Ministory 139, Hulzen in een boomgaard

Duitse houwitsers in Oosterhout

Op een zondagochtend in de Arnhemse wijk Lombok werd mij verteld dat er hulzen waren gevonden. Deze zouden afkomstig zijn van de twee Duitse kanonnen die tijdens de gevechten bij de Arnhemse verkeersbrug de Britse posities hadden beschoten met vlakbaanvuur. Dat ze van Franse origine waren en zouden zijn opgegraven in een Oosterhoutse tuin, even ten noorden van Nijmegen, maakte de boel nog intrigerender. Voldoende aanleiding dus voor een bezoek aan Oosterhout, als startpunt voor een zoektocht naar de achtergrond van deze vondst. Hoe wat roestig metaal me dichter bij de inzet van de Duitse artillerie in de septemberdagen van 1944 bracht. 

Leo van Midden

Een afspraak met de vinder was snel gemaakt, en op een mooie zomeravond werd ik ontvangen door de heer Van Aggelen aan de rand van Oosterhout. Op het bordes achter huize ‘Nijegaard’ vertelde hij dat ze het schitterende pand, dat in de jaren ‘30 van de vorige eeuw werd gebouwd door de familie Swellengrebel, recent hadden verworven. Bij het aanpakken van de tuin stuitten ze aan de rand van het perceel meteen op metaal. Het bleek te gaan om een grote huls, en er bleken er meer te liggen. Een stuk of twintig; de meeste van ijzer en enkele van messing. Naast de hulzen werden ook zwaar-verroeste en halfvergane resten van kisten gevonden. Na dit verhaal nam Ap me mee de tuin in en liet hij me de berg verroest ijzer zien die uit de grond was gekomen. Voor een nader onderzoek kreeg ik een messing huls mee.

Oosterhout 2021. Ap van Aggelen tussen het aangetroffen schroot, met in zijn handen de resten van een huls (foto: Leo van Midden).

 

Determinatie

Eerst maar kijken wat ik te weten kon komen over het overblijfsel zelf. Aan de hand van afmetingen, inscripties, kleuren en andere uiterlijke kenmerken kun je het type van een huls eenduidig vaststellen. Zodra je weet om wat voor type het gaat, weet je ook welk type wapen deze munitie afvuurde. Na 77 jaar in de Betuwse klei te hebben gelegen waren de ijzeren hulzen zó verroest dat alleen de afmetingen met een ruime marge waren vast te stellen. De messing hulzen waren beter bewaard gebleven. Na het voorzichtig schoonmaken bleek de achterzijde van de huls een rand te hebben met een diameter van 176 mm. De huls had een hoogte van 260 mm en de hulsmond zou het kaliber kunnen verraden, maar die was gescheurd en verwrongen waardoor de afmetingen alleen niet voldoende waren om het type en de herkomst van de munitie vast te stellen. De inscripties op de onderzijde van de huls waren gelukkig nog zichtbaar en de ‘s.F.H.’ en de ‘C/12’ maakten aan alle twijfel een eind. Deze huls was afgevuurd uit een schwere Feldhaubitze 18 met een 15cm-kaliber.

 

 

Hoe kwam de huls daar terecht?

Het aantal hulzen en de resten van het verpakkingsmateriaal wees in de richting van de inzet van een 15 cm-s.FH18-Feldhaubitze in de buurt van de vindplaats. Gezien het bereik van het geschut en de nabijheid van Nijmegen en de Waalbrug lag het voor de hand dat het kanon vuur heeft uitgebracht in zuidelijke of zuidoostelijke richting.

De 15 cm-s.FH 18 werd in 1935 door het Duitse leger in gebruik genomen. Theoretisch zijn er twee momenten dat er vanaf het (huidige) weiland achter huize Nijegaard vuur kan zijn uitgebracht: in mei 1940 of in september 1944. Het eerste moment valt af omdat Nederland capituleerde voordat zwaar materieel de Betuwe in gebracht kon worden. De verkeers- en spoorbruggen van Arnhem en Nijmegen waren op 10 mei al vernield. De tweede optie kon dankzij de collectie luchtfoto’s van Wageningen University & Research worden onderzocht. Het gebied is meerdere malen gefotografeerd tussen 12 september 1944 en 23 maart 1945. Op een foto van 12 september is te zien dat het huidige weiland destijds een boomgaard was. Op het eerste oog is niets afwijkends zichtbaar. De overige foto’s laten echter de contouren zien van meerdere geschutsopstellingen, met een opening naar het noorden. Die opening was de inrit voor een stuk, waardoor de vijandrichting grofweg zuid zal zijn geweest. We mogen voorzichtig concluderen dat meerdere stukken van het type schwere Feldhaubitze 18, goed gecamoufleerd, in de boomgaard van Swellengrebel in stelling stonden tijdens de eerste dagen van operatie Market-Garden.

Op basis van voorgaande eerste analyse verwees de auteur van  Retake Arnhem Bridge: An Illustrated History of the Kampfgruppe Knaust September to October 1944  mij naar een gevechtsbericht dat op 29 september 1944 is opgesteld door de commandant van de artillerieafdeling, SS-Hauptsturmführer Oskar Schwappacher. Ap van Aggelen stuurde vervolgens een fragment uit het oorlogsdagboek van de heer Van Woerkom uit Oosterhout waardoor ineens alle puzzelstukken op hun plaatsen vielen. Uit de documenten bleek namelijk dat de 21e batterij (21. Batterie) van het V./SS-Artillerie- Ausbildungs- und Ersatz-Regiment tot vroeg in de ochtend van 21 september 1944 in stelling lag aan de oostelijke rand van het dorp Oosterhout. De hulzen en luchtfoto’s stellen ons in staat dat nu exacter te positioneren, namelijk in de voormalige boomgaard Swellengrebel achter huize Nijegaard.

Een sFH18-Feldhaubitze tijdens een vuurpauze (foto uit 1942). Op de kist, op de voorgrond links, staan de hulzen, rechts ernaast liggen de projectielen. Het stuk werd bediend door negen kanonniers (Bundesarchiv, 101I-078-3073-23A, Pincornelly).

 

Een SS-artillerie-opleidingseenheid in Oosterhout

De Waffen-SS leidde haar artilleristen zelf op. Sinds april 1941 was de Artillerie-Ersatz-Abteilung der SS-Polizei-Division in Amersfoort gelegerd op de Willem III-kazerne. In de zomer van 1943 werd zij als V./Abteiling in het SS-Artillerie-Ausbildungs- und Ersatz Regiment opgenomen. Voor legering van het personeel werd in dezelfde plaats sinds november 1943 ook gebruik gemaakt van het R.K. Pensionaat (Maria Stichting) aan de Herenstraat en het R.K. Pensionaat St. Louis aan de Utrechtseweg. In mei 1944 vertrok de eenheid, bestaande uit vier batterijen waarvan 21. Batterie was uitgerust met vier sFH18’s, naar de kust.

Vanaf begin september 1944 werd de opleidingseenheid op bevel van de Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden ingezet op de noordelijke oever van de Waal. Met de stukken beveiligde de batterij de belangrijke bruggen. De staf, stafbatterij en de 21. Batterie, met een totale sterkte van bijna 200 man, hadden de stukken in Oosterhout al in stelling op 12 september 1944. De waarnemers van de batterij lagen zuidwestelijk van Oosterhout aan de oever van de Waal, met een tweede groep één kilometer westelijk van de Nijmeegse wijk Neerbosch. De 17. en 18. Batterie lagen niet in de Betuwe. Zij ondersteunden met negen 10,5cm-stukken het LXXXVIII Korps. De 19. Batterie was wel aanwezig in de Betuwe en had stelling betrokken bij Zaltbommel.

 

Artilleriewaarnemers op de Belvedère

Op zondagochtend 17 september werden Duitse luchtdoelstellingen rond de Nijmeegse bruggen aangevallen. De vier luchtdoelkanonnen van de 21. Batterie vuurden op laagvliegende jachtvliegtuigen en haalden, naar eigen zeggen, twee toestellen neer. Vanwege de onduidelijke situatie verkende de commandant van de afdeling de situatie in Nijmegen en zocht hij naar een hoofdkwartier dat verantwoordelijk was voor de Duitse eenheden in Nijmegen. Toen na de geallieerde luchtlandingen gevechten uitbraken en de geallieerde intenties waren onderkend gaf de Kommandeur van de 21. Batterie zijn waarnemingsgroep bij de Waaloever bij Oosterhout opdracht te verplaatsen naar de Belvedère binnen het Duitse bruggenhoofd op de zuidelijke Waaloever bij de verkeersbrug.

Vuur vanuit Oosterhout

Op de ochtend van de 18e  openden de zware houwitsers vanuit de boomgaard het vuur op veronderstelde verzamelgebieden en opmarsroutes van de Amerikanen in de omgeving van Berg en Dal. Tegen 10.00u werd het vuur via directe waarneming op Amerikaanse troepen gelegd die het Keizer Karelplein naderden. Door het nauwkeurige artillerievuur kwam de Amerikaanse opmars rond 12.00u tot stilstand en nam de Duitse infanterie verloren terrein terug. Rond dezelfde tijd konden artilleriewaarnemers bij Neerbosch, onder dekking van artillerievuur, hun positie loslaten en in noordoostelijke richting verplaatsen naar de spoorlijn.

Dinsdagochtend beschoot de batterij verzamelgebieden aan de zuidrand van Nijmegen. De waarnemingsgroep bij de spoorlijn kon het vuur op een verzamelde groep geallieerde tanks leggen, waardoor twee tanks zó beschadigd raakten dat ze niet meer konden verplaatsen. In de middag ondersteunden de stukken de verdedigers rond de verkeersbrug, waarbij ze vuur uitbrachten op troepenconcentraties en mortieropstellingen.

Langs de rand van de boomgaard achter huize Nijegaard staan vier stukken in opstelling. Op het aangrenzende land zijn de vier luchtdoel kanonnen zichtbaar (copyright Dotka Data BV).

 

 

De batterij werd beschermd door een eigen luchtverdediging die bestond uit vier 2cm-luchtdoelkanonnen. Met de vier stukken werd een ‘paraplu’ over de batterij gelegd. Op zondagochtend 17 september hebben zij volgens de commandant twee geallieerde toestellen neergehaald. Tussen 12.00u en 14.00u zijn drie toestellen in de directe omgeving neergestort: een Mosquito en twee Thunderbolts. Het eerste toestel is door Flak neergehaald, de crash-oorzaak van de beide P-47’s is onbekend. Mogelijk zijn twee van deze drie toestellen neergehaald door de Fliegerabwehr van de batterij (kaart pp 18-19: GeoJan).

‘s Middags vielen Amerikaanse para’s, ondersteund door Britse tanks, opnieuw de Duitse stellingen rond de Waalbrug aan. Vanuit zijn positie bij de brug leidde SS-Hauptsturmführer Krüger het vuur van de stukken uit Oosterhout op de aanvallende geallieerden. Door de antitankkanonnen en met hulp van de artillerie in Oosterhout kon de aanval worden afgeslagen. Tegen de avond werd door de waarnemingsgroep onder SS-Hauptscharführer Hotop aan de westelijke rand van Nijmegen vuur uitgebracht op twee groepen tanks die zich daar verzamelden. In de nacht van 18 op 19 september werd op verschillende momenten vuur afgegeven op bevoorradingsroutes en het landingsterrein bij Berg en Dal.

De belangrijkste middelen voor waarnemers: een Scherenfernrohr (schaarkijker) en verbinding met de vuurleiding (BArch,101I-198-1363-29A, Henisch).

De 19. Batterie lag tot dinsdag 19 september in Zaltbommel, maar verplaatste in de loop van de dag naar een positie één kilometer ten zuiden van het gehucht Ressen (oostelijk van Oosterhout), met waarnemers aan de zuidelijke rand van Lent op de noordelijke Waaloever.

Positie van de waarnemingsgroep onder SS-Hstuf J. Krüger (infographic: Marcel Kuster).

 

Nijmegen, 20 september 1944

In de vroege ochtend van 20 september werd door de Duitse verdedigers met ondersteuning van de artillerie uit Oosterhout de volgende aanval met tanks en infanterie afgeslagen. In de loop van de ochtend wisten de geallieerden de Duitse verdediging met zware gevechten, waarbij de waarnemers het vuur tot op 100 meter voor hun eigen positie moesten leggen, terug te dringen tot smalle bruggenhoofden rond de verkeersbrug en spoorbrug.

Om 15.00u staken de Amerikanen in bootjes de Waal over ter hoogte van de Nijmeegse elektriciteitscentrale. De houwitsers van de 21. Batterie waren al overbelast met verzoeken om vuursteun vanuit het steeds kleiner wordende bruggenhoofd rond de zuidelijke oprit van de verkeersbrug, waardoor ze niets konden uitrichten tegen de Waaloversteek. De 19. Batterie kon met haar vier 10,5cm-stukken vanuit Ressen 250 schoten afgeven op de oevers van de Waal om de Amerikanen op de zuidelijke oever te beletten de bootjes te bereiken en op de noordelijke oever te voorkomen dat ze zich konden ontplooien.

Rondomverdediging in Oosterhout

Door de succesvolle landing van de  Amerikanen op de noordelijke oever liep de batterij in Oosterhout gevaar. Het personeel van de stafbatterij werd naar de zuidelijke rand van het dorp gestuurd om een verdediging in te richten op de Waaldijk. Ondertussen was de radioverbinding met de waarnemers op de Belvedère verbroken en werd het artillerievuur door SS-Hauptsturmführer Krüger geleid met lichtkogels.

Tegen 18.00u werd een rondomverdediging ingericht in Oosterhout met personeel dat eerder naar de dijk was gestuurd. De verdediging aan de Waal werd hiermee losgelaten.

Tanks over de brug

Om 19.00u rolden Britse tanks over de Waalbrug. De spoorbrug was nog in Duitse handen. In het kleine bruggenhoofd bij de spoorbrug vocht de westelijke waarnemingsgroep van SS-Unterscharführer Hotop, nadat hun radio onbruikbaar was geworden, verder in een infanterierol onder Kompanie Runge. Deze waarnemingsgroep wist over de spoorbrug te ontkomen richting Lent. De waarnemers bij de Belvedère waren op dat moment verwikkeld in een nabijgevecht met de Amerikanen.

Nachtelijke verplaatsing

Om 24.00u meldde SS-Hstuf. Oskar Schwappacher via de radio aan General von Tettau dat Oosterhout in Duitse handen was en zij de stelling verdedigden. De stukken gaven nog vuur af op de Waaldijk ten zuiden van Oosterhout en in de richting van Nijmegen. Aan het begin van het dorp werden vijf huizen in brand gestoken om het gebrek aan lichtkogels te compenseren. Om 04.00u kreeg de afdeling het bevel naar Elst uit te wijken. Een verkenner werd vooruit gestuurd om een nieuwe positie voor de afdeling te vinden. Terwijl de rondomverdediging intact bleef, werden de stukken met de enige artillerietrekker waar ze over beschikten één voor één uit het weiland getrokken en op de weg geplaatst. Munitie en apparatuur werden verzameld en gereed gemaakt voor de verplaatsing. Op dat moment verscheen Major Knaust met zijn Kampfgruppe in Oosterhout om een verdediging in te richten en aansluitend de aanval op Nijmegen te openen. In afstemming met Knaust verplaatste de afdeling anderhalve kilometer in noordelijk richting naar Huis Reeth, waar de afdeling in stelling ging om van daaruit vanaf 09.00u alweer het vuur te openen op de bevoorradingsroute van Nijmegen naar Lent. Op deze 21e september rond 12.00u werden de achtergebleven artilleristen uit de rondomverdediging gehaald om weer als kanonnier of telegrafist ingezet te worden bij Huis Reeth.

Het lot van Krüger

De batterijcommandant die als waarnemer het artillerievuur bij de verkeersbrug leidde, totdat de lichtkogels op waren, raakte gewond in het nabijgevecht en werd afgevoerd naar het gewondennest. De verdedigers werden één voor één gevangen genomen. Het laatste bericht dat de afdeling bereikte, kwam van een ooggetuige die met de resten van Kampfgruppe Euling wist te ontsnappen. Hij had Amerikanen gezien in het gewondennest en hoorde vervolgens schoten, waarna het licht in de bunker doofde. Sinds 21 september staat SS-Hstuf. Krüger als vermist te boek. (naschrift: inmiddels is duidelijk dat hij is krijgsgevangen gemaakt en een week later al in Engeland zat – zie de versie die is verschenen in Numaga of Terugblik 40-45)

De 21. Batterie bleef tot november 1944 actief in de Betuwe. Op 10 november werd opdracht gegeven alle opleidingseenheden en -scholen van de Waffen-SS uit Nederland te verplaatsen. Het V./SS-Art.Ausb.u.Ers.Rgt. vertrok op 15 november naar Praag.

Het oorlogsdagboek van Van Woerkom

Nog even terug naar het oorlogsdagboek van Van Woerkom. Over de artillerieopstelling van de 21. Batterie zegt hij: “De boomgaard van Swellengrebel, waarin de Duitsche artillerie geplaatst was, bleef lang een weerstandsnest. De artillerie was door de Duitschers nog meegenomen, de granaten waren echter door hen achtergelaten. Engelsche infanteristen verschenen op 23 september om het dorp te zuiveren. Enkele gevangenen werden nog gemaakt. Het is wel bijzonder typisch, dat de artillerie bij Swellengrebel, die wel voldoende gesignaleerd was aan de Engelschen, niet getroffen werd. De camouflage onder de bomen was ook wel prima. Deze kanonnen zullen heel wat van de verwoesting van een gedeelte van Nijmegen voor hun rekening gehad hebben.” Door deze laatste zin uit het dagboek, en met de resultaten van mijn onderzoek, kijk ik nu toch op een andere wijze naar die berg roestend oud-ijzer in Oosterhout. De messing huls krijgt een plek in de voormalige Duitse bunker op het Valkhof waar het verhaal van de strijd om de bruggen een permanente plaats heeft.

Met dank aan: A. van Aggelen, J.A. Bom, B. Gerritsen, R. Mans, R. van Putten, S. Revell en W. Schwabe.

As an archaeologist specializing in World War 2 remains, in my spare time I visit many features and landscapes in and around my home town of Arnhem. During these strolls I occasionally come across objects that have been lying there for time to be consumed. Some of these are too interesting not to share with others. In this article, I will discuss these leftovers from one particular site: a former German anti-aircraft site or Flak-Stellung. What make these finds stand out is the fact that these are remains of German Beutewaffen (captured arms), in this case French guns, which may also have a direct link with operation Market Garden. This document simply serves as the documentation of these finds, so the archaeological relevance and historical context of them can be understood…..

M. Reinders MA

Leftovers_at_the_battlefield_Pieces_of_F

Download artikel

Link to website M. Reinders

In het voorjaar van 1941 kwam een Duits opleidingsbataljon naar Arnhem. Toen deze eenheid zich uitbreidde, werd ruimte gevorderd bij de gemeente. Het bataljon leverde tot 17 september 1944 soldaten aan verschillende SS-divisies, voordat ze uiteindelijk zelf in de frontlijn stond. Over de rol van de opleidingseenheid is inmiddels veel bekend. Minder bekend zijn de logistieke uitdagingen van het bataljon vóór en tijdens de slag om Arnhem. Wat gebeurde er bijvoorbeeld met de gesneuvelden?

In april 1941 kwam het SS-Ersatz Bataillon Germania naar Arnhem. Dit opleidingsbataljon trainde rekruten voor het SS-Regiment Germania. Het bataljon was gelegerd in de Menno van Coehoornkazerne, maar had meer ruimte nodig. Hiertoe werden extra onderkomens gevorderd bij de gemeente op basis van het (internationale) Landoorlogreglement, dat een bezetter het recht gaf gebouwen en terreinen in beslag te nemen voor het leger. Om een gebouw te vorderen, stelde de Wehrmachtkommandantur Arnheim (Nieuwe Plein 39) een vorderingsbewijs op. Vervolgens voerde de gemeente daarmee de vordering uit. Op deze wijze werden naast de Willemskazerne o.a. de Deutsche Oberschule, die gevestigd was in de H.B.S. aan de Velperweg, en Garage Carel Wolf aan de Steenstraat opgeëist.

Nieuwe commandant

Op 1 april 1943 kreeg de opleidingseenheid een nieuwe commandant. Dit was de vijfenendertigjarige SS-Sturmbannführer Sepp Krafft, een veteraan van het oostfront die als compagniescommandant de inval in Rusland

Commandant van het bataljon was de op 10 mei 1907 geboren Sepp Krafft. Hij was lid van de NSDAP, werd op 9 november 1941 bevorderd tot SS-Sturmbannführer en werd tijdens zijn militaire loopbaan onderscheiden met o.a. het Eisernes Kreuz I. en II. Klasse en de Totenkopfring der SS (Bundesarchiv).

meemaakte en zijn eenheid richting Moskou leidde. Hij viel uit door ischias. Na een lange herstelperiode meldde hij zich in de zomer van 1942 weer aan het oostfront, tot hij op 1 april 1943 het bevel kreeg over het opleidingsbataljon in Arnhem.

Deze opleidingseenheid werd op 24 juni 1943 omgevormd tot het SS-Panzergrenadier-Ausbildungs und Ersatz-Bataillon 12. Waar de rekruten voor die datum werden opgeleid voor de SS-Panzergrenadier Division Wiking gingen de mannen nu na hun opleiding naar de 12.SS-Panzergrenadier Division Hitlerjugend in België.

Deze omvorming had wat praktische consequenties: zo veranderde de naam Menno van Coehoornkazerne in Germania Kaserne en bracht de omvorming nieuwe vorderingen van terreinen en gebouwen met zich mee, waaronder gebieden rond het schietterrein Galgenberg en Valkenhuizen. Enkele huizen aan het Sickeszplein behoorden ook tot het gevorderde. Hier vond in augustus 1943 de tandheelkundige afdeling van de eenheid onderdak. De staf van het opleidingsbataljon vestigde zich in de Germania Kaserne aan de Klarendalseweg.

Vorderen in Velp

Op 20 januari 1944 ontving de gemeente Rheden vorderingsbewijzen. In Velp moest ruimte worden gemaakt voor de 1. en 3. Kompanie van het opleidingsbataljon. Beide eenheden kwamen terecht in een deel van het Klooster Larenstein van de Zusters van De Goede Herder. Bij de vordering behoorde ook de inventaris, waaronder “160 Eisenbetten, 119 Kopfmatratzen, 119 Leibmatratzen, 68 Stuhle” en “35 Tische”. Ook het Rectorhuis ontkwam niet aan vordering voor de administratie van de eenheid, net als het Huis Sancta Maria aan de Laarweg, dat ook bij het klooster hoorde. De 8. Genesungs-Kompanie nam haar intrek op Havelaarstraat 2 (nu Hoofdstraat 1).

Het Parkhotel

Een ander gebouw in Velp dat compleet met garage en inventaris werd gevorderd was het Parkhotel aan de Zutphensestraatweg. Het Truppenkrankenrevier van het opleidingsbataljon, onder leiding van SS-Hauptsturmführer der Reserve & Truppenarzt Dr. Wilhelm Fischer, nam het gebouw in gebruik vanaf 20 februari 1944 voor de verzorging van zieken en lichtgewonden en voor kleine ingrepen. Voor langere opnames en gespecialiseerde zorg werden de patiënten doorgestuurd naar het Kriegslazarett 1/686 in Arnhem. Begin mei 1944 vertrok het opleidingsbataljon naar Wassenaar in het kader van de kustverdediging. Alleen de 8. Genesungs-Kompanie bleef in Velp achter. Op 1 september 1944 werd de opleidingseenheid verbonden aan de 16. SS-Panzergrenadier-Division ‘Reichsführer-SS’ en kreeg het de nieuwe naam SS-Panzergrenadier-Ausbildungs und Ersatz-Bataillon 16. Een week later keerde een deel van het bataljon uit de kuststreek terug naar Arnhem en Oosterbeek. De 2. en 4. Kompanie betrokken vanaf 8 september panden in het noorden van Oosterbeek, waaronder het Huis Ommershof. Ze oefenden in de omgeving van de nabijgelegen spoorlijn en bij de Johannahoeve. De 7. Stammkompanie betrok opnieuw de legering in Arnhem.

Zondag 17 september 1944

De slag om Arnhem werd ingeleid met een bombardement op diverse doelen in en om Arnhem. Na deze aanvallen kreeg SS-Obersturmführer Günther Leiteritz in Arnhem het commando over een Marschkompanie, samengesteld uit inzetbare mannen van de 7. en 8. Kompanie. Deze 9. Marsch-Kompanie wist ’s middags aansluiting te vinden bij de hoofdmacht. De eenheid van Krafft vormde direct na de luchtlanding een verdedigingslinie langs de Wolfhezerweg om de naar Arnhem oprukkende Britten tegen te houden. Krafft vestigde zijn hoofdkwartier in Hotel Wolfheze. Nadat de Britse troepen zijn stelling aan beide zijden passeerden, was het tijd voor hem om terug te trekken. Als onderdeel van die actie kreeg een SS-Oberscharführer met vier manschappen van de bataljonsstaf de opdracht een vrachtwagen met materiaal in veiligheid te brengen. Eén van hen was SS-Sturmmann Karl Hans Bangard.

Bewapend met handgranaten en geweren vertrokken ze vanuit het oude hoofdkwartier in villa Waldfriede, aan de noordrand van Oosterbeek. Ze reden door Arnhem, waar ze brandende huizen en vluchtende burgers aantroffen, maar ze stuitten niet op vijandelijke tegenstand. Om 23.00u kwamen ze aan in Velp, waar ze een Meldekopf inrichtten in het Parkhotel. Een Meldekopf was een locatie met communicatiemogelijkheden op een goed bereikbare plaats aan een doorgaande weg. Hier werden berichten ontvangen en doorgegeven. Het was ook de plek voor het opvangen en doorverwijzen van troepen. Bangard vermeldde in zijn verslag dat de eerste gewonden hier op zondagavond werden afgeleverd. Deze zeiden dat het bataljon was omsingeld. Bangard en de anderen vreesden het ergste. Krafft wist zijn bataljon die zondagavond in veiligheid te brengen. De eenheid werd in de daarop volgende dagen ingezet in de omgeving van het landgoed Johannahoeve en aan de oostkant van Oosterbeek; hierbij kwamen tussen 17 en 25 september zeker vierenvijftig militairen om.

