Informatie

Het online archief van de VVAM bevat honderden tijdsdocumenten van beide strijdende partijen die meer vertellen over de operatie Market Garden. Delen zijn openbaar in te zien. Voor andere documenten moet u eerst een (gratis) account aanmaken.

Nog geen account? Maak het hier aan.

Archivalia

Artikelen

Kaarten / maps

Magazine

Ministories

Nieuwsbrieven

VVAM Nieuwsbrief 19 – Juli – 1985

Beste Vrienden, In 1940 leefde in het Nederlandse volk een afschuw van de oorlog en een zeer sterk verlangen in vrede te kunnen leven. De belofte van Hitler dat de neutraliteit pijn-lijk nauwgezet geëerbiedigd zou worden, versterkte die hoop…

VVAM Nieuwsbrief 20 – Oktober – 1985

"MEN OF COURAGE STILL NEED OUR CARE" Na een militaire actie worden de menselijke verliezen opgegeven in getallen: doden, gewonden en vermisten. Bij de jaarlijkse herdenkingen wordt onze aandacht nadruk-kelijk bepaald bij de gesneuvelden en…

VVAM Nieuwsbrief 21 – Februari – 1986

Beste Vrienden, Op 8 september 1985 kwamen ex-para's van de Eerste Onafhankelijke Poolse Parachu-tisten Brigade in Czestochowa (Polen) bijeen om in de bedevaartskerk van de "Zwarte Madonna" een plaquette te onthullen ter herinnering aan deze…

VVAM Nieuwsbrief 22 – April- 1986

Afscheid van onze Britse vertegenwoordiger, Mr.A.Maynard M.B.E. Op de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 22 maart j.1. heeft Mr.A.Maynard M.B.E. officieel afscheid genomen als vertegenwoordiger van onze Vereniging in Groot-Brit- tannië.…

VVAM Nieuwsbrief 23 – Augustus- 1986

Beste Vrienden, Onlangs verschenen in drie verschillende dagbladen artikelen waarin personen aan het woord kwamen met veel belangstelling voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. De stellige overtuiging werd uitgesproken (en door voorbeelden…

VVAM Nieuwsbrief 24 – Oktober – 1986

Samenwerking BLESMA, de Vrienden en het Zilveren Kruis een groot succes. Dankzij een intensieve samenwerking is het bezoek van acht zwaar gehandicapte Arnhem- veteranen een groot succes geworden. In een zeer prettige sfeer hebben deze veteranen…

Presentaties

VVAM tourguides