang gaf Mackenzie een interessant overzicht van de situatie in Huize Hartenstein tijdens de Slag bij Arnhem, toen -het gebouw in gebruik was als hoofd¬kwartier van de Eerste Engelse Luchtlandingsdivisie. Na afloop van de rondleiding sig¬neerde Mackenzie een aantal exemplaren van de 13e druk van het door hem geschreven boekje “It was like this/Zo was het”.

Tijdens de rondgang door het Airborne Museum bezocht Luitenant-Kolonel Mackenzie het diorama van de commando-post van Generaal Urquhart in de kelder van Hartenstein. Rechts de heer Boersma. (Foto B. de Reus).

Nieuwe gids voor het Airborne Museum.
Onlangs verschenen, kort na elkaar, de Nederlandse en Engelse editie van de nieuwe gids voor het Airborne Museum. Op de eerste bladzijden van dit boekje wordt een kort en zakelijk overzicht gegeven van de gebeurtenissen in september 1^4. De rest van de gids is gevuld met korte beschrijvingen van iedere expositie-ruimte die men tijdens een rondgang bezoekt. De prijs van deze 16 bladzijden tellende, geïllustreerde gids bedraagt één gulden.

Nieuwe uitgaven over de Slag bij Arnhem.
Het aantal publikaties, dat sinds 1945 over het onderwerp “Arnhem” is verschenen neemt nog steeds toe. Ditmaal willen wij de aandacht vestigen op het onlangs ver-schenen boek “Bevrijdingskroniek West-Veluwe” door E. van de Weerd en G. Crebolder. Het grootste deel van het boek handelt weliswaar over de gevechten in de gemeenten Ede en Bameveld in april 1945, maar de eerste drie hoofdstukken zijn geheel gewijd aan de strijd in 1944 en aan een aantal gebeurtenissen die daarop volgden, voor zover zij zich afspeelden in de bovengenoemde gemeenten.
Het boek opent met een hoofdstuk over de landingen op de Ginkelse Heide op 18 septem-ber 1944 en de daarop volgende gevechten. Vervolgens wordt een uitgebreide beschrij-ving gegeven van de operaties “Pegasus” I en II, in october en november 1944, die “ten doel hadden het veilig over de Rijn brengen van na de Slag bij Arnhem achtergebleven Geallieerde militairen. Het derde hoofdstuk is gewijd aan “The Incredible Patrol”. Het is het verhaal van een inlichtingen-officier van de 101ste Amerikaanse Airborne Division, die met vijf man vanuit de Betuwe op 30 october 1944 de Rijn overstak naar de nog door de Duitsers bezette Veluwe en die na een zwerftocht van enkele dagen via o.a. Wolfheze, de Ginkel en Heelsum met twintig Duitse krijgsgevangenen naar zijn onderdeel in de Betuwe terugkeerde.
Het boek is in zakelijke stijl geschreven en bevat vele interessante foto’s en kaart-jes. Het is een uitgave van de Bameveldse Drukkerij en Uitgeverij en kost ƒ 28.-.

Monument voor de 21st Independent Parachute Company.
De 21st Independent Parachute Company heeft op 21 september I98I in de tuin van het huis Quatre Bras (op het kruispunt Utrechtseweg – Stationsweg in Oosterbeek) een monument onthuld ter nagedachtenis aan hun verblijf in die omgeving in 1944. Op zich is dat niet byzonder: er zijn in de loop der jaren reeds vele gedenktekens van dat soort geplaatst. Opvallend in dit geval is echter dat het een zeer origineel gedenk-teken betreft (naar ontwerp van de 23-jarige Oosterbeekse Saskia Deurvorst) en dat de tekst voor de eerste maal dank betuigt aan de hulp van de bevolking: “In memory of the 21st Independent Parachute Company which held this area during the Battle of Arnhem and of the people of Oosterbeek who sacrificed so much to give their support”. David Eastwood, C.B.E., M.C., destijds een van de pelotonscommandanten, en Ans Kremer, in 1944 wonend op Stationsweg 8, spraken bewogen woorden en namen daarna gezamenlijk de Engelse en Nederlandse vlaggen weg van het beeld.

