Register Ministories Vrienden Van het Airborne Museum

1.           De Ministories

1.1        Het ontstaan van de Ministories

De beperkte ruimte om in de Nieuwsbrief gegevens en informatie over bepaalde onderwerpen met betrekking tot de Slag om Arnhem op te nemen, heeft er toe geleid dat de redactie van de Nieuwsbrief, een rubriek ‘ministories’ is begonnen. Op deze wijze werd een kans gegrepen om informatie te verzamelen, van mensen die deze Slag zelf meegemaakt hebben. Informatie over een bepaald onderwerp kon dat in de Nieuwsbrief worden gevraagd, zodat door de ‘legpuzzel-tactiek’, blinde vlekken konden worden ingevuld.

De eerste ‘ministory’ verscheen in mei 1983, als bijlage bij Nieuwsbrief No. 10, met de titel ‘Engelse postduiven tijdens de Slag bij Arnhem’. Deze werd geschreven door Chris van Roekel. In deze eerste ministory werd ook informatie van de leden gevraagd over het artikel dat in het volgende nummer opgenomen zou worden: De Duitse tank in de Beneden-Weverstraat in Oosterbeek.

1.2        Overzicht van de Ministories

Een Engelse website van het lid Simon H. Johnson uit het Verenigd Koninkrijk werd vermeld in Nieuwsbrief No. 109 (februari 2009). Deze website (www.arnhemstories.haddonstuff.co.uk) bevatte informatie over de Vereniging en een opsomming van de verschenen Nieuwsbrieven. Deze website is inmiddels niet meer in de lucht. Naast deze website was ook op de site van het Airborne Museum een overzicht van de verschenen Ministories te verkrijgen (bijgewerkt tot Ministory 118[1]). Dit overzicht bevat naast de auteur, de Nederlandse en Engelse titel van de Ministory. Ook deze link werkt inmiddels niet meer.

Ook de site http://www.market-garden.info van Ron Wenting[2] bevatte een uitgebreid overzicht van de verschenen ministories. Een korte in de Engelse taal opgenomen toelichting is voor Ministory 1 tot en met 120 beschikbaar. Met het verdwijnen van deze laatste site is derhalve nergens een compleet overzicht van de verschenen ministories meer te bekijken. Met deze uitgave is getracht dit gat weer op te vullen.

1.3       Onvolkomenheden

Niet altjd ging alles goed bij het uitbrengen van de bijlagen bij de Nieuwsbrieven. Over de jaren heen zijn, hoewel niet vaak, een aantal onvolkomenheden te signaleren. Ministory No. 48, bijvoorbeeld, is bijgevoegd bij Nieuwsbrief No. 59 en Ministory No. 47 is bijgevoegd bij Nieuwsbrief No. 60. Zie hiervoor ook Nieuwsbrief No. 60, waarin werd vermeld dat door bij deze Nieuwsbrief een Ministory met nummer 47 toe te voegen, er geen onderbreking van de nummering plaatsvindt.

In de Nieuwsbrief No. 78 zitten twee pagina’s van de Ministory No. 66 “Drie Engelsen in onze kelder”, opgenomen. De paginanummer van de Nieuwsbrief is hierdoor onjuist, pagina’s 7 en 8 van de Ministory zijn opgenomen na pagina 4 van de Nieuwsbrief. De paginanummering van de Nieuwsbrief loopt derhalve alsvolgt: 1,2,3,4,7,8,5,6. In Nieuwsbrief No. 79 werd de fout door de redactie van de Nieuwsbrief toegelicht. De pagina’s van de Nieuwsbrief en de Ministory waren niet in de volgorde gedrukt, gesneden en gevouwen.

1.4        Top 10 auteurs van de Ministories

De eerste Ministory verscheen in mei 1983, als bijlage bij Nieuwsbrief No. 10. Deze eerste Ministory, geschreven door Chris van Roekel, had als onderwerp de Engelse postduiven tijdens de Slag om Arnhem. In de volgende jaren zou blijken dat bestuurslid Chris van Roekel de grootste bijdrage zou leveren aan de te verschijnen Ministories. Er verschenen tot op heden 21 Ministories van zijn hand.

         Naam                          Aamtal            Bijdrage aan Ministory No.

