Beste lezer,

Voor Airborne Magazine nr. 30, een gezamenlijke productie met de Arnhem 1944 Fellowship, zijn wij op zoek naar voorwerpen die betrekking hebben op de Slag om Arnhem en die een interessant verhaal vertellen. Lees meer

Voor de Battlefieldtour van 15 april a.s. zijn i.v.m. een afmelding nog enkele losse plekken te vergeven. Deze tour heeft als thema ‘Battle at Best’ en wordt verzorgd door Edwin Popken. Inschrijving sluit over een paar dagen, dus wees er snel bij. Voor meer informatie en aanmeldinstructies, zie: VVAM Battlefieldtour ‘Battle at Best’ – Vereniging Vrienden van het Airborne Museum (vriendenairbornemuseum.nl)

Algemene Ledenvergadering 

Zaterdag 18 maart vindt de 45ste Algemene Ledenvergadering van de VVAM plaats in het Airborne Museum vanaf 10.30, met daarna een lezing in de middag vanaf 13.30. Hieronder een paar mededelingen van praktische en formele aard.

 • Het aantal plaatsen is beperkt, en aanmelden voor de ALV en de lezing is dus noodzakelijk. U kunt zich aanmelden bij de secretaris via secretaris@vriendenairbornemuseum.nl.
 • De inloop in het Museum is vanaf 10.00 met koffie en thee.
 • De stukken voor de ALV kunt u vooraf aanvragen vanaf 1 maart bij de secretaris via bovengenoemd adres. Deze zullen per email worden toegezonden. De stukken zullen ter plaatse ook beschikbaar zijn in papieren vorm.
 • Na de ALV en ter overbrugging naar het middagprogramma, bestaat de mogelijkheid tot een eenvoudige lunch bij Restaurant Schoonoord. De kosten bedragen €17.50. Aanmelden voor 15 maart via bovenstaand email adres. De rekening kan ter plekke voldaan worden.
 • Het bijwonen van de lezing is voor leden gratis, niet-leden betalen €5,-. Dit bedrag graag bij aanmelding overmaken naar NL33INGB0005 113 751 t.n.v. Vrienden van het Airborne Museum te Oosterbeek onder vermelding van Lezing ALV en naam en adres.

De agenda voor de ALV is als volgt:

 • Welkom
 • Mededelingen van bestuur, Museum, en in Memoriam
 • Notulen 44ste ALV (april 2022) en bijzondere ALV (mei 2022)
 • Jaarverslag 2022
 • Financien:
  1. Financieel jaarverslag 2022
  2. Rapportage kascontrolecommissie
 1. Bestuursverkiezing: aftredend zijn de heren Oorthuys en Kalkhoven. De heer Oorthuys stelt zich opnieuw verkiesbaar. Voor de positie van penningmeester heeft het bestuur de heer Harry Oostendorp, gepensioneerd registeraccountant, bereid gevonden zich kandidaat te stellen. Volgens de statuten kunnen de leden andere kandidaten voordragen. Zij moeten zich schriftelijk melden bij de secretaris voor aanvang van de ALV en moeten daarbij de steunbetuigingen van tenminste tien leden overleggen.
 2. Activiteiten 2023/2024
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Bij punt zes wil ik nog aantekenen dat de positie van ledenadministrateur al enige tijd open staat. Een vereniging kan alleen goed functioneren door de inzet en bijdragen van haar leden, dus ik wil hierbij alle leden oproepen bij zichzelf na te gaan of en hoe zij de Vereniging kunnen steunen. Ik hoor graag van u.

Lezing Edwin Popken: De rol en opdracht van 101st Airborne Division tijdens Operation Market Garden

Aansluitend aan de ALV organiseert de VVAM haar eerste lezing van het jaar. Deze wordt verzorgd door Edwin Popken, militair historicus en oprichter van Battlefield Discovery. Edwin is een geaccrediteerd lid van het International Guild of Battlefield Guides (badge nr. 93) en lid van het Liberation Route Europe Guide Network en van Airborne Region.