De burgemeester van Renkum en zijn echtgenote waren samen met vele Engelse en Neder-landse belangstellenden getuige van deze plechtigheid.
De stimulerende en actieve medewerking van de eigenaars van Quatre Bras, het archi-tectenbureau B & D, was voorbeeldig. De Engelse veteranen en hun Nederlandse gasten werden onthaald op een warme ontvangst die geestelijk en lichamelijk stimuleerde. En dat laat ongezegd alle moeite die de gastheren zich reeds voordien belangeloos hadden getroost.

Binnen het kader van deze zakelijke berichtgeving moge voor deze gelegenheid melding worden gemaakt van een individueel-menselijke gebeurtenis: David Eastwood zag na 37 jaar het toen vijfjarige meisje terug dat hij als vierentwintigjarige luitenant tussen zijn bezigheden door in de kelder van Quatre Bras met spelletjes had trachten af te leiden van het voor haar onbegrijpelijke oorlogsgeweld.

A. Groeneweg.

Download nieuwsbrief

SOCIETY OF FRIENDS OF THE AIRBORNE MUSEUM OOSTERBEEK
Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek, Netherlands
Representative in Gr.Britain: Mr.A.Maynard, M.B.E. 49, Glenfarg Road, Catford, London SE6 1XN
NEWS-LETTER No.5. Tel.: 01.698.8969 February 1982.
Editor: Drs.R.P.G.A.Voskuil Dutch-English translation: S.G.Beek-Hobart

Dear Friends,
We have pleasure in inviting you to the 2nd Annual General Membership Meeting of the Society of Friends of the Airborne Museum, to be held on Saturday, 20th March, at 2 p.m., in the Concert-Hall on the Benedendorpsweg, opposite the Old Church, in Oosterbeek.
The Agenda for the Meeting is as follows:
1. Opening
2. Minutes of the 1st Annual General Meeting, which took place on the 14th February, 1981
3. General Report, I98I
4. Financial Report, I98I, and Budget, 1982
5. Election of new Committee members
6. Appointment of Cash Committee
7. Any other business
8. Departure of resigning Committee members
9. Closure of Meeting.
Explanatory note with reference to No.5: As you will have seen in our previous Newsletter, Mevrouw M.H.Steinweg-ten Horn has resigned from the Committee. Mevrouw S.G.Beek-Hobart and de Heer H. van Krieken will also be vacating their positions on the Committee as of the 20th March, 1982, due to personal reasons. In accordance with Article 8 of the Statutes, both the members as well as the Committee can propose candidates to occupy the positions which are being vacated. Members who intend to propose a candidate should present such candidacy, in written form, at least ten days before the Meeting, to be delivered to the above-mentioned address in Oosterbeek. This recommendation should be accompanied by the signature of at least ten members, and the candidate must be a member of the Society and also be of age. The Committee submits the following candidates (in alphabetical order):
1. de Heer R.Fennema Benedendorpsweg 150, 6862 WP Oosterbeek
2. Mevrouw J.M. de Langen Sportweg 2, Postbus 69, 3870 CB Hoevelaken
3- de Heer J.Smits Boulevard 9> 6881 HN Velp.
Half-an-hour before the Meeting commences, the members may peruse the:
a. Minutes of the 1st Annual General Membership Meeting of the 14th February, I98I;
b. The Report of the Cash Committee (by Messrs. Kardol and Smits).
After the Meeting, a film will be shown (see hereunder).
On behalf of the Committee,
R.P.G.A.Voskuil.

Presentation of the film “De Bevrijding van Nederland” (The Liberation of the Netherlands) which will take place on the 20th March, 1982, immediately after the Annual General Membership Meeting.
After the failure of the Battle of Arnhem in September 1944, the Dutch front in the area around the major rivers became rather still. The southern part of the Netherlands was liberated, but the remainder of the country remained occupied. Finally, at the end of March, 1945, the long-awaited Allied offensive started. The opening attack in the Netherlands was carried out by the First Canadian Army Corps.
Cameramen assigned to the Canadian Army filmed the advance and the
place in and around the various towns in the central, ea April Even
country. There are also a few shots of Arnhem during.the battlerath,e 17th April. : Even the dropping of food-supplies for the starving “Vesting Holland (the German fortified western part of the Netherlands) and the Capitulation. negotiations in Hotel De Wereld in Wageningen have been filmed. We are also able to witness into the western part of the Netherlands and the consequent Liberation festivities which took place. The last part of the film is dedicated to the preliminary efforts at getting the battered country back into some sort of liveable state., and the rounding-up and transportation of the German prisoners-of-war. “De Bevnjding van Nederland ., which has a Dutch commentary, will be shown by Ir. J.Voskuil, who received a copy of this film shortly after the war.