  1. Roekel, Chris van 21               (1,2,3,5,6,6a,8,10,12,14,17,18,19,27,29,40,43,58,82,87,112)
  2. Cherry, Niall 10                          (53,80,86,97,101,108,109,111,113,124)
  3. Voskuil, Robert P.G.A. 8                            (26,34,38,47,75,90,96,119)
  4. Meiboom, Paul 5                            (104,118,127,128,129)
  5. Boersma, Wybo 4                            (33,62,99,121);

Horst, Mr. J. ten                      4                            (4,15,21,48);

Maassen jr., Geert H.             4                            (13,24,38,110);

  1. Timmerman, Hans 3                            (84,103,125);

Waddy, Col. John                   3                            (67,105,107)

  1. 9 auteurs

Ook andere bestuursleden, zoals Voskuil en Boersma, leverden een bijdrage aan de verschenen Ministories. De huidige bestuursvoorzitter Otten van Wiggen heeft in Airborne Magazine No. 16, Ministory No. 132 verzorgd. Zeven van de Ministories werden door twee auteurs geschreven, en twee Ministories werden door drie personen geschreven. Een compleet overzicht van de auteurs van Ministories is opgenomen in 2.4.

Overzicht van de verschenen Ministories

Hieronder volgt een overzicht van de in de jaren 1983 tot en met 2019 verschenen Ministories, waarbij de auteurs en de titels (inclusief de Engelse titels) zijn opgenomen:

No. #

pag.

Bijlage bij

Nieuwsbrief

Auteur(s) Titel
I

(1)

2 10 C. van Roekel Engelse postduiven tijdens de Slag om Arnhem / British carrier pigeons in the Battle of Arnhem
II

(2)

2 11 C. van Roekel De Duitse tank op de Beneden-Weverstraat / German Tank on the Beneden-Weverstraat
III

(3)

2 12 C. van Roekel

 

De vernielde trein bij de spoorbrug te Oosterbeek / The wrecked train near to the railway bridge at Oosterbeek
IV

(4)

2 13 Mr. J. ter Horst De artilleriesteun van het 2e leger aan de 1e Britse Airborne Divisie tijdens de Slag om Arnhem / How the Second Army’s Artillery gave support to the 1st Airborne Division during the Battle of Arnhem
V

(5)

4 14 C. van Roekel Time and age have dimmed my memories
VI

(6)

4 15 C. van Roekel Station calling itself P.S.C. asked to come in
VII

(6a)

2 16 C. van Roekel Station calling itself P.S.C. asked to come in (vervolg)
16 Fotobijlage: 40e herdenking van de Slag om Arnhem 1944 – 1984/ 40th Commemoration of The Battle of Arnhem 1944 -1984
VII

7

3 17 J.A. Hey Their name liveth for evermore
VIII

(8)

2 19 C. van Roekel De geschiedenis van de 17-ponder kanonnen in het park Hartenstein I / The history of the 17-pounder guns in Hartenstein Park
IX

(9)

4 20 Kapt. R. Bingley Verslag van de lotgevallen van het 6e peloton S Compagnie van het 1e Parabataljon / Report about the experience of the 6th. Platoon S Compagny of the 1st. Parabattalion
X

(10)

2 21 C. van Roekel De geschiedenis van de 17-ponder kanonnen in het park Hartenstein II / The history of the 17-pounder guns in Hartenstein Park II
XI

(11)

4 22 J.R. Grodzinski

 

De geschiedenis van de Poolse gliderlift tijdens operatie Market- Garden / A history of the Polish glider lift operation Market-Garden
XII

(12)

2 23 C. van Roekel Over “Vliegende Paardjes” en “Rode Duivels” / Of “Little Flying Horses” and “Red Devils”
XIII

(13)

4 24 G.H. Maassen Dagrapporten van de Gemeentepolitie Oosterbeek, 17 t/m 20 september 1944 / Daily reports from the Municipal Police of Oosterbeek, 17 – 20 September 1944
XIV

(14)

4 25 C. van Roekel en

H.P. Veenhuijsen

De geschiedenis van drie oude dames in de strijd om de Rijnbrug / The story of three old ladies during the battle for the Rhine bridge
XV

(15)

2 26 Mr. J. ter Horst Durf en initiatief / Courage and initiative
XVI

(16)

2 27 Major-General R.E. Urquhart, C.B., D.S.O. Enkele aantekeningen over het ontstaan van de Airborne Pelgrimstochten naar Nederland / Note on the origins of the Airborne Pilgrimage to Holland
XVII

(17)