Het Heldenfriedhof

Arnhem beschikte sinds mei 1940 over een begraafplaats voor Duitse militairen, de Ehrenfriedhof Arnheim. Een aantal van de Duitse gevallenen tijdens de slag hier terecht of op de Ehrenfriedhof op de Grebbeberg. Waar het afvoeren van gesneuvelden niet direct mogelijk was, ontstonden velgraven. Deze lagen verspreid in het gevechtsgebied: in tuinen, langs wegen of bossen. Daarnaast ontstonden noodbegraafplaatsen. Veel gesneuvelden van de eenheid van Krafft, die konden worden getraceerd en afgevoerd, kwamen terecht in het Parkhotel aan de Zutphensestraatweg in Velp. Schuin tegenover het hotel lag een noodbegraafplaats, het zogenaamde Heldenfriedhof. Hier werden vanaf 21 september stoffelijke overschotten, gewikkeld in dekens of in een zeil, ter aarde besteld. Een enkele keer werd een kist gebruikt. Sepp Krafft schreef na de slag in zijn rapport aan SS-Reichsführer Himmler over de begraafplaats: “Um den in diesen harten Kämpfen gefallenen und den ihren Verletzungen erlegenen Soldaten eine würdige Ruhestätte zu geben, wurde durch das Bataillon ein S.S. Heldenfriedhof in Velp bei Arnheim errichtet, der trotz der geringer zur Verfügung stehenden Zeit durch fleissige Arbeit zu einem Mahnmal für alle Vorübergehenden wurde”. “Om de in deze harde gevechten gesneuvelde en aan hun verwondingen overleden soldaten een waardige rustplaats te geven, werd door het bataljon een SSHeldenfriedhof in Velp bij Arnhem ingericht, dat ondanks de korte tijd die ter beschikking stond, door hard werken een gedenkteken werd voor alle voorbijgangers.” Dat dit harde werken onder Duitse dwang door diverse Velpenaren werd uitgevoerd, meldde Krafft niet.

Drie man in een graf

De noodbegraafplaats aan de Zutphensestraatweg lag een aantal kilometers achter het front. Wanneer voertuigen van het front terugkwamen, brachten ze gewonden en gesneuvelde kameraden mee. Tijdens de slag om Arnhem was dat niet anders; de gesneuvelden kwamen terecht in Velp. De gewonden gingen mogelijk naar de Hauptverbandplatz van de Hohenstaufen-divisie. Deze was vanaf begin september ook in Velp ondergebracht.

 

Bidprent van SS-Sturmmann Korbinian Mangold Günther Leiteritz (Bundesarchiv. Collectie: H. Timmerman).

Op het Heldenfriedhof werden in korte tijd meer dan vijftig militairen van de eenheid van Krafft begraven die omkwamen tijdens de gevechten in Oosterbeek en Arnhem. Van enkele gesneuvelden is ondertussen bekend onder welke omstandigheden zij het leven lieten. Zo zijn daar de lotgevallen van een machinegeweergroep en van de commandant van de 9. Kompanie, Günther Leiteritz. In één graf bij het Parkhotel lagen drie mannen. Dit waren SS-Panzergrenadier Waldemar Kreh, SS-Sturmmann Korbinian Mangold en SS-Unterscharführer Heinz Braunegger. Ze vormden samen een machinegeweergroep, waarvan Waldemar Kreh de schutter was. De jonge mannen kwamen om op 20 september 1944, waarschijnlijk in het gebied ten westen van de Dreyenseweg. De commandant van de zeventienjarige Waldemar Kreh, SS-Untersturmführer Schärfl, schreef op 1 oktober 1944 het volgende aan de familie Kreh: “Die am 17. September im Raum von Arnheim erfolgte Luftlandung englischer Streitkräfte brachte uns schnell in harte, erbitterte Kämpfe. Am 20.9.1944 hat Ihr Sohn als MG-Schütze 1 an der Spitze seiner Kameraden im schneidigen Angriff sein Leben dem Vaterland geopfert. Ihr Sohn ist auf einem kleinen Heldenfriedhof am Ostausgang von Velp bei Arnheim/Ndl. beigesetzt und seine Privatsachen werden Ihnen, sobald sich Gelegenheit bietet übersandt. “De op 17 september in regio Arnhem geslaagde luchtlandingen van Britse strijdkrachten brachten ons snel in harde, verbitterde gevechten. Op 20.9.1944 gaf uw zoon als machinegeweerschutter I, de leiding aan zijn kameraden, waarbij hij in een felle aanval zijn leven aan het vaderland heeft geofferd. Uw zoon is op een kleine heldenbegraafplaats aan de oostelijke uitgang van Velp bij Arnhem/Ndl bijgezet en zijn persoonlijke bezittingen worden U, zodra zich de mogelijkheid voordoet, toegestuurd.”

SS-Obersturmführer Günther Leiteritz

De zevenentwintigjarige Günther Leiteritz was door een strafoverplaatsing in juni 1944 bij het opleidingsbataljon terecht gekomen. Deze veteraan begon zijn loopbaan in 1940 als onderofficier bij de 1. SS-Panzer-Division Leibstandarte-SS Adolf Hitler en na twee jaar oostfront doorgegroeid tot SS-Obersturmführer. Zijn carrière binnen de Waffen-SS verliep voorspoedig tot zijn overplaatsing naar de 12. SS-Panzergrenadier-Division Hitlerjugend in België. Hier ging het fout. Hij maakte zich schuldig aan zwarthandel en een poging tot omkoping. Hij werd de eerste officier binnen de Leibstandarte die veroordeeld werd voor wangedrag. Hij kreeg veertien maanden voorwaardelijke gevangenis opgelegd. Het hogere gerechtsniveau van de SS kon zich hierin echter niet vinden. Zij eisten een hogere straf met een eventuele strafplaatsing naar de Brigade Dirlewanger.

Vooruitlopend op de uitkomst van dit onderzoek kreeg hij een strafoverplaatsing naar het opleidingsbataljon van Krafft. Zo kwam Günther Leiteritz in juni 1944 naar Arnhem. Op 17 september kreeg hij het bevel over de 9. Marsch-Kompanie. In de namiddag van 19 september bevond hij zich met zijn eenheid noordelijk van de Amsterdamseweg. Hij viel de LZ L aan vanuit de bosrand. In het open terrein vormde de Kompanie een gemakkelijk doelwit voor de K.O.S.B. die het landingsgebied beveiligde. Leiteritz’ eenheid leed zware verliezen door zijn ongelukkige keuzes, zo schreef de bataljonscommandant in zijn rapport. Günther Leiteritz sneuvelde zelf in die actie waardoor het proces tegen hem werd gestaakt en een overplaatsing naar de Brigade Dirlewanger hem bespaard bleef.

“Aan de rechter van de Reichsführer-SS via persoonlijke staf Berlijn De SS-Obersturmführer Leiteritz, die wegens veroordeling voor wangedrag, als beheerder een strafoverplaatsing heeft gekregen naar A.u.E Bataillon 16 onder SS-Sturmbannführer Krafft, is in de gevechten tegen de Engelse luchtlandingstroepen bij Arnhem gesneuveld. SS-Sturmbannführer Krafft meldde een voorbeeldige plichtsvervulling. Hij is begraven op de SS-Ehrenfriedhof Velp. Voor het geval de veroordeling nog niet is bevestigd, wordt gevraagd om de stukken op te sturen om het proces te staken. Of anders wordt gevraagd om rehabilitatie. Apeldoorn, 19 oktober 1944”

49 vermisten

Het lukte Krafft niet al zijn gesneuvelden samen te brengen in Velp. Na de slag om Arnhem bleken er negenenveertig militairen vermist. Een aantal was op andere begraafplaatsen ter aarde besteld. De gesneuvelden van het opleidingsbataljon werden gevonden in de tuin van de villa Rhijnstein naast het Sint Elisabeths Gasthuis, op de noodbegraafplaats bij het Kriegslazarett 1/686 dat in het Gemeenteziekenhuis was gevestigd, op het Heldenfriedhof bij de Saksen-Weimarkazerne en op de Ehrenfriedhof Arnheim. Daarnaast was een aantal buiten Arnhem begraven doordat zij in een militair hospitaal, zoals het Kriegslazarett 4/686 in Apeldoorn, waren bezweken aan hun verwondingen.

Een aantal militairen van de eenheid is tot de dag van vandaag vermist. Het veldgraf van één van hen, SS-Sturmmann Ludwig Walle, werd bijna twintig jaar na de gevechten aangetroffen in de achtertuin van een huis aan de Utrechtseweg, in de buurt van het K.E.M.A.-terrein.

Ruiming na de oorlog

Nagenoeg alle in Nederland aangetroffen Duitse graven zijn na de oorlog geruimd. Zo ook die van de Heldenfriedhof bij het Parkhotel in

Velp. Tussen augustus 1947 en de eerste helft van januari 1948 borg de Dienst Identificatie en Berging (DIB) van de Koninklijke Landmacht hier alle graven. De stoffelijke overschotten kwamen terecht op de Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn bij het Limburgse Venray, waar 32.000 gesneuvelde soldaten hun laatste rustplaats hebben.

Opmerkelijk genoeg bleek dat ook twee Britse militairen op de Heldenfriedhof begraven lagen. Volgens ooggetuigen brachten de Duitsers

rond 2 oktober de twee per jeep over naar deze plek. Daarna lagen ze ongeveer vier dagen, gedeeltelijk gehuld in

grijze dekens, onbegraven op het terrein. Op het moment dat ze werden aangevoerd waren de lichamen al in verre staat van ontbinding. Daaruit werd geconcludeerd dat ze moesten zin gesneuveld rond 25 september. De Britten werden op 6 oktober 1944, afgezonderd van de Duitse gesneuvelden, door burgers onder dwang van de Duitsers op de begraafplaats ter aarde besteld. Volgens twee militairen van de Waffen-SS (mogelijk van de eenheid van Krafft), aanwezig bij de begrafenis, waren de Britten inderdaad tijdens de gevechten in Oosterbeek gesneuveld. Beide Duitsers zochten nog naar identiteitsplaatjes of -papieren, maar deze werden niet op de lijken aangetroffen.

 

De twee Britse gesneuvelden zijn later alsnog geïdentificeerd als Lieutenant Henry C.L. Cole van het Glider Pilot Regiment en Private John E. O’Rourke van  het Defence Platoon van 1st Brigade. Beiden waren betrokken bij de gevechten bij de Arnhemse Rijnbrug. Van O’Rourke is bekend dat hij daar gewond raakte en als krijgsgevangene werd afgevoerd naar een Duitse commandopost, waar hij op 20 september aan zijn verwondingen overleed. Cole raakte waarschijnlijk ook gewond bij de Rijnbrug en overleed op 21 september. Eind november 1945 zijn de stoffelijke overschotten van de Britten overgebracht naar de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek. Cole rust daar in graf 30.A.3. O’Rourke in graf 30.A.7.

Kort na de oorlog werd door burgers uit Velp een eenvoudige steen op het graf geplaatst met de tekst ‘Two unknown English Soldiers. Sept. 44’ (Collectie Gelders Archief: 1540-01 – 2132)

Kaart met locatie in Arnhem en Velp die in de tekst voorkomen:

Bronnen:

 • Gelders Archief, Arnhem (GA), 2503 Gemeentebestuur van Rheden, 1818-1949, inv.nr. 2371, stukken betreffende vorderingen gedurende de bezettingstijd, 1940-1945.
 • Gelders Archief, Arnhem ((GA), 2867 Collectie L.P.J. Vroemen, inv.nr. D26-10 Gevechtsbericht tijdvak 19 september – 7 oktober 1944 van het SS-Panzer Grenadier Ausbildungs und Ersatz Bataillon 16 tegen de 1ste Britse Airborne Div. tijdens de “Slag om Arnhem”, door Sepp Krafft, SS-Sturmbannführer.
 • NIMH/Nederlands Instituut voor Militaire Historie, 428 Slag om Arnhem, inv.nr. 29 Gevechtsverslag opgesteld door SS-Sturmmann K.H. Bangard betreffende de landing van 1 Airborne Division bij Arnhem
 • Bob Castendijk, De zeer schone uren : Oosterbeek 1944 : dagboek van Bob Castendijk, 1 september -6 november (Oosterbeek: Kontrast, 2011)
 • Fürbringer, G. Bernage, 9. SS-Panzer-Division ‘Hohenstaufen’ (S.l., 1984)
 • Scott Revell, Niall Cherry, Bob Gerritsen, A few vital hours : SS-Panzergrenadier-Ausbildungs- und Ersatz-Bataillon 16 at the Battle of Arnhem, September 1944 (Renkum: R.N. Sigmond Publishing, cop. 2013)
 • Privé-Archief, H. Timmerman, Arnhem

<I>Hans Timmerman, met bijdragen van Bob Gerritsen en Leo van Midden.<I>

Van leden voor geïnteresseerden, memoires van Tatham-Warter: Dutch courage and pegasus

Tatham_Warter_Memoir

Index van geografische plaatsnamen en aanduidingen

De verwijzingen naar de plaatsnamen Arnhem en Oosterbeek zijn achterwege gelaten. Met het verschijnen van het Airborne Magazine No. 1, is voor de verwijzing naar geografische plaatsnamen geen onderscheid meer aangebracht tussen het Magazine of de hierin opgenomen Ministory.

Nederland / the Netherlands

Aa (AM 11)

Aalsmeer (MS 62)

Aalst (22)

Acacialaan (63), (70), (86), (126), (MS 5), (MS 6a), (MS 13), (MS 43), (MS 77)

Achterhoek (AM 8), (AM 11), (AM 14)

Achterstraat (MS 103)

Achterveld (98), (MS 22)

Albertkanaal (AM 2), (AM 4), (AM 11), (MS 28), (MS 46), (MS 111)

Alexanderstraat (AM 15), (MS 80), (MS 94), (MS 97)

Almelo (MS 103)

Alteveer, wijk (99), (MS 94), (MS 110)

Amerongen (111), (MS 7), (MS 74)

Amersfoort (AM 14), (AM 15), (MS 7), (MS 22), (MS 31), (MS 74), (MS 100)

Amsterdam (51), (AM 2), (AM 6), (AM 10), (MS 62), (MS 67), (MS 87), (MS 91), (MS 100)

Amsterdamseweg (40), (41), (67), (70), (77), (85), (93), (97), (99), (AM 14), (AM 15), (AM 16), (MS 25), (MS 35), (MS 57), (MS 58), (MS 65), (MS 72), (MS 75), (MS 86), (MS 97), (MS 100), (MS 102), (MS 108), (MS 117)

Amsvorde (AM 14)

Andelst (28)

Annastraat (70), (76), (86), (92), (AM 10), (MS 25), (MS 79), (MS 126)

Artillerielaan (AM 15)

Apeldoorn (8), (14), (FB 16), (26), (FB 36), (45), (46), (47), (48), (71), (76), (87), (88), (91), (100), (101), (106), (112), (117), (118), (119), (120), (124), (AM 14), (AM 15), (AM 16), (MS 7), (MS 23), (MS 32), (MS 34), (MS 35), (MS 41), (MS 43), (MS 46), (MS 59), (MS 62), (MS 64), (MS 75), (MS 83), (MS 84), (MS 100), (MS 105), (MS 111), (MS 113), (MS 117), (MS 126)

Apeldoornseweg (33), (59), (72), (79), (118), (AM 10), (AM 15), (AM 16), (MS 22), (MS 35), (MS 78), (MS 84), (MS 126)

Appeltern (100)

Appingedam (MS 96)

Arnhemse heide (AM 14)

Arnhemsestraatweg (AM 15), (MS 93)

 

Bachlaan (99)

Backerstraat (28), (AM 16), (MS 13), (MS 77)

Bakenbergseweg (AM 2), (AM 13), (MS 65), (MS 114), (MS 117), (MS 120)

Bakkerstraat (AM 15), (MS 60), (MS 114)

Barneveld (4), (94), (100), (MS 19), (MS 22), (MS 23), (MS 54)

Batenburg (100)

Bathmen (MS 69), (MS 100)

Bato’sweg (MS 13)

Bato’swijk (91), (AM 11), (MS 5), (MS 64), (MS 66)

Beatrixweg (AM 11)

Beaulieustraat (MS 75)

Beek (AM 11)

Beekbergen (MS 111)

Beekhuizenseweg (MS 93)

Beek-Ubbergen (104)

Beekweg (96)

Beetenhovenlaan (99)

Beilen (AM 15)

Bemmel (103), (118), (AM 14), (AM 15)

Benedendorp (12), (14), (24), (26), (27), (40), (50), (51), (60), (64), (74), (75), (76), (84), (91), (95), (103), (120), (129), (AM 3), (AM 9), (MS 13), (MS 17), (MS 25), (MS 35), (MS 40), (MS 54), (MS 58), (MS 64), (MS 79), (MS 112), (MS 125)

Benedendorpsweg (13), (52), (67), (78), (86), (89), (100), (101), (103), (123), (127), (AM 8), (AM 10), (AM 12), (AM 13), (AM 15), (AM 16), (MS 5), (MS 6a), (MS 8), (MS 13), (MS 17), (MS 41), (MS 48), (MS 56), (MS 59), (MS 70), (MS 77), (MS 84), (MS 88), (MS 89), (MS 90), (MS 112), (MS 125), (MS 126)

Beneden-Weverstraat (14), (50), (51), (58), (103), (119), (125), (127), (AM 1), (AM 11), (MS 1), (MS 2), (MS 77), (MS 90)

Bennekom (5), (23), (74), (79), (124), (AM 1), (AM 4), (MS 43), (MS 82)

Bennekomseweg (AM 12)

Bentincklaan (96)

Berenkuil, de (11), (15), (56)

Berg en Dal (26), (AM 11), (AM 15), (MS 37)

Bergen (L) (35)

Bergstraat – zie Boven-Bergstraat

Bergum (MS 75)

Bergen op Zoom (31), (AM 2), (MS 7), (MS 56)

Bernulphusstraat (Sint) (48), (AM 10), (MS 13), (MS 126)

Best (22), (AM 1)

Betuwe (8), (15), (16), (28), (34), (35), (61), (80), (89), (90), (99), (103), (106), (111), (118), 126), (128), (AM 1), (AM 2), (AM 4), (AM 10), (AM 16), (MS 7), (MS 40), (MS 44), (MS 46), (MS 60), (MS 62), (MS 67), (MS 68), (MS 73), (MS 74), (MS 87), (MS 91), (MS 103), (MS 117)

Beukenlaan (MS 13), (MS 64), (MS 79)

Beukenhove (40)

Biesbosch (39), (56), (68), (73), (100), (119), (MS 58), (MS 82)

Biesseltsebaan (AM 15)

Biezenmortel (MS 76)

Bilderberg (28), (41), (53), (57), (67), (71), (73), (78), (91), (94), (104), (109), (110), (AM 3), (AM 9), (AM 16), (MS 3), (MS 6), (MS 13), (MS 16), (MS 54), (MS 58), (MS 64), (MS 66), (MS 68), (MS 77), (MS 80), (MS 91), (MS 87), (MS 98), (MS 100), (MS 109), (MS 125)

Bilderberglaan (AM 14)

Bilderbergse bossen (AM 14)

Bildersweg (MS 84)

Binnenveld (MS 43)

Bleckmann, paadje van (MS 78)

Bloemstraat (MS 94)

Bommelerwaard (MS 74)

Borculo (MS 78)

Borgerhoeve (MS 13)

Bornshoeve (90)

Bospad (AM 15)

Boterdijk (AM 12)

Bothaweg (AM 5), (AM 16), (MS 122)

Boskant, buurtschap (MS 7)

Boskoop (104), (MS 54)

Boterdijk (56)

Boulevard Heuvelink (AM 12), (MS 63), (MS 117)

Boven-Beekstraat (98), (MS 22), (MS 69)

Boven-Bergstraat (123), (124), (MS 75), (MS 104), (MS 118)

Bovenbrugstraat (97)

Bovendorp (60), (MS 47)

Boveneindsestraat (AM 15)

Bovenover – zie Onderlangs

Boxtel (101), (131)

Braamweg (AM 15), (AM 16)

Brakkenstein (AM 11)

Bre(e)delaan (MS 58), (MS 80), (MS 109)

Breda (98), (MS 62), (MS 67), (MS 79)

Breedeweg (AM 11), (AM 14)

Breskens (AM 2)

Broekpolder (AM 11)

Brouwerijweg (MS 75), (MS 117)

Brouwersgracht (AM 12)

Brouwershaven (MS 31)

Brugstraat (AM 12), (MS 75), (MS 104)

Brummen (60), (72), (74), (96), (112), (113), (125), (MS 7), (MS 111)

Bunnik (MS 91)

Bu(u)nderkamp (41), (100), (AM 1), (AM 3), (AM 16), (MS 13), (MS 26), (MS 43), (MS 58), (MS 119)

Burgemeester De Wijslaan (96)

Bussum (92)

 

Callunastraat (MS 86)

Cattepoelseweg (99)

Christiaan de Wetstraat (MS 47)

Coldenhove (96)

Cornelis Koningstraat (AM 10), (MS 13), (MS 79), (MS 126)

Cronjéweg (62), (70), (MS 47)

 

Daalhuizen (MS 93)

Da Costastraat (AM 15)

De Bilt (MS 50)

De Dam (51), (84), (86), (129), (AM 11), (MS 64)

De Elft (AM 11)

De Glind (AM 15)

De Koepel (AM 15)

De La Reyweg (115), (MS 102), (AM 16)

De Maten (31)

De Montignylaan (AM 15)

De Schelde (AM 2)

De Schuytgraaf (84), (93), (95), (118), (128), (AM 2), (AM 8), (AM 16), (MS 89), (MS 99), (MS 116)

Deelen (10), (11), (63), (64), (65), (84), (89), (94), (106), (AM 4), (AM 7), (AM 16), (MS 19), (MS 75), (MS 85), (MS 89), (MS 96), (MS 103), (MS 111), (MS 117)

Deelenseweg (MS 84)

Delft (AM 1), (MS 112)

Delftzijl (AM 1)

Den Bosch (21), (22), (MS 28), (MS 44), (MS 62), (MS 67), (MS 81), (MS 100), (MS 105)

Den Brink (97), (AM 15), (MS 86)

Den Dungen (64)

Den Haag (98), (AM 2), (AM 10), (AM 12), (AM 13), (AM 16), (MS 24), (MS 56), (MS 81), (MS 87), (MS 100)

Den Heuvel (AM 11), (AM 15)

Dennekamp, Park de (130), (AM 16), (MS 7), (MS 25), (MS 52), (MS 54), (MS 64), (MS 73), (MS 79), (MS 91)

Dennenkampweg (MS 38)

Dennenoord (AM 16), (MS 8), (MS 84)

Deventer (64), (MS 94), (MS 100)

Didam (55)

Dieden (100)

Diependal (AM 15), (MS 86)

Diependalstraat (114)

Diepenveen (AM 15)

Dieren (52), (AM 16), (MS 111)

Dinteloord (31), (MS 7)

Dodewaard (AM 14)

Doesburg (MS 69)

Doetinchem (AM 8), (AM 15), (MS 111)

Domberg (AM 2)

Dommel (AM 11)

Doodewaard (31), (88), (101), (103), (AM 4), (MS 121)

Doorn (111)

Doorwerth (9), (16), (27), (29), (33) (35), (47), (51), (52), (71), (73), (90), (92), (96), (101), (104), (AM 1), (AM 4), (AM 10), (AM 14), (AM 15), (AM 16), (MS 8), (MS 13), (MS 19), (MS 38), (MS 39), (MS 50), (MS 65), (MS 66), (MS 67), (MS 88), (MS 98) (MS 99)

Doorwerthse heide (AM 5), (MS 13)

Doorwerthse Hoek (AM 15)

Dorpstraat (AM 15)

Dr. Breveestraat (119)

Dreijen (MS 35)

Dreijensebrug (MS 65), (MS 73)

Dreijenseweg (40), (42), (54), (56), (63), (91), (93), (94), (97), (99), (109), (110), (127), (AM 13), (AM 14), (AM 15), (MS 25), (MS 35), (MS 47), (MS 58), (MS 63), (MS 65), (MS 67), (MS 73), (MS 97), (MS 100), (MS 102), (MS 105), (MS 108), (MS 111)

Dreischor (MS 31)

Driel (8), (11), (15), (16), (FB 16), (22), (27), (32), (34), (36), (FB 36), (37), (38), (40), (41), (45), (47), (50), (52), (54), (56), (57), (59), (68), (76), (78), (81), (84), (87), (89), (90), (93), (96), (97), (98), (100), (101), (102), (103), (104), (105), (107), (108), (110), (116), (118), (121), (126), (127), (128), (132), (AM 1), (AM 2), (AM 3), (AM 4), (AM 5), (AM 6), (AM 13), (AM 14), (AM 15), (MS 7), (MS 34), (MS 35), (MS 36), (MS 37), (MS 40), (MS 44), (MS 46), (MS 51), (MS 52), (MS 61), (MS 62), (MS 66), (MS 67), (MS 71), (MS 72), (MS 85), (MS 89), (MS 92), (MS 99), (MS 103), (MS 113), (MS 116), (MS 121)

Drielse dijk (23), (34), (84), (88), (AM 15), (MS 103)

Drielse veer (14), (22), (82), (84), (91), (104), (110), (132), (MS 17), (MS 35), (MS 44), (MS 61), (MS 67), (MS 72), (MS 112), (MS 113), (MS 121)

Duckenburg (AM 15), (MS 77)

Duitsekampweg (31), (78), (94), (AM 1), (MS 68), (MS 72), (MS 80), (MS 107), (MS 119)

Duivelsberg (26)

Duiven (49), (AM 16)

Duno (78), (MS 98)

Dunobeek (103)

 

Ede (4), (10), (24), (31), (45), (50), (53), (56), (59), (60), (61), (63), (64), (65), (66), (68), (72), (74), (78), (85), (88), (89), (91), (94), (97), (100), (103), (104), (111), (112), (115), (116), (117), (120), (125), (128), (AM 1), (AM 7), (AM 8), (AM 9), (AM 10), (AM 11), (AM 14), (AM 15), (MS 7), (MS 23), (MS 25), (MS 50), (MS 53), MS 57), (MS 58), (MS 64), (MS 72), (MS 74), (MS 82), (MS 84), (MS 86), (MS 89), (MS 98), (MS 102), (MS 105), (MS 110), (MS 111)

Eede (AM 2)

Eefde (AM 14), (MS 100)

Eelde (96), (98), (AM 13), (AM 14), (MS 19)

Eerbeek (96)

Eerde (79)

Eerschot (MS 71)

Eerste Spijkerdwarsstraat (MS 117)

Eibergen (MS 78)

Eik (56)

Eikenlaan (AM 15)

Eindhoven (12), (14), (22), (25), (30), (48), (53), (86), (99), (AM 14), (MS 28), (MS 30), (MS 37), (MS 51), (MS 116)

Elden (118), (MS 62), (MS 67), (MS 103), (MS 116)

Ellecom (122)

Elst (8), (34), (88), (103), (118), (126), (128), (AM 13), (AM 14), (MS 2), (MS 7), (MS 39), (MS 46), (MS 60), (MS 62), (MS 69), (MS 78), (MS 103), (MS 116)

Emden (MS 62)

Emmastraat (AM 11), (MS 13), (MS 25), (MS 64)

Emmaweg – is Emmastraat (MS 13)

Enkstraat (MS 84)

Enkweg (MS 93)

Enschede (109), (112), (MS 7), (MS 56)

Epe (102)

Eperweg (MS 74)

Ermelo (MS 54)

Erp (MS 71)

Eusebiusbinnensingel (43), (MS 9), (MS 93), (MS 114)

Eusebiusbuitensingel (43), (AM 12), (AM 13), (AM 15), (MS 18), (MS 30), (MS 78), (MS 102), (MS 114)