Het strijdtoneel van 101st Airborne Division in de sector Eindhoven is voor hem vertrouwd terrein en Edwin is dan ook de aangewezen persoon om een uiteenzetting te geven naar de planning, de opdracht en de rol van de 101st Airborne Division in het grotere geheel van Operation Market Garden. Edwin zal daarbij een overzicht geven van de belangrijkste gevechtshandelingen in de sector van de divisie. De lezing vormt daarmee een mooie volgende schakel in het traject van lezingen en Battlefieldtours van de VVAM en is een ideale inleiding voor de volgende tour van zaterdag 15 april ‘In the Footsteps of Coy H / 502’.

De lezing begint om 13.30 en eindigt om ongeveer 15.00u.

Ik hoop u zaterdag 18 maart te treffen in het Museum.

Otto van Wiggen
Voorzitter Vrienden van het Airborne Museum (VVAM)

Het Airborne Magazine nummer 20 is naar de drukker! Naar verwachting zal het magazine in de laatste week van maart bezorgd worden.

Een impressie van de inhoud:

INHOUDSOPGAVE

3. Verenigingsnieuws
4. Museumnieuws – Albert Deuss en wisselexpositie (J. Brentjens)
6. Interview – Reineke Kramer (A. Heusschen)
10. Persoonlijk – Para’s in de Betuwe (A. Heusschen)
14. Ministory 136 – Vondst van unieke foto’s (L. Buist en L. van Midden)
19. Objecten – Schoudertitels van 1st Battalion, The Border Regiment (M. Cornelissen)
22. Achtergrond – 7th Battalion, The King’s Own Scottish Borderers (E. Jellema)
26. Conflictarcheologie – Oorlog in Lingezegen (M. Reinders)
30. Analyse – Urquharts plan voor Market Garden (O.v.Wiggen en E. Jellema)
35. Programma en boeken

De collectie van het Gelders Archief bevat een groot aantal kaarten van Theodoor Alexander Boeree. In de jaren ’60’ heeft de luitenant-kolonel bd zijn manuscript en volledige archief overgedragen aan het RIOD, SMG en GA. In het GA zijn kaarten opgeslagen die gedigitaliseerd zijn door het Gelders Archief. Op de website waren lagere kwaliteit afbeeldingen online te bestuderen en downloaden. Recent is die optie afgesloten. Om de documenten en afbeeldingen te bekijken is een bezoek aan het archief noodzakelijk. Toen de bestanden via het internet nog toegankelijk waren hebben we de kaarten in lage kwaliteit gedownload. Op de website hebben we deze verzameling opgeslagen met de opmerking dat de hoge kwaliteit alleen in het archief bekeken kunnen worden.

Theodoor Alexander Boeree

Diverse door Boeree zelf (in-)getekende plattegronden en schetsen, (z.j.). 1 omslag
N.B. Voor het merendeel zijn dit dubbelen van schetsen die verspreid in Boeree’s verhandelingen zijn opgenomen. Zie ook de nrs 3c en 3e van dit overzicht.

De collectie van het Gelders Archief bevat een groot aantal kaarten van Theodoor Alexander Boeree. In de jaren ’60’ heeft de luitenant-kolonel bd zijn manuscript en volledige archief overgedragen aan het RIOD, SMG en GA. In het GA zijn kaarten opgeslagen die gedigitaliseerd zijn door het Gelders Archief. Op de website waren lagere kwaliteit afbeeldingen online te bestuderen en downloaden. Recent is die optie afgesloten. Om de documenten en afbeeldingen te bekijken is een bezoek aan het archief noodzakelijk. Toen de bestanden via het internet nog toegankelijk waren hebben we de kaarten in lage kwaliteit gedownload. Op de website hebben we deze verzameling opgeslagen met de opmerking dat de hoge kwaliteit alleen in het archief bekeken kunnen worden.