4 28 C. van Roekel Een Nederlandse burger nam deel aan “Operatie Berlin” / A Dutchman took part in “Operation Berlin”
XVIII

(18)

2 29 C. van Roekel Tragedie bij de Rijnbrug / Tragedy near Arnhem Bridge
XIX

(19)

4 30 C. van Roekel In het spoor van Lord Strathcona’s Horse / On the track of Lord Strathcona’s Horse
XX

(20)

2 31 M. Veldhuizen De motorfiets “Flying Flea” tijdens de Slag om Arnhem /” The Flying Flea” motor-cycle in the Battle of Arnhem
XXI

(21)

2 32 Mr. J. ter Horst

 

Ds. Ph.W. Bergkotte en zijn rol bij de jaarlijkse “Airborne Memorial Service” / The Reverend Philip W. Bergkotte and the yearly “Airborne Memorial Service”
XXII

(22)

4 33 Soldaat R. Peatling Dappere Nederlanders om nooit te vergeten / I shall never forget those brave Dutchmen
XXIII

(23)

2 34 H. van den Breemen De papieren gulden / The paper guilder
XXIV

(24)

4 35 G.H. Maassen

 

Het Airborne monument te Oosterbeek / The Airborne monument at Oosterbeek
4 36 Fotobijlage: 45e Herdenking van de Slag om Arnhem / 45th Commemoration of The Battle of Arnhem
XXV

(25)

4 37 C. Meijer Oorlog in de Weverstraat / War in the Weverstraat
XXVI

(26)

4 38 R.P.G.A. Voskuil Tussen bommen en gliders / Between bombs and gliders
XXVII

(27)

2 39 C. van Roekel De Fairbairn – Sykes dolk / The Fairbairn – Sykes fighting knive
XXVIII

(28)

4 40 R.J.E.M. van Zinnicq- Bergmann Typhoon-aanval op Arnhem / Typhoon attack on Arnhem

 

XXIX

(29)

2 41 C. van Roekel

 

De Thompson Sub Machine Gun / The Thompson Sub- Machine Gun
XXX

(30)

4 42 W.H. Tiemens Twee verhalen rond een toren / Two stories around a church-tower
XXXI

(31)

4 43 R.N. Sigmond

 

‘Scallywags’, de noodlanding van glider 283 / ‘Scallywags’, the emergency landing of glider 283
XXXII

(32)

4 44 H. van den Breemen

 

Luitenant-Kolonel M.E.M. Herford, M.B.E., M.C., een niet Airborne dokter in de Willem III kazerne te Apeldoorn, 25 september – 16 oktober 1944 / Lt. Col. M.E.M. Herford, M.B.E., M.C., a non- Airborne docter in the Willem III barracks at Apeldoorn, 25th September – 16th October 1944
XXXIII

33

2 45 W. Boersma Een opmerkelijke vondst / A remarkable find
XXXIV

34

4 46 R.P.G.A. Voskuil

 

De eerste vijfentwintig Airborne herdenkingen in beeld, 1945 – 1969 / The first twenty-five commemorations in pictures, 1945 – 1969
XXXV

35

4 47 G.H. Maassen Sr. Angstige dagen op Dreijen / Anxious days at Dreijen

 

XXXVI

36

4 48 J.J. Lorys

 

Major-General Stanislaw Franciszek Sosabowski, V.M., O.B.E.; ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag / Major – General Stanislaw Franciszek Sosabowski, V.M.,O.B.E.; On the hundredth anniversary of his birth
XXXVII

(37)

4 49 R.M. Gerritsen

 

De Seaborne echelon van de 1eest British Airborne Division tijdens operatie Market Garden / The Seaborne echelon of the 1st British Airborne Division during operation Market Garden
38 4 50 G.H. Maassen en

R.P.G.A. Voskuil

12 Sekonden film: Raadsels en hun oplossing / 12 Seconds of film: Riddles and their solution
39 4 51 W.H. Tiemens

 

De enige vrouwelijke krijgsgevangene uit de Slag om Arnhem / The only female prisoner-of-war of the Battle of Arnhem
40 4 52 C. van Roekel

 

Mijnenvelden in en rondom Oosterbeek / Minefields in and around Oosterbeek
41 4 53 H.H.L. Cartwright Airborne naar Arnhem / Airborne to Arnhem
42 4 54 P. Pauwels

 

Geallieerde stofemblemen gedragen bij de Slag om Arnhem / Allied cloth insigna worn at the Battle of Arnhem
43 8 55 C. van Roekel

 

De belevenissen van Kapitein Frank King / The experiences of Captain Frank King
44 4 56 L. Buist, jr.