Eusebiusplein (MS 14), (MS 63), (MS 69)

 

Fangmanweg (84), (129), (AM 10), (AM 11), (MS 13), (MS 25), (MS 43), (MS 64), (MS 84), (MS 126)

Fijnaart (31)

Fonteinallee (103)

Frans Halslaan (MS 117)

Frederik Hendrikstraat (AM 15)

Friesland (50), (51), (52), (MS 35)

Frombergstraat (MS 75)

 

Geelkerkenkamp (MS 110)

Geitenkamp (AM 2)

Gelderland (53), (97), (107), (108), (115), (116), (MS 89), (MS 103)

Gelderse Vallei (117)

Gele Rijdersplein (95)

Gennep (AM 11)

Gielenbeek (103)

Ginkelse heide (4), (6), (9), (10), (11), (35), (45), (57), (60), (64), (67), (68), (70), (72), (75), (76), (84), (89), (91), (92), (97), (102), (108), (109), (111), (115), (116), (117), (120), 122), (123), (128), (AM 3), (AM 7), (AM 8), (AM 9), (AM 13), (AM 14), (AM 15), (MS 23), (MS 43), (MS 50), (MS 53), (MS 58), (MS 65), (MS 73), (MS 82), (MS 83), (MS 84), (MS 86), (MS 89), (MS 98), (MS 100), (MS 105), (MS 107), (MS 108), (MS 110), (MS 113)

Ginkelse zand (MS 58)

Ginkelseweg (48)

Goffertpark (AM 11)

Goirle (MS 7), (MS 56)

Gorinchem (MS 7)

Gorssel (AM 14), (MS 100)

Graadt van Roggenstraat (AM 13)

Graaf Ottolaan (AM 14)

Graaf van Rechterenweg (89), (100), (102), (113), (124), (AM 7), (MS 13), (MS 35), (MS 47), (MS 48), (MS 98)

Grafwegen (AM 11)

Gramsbergen (AM 2)

Grave (8), (15), (26), (83), (AM 11), (AM 12), (AM 13), (AM 14), (MS 30), (MS 37), (MS 38), (MS 77), (MS 81), (MS 85), (MS 116)

’s Gravenzande (MS 56)

Grebbeberg (89), (AM 13), (MS 34), (MS 84)

Grebbeveer (MS 67)

Griftdijk (34)

Grindweg (AM 15)

Groene Dijk (MS 81)

Groenestraat (MS 89)

Groenewoud-plantsoen (MS 49)

Groesbeek (12), (15), (26), (31), (45), (52), (54), (79), (82), 83), (84), (87), (97), (99), (100), (110), (112), (121), (122), (127), (132), (AM 4), (AM 10), (AM 11), (AM 15), (MS 7), (MS 10), (MS 46), (MS 56), (MS 77), (MS 116)

Groesbeekseweg (AM 15), (MS 37)

Groningen (129), (AM 3), (AM 4), (AM 10), (MS 19)

Grote Markt (AM 10)

Grote Molenstraat (MS 116)

 

Haalderen (MS 60)

Harderwijk (100), (MS 19)

Haren (MS 81)

Harskamp (94), (AM 16)

Hartenstein (8), (15), (16), (21), (23), (27), (28), (29), (30), (36), (39), (46), (49), (50), (55), (57), (60), (66), (67), (68), (80), (85), (86), (90), (94), (95), (96), (97), (98), (100), (102), (104), (111), (112), (113), (115), (123), (127), (AM 4), (AM 10), (MS 8), (MS 15), (MS 19), (MS 24), (MS 34), (MS 35), (MS 38), (MS 39), (MS 40), (MS 43), (MS 44), (MS 47), (MS 50), (MS 54), (MS 56), (MS 58), (MS 62), (MS 64), (MS 65), (MS 66), (MS 67), (MS 68), (MS 73), (MS 80), (MS 83), (MS 86), (MS 90), (MS 95), (MS 97), (MS 98), (MS 99), (MS 101),(MS 102), (MS 108), (MS 122)

Hartensteinlaan (80), (124), (MS 64), (MS 122)

Hartenweg (AM 5), (MS 122)

Hatert (AM 11)

Hatertse Broek (AM 15)

Heelsum (9), (10), (16), (23), (24), (27), (28), (51), (55), (56), (80), (91), (104), (120), (124), (AM 1), (AM 3), (AM 5), (AM 7), (AM 12), (AM 13), (AM 16), (MS 38), (MS 44), (MS 50), (MS 64), (MS 81), (MS 82), (MS 109), (MS 113)

Heerlen (MS 56)

Heesch (MS 81)

Heeze (AM 8)

Heijenoord (AM 15), (MS 58)

Heilige Landstichting (91)

Hell’s Highway (23), (79), (86), (MS 116)

Hemeldal,`t (MS 13)

Hemsels(ch)e Berg, De (6), (30), (50), (51), (53), (57), (61), (66), (70), (76), (77), (78), (31), (101), (103), (132), (AM 5), (AM 13), (AM 15), (MS 4), (MS 6), (MS 8), (MS 54), (MS 77), (MS 98), (MS 122)

Hemmen (103), (AM 4), (MS 44), (MS 121)

Hengelo (87), (MS 30)

Herentals (AM 12)

’s Hertogenbosch – zie Den Bosch

Hesweg (103)

Het Eiland – See The Island

Heteren (15), (16), (23), (34), (48), (53), (88), (103), (121), (AM 13), (MS 7), (MS 44), (MS 116)

Heumen (26), (83), (AM 11), (AM 15)

Heuveloordweg (MS 13), (MS 25), (MS 79)

Heuvelsestraat (AM 15)

Heveadorp (9), (16), (19), (AM 12), (AM 13), (AM 15), (MS 35), (MS 67), (MS 90)

Heyendaalseweg (83)

Hilversum (100), (104), (AM 7), (MS 123)

Hindekamp (MS 7)

Hoek van Holland (MS 34), (MS 47), (MS 57), (MS 62)

Hoenderloo (MS 22), (MS 78), (MS 96), (MS 111)

Hoeven (MS 7)

Hofstraat (MS 49), (MS 69), (MS 114)

Hoge Hoenderberg (AM 11)

Hogerheide (AM 15), (MS 79)

Hoge Veluwe (MS 19)

Holten (MS 7)

Hommelseweg (MS 19)

Homoet (AM 13)

Honinghutje (AM 11)

Hoofdlaan (70), (76), (AM 5), (AM 12), (AM 15), (AM 16), (MS 35), (MS 54), (MS 83), (MS 90), (MS 97), (MS 98), (MS 102), (MS 110), (MS 122)

Hoofdstraat (AM 2), (MS 93)

Hoogenhofseweg (AM 15)

Hoogeveen (AM 15)

Hoogkamp (AM 2), (MS 79), (MS 94), (MS 120)

Hoogstedelaan (MS 117)

Huissen (AM 2), (MS 30)

Huissensestraat (AM 15)

Huizen (96)

Hulkensteinseweg (6), (103), (125), (AM 2), (MS 63), (MS 97), (MS 107), (MS 120)

Hunnerpark (AM 11), (AM 13), (AM 15)

Huygenselaan (MS 94)

 

IJmuiden (MS 68), (MS 88), (MS 96)

IJssel (MS 100)

IJsselkade (MS 100)

IJzerlo (AM 5)

Imbos(ch) (96)

Ireneweg (MS 13)

Island, The (88), (99), (MS 46) (MS 116)

 

Jacobaweg (100), (AM 10), (MS 25), (MS 79), (MS 126)

Jagerskamp (29), (MS 79), (MS 88)

Jagerslaan (MS 39)

Jagerspad (27), (MS 25)

Jansbinnensingel (MS 63)

Jansbuitensingel (59), (72)

Jan van Embdenweg (MS 13), (MS 79)

J.J. Talsmalaan (87), (91)

Johan de Witlaan (MS 69)

Johannahoeve (23), (24), (40), (42), (53), (56), (70), (71), (91), (94), (100), (102), (109), (121), (122), (AM 5), (AM 15), (MS 13), (MS 45), (MS 51), (MS 58), (MS 63), (MS 67), (MS 73), (MS 82), (MS 83), (MS 97), (MS 100), (MS 108), (MS 122)

Johannahoeveweg (71), (AM 14), (AM 16), (MS 73), (MS 80)

Johannastraat (MS 94)

Johannaweg (AM 10), (MS 126)

Johanniterweg (92)

Johan van Oldebarneveldtstraat (AM 3)

Jonkerbosch (87), (89), (97), (AM 11), (MS 7), (MS 77)

Jonkershoeve (41), (MS 73)

Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg {Grindweg} (AM 15), (MS 13), (MS 43), (MS 63)

Joubertweg (MS 35), (MS 52), (MS 73)

Julianaweg (MS 79)

 

Kabeljauw (MS 50), (MS 66), (MS 122)

Kadestraat (MS 69)

Kamp (AM 11)

Kapelstraat (MS 13)

Karel van Gelderlaan (MS 84)

Kastanjehof (MS 84)

Kastanjelaan (MS 63), (MS 94)

Kasteelweg (MS 65)

Katwijk aan Zee (AM 13), (MS 62), (MS 84)

Keijenbergscheweg (MS 13)

Keizer Lodewijkplein (AM 13)

Keldonk (MS 71)

Kemperbergweg (MS 45)

Kennedystraat (49)

Kerkhoflaan (AM 15)

Kerklaan (101), (MS 39)

Kerkpad (75), (107), (115), (AM 9), (MS 8)

Kerkplein (76)

Kerkstraat (MS 13), (MS 60)

Kesteren (16), (28), (60), (88), (AM 15)

Ketelstraat (MS 93)

Kivietsdel (18), (AM 6), (MS 98)

Klarendalseweg (MS 94)

Klein Amerika (26)

Kleve (MS 7)

Kingelbeek (AM 2), (MS 48)

Klingelbeekseweg (6), (24), (36), (43), (50), (82), (101), (103), (114), (117), (AM 2), (AM 15), (MS 23), (MS 41), (MS 63), (MS 80), (MS 86), (MS 89), (MS 120)

Klinkenbergerweg (AM 15)

Kluizeweg (118)

Knapheide (26), (AM 11)

Kneppelhoutweg (76), (115), (AM 12), (AM 13), (AM 15), (MS 6), (MS 8), (MS 73), (MS 83), (MS 91)

Knoevenoorstraat (96)

Koevering (AM 1)

Koningstraat (AM 15), (MS 60), (MS 114)

Koningsweg (AM 14), (MS 30)

Kootwijkerbroek (MS 22)

Kortestraat (AM 16)

Koudekerke (AM 2)

Kranenburg (AM 11)

Kruislaan (67)

 

Laan 1914 (AM 14)

Laarstraat (MS 116)

Lage Zwaluwe (MS 58)

Langeberg (MS 111)

Lankforst (AM 15)

Larensteinselaan (MS 93)

Larikslaantje (MS 54)

Lauwersgracht (AM 12), (AM 15)

Lebretweg (28), (59), (AM 16), (MS 13), (MS 25), (MS 48)

Leeren Doedel, De (63), (70), (76), (99), (116), (MS 25), (MS 67), (MS 75), (MS 84), (MS 97)

Leersum (111)

Leeuwarden (51), (98), (MS 112)

Leidschendam (102)

Leie (MS 56)

Leigraaf (AM 9), (MS 125)

Lek (MS 62), (MS 74)

Lent (103), (AM 11), (AM 13), (AM 14), (AM 15)

Lentse Waranda (AM 15)

Leusden (MS 74)

Leusderweg (AM 14)

Lexmond (MS 7)

Lichtenbeek (42), (AM 14), (AM 15), (MS 47), (MS 58), (MS 67), (MS 73), (MS 98), (MS 105)

Lienden (106), (MS 46)

Limburg (51), (53)

Lindeboomweg (AM 14)

Linge (AM 14), (MS 7), (MS 44)

Liztstraat (9)

Lochem (MS 7)

Loenen aan de Vegt (MS 91)

Lombok (105), (106), (108), (109), (110), (111), (115), (120), (126), (AM 12), (AM 14), (AM 15), MS 75)

Loo, Het (46), (MS 32), (MS 113)

Looijerstraat (36)

Lopik (100), (MS 7)

Lukassenpad (AM 10),(MS 126)

Lunteren (56), (100)

Lunterseweg (AM 10)

 

Maarn (111)

Maas (100), (AM 11), (AM 14), (MS 81)

Maaskant (MS 81)

Maas-Schelde kanaal (15), (23), (MS 111)

Maassluis (MS 96)

Maastricht (114), (AM 12)

Maasvallei (21)

Maas–Waal kanaal (26), (MS 46), (MS 77)

Mahlerstraat (99)

Malden (AM 11), (AM 15)

Mariasingel (118)

Mariaweg (56), (78), (AM 16), (MS 35), (MS 54), (MS 64), (MS 65), (MS 68), (MS 73), (MS 102)

Mariënbergweg (MS 13), (MS 79)

Mariëndaal (77), (88), (AM 10), (AM 15), (AM 16), (MS 41), (MS 47), (MS 58), (MS 126)

Markt (MS 69), (MS 93), (MS 114), (AM 5)

Marktstraat (MS 69), (MS 78)

Marsstraat (MS 110)

Matzer van Blooisplatsoen (AM 15)

Maurik (MS 7), (MS 74)

Meester Franckenstraat (AM 13)

Meester Meijers paadje (AM 10)

Megen (MS 81)

Meijhorst (AM 15)

Meinerswijk (64), (AM 12), (MS 75)

Middelburg (51), (AM 5)

Middenlaan (MS 90)

Middenweg (AM 2)

Mill Hill (MS 13)

Millingen (122)

Molenbosweg (AM 15)

Molenbrug (MS 44)

Molenhoek (26), (AM 15)

Molenstraat (103), (AM 13), (AM 15)

Molenweg (AM 15), (MS 25), (MS 44), (MS 64), (MS 79)

Mook (26), (31), (AM 11), (AM 14), (MS 7)

Mooksebaan (AM 15)

Moscowa (96), (106), (AM 15), (MS 18), (MS 100)

 

Naaldwijk (117)

Naarden (52), (MS 39)

Nachtegaalspad (MS 59), (MS 75)

Nassaulaan (MS 54), (MS 122)

Nassaustraat (AM 5), (MS 86)

Neerloon (MS 37)

Nico Bovenweg (AM 14)

Nieuwe Plein – later Willemsplein (AM 11), (AM 15), (MS 59), (MS 75), (MS 117)

Nijkerk (MS 19)

Nijmegen (11), (12), (14), (15), (17), (26), (27), (30), (34), (51), (72), (74), (79), (83), (87), (89), (91), (96), (98), (99), (105), (121), (128), (132), (AM 2), (AM 4), (AM 5), (AM 8), (AM 10), (AM 11), (AM 12), (AM 13), (AM 14), (AM 15), (AM 16), (MS 4), (MS 6), (MS 6a), (MS 7), (MS 17), (MS 22), (MS 28), (MS 30), (MS 37), (MS 44), (MS 45), (MS 46), (MS 49), (MS 51), (MS 53), (MS 57), (MS 61), (MS 62), (MS 65), (MS 66), (MS 67), (MS 69), (MS 73), (MS 74), (MS 77), (MS 78), (MS 89), (MS 92), (MS 111), (MS 112), (MS 113), (MS 114), (MS 116), (MS 122)

Nol in ’t Bosch (110)

Noord Brabant (53)

Noordelijke Parallelweg (AM 15), (MS 75)

Noorderweg (AM 15), (MS 77)

Noordwijk (MS 56)

Noordzee (MS 8), (MS 44), (MS 51)

Nunspeet (53), (100), (119), (AM 5), (MS 94)

 

Ochten / Echteld (MS 7)

Oirschot (19)

Oisterwijk (131)

Oldenbroek (MS 74)

Ommershoflaan (89)

Onder de bomen (127)

Onderlangs – Bovenover (6), (8), (24), (36), (64), (67), (84), (85), (105), (106), (107), (108), (111), (115), (119), (123), (125), (126), (129), (AM 2), (AM 6), (AM 15), (MS 8), (MS 9), (MS 63), (MS 70), (MS 75), (MS 80), (MS 86), (MS 90), (MS 100), (MS 104), (MS 118)

Oorsprong, Hoge (43), (69), (78), (115), (119), (AM 4), (AM 15), (MS 6), (MS 66), (MS 83), (MS 88), (MS 110), (MS 115), (MS 121)

Oorsprong, Lage (6)

Oorsprongbeek (103), (AM 13), (AM 14), (MS 83)

Oosterbeek (17), (20), (AM 11)

Oosterbeek-Laag (6), (97), (99), (117), (AM 3), (AM 4), (AM 6), (AM 7), (MS 3), (MS 13), (MS 35), (MS 90)

Oosterbeek-Hoog (54), (63), (97), (AM 14), (AM 15), (MS 25), (MS 34), (MS 35), (MS 58), (MS 65), (MS 73), (MS 91), (MS 102), (MS 105)

Oosterhout (26), (34), (71), (103), (126), (AM 14), (AM 15), (MS 46), (MS 89), (MS 92)

Oosterhoutse dijk (AM 15)

Oostkapelle (AM 2)

Ooststraat (AM 13)

Opheusden (16), (31), (60), (88), (AM 4), (MS 44), (MS 62), (MS 67), (MS 121)

Oranjebrug (AM 15), (MS 75)

Oranje-Nassau’s Oord (28), (114)

Oranjestraat (84), (106), (AM 2), (AM 15), (AM 16), (MS 75), (MS 104)

Oranjewachtstraat (AM 15)

Oranjeweg (28), (132), (MS 38), (MS 54), (MS 64), (MS 68), (MS 84), (MS 89), (MS 91), (MS 98)

Orchislaan (AM 15)

Oss (MS 81)

Ossendrecht (AM 2)

Otterlo (86), (MS 19), (MS 22), (MS 25), (MS 53), (MS 113)

Oud Beijerland (MS 64)

Oude Haven (58), (AM 12)

Oude Hofstraat (MS 69)

Oude Kraan (AM 4), (MS 63), (MS 104)

Oude Lunterseweg (AM 15)

Oude Oosterbeekseweg (MS 8), (MS 77), (MS 90)

Oude Tol (AM 2), (MS 120)

Overasselt (26), (83), (AM 11), (MS 74)

Overbetuwe (84), (103), (AM 14), (AM 15), (MS 116)

Overlangbroek (111)

Overloon (21), (121), (132), (AM 13), (MS 7)

 

Paadje van Bleckmann (MS 18)

Paasberg (33), (54), (56), (57), (MS 13), (MS 64), (MS 79)

Pannerden (72), (AM 13)

Pannerdens kanaal (MS 63)

Panovenlaan (AM 15)

Papendal, Nationaal Sportcentrum (23), (24), (57), (91), (94), (95), (109), (130), (AM 13), (MS 58), (MS 89), (MS 99), (MS 100)

Parallelweg (AM 1), (AM 3), (AM 15), (AM 16), (MS 13), (MS 20), (MS 25), (MS 119)

Parkstraat (MS 18), (MS 93)

Parkweg (116)

Pastoor Bruggemanlaan (MS 48)

Paul Krugerstraat (62), (AM 5), (AM 15), (AM 16), (MS 13), (MS 35), (MS 52), (96), (MS 64), (MS 68), (MS 73), (MS 102), (MS 122)

Peel, De (21)

Persingen (AM 15)

Pietersberg, De (30), (46), (61), (66), (70), (100), (106), (117), (MS 77), (MS 90), (MS 99)

Pietersbergseweg (40), (86), (115), (121), (AM 6), (AM 15), (MS 6), (MS 64), (MS 79), (MS 84), (MS 87), (MS 91)

Planken Wambuis (67), (72), (73), (85), (AM 1), (AM 16), (MS 57)

Plasmolen (AM 11)

Plein 1813 (AM 10)

Ploegseweg (73), (75), (103), (AM 11), (MS 5), (MS 43), (MS 70), (MS 84)

Polderweg (AM 9), (MS 13), (MS 29), (MS 40), (MS 59), (MS 125)

Polenplein (104)

Pontanuslaan (118)

Posbank (AM 13)

Postpad (110), (MS 25)

Prins Bernardweg (MS 13)

Prins Hendrikstraat (AM 15)

Putten (122)

 

Raadhuisplein (AM 10), (MS 126)

Randwijk (16), (103), (MS 44)

Ravenstein (MS 81)

Reduzum (Roordahuizen) (52)

Rees (AM 14)

Reijerskamp, De (12), (54), (56), (76), (110), (MS 31), (MS 58)

Remmerden (MS 17)

Renkum (7), (9), (16), (21), (25), (28), (34), (35), (36), (39), (40), (43), (47), (48), (50), (53), (63), (64), (67), (85), (86), (87), (89), (93), (96), (101), (103), (104), (110), (111), (113), (115), (116), (117), (120), (124), (127), (AM 1), (AM 4), (AM 5), (AM 6), (AM 7), (AM 8), (AM 9), (AM 10), (AM 11), (AM 12), (AM 13), (AM 15), (MS 7), (MS 13), (MS 17), (MS 24), (MS 31), (MS 38), (MS 40), (MS 44), (MS 50), (MS 55), (MS 56), (MS 58), (MS 73), (MS 80), (MS 81), (MS 82), (MS 89), (MS 97), (MS 98), (MS 110), (MS 113)

Renkumse heide (48), (AM 5), (AM 14), (MS 122)

Renkumstraat (MS 31)

Renssenstraat (AM 15), (MS 104)

Renswoude (MS 74)

Rheden (23), (AM 8), (MS 110), MS 111)

Rhenen (AM 11), (MS 7), (MS 17), (MS 43), (MS 84), (MS 110)

Rhoden (122)

Rietgrachtstraat (AM 2)

Riethorst (AM 11)

Rijkerswoerd (AM 14)

Rijksweg-West (AM 15)

Rijndijk (36), (FB 36), (41), (103), (118), (121), (AM 5), (AM 12), (MS 44), (MS 99)

Rijnkade (39), (72), (77), (78), (108), (115), (MS 14), (MS 69), (MS 84)

Rijnstraat (84), (122), (MS 63), (MS 93)

Ringallee (MS 93)

Rivierstraat (MS 77)

Roermondsplein (AM 15), (MS 75), (MS 93)

Roggestraat (MS 60), (MS 93)

Roosendaal (AM 15)

Rosandelaan (88)

Rosandepolder (89), (MS 13), (MS 59), (MS 77), (MS 89)

Rosandeweg (MS 13), (MS 79)

Rosendaalseweg (AM 2)

Rostocklaan (MS 23)

Rotterdam (100), (AM 2), (AM 16), (MS 62), (MS 64), (MS 96)

Rozenburg (100)

Rozendaal (AM 8), (MS 69), (MS 93)

Rozendaalse heide (96)

Rozendaalselaan (MS 93)

Rozenpad (MS 98)

Rozensteeg (AM 7), (AM 8)

Rozenstraat (MS 75)

Ruurlo (MS 7)

 

Sandersweg (MS 39)

Schaarsbergen (12), (14), (25), (52), (65), (90), (96), (97), (AM 1), (AM 11), (AM 13), (MS 30), (MS 35), (MS 39), (MS 66), (MS 78), (MS 84), (MS 98), (MS 102), (MS 110), (MS 117)

Schalkwijk (MS 7)

Scheldekanaal (MS 46), (MS 95)

Schelmseweg (AM 10), (AM 14), (AM 15), (MS 13), (MS 58), (MS 65), (MS 84), (MS 117), (MS 126)

Schiphol (AM 10)

Schoolstraat (MS 13)

Schoonhoven (MS 82)

Schouwen Duiveland (MS 31)

Schweizerhöhe (MS 58), (MS 75)

Serooskerke (AM 2)

Sint Michielgestel (MS 7), (MS 56)

Sint Oederode (22), (AM 11), (MS 7)

Sint Walburgisplein (AM 15)

Sliedrecht (100), (128), (MS 58), (MS 82)

Slijk-Ewijk (103), (AM 13), (AM 15)

Soest (86)

Soesterberg (89), (AM 1), (MS 89), (MS 99)

Son (22), (86), (AM 1), (AM 11)

Sonneberg (43), (53), (59), (66), (76), (82), (92), (96), (115), (AM 5), (AM 13), (AM 16), (MS 10), (MS 38), (MS 47), (MS 50), (MS 58), (MS 64), (MS 66), (MS 83), (MS 98), (MS 102), (MS 122)

Sonneberglaan (30), (39), (54), (76), (118), (MS 10), (MS 51), (MS 83), (MS 98)

Sonsbeekpark (99), (118), (AM 15)

Sonsbeekweg (MS 75)

Spaenweg, van (MS 13)

Spijkerkwartier (MS 93), (MS 94)

Sportlaan (78)

St. Annastraat (AM 11)

St. Jansberg (AM 11)

St. Jorisstraat (AM 13)

Stationsplein (MS 63), (MS 104), (MS 118)

Stationsstraat (MS 84)

Stationsweg (4), (56), (57), (107), (AM 7), (AM 16), (MS 35), (MS 47), (MS 52), (MS 58), (MS 64), (MS 65), (MS 73), (MS 84), (MS 97), (MS 102)

Steeg, de (MS 34)

Steenstraat (MS 60), (MS 94)

Steenwijk (98)

Steijnweg (62), (96), (AM 15), (AM 16), (MS 13), (MS 35), (MS 54), (MS 65), (MS 102)

Stenenkruis (AM 15), (MS 13), (MS 35), (MS 77)

Strodorpsweg (MS 13)

Stroe (116)

 

Taludweg (MS 13)

Telefoonweg (68), (101), (120), (AM 3), (MS 11), (MS 58), (MS 100), (MS 119), (AM 1), (AM 3), (AM 12), (AM 16)

Terborg (AM 15), (MS 72)

Terlet (12), (14), (40), (58), (AM 13), (MS 117)

Teuge (122)

Thomas à Kempislaan (MS 69), (MS 100)

Thornsestraat (AM 15)

Tiel (AM 15), (MS 74)

Tilburg (92)

Tol (Wolfheze) (MS 87)

Tolsteeg (MS 84)

Torenstraat (56), (128), (MS 82)

Toulon van der Koogweg, van (51), (MS 13), (MS 25), (MS 64), (MS 102)

Trajanusplein (AM 13)

Tramstraat (MS 93)

Tull en ’t Waal (MS 7)

Turfstraat (MS 114)

Twente (AM 2), (AM 14)

 

Ubberseweg (AM 13)

Uden (MS 7), (MS 37)

Unksepad (MS 13)

Utrecht (21), (53), (AM 3), (AM 5), (AM 14), (AM 16), (MS 7), (MS 48), (MS 52), (MS 62), (MS 70), (MS 84), (MS 91)

Utrechtse Heuvelrug (61)

Utrechtsestraat (123), (124), (AM 12), (AM 15), (MS 13), (MS 104)

