Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de thema-avond van 10 juni a.s. Centraal staat deze avond de geplande maar niet uitgevoerde Airborne operaties LINNET, LINNET 2 en COMET. Deze operaties worden in de literatuur over de operatie MARKET meestal maar zijdelings vermeld. Dankzij medewerking van dhr. Johan van Doorn, dhr. Arie-Jan van Hees en dhr. John Howes hebben Erik Jellema en Luuk Buist  uitgebreid onderzoek kunnen doen naar deze operaties aan de hand van uniek bronnenmateriaal. Met deze lezing willen we de verkregen inzichten met u delen. Immers deze unieke bronnen zijn niet makkelijk voor iedereen toegankelijk. Het valt bovendien op, dat veel schrijvers klakkeloos overnemen wat andere schrijvers voor hen hebben opgeschreven. Het bestuderen van bronmateriaal laat zien dat sommige aspecten toch een beetje, tot zelfs volledig, anders waren.

Kortom, een avond vol nieuwe inzichten!

We zijn weer van harte welkom in de Salon van het Airborne Museum. Aanmelden tot 1 juni 2022 bij activiteiten@vriendenairbornemuseum.nl. Maximaal aantal deelnemers is 50 i.v.m. grootte van de zaal. Kosten: 5 euro voor leden en 10 euro voor niet leden. Bier wijn en frisdrank zijn dan inbegrepen.
Bij aanmelding het bedrag graag overmaken naar NL33INGB0005 113 751 t.n.v. Vrienden van het Airborne Museum onder vermelding van THEMA-AVOND 10 JUNI.

Locatie: Airborne Museum Hartenstein, Oosterbeek.
Zaal open 18:30, start lezing 19:00 – 21:30, sluiting 22:00.

Naar aanleiding van de publicatie in het Airborne Magazine van het artikel over fotograaf Johannes (Hans) Leusden kwam de redactie in Lees meer

The Taxi Charity for Military Veterans presents Veterans Stories – Operation Market Garden E1. Geoff Roberts – 7th Battalion, King’s Own Scottish Borderers (Airborne). Lees meer

Profoundly sad to inform that our dear friend, Sam Kendrick, WW2 veteran of 1Bn The Parachute Regiment and last known Irish survivor of the Battle of Arnhem Lees meer

Op vrijdagavond 10 juni 2022 organiseert de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum de thema-avond “Airborne planningsoperaties LINNET-LINNET 2 en COMET”. De lezing wordt gehouden door Erik Jellema en Luuk Buist Lees meer

With sadness, sharing the news of the recent passing on the 25th February 2022 of Retired US Air Force Lt. Colonel Richard Ford, 99 years young. Lees meer

De eerste serie UK newsletter van 1980 tot en met 1988 worden online gepubliceerd. Dhr v.d. Hoef heeft de eerste dertig Newsletter gedigitaliseerd. Lees meer

In nauwe samenwerking met de VVAM organiseert het Airborne Museum een lezingenreeks. Een divers gezelschap aan sprekers zal op verschillende onderwerpen verdieping Lees meer

‘Airborne to Arnhem’ is the first of three volumes of reminiscences of the Battle of Arnhem, Operation MARKET, 17th- 26th September 1944 published by Helion Lees meer