 

18 september 1944: Zweefvliegtuigen bij Hemmen en Randwijk / 18 September 1944: Gliders at Hemmen and Randwijk
45 4 57 D. Lewis Met een Sterling naar Arnhem / Aircrew at Arnhem
46 6 58 D.G. Goddard Herinneringen van een veteraan van 30 Corps / A 30 Corps veteran recalls
47 4 60 R.P.G.A. Voskuil De geschiedenis van foto BU 1092 / The history of photograph BU 1092
48 2 59 Mr. J. ter Horst Pastoor in oorlogstijd: Hermanus Cornelis Bruggeman / Parish priest in wartime: Hermanus Cornelis Bruggeman
49 4 61 R. King Jedburgh Team Claude / Jedburgh Team Claude
50 4 62 A.J. Versluijs De Excelsior Welbike 98cc / The Excelsior 98cc Welbike
51 4 63 T. Henney Chauffeur op een Morris-Commercial C8/AT Mk III / Driver of a Morris Commercial C8/AT Mk III
52 4 64 J. Hol Herinneringen aan Oosterbeek, september 1944 / Memories of Oosterbeek, September 1944
53 4 65 N. Cherry De eerste ontsnapping. / The first evaders
54 4 66 D. van der Veen Wapenbroeders / Brothers in arms
55 4 67 R. Mawdsley Eindelijk gaan we naar … Arnhem / To Arnhem at last
56 4 68 J.A. Hey

 

Respect en nazorg voor hen die vielen / Respect and after care for those who fell
57 4 69 G. Wood

 

Een Stirling bij Planken Wambuis / A Stirling at Planken Wambuis
58 6 70 C. van Roekel

 

Herinneringen aan Generaal Sir John Winthrop Hackett / Remembering General Sir John Winthrop Hackett
59 4 71 M. Anker

 

Een eenvoudige ontsnapping uit Stalag XI-B / A simple escape from Stalag XI-B
60 4 72 P. Berends

 

Ze noemden zich ook wel ‘Freikorpskämpfer’ / They also called themselves ‘Freikorpskämpfer’
61 4 73 J.H. Dyrda

 

Zondag 24 september 1944: De Valburg-conferentie / Sunday 24 September 1944: The Valburg-conference
62 4 74 H. Jensen en

W. Boersma

De 14e Schiffstamm-Abteilung tijdens de Slag om Arnhem / The 14th. Schiffstamm-Abteilung during the Battle of Arnhem
63 8 75 B. Waalkens en

P.R.A. van Iddekinge

“PK- Berichter im Raum Arnheim.” Duitse oorlogsfotografen in september 1944 / “PK- Berichter im Raum Arnheim.” German war photographers in September 1944
64 4 76 H. van Veelen Burgerhulp in Schoonoord / Civilian aid in the Schoonoord
65 4 77 P. Reinders De fatale rit van kapitein Kavanagh / The fatal journey of captain Kavanagh
66 8[3] 78 N. Carp – Heijbroek Drie Engelsen in onze kelder / Three Englishmen in our cellar
67 4 79 P. Vrolijk,

Hendrik J. Oberink en

J. Waddy

Commentaren en overpeinzingen / Comments and ponderings
68 4 80 T. Italiaander Een Nederlandse Commando / A Dutch Commando
69 4 81 J. van Kuijk Oorlog op het Eusebiusplein / War at Eusebiusplein
70 4 82 C.van Roekel Sturmgeschütz – Brigade 280
71 4 83 P. Reinders Husky’s boven Arnhem / Huskies over Arnhem
72 4 84 B. Gerritsen Hans Ertl, Kriegsberichter / Hans Ertl, War Correspondent
73 12 85 R. Kok

 

In de voetsporen van Louis Hagen / In the footsteps of Louis Hagen
74 6 86 F. van Lunteren

 

Ted Bachenheimer: De vergeten paratrooper / Ted Bachenheimer: The forgotten paratrooper
75 4 87 R.P.G.A. Voskuil

 

Oorlogsavonturen van een Arnhemse schooljongen / Wartime adventures of an Arnhem schoolboy
76 4 88 A. van Hees

 

