Op 16 maart vond in de Concertzaal te Oosterbeek de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VVAM plaats. De vergadering stelde vast dat de Vereniging er op financieel goed voor staat, met een opgeschoond ledenbestand, een nieuwe redacteur voor het Airborne Magazine, Alexander Heusschen, en een nieuwe secretaris, Jasper Oorthuys.

Bij de situatie rondom de Engelse leden werd apart stilgestaan. Uit de mogelijke opties is door de vergadering gekozen om jaarlijks een speciaal nummer voor de Engelse leden te produceren. Zij zullen binnenkort middels een brief op de hoogte worden gesteld.

Leden van de VVAM kunnen op de website het volledige verslag van de vergadering vinden. (KLIK HIER VOOR HET VERSLAG)

Analoog aan de vorige ALV werd het middagprogramma na de pauze ingevuld door een lezing over een aan de slag om Arnhem gerelateerd onderwerp. Dit keer was dat een lezing van Arno Maan over het derde bataljon van het SS-Grenadier-Regiment 1 van de Landstorm Nederland (III.Btl. Gren.Rgt.1). In een gedetailleerde en uitermate beeldende lezing informeerde Arno de 45 aanwezigen over de rol van de circa 1200 Nederlandse SS-vrijwilligers die aan Duitse zijde hebben meegevochten.

Een boeiende uiteenzetting met veel nieuwe inzichten.

Ter voorbereiding op de ALV kunnen leden van de VVAM hier de notulen, het jaarverslag en het financieel overzicht met toelichting downloaden.

Een volgende serie documenten uit de schenking van mevr Oosterhaar.

 


De volgende serie documenten:

De afgelopen week zijn de volgende documenten gedigitaliseerd en met tekstherkenning opgeslagen. Hieronder zijn ze direct te downloaden. De documenten die kleiner zijn dan 10MB kunnen online gelezen worden.


Luchtfotogeografie, Sporen van de luchtlanding bij Arnhem, Voskuil
Mr N. Hill, 3 Para Bn 1985
Poem Angels of Arnhem
Wijkkrant West-Arnhem, artikelen 1985
Oosterhaar herinneringen Lombok 17 - 20 sept 1944
Herinneringen J ter Horst, Gemeente Renkum in 1944-1945
Dagboek van Jeane Breman, 1 - 25 sept 1944, Benedendorpsweg 117

Een volgende serie documenten uit de schenking van mevr Oosterhaar met aandacht voor een artikel uit een Nieuwsbrief van 1993 waarin zij een onderscheiding krijgt voor het 50 jaar lang verzorgen van de graven van geallieerde vliegers.

Een MBE voor mevr Oosterhaar

(Bron: VVAM Nieuwsbrief nr 50 – 1993)

Hoge britse onderscheiding voor Truus Oosterhaar

De volgende serie documenten:

De afgelopen week zijn de volgende documenten gedigitaliseerd en waar mogelijk met tekstherkenning opgeslagen. Hieronder zijn ze direct te downloaden. De documenten die kleiner zijn dan 10MB kunnen online gelezen worden in het deel voor leden.


Oosterbeek_September_1944_Jan_Lammerts_VVAM_1988.pdf
Het Parool z.j. Doode Stad
Operation Varsity - VVAM exc 1995
Operation Berlin - VVAM exc 1993
Logfile G-Ops
War diary 21th Indep Para Coy - Themadag VVAM 1994
Fotograferen tijdens de slag - expositie 1986
Een wandeling in Oosterbeek over historische grond - 1992
Excursiegids 1th Air Landing Light Regiment - 1994

Op 19 oktober kreeg de vereniging een drietal dozen met boeken, briefkaarten, vlaggen, folders en verslagen over Market Garden. Op het verzoek van mevrouw Oosterhaar worden de boeken via de vereniging aangeboden zodat de opbrengst ten gunste van de vereniging komt. De documenten ‘moesten we zelf maar beoordelen’ of de vereniging hier nog iets mee kon of de stukken gedeeld konden worden met het archief.

Vorige week is een eerste stuk gedigitaliseerd Lees meer

Verslag van de battlefield tour van 8 oktober door Ruurt Hut en Alfred Saak.

Verslag van de battlefield tour 1st Border door Ruurt Hut en Alfred Saak