Annual Report for 1981.
The number of members of the Society of Friends of the Airborne Museum increased sub¬stantially during I98I: to our great satisfaction, as of the 31st December, 1981, we had 374 members both at home and abroad (last year: 234 members).
The 1st Annual General Membership Meeting, held on the 14th February, I98I, was attended by a gratifyingly large number of members: 96 in all, including our representative in Great Britain, Mr.A.Maynard, M.B.E.
Both the Annual and Financial Reports for I98O were approved, without comments, and adopted.
A permanent Committee was chosen to replace the Interim-Committee which was formed when the Society came into being. The permanent Committee chosen was as follows:
de Heer H. van Krieken, Chairman
de Heer J.A.Eykelhoff, Vice-Chairman
Mevrouw S.G.Beek-Hobart, 1st Secretary
Mevrouw M.H.Steinweg-ten Horn, 2nd Secretary x)
de Heer H.A.Hendriks, Treasurer
Mevrouw J.Smit-Duchateau, Membership-Administration
de Heer Drs.R.P.G.A.Voskuil, Editor of Newsletters and Afternoon Topics.
x) To our regret, Mevrouw Steinweg has resigned from her position.
Major W.J.M.Duyts, adviser to the Society on behalf of the Airborne Museum Foundation, assists the Committee in word and deed.
Messrs. J.Kardol and J.Smits were appointed members of the Cash Committee.
The members present showed their interest in the well-being of the Society by the presentation of gifts and by their lively participation in the open discussion at the end of the Meeting, for which the Chairman expressed his appreciation.
The after-noon was rounded off by the presentation of a few authentic films about the Battle of Arnhem shown by de Heer A.Groeneweg, who also gave an accompanying commentary.
Three News-letters were sent out this year, both in English and Dutch.
Two afternoons with a special topic were organised and presented by de Heer Voskuil on the 13th June and the 28th November. De Heer Maassen’s cooperation dn-ring the afternoon with the topic “Verwoest Oosterbeek” (“Oosterbeek in Ruins”) was most appreciated.
With regard to the decision of.the Police Sport Association, Renkum, to refuse a British group permission to join the Airborne Walk accompanied by a couple of old howitzers, a letter was sent to the Board of the Police Sport Association, Renkum, protesting this decision.
On behalf of the Society, a contribution was made towards the “collection” for the purchase of a specially adapted car for Mr. Len Clark.
A British soldier who met with an accident during this period, was also given our attention in the Velp hospital. &
We are most grateful to Mr. A.Maynard, M.B.E., who is of such enormous support with regard to our British members, our thanks are also due to Major Duyts for his help as adviser, as well as to the Airborne Museum Foundation for permittiC us to use the Museum for our Committee meetings. ng u TO use tn
And, above all, thanks go out to our members, both at home and abroad, for their immense interest, their gifts for the Museum collection and their monetary donations which help the Society in one of its objectives, which is “giving support to the Airborne Museum”.
S.G.Beek-Hobart.

News from the Treasurer:
A great number of members have already paid their contributions for 1982 (often with an additional contribution!) for which I am most grateful. May I ask those members who have not yet paid their contribution, to do this as soon as possible. In so doing, will you please state clearly whether you desire an ordinary membership or a Family Card? I shall be much obliged for this cooperation. (This is of course only applicable to members residing within the Netherlands).
I would also like to thank our member, de Heer C.G. de Graaf, an Accountant in Oosterbeek, who has considerably simplified our financial administration by utilising a computer which he has set up for the Society completely free of costs.
H.Hendriks, Treasurer.