Sleeptoestellen en zweefvliegtuigen naar Arnhem / Tugs and gliders to Arnhem
77 4 89 P. Vrolijk

 

Station PSC meldde zich / Station calling itself PSC asked to come in
78 12 90 M. Zwarts

 

SS-Panzer-Aufklärungs Abteilung 9 en de Arnhemse verkeersbrug / SS-Panzer-Aufklärungs Abteilung 9 and the Arnhem road bridge
79 4 91 J.W. van Zonnenveld Vrijwilligers gevraagd / Volunteers needed
80 4 92 N. Cherry

 

Urquhart and Lathbury; een verhaal over twee commandanten / Urquhart and Lathbury; a tale of two commanders
81 4 93 H. den Brok en

J. Thuring

Een geallieerde vliegtuigcrash aan de Maaskant / An allied aircraft crash in the Maaskant
82 4 94 J. Crum Johan Snoek en John Hackett / Johan Snoek and John Hackett
83 12 95 S. Holden

 

Een geniesoldaat en de strijd om de Sonnenberg / A sapper at the ‘ Sonnenberg’
84 8 96 H. Timmerman

 

Duitse veldgraven in Oosterbeek / German fieldgraves at Oosterbeek
85 4 97 A.J. Versluijs

 

Een dropkooi uit de Drielse klei / A dropping cradle from the ‘Drielse’ clay
86 8 98 N. Cherry

 

Het 11e Parachutistenbataljon in Arnhem / The 11th Parachute Battalion at Arnhem
87 99 C. van Roekel Een ongelooflijke prestatie / An incredible achievement
100 Geen ministory
88 4 101 J. v/d Klerk †

 

Herinneringen aan de Strijd om de ‘Oorsprong’. Recollections of the battle at the ‘Oorsprong’
89 8 102 R. Kok

 

Archeologie van de Slag om Arnhem; De betekenis van bodemvondsten als historische bron / Archeology of the Battle of Arnhem: the significance of excavated finds as historical source
90 4 103 R. Voskuil 60 jaar ‘ Theirs is the Glory’ / 60 years ‘Theirs is the Glory’
91 4 104 F. Bollee – Bégram van Eeten Herinneringen / Recollections
92 4 105 J. Sliz De Stormbootkoningen / The Storm Boat Kings
93 4 106 J. Meijer

 

Spannende oorlogsdagen in Velp en Arnhem, september 1944 / Tense days of war in Velp and Arnhem, September 1944
94 4 107 A. J. Gieling

 

Enkele herinneringen aan het St. Elisabeths Gasthuis / Some memories of St. Elisabeths Gasthuis
95 4 108 F. Steer Logica en logistiek / Logic and logistics
96 4 109 R.P.G.A. Voskuil

 

Een getekend beeldverhaal over de Slag om Arnhem / A story in pictures about the Battle of Arnhem
97 4 110 N. Cherry en

L. Buist

Bren Gun Carriers bij de Slag om Arnhem / Bren Gun carriers at the Battle of Arnhem
98 4 111 H. van der Velden 35 Jaar zoeken op de voormalige slagvelden bij Arnhem / 35 Years searching in the former battlefields at Arnhem
99 4 112 W. Boersma

 

Een terugblik op 30 jaar steun door de VVAM aan het Airborne Museum / A look-back at 30 years of SFAM support for the Airborne Museum
100 6 113 C. van Roekel

 

Een tragedie bij Vorden, “ ‘Arnhem’ fatsoenlijk?? – Kom nou!!” / A tragedy at Vorden, “ ‘Arnhem’decent?? – Come off it!!”
101 4 114 N. Cherry

 

Een verdediger van de Arnhemse verkeersbrug / A defender at Arnhem Road Bridge
102 4 115 J. Loos

 

Mijn herinnering aan de Slag om Arnhem / My memories of the Battle of Arnhem
103 4 117 I. Maan en

H. Timmerman

Duitse ooggetuigen / German eye-witness
104 8 118 P. Meiboom De plek van Bild 1011-497-3531-11

 

105 4 119 J. Waddy De Slag om Arnhem, een persoonlijk verslag / The battle of Arnhem, a personal account
106 4 120 A. Esler Smith Theirs is the Glory, 65 jaar geleden gefilmd / Theirs is the Glory-65th anniversary of the filming of the movie
107 4 121 J. Waddy

 

Medische hulp in de frontlinie / Front line medics, Arnhem 1944
108 4 122 N. Cherry

