Met dank aan R. v.d. Hoef en B. Deeterink

 

VVAM Nieuwsbrief 1 – 1980

“NIEUWS-BRIEF” NR.1 November 1980 Allereerst hartelijk dank voor het geduld wat U heeft kunnen opbrengen om ons toch een warm hart te blijven toedragen, zonder dat U maar enig teken van leven van Uw Vereniging vernam, maar neemt U van ons aan dat alle begin moeilijk is en dat de tijd vliegt. Maar hoe dan […]

VVAM Nieuwsbrief 2 – 1981

Beste Vrienden, In deze tweede Nieuwsbrief kunnen wij u tot ons genoegen berichten, dat onze 1e algemene ledenvergadering, tevens jaarvergadering, gehouden zal worden op zater­dag 14 februari 1981 om 14.30 uur in de tuinzaal van de Concertzaal te Oosterbeek. Bij deze worden de leden vriendelijk uitgenodigd daarbij aanwezig te willen zijn. Deze zaal is gelegen […]

VVAM Nieuwsbrief 3 – 1981

Redactie: Drs. R.P.G.A. Voskuil. Beste Vrienden, Op de algemene ledenvergadering van februari j.1. hebt U kennis kunnen maken met het eerste definitieve bestuur van onze Vereniging. Inmiddels heeft binnen dit bestuur de funktieverdeli’ng plaatsgehad en dit heeft tot resultaat, dat er nu een vaste redacteur is voor de Nieuwsbrief. Wat echter nog niet vastligt zijn […]

VVAM Nieuwsbrief 4 – 1981

Beste Vrienden, De herdenking van de Slag bij Arnhem ligt alweer twee maanden achter ons. Zoals ieder jaar waren het weer dagen waarin velen terugdachten aan die dramatische weken, toen de Bevrijding zo dichtbij leek. Ook deze keer waren weer enkele honderden Engelse en Pool- se oudstrijders teruggekeerd naar de plaats, waar zij 37 jaar […]

VVAM Nieuwsbrief 5 – 1982

Beste Vrienden, Hierbij nodigen wij U uit voor de 2e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek, die gehouden zal worden op zaterdag 20 maart om 14.00 uur in de Concertzaal, gelegen aan de Benedendorpsweg, tegenover de Oude Kerk, in Oosterbeek. De agenda voor de Vergadering ziet er als […]

VVAM Nieuwsbrief 6 – 1982

Beste Vrienden, Op 20 maart 1982 vond in de Concertzaal in Oosterbeek de 2e Algemene Ledenvergadering van onze Vereniging plaats, die door 99 leden werd bijgewoond. Ook onze vertegenwoor-diger in Groot-Brittannië, Mr.A.Maynard M.B.E., was weer speciaal overgekomen. In verband met afwezigheid van de voorzitter, de heer Van Krieken, opende de vice- voorzitter, de heer Eykelhoff, […]

VVAM Nieuwsbrief 7 – 1982

Beste Vrienden, Onze Vereniging krijgt steeds meer bekendheid en dat is erg verheugend. Voor het eerst woonde een afvaardiging van het bestuur een coördinatievergadering bij over de Airborne Wandeltocht en de September-herdenking. Bij deze vergadering waren verder vertegenwoordigd de Politie Sportvereniging “Renkum”, de Stichting “Lest We Forget”, het Polen-Driel Comité en de Stichting Airborne Museum. […]

VVAM Nieuwsbrief 8 – 1982

Beste Vrienden, Afgelopen september stond, zoals ieder jaar, weer grotendeels in het teken van de her-denking van de Slag bij Arnhem. De belangstelling voor deze herdenking blijft groot. Tijdens de altijd weer indrukwekkende dienst op het Airborne Kerkhof ontdekten we tussen de vele bekenden ook weer talloze nieuwe gezichten. Meer dan 30 oud-strijders waren dit […]

VVAM Nieuwsbrief 9 – 1983

Beste Vrienden, Met het oog op de naderende Algemene Ledenvergadering in maart is het goed nog eens duidelijk te wijzen op de manier waarop het Airborne Museum en onze Vereniging in re-latie tot elkaar staan. Uit gesprekken en vragen blijkt namelijk, dat velen nog on-voldoende het verschil beseffen tussen de “Stichting Airborne Museum” en de […]

VVAM Nieuwsbrief 10 – 1983

Beste Vrienden, De derde Algemene Ledenvergadering op 12 maart j.1. werd goed bezocht.Uit bijna alle delen van het land waren leden aanwezig.Ook onze vertegenwoordiger in Groot-Brittannië Mr.J.Maynard,was er speciaal voor uit Londen overgekomen. Het bestuur is verheugd over deze belangstelling,evenals over de toename van het aan­tal leden.Door deze groeiende belangstelling kan de vereniging haar aktiviteiten […]