The Society now has a Technical Adviser.
In connection with the Society’s audio-visual activities, it has been decided that a Technical Adviser would be most welcome; our member, de Heer W.T.B. de Ruyter has agreed to accept this position.
Exhibition of the Dutch Commando’s activities during Operation “Market Garden”.
An exhibition was opened in the Airborne Museum on the 5th February last, entitled, “The Endeavours of No.2 (Dutch) Troop of the No.10 Allied Commando During Operation “Market Garden”, September, 1944″.
This exhibition, compiled by de Heer W.Boersma, a member of the Committee of the Air¬borne Museum Foundation, attempts to explain, by means of photographs, texts, documents and articles, the role of the Dutch Commando’s during this air-borne landing operation. The period before September, 1944, is also taken into consideration.
During the exhibition-opening, a number of veteran Commando’s were present: Messrs. A.J.P.Beekmeyer, M.J.Knottenbelt and W. de Waard, who represented the Dutch Commandos assigned to Arnhem in September, 1944.
De Heer Boersma has prepared a brochure which tells all about the No.2 (Dutch) Troop; this brochure is available at the exhibition, which will be open to the public until the 14th March, 1982.
A substantial monetary gift for the Airborne Museum Foundation.
The Airborne Museum Foundation has received an amount of f 25.000,— for the purchase of modern audio-visual equipment.
By combining sound, slide-projection and special lighting of the maquette, it is hoped to give a clearer picture of the Battle of Arnhem.
The donated amount is made up of f 3-500,— given by the National Tourist Office, f 10.000,— by the “Comite Zomerzegels” and f 11.500,— by the “Anjerfonds Gelderland”.

The “Oranje-bataljon” (Orange Battalion) during the Battle of Arnhem.On Friday, 30th October of last year, in Hotel Dreyeroord in Oosterbeek, the book written by Charles L.J.J. Douw van der Krap entitled “Contra de Swastika” was presented, in the presence of a large and interested audience. Naval Officer Douw van der Krap describes in his book his experiences during the Second World War. After having fought against the German troops in Rotterdam in May, 1940, he becomes a prisoner-of-war. He recounts the imprisonment camps of Colditz and Stanislau, from which he finally manages to escape after great difficulties, and how he finally arrives in Warsaw. Here he joins up with the Polish Resistance. In August, 1944, he manages to get out of Poland and arrives, by way of Germany, in the Netherlands.
Douw van der Krap finds himself in Arnhem at the beginning of September, 1944, where he once again offers his services to the Resistance Movement. The Commander of the Resistance in Arnhem at that time is Piet de Kruyff, nicknamed “Piet of Arnhem”. Douw van der Krap settles himself in the house of the Deputy-Commander, Toon van Dalen, on the Veerweg in Oosterbeek.
When the Airborne Landing takes place on the 17th September, Douw van der Krap gets in touch with the British troops. At the Hartenstein Headquarters, he meets Lieutenant- Commander Wolters and Lieutenant Knottenbelt, who have been assigned as liaison officers to the Airborne troops. Douw van der Krap is asked to form a small group of volunteers, made up of a number of civilians who had already offered their services to the British. This group, comprising about twenty civilians, became known as the “Oranje-Bataljon”; (one of the members of this group is de Heer Eykelhoff, who is at present the Vice- Chairman of our Society). In an unpretentious way, the Dutch civilians help during the following days in doing reconnaissance as well as gathering together the supplies which have been dropped. Relatively speaking, however, the British do not make much use of their help.
When, on Thursday 21st September, it starts becoming obvious that the operation is not going according to plan, the volunteer-group is disbanded.
After the battle, a somewhat disheartened Douw van der Krap makes his way towards Benne- kom. He accepts an offer by the local Resistance Movement to participate in operation Pegasus I and thereafter, together with a large group of Allied soldiers and a few Dutch, he manages to escape over the Rhine on the night of the 22nd October, 1944. And so, after having travelled around for almost four and a half years, he finally reaches liberated territory.
“Contra de Swastika” is published by Van Holkema & Warendorf in Bussum; the book contains 320 pages and costs f 39,50. This book has not yet been translated.
R.P.G.A.Voskuil.