Utrechtseweg (4), (6), (18), (28), (29), (30), (39), (40), (41), (43), (50), (53), (55), (56), (59), (60), (63), (64), (66), (70), (76), (77), (78), (84), (87), (88), (91), (92), (96), (108), (114), (115), (117), (118), (120), (130), (AM 1), (AM 2), (AM 3), (AM 6), (AM 7), (AM 8), (AM 9), (AM 10), (AM 11), (AM 13), (AM 14), (AM 15), (AM 16), (MS 6), (MS 7), (MS 8), (MS 13), (MS 20), (MS 24), (MS 25), (MS 35), (MS 38), (MS 39), (MS 40), (MS 41), (MS 47), (MS 48), (MS 50), (MS 51), (MS 52), (MS 54), (MS 59), (MS 63), (MS 64), (MS 65), (MS 66), (MS 68), (MS 70), (MS 73), (MS 75), (MS 77), (MS 79), (MS 80), (MS 83), (MS 84), (MS 86), (MS 87), (MS 88), (MS 91), (MS 94), (MS 97), (MS 100), (MS 102), (MS 104), (MS 109), (MS 115), (MS 117), (MS 118), (MS 119), (MS 120), (MS 123), (MS 126)

 

Valburg (8), (47), (87), (97), (126), (132), (AM 13), (AM 15), (MS 7), (MS 61), (MS 92)

Valburgsestraat (AM 15)

Valburgseweg (106)

Valkenburglaan (30), (40), (53), (59), (66), (68), (70), (73), (80), (122), (AM 5), (AM 9), (AM 13), (AM 14), (MS 58), (MS 66), (MS 84), (MS 109), (MS 110), (MS 122), (MS 125)

Valkeniersbossen (AM 13)

Valkenswaard (22), (MS 116)

Valkhof (AM 2), (AM 11), (AM 13), (AM 15)

Van Borsselenweg (30), (39), (43), (66), (76), (85), (113), (115), (127), (AM 4), (AM 5), (AM 6), (AM 12), (AM 13), (AM 14), (AM 15), (MS 6), (MS 8), (MS 38), (MS 66), (MS 77), (MS 83), (MS 84), (MS 88), (MS 91), (MS 121), (MS 122)

Van Dedemweg (MS 47)

Van der Molenallee (85)

Van Eeghenweg (MS 70), (MS 79)

Van Lennepweg (6), (67), (72), (76), (78), (113), (115), (AM 12), (AM 13), (AM 15), (MS 38), (MS 56), (MS 66), (MS 83), (MS 89), (MS 97), (MS 110)

Van Limburg Stirumweg (71), (82), (MS 65)

Van Oudenallenweg (115)

Van Pallandstraat (MS 75)

Van Tienhovenlaan (AM 14), (MS 58)

Veenendaal (MS 39), (MS 75)

Veerweg (5), (92), (94), (98), (110), (115), (127), (AM 13), (AM 14), (AM 15), (MS 8), (MS 84), (MS 110)

Veghel (22), (23), (AM 1), (AM 2), (AM 11), (MS 30), (MS 37)

Velp (99), (112), (AM 11), (AM 15), (MS 60), (MS 78), (MS 84), (MS 93), (MS 94), (MS 111)

Velperplein (MS 11), (MS 22), (MS 60), (MS 63), (MS 69), (MS 75), (MS 93)

Velperweg (MS 34), (MS 60), (MS 69), (MS 94)

Velsen (MS 88), (MS 96)

(Zuid)-Veluwe (4), (10), (19), (25), (59), (73), (76), (98), (100), (112), (119), (AM 1), (AM 13), (AM 14), (MS 19), (MS 39), (MS 78), (MS 91), (MS 96)

Veluwezoom (MS 40)

Venlo (AM 16), (MS 103), (MS 110)

Venray (MS 84)

Veritasweg (MS 79)

Verlengde Groenestraat (MS 37)

Vianen (MS 7)

Vierhouten (122)

Vlijtstraat (MS 114)

Vlissingen (AM 2)

Vogelweg (AM 15), (MS 13)

Voorburg (MS 112)

Voorthuizen (MS 19)

Vorden (MS 7), (MS 100)

Vosseneindseweg (AM 15)

Voxhill (Groesbeek) (AM 11)

Vredeberg (AM 10)

Vreedenhoff (MS 39)

Vreeswijk (MS 7)

 

Waal (100), (103), (121), (AM 11), (AM 15), (MS 46), (MS 57), (MS 62), (MS 67), (MS 77), (MS 111), (MS 116)

Waaldijk (103), (AM 15)

Waalre (90), (MS 56)

Waalstraat (AM 15)

Waalsprong (121), (MS 89)

Wageningen (19), (53), (59), (65), (66), (72), (93), (100), (101), (111), (124), (AM 4), (AM 12), (AM 13), (AM 14), (MS 7), (MS 17), (MS 43), (MS 44), (MS 49), (MS 62)

Wagnerlaan (118), (AM 15)

Walburgstraat (MS 93)

Walcheren (AM 1), (AM 2), (MS 56), (MS 68)

Wamel (AM 15)

Warnsborn (97), (MS 47), (MS 65), (MS 67), (MS 71), (MS 102)

Wassenaerweg, van (MS 13)

Waterschap Vallei & Eem (103)

Watertorenpad (MS 13)

Watertorenweg (MS 13)

Weerdjesstraat (77), (95), (97), (99), (AM 2), (MS 63), (MS 69), (MS 75), (MS 78)

Weg achter het bos (AM 15)

Wekerom (MS 19), (MS 91)

Westerbork (MS 112)

Westerbouwing (14), (24), (30), (39), (40), (43), (56), (61), (66), (67), (78), (79), (81), (84), (91), (92), (96), (104), (106), (110), (115), (116), (119), (120), (122), (AM 12), (AM 15), (MS 6), (MS 8), (MS 10), (MS 46), (MS 61), (MS 66), (MS 67), (MS 68), (MS 84), (MS 88), (MS 91), (MS 92), (MS 97), (MS 98), (MS 99), (MS 110)

Westervoort (64)

Westervoortsedijk (AM 12), (AM 13) (AM 15), (MS 30), (MS 78), (MS 114)

Westkapelle (AM 2)

Weverstraat (60), (84), (119), (126), (129), (AM 1), (AM 10), (AM 11), (AM 15), (MS 2), (MS 13), (MS 25), (MS 43), (MS 65), (MS 70), (MS 75), (MS 79), (MS 84), (MS 126)

Wiesel, buurtschap (MS 23)

Wijchen (AM 2)

Wijk bij Duurstede (MS 7), (MS 17)

Wildbaan (MS 93)

Wilhelminakanaal (22), (AM 11)

Wilhelminastraat (27), (AM 2), (AM 10), (MS 13), (MS 79), (MS 99), (MS 126)

Willem Honingweg (MS 93)

Willem van Kleefweg (MS 47)

Willemsplein (AM 15), (MS 63), (MS 75), (MS 94), (MS 114), (MS 117)

Willige Langerak (AM 15)

Wilnis (107)

Wilp (MS 110)

Woeste Hoeve (MS 22), (MS 102)

Wolfheze (9), (10), (12), (13), (16), (17), (23), (28), (29), (31), (39), (40), (41), (44), (46), (49), (54), (56), (58) (59), (65), (66), (67), (68), (69), (70), (75), (76), (78), (80), (84), (91), (92), (94), (96), (97), (100), (101), (102), (106), (111), (113), (116), (118), (122), (127), (128), (AM 1), (AM 2), (AM 3), (AM 4), (AM 5), (AM 6), (AM 7), (AM 8), (AM 9), (AM 10), (AM 11), (AM 12), (AM 14), (AM 15), (AM 16), (MS 8), (MS 9), (MS 10), (MS 13), (MS 20), (MS 25), (MS 26), (MS 31), (MS 35), (MS 38), (MS 39), (MS 44), (MS 51), (MS 54), (MS 57), (MS 58), (MS 60), (MS 64), (MS 65), (MS 66), (MS 68), (MS 69), (MS 72), (MS 73), (MS 78), (MS 79), (MS 80), (MS 82), (MS 83), (MS 84), (MS 85), (MS 87), (MS 88), (MS 91), (MS 95), (MS 97), (MS 100), (MS 102), (MS 105), (MS 107), (MS 108), (MS 109), (MS 111), (MS 115), (MS 119), (MS 121), (MS 122)

Wolfhezer heide (122), (MS 66)

Wolfhezerweg (40), (96), (120), (AM 3), (AM 6), (AM 7), (AM 14), (AM 15), (AM 16), (MS 13), (MS 20), (MS 39), (MS 68), (MS 73), (MS 79), (MS 80), (MS 83), (MS 91), (MS 109), (MS 115), (MS 123)

Wolterbeekweg (MS 39)

Wylerbaan (26), (AM 11)

 

Ypenburg (AM 1)

Ysselsteyn (80), (93), (110), (119), (AM 7), (AM 15), (MS 84), (MS 98), (MS 100), (MS 103), (MS 110), (MS 123)

Zaagmolenstraat (MS 96)

 

Zaandam (34), (AM 3), (AM 8), (MS 38)

Zaltbommel (104), (AM 13)

Zeeland (51), (AM 1), (AM 2)

Zeeuws Vlaanderen (AM 1), (AM 2)

Zeist (117), (MS 91)

Zelhem (96)

Zetten (103), (128), (MS 44), (MS 62), (MS 67), (MS 76)

Zij-Kingelbeekseweg (103)

Zijpenberg (AM 13)

Zijpendaal (MS 117)

Zijpsepoort (MS 63)

Zonneheuvelweg (AM 15), (MS 64), (MS 87), (MS 91)

Zoutelande (AM 2), (MS 56)

Zuid-Afrika buurt (Oosterbeek) (96)

Zuiddijk (MS 31)

Zuidelijke Parallelweg (MS 75)

Zuiderbeekweg (96), (MS 5)

Zuiderzee (MS 46)

Zuid-Ginkel (111), (MS 58), (MS 108), (MS 110)

Zuid-Willemsvaart (AM 11)

Zutphen (52), (64), (MS 60), (MS 69), (MS 100), (MS 111), (MS 118)

Zutphensestraatweg (MS 84), (MS 93)

Zwarteweg (28, (29), (33), (68), (81), (120), (AM 3), (AM 12), (AM 15), (MS 75), (MS 80), (MS 86), (MS 108)

Zweiersdal (AM 10), (AM 15), (MS 25), (MS 79), (MS 126)

Zwijndrecht (MS 17)

Zwolle (MS 34), (MS 38), (MS 84), (MS 111)

Zypendaal (80), (AM 7), (MS 84), (MS 110), (MS 123)

 

 

Verenigd Koninkrijk (Engeland) / UK (United Kingdom)

Engeland (MS 36), (MS 37), (MS 39), (MS 41), (MS 56)

 

Abingdom (UK) (MS 76)

Achnacarry (UK) (MS 68)

Aldershot (UK) (8), (12), (40), (47), (48), (61), (62), (64), (65), (67), (70), (76), (84), (100), (102), (104), (107), (109), (MS 20), (MS 83), (MS 85), (MS 118)

Andover[1] (UK) (93)

Auckland (Durham) (UK) (AM 15)

Balsall Heath (UK) (AM 15)

Barkston Heath (UK) (118), (AM 16), (MS 49)

Barleythorpe Hall (UK) (MS 53)

Beaminster (UK) (95)

Birkenhead (UK) (MS 87)

Birmingham (UK) (AM 15)

Blakehill Farm (UK) (AM 5), (AM 12), (MS 71), (MS 122)

Bletchley Park (UK) (56)

Bolton (UK) (98)

Boston (UK) (MS 51)

Broadwell (UK) (AM 12), (AM 14), (MS 44), (MS 90)

Brighton (UK)) (96), (98)

Bristol (UK) (MS 65), (MS 113)

Brize Norton (UK) (12), (60), (62)

Buckinghamshire (MS 105)

Burford (UK) (AM 12), (MS 55)

Burslem (UK) (63)

Cheltenham (UK) (68), (MS 58), (MS 82)

Chester (UK) (MS 115)

Christchurch (UK) (MS 92)

Chambridgeshire (UK) (MS 76)

Clanfield (UK) (MS 39)

Coberley Mill (UK) (MS 58)

Colchester (UK) (MS 116)

Cornwall (UK) (MS 107)

Cottesmore (UK) (AM 14)

Defford (UK) (AM 3)

Derby (UK) (MS 116)

Didcot (UK) (MS 76)

Donnington (UK) (AM 1)

Dorset (UK) (95), (MS 106)

Down Ampney (UK) (98), (104), (AM 12), (AM 14), (MS 11), (MS 31), (MS 71), (MS 76)

Durham (UK) (AM 15)

Duxford (UK) (65), (109), (111), (AM 10), (AM 16), (MS 108)

East Haddon (UK) (AM 9)

Edinburgh (UK) (MS 85)

Elvington (UK) (91)

Essex (UK) (AM 8)

Fairford (UK) (62), (85), (100), (MS 44), (MS 47), (MS 76)

Falkland (UK) (AM 16)

Fulbeck Hall (UK) (60), (66), (82), (AM 4), (MS 99)

Gibraltar (UK) (AM 16)

Gloucestershire (UK) (98)

Grantham (UK) (MS 49)

Grimsby (UK) (51), (MS 106)

Guernsey (UK) (MS 76)

Hampshire (UK) (121), (AM 9)

Harwell (UK) (79), (85), (MS 44), (MS 47), (MS 57), (MS 65), (MS 76), (MS 81), (MS 121)

Haymarket (UK) (MS 90)

Hertford (UK) (AM 8)

Hucknall (UK) (AM 7)

Innsworth (UK), (100)

Kent (UK) (MS 41)

Knossington (UK) (AM 14)

Larkhill (UK) (24)

Leeds (UK) (AM 8), (MS 106)

Leichstershire (UK) (MS 86)

Leighton-Buzzard (UK) (MS 116)

Lincoln (UK) (MS 68)

Lincolnshire (UK) (MS 68), (AM 4), (AM 12), (AM 16)

Liskeard (UK) (MS 116)

Liverpool (UK) (88), (AM 13), (AM 14), (AM 16), (MS 106)

Lochailort (UK) (MS 27)

London (UK) (52), (100), (118), (AM 1), (AM 2), (AM 3), (AM 5), (AM 8), (AM 10), (AM 14), (AM 16), (MS 36)

Lymington (UK) (AM 9)

Keele (UK) (MS 31)

Keevil (UK) (78), (80), (82), (AM 14), (MS 7), (MS 45), (MS 47), (MS 73), (MS 76)

Madon (UK) (AM 8)

Malvern (UK) (AM 3)

Manchester (UK) (MS 61), (AM 14), (AM 16)

Manston (UK) (MS 11), (MS 41), (MS 76)

Martlesham Heath (UK) (MS 71)

Melksham (UK) (79), (80)

Melton Mowbray (UK) (AM 14), (MS 86), (MS 105)

Membury (UK) (AM 14)

Middle Wallop (UK) (8), (21), (35), (62)

Moore Park (UK) (AM 11), (AM 16), (MS 11)

Mount Harriet (UK) (AM 16)

Mount Longdon (UK) (AM 16)

Newhaven (UK) (MS 116)

Newquay (UK) (MS 116)

Newton Abbot (UK) (100)

Northampton (UK) (AM 9)

North Luffenham (UK) (MS 76)

Norwich (UK) (120)

Oakham (UK) (MS 53)

Oban (UK) (MS 10)

Odiham (UK) (MS 71)

Orkney eilanden (UK) (AM 8)

Oxford (UK) (AM 3), (MS 8)

Oxfordshire (UK) (MS 41)

Paulton (UK) (MS 7)

Plymouth (UK) (113)

Port of Menteith (UK), (33), (106)

Portsmouth (UK) (109), (111), (118), (MS 116)

Praa Sands (UK) (MS 107)

Ramsbury (UK) (AM 14)

Rickmansworth (UK) (MS 53)

Ringway (UK) (10), (131), (AM 16), (MS 9), (MS 29), (MS 105)

Ruskington (UK) (AM 16)

Rutland (UK) (AM 14)

Rutlandshire (UK) (AM 15)

Salisbury (UK) (MS 116)

Saltby (UK) (AM 13), (AM 14), (MS 86), (MS 105)

San Carlos Bay (UK) (AM 16)

Sandhurst (UK) (51), (91), (128)

Scapa Flow (UK) (AM 6)

Scarborough (UK) (MS 31)

Shetland eilanden (UK) (AM 8)

Shotwick (UK) (MS 115)

Somerset (UK) (MS 107)

Spanhoe (UK) (AM 14), (MS 83)

Stanley (UK) (AM 16)

St. Pancas (London) (UK) (MS 116)

Stratton on Fosse (UK) (AM 3)

Summer Court (UK) (MS 116)

Swindon (UK) (AM 5)

Tarrant Rushton (UK) (AM 12), (AM 14), (AM 16), (MS 11), (MS 51), (MS 68)

Thanet (UK) (40), (41), (45)

Two Sisters (UK) (AM 16)

Uppingham (UK) (AM 15)

Uxbridge (UK) (118)

Waterford (UK) (MS 106)

Welwyn Garden City (UK) (MS 50)

Weymouth (UK) (MS 106)

Whitehall (UK) (MS 58)

Wiltshire (UK) (118), (AM 8)

Winsor (UK) (MS 90)

Wolverhampton (UK) (MS 68)

Wood Green (UK) (94)

Woodhall Spa (UK) (AM 12)

Woolwich (UK) (47), (118)

Worcestershire (UK) (AM 3)

Wraysbury (UK) (MS 90)

 

Verenigde staten / United States

 

Indianhead (USA) (47)

New York (USA) (52), (53), (MS 63)

Ohio (USA) (56)

Trenton (USA) (MS 71)

Woodbridge (USA) (35)

 

België / Belgium

België (100), (AM 10), (AM 16), (MS 41), (MS 56), (MS 77), (MS 78), (MS 113)

 

Antwerpen (B) (47), (AM 2), (MS 46), (MS 70)

Ardennen (B) (92), (AM 4), (AM 5)

Bastenaken – zie Bastogne

Bastogne (B) (92)

Blankenberge (B) (MS 7)

Bourg Leopold (B) (MS 92)

Brussel (B) (100), (120), (AM 4), (AM 16), (MS 17), (MS 28), (MS 37), (MS 41), (MS 45), (MS 46), (MS 53), (MS 60), (MS 71), (MS 81), (MS 87)

Deurne (B) (52), (AM 14)

Eben-Emael (B) (AM 4), (AM 14)

Gent (B) (MS 7), (MS 11), (MS 111)

Helchteren (B) (MS 37), (MS 116)

Heverlee (B) (MS 7)

Ieper (B) (AM 15), (MS 56)

Leuven (B) (MS 37), (MS 51), (MS 68), (MS 73)

Lommel (B) (22)

Luik (B) (MS 74)

Melsbroek (B) (AM 14), (MS 28), (MS 71)

Neerpelt (B) (AM 4)

Neuville-en-Condroz (B) (MS 74)

Ostende (B) (MS 11)

Passendaele (B) (MS 56)

Poelkapelle (B) (MS 56)

Sankt Vith (B) (AM 11)

Turnhout (B) (MS 71), (MS 95)

Visé (B) (AM 14)

Vroenhoven (B) (AM 4)

Warneton (B) (MS 56)

Waterloo (B) (118)

 

Frankrijk / France

Frankrijk (51), (88), (100), (AM 10), (MS 36), (MS 37), (MS 55), (MS 60), (MS 67), (MS 70), (MS 78), (MS 84), (MS 105), (MS 113)

 

Arras (F) (AM 12)

Arromanches (F) (MS 116)

Bayeux (F) (MS 56), (MS 116)

Bruneval (F) (51), (83), (109), (110), (129), (AM 14)

Caen (F) (AM 10), (AM 13), (AM 14)

Calais (F) (118)

Cambria (F) (AM 12)

Châtellerault (F) (AM 6)

Cherbourg (F) (MS 74)

Dieppe (F) (MS 103)

Duinkerken (F) (AM 12), (MS 27), (MS 61)

Elzas (F) (MS 70)

Falaise (F) (117), (AM 10)

Hill 112 (F) (MS 46)

Marseille (F) (88)

Merville (F) (AM 16)

Mont Pincon (F) (AM 14)

Normandië (F) (47), 70), (71), (73), (74), (75), (76), (77), (81), (82), (84), (86), (89), (92), (104), (117), (121), (AM 1), (AM 4), (AM 5), (AM 6), (AM 9), (AM 11), (AM 12), (AM 13), (AM 14), (AM 16), (MS 37), (MS 45), (MS 46), (MS 51), (MS 56), (MS 60), (MS 63), (MS 66), (MS 67), (MS 68), (MS 76), (MS 78), (MS 79), (MS 84), (MS 86), (MS 88), (MS 103), (MS 105), (MS 111), (MS 113), (MS 116)

Parijs (F) (AM 10), (MS 60)

Quistreham (F) (121)

Rambouillet (F) (MS 37)

Reims (F) (MS 105)

Saint Valery (F) (MS 41)

Sainte Mère Église (F) (11)

Saint-Marcel (F) (AM 10)

Seine (F) (AM 14), (MS 46), (MS 92)

Somme (F) (AM 12)

Sommervieu (F) (MS 116)

Tilly-sur-Seulles (F) (121)

Toulon (F) (AM 14)

Tours (F) (MS 70)

Vernonnet (F) (AM 14)

Villers-Bocage (F) (121)

 

Duitsland / Germany

Duitsland (MS 41)

 

Aix la Chapelle (D) – zie Aken

Aken (D) (AM 12), (MS 70), (MS 103), (MS 111)

Allgäu (D) (MS 7)

Atteln (D) (AM 7)

Aurich (D) (AM 7)

Becklingen (D) (68), (MS 59)

Bedburg-Hau (D) (AM 11)

Beieren (D) (MS 31), (MS 91)

Berlijn (D) (MS 7), (MS 31), (MS 46), (MS 63), (MS 70), (MS 111)

Bergen-Belsen (D) (MS 113)

Bochelt (D) (52), (MS 70), (MS 103)

Braunschweig (D) (96), (MS 74)

Bremen (D) (AM 14), (MS 103)

Brunswijk (D) (MS 70)

Colditz (D) (5), (62)

Dachau (D) (104)

Darmstadt (D) (MS 60)

Diepholz (D) (MS 103)

Dortmund (D) (MS 30)

Dresden (D) (116), (126), (MS 103)

Duisberg (D) (MS 30), (MS 39)

Durnbach (D) (MS 7)

Dusseldorf (D) (MS 103), (MS 111)

Elten (D) (MS 103)

Eisleben (D) (MS 41)

Emmen (MS 31)

Emmerich (D) (104), (MS 78), (MS 87), (MS 103)

Erfurt (D) (101)

Essen (D) (AM 12)

Fallingbostel (D) {STALAG 11B} (26), (68), (70), (73), (76), (89), (96), (106), (122), (126), (AM 3), (AM 4), (MS 23), (MS 41), (MS 59), (MS 74), (MS 121)

Geilenkirchen (D) (AM 14)

Frankfurt (D) (MS 41), (MS 113), (MS 118)

Freising (D) (88)

Glückstadt (D) (MS 62), (MS 67)

Goslar (D) (MS 113)

Gronau (D) (MS 103)

Halle (D) (MS 31), (MS 41)

Hamburg (D) (AM 15), (MS 7), (MS 62), (MS 70), (MS 84), (MS 113)

Hamm (D) (MS 100)

Hamminkeln (D) (58), (59), (61), (63), (69), (70), (86), (89), (90), (91), (111)

Hannover (D) (MS 7), (MS 43), (MS 59)

Hersfeld (D) (MS 41)

Höxter (D) (MS 84)

Hürtgenwald (D) (AM 6), (AM 7)

Inglostad (D) (MS 91)

Jesteburg (D) (MS 103)

Kaiserberg (D) (MS 39)

Keulen (D) (MS 103), (MS 118)

Kleef (D) (AM 11), (AM 14)

Koblenz (D) (8), (63), (93), (MS 63)

Künzelsau (D) (MS 84)

Leipzig (D) (MS 31)

Lüneberger heide (D) (MS 103)

Moosberg (D) (MS 31)

Mühlheim – Ruhr (D) (AM 7), (MS 70), (MS 123)

München (D) (MS 63)

Münsterlager (D) (MS 103)

Münsterland (D) (MS 103)

Neuengamme (D) (122)

Neurenberg (D) (26), (MS 100)

Nordhausen (D) (MS 41)

Oberwiese (D) (MS 30)

Oerbke[2] (D) (MS 59)

Oost-Pruisen (D) (MS 39)

Ordensburg (D) (AM 7)

Osnabrück (D) (MS 103)

Paderborn (D) (MS 116)

Plantlünne (D) (MS 30)

Potsdam (D) (MS 63), (MS 73)

Reichswald (D) (AM 11), (MS 46)

Rheinberg (D) (MS 7)

Rotenburg (D) (76), (120), (MS 41)

Saarbrücken (D) (MS 70)

Senftenberg (D) (MS 103)

Siegen (D) (MS 60), (MS 111)

Solingen (D) (MS 72)

Soltau (D) (MS 7)

Spandau (D) (MS 73), (MS 75), (MS 83), (MS 105)

Spangenburg (D) (96), (MS 41)

Störmede (D) (MS 30)

Stutgart (D) (MS 84)

Swäbisch Hall (D) (MS 70)

Torgau (D) (MS 73)

Trier (D) (MS 70)

Vogelsang (D) (AM 7)

Vossenack (D) (AM 7)

Weimar, Republiek (MS 63)

Wesel (D) (69), (111), (AM 4), (MS 78)

Weser (D) (MS 84)

Wetzlar (D) (MS 113)

 

Canada / Canada

Canada (96), (100), (MS 56), (MS 68)

 

Alberta (Can) (MS 56)

Fort McMurray (Can) (MS 56)

Ottawa (Can) (MS 90)

 

Italië / Italy

Italië (51), (100)

 

Anzio (Ita) (MS 740

Sicilië (Ita) (90), (92), (104), (110), (117), (AM 11), (AM 12), (AM 14), (AM 15), (AM 16), (MS 76)

Taranto (Ita) (AM 16)

Tragino (Ita) (109), (110), (114)

 

Noorwegen / Norway

Noorwegen (51), (96), (100), (110), (114), (MS 16)

 

Asker (N) (MS 73)

Oslo (N) (110), (MS 71)

Stavanger (N) (51), (110)

 

Oostenrijk / Austria

Oostenrijk (AM 12), (MS 31), (MS 36), (MS 84), (MS 103), (MS 105)

 

Bad Ischl (Oos) (MS 103)

Graz (Oos) (MS 105)

Innsbruck (Oos) (MS 31)

Langenlebarn (Oos) (MS 30)

Salzburg (Oos) (MS 103)

Ternitz (Oos) (AM 12)

Wenen (Oos) (MS 74)

 

Polen / Poland

Polen (AM 11)

 

Częstochowa (Pol) (21), (35)

Debno (Pol) (104)

Grocho (Pol) (MS 36)

Katowice (Pol) (MS 61)

Krakow (Pol) (MS 36)

Lodz (Pol) (MS 36)

Lublin (Pol) (MS 36)

Praga (Warschau) (P) (MS 36)

Silezië (Pol) (MS 63)

Stanislalow (Pol) (MS 36)

Tarnopol (Pol) (MS 70)

Warschau (Pol) (21), (39), (AM 3), (AM 11), (AM 13), (MS 36), (MS 41), (MS 61)

 

Egypte / Egypt

Egypte (100), (AM 7), (MS 68), (MS 86), (MS 113)

 

Bittermeer (Egy) (MS 68)

Cairo (Egy) (MS 113), (MS 118)

El Alamein (MS 113)

Kabrit (Egy) (AM 14), (MS 86), (MS 118)

 

Oekraine / Ukraine

 

Bereka (Oek) (AM 10)

Dnjepropetrowsk (Oek) (MS 103)

Ingulets (Oek) (MS 103)

Kiev (Oek) (MS 70)

Lemberg (Oek) {Lviv} (MS 70)

Losowaja {Losowa} (Oek) (AM 10)

Odessa (Oek) (MS 103)

 

Overige landen / Other countries

 

Algarije (110), (AM 16)

Boliva (MS 72)

Brits Indië (MS 68)

Burma – Myanmar (87)

DDR (MS 39)

Denemarken (MS 70)

Ecuador (MS 68)

Griekenland (AM 11), (MS 113)

Hongarije (MS 36)

India (AM 14)

Indonesië (91)

Irak (AM 7)

Israël (MS 58), (MS 112)

Kaspische Zee (AM 7)

Kazachstan (AM 7)

Kenya (50)

Korea (10)

Libië (51), (100), (MS 41)

Malta (51)

Marokko (AM 7)

Middellandse Zee (AM 12)

Nieuw Zeeland (MS 31)

Noord-Afrika (51)

Palestina (AM 7), (MS 58), (MS 108), (MS 118)

Perzië (AM 7)

Rusland (AM 10), (AM 11)

Schotland (MS 10), (MS 68)

Syrië (MS 58)

Tunesië (92), (AM 16)

Vietnam (AM 3)

Zweden (93), (MS 63)

Zwitserland (88)

 

Overige plaatsen / Other locations

 

Ballymena (Ier) (MS 106)

Batavia (10), (AM 9)

Belfast (N-Ier) (MS 106)

Bogota (Col) (MS 68)

Borneo (100)

Brisbane (Aus) (AM 16)

Brno (Cze) (55)

Ceylon – now Sri Lanka (10)

Delhi (Ind) (116), (AM 9), (AM 14)

Dublin (Ier) (MS 106)

Gallipoli (Tur) (AM 12), (MS 106)

Geelong (AUS) (MS 58)

Geneve (Zwi) (MS 117)

Haifa (Isr) (110), (MS 112)

Hollandia – now Jayapura (10)

Kreta (Gri) (MS 41), (MS 113)

Nieuw-Guinea (10)

Linköping (Zwe) (AM 4)

Oksbøl (Den) (AM 15)

Oran (Alg) (AM 16)

Praag (Cze) (AM 14), (MS 74)

Shanghai (Chi) (MS 27)

Siberië (Rus) (AM 7)

Sumatra (MS 68)

 

[1] Onjuist ook als Andove opgenomen

[2] Onjuist ook als Oebke opgenomen

Index van persoonsnamen

De index van persoonsnamen bevat de persoonsnamen die opgenomen zijn in de Nieuwsbrieven 1 tot en 132 (in de index als getal opgenomen), de Airborne Magazines (AM) 1 tot en 16 en de Ministories (MS) 1 tot en met 125. De verwijzingen naar de Ministories zijn volledig in Arabische nummering opgenomen (de eerste 37 uitgaven van de Ministories zijn origineel voorzien van Romeinse nummering).