Theodoor Alexander Boeree

Situatieschetsen, (z.j.) 11 bladen in een portefeuille
N.B. Lichtdrukken van (niet meer aanwezige) calques, door de Arnhemse Dienst van Gemeentewerken vervaardigd op aanwijzingen van Boeree, aan de hand van de in nr. 51 vermelde originele getekende kaarten. Van kaart 2 is kennelijk geen calque gemaakt; in elk geval ontbreekt de lichtdruk. Toegevoegd is een nieuwe kaart 5: “De marsch van de 1e Para-Brigade”; de oorspronkelijke kaart 5 (“De mislukte doorbraak”) heeft hier het nummer 5a gekregen. De gegevens van kaarten 8 en 12 zijn hier op één blad gecombineerd. Van een aantal kaarten zijn meer exemplaren aanwezig.

De collectie van het Gelders Archief bevat een groot aantal kaarten van Theodoor Alexander Boeree. In de jaren ’60’ heeft de luitenant-kolonel bd zijn manuscript en volledige archief overgedragen aan het RIOD, SMG en GA. In het GA zijn kaarten opgeslagen die gedigitaliseerd zijn door het Gelders Archief. Op de website waren lagere kwaliteit afbeeldingen online te bestuderen en downloaden. Recent is die optie afgesloten. Om de documenten en afbeeldingen te bekijken is een bezoek aan het archief noodzakelijk. Toen de bestanden via het internet nog toegankelijk waren hebben we de kaarten in lage kwaliteit gedownload. Op de website hebben we deze verzameling opgeslagen met de opmerking dat de hoge kwaliteit alleen in het archief bekeken kunnen worden.

Theodoor Alexander Boeree

Situatieschetsen, (z.j.) 12 genummerde bladen in een portefeuille
N.B. Geheel met de hand getekende en gekleurde kaarten op formaat 43×75 cm, op basis van de in nr. 51 genoemde schetsen. De kaarten hebben betrekking op de volgende situaties en onderwerpen:
1. “De afwerp- en landingsterreinen.”
2. “Samenstelling van de Britsche 1e Luchtlandingsdivisie.”
3. “Duitsche opmarsch uit het Oosten.”
4. “Opmarsch der ‘Westgruppe’.”
5. “De mislukte doorbraak, 1, 3, 11 Bn en 2 South Staff.”
6. “De Rijnbrug te Arnhem.”
7. “P.T.T. en P.G.E.M.”
8. “7 K.O.S.B. tegen Bataljon Helle.”
9. “De marsch van de 4e Brig.”
10. “Reorganisatie van de Westgruppe.”
11. “Oosterbeek, perimeter en artillerie.”
12. “Driel, Polen en Dorsets.”.

De collectie van het Gelders Archief bevat een groot aantal kaarten van Theodoor Alexander Boeree. In de jaren ’60’ heeft de luitenant-kolonel bd zijn manuscript en volledige archief overgedragen aan het RIOD, SMG en GA. In het GA zijn kaarten opgeslagen die gedigitaliseerd zijn door het Gelders Archief. Op de website waren lagere kwaliteit afbeeldingen online te bestuderen en downloaden. Recent is die optie afgesloten. Om de documenten en afbeeldingen te bekijken is een bezoek aan het archief noodzakelijk. Toen de bestanden via het internet nog toegankelijk waren hebben we de kaarten in lage kwaliteit gedownload. Op de website hebben we deze verzameling opgeslagen met de opmerking dat de hoge kwaliteit alleen in het archief bekeken kunnen worden.

Theodoor Alexander Boeree

Situatieschetsen, (z.j.) 23 genummerde bladen. 1 bundel
N.B. Kopieën van 23 door Boeree eigenhandige gemaakte kaarten (kwarto-formaat) waarop de troepenbewegingen en posities tijdens de belangrijkste fasen van de Slag om Arnhem zijn ingetekend. Een aantal van de hier beschreven schetsen heeft gediend als basismateriaal voor de grotere formaten die Boeree maakte met het oog op lezingen (zie nr. 52) en voor de calques met bijbehorende lichtdrukken die door de Arnhemse Dienst van Gemeentewerken zijn vervaardigd (zie nr. 53). Vgl. ook de nrs. 3c en 3e van dit overzicht.Kaarten van Boeree

Vanaf 26 oktober t/m 17 december bestaat de unieke mogelijkheid om in De Smederij, de “Kist van Mariendaal” te zien. Tevens wordt op dinsdagavond 3 december 2019 om 20.00 uur, een lezing gehouden over de historische achtergrond van deze inmiddels bekende kist.

Het is 14 juni 2016. Bij Landgoed Mariëndaal zijn werknemers bezig met het herstellen van het metselwerk van de duiker die de Klingelbeek onder de Spoorlaan voert. Plotseling wordt achter de keermuur een kist zichtbaar. Het werk wordt stilgelegd en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) komt ter plekke. Niet voor niets. De kist blijkt vol te zitten met explosief materiaal. Maar waar komt dat vandaan?

Het materiaal in de kist blijken Britse explosieven te zijn. Op de explosieven ligt een Amerikaanse ploertendoder. In de kist zit een briefje met inhoudsopgave in het Nederlands. De kist zelf is door de Duitsers gebruikt, maar van Belgische origine.

Onderzoek

Er wordt een onderzoek opgestart naar de herkomst van de kist. Vele kandidaten komen in beeld die als mogelijke ‘eigenaar’ de kist kunnen hebben verborgen: Het Nederlandse verzet, een geallieerde geheime dienst, een Duitse geheime dienst, gewoon als afval weggewerkt, een opstandige beweging uit de periode na de Tweede Wereldoorlog of een NATO Stay Behind organisatie.

Op basis van verschillende aanwijzingen kan uiteindelijk worden vastgesteld waarom en door wie de kist ooit verborgen is.

De volledige informatie over de kist en het onderzoek is terug te vinden in het zeer uitgebreide en lezenswaardige rapport van BAAC Archeologie en Bouwhistorie: “Ist es noch so gut versteckt…”. Het rapport is geschreven door J.F. van der Weerden en M. van Willigen. Het is te bestellen bij SPA uitgevers (BAAC rapport V-16.0339).

Tentoonstelling

De kist en de restanten van de inhoud zijn in bruikleen gegeven door het archeologisch depot van de gemeente Arnhem. Dankzij deze medewerking is de kist te zien in de Smederij in Ede vanaf 26 oktober t/m 17 december.

De Smederij is hiervoor elke dinsdagmiddag geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Ook op de laatste zaterdagmiddag van de maand (26 oktober en 30 november) is de Smederij geopend, dan van 13.00 tot 17.00 uur. Daarnaast kan altijd een afspraak worden gemaakt.

De Smederij is te vinden op het voormalige kazerneterrein, Verbindelaarsweg 100, 6711 VD te Ede. Voor de route zie ook http://www.platformmhe.nl/DeSmederij.php

Lezing

Op dinsdagavond 3 december zal er in de Smederij een lezing gehouden worden over de kist. Hierbij wordt de vondst van de kist in het grotere verband geplaatst van het Europa in en net na de Tweede Wereldoorlog, de dreiging van de Sovjet Unie en de verschillende voorbereidingen die getroffen werden voor een eventuele nieuwe bezetting. De lezing vangt aan om 20.00 uur en is gratis bij te wonen.

Thema-avond Geheim Agenten op de Veluwe in Akoesticum

Het verhaal van de kist en de lezing op 3 december sluiten naadloos aan bij de thema-avond over geheim agenten op de Veluwe, welke op 15 november in Akoesticum wordt georganiseerd. Deze avond vangt aan om 19.00 uur. Voor meer informatie hierover zie www.akoesticum.org of mail met info@akoesticum.org.

Op deze avond zal een replica van de kist te zien zijn. Voor de echte kist zult u een bezoek moeten brengen aan De Smederij.