De betrokkenheid van de VVAM en haar leden met het Airborne Museum in Oosterbeek is voor het nieuwe bestuur een belangrijk uitgangspunt. Dat VVAM-leden worden aangemoedigd regelmatig het museum te bezoeken is daar onderdeel van. De vrije toegang tot het museum voor VVAM-leden stimuleert dit bezoek.

De oorspronkelijke toegangsregeling liep tot 1 januari 2018. Helaas is het in de korte periode vanaf de Algemene Ledenvergadering van 2 december j.l. niet gelukt om al samen met het bestuur van het museum tot een goede nieuwe regeling te komen, daar is meer tijd voor nodig.

Om de leden toch de vrije toegang te kunnen bieden, is daarom besloten dat in de tussenperiode de leden aan de kassa voor hun toegang betalen, maar dat zij vervolgens de kosten van de penningmeester VVAM vergoed krijgen. Hiervoor volstaat het om een mailtje of een brief met een kopie van het toegangsbewijs en de bankgegevens van het lid naar de penningmeester te sturen.

Overigens roepen wij opnieuw en nadrukkelijk alle leden die beschikken over een Museum Jaarkaart op deze ook daadwerkelijk te gebruiken. Hier heeft het museum, en dus ook de VVAM, het meest financieel voordeel van.