 

Major C.N.B. Dawson, MC en de 4e parachutistenbrigade I / Major C.N.B. Dawson, MC, Brigade major 4th Parachute Brigade I
109 4 123 N. Cherry

 

Major C.N.B. Dawson, MC en de 4e parachutistenbrigade II / Major C.N.B. Dawson, MC, Brigade major 4th Parachute Brigade II
110 4 124 G.H. Maassen

 

Dertig jaar zoeken en onderzoek: speuren naar vermiste en onbekende militairen in de regio Arnhem / Thirty years searching: Investigation into missing and unknown Soldiers in the Arnhem area
111 4 125 N. Cherry

 

De 9e SS Hohenstauffen Pantser Divisie en Kolonel Boeree / The 9th SS Hohenstauffen Armoured Division and Colonel Boeree
112 4 126 C. van Roekel

 

Ben in de ochtend de Rijn overgezwommen / I swam over the Rhine
113 4 127 N. Cherry

 

Onbekende helden van de Slag om Arnhem / Unsung Heroes of Arnhem
114 4 128 P. Hoefsloot

 

Ooggetuige bij de Rijnbrug, 17-19 september 1944 / Eye witness at the Rhine bridge 17-19 September 1944
115 4 129 N. Holmes

 

De geschiedenis van soldaat Frederick Hopwood / Private Frederick Hopwood
116 4 130 G. Jonker The Quest for a lost Cornish Moonmaker
117 4 131 T. Pieterse

 

Een bondige herinnering aan een tijd die je nooit vergeet / A brief recollection of the time you never forget
118 4 132 P. Meiboom

 

Zoektocht. Kapitein John Charles O’Sullivan in Arnhem / Search. Captain John Charles O’Sullivan at Arnhem
119 3 AM No. 1 R.P.G.A. Voskuil Het regende parachutisten op de boerderij
120 4 AM No. 2 A. van Mens

 

Herinnering aan onze belevenissen aan de Klingelbeekseweg in Arnhem
121 4 AM No. 4 W. Boersma De Royal Air Force – ‘Air Liaison Group’ in Arnhem
122 4 AM No. 5 L. Weeden In de Perimeter, September 1944
123.1 3 AM No. 6 S. Revell De dood van een Duitse generaal tijdens de Slag om Arnhem (deel 1) / The death of a German general at Arnhem, part 1
123.2 4 AM No. 7 S. Revell De dood van een Duitse generaal tijdens de Slag om Arnhem (deel 2) / The death of a German general at Arnhem, part 2
124 2 AM No. 8 N. Cherry Hotel Dreyeroord, september 1944
125 6 AM No. 9 D. Timmerman,

H. Timmerman en

D. van Buggenum

Een kort verslag van opgravingen in het weiland achter de Oude Kerk in Oosterbeek, die werden uitgevoerd in 1997 en 1998
126 6 AM No. 10 W. van Zanten Herinneringen van een achtjarige jongen aan de “Slag om Oosterbeek”
127 4 AM No. 11 P. Meiboom Locatie van twee beroemde foto’s achterhaald
128 4 AM No. 12 P. Meiboom Locatie van beroemde foto achterhaald (2)
129 3 AM No. 13 P. Meiboom Locatie bekende foto gevonden (3)
130 5 AM No. 14 D. Hoekendijk Zoeken naar een spoorwegovergang
131 6 AM No. 15 A. Maan Landstorm Nederland in de Slag om Arnhem
132 7 AM No. 16 O. van Wiggen 3rd Parachute Battalion op de Falklands en in Arnhem

 

Ministory VI (6), bijlage bij Nieuwsbrief No. 15 “Station calling itself P.S.C. asked to come in” heeft een vervolg. Dit vervolg is opgenomen in een Ministory, opgenomen op een tweezijdig gedrukt A4tje, genummerd VII (7), bij Nieuwsbrief No. 17. De eerst volgende ministory na Ministory VI (6) is “Their name Liveth for evermore” is ook genummerd VII (7). Om het verband tussen Ministory VI (6) en het vervolg te benaderukking is hier het vervolg op Ministory VI (6) opgenomen als 6a.

De Ministories zijn tot en met nummer 37 Romeins doorlopend genummerd (derhalve tot XXXVII). De 50ste Nieuwsbrief bevatte de Ministory met het Arabische genummerd 38.