Download newsletter

Beste Vrienden,
Hierbij nodigen wij U uit voor de 2e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek, die gehouden zal worden op zaterdag 20 maart om 14.00 uur in de Concertzaal, gelegen aan de Benedendorpsweg, tegenover de Oude Kerk, in Oosterbeek.
De agenda voor de Vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen van de 1ste Algemene Ledenvergadering op 14 februari I98I
3. Algemeen Verslag I98I
4. Financieel Verslag I98I en Begroting 1982
5. Verkiezing nieuwe bestuursleden
6. Benoeming leden Kascommissie
7. Rondvraag
8. Afscheid aftredende bestuursleden
9. Sluiting.
Toelichting bij punt 5: Zoals U in de vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen, heeft Mevrouw M.H.Steinweg-ten Hom het bestuur verlaten. Mevrouw S.G.Beek-Hobart en de heer H. van Krieken hebben inmiddels laten weten dat zij om persoonlijke redenen hun bestuurs¬functie ter beschikking willen stellen op 20 maart a.s.
Volgens artikel 8 van de Statuten kunnen zowel de leden als het bestuur kandidaten voor¬dragen, die de openvallende plaatsen kunnen innemen. De kandidaatstelling door de leden dient te geschieden: schriftelijk, uiterlijk 10 dagen voor de Vergadering, op boven¬staand adres. De voordracht moet voorzien zijn van de handtekening van ten minste 10 leden. De kandidaten moeten lid zijn van de Vereniging en meerderjarig.
Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor (in alphabetische volgorde):
1. de heer R.Fennema Benedendorpsweg 150, 6862 WP Oosterbeek
2. mevrouw J.M. de Langen Sportweg 2, postbus 69, 3870 CB Hoevelaken
3. de heer J.Smits Boulevard 9, 6881 HN Velp.
Een halfuur vóór de aanvang van de Vergadering zullen voor de leden ter inzage liggen:
a. de Notulen van de 1ste Algemene Ledenvergadering op 14 februari I98I;
b. het Verslag van de Kascommissie (bestaande uit de heren Kardol en Smits).
Na afloop van de Vergadering zal een film over de bevrijding van Nederland worden ver-toond (zie mededeling hieronder).
Namens het bestuur,
R.P.G.A.Voskuil.
Vertoning van de film “De Bevrijding van Nederland” na afloop van de Algemene Leden-vergadering op 20 maart.
Na het mislukken van de Slag bij Arnhem in september 1944 kwam het front in Nederland stil te liggen in het gebied van de grote rivieren. Zuid-Nederland was bevrijd, maar de rest van Nederland bleef bezet gebied.
Eind maart 1945 begon eindelijk het langverwachte Geallieerde offensief. In Nederland opende het Eerste Canadese Legerkorps de aanval. Cameramensen, die waren ingedeeld bij het Canadese leger, filmden de opmars en de gevechten om de verschillende steden in het midden-, oosten- en noorden van het land.

Wij zien o.a. enkele beelden van Arnhem tijdens de strijd op 17 april.
Ook de voedseldroppings boven de hongerende “Vesting Holland” en de capitulatie- onderhandelingen in Hotel De Wereld in Wageningen zijn op film vastgelegd.
Vervolgens zijn we getuige van het binnentrekken van de Geallieerde troepen in West- Nederland en van de daarop volgende bevrijdingsfeesten.
Het weer enigszins leefbaar maken van het ontredderde Nederland en het samenbrengen en afvoeren- van de Duitse krijgsgevangenen vormen het laatste deel van de film.
“De Bevrijding van Nederland”, die voorzien is van Nederlands commentaar, zal worden vertoond door Ir.J.Voskuil, die kort na de oorlog een exemplaar van deze film verkreeg.
Jaarverslag over I981
Het ledental van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek is in I98I flink gegroeid; tot vreugde van alle betrokkenen telden wij op 31 december I98I: 374 leden in binnen- en buitenland (vorig jaar: 234).
De 1ste Algemene Ledenvergadering op 14 februari I98I werd door een verheugend groot aantal leden bijgewoond: 96 leden (onder wie Mr. A.Maynard, M.B.E., onze vertegenwoor-diger in Groot-Brittannië) waren aanwezig. Jaarverslag en Financieel Verslag over I98O werden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
Ter vervanging van het bij de oprichting van de Vereniging gevormde Voorlopig Bestuur werd een definitief bestuur gekozen, bestaande uit:
de heer H. van Krieken (voorzitter)
de heer J.A.Eykelhoff (vice-voorzitter)
mevrouw S.G.Beek-Hobart (1ste secretaris) x)
mevrouw M.H.Steinweg-ten Hom (2e secretaris)
de heer H.A.Hendriks (penningmeester)
mevrouw J.Smit-Duchateau (leden-administratie)
de heer drs R.P.G.A.Voskuil (redacteur Nieuwsbrieven, Themamiddagen).
x) Tot onze spijt heeft Mevrouw Steinweg op 1-12-81 haar functie neergelegd.
Als adviseur van de Vereniging namens de Stichting Airborne Museum staat Majoor W.J.M.Duyts het bestuur met raad en daad bij.
Tot leden van de Kascommissie werden benoemd de heren J.Kardol en J.Smits.
De aanwezige leden toonden, o.a. door het aanbieden van enige schenkingen en door een levendige deelname aan de Rondvraag, hun belangstelling voor het wel en wee van de Ver-eniging, waarvoor hun door de Voorzitter dank werd gebracht bij het sluiten van de Vergadering.
De middag werd besloten met het vertonen van enige authentieke films over de Slag bij Arnhem, die door de heer A.Groeneweg van commentaar werden voorzien.
In 1981 werden drie Nieuwsbrieven verzonden, in Nederlandse zowel als Engelse uitgave.
De twee Thema-middagen, op resp. 13 juni en 28 november, die werden georganiseerd en gepresenteerd door de heer R.Voskuil, wekten grote belangstelling. De medewerking van de heer G.Maassen aan de themamiddag “Verwoest Oosterbeek” werd zeer op prijs gesteld.
In een brief aan het bestuur van de Politie Sport Vereniging Renkum werd bezwaar aange-tekend tegen het besluit van dat bestuur, geen toestemming te verlenen aan een Brits team om enige oude houwitsers mee te voeren in de Airborne Wandeltocht.
Namens onze Vereniging werd een gift overgemaakt aan de actie ten bate van een aange-paste auto voor de heer Len Clarke.
Een gewonde Britse militair in het Velpse Ziekenhuis kreeg onze aandacht.
.dank is verschuldigd aan Mr. A.Maynard, M.B.E., die zich zo verdienstelijk maakt voor onze Britse leden; aan Majoor Duyts, voor zijn steun als adviseur; aan de Stichting Airborne Museum, die o.a. door het beschikbaar stellen van vergaderruimte onze Ver¬eniging zozeer terwille is. En bovenal aan onze leden, zowel in binnen- als buitenland, voor hun belangstelling, hun schenkingen voor de collectie van het Museum en hun geldelijke bijdragen, die het onze Vereniging mogelijk maken te werken aan één van onze doelstellingen: steun verlenen aan het Airborne Museum.
S.G. Beek-Hobart, 1ste secr.