Bij het opnemen van de persoonsnamen, in deze index, is de familie- of (achter)naam als uitgangspunt genomen. Deze familienamen kunnen derhalve betrekking hebben op meerdere personen met verschillende voornamen.

Index of persons

The index of persons contains the names of persons as included in the Newsletters 1 to 132 (shown as numbers), the Airborne Magazines (AM) 1 to 16 and the Ministories (MS) 1 to 125. The references to the Ministories are shown with Arabic numberal (the first 37 editions of the Ministories are originally numbered with a Roman numeral).

The basis for compling this index of persons is the family- or surname of a person. Therefor these family-names can relate to persons with different first names.

A.

Aalbers (7)

Aalberts (19), (42), (56), (MS 13), (MS 79), (MS 96)

Aalbrecht (34)

Aalderen, van (MS 110)

Aalderink (116)

Aarts (AM 10)

Abbott (100)

Abramczyk (MS 12)

Abspoel (AM 11)

Adama (4)

Adams (AM 8), (AM 10), (MS 95)

Adamson (100)

Adenauer (AM 11)

Adendorf (78), (AM 13), (MS 63), (MS 97)

Adriani (MS 50)

Affolter (112), (MS 39)

Ager (52), (MS 56), (MS 110)

Aggelen, van (103), (113), (116), (132), (AM 11), (AM 12)

Ahmed (MS 117)

Ainslie (MS 22)

Aird (24)

Aits (96)

Aken, van (MS 13)

Albrecht (114), (AM 16)

Aldersley (MS 51)

Alexander (MS 56), (MS 71)

Alferink (84)

Alford (MS 23), (MS 32), (MS 113)

Allen (35), (MS 80), (MS 110)

Allenby (MS 94)

Allport (32)

Allsop (31), (AM 16)

Allwörden, von (AM 14), (AM 15), (MS 111), (MS 127), (MS 130)

Alofs (56)

Altena (53)

Altink (62)

Ambrose (AM 16)

Ammerlaan (89), (104), (105), (AM 14)

Andel (MS 84)

Anders (48)

Anderson (100), (MS 122)

Andrews (62)

Anema (44)

Angus (9), (17), (125), (AM 14)

Anker (56), (70), (72), (73), (83), (84), (87), (89), (99), (AM 11), (AM 15), (AM 16), (MS 59), (MS 104)

Annand (MS 76)

Anrooy, van (MS 84)

Anson (MS 106)

Apfel (MS 63), (MS 115)

Arfman (124)

Arkinson (84)

Arkwright (124)

Armando (Herman Dirk van Dodeweerd)     (AM 2)

Armitage (80), (MS 4)

Armstrong (AM 12)

Arnhem, Angel of (Kate ter Horst) (AM 1)

Arnhem, Mary of (Helen Sensburg) (100), (102)

Arnhem, Piet van (Piet de Kruyff) (5), (68)

Arnold (MS 78)

Arp(p)e (MS 63)

Arts (100)

Ash (AM 15)

Ashbury (127)

Ashdown (MS 86)

Ashmore (111), (AM 14), (MS 90), (MS 106)

Ashton (MS 57)

Ashworth (MS 97)

Askew (112)

Assisius, frater (MS 48)

Astaire (MS 41)

Aston (MS 86)

Atkinson (MS 57)

Attlee[1] (MS 106)

Aufenacker (MS 87)

Augustinus (130)

Austin (76), (MS 44), (MS 121)

Avery (84)

 

B.

Baalen, van (AM 13)

Baan, van der (MS 44)

Baat, de (61)

Bachenheimer (MS 74)

Bachmeier (MS 63)

Back (72), (92), (99)

Badham (MS 57)

Badsey (MS 49)

Bagguley (26)

Bailey (AM 16), (MS 132)

Baisden (96)

Baker (MS 59), (MS 65), (MS 71), (MS 74), (MS 106)

Bakhuis – Roozeboom (48), (67), (78), (126), (MS 56), (MS 66)

Bakker (40), (61), (102), (108), (AM 11), (AM 12), (AM 14), (MS 130)

Bal (28), (32), (36), (53), (56), (58), (63), (70), (84), (89), (96), (103), (104), (109), (113), (MS 50)

Balbach (AM 15), (MS 60)

Baldino (89), (MS 74)

Baldwin (MS 53)

Balka (AM 2)

Balkenende (116), (AM 13)

Balmer (MS 37)

Baltussen (8), (21), (22), (35), (36), (60), (101), (120), (AM 13)

Bambridge (MS 10)

Banckhardt (MS 63)

Bandsma (MS 79)

Banks (55), (81),(MS 122)

Banning (MS 35)

Banwell (10), (57), (73)

Barends (106), (118)

Barlow (132)

Barnack (MS 63)

Barnes (AM 12)

Barnett (53)

Barneveld, van (MS 79)

Barron (76), (MS 10), (MS 51)

Barrow (MS 95)

Bartle (17)

Barton (64), (AM 15), (MS 98), (MS 124)

Baskeyfield (63), (64), (70), (86), (92), (115), (AM 14), (MS 5)

Bate (85)

Bateman (MS 90), (MS 106)

Bathe (MS 77)

Batsford (MS 65)

Baumann (68), (MS 59)

Bauer (MS 84)

Bax (MS 13)

Baxley (MS 95)

Baxter (AM 16)

Bayerl (MS 78)

Baynes (54), (128), (MS 80)

Beall (AM 9), (AM 10), (AM 11), (AM 12), (AM 13)

Beasley (20)

Beatrix, Koningin / Queen (56), (102), (AM 13)

Becher (52)

Beck (AM 6)

Becker (70), (AM 11)

Beddoe (MS 31)

Beek, van (56)

Beek, van der (MS 123 deel 2)

Beek – Hobart (2), (3), (4), (5), (6), (12)

Beekmeijer (5), (48), (70), (126), (MS 99)

Beelaerts (78), (MS 66)

Beelaerts van Blokland (76), (MS 91)

Beets (AM 15)

Beevor (AM 16)

Beger (MS 94)

Bégram van Eeten – zie Bollee – Bégram van Eeten

Bégram van Eeten – Kaiser (MS 91)

Behr (56)

Beintema, van (74)

Bekkers (6), (10)

Bell (65), (MS 43), (MS 39)

Bellamy (100)

Belleman (116)

Bellerophon (MS 12)

Belmore (MS 32)

Belonje (7), (12), (MS 99)

Bennet (MS 65)

Benson (MS 41)

Bent, van den (74), (76), (111)

Bentall (AM 16)

Benter (30), (31), (77), (MS 99)

Benthem, van (MS 100)

Berends (68), (69), (87), (102), (122), (AM 5), (MS 61), (MS 78), (MS 89)

Berendsen (17), (40), (MS 13), (Bijlage 36), (MS 38)

Berentsen (MS 101)

Berg, v.d. (MS 13)

Berg (MS 100), (MS 112)

Bergh, van den (64), (71), (MS 81)

Berghege (19), (30), (31), (78)

Bergkotte (MS 16), (MS 21)

Berkhuysen (AM 8), (AM 11)

Berlauwt (100)

Bernard, Prins / Prince (24), (30), (51), (56), (88), (96), (101), (AM 13), (MS 24), (MS 34), (MS 73), (MS 74)

Berry (MS 86)

Berserik (108)

Bestebreurtje (AM 11), (AM 15)

Betry (MS 74)

Betts (MS 61)

Beuker (49)

Beukhof (102)

Beumer (110), (AM 12), (AM 15), (MS 88)

Bex (AM 16)

Bickerdike (AM 16), (MS 132)

Bie, de (MS 110)

Biedermann (MS 84)

Bierdrager (96)

Bijl (117), (AM 16)

Bingley (17), (21), (22), (24), (26), (28), (86), (MS 9), (MS 29), (MS 97), (MS 118)

Bink (AM 16)

Birchell (MS 85)

Bird (MS 86)

Bishop (35)

Bittrich (91), (AM 11), (AM 15), (AM 16), (MS 32), (MS 60), (MS 78), (MS 111), (MS 127)

Blaauw (MS 87), (MS 91)

Black (AM 14), (MS 19)

Blackligde (MS 86)

Blackwood (126), (MS 86)

Blanken (56)

Blankenstijn jr. (57)

Blaxley (MS 65)

Bleckmann (MS 78)

Bles (MS 13)

Blijleven (MS 78)

Block (MS 78)

Blockwell (102), (MS 97)

Bloemen (AM 7), (AM 8), (AM 10), (AM 15)

Blume (MS 72)

Blundel (AM 14), (MS 109)

Boardman (84), (MS 65)

Bobeldijk (MS 13)

Bode, van (MS 13)

Bodemeijer (MS 50)

Bodifee (49)

Boekhorst (55), (59), (66), (70), (74), (76), (79), (82), (86), (87), (89), (92), (93), (95), (100), (106), (110), (111), (114), (117), (121), (AM 2), (AM 6), (AM 7), (MS 75), (MS 85), (MS 89)

Boer (MS 2), (MS 125)

Boer, den (4)

Boeree (10), (57), (AM 12), (AM 16), (MS 14), (MS 43), (MS 73), (MS 111)

Boers (63), (106), (117)

Boersma (4), (5), (8), (9), (10), (27), (44), (45), (46), (49), (51), (52), (53), (54), (55), (59), (60), (62), (63), (64), (65), (67), (69), (70), (71), (72), (73), (74), (75), (76), (77), (79), (80), (81), (82), (84), (87), (88), (89), (90), (91), (92), (93), (94), (95), (96), (97), (98), (99), (100), (101), (102), (103), (104), (105), (106), (107), (108), (109), (111), (112), (114), (115), (116), (117), (118), (119), (120), (121), (122), (125), (128), (129), (AM 1), (AM 2), (AM 3), (AM 4), (AM 7), (AM 8), (AM 9), (AM 10), (AM 11), (AM 12), (AM 13), (AM 14), (AM 15), (AM 16), (MS 1), (MS 33), (MS 42), (MS 50), (MS 62), (MS 68), (MS 83), (MS 85), (MS 96), (MS 99), (MS 120), (MS 125)

Bogt (MS 123 deel 2)

Böhm (MS 63)

Böhmer, ten (19)

Boissevain (MS 94)

Boland (78), (AM 16)

Bolden (116), (AM3), (MS 15), (MS 107)

Bolderman (MS 75)

Bolle (52), (61), (84), (92), (94)

Bollee – Bégram van Eeten (104), (MS 91)

Bollen (8), (32)

Bongers (MS 13)

Bonome (44)

Bool (99)

Boon (34)

Boone (MS 58)

Booth (MS 76)

Booty (71), (84), (AM 14), (MS 11), (MS 37), (MS 58), (MS 63), (MS 108), (MS 109)

Booys, de (72), (76), (MS 34), (MS 78)

Borchert (MS 72)

Borggreve (MS 50)

Bormann (MS 41)

Bos (MS 18)

Bosch, van den (71), (72), (73), (74), (76), (82), (85), (89), (96), (101), (MS 57)

Bosman (49), (AM 12), (AM 16)

Bosman – Nijenes (61)

Bostock (MS 53)

Bottenheim (MS 64)

Bottomley (MS 76)

Bouman (38), (47), (52), (105), (AM 10), (MS 39)

Bourne (16)

Bouwhuis (124), (127), (132)

Bouwman (56), (64)

Bowers (60), (68), (76), (92)

Boyce (80), (84), (100)

Boyd (6)

Boyer (MS 76)

Boyes (MS 53)

Boxtel, van (AM 12)

Braam (53), (MS 91)

Braat (MS 26)

Brachten (MS 110)

Braithwaite (MS 53)

Brakel, van (MS 13), (MS 103)

Brand, van de (19), (27), (30), (31), (34), (36), (41), (70), (74), (75), (86), (98), (AM 5), (MS 99)

Brando, Peter – pseudoniem / a.k.a. Peter Veldheer

Brandsma, koffiehuis (MS 79)

Brauw, de (MS 91), (MS 100)

Brawn (24)

Brazier (56)

Breadling (AM 3)

Brearton (MS 74)

Brederoo (110)

Breemen, van den (44), (45), (46), (MS 23), (MS 32)

Breen (MS 76)

Breeschoten, van (76)

Breese (43), (AM 12)

Breman (13), (74), (96), (109), (113), (129), (AM 6), (MS 2), (MS 5), (MS 17), (MS 112)

Breman, Sjaan (Jeanne) – zie Marie-Ann

Breman – Peters (6), (13), (69), (MS 17)

Brenk, van (73)

Brentjes (AM 11), (AM 16)

Breurkens (MS 69)

Brereton (AM 11)

Bresser (MS 22)

Bret (MS 13)

Brett (58)

Brevée (AM 10)

Brierley (MS 76)

Briggs (MS 101), (MS 122)

Brink (MS 63), (MS 70)

Brinkmann (MS 14), (MS 60), (MS 78)

Brinson (90)

Britnev (123), (MS 86), (MS 118)

Broek – Laman Trip, van den (22)

Broere (AM 12)

Brok, den (MS 81)

Bromet, (MS 117)

Bromige (88)

Brongers, (119)

Brons (MS 50)

Brook (78), (131), (MS 12)

Brooke (20), (68)

Brooks, (MS 59)

Brough (73)

Brouwer (108), (AM 10)

Brown (31), (45), (AM 4), (AM 12), (MS 45), (MS 57)

Browning (11), (79), (83), (99), (104), (119), (121), (132), (AM 11), (AM 13), (AM 16), (MS 6), (MS 12), (MS 36), (MS 37), (MS 42), (MS 49), (MS 61), (MS 121)

Brownscombe (79), (80), (MS 100)

Bruce (112), (116)

Bruffell (6)

Brugge, ter (129), (AM 6)

Bruggeman (52), (53), (MS 48)

Bruhns (MS 95)

Bruijne, de (32)

Bruinekreeft (111)

Bruinekreeft – van der Wiel (111)

Bruinooge (93), (103), (104)

Brummelen, van (MS 13)

Brummelkamp – van Maanen – Zie Anje van Maanen

Brünning (54)

Brunny (MS 53)

Bryce (MS 90)

Brynes (MS 71)

Bryon (MS 113)

Buchanan (MS 21), (MS 118)

Buck (MS 97), (MS 105)

Buckingham (89), (AM 16), (MS 132)

Buckley (104), (AM 9)

Bucknall (31), (AM 16)

Budd (98)

Buggenum, van (63), (90), (95), (97), (99), (119), (AM 2), (AM 6), (AM 8), (AM 12), (AM 13), (MS 78), (MS 84), (MS 110), (MS 118), (MS 125)

Buis (66)

Buist (39), (40), (44), (58), (62), (63), (87), (100), (101), (116), (129), (AM 6), (AM 7), (AM 12), (AM 14), (AM 15), (AM 16), (MS 31), (MS 44), (MS 73), (MS 77), (MS 97), (MS 123 deel 2), (MS 131)

Buitenhuis (MS 23)

Bull (MS 83)

Bulten (89)

Bune (MS 107)

Burges (98)

Burke (31)

Burrel (84)

Burris (81)

Burton (AM 1)

Bush (48), (AM 16), (MS 80) (MS 132)

Bussel (MS 100)

Bussey (MS 45)

Butcher (58)

Butterworth (117), (118)

Buuren, van (MS 13)

Buyzer, de (MS 88)

Byam (58)

Bygraves (56)

Byng – Maddock (MS 95)

 

C.

Cain (44), (92), (95), (103), (119), (120), (AM 15), (MS 2), (MS 42), (MS 86), (MS 106)

Cairns (MS 101)

Caldecott (MS 76)

Cambier (MS 100)

Cane (19)

Canterbury (17)

Capa (91)

Capper (MS 83)

Capters (51)

Carelse (MS 69)

Carp – Heijbroek (78), (MS 66), (MS 91)

Carpenter (128)

Carr (AM 8), (MS 127)

Carrol (MS 43)

Carstensen (MS 110)

Carter (96), (MS 74)

Cartwright (MS 41)

Casey (MS 8)

Caspers (61), (69), (111), (MS 13), (MS 58), (MS 82)

Cassidy (123)

Castendijk (86), (89), (124), (MS 84)

Catersels (90)

Cawthray (MS 44)

Chadwick (MS 97)

Chambers (MS 71)

Chandler (18)

Chapman (13)

Chappel (MS 42)

Chard (MS 83)

Charles, Prince (56), (96), (MS 58)

Charlton (129), (AM 6), (MS 104)

Charrington (27)

Chart (MS 74)

Chatterton (11), (12), (13), (29)

Chavasse (132)

Chedgey (MS 65)

Cherkowski (MS 120)

Cherry (76), (78), (79), (80), (81), (82), (83), (86), (87), (88), (89), (91), (92), (93), (94), (95), (96), (99), (100), (102), (104), (105), (107), (109), (110), (111), (112), (113), (114), (115), (117), (118), (122), (123), (126), (132), (AM 1), (AM 7), (AM 8), (AM 9), (AM 10), (AM 11), (AM 13), (AM 15), (MS 53), (MS 78), (MS 80), (MS 86), (MS 97), (MS 99), (MS 101), (MS 106), (MS 108), (MS 109), (MS 111), (MS 124), (MS 130)

Chesterton (MS 76)

Chidgey (79), (103)

Chimaera (MS 12)

Chilton (MS 116)

Chivers (MS 105)

Cholewczynski (27), (29), (36), (37), (38), (47), (50), (52), (54), (58), (59), (90), (105), (107), (AM 13), (MS 36), (MS 52), (MS 61), (MS 85)

Christerus (65)

Christiansen (AM 16), (MS 67)

Christie (AM 16)

Chrusciel (MS 12)

Churchill (131), (AM 14), (AM 16), (MS 24), (MS 27)

Churchyard (85)

Cjczyzno (31)

Clack (52)

Clague (116)

Clancy (82), (84)

Clapham (MS 80)

Clarck (80)

Clarcke (MS 5)

Clark (52), (62), (63), (84), (91), (100), (101), (AM 12)

Clarke (4), (5), (12), (AM 14), (MS 44), (MS 65), (MS 95)

Clarkson (120), (AM 15)

Clay (MS 41)

Cleaver (1)

Clemens (56)

Clement (AM 12)

Cleminson (29), (81), (88), (108), (120), (AM 3), (MS 80), (MS 123)

Clous (28), (59)

Clous – Veen (59)

Cloutman (MS 3)

Coates (AM 15)

Cobussen (33)

Cochran (MS 124)

Coeberg (MS 13)

Cohen (122), (MS 112)

Coke (MS 7), (MS 76), (MS 124)

Cole (MS 116)

Coleman (53), (80)

Collet (AM 16), (MS 132)

Collinge (15)

Colls (49)

Conry Candler (100)

Cook (65), (73), (83), (84), (105), (AM 11), (MS 127)

Coombe (42)

Cooper (15), (AM 12), (MS 106)

Cormie (MS 83)

Cornelissen (83), (AM 6), (AM 12), (AM 13), (AM 15)

Cornell (61)

Cornielje (115), (116)

Cornwell (MS 116)

Corral (AM 15)

Costello (101)

Cotterell (113)

Coultton (AM 12)

Courtney (76)

Coventry (MS 37)

Covey (MS 77)

Cox (120), (129)

Coxton (MS 44), (MS 121)

Crabtree (MS 49), (MS 59)

Crane (121), (AM 15)

Cranmer – Byng (MS 95)

Crawley (19)

Crebolder (4), (19), (94), (100), (MS 19), (MS 96)

Cressman (MS 56), (MS 71)

Criddle (65)

Croker (MS 76)

Cronie (116)

Cronkite (9), (25)

Crony (MS 92)

Crosson (124), (AM 15)

Cruijff (92)

Crum (95), (AM 16), (MS 35), (MS 68)

Cummings (72), (MS 73)

Cummins (MS 44)

Cuneo (14)

Curtis (24), (58), (128), (129), (AM 7), (MS 116), (MS 130)

Cuttell (112)

Cutting (MS 65)

 

D.

Daalen, van (5), (AM 15), (MS 22)

Dadd (MS 51)

Daenens (96)

Dahlmeier (MS 72)

Dale (MS 71)

Dalen, John van (alias van John Hackett) (56), (68), (74), (MS 58)

Daly (MS 106)

Dam (118)

Dam, van (51), (69), (76), (77)

Dam, van den (65)

Damme – de Groot (30)

Das (65)

Dauncey (44), (47), (62), (63), (75), (80), (112), (AM 11), (AM 12), (MS 44)

Davey (MS 76)

Davidson (65)

Davis (MS 42), (MS 44), (MS 45), (MS 121)

Davies (60)

Davies – Coolegem (37)

Daw (61)

Dawson (27), (29), (42), (AM 14), (MS 86), (MS 98), (MS 108), (MS 109)

Deacon (104)

Deane Drummond (31), (32), (68), (76), (96)

De Burgh (24), (56), (MS 46), (MS 95)

De Champlain (MS 71)

De Cordue (MS 76)

Deerenberg (42), (63)

Deeterink (AM 11), (AM 12), (AM 15), (AM 16)

Deijl, van (94)

Dekker (MS 120)

Dekkers (16), (37), (89), (99)

Delacourt (AM 14), (AM 15)

Delahunt (MS 71)

Delden, van (MS 72)

Dellepoort (30)

DeLillio (85), (86), (MS 99)

Dellar (37)

Dellepoort (31)

Dempsey (78), (MS 61), (MS 66), (MS 108), (MS 111)

Denkers (MS 120)

Dennisson (MS 100)

Derksen (24), (103), (120), (MS 80)

Des Voeux (24), (42), (AM 13), (AM 14), (MS 58), (MS 95), (MS 98), (MS 108), (MS 109)

Deurvorst (4)

Deventer (7)

Didden (55)

Diedericks (MS 105)

Dielessen (56)

Diender (99)

Diepenbroek (70), (74), (79), (85), (106)

Dietvorst (117)

Dijk, van (MS 22)

Dijke, van (73)

Dijker (36), (91), (MS 21), (MS 90), (MS 106)

Dijkers (MS 69)

Dijkstra (69), (106)

Dijxhoorn (MS 24)

Dillen, van (103), (104)

Dinkel (75), (MS 84)

Dixon (MS 76), (MS 90)

Dobie (123), (125), (AM 14), (AM 15), (MS 9), (MS 41), (MS 74), (MS 86), (MS 118), (MS 130), (MS 131)

Docherty (MS 65)

Docter (51)

Dodd (MS 73)

Doffer (MS 1)

Doig (MS 76), (MS 78)

Dolderen, van (14), (MS 2)

Dolphin (MS 50)

Dolron (MS 74)

Donaldson (AM 14)

Donnerly (MS 44)

Doorman (MS 24)

Doorn, van (MS 123 deel 2)

Dooyer (MS 66)

Dorling (71)

Dorrestijn (MS 13)

Doubleday (MS 65)

Douw van der Krap (5), (14)

Dover (6), (MS 3), (MS 59), (MS 104)

Drent (MS 48)

Drew (24)

Drijber (35)

Driver (123)

Drost (AM 15)

Drumpt, van (19), (57)

Du Bois (73)

Duda (AM 13)

Du Maurier (121)

Dugdale (MS 78)

Dugteren, van (44)

Duinhoven (18), (24), (31), (32), (34), (36), (51), (54), (72), (100)

Duke (Bijlage 36), (123)

Duncan (65)

Dunkerbeck (AM 13)

Durand (MS 63)

Duuren, van (MS 13)

Duyts (2), (3), (4), (5), (6), (13), (16), (18), (20), (22), (24), (26), (29), (30), (36), (72), (80), (84), (90), (100), (107), (AM 4), (AM 15)

Dyrda (74), (AM 13), (MS 36), (MS 61)

 

E.

