Met dank aan R. v.d. Hoef en B. Deeterink

 

VVAM Newsletter 1 – 1980

Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek SOCIETY OF FRIENDS OF THE AIRBORNE MUSEUM Dear Friends, At long last, we are able to send you our first News-Letter which we hope will adequately inform you of the Society’s progress, as well as new acquisitions and interesting events concerning the Airborne Museum. We would also like to thank […]

VVAM Nieuwsbrief 1 – 1980

“NIEUWS-BRIEF” NR.1 November 1980 Allereerst hartelijk dank voor het geduld wat U heeft kunnen opbrengen om ons toch een warm hart te blijven toedragen, zonder dat U maar enig teken van leven van Uw Vereniging vernam, maar neemt U van ons aan dat alle begin moeilijk is en dat de tijd vliegt. Maar hoe dan […]

VVAM Newsletter 2 – 1981

SOCIETY OF FRIENDS OF THE AIRBORNE MUSEUM Dear Friends, In this second News-letter, we are pleased to announce our forthcoming First General Membership Meeting (which is likewise our Annual Meeting)which will be held on Saturday, 14th February, 1981, at 14.30 hrs. in the “Tuinzaal” of the Concert-hall in Oosterbeek. All members are invited to attend. […]

VVAM Nieuwsbrief 2 – 1981

Beste Vrienden, In deze tweede Nieuwsbrief kunnen wij u tot ons genoegen berichten, dat onze 1e algemene ledenvergadering, tevens jaarvergadering, gehouden zal worden op zater­dag 14 februari 1981 om 14.30 uur in de tuinzaal van de Concertzaal te Oosterbeek. Bij deze worden de leden vriendelijk uitgenodigd daarbij aanwezig te willen zijn. Deze zaal is gelegen […]

VVAM Newsletter 3 – 1981

SOCIETY OF FRIENDS OF THE AIRBORNE MUSEUM OOSTERBEEK Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek, Netherlands Representative in Gr. Britain; Mr. A. Maynard M.B.E., Glenfarg Road, Catford, London SE6 1XN Tel.: 01-698-8969. FROM THE EDITOR; Dear Friends, At the General Membership Meeting which recently took place, you were able to meet our Society’s first definite Committee. Since […]

VVAM Nieuwsbrief 3 – 1981

Redactie: Drs. R.P.G.A. Voskuil. Beste Vrienden, Op de algemene ledenvergadering van februari j.1. hebt U kennis kunnen maken met het eerste definitieve bestuur van onze Vereniging. Inmiddels heeft binnen dit bestuur de funktieverdeli’ng plaatsgehad en dit heeft tot resultaat, dat er nu een vaste redacteur is voor de Nieuwsbrief. Wat echter nog niet vastligt zijn […]

VVAM Newsletter 4 – 1981

SOCIETY OF FRIENDS OF THE AIRBORNE MUSEUM OOSTERBEEK Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek, Netherlands Representative in Gt.Britain: Mr.A.Maynard, M.B.E. 49, Glenfarg Road, Catford, London SE6 1XN Telephone: OI-698-8969 NEWS-LETTER No. 4, NOVEMBER, 1981 Editor: Drs.R.P.G.A.Voskuil Dutch-English translation: S.G.Beek-Hobart Dear Friends, Two months have gone by since the Commemoration of the Battle of Arnhem. As in […]

VVAM Nieuwsbrief 4 – 1981

Beste Vrienden, De herdenking van de Slag bij Arnhem ligt alweer twee maanden achter ons. Zoals ieder jaar waren het weer dagen waarin velen terugdachten aan die dramatische weken, toen de Bevrijding zo dichtbij leek. Ook deze keer waren weer enkele honderden Engelse en Pool- se oudstrijders teruggekeerd naar de plaats, waar zij 37 jaar […]

VVAM Newsletter 5 – 1982

SOCIETY OF FRIENDS OF THE AIRBORNE MUSEUM OOSTERBEEK Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek, Netherlands Representative in Gr.Britain: Mr.A.Maynard, M.B.E. 49, Glenfarg Road, Catford, London SE6 1XN NEWS-LETTER No.5. Tel.: 01.698.8969 February 1982. Editor: Drs.R.P.G.A.Voskuil Dutch-English translation: S.G.Beek-Hobart Dear Friends, We have pleasure in inviting you to the 2nd Annual General Membership Meeting of the Society […]

VVAM Nieuwsbrief 5 – 1982

Beste Vrienden, Hierbij nodigen wij U uit voor de 2e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek, die gehouden zal worden op zaterdag 20 maart om 14.00 uur in de Concertzaal, gelegen aan de Benedendorpsweg, tegenover de Oude Kerk, in Oosterbeek. De agenda voor de Vergadering ziet er als […]