Financieel Overzicht over 1981.
Berichten van de Penningmeester:
Zeer veel leden betaalden reeds hun contributie voor 1982 (met daarbij vaak nog een extra bijdrage!), waarvoor ik hun hartelijk dankzeg. Mag ik de leden, die hun contri-butie nog niet overmaakten, hierbij vriendelijk verzoeken dit zo spoedig mogelijk te doen door middel van de speciaal voor hen ingesloten accept-girokaart?
Wilt U bij overmaking s.v.p. op Uw accept-girokaart duidelijk aangeven of U een gewoon lidmaatschap of een Gezinskaart wenst? Bij voorbaat dank voor Uw medewerking. Tenslotte wil ik hierbij gaarne bedanken ons lid de heer C.G. de Graaf, accountant te Oosterbeek, die geheel gratis onze financiële administratie met behulp van de com¬puter aanzienlijk heeft vereenvoudigd.
H.Hendriks, penningmeester.
De Vereniging heeft nu ook een Technisch Adviseur:
In verband met de gebleken behoefte aan een Technisch Adviseur op het gebied van de audio-visuele activiteiten heeft het bestuur ons lid, de heer W.T.B. de Ruyter, bereid gevonden deze functie op zich te nemen.
Aantal Nieuwsbrieven per adres:
Met het oog op de portokosten zenden wij slechts één exemplaar van de Nieuwsbrief per adres, ook al wonen daar meerdere leden. Op verzoek zenden wij U echter graag een extra exemplaar toe.