Eady (Joe) (MS 45)

Eagger (MS 32), (MS 113)

Easthough (MS 53)

Eastwood (4), (52), (56), (83), (84), (96), (132), (AM 13), (MS 42)

Ebbens (MS 74)

Eberwein (AM 12), (AM 13), (AM 14)

Eck, van (119), (120), (124), (AM 9), (AM 10), (AM 15)

Edams (MS 121)

Eden (MS 44), (MS 121)

Eden, van (MS 73)

Edgar (AM 8)

Edmond (31)

Edwards (44), (MS 17), (MS 37), (MS 76), (MS 86), (MS 116), (MS 121)

Edwards – Dear (MS 76)

Eekelen, van (64)

Egbertse (MS 13)

Eggers (MS 63)

Eijkelhof (2), (3), (4), (5), (6), (7), (10), (25), (42), (45), (113)

Eijmers (MS 35)

Eimers (AM 3)

Eisenhouwer (109), (111), (AM 11), (MS 74)

Ekman (AM 11)

Elijzen (MS 79)

Elizabeth II, Queen (21), (50), (80)

Elliot (78)

Elsey (107), (MS 106)

Elsholz (MS 100)

Emous (MS 18)

Ende, v.d. – Voorwinden (51), (69)

Ende, van ‘t (MS 13)

Engel (13), (53), (61), (MS 111)

Engelberts (MS 66)

Engelenburg, van (MS 98)

Enkelstroth, (AM 6)

Enklaar (48), (AM 15)

Enting (73)

Erkens (14), (16)

Ertl (MS 63), (MS 72)

Es, van (MS 104)

Es, van – Frowein – zie Frowein

Eschenberg (100)

Esebeck, von (MS 72)

Eskes (66)

Essame (74)

Esveld, van (MS 22)

Etickanp (MS 106)

Etten, van (86)

Euling (AM 11), (AM 13), (AM 15), (MS 129)

Evans (72), (AM 3), (AM 7), (MS 83), (MS 86)

Everington (AM 13)

Evers (70), (MS 13), (MS 117)

Ewinn (114)

Eyles (MS 37), (MS 109)

 

F.

Facey (61)

Fairbairn (MS 27)

Fairley (39), (43), (67), (89), (94), (AM 16), (MS 14), (MS 68), (MS 73)

Fane (60)

Faulkner – Brown (102)

Feenstra (33), (MS 69)

Feith (53)

Felton (MS 9)

Feltz, van der (96)

Fennema (5), (6), (10), (16), (18), (33), (35), (43), (45), (46), (48), (49), (59), (60), (66), (67), (69), (78), (100), (MS 99)

Ferguson (MS 76)

Ferrer (MS 106)

Figg (61)

Fillingham (73)

Fincke (MS 110)

Findeis (MS 103)

Firth (MS 45)

Fisher (76), (90)

Fitch (AM 15), (AM 16), (MS 80), (MS 123), (MS 131), (MS 132)

Fitzgerald (60)

Flamand (98)

Flavell (100)

Fleet (AM 13)

Fleskens (AM 8)

Flikweert (16)

Floyd (MS 53)

Fogtelo (86)

Fohr (27)

Folmer (MS 107)

Fontijn (MS 73)

Foot (MS 41), (MS 74

Ford (MS 17), (MS 49), (MS 106)

Forman (100)

Forstner (MS 84)

Fortune (MS 41)

Foster (94), (98), (MS 44)

Foulkes (AM 13)

Fox (29), (33)

Frackers (AM 15), (MS 131)

Francios (MS 74)

Francis (AM 7), (AM 8), (AM 9), (AM 15)

Frank (MS 74)

Frankevyle (32)

Fraser (AM 14), (MS 32), (MS 64), (MS 113)

Frater (MS 73)

Frazer (66), (MS 53), (MS 74)

Frel, de (15), (17)

Frena (MS 58), (MS 82)

Freriks (MS 117)

Fricke (AM 13)

Frijtag Drabbe Künzel, von (MS 100)

Fritsch (MS 63)

Froud (72)

Frost (9), (17), (35), (Bijlage 36), (51), (56), (67), (68), (72), (83), (94), (96), (109), (112), (AM 11), (AM 12), (AM 13), (AM 15), (AM 16), (MS 1), (MS 4), (MS 7), (MS 14), (MS 30), (MS 59), (MS 60), (MS 62), (MS 67), (MS 70), (MS 78), (MS 80), (MS 86), (MS 97), (MS 104), (MS 107), (MS 114), (MS 118), (MS 125)

Frowein (78), (MS 66), (MS 88), (MS 91), (MS 104)

Fry – Fane (60), (82)

Fuhrman (MS 73)

Fullriede (MS 84)

Fulmer (60)

Fulton (112)

Fürbringer (AM 12), (AM 15), (MS 70), (MS 78), (MS 104), (MS 130)

Furney (8)

 

G.

Gaberel (MS 56)

Gademan (MS 54)

Gajewnik (120)

Galbraith (AM 16)

Gale (MS 12)

Galen, van (117)

Gallagher (98), (AM 7)

Gamgee (MS 81)

Gammon (AM 15), (MS 122)

Garderen, van (MS 52)

Garibaldi (MS 97)

Garner (MS 1)

Garnett (MS 97)

Gasowski (4), (8), (24), (32), (36), (40), (44), (60), (81)

Gatland (1), (20), (64), (72), (73), (126), (MS 43), (MS 86)

Gavin (83), (AM 11), (AM 15), (MS 53)

Gebben (113), (115), (116), (122), (127), (130), (AM 3), (AM 5)

Gebbing (MS 98)

Gee (MS 10), (MS 51)

Geekie (MS 5)

Geers (52), (70)

Geerts (106), (AM 12)

Geest (94)

Geest, de (MS 64), (MS 91)

Geldrüde (MS 13)

Gell (MS 94)

Genderen, van (56), (102), (106), (107), (109)

Gent, van (21)

George VI, King (131), (AM 12), (MS 71)

Gerretsen (MS 118)

Gerritsen (8), (32), (45), (49), (50), (52), (56), (59), (69), (79), (80), (85), (90), (91), (117), (118), (120), (AM 6), (AM 10), (AM 12), (AM 13), (AM 16), (MS 13), (MS 37), (MS 64), (MS 72), (MS 78), (MS 100), (MS 123 deel 2), (MS 129), (MS 130)

Geurs (29), (33)

Geurtsen (MS 13)

Gibbs (MS 109)

Gibson (31), (MS 17), (MS 76)

Gieling (54), (107), (MS 94)

Giesberts (118)

Gifford (MS 37), (MS 95)

Gijbels (112), (115), (AM 5)

Gijsbertsen (78), (102), (104), (107), (114), (115), (116), (117), (118), (119), (120), (126), (128), (AM 8), (AM 9), (AM 11), (AM 14)

Gilchrist (AM 14[2]), (AM 15), (MS 86)

Gilders (MS 46)

Gilliard (AM 3)

Gillis (MS 92)

Ginkel (MS 98)

Ginkel, van (47)

Glenn (131)

Glieman (MS 72)

Glogau (MS 84)

Gobetz (126), (130), (132)

Goddard (65), (71), (95), (97), (106), (MS 46), (MS 77)

Godfrey (MS 41)

Goebbels (100), (MS 63), (MS 69), (MS 73)

Goedings (70), (93), (96), (97), (100), (107), (109), (110), (115), (121), (AM 4)

Golden (15), (42), (80)

Golley (7)

Good (105)

Goodwin – Winter (MS 65)

Goor, van (MS 22)

Goozee (MS 59)

Göring (AM 12), (AM 13), (MS 69), (MS 72), (MS 129)

Gorman (126)

Gorokhoff (118)

Gorringe (31)

Gouda Quint (57)

Goudkamp (MS 69)

Gough (89), (AM 16), (MS 16), (MS 67), (MS 80), (MS 90), (MS 97), (MS 106)

Goulding (11), (31)

Graaf, de (3), (5), (51)

Graaf, van der (61)

Grabmann (MS 30)

Gräbner (118), (AM 11), (AM 14), (AM 15), (AM 16), (MS 14), (MS 78), (MS 96), (MS 111)

Grabowski (119), (MS 110)

Graham (91), (MS 12), (MS 73), (MS 122)

Grasstek, van (AM 15), (MS 131)

Gray (52), (AM 13), (MS 86)

Gray – Wallis (100)

Grayburn (AM 12), (MS 78)

Greef, de (MS 18)

Green (43), (111), (132), (AM 12), (AM 13), (MS 38), (MS 76), (MS 98)

Greenhill (MS 122)

Greenough (60), (68), (69)

Greer (MS 105)

Gregory (MS 76)

Grenville (MS 104)

Greschick (AM 11)

Griffin (MS 17)

Grineau, de (14)

Groben (MS 25)

Grodzinski (MS 11), (MS 12), (MS 19)

Groenbos (45)

Groenendijk (MS 13)

Groeneweg (3), (5), (6), (7), (9), (19), (26), (29), (30), (31), (37), (38), (39), (40), (42), (44), (45), (48), (49), (51), (52), (56), (59), (63), (66), (70), (72), (73), (76), (78), (79), (82), (84), (89), (91), (93), (99), (118), (119), (122), (AM 4), (AM 7), (MS 6), (MS 42), (MS 73), (MS 99), (MS 125)

Groenewoud (MS 49)

Gröling (AM 16)

Gronert (19), (97), (AM 8), (MS 7)

Grondelle, van (AM 7)

Grood, de (MS 78)

Groot, de (49), (AM 11), (MS 112)

Gross (MS 110)

Grotendorst (59)

Grove (MS 9), (MS 118)

Grubb (AM 16)

Gubbels (126)

Guiness (MS 106)

Gunter (AM 15)

Gumm – van Schaik (MS 39)

Güttgemanns (AM 15)

 

H.

Haan, de (19), (24), (26), (34)

Hackett (17), (20), (24), (26), (30), (31), (38), (39), (40), (56), (61), (63), (64), (68), (69), (71), (73), (74), (89), (91), (94), (100), (126), (128), (AM 9), (AM 14), (MS 10), (MS 43), (MS 46), (MS 51), (MS 58), (MS 65), (MS 71), (MS 73), (MS 82), (MS 83), (MS 86), (MS 99), (MS 100), (MS 105), (MS 108), (MS 109), (MS 113)

Hackett – Frena – zie Frena

Haddon (51), (AM 12)

Haegens (71), (75), (77), (79), (81), (83), (84)

Haen, de (MS 13)

Hagen (56), (57), (MS 73)

Hagerman (MS 71)

Haig (85), (MS 39), (MS 73)

Haksteen (AM 10)

Halder (MS 72)

Halem, van (MS 52)

Hall (88), (122), (MS 49)

Haller (MS 22)

Halliday (AM 8)

Halpert (MS 11)

Hamblett (80), (117)

Hamilton (49)

Hancock (36), (MS 56), (MS 76)

Hand (MS 57)

Hands (MS 76)

Hanhart (MS 37)

Hanlon (MS 83)

Hanmer (MS 108)

Hanson (83)

Harclerode (56)

Hardeman (AM 7), (MS 13)

Hardeman – Schikker (AM 7)

Harder (AM 15), (MS 111), (MS 127)

Hardman (104)

Hardwick (MS 53)

Hardy (MS 55)

Hare (118)

Hares (MS 53)

Harkness (MS 95)

Harlow (93), (102), (MS 16), (MS 21), (MS 56), (MS 99), (MS 123)

Harmel (41), (80), (AM 10), (AM 11), (AM 13), (AM 14), (AM 16), (MS 60), (MS 78), (MS 127), (MS 129)

Harper (MS 49)

Harris (31)

Harrison (AM 11), (MS 15), (MS 76)

Harskamp, van (MS 13)

Hart, van ‘t (MS 74)

Hartgers (36), (MS 47)

Hartley (98), (100), (103), (104), (105), (108)

Hartmann (41)

Hartog (MS 44)

Hartog, de (MS 44), (MS 76)

Harvey (85)

Harzer (AM 15), (AM 16), (MS 60), (MS 78), (MS 111), (MS 116), (MS 131)

Hasselt, van (57)

Hastie (MS 56)

Hauck[3] (MS 67)

Haupt (MS 123 deel 2)

Haverhoek (112)

Hawkins (MS 106)

Hay (127), (AM 16)

Hayden (MS 107)

Hayes – Fisher (123)

Haynes (MS 58)

Hayward (MS 121)

Hayworth (MS 41)

Heaps (27), (61), (126), (MS 57), (MS 74), (MS 97)

Heathcoat – Amory[4] (MS 58), (MS 109)

Heaton (MS 31)

Hebblethwaite (MS 122)

Heck (AM 12), (MS 84)

Heemstra, van (AM 9)

Heerma van Vos (43), (51), (MS 112)

Hees, van (51), (59), (80), (87), (97), (99), (100), (101), (105), (MS 68), (MS 76), (MS 130)

Heij (104), (107), (108), (113), (116), (118), (124)

Heijbroek – zie Carp – Heijbroek

Heijden, van der

Heijmen (AM 2)

Heijse (AM 16)

Heinemann (MS 100)

Heinrich (124)

Heitman (AM 15), (MS 131)

Hekking (99), (128)

Helbach (AM 2)

Held (MS 110)

Helgeson (AM 11)

Helle (AM 12)

Helsen (AM 2), (AM 3)

Helwig – Larssen (80)

Hendriks (2), (3), (5), (6), (7), (10), (13), (44), (84), (106), (113), (115), (116), (123), (AM 9), (MS 84)

Hendrikx (AM 11), (AM 16)

Hengel, van (MS 94)

Henisch (MS 63)

Henke (AM 11)

Henkemans (MS 13), (MS 100)

Henney (66), (MS 51)

Henniker (82)

Henny (MS 10)

Henretty (MS 76)

Hensen (MS 44)

Hepburn (AM 9), (MS 106)

Herbert (MS 41)

Herford (MS 32), (MS 113)

Herligkoffer (MS 72)

Herman (100), (101)

Hermann (MS 63)

Hermes (AM 16)

Herrmann (AM 11)

Hetherington (61)

Heukesfeldt Jansen (3)

Heusschen (AM 12), (AM 13), (AM 14), (AM 15), (AM 16)

Hewitt (94)

Hey (18), (22), (23), (24), (25), (39), (53), (59), (67), (70), (76), (82), (87), (88), (89), (90), (109), (116), (120), (124), (127), (129), (AM 5), (AM 15), (MS 7), (MS 44), (MS 45), (MS 49), (MS 56), (MS 74), (MS 84), (MS 97), (MS 99), (MS 123 deel 2)

Heydenrijk (MS 69)

Heymans (77)

Heymen (38)

Hibbert (56), (60), (71), (72), (74), (76), (81), (96), (104), (108), (110), (112), (119), (120), (124), (125), (AM 10), (AM 15), (MS 2), (MS 4), (MS 15), (MS 63), (MS 73), (MS 80), (MS 101)

Hicks (26), (28), (43), (60), (67), (69), (70), (76), (AM 15), (MS 37), (MS 58), (MS 77), (MS 86), (MS 108)

Higgins (MS 83)

Higgs (MS 65)

Hildebrand (93), (101), (MS 67)

Hill (49), (MS 32)

Hilton (AM 16), (MS 109)

Himmerling (MS 22)

Himmler (MS 69)

Hincks (121), (MS 81)

Hines (MS 97)

Hird (79)

Hitler (19), (AM 10), (AM 11), (MS 69), (MS 72), (MS 84), (MS 105)

Hodge (AM 16)

Hodges (MS 37)

Hodgson (AM 12)

Hoefsloot (MS 114)

Hoek (77)

Hoekendijk (AM 12), (AM 14), (AM 15), (MS 130)

Hoekstra (61), (68), (89), (104)

Hof, van het (MS 35)

Hofbauer (MS 30)

Hoffmann (MS 63)

Hoffmeister (MS 19)

Hofman (42), (45), (57), (62), (65), (MS 13)

Hofs (AM 16)

Hofstede (56)

Hoftijzer (MS 13)

Hofwegen, van (14), (17), (73), (96), (102), (AM 6), (AM 15), (MS 4), (MS 5)

Hogenboom (MS 69)

Hogg (12), (14)

Hogwood (MS 31)

Höhn (MS 79)

Höser (AM 13)

Hol (MS 52)

Holburn (36), (MS 99)

Holcombe (33)

Holden (MS 83)

Hollingdale (17), (37)

Hollinghurst (MS 16)

Holmes (79), (81), (83), (84), (85), (110), (119), (122), (AM 9), (AM 11), (MS 71), (MS 115)

Holt (15), (83), (84), (AM 12), (MS 88), (MS 90), (MS 106)

Holthe tot Eechten, van (10), (17), (18), (19), (21)

Hone (68), (MS 59)

Hoof(f), van (122), (AM 14), (AM 15), (MS 74)

Hoogen, van der (9)

Hoogendam (MS 13)

Hoogland (AM 12)

Hooijer (MS 79)

Hooiveld (AM 2)

Hoop, van der (59)

Hooper (64)

Hope (AM 13), (MS 92)

Hope – Jones (MS 55)

Hopkins (8), (123), (MS 12)

Hoppe (MS 6)

Höppner (93), (AM 15), (MS 63)

Hopwood (MS 56), (MS 115)

Hordijk (117), (AM 16)

Horlings (59), (79)

Horn, ten (73)

Hornecker (4), (13)

Horrocks (AM 11), (AM 13), (AM 14), (MS 6), (MS 32), (MS 46), (MS 61), (MS 111), (MS 113), (MS 116)

Horst, ter (26), (31), (36), (46), (47), (50), (59), (64), (82), (91), (102), (116), (AM 9), (MS 3), (MS 4), (MS 8), (MS 15), (MS 16), (MS 24), (MS 43), (MS 48), (MS 107), (MS 113), (MS 125)

Horst – Arriëns, ter (40), (46), (49), (50), (53), (71), (91), (107), (116), (120), (AM 3), (MS 43), (MS 90), (MS 106), (MS 107)

Höser (AM 13)

Hoskins (100)

Hougardy (80)

Houghton (MS 106)

Houten, van (70), (73)

Houterman (123), (MS 73)

Houthuyzen (AM 10)

Houtum, van (105)

Hove, van (MS 22)

Hovers (121), (122), (124), (125), (127), (128), (132), (AM 2), (AM 3)

Hoving (AM 12)

Howard (52), (78), (MS 51), (MS 66)

Howes (72), (76), (107), (114), (115), (AM 7), (AM 8), (AM 9), (MS 98), (MS 109), (MS 122), (MS 130)

Howlett (29)

Howson (72)

Hoyle (MS 76)

Hrynkiewicz (100)

Huddleston (MS 53)

Hudson (81)

Hughes (43)

Huijgen (MS 13)

Huiskamp (AM 13)

Huisman (MS 35)

Hull (94), (123)

Hulshof (56)

Hulstein (MS 39)

Hummel (MS 14)

Humphreys (AM 14)

Hunt (MS 6), (MS 7=6a), (MS 77)

Hunter (MS 118)

Hurdman (MS 10), (MS 51)

Hurrell (AM 14)

Hurst (MS 16), (MS 90), (MS 106)

Hutson (51)

Huurman (MS 78)

Hyatt (8), (MS 83)

 

I.

Ibold (MS 30)

Iddekinge (8), (38), (39), (57), (76), (77), (78), (99), (AM 16), (MS 4), (MS 30), (MS 39), (MS 63), (MS 104)

IJdo (114), (121)

Inge, van (AM 11), (AM 13)

Ingen, van (AM 13)

Ingram (AM 12)

Irvine (71)

Irwin (MS 86)

Ismay (MS 27)

Isodorus, frater (MS 48) – zie Jan Mulder

Italiaander (78), (81), (AM 16), (MS 68), (MS 99)

Izzard (90)

 

J.

Jackson (57), (MS 76)

Jacobs (41), (52), (56), (65), (76), (100), (106), (AM 4), (AM 16)

Jacobsen (92), (123), (MS 63), (MS 104), (MS 118)

James (122), (MS 58)

Janse (41), (59), (65), (66), (75), (76), (78), (80), (88), (106), (AM 8), (MS 73), (MS 127)

Jansen (8), (19), (40), (41), (52), (61), (70), (74), (76), (77), (79), (98), (103), (106), (108), (MS 13), (MS 18), (MS 44), (MS 47), (MS 50), (MS 52), (MS 77), (MS 79), (AM 1)

Janssen (MS 35), (MS 64)

Janssens (76)

Jary (AM 14)

Jaspers (73)

Jaubert (AM 11)

Jaworki (127)

Jebbitt (12)

Jellema (112), (AM 11), (AM 12), (AM 13), (AM 14), (AM 16), (MS 132)

Jenkins (MS 65)

Jensen (MS 62), (MS 67)

Jessop (MS 37)

Jewell (MS 42)

Johnson (35), (109), (AM 16)

Johnsons (120)

Johnston (42), (85)

Jolink (53)

Jones (MS 39), (MS 92)

Jong, de (40), (53), (56)

Jongboer (117)

Jongen (49), (52), (53), (54), (61), (92), (MS 98), (MS 110)

Jongh – Langevoort, de (36)

Jonker (92), (94), (98), (100), (115), (118), (128), (MS 89), (MS 116)

Joosen (AM 12)

Joynt (MS 71)

Jucha (81)

Juhas (MS 61)

Jukes (30), (39)

Juliana, Prinses / Princess – Koningin / Queen (MS 24), (MS 34)

Junier (70), (75), (92), (95), (107), (AM 8), (MS 55), (MS 86), (MS 104)

Jurrius (MS 13)

 

K.

Kaar, van het (8)

Kaarsemaker (100)

Kaebel (MS 63)

Kalle (MS 65)

Kalveria (34)

Kamminga (74), (MS 44)

Kamp (AM 13)

Kamp, v.d. (AM 14), (MS 13)

Kamsteeg (MS 91)

Kapel (77)

Kaper (AM 13)

Kardol (3), (5), (6), (10), (36), (54), (56), (75), (77), (93)

Karel (MS 13), (MS 24)

Kavanagh (MS 65), (MS 67), (MS 94)

Kaye (MS 55), (MS 97)

Keegan (MS 32)

Keesey (MS 23), (MS 32)

Keijs (MS 13)

Kelderman (31), (73), (AM 1), (AM 3), (MS 26), (MS 35)

Kelly (127), (MS 39)

Kelso (AM 14)

Kemp (MS 10), (MS 51), (MS 59)

Kempen, van (52)

Kemperman (MS 100)

Kennedy (MS 92), (MS 121)

Kennell (MS 65)

Kenny (MS 71)

Kent, Duke of (19)

Kent (65), (110), (MS 52)

Kerk, van de (MS 88)

Kerkhoffs (57), (96), (MS 104)

Kerr (84), (MS 86)

Kershaw (40), (84), (128), (AM 3), (AM 5), (AM 12), (AM 14), (MS 78), (MS 104), (MS 111), (MS 130)

Ketel (AM 3)

Keulen, van (63)

Keus, (AM 10)

Kiaer (78), (MS 66)

Kievid (AM 15)

Kift (65)

Kilian (37)

Kill (AM 12), (AM 13), (MS 78)

Killian[5] (MS 69)

Killick (77), (78), (95), (97), (100), (MS 69)

Kimber (15)

King (44), (49), (50), (85), (116), (AM 12), (MS 43), (MS 49), (MS 51), (MS 57), (MS 74), (MS 86)

Kingma (61)

Kinkert[6] (89)

Kirkham (72), (MS 57)

Kitchener (116)

Kivied, de (MS 21)

Klaassen (76), (87), (MS 2), (MS 8), (MS 112)

Klaassen – Kelder (73)

Klaassen – Opendorp (57)

Klaffenbach (of Klassenbach) (AM 14)

Klauw, van der (18)

Klaver (2), (MS 13)

Kleermaeker, de (47)

Kleijn (132), (AM 11), (AM 12), (AM 13), (AM 14)

Klein (53), (106)

Klein – Mentink (MS 103)

Klein Tank (13)

Kleuver (106)

Kleyn (AM 9)

Klinkert (89), (119)

Klompers (AM 15), (MS 131)

Kloosterboer (19)

Knaap, van der (116), (122), (126)

Knaust (34), (118), (MS 14), (MS 67), (MS 128)

Kneppelhout – van Braam (76), (MS 4)

Knight (107), (AM 15), (MS 106)

Knol (AM 2)

Knoop (84), (87), (106), (117)

Knott (MS 97)

Knottenbelt (5), (51), (96), (126), (MS 123)

Koch (MS 97)

Kock, de (MS 81)

Koelma – Wijck (69)

Koenderink (MS 69)

Koenders (MS 103)

Koenigl, Lutze – zie Werner Adolf König

Koerten (27)

Köhler (AM 10)

Kohnstamm (97)

Kok (107), (108), (AM 13), (MS 73), (MS 74), (MS 82), (MS 89)

Kolasinski (127)

Kolenbrander (99)

Kolkman (26)

Kolster (78), (85), (86), (91), (93), (98), (99), (100), (102), (104), (108), (115), (116), (117), (124), (129), (130), (132), (AM 5), (AM 7), (AM 8), (AM 10), (AM 11), (MS 99)

Komen (65)

Komorowski (AM 3)

Kong, King (14), (19), (51), (67), (104), (AM 13)

König (MS 110)

Koning (70), (AM 8), (AM 9), (AM 10), (AM 11)

Kooiman (MS 104)

Koopman (18), (19)

Koopmans (AM 13)

Kooten, van – van Brummelen (53)

Kopanski (MS 36)

Koppejan (AM 7)

Koppes (123)

Kornet (50), (55)

Korob (AM 13)

Korporaal (MS 66), (MS 87), (MS 91)

Korsloot (82), (83), (91), (92), (105), (106), (117), (120), (128), (AM 1), (AM 2), (AM 7), (MS 86)

Korsten (64)

Kort (32)

Korthals Altes (14), (21)

Kortman (MS 13)

Kosnkowski[7] (52), (MS 36)

Koster (111), (115), (MS 13)

Köster (MS 80), (MS 123), (MS 123 deel 2)

Kowel (MS 71)

Kowslowski (MS 84)

Kraaijenhagen (MS 13)

Krach (MS 114)

Kracht (118), (MS 128)

Krafft (53), (82), (AM 7), (AM 14), (AM 15), (AM 16), (MS 39), (MS 48), (MS 52), (MS 67), (MS 72), (MS 80), (MS 100), (MS 109), (MS 111), (MS 115), (MS 123), (MS 132)

Kragt (111)

Kramer (18), (29), (36), (AM 13), (MS 32), (MS 34)

Krätschmer (AM 16)

Krebs (AM 15), (MS 111)

Kreling (46)

Kremer (4), (56), (57), (78), (107), (MS 50), (MS 73), (AM 7)

Kremer – Kingma (107), (MS 52), (MS 73), (AM 7)

Kreuk, de (MS 34)

Krieken, van (2), (3), (5), (6)

Krikham (73), (85)

Krikke (100), (108), (118), (122)

Kroft, van de (MS 69)

Kruger (AM 11)

Krüger (103), (109)

Kruisdijk (117)

Krumschmid (MS 39)

Kruyff, de (5), (68), (96), (MS 69), (MS 82)

Krzeczkowski (31)

Krzysik (AM 13)

Kuckhermann (AM 16)

Kühme (MS 70)

Kuijk, van (MS 69)

Kuik (16), (AM 5), (AM 6), (MS 66)

Kuiper (116)

Kuipers (MS 84)

Kuipers, van (MS 94)

Kurowski (MS 70)

Kürten (MD 103)

Kussin (96), (99), (101), (120), (127), (AM 3), (AM 6), (AM 14), (AM 15), (AM 16), (MS 62), (MS 80), (MS 115), (MS 123), (MS 123 deel 2)

Kutzner (MS 63)

Kuyvenhoven (AM 6)

Kwabek (99)

Kwant, de (AM 8)

Kwast, van der (52)

 

L.