Na Ministory No. 46, verscheen Ministory No. 48 in augustus 1995 als bijlage bij de Nieuwsbrief No. 59. Om de nummering niet te onderbreken werd bij Nieuwsbrief No. 60, Ministory No. 47 toegevoegd. De redactie heeft deze foutieve nummering in de Nieuwsbrief No. 60 gerectificeerd.

De eerste Ministory verscheen bij Nieuwsbrief No. 10 in november 1980. Bij de Nieuwsbrieven No. 18., No. 100 en No. 116 zat geen Ministory en ook in Airborne Magazine No. 3. is geen Ministory opgenomen. Met het vervolg op Ministory VI (6) en de in twee delen opgenomen Ministory 123 zijn er derhalve in totaal 134 Ministories verschenen.

De volgende Ministories zijn in twee delen gepubliceerd: 6 en 6a, 108 / 109 en 123 deel 1 en deel 2. Bij Nieuwsbrief No. 36 zat een bijlage van 4 pagina’s met een fotoreportage van de 45e Herdenking van de Slag om Arnhem.

1.5        Aantal pagina’s

Met het verschijnen van Airborne Magazine No. 16 (No. 3 bevatte geen Ministory) zijn in 119 losse Ministories en 15 het Airborne Magazine opgenomen Ministories 564 pagina’s met aanvullende informatie verschenen.

De volgende drie Ministories zijn uitgegeven met een omvang van 12 pagina’s: “In de voetsporen van Louis Hagen” (73), “SS-Panzer-Aufklärungs Abteilung 9 en de Arnhemse verkeersbrug” (78) en “Een geniesoldaat en de strijd om de Sonnenberg” (83), zijn 12 pagina’s groot.

1.6        Overzicht onderwerpen in Ministories

De onderwerpen die in de Ministories zijn behandeld zijn grof weg in de volgende vijf categoriën in te delen:

1.7        Fotobijlagen

Bij Nieuwsbrief No. 16 is een fotobijlage: “40e herdenking van de Slag om Arnhem 1944 – 1984“ bijgevoegd en bij Nieuwsbrief 36 een fotobijlage: “45e Herdenking van de Slag om Arnhem”. Deze bijlagen zijn hier buiten beschouwing gelaten.

1.8        Totaaloverzicht van de auteurs van de Ministories

De lijst van auteurs van de Ministories bevat een aantal bekende en minder bekende namen en is internationaal samengesteld. Chris van Roekel verzorgde over de jaren 21 bijdragen. Ook een aantal militairen / veteranen hebben, net als burgers, hun persoonlijke ervaringen in een Ministory vastgelegd. Het overzicht van de in totaal 83 verschillende auteurs van de Ministories is als volgt, met tussen haakje het nummer van de Ministory, waaraan zij hebben meegewerkt.

21 bijdragen:

Roekel, Chris van (1,2,3,5,6,6a,8,10,12,14,17,18,19,27,29,40,43,58,82,87,112)

10 bijdragen:

Cherry, Niall (53,80,86,97,101,108,109,111,113,124)

8 bijdragen:

Voskuil, Robert P.G.A. (26,34,38,47,75,90,96,119)

5 bijdrage:

Meiboom, Paul (104,118,127,128,129)

4 bijdragen:

Boersma, Wybo (33,62,99,121); Horst, Mr. J. ten (4,15,21,48); Maassen jr., Geert H. (13,24,38,110);

3 bijdragen:

Timmerman, Hans (84,103,125); Waddy, Col. John (67,105,107)

2 bijdragen:

Breemen, H. van den (23,32); Buist jr., Luuk (44,97); Hey, Jan A. (7,56); Kok, Ruurd (73,89); Reinders, Philip (65,71); Revell, Scott (123.1,123.2); Tiemens, drs. W.H. (30,39); Versluijs, A.J. (50,85); Vrolijk, Peter (67,77)

1 bijdrage:

Anker, Marcel (59); Arts, Jac. (100); Berends, Peter (60); Bingley, Capt. R. (9); Bollee- Bégram van Eeten, Fiep (91); Brok, H. den (81); Buggenum, David van (125); Carp – Heijbroek, N. (66); Cartwright, H.H.L. (41); Crum, Jan (82); Dyrda, J.H. (61); Gerritsen, Bob (72); Gerritsen, R.M. (37); Gieling, A.J. (94); Goddard, D.G. (46); Grodzinski, J.R. (11); Hees, Arie van (76); Henney, T. (51); Hoefsloot, Piet (114); Hoekendijk, Dirk (130); Hol, J. (52); Holden S. (83); Holmes, Neil; (115); Iddekinge, P.R.A. van (63); Italiaander, T. (68); Jensen, H. (62); Jonker, Geert (116); King, Roger (49); Klerk †, J. v.d. (88); Kuijk, J. van (69); Lewis, D. (45); Loos, Jan (102); Lorys, J.J. (36); Lunteren, F. van (74); Maan, Arno (131); Maan, Ingrid (103); Maassen sr., Geert H. (35); Mawdsley, R. (55); Meijer, C. (25); Meijer, Jan (93); Mens, Anton van (120); Oberink, Hendrik J. (67); Pauwels, P. (42); Peatling, Robert (22); Pieterse, Tanno (117); Revell, Scott (123); Sigmond, Robert N. (31); Sliz, John (92); Smith, Allan Esler (106); Steer, Frank (95); Timmerman, Dick (125); Thuring, J. (81); Urquhart, Major-General R.E. (16); Veelen, H. van (64); Veen, D. van der (54); Veenhuijsen, H.P. (20); Velden, Hans van der (98); Veldhuizen, M. (20); Waalkens, B. (63); Wiggen, Otto van (132); Weeden, Laurie (122); Wood, G. (57); Zanten, Wim van (126); Zinnicq- Bergmann, R.J.E.M. van (28); Zonnenveld, J.W. van (79); Zwarts, Marcel (78).

De 134[4] Ministories zijn door de bovenstaande 83 auteurs vervaardigd.

De auteurs van deze Ministories hebben de Nederlandse, Engelse, Poolse, Canadese of Australische nationaliteit. Zowel bestuursleden (4), burgers, als veteranen hebben bijdragen. Ca 75% van de auteurs komt uit Nederland. Zo’n 20% van de Ministories is van de hand van een veteraan.

Aantal Ministories geschreven door 1 auteur 125
Aantal Ministories geschreven door 2 auteurs 7
Aantal Ministories geschreven door 3 auteurs    2
Totaal 134

 

1.9        Cd-Rom Ministories

In Nieuwsbrief No. 100 van november 2005 werd gemeld dat de toenmalige voorzitter Chris van Roekel de Ministories 1 tot en met 88 gescand heeft. De Cd-Rom bevat zowel de Nederlandse als de Engelse versies van de Ministories No. 1 tot en met No. 88 en kon voor € 20 worden besteld bij het bestuur van de Vereniging.

Daar niet alle Ministories meer in voorraad zijn, zijn alle Ministories gescand en op een Cd-Rom gezet. Een CD kon besteld worden bij het bestuur van de Vereniging. Ook werd kenbaar gemaakt dat auteurs van Ministories wijzigingen en/of aanvullingen zouden moeten kunnen aanbrengen. Het bestuur vond dat dit inderdaad mogelijk zou moeten zijn en deed een oproep om wijzigingen en/of aanvulling voor 1 februari 2007 naar de secretaris van de Vereniging te sturen. (Nieuwsbrief No. 104).

In 2013 werd een CD met de Nederlandstalige Ministories No. 1 tot en met No. 112 tegen een vergoeding van € 25 verstrekt door het bestuur.

1.10    Ministories digitaal beschikbaar op website voor leden

 

Op 29 november 2017 zijn de Ministories (tot en met 121) opgenomen op de website van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum. Met de opname op de website van de volledige Airborne Magazines zijn ook de latere Ministories afzonderlijk digitaal beschikbaar gekomen met het verschijnen van het magazine. De individuele exemplaren zijn afzonderlijk opgenomen, in een voor de leden toegankelijk deel van de website. Het electronisch doorzoeken van de Ministories (of Nieuwsbrieven / Airborne Magazines) is echter nog niet mogelijk.

[1] http://airbornemuseum.nl/uploads/filemanager/VVAM/Overzicht-Ministories.pdf (website niet langer actief)

[2] www.market-garden.info/friends-of-the-airborne-museum-hartenstein-ministories.html. Deze website is vanaf midden 2017 niet mee te bereiken

[3] De pagina’s 7 en 8 zijn opgenomen in de Nieuwsbrief No. 78.

[4] In totaal 132 genummerde Ministories, waarbij No 6. en No. 123 in twee delen zijn uitgegeven

 

Auteur: R.L de Kwant

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.