Tentoonstelling over de Nederlandse Commando’s tijdens Operatie “Market Garden”.
Op 5 februari j.1. werd in het Airborne Museum een tentoonstelling geopend .met als
onderwerp: “De inzet van nr 2 (Dutch) Troop van nr 10, Allied Commando, tijdens Operatie
“Market Garden”, september 1944″.
Op deze tentoonstelling, die is samengesteld door de heer W.Boersma, bestuurslid van
de Stichting Airborne Museum, wordt door middel van foto’s, teksten, documenten en
voorwerpen een beeld gegeven van de rol die de Nederlandse Commando’s tijdens deze,,
luchtlandingsoperatie hebben gespeeld. Ook wordt aandacht besteed aan de periode voor
september 1944.
Bij de opening waren verschillende oud-Commando’s aanwezig. Van de in september 1944
bij Arnhem ingezette Nederlandse Commando’s waren dat: de heren A.J.P.Beekmeyer,
M.J.Knottenbelt en W. de Waard.
Op de tentoonstelling, die duurt t/m 14 maart, is een door de heer Boersma geschreven
brochure verkrijgbaar over de geschiedenis en uniformering van nr 2 (Dutch) Troop.
Grote financiële gift voor de Stichting Airborne Museum.
De Stichting Airborne Museum heeft een bedrag van ƒ 25-000,— ontvangen voor de aanschaf
van moderne audio-visuele apparatuur.
Door het combineren van geluid, dia-projectie en speciale verlichting van de maquette
in het Museum, zal een duidelijk beeld worden gegeven van het verloop van de Slag bij
Arnhem. Van het geschonken bedrag werd ƒ 3.500,— beschikbaar gesteld door het Natio-
naal Bureau voor Toerisme, ƒ 10.000,— door het Comité Zomerzegels en ƒ 11.500,— door
het Anjerfonds Gelderland.
Het “Oranje-bataljon” tijdens de Slag bij Arnhem.
Op vrijdag 30 october j.1. vond in Hotel Dreyeroord te Oosterbeek onder grote belang-
stelling de presentatie plaats van het boek “Contra de Swastika” door Charles L.J.J.
Douw van der Krap. In dit boek beschrijft de marine-officier Douw van der Krap zijn
belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Na zijn deelname aan de gevechten tegen de Duitse troepen in Rotterdam in mei 1940
raakt hij in krijgsgevangenschap. Via de gevangenkampen Colditz en Stanislau, waaruit
hij na ‘veel moeite weet te ontsnappen, komt hij terecht in Warschau. Daar sluit hij
zich aan bij het Poolse verzet. In augustus 19^44 lukt het hem uit Polen weg te komen
en via Duitsland Nederland te bereiken.
Begin september 19^4 komt Douw van der Krap terecht in Arnhem, waar hij opnieuw zijn
diensten aanbiedt aan de verzetsbeweging. De commandant van het verzet in Arnhem is op
dat moment Piet de Kruyff, bijgenaamd “Piet van Arnhem”. Douw van der Krap neemt zijn
intrek in het huis van de waarnemend-commandant Toon van Daalen aan de Veerweg te
Oosterbeek. Als op 17 september 1944 de luchtlandingen plaats vinden zoekt Douw van
der Krap contact met de Engelse troepen. Op het hoofdkwartier Hotel Hartenstein ont-
moet hij luitenant-ter-zee Wolters en luitenant Knottenbelt, die als verbindings-
officieren zijn ingedeeld bij de luchtlandingstroepen. Douw van der Krap krijgt het
verzoek om een kleine vrijwilligerseenheid te vormen uit een aantal burgers, die in-
middels hun diensten hadden aangeboden aan de Engelsen. Deze uit ca. 20 man bestaande
groep wordt bekend onder de naam “Oranje-bataljon”.. (Een van de leden van deze groep
is de heer Eykelhoff, de huidige vice-voorzitter van onze Vereniging).
Op bescheiden schaal helpen de Nederlanders in de daarop volgende dagen bij o.a.
verkenningen en bij het verzamelen van gedropte voorraden. Toch maken de Engelsen mar
relatief weinig gebruik van hun hulp.
Al op donderdag 21 september, als het duidelijk begint te worden dat de operatie niet
volgens plan verloopt, wordt de vrijwilligerseenheid ontbonden. Na de strijd verlaat,
een enigszins ontmoedigde Douw van der Krap Oosterbeek en trekt hij naar Bennekom. Via
de in die omgeving werkende verzetsbeweging krijgt hij het aanbod om deel te nemen aan
operatie “Pegasus I”. Samen met een grote groep Geallieerde militairen en een tiental
Nederlanders weet hij in de nacht van 22 op 23 october 1944 over de Rijn te ontsnappen.
Zo bereikt hij na een zwerftocht van bijna viereneenhalf jaar eindelijk bevrijd gebied.
Het 320 pagina’s tellende boek “Contra de Swastika” werd uitgegeven door Van Holkema
& Warendorf te Bussum en kost ƒ 39-50.
R.P.G.A.Voskuil.

Download nieuwsbrief