Laan, van der (66)

Laan – Elzinga, van der (AM 14), (AM 15)

Labouchère (27), (30), (39)

Ladds (MS 98)

Laforge (58)

Laing (20), (AM 10), (MS 117)

Lamberts (12)

Lambrechtsen – ter Horst (55), (69), (115), (116), (120), (AM 3), (AM 5), (AM 9)

Lambrie (115)

Lamers (MS 74)

Lammerts (33)

Lander (110)

Lane (MS 71)

Lang (MS 72)

Langen, de (5), (6), (8), (10), (11), (16), (21), (33), (36), (37), (44), (45), (49), (53), (59), (63), (69), (73), (74), (78), (86), (106), (AM 12)

Langenberg (89)

Langeraad (MS 31)

Langevoort (MS 21), (MS 24), (MS 114)

Langford (3)

Langley (MS 74)

Large (AM 13)

Lassche (AM 13)

Lathbury (12), (14), (26), (29), (30), (39), (125), (AM 3), (AM 15), (AM 16), (MS 67), (MS 80), (MS 86), (MS 97), (MS 132)

Läufer (116), (119), (MS 110)

Laurentius (MS 74)

Laverman (MS 110)

Layton (AM 15)

Lawford (MS 51)

Lawrence (71)

Lawson (AM 3), (MS 23)

Lawton (30), (39)

Le Carre (99)

Lea (126), (AM 15), (MS 43), (MS 58), (MS 86), (MS 108), (MS 118)

Leaver (84), (96)

Ledoux (MS 43)

Ledward (MS 45)

Lee (69), (76), (77), (MS 76)

Lee, v.d. (29)

Leeuwen, van (78), (AM 16), (MS 66), (MS 117)

Legg (MS 45)

Lehnhoff (114)

Leijdecker (56)

Leloux (17), (36)

Lenders (122)

Lersche (80), (MS 100)

Leunissen (AM 12)

Leusden (MS 54)

Levien (90)

Levine (64)

Lewis (12), (47), (48), (94), (96), (AM 8), (MS 38), (MS 39), (MS 42), (MS 45), (MS 47), (MS 55), (MS 63), (MS 78), (MS 119)

Leydecker (27), (39), (40), (42), (MS 98)

Leyte (64), (MS 123), (MS 123 deel 2)

Lieftinck (MS 24), (MS 87)

Liempt, van (AM 16)

Lievense (MS 44)

Limbeek (83)

Limburg Stirum, van (AM 15), (MS 18), (MS 78), (MS 114)

Lindo (MS 87)

Lincewicz (38)

Lindemans – zie King Kong

Linden (MS 63)

Linden, van der (118), (131)

Linders Adremo (16), (19)

Lindquist (AM 11)

Linton (AM 1), (MS 58), (MS 86)

Lipmann Kessel (8), (9), (20), (23), (27), (41), (68), (87), (88), (MS 58), (MS 74), (MS 82), (MS 94)

Lippert (AM 12), (AM 13), (MS 109)

Little (MS 31)

Lloyd (11), (77)

Locht (90)

Locke (AM 15)

Lockwood (MS 97)

Lockyer (MS 95)

Loder – Symonds (MS 4), (MS 6), (MS 37), (MS 58), (MS 77), (MS 80)

Logan (MS 32)

Lohmann (MS 67)

Lohnstein (41)

Lomas (AM 7)

Loney (AM 12), (AM 15)

Long (100), (MS 116)

Longland (MS 32), (MS 94)

Longson (64), (MS 99)

Lonsdale (105), (126), (AM 14), (MS 7=6a), (MS 8), (MS 17), (MS 29), (MS 42), (MS 43), (MS 58), (MS 86), (MS 90), (MS 106), (MS 125)

Lonkhuyzen, van (MS 117)

Looijs (14)

Loos (115), (MS 102)

Lord (56), (69), (71), (91), (98), (AM 14), (MS 59)

Lorys (32), (52), (53), (AM 13), (MS 11), (MS 36), (MS 56)

Los (MS 78)

Lothian (MS 42)

Louis (MS 32), (MS 113)

Lourens (60)

Lovett (MS 30)

Lowe (102)

Lowery (52), (MS 56), (MS 110)

Lowrie (MS 101)

Luchar (MS 106)

Lücking (AM 16)

Ludwig (AM 11)

Luiten (ook Luyten) (115), (116), (122), (AM 1), (AM 9), (AM 10)

Luitwieler (32), (MS 99)

Lunteren, van (89), (108), (AM 11), (AM 15), (MS 74)

Luursema (10), (18), (20), (21), (23), (24), (31), (39), (40), (73), (79), (90), (106), (110), (AM 5), (AM 9), (AM 11), (AM 12), (MS 73), (MS 96)

 

M.

Maan (106), (113), (116), (121), (123), (132), (AM 5), (AM 14), (AM 15), (MS 103), (MS 131)

(Brummelkamp) – Maanen, van (111), (118), (AM 6), (MS 91), (MS 106)

Maanen, van (53), (87), (AM 6), (MS 79), (MS 90)

Maanen, van – Mellema (65)

Maas (MS 24)

Maassen jr. (4), (9), (13), (16), (17), (18), (20), (29), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (39), (47), (48), (49), (51), (54), (56), (57), (59), (60), (62), (68), (69), (76), (78), (80), (84), (85), (86), (87), (88), (89), (93), (94), (96), (97), (98), (99), (100), (101), (105), (106), (109), (110), (111), (114), (116), (117), (119), (120), (121), (124), (AM 3), (AM 5), (AM 13), (MS 13), (MS 24), (MS 38), (MS 39), (MS 47), (MS 51), (MS 52), (MS 62), (MS 67), (MS 73), (MS 74), (MS 77), (MS 78), (MS 79), (MS 84), (MS 89), (MS 99), (MS 103), (MS 104), (MS 110), (MS 118), (MS 120), (MS 123 deel 2)

Maassen sr. (16), (17), (20), (38), (40), (41), (48), (MS 35)

Maassen (MS 3), (MS 13), (MS 35)

MacBain (MS 49)

MacDonald (MS 108)

MacFadden (89)

MacFarlane (79), (MS 97)

MacIntosh (MS 83)

Mackay (63), (82), (105), (109), (118), (MS 14), (MS 18), (MS 30), (MS 76), (MS 78), (MS 114)

Mackenzie (4), (7), (18), (AM 16), (MS 34), (MS 58), (MS 61), (MS 86), (MS 108)

MacMath (MS 116)

MacMillen (MS 77)

MacNeil (78)

Maczek (48)

Madden (MS 37), (MS 85)

Maddocks (106)

Madeley (MS 115)

Magnusson (120), (MS 92)

Maguire (MS 106), (MS 123 deel 2)

Mahon (MS 71)

Malyanska – van Tilbeurgh (123)

Man, de (MS 47)

Manen, van (MS 13)

Mann (22), (79), (AM 16)

Manstein, von (MS 70)

Maquire (MS 3)

Margriet, Prinses (Bijlage 36)

Margry (14), (21), (22), (23), (25), (26), (30), (34), (35), (48), (69), (88), (89), (AM 11), (AM 13), (MS 77), (MS 78), (MS 104), (MS 118), (MS 128), (MS 129)

Marie-Anne, – zie Sjaan Breman (74)

Maris (64), (95), (MS 24)

Maris, van (AM 5), (MS 22)

Mark, van de (51)

Markus (50), (78), (MS 66), (MS 84), (MS 110)

Marrable (MS 32), (MS 113)

Marshall (AM 11), (AM 16)

Marszalek (MS 12)

Martin (116), (AM 3), (MS 15), (MS 92), (MS 107)

Marquand (61)

Maslorz (MS 56)

Mason (84), (AM 16), (MS 44)

Mastbergen, van (MS 13)

Mathes (MS 70)

Mathewson (MS 76)

Matthews (88), (MS 122)

Mauga (MS 78)

Maulwurf (AM 2)

Mawdsley (MS 55)

Mawson (6), (8), (12), (106), (125), (MS 86)

Maxted (16), (44), (MS 42), (MS 76), (MS 92)

Maybury (77), (78)

Maynard (2), (3), (5), (6), (9), (10), (12), (21), (22)

McAnelly (3), (17), (41), (63), (88), (AM 16), (MS 99)

McAvity (MS 19)

McCabe (56)

McCardie (AM 15), (MS 41), (MS 86)

McCartney (AM 12)

McConville (MS 11), (MS 23), (MS 59)

McCooke (MS 41)

McCormick (MS 5)

McCready (MS 92)

McCreery (MS 22)

McDowell (107), (AM 15), (MS 41), (MS 65)

McEwan (56), (AM 3)

McFadyean (MS 73)

McFarlane (43), (50), (MS 63)

McGeough (40), (46), (MS 123 deel 2)

McGowan (MS 32), (MS 94), (MS 113)

McGrecor (31)

McGregor (AM 16)

McGuire (MS 83)

McHugh (MS 71)

McKay (AM 16), (MS 132)

McKee (AM 13), (MS 92)

McKenna (MS 83)

McKinley (MS 66)

McKinnon (MS 65)

McLachlan (MS 92)

McLaren (66), (MS 122)

McLean (78), (MS 66)

McLeod (85)

McLintock (MS 56), (MS 71)

McMillan (MS 4)

McNabb (AM 16)

McNamara jr. (89), (MS 74)

McNamara sr. (MS 74)

McPhee (72)

McSkimmings (92)

McVeigh (MS 71)

Mead (121)

Medenbach de Rooy, van (37)

Meduza (MS 12)

Meel, van (MS 50), (MS 85)

Meer, van der (4), (17), (18), (78), (MS 68)

Meeuwsen (30), (52), (MS 13)

Meiboom (123), (AM 13), (AM 15), (MS 104), (MS 118), (MS 127), (MS 128)

Meiden, van der (66), (67), (69), (74), (82), (83), (89), (96), (99), (107)

Meijer (83), (AM 10), (MS 25), (MS 93), (MS 100), (MS 113)

Meijer & Siegers (50)

Meijers (47)

Meikle (MS 2)

Mekkink (MS 87)

Mekkink – Verdoorn[8]zie Verdoorn – Mekkink, Miep

Melling (110), (119), (MS 110)

Melsom (14)

Mens van (MS 120)

Mense, van (MS 120)

Mensing (75)

Meulendijk (60)

Meurs (MS 18)

Meyer (118), (AM 11), (AM 13)

Meyers (114)

Michels (MS 100)

Middelkoop, van (116)

Midden, van (AM 11), (AM 12), (AM 13), (AM 14), (AM 15), (AM 16)

Middlebrook (47), (55), (56), (70), (77), (84), (95), (127), (AM 3), (AM 12), (AM 16), (MS 46), (MS 73), (MS 78), (MS 80), (MS 86), (MS 97), (MS 104), (MS 108), (MS 109)

Middleton (62)

Miedema (66), (82), (85), (89), (97), (105), (109), (110), (114), (125), (AM 6), (AM 8), (AM 9), (AM 11)

Mielke (AM 14), (MS 128)

Miers (52)

Miggels (AM 15), (MS 131)

Milder (25), (27), (52), (53), (63)

Miller (56), (MS 73)

Mills (51), (94), (AM 9), (MS 10), (MS 51)

Milner (92)

Milo (MS 43)

Milroy (MS 73)

Minderman (116)

Minkman (114), (116), (AM 9)

Minne (MS 85)

Minns (29)

Mitchell (56)

Mleczko (MS 11)

Model (56), (60), (AM 1), (AM 3), (AM 11), (AM 15), (AM 16), (MS 52), (MS 62), (MS 63), (MS 70), (MS 72), (MS 73), (MS 79), (MS 111)

Mole (MS 76)

Molier (94)

Möller (51), (123), (AM 15), (MS 104), (MS 118)

Mom (MS 24)

Monroe – Jones (41), (88)

Montgomery (27), (29), (56), (132), (AM 11), (AM 12), (AM 13), (AM 14), (MS 4), (MS 7), (MS 28), (MS 58), (MS 91), (MS 105), (MS 111), (MS 124)

Mooij (2), (3)

Moolen, van der (AM 11)

Moolhuizen (MS 38)

Moore (95), (MS 32)

Mordecai (92)

Morris (36), (61), (84), (86), (87), (125), (MS 83), (MS 127)

Morrison (72), (78)

Morrissey (MS 88)

Mortlock (MS 95)

Most, van der (112)

Mountbatten (MS 68)

Mozdzierz[9] (MS 12)

Mroz (127)

Muir (AM 14), (MS 73)

Mulder (MS 48), (MS 54)

Mulder – Gemmeke (55), (121)

Mullerlove (61)

Mumford[10] (60), (87), (AM 16), (MS 4), (MS 15), (MS 49)

Munkhof (MS 22)

Murray (MS 39), (MS 73), (MS 76)

Mussert (AM 15), (MS 69), (MS 131)

Mutsaerts (AM 2)

Muurmans (MS 38)

Myers (MS 61)

 

N.

Nab (56)

Nattrass (17)

Nauta (MS 13)

Nealon (MS 83)

Neave (MS 74)

Nechushtar (13)

Neck, van (MS 13)

Neill (AM 12), (MS 110)

Nelson (MS 74)

Ness (AM 14)

Neumann (MS 30)

Newell (MS 78)

Newhouse (116)

Newlyn (AM 8)

Newton (85)

Newnham (131)

Nicholas (102), (106)

Nickle (65)

Nicolson (53)

Niederweis (MS 84)

Niekerk, van (65), (MS 69)

Niels (105), (106), (129), (130)

Niemeyer (MS 23)

Niet, te (6), (30), (31)

Nieuwstraten (35)

Niezing (AM 15), (MS 131)

Nijhuis (77)

Nijman (AM 2)

Nitrowski (58), (59), (63), (69)

Nitsch (MS 100)

Noble (AM 8)

Nooij, de (56), (69), (128), (MS 58), (MS 82)

Noordman (73), (88), (100), (119)

Norman – Walker (MS 77)

North (MS 106)

North – Lewis (MS 28)

Norton (31), (MS 23), (MS 39)

Novell (MS 85)

Nowak (MS 56)

Nunn (MS 5)

Nusselder (40)

 

O.

Oakes (45)

Oberink (MS 67)

O’Brian (MS 53)

O’Callaghan (82)

O’Daniel (MS 74)

Oelkers (AM 13), (AM 15)

Oever, van den (MS 22)

Oglivie (MS 73)

Okma (43)

Oldham (116)

Oleszczuk (17)

Oliver (MS 38), (MS 76)

Olliff (MS 53)

Ollongren (AM 14)

Omboo (AM 13), (MS 129)

Ommen, van (45)

Ommeren, van (52), (MS 14)

O’Neill (MS 78)

Onderwater (70), (MS 79), (MS 90)

Ooms (78), (MS 66)

Oortgijs (MS 26)

Oorthuys (52), (66), (MS 66)[11] (AM 9), (AM 10), (AM 11), (AM 12), (AM 13), (AM 14), (AM 15), (AM 16)

Oosten, van (28)

Oosterhaar (14), (16), (50), (52), (53)

Oosterwijk (68), (83)

Oosting (99)

Orchard (MS 85)

O’Reilly (116), (AM 9), (AM 14), (AM 15)

Orr (MS 106)

Orrell (44), (AM 1)

Ortner (71)

Os, van (44)

Osborn (MS 56), (MS 65)

Oskamp (69)

O’Sullivan (MS 104), (MS 118)

Otten (96)

Otterloo, van (MS 89)

Otway (7), (AM 16)

Oudendal (28), (96)

Over (33)

Owen (AM 4)

 

P.

Paap (AM 8), (AM 9), (AM 11)

Paasman (AM 15), (MS 131)

Paassen, van (41)

Pack (MS 61)

Packe (MS 65), (MS 67), (MS 95)

Padfield (128), (AM 3), (AM 10)

Paetsch (AM 13), (MS 78), (MS 129)

Page (AM 14), (MS 58)

Paget (MS 71)

Pahlplatz (MS 13)

Pakenham Walsh (82)

Palmer (MS 77)

Pankow (39), (40)

Panhuys, van (37)

Pare (MS 64), (MS 76), (MS 123), (MS 123 deel 2)

Parfitt (MS 51)

Park (AM 16)

Parker (101), (AM 6), (MS 106)

Parmer (24)

Parson (MS 106)

Pas (AM 7), (AM 9), (AM 11)

Pas, van der (MS 84)

Pascal (AM 16)

Pascale (MS 61)

Paul (23), (MS 23)

Pauli (MS 63)

Paulland (MS 10)

Pauwels (MS 42)

Patten (17), (AM 15), (MS 77)

Patterson (MS 83)

Pattison (104)

Patton (AM 14), (MS 4), (MS 105)

Pawsey (MS 51)

Paynter (8)

Payton Reid (16), (18), (68), (AM 7), (MS 108), (MS 124)

Peacock (86)

Pearce (MS 106)

Pearson (MS 109)

Peatling (47), (56), (62), (89), (98), (100), (122), (MS 22), (MS 74)

Peek (109)

Peel (MS 76)

Peele (MS 43)

Peelen (23), (26), (28), (63), (64), (67), (99), (MS 42), (MS 49), (MS 50), (MS 68)

Peeters (51)

Pegasus (MS 12)

Peiper (92), (AM 11)

Pekelharing (MS 66)

Pelkman (24), (30), (31)

Pelkman – Bongers (30)

Pelster (57), (61), (MS 38)

Pelster – Caspers (87)

Pelt, van (7), (12), (101), (MS 99)

Pennings (MS 119)

Pennings – Schut (MS 119)

Pennington Richards (MS 90)

Penseel (34), (84), (98), (122), (MS 22)

Penwill (31)

Percival (MS 53)

Percy (MS 76)

Perkins (MS 83)

Perrin – Brown (123), (AM 15), (MS 104)

Perry (65)

Perse (MS 86)

Perseus (MS 12)

Peters (19), (27), (66), (82), (83), (96), (107), (115), (116), (124), (127), (132), (AM 7), (AM 8), (AM 9), (AM 12), (MS 66)

Peterson (MS 63)

Petrie (66), (74)

Petter (101)

Petzold (MS 110)

Peyton Reid (1)

Philip (126)

Phillips (15), (32), (Bijlage 36), (MS 65)

Pickwoad (MS 123)

Piek (AM 16), (MS 13)

Piekalkiewicz (MS 11)

Piepenbrink (MS 117)

Piesaar (MS 38)

Pieters (16), (17), (20), (21)

Pieterse (60), (101), (AM 4), (AM 10), (MS 117)

Pijl, van der (55)

Pijpers (6), (61), (76), (84), (99), (105), (116), (126), (AM 9), (AM 12)

Pike (AM 16), (MS 132)

Pilaar (56)

Pimperton (MS 53)

Pirath (MS 63)

Pirt (119), (127)

Pit (29)

Pitcher (78), (MS 66)

Place (AM 12)

Plant (MS 73)

Podewils, von (MS 72)

Poel, van de (MS 85)

Poel, van der (MS 68)

Pogue (MS 74)

Pol (7), (42)

Polderman (MS 17)

Poll, van de (56)

Pollitt (62)

Pons (49)

Ponsteen (15), (Bijlage 36)

Poole (AM 16)

Poot (15), (19)

Popple (MS 90)

Pospesch (AM 13), (MS 63), (MS 129)

Postma (128)

Pott (24), (54), (AM 14), (AM 15), (MS 105)

Potter (76), (92), (AM 15)

Povel – Speleers (124)

Powell (9), (17), (24), (37), (38), (63), (74), (AM 14), (MS 50), (MS 58), (MS 109)

Pratt (41)

Preen (AM 13)

Presser (77), (90), (95), (99), (AM 2), (MS 63)

Preston (35), (MS 95), (MS 106)

Price (MS 39)

Prinsen (MS 94)

Prockter (3), (4)

Proctor (MS 76)

Pronk (60), (61), (65), (79), (82), (83), (84), (88), (107), (MS 78), (MS 83)

Pronobis (AM 13)

Prüst (MS 64)

Pudelko (MS 52)

Pümpel (MS 103)

Purkis (MS 71)

Purmer (53)

Purver (128), (MS 116)

Purves (82)

Putten, van der (MS 85)

Pyper (AM 16)

Pyte (76)

 

Q.

Quarles van Uffort (28)

Queripel (91), (MS 67), (MS 109)

 

R.

Raczkiewicz (MS 36)

Rae (100)

Raison (MS 116)

Raket Nederland BV (47)

Ralen, van (AM 3)

Ramsey (25)

Randall (8), (46), (93), (102), (MS 58)

Randall, Rex – pseudoniem / a.k.a. Peter Veldheer

Randwijk, van (21)

Ranft (57)

Rankin (71), (106), (MS 46)

Ransmayer (MS 30)

Ransom (MS 53)

Rathband (MS 8)

Rauter (57), (AM 7), (AM 15), (MS 100), (MS 131)

Ravestein (101)

Rawley (AM 1)

Rawlings (95), (MS 83)

Reardon (MS 57)

Rechenuc (MS 71)

Recke (MS 78)

Redford (AM 11)

Redman (48), (MS 32), (MS 58), (MS 113)

Reenen, van (94)

Reeve (78)

Regtering (57)

Reich (MS 30)

Reichelt (MS 72)

Reid (MS 57)

Reimann (MS 39)

Reinders (50), (59), (60), (61), (63), (66), (68), (69), (70), (75), (76), (77), (80), (87), (88), (89), (90), (92), (94), (95), (96), (99), (100), (101), (102), (104), (106), (113), (114), (115), (117), (121), (124), (127), (129), (130), (AM 5), (AM 7), (AM 8), (AM 12), (AM 13), (AM 14), (AM 15), (AM 16), (MS 65), (MS 67), (MS 71), (MS 73), (MS 77), (MS 78), (MS 83), (MS 100)

Reinsberg (MS 63)

Rendall (MS 28)

Renes (MS 78)

Rensen (MS 89)

Rensen, van (AM 12)

Rethmeier (MS 78)

Reus, de (6), (9), (11), (13), (15), (18), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (Bijlage 36), (39), (40), (41), (42), (44), (45), (46), (47), (48), (50), (51), (52), (53), (55), (57), (59), (61), (62), (63), (66), (70), (72), (74), (76), (81), (86), (87), (88), (89),(90), (92), (95), (112), (114), (116), (119), (127), (132), (AM 1), (AM 11), (AM 15), (MS 33), (MS 43), (MS 78), (MS 85)

Revell (117), (118), (131), (AM 6), (AM 12), (AM 13), (AM 16) (MS 123), (MS 130)

Reynold (32)

Reynolds (31)

Rice (MS 122)

Richards (14), (47), (MS 83), (MS 106)

Richardson (MS 56), (MS 92), (MS 106), (MS 121)

Richmond (MS 19)

Ridler (MS 23)

Rieder (MS 63), (MS 72)

Riefenstahl (MS 72)

Rieken (53), (130), (AM 10), (AM 11)

Rieksen (MS 13)

Riet, van (52), (100)

Rigby (AM 14)

Rigby – Jones (118)

Rijks (MS 13), (MS 79)

Rijn, van (MS 25)

Rijn – van den Broek, van (MS 81)

Rijnhout (18)

Rijsemusr (15), (17)

Rijssel, van (MS 90), (MS 106)

Riksen (78), (MS 66), (AM 3)

Riley (MS 22)

Risseeuw (15)

Ritchie (129)

Ritmeester (MS 8)

Ritson (AM 14), (MS 109)

Rivas, de (MS 37)

Roach (MS 71)

Robbins (106)

Roberts (36), (65), (70), (76), (80), (AM 3), (AM 7), (AM 11), (AM 14), (MS 39), (MS 73), (MS 76), (MS 107), (MS 124),

Robertson (MS 106)

Robinson (87), (89), (AM 15), (MS 92)

Robson (AM 12), (AM 13), (MS 78), (MS 95)

Roder, de (96)

Rodermond (98)

Roding (112)

Rodley – a.k.a. Hans Rosenfeld (MS 73)

Roekel, van (6), (7), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (30), (31), (33), (35), (36), (37), (39), (40), (41), (42), (43), (45), (46), (49), (50), (51), (52), (53), (54), (57), (58), (59), (60), (62), (63), (64), (65), (66), (67), (71), (72), (73), (74), (75), (76), (77), (78), (80), (82), (83), (84), (85), (86), (88), (92), (93), (96), (98), (100), (101), (102), (105), (106), (108), (109), (110), (111), (112), (113), (116), (117), (126), (130), (AM 7), (AM 12), (MS 5), (MS 6), (MS 8), (MS 9), (MS 10), (MS 12), (MS 14), (MS 17), (MS 18), (MS 23), (MS 29), (MS 40), (MS 42), (MS 43), (MS 48), (MS 58), (MS 64), (MS 70), (MS 73), (MS 82), (MS 87), (MS 99), (MS 100), (MS 102), (MS 104), (MS 112), (MS 118), (MS 125)

Röell[12] (54), (90), (91), (97), (MS 56)

Roelofsen (106), (MS 64), (MS 91)

Roessingh (87)

Roest van Limburg (13), (14)

Roggeveld (AM 12)

Roherty (MS 92)

Rohrbach (MS 70)

Romain (MS 116)

Romijn (50), (MS 35)

Rommel (MS 72)

Room (AM 8)

Rooyaards (MS 91)

Roosenboom (MS 50)

Roozenboom (41)

Ros (22), (26)

Rose (95), (MS 46), (MS 63)

Rosenberg (AM 6), (AM 14), (AM 16)

Rosendaal (AM 4)

Rosenfeld (MS 73)

Rosing (77)

Ross (104), (123), (MS 99)

Rossenberg (MS 91)

Rossiter (131)

Rotter (87), (MS 127)

Roy (MS 71)

Royal (AM 12)

Roza (AM 10)

Ruben (MS 79)

Rudd (MS 116)

Rudolphie (21), (24), (35), (60), (61), (116)

Ruijter, de (78), (125), (MS 13), (MS 104)

Rundstedt, von (MS 111)

Rushton (65), (MS 65)

Russell (MS 59)

Rutkowski (AM 6)

Rutte (90), (AM 3)

Ruyter de (5), (6), (8), (11), (13), (21), (36), (37), (50), (52), (53), (63), (69), (70), (73), (74), (90), (106), (MS 43)

Ryan (56), (MS 2), (MS 11), (MS 50), (MS 69), (MS 70), (MS 73), (MS 75), (MS 92), (MS 119)

Ryninks (39)

 

S.

