Britse schuttersput WOII

Dit is een reconstructie van een Britse een-mans schuttersput uit de Tweede Wereldoorlog. Het is, met kleine aanpassingen, gedaan volgens het “Infantry Manual “ voor het Britse leger uit 1944. Uit respect voor de soldaten is dit met de hand gebeurd. De aanleg, uitgevoerd door vijf leden van de Tweede Wereldoorlog werkgroep van de vrijwilligers in de archeologie vereniging AWN, afdeling 17, duurde ongeveer 4 uur. Natuurlijk hadden de soldaten tijdens de operatie Market Garden in september 1944 geen tijd om deze model schuttersput aan te leggen. Zij groeven simpelweg zo snel mogelijk een diep genoeg gat. U kunt deze authentieke schuttersputten nog steeds zien als vage kuilen bij de grote vijver, zo’n 100-150 meter naar het Zuiden. Toch kunt U, als U afdaalt in deze schuttersput, een beeld ervaring krijgen van hetgeen de soldaten in de Tweede Wereldoorlog moeten hebben gezien. Vanaf de velden, bossen en wegen tegen over de schuttersput naderden de Duitsers. Tijdens het graven van de put werden een tiental Britse en Duits hulzen gevonden. Plus, tot onze verrassing, een jasknoop van het 81ste regiment van het Napoleontisch leger (vroeg 19de eeuw)! De wanden van deze schuttersput zijn vervaardig uit hout uit de omgevende bossen: pseudo Acacia Robinia voor de palen en Douglas voor de planken, beide onbehandeld.

British foxhole – weaponspit WWII

This is a reconstruction of an British one-man gunfighters manhole from World War Two. It is, with little adjustments, carried out according to the “ Infantry Manual” for the British Army from 1944. Out of respect for the soldiers we dug this manhole by hand. The construction, executed by five members of the Working group World War Two of the voluntarily archelogical society AWN, department 17, took about 4 hours. Of course the soldiers during operation Market Garden in September 1944 had no time to make this model manhole. They simply dug a, deep as necessary, hole in the ground. You can still see this authentic manholes, as reminiscent deepening’s in the earth some 100- 150 meters to the South, near the big pond. Still, by descending in this manhole, you can experience what the soldiers in the World War Two must have felt. Across the fields and forests, in front of the manhole, the Germans must have approached. During the digging of this manhole some ten British and German bullets/ sleeves were found. Most surprising found; a jacket button of the 81th regiment of the Napoleonic Army (early 1800). The walls of this manhole are made from wood harvested in the forest around this place; pseudo Acacia Robinia for the piles and Douglas for the planks, both untreated.

Dagrapport AWN17

AWN17_DagrapportOorsprong

 

ABM 22 – Ministory 138 “een onuitwisbare indruk”

Airborne Magazine nr22_Oorsprong

AWN17

Schuttersputten in de perimeter, Martijn Reinders, 2018