Sadi Kirschen (MS 57), (MS 74)

Saidman (114)

Salemink (MS 85)

Sam (AM 12)

Samm (67)

Samwells (MS 121)

Sandbrink (59)

Sande, van der (MS 13)

Sanders (86), (MS 13), (MS 88)

Sängerling (MS 32)

Sang – Hyun (115)

Sankey (78)

Saras – Janiszewska (24)

Saricon (106)

Sarker (AM 6)

Saul (89)

Savage (116)

Schaaik, van (AM 12)

Schaap (AM 15), (AM 16), (MS 78)

Schaeder (AM 13)

Schagen (3)

Schager (34), (37)

Schaik, van (AM 14)

Schanstra (24)

Scheck (MS 63)

Scheffer (MS 67)

Scheffler (MS 111)

Schellenberg (MS 73)

Schelven, van (AM 7)

Schemkes (24), (40)

Schijf (9)

Schilder (MS 117)

Schimmel (15)

Schippers (49)

Schleifenbaum (AM 15), (AM 16)

Schlüter (109), (112), (114), (115), (116), (117), (118), (MS 103)

Schmeisser (MS 29)

Schmid (45)

Schmidt (MS 30)

Schneider (MS 71)

Schoen (AM 15)

Schollen (MS 25)

Scholten (35), (40), (48), (56), (72), (108)

Schotanius (AM 15), (MS 131)

Schouten (77), (78)

Schramm (MS 84)

Schröer (AM 15)

Schuiling (19)

Schuitema (44)

Schultz (31)

Schulz (AM 12), (AM 13)

Schuring (10)

Schut (65), (69), (70), (96), (MS 89)

Schuttinga (34), (MS 22)

Schwabe (AM 12)

Schwartz (MS 41), (MS 78)

Schwarz (AM 11)

Schwartzenbäcken (MS 100)

Scott – Phillips (7)

Scott (MS 49)

Scrimgeour (MS 6), (MS 77)

Scullion (MS 90), (MS 106)

Seabrook (MS 83)

Seago (MS 12), (MS 42)

Seal (36)

Sears (AM 12)

Seeger (MS 63), (MS 97)

Sellon (MS 37)

Semple (MS 71)

Sensburg (100), (102)

Serraris (MS 100)

Seth (MS 44)

Seuffert (MS 63)

Seviour (56)

Shackleton (MS 39)

Shadbolt (31)

Shaw (42), (43), (44), (45), (60), (64), (77), (79), (84), (92), (100), (124), (126)

Shears (43)

Sheldon (AM 5)

Shelwel (MS 78)

Shepherd (13), (14), (40), (51), (53)

Sheriff (4)

Sherriff (MS 67), (104)

Shipley (AM 12), (AM 15)

Shipp (AM 7)

Shore (31)

Sieczkowski (MS 61)

Siegers (46)

Sienkiewicz (35)

Siepermann (MS 44)

Sigmond (13), (18), (19), (31), (43), (50), (68), (69), (74), (80), (83), (89), (93), (96), (100), (107), (113), (123), (126), (AM 5), (AM 12), (MS 30), (MS 37), (MS 38), (MS 42), (MS 106)

Sijde, van der (88)

Sikorski (11), (MS 36)

Simonds (AM 13)

Simpson (61), (AM 10), (MS 18), (MS 78)

Sims (AM 1), (MS 73), (MS 78), (MS 97), (MS 114)

Singh (MS 117)

SISAS (13)

Sizeland (62)

Skalka (41), (AM 16), (MS 32)

Skinner (MS 76)

Sliz (89), (111), (114), (MS 92)

Slooten, van (29), (50), (52), (70), (76), (89), (90), (93), (94), (95), (99), (100), (106), (112), (MS 95)

Slot v.d. (69)

Sluijs, v.d. (117), (MS 13), (MS 78)

Small (65)

Smeenk (25), (49), (MS 99)

Smit – Duchâteau (3), (5), (6), (7), (9), (10)

Smit (MS 13), (MS 74), (MS 89)

Smith (38), (47), (54), (62), (73), (76), (78), (84), (AM 9), (MS 1), (MS 10), (MS 32), (MS 38), (MS 42), (MS 44), (MS 47), (MS 51), (MS 53), (MS 63), (MS 68), (MS 73), (MS 106), (MS 122), (MS 123)

Smits (3), (5), (6), (7), (10), (11), (13), (15), (16), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (27), (29), (31), (33), (41), (42), (44), (45), (46), (48), (49), (50), (58), (61), (63), (67), (73), (74), (86), (MS 12), (MS 23)

Smolders (94), (95), (96), (98), (99), (100), (101), (102), (103), (104), (106), (107), (117), (MS 89)

Smulders (14), (70), (81), (92), (95), (MS 86), (MS 104)

Smyth (57), (70), (76), (81), (MS 58), (MS 109)

Snijder (MS 13)

Snoek (69), (128), (MS 58), (MS 82)

Snoek – De Nooij (128), (MS 82)

Snow (123)

Soest, van (6), (10)

Soet, de (84), (AM 11), (MS 13)

Soet – Hupkes (84)

Sonnenstuhl (AM 15)

Sonneveld (AM 15)

Sosabowski (6), (11), (26), (34), (38), (39), (48), (50), (52), (56), (57), (68), (74), (81), (83), (96), (98), (100), (101), (102), (103), (104), (105), (107), (108), (132), (AM 3), (AM 4), (AM 11), (AM 13), (AM 15), (MS 11), (MS 12), (MS 36), (MS 61)

Sosków (81)

Sosnkowski (52), (MS 36)

Southwell (67)

Spanjaard (119)

Spannbruckner (MS 30)

Späthe (MS 30)

Spencer (72)

Spezzano (131)

Spindler (93), (AM 14), (AM 15), (MS 73), (MS 111), (MS 131)

Spitman (26)

Spray (MS 106)

Spring (60)

Springer, de (MS 74)

Spronk (56)

Sproule (MS 71)

Spykes (84)

Staal (124)

Stachelscheid (118)

Staf (100)

Stainforth (MS 78)

Stallinga (69)

Standen (MS 83)

Stanley (AM 8)

Stark (123), (AM 15), (MS 9), (MS 104)

Starling (76), (89), (93)

Stauber (47)

Steckhan (80), (MS 84)

Steenhuis (89)

Steen, van (47

Steensma (AM 12))

Steer (73), (80), (86), (89), (103), (108), (AM 12), (MS 95)

Steffen (71)

Steinweg – ter Horn, (2), (3), (4), (5), (6)

Steckham (MS 110)

Stempher (57), (MS 78)

Stephens (MS 27)

Stevens (19), (MS 61)

Stienen (AM 15), (MS 131)

St. John (8), (9), (MS 74)

Straaten, van der (100), (124)

Straatenmeijer (34)

Strijbos (MS 81)

Strik (AM 12)

Stocker (AM 15), (MS 131)

Stolk (MS 94)

Stolte (66), (70)

Stopforth (51)

Stoppels (129), (AM 1)

Strathern (MS 73)

Strayer (MS 74)

Strick (113)

Striker (MS 13)

Stripp (AM 12)

Ströbel (MS 100)

Strohn (AM 16)

Strunk (MS 74)

Stubley (MS 122)

Student (AM 16)

Stuijvenberg, van (44)

Stuyt sr. (MS 94)

Sugarman (MS 73)

Sullivan (65)

Summer (MS 1)

Summers – Hartley (103)

Surquin (27)

Sutherland (43)

Swanston (36), (56)

Swart, de (MS 13)

Swarts (55)

Swatlo – Gesterding (MS 72)

Swiecicki (58), (MS 11), (MS 39), (MS 42), (MS 44), (MS 73)

Swillens (130)

Sykes (MS 27)

Szpetnar (MS 12)

 

T.

Tadema (MS 38)

Tadema – Böhmer (MS 38)

Talsma (MS 13), (MS 24)

Tange (42)

Tapp (61)

Tariel (11)

Tate (MS 92)

Tatham Warter (45), (46), (50), (74), (100), (125), (AM 16), (MS 53), (MS 74)

Taubert (MS 63)

Taylor (29), (64), (65), (71), (81), (120), (AM 3), (AM 11), (MS 31), (MS 58), (MS 80), (MS 111)

Teerink (MS 30)

Teeseling (77), (80), (81), (MS 77)

Teesink (AM 10)

Temple (MS 37), (MS 58)

Terlaag (MS 35)

Terlouw (46), (56)

Terrell (35)

Terwindt (MS 13)

Tesink (44)

Tessin (MS 103)

Tetler (MS 57)

Tettau, von (78), (AM 12), (AM 13), (MS 62), (MS 67), (MS 84)

Thatcher (AM 14)

Thomas (45), (74), (85), (AM 13), (MS 6), (MS 32), (MS 61), (MS 44), (MS 65), (MS 83), (MS 86), (MS 113)

Thomason (MS 116)

Thompson (20), (35), (47), (59), (72), (88), (AM 11), (MS 4), (MS 7=6a), (MS 15), (MS 29), (MS 65), (MS 86), (MS 92), (MS 98), (MS 107), (MS 125)

Thorissen (MS 84)

Thornburn (56)

Thorne (AM 3), (MS 15), (MS 107)

Thuring (14), (121), (MS 81)

Thurlings (AM 5), (AM 6), (AM 7)

Ticehurst (8)

Tieke (AM 12), (AM 16), (MS 78)

Tiemens (12), (14), (19), (25), (54), (57), (90), (AM 13), (MS 30), (MS 39), (MS 84)

Tierney (107), (AM 15)

Tijssen (70), (74)

Tilbeurgh, van (101), (123), (MS 85)

Tilburg, van (53)

Tillmann (MS 63), (MS 127), (MS 128)

Timmerman (63), (66), (73), (75), (78), (80), (81), (93), (98), (99), (116), (117), (118), (119), (AM 4), (AM 8), (AM 12), (AM 13), (AM 16), (MS 73), (MS 74), (MS 77), (MS 78), (MS 84), (MS 89), (MS 98), (MS 103), (MS 110), (MS 123 deel 2), (MS 125)

Timmermans (AM 13), (AM 14), (MS 115), (MS 123 deel 2)

Tipping (104)

Tiquet (AM 15)

Tirion (90), (111), (112), (113), (114), (116), (124), (127), (AM 9), (AM 11)

Timothy (123), (124), (AM 6), (MS 105)

Tjaden – Modderman (95), (99)

Tjoonk (MS 68)

Tjeek Willink (96)

Todd (MS 49)

Toebos (9)

Toewater (MS 64)

Tofield (AM 4)

Tokarzewski – Karaszewicz (MS 36)

Toler (30), (39), (40), (64), (MS 39), (MS 44)

Tolley (100)

Tolman (37)

Tomkinson (MS 117)

Tompkins (MS 37)

Tongeren, van (53)

Tonner (88), (100)

Top (MS 54)

Top, v.d. (65)

Touber (AM 1)

Tourtel (104)

Tower (MS 6), (MS 77)

Towers (MS 46)

Townsend (MS 94)

Tracey (84)

Trang (AM 15)

Travis (MS 90)

Treibmann (MS 30)

Treharne (MS 106)

Trez, De (AM 11), (AM 16)

Tricht, v.d. (69)

Trip (MS 113)

Troost (28)

Tromp (MS 78)

Tromp Meesters (MS 13)

Trotman (MS 46)

Trotter (MS 31)

Truesdale (82), (89), (126), (AM 6), (AM 9), (AM 12), (AM 13), (MS 106)

Truin (43), (47), (59), (MS 34), (MS 50), (MS 78)

Tucker (AM 11), (MS 92)

Tuil, van (MS 79)

Tuinier (56)

Tunack (MS 66)

Tupet – Thomé (98)

Turnbull (80), (117)

Turner (37), (64)

Turl (AM 13), (AM 15)

Turrel (MS 44)

 

 

U.

Uitdenbogerd (55)

Urquhart (4), (6), (7), (15), (17), (19), (21), (24), (26), (28), (29), (33), (36), (54), (56), (58), (59), (81), (87), (90), (91), (104), (105), (106), (116), (119), (120), (127), (128), (131), (132), (AM 1), (AM 3), (AM 4), (AM 9), (AM 10), (AM 11), (AM 12), (AM 13), (AM 14), (AM 15), (AM 16), (MS 4), (MS 6), (MS 11), (MS 14), (MS 16), (MS 21), (MS 24), (MS 32), (MS 34), (MS 37), (MS 43), (MS 46), (MS 48), (MS 50), (MS 58), (MS 67), (MS 73), (MS 76), (MS 77), (MS 80), (MS 86), (MS 97), (MS 108), (MS 109), (MS 113)

 

V.

Vaessen (124), (127), (132)

Vaessen, van (53)

Valk (97), (AM 12)

Valvona (MS 17), (MS 112)

Vandeleur (AM 14)

Vandenhövel (MS 72)

Vandervoort (AM 11)

VanPoyk (AM 11)

Vasey (AM 8)

Vastenhout (52)

Veelen, van (65), (78), (MS 2), (MS 64), (MS 66)

Veen, van (70)

Veen, van der (87), (MS 54)

Veenbrink (MS 79)

Veenendaal (MS 85)

Veenhuysen (57), (MS 14), (MS 18)

Veer, van de (AM 9)

Veggel, van (52), (90)

Vegt, van der (AM 12)

Vegte, v.d. (106)

Veld, in ‘t (21)

Velden, van der (27), (35), (39), (40), (42), (53), (56), (82), (132), (MS 13), (MS 42), (MS 50), (MS 89), (MS 98)

Veldheer (19), (MS 19), (MS 78), (MS 96)

Veldhuizen (19), (AM 16), (MS 20), (MS 85)

Vellinga (6), (13), (25), (27), (41), (61), (62), (106), (MS 73), (MS 99)

Vellinga – Nijholt (61), (62)

Venes (29)

Venn (MS 116)

Verdoorn (MS 87)

Verdoorn – van de Brink (100), (MS 87)

Vergunst (7)

Verheij (89)

Verhoef (71), (89), (MS 89)

Verhoeff (18), (36)

Verhoeven (29), (MS 89)

Verjaal (MS 31)

Verlee (MS 74)

Verlinden (25), (26), (28), (30), (35), (36), (38), (40), (41), (43), (44), (46), (47), (48), (53), (54), (55), (56), (58), (59), (61), (72), (74), (75), (76), (80), (84), (90), (94)

Verschoor (61)

Verschuer, van (MS 91)

Versluijs (92), (102), (MS 50), (MS 85), (MS 89)

Verstand (40), (56)

Versteegh (13), (14), (16), (73), (AM 10), (AM 16)

Vetter (AM 15), (MS 131)

Vickers (MS 17), (MS 86)

Vierssen Trip, van (MS 32)

Vigers (71), (106), (MS 45)

Vigor (41)

Vincx (AM 15), (MS 131)

Visser (84), (96), (MS 91)

Vissers (28)

Vissers – v.d. Kaay (28)

Vlasblom (68)

Vleeshouwer (32)

Vliet (52)

Vliet, van (99), (MS 42), (MS 49), (MS 68)

Vlist, van der (15), (47), (48), (55), (57), (AM 5), (MS 64)

Vogel (42), (48), (50)

Vogelpoel (47)

Voigt (AM 13), (MS 84)

Vollenhoven, van (Bijlage 36)

Voordouw (117)

Vooren, van (MS 13)

Voorsluis (117)

Voort, v.d. (69)

Voortman (MS 85)

Vos (63), (64), (80), (101), (AM 12), (MS 18)

Voskamp (MS 100)

Voskuil (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (13), (14), (16), (18), (21), (22), (25), (29), (31), (34), (38), (39), (43), (45), (46), (48), (49), (50), (54), (55), (56), (59), (60), (61), (62), (63), (64), (70), (74), (75), (85), (86), (87), (91), (96), (99), (100), (101), (102), (103), (105), (106), (107), (108), (109), (111), (114), (116), (121), (122), (126), (127), (128), (129), (132), (AM 1), (AM 2), (AM 4), (AM 5), (AM 6), (AM 7), (AM 8), (AM 9), (AM 10), (AM 14), (AM 15), (AM 16), (MS 3), (MS 6), (MS 15), (MS 20), (MS 26), (MS 31), (MS 34), (MS 38), (MS 39), (MS 47), (MS 51), (MS 57), (MS 58), (MS 63), (MS 69), (MS 73), (MS 75), (MS 76), (MS 77), (MS 78), (MS 83), (MS 88), (MS 90), (MS 94), (MS 96), (MS 99), (MS 105), (MS 106), (MS 107), (MS 109), (MS 111), (MS 113), (MS 114), (MS 115), (MS 120), (MS 123 deel 2), (MS 125)

Vossenberg (MS 69)

Vossenaar (105)

Vreede (MS 13)

Vries, de (13), (32), (36), (71), (94), (95), (96), (99), (AM 10), (AM 15), (MS 17), (MS 112)

Vrieze (AM 10), (AM 14)

Vroemen (16), (18), (36), (37), (40), (89), (99), (AM 5), (MS 23)

Vrolijk (50), (60), (61), (63), (66), (70), (75), (78), (87), (89), (103), (117), (124), (AM 11), (AM 15), (MS 67), (MS 70), (MS 73), (MS 77), (MS 78), (MS 84), (MS 118)

Vreman (MS 34)

Vught, van (86)

 

 

W.

Waalkens (MS 63)

Waard, de (5), (MS 76)

Waard, van de (AM 9)

Waddy (24), (60), (74), (100), (108), (109), (110), (116), (120), (121), (122), (123), (128), (132), (AM 3), (AM 14), (AM 15), (MS 42), (MS 58), (MS 67), (MS 80), (MS 86), (MS 95), (MS 97), (MS 101), (MS 105), (MS 107), (MS 113), (MS 130)

Wade (MS 73)

Wadley (62)

Wadsworth (MS 73)

Waever (118)

Waford (MS 76)

Wagner (MS 13)

Wainwright (MS 105), (MS 100)

Walburgh Schmidt (70), (97), (116), (123), (132), (AM 12), (MS 110)

Waldron (80), (MS 122)

Wal, van de (69)

Walker (30), (32), (36), (38), (39), (45), (47), (81), (115), (AM 12), (AM 16), (MS 37), (MS 38), (MS 39), (MS 42), (MS 63), (MS 123)

Wallis (56), (98), (MS 22)

Wallwork (AM 16)

Wally (MS 98)

Walther (MS 37)

Walton (AM 13), (MS 61)

Walvius (MS 64)

Wamelink (107)

Wandel (52)

Wanders (72)

Ward (81)

Wark (MS 106)

Warmerdam (AM 16)

Warr (70), (MS 109)

Warrack (30), (39), (46), (48), (54), (87), (91), (93), (132), (AM 16), (MS 23), (MS 32), (MS 76), (MS 79), (MS 90), (MS 97), (MS 105), (MS 107), (MS 113)

Warren (AM 11), (MS 81)

Warrington (MS 71)

Wasselkamp (24)

Water, van de (102)

Waterston (MS 101)

Watkins (72), (73), (MS 15), (MS 98), (MS 107)

Watling (54), (MS 56)

Watson (AM 12), (MS 97)

Wattling (AM 14)

Watts (126)

Waveren, van (90), (93)

Way (65)

Webber (MS 86)

Weber (AM 13), (MS 78)

Wedel, von (MS 72)

Wedgebury (4), (73), (MS 122)

Weeden (AM 5), (AM 8), (MS 122)

Weenink (MS 54)

Weerd, van de (4), (19), (54), (94), (100), (102), (115), (117), (AM 1), (MS 19), (MS 96)

Weerd, van de (MS 43)

Weg, van de (19)

Wegdam (14)

Weijdt (AM 12)

Weijers (MS 103)

Weimar (7)

Weissmuller (MS 118)

Wellbelove (AM 12)

Weltecke (MS 84)

Wenkenbach (100)

Wenting (AM 8)

Wenzel (AM 2)

Werf, van de (MS 31)

Werner (MS 70)

Werningh Cöster (21), (25), (MS 50)

Werningh Cöster – van der Stege Engelen (MS 50)

Wesselink (64), (MS 3), (MS 24)

Westbury (60)

Westra (75)

Westwood (100)

Wetsteijn (MS 13)

Wezel (MS 63), (MS 104), (MS 118)

Whawell (AM 15)

Wheeler (MS 121)

Whelan (76)

Wheldon (MS 73)

White (120), (AM 16), (MS 97)

Whitehouse (MS 56)

Whiting (MS 78)

Whittingham (45), (MS 5)

Whotton (7)

Wice (MS 123)

Wichard (15)

Wichhart (56), (63), (94), (98), (AM 3)

Wiggins (MS 65)

Wiegel (124)

Wiendels – Neijenhuis (80)

Wieringa (52)

Wiessing (MS 94)

Wiggen (AM 11), (AM 12), (AM 13), (AM 14), (AM 15), (AM 16), (MS 132)

Wiggers (MS 13)

Wijnen, van (56), (MS 73)

Wijnen (107)

Wijngaarden, van (MS 18)

Wijnhoud (34), (41), (52), (60), (61), (62), (65), (66), (67), (69), (73), (74), (81), (83), (84), (86), (87), (89), (91), (93), (96), (99), (101), (102), (105), (120), (128), (AM 13), (AM 14), (MS 78)

Wilbrink (MS 54)

Wilbourne (MS 116)

Wildeboer (50)

Wilhelm (4), (10), (12), (19), (36), (39), (119), (AM 1)

Wilhelmina, Koningin / Queen (1), (76), (100), (AM 13), (MS 16), (MS 24), (MS 34), (MS 54), (MS 60), (MS 82)

Wilkinson (75), (87), (90), (89), (107), (120), (124), (AM 9), (AM 12), (AM 13), (MS 27), (MS 78), (MS 122)

Willcock (AM 14)

Willemsens (96)

Willeke (MS 80), (MS 123), (MS 123 deel 2)

Willem – Alexander, Kroonprins / Crown Prince (56), (84)

Willems (AM 11), (MS 89)

Willemsen (AM 4), (MS 13)

Willemsens (60), (MS 116)

William of Orange (MS 1)

Williams (58), (97), (116), (AM 7), (MS 10), (MS 51)

Willies (79)

Willink (51), (MS 21)

Willston (88)

Wilmot (MS 69)

Wilson (8), (24), (41), (81), (110), (AM 4), (MS 31), (MS 73), (MS 90), (MS 106), (AM 4), (AM 8)

Wimmer (AM 13)

Winkel (AM 10)

Winkler – Koert (8), (14)

Winser (55)

Wissing (Bijlage 36), (48)

Wit, de (MS 79)

Wittingham (42)

Wittmann (121)

Witzier (AM 15)

Woerkom, van (28), (AM 16), (MS 13)

Wojciechowski (AM 7)

Wolterink (AM 11)

Wolters (5), (54), (132), (AM 16), (MS 42), (MS 73), (MS 79)

Wolzak (MS 13)

Wood (30), (39), (58), (70), (85), (MS 39), (MS 42), (MS 57), (MS 69), (MS 76), (MS 78)

Woodhouse (AM 3)

Woodward (MS 41)

Woolf (MS 116)

Woolridge (MS 86)

Wordragen – v. Balen (19), (28)

Worst (114)

Wossowsky (98), (AM 12), (AM 13), (AM 14), (MS 84)

Wouters (MS 103)

Wray (AM 13)

Wright (46), (48), (53), (109), (AM 16), (MS 80), (MS 101), (MS 132)

Wright – Boycott (MS 46)

Wrottesley (AM 13)

Wulfte Palthe, van (MS 14)

Wurst (AM 11)

 

Y.

Ykema (MS 73)

Young (21), (22), (27), (42), (44), (45), (50), (52), (53)

 

Z.

Zaaier, de (MS 87)

Zaaijer (MS 100)

Zande – van der Linden (MS 31)

Zanten, van (63), (AM 10), (MS 74)

Zeeuw, de (MS 100)

Zegers (86)

Zeggelaar, van (MS 101)

Zelebowski (40)

Zeller (MS 74)

Ziebrecht (MS 78)

Zieck (70)

Zieger (MS 95)

Zijpp, v.d. (69)

Zimmermann (MS 63)

Zingerlin (MS 113)

Zinnick Bergmann (40), (63), (MS 28)

Zjazd (100)

Zoest, van (16), (62), (80)

Zoetekouw (AM 10)

Zoetendijk – van de Sman (AM 16)

Zon, van der (92)

Zonneveld (MS 79)

Zorreguieta (84)

Zwaan (49), (84)

Zwarts (83), (88), (93), (118), (129), (AM 12), (AM 13), (AM 16), (MS 13), (MS 70), (MS 78), (MS 118)

Zwijnen – Reynen (MS 44)

Zwijnenberg (73)

Zwolaňski (AM 13)

3e editie / edition, januari / January 2020

Samengesteld door / compiled by R.H.J. de Kwant, Zaandam

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt in enige vorm op enige wijze, hetzij electronisch mechanisch, door fotocopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de samensteller en/of copyrighthouders zoals deze bij het beeldmateriaal is opgenomen.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the permission in writting from the compilor and or the holders of the copyright of the images.

© Copyright R.H.J. de Kwant

[1] Onjuist opgenomen als / incorrectly included as Altee

[2] Onjuist vermeld in AM 14 als / incorrectly included in AM 14 as Gilchist

[3] Ook wel / also Hauth

[4] Onjuist vermeld in MS 58 als / incorrectly included in MS 58 as Amery. In MS 109 Heatcote

[5] Killick (onjuist vermeld in / wrongly included in MS 69)

[6] Klinkert (onjuist vermeld in / wrongly included in 89)

[7] Incorrectly included in MS 36 should be Sosnkowski

[8] Moet zijn / should be Miep Verdoorn – van de Brink

[9] In MS 12 onjuist opgenomen als / incorrectly included as Mozdierz

[10] Soms opgenomen als / sometimes stated as Munford of Mumsford

[11] Onjuist opgenomen als / incorrectly included as Oorthuis

[12] Onjuist opgenomen als / incorrectly included as Roëll in 54, 90 en / and MS 56

Index van legeronderdelen

Deze index bevat een overzicht van geallieerde en Duitse legeronderdelen die vermeld zijn in de Nieuwsbrieven 1 tot en 132 (in de index als getal opgenomen), de Airborne Magazines (AM) 1 tot en 16 en de Ministories (MS) 1 tot en met 125. De verwijzingen naar de Ministories zijn volledig in Arabische nummering opgenomen (de eerste 37 uitgaven van de Ministories zijn origineel voorzien van Romeinse nummering).

 

Deze index is mede tot stand gekomen met de hulp van Alexander Heusschen. Alexander, redactielid van het Airborne Magazine, heeft een grote bijdrage geleverd met de beoordeling van de gebruikte benamingen van de geallieerde en Duitse legeronderdelen in deze index. In deze index zijn verwijzingen opgenomen naar de geallieerde en Duitse legeronderdelen, zoals deze opgenomen zijn in de teksten van de nieuwsbrieven van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, de hierbij uitgegeven ministories en de Airborne Magazines. Deze verwijzingen zijn zoveel mogelijk in de volledige benaming in de oorspronkelijke taal opgenomen. Het opnemen van alle in de publicaties feitelijk opgenomen benamingen van legeronderdelen, waarmee het electronisch terugzoeken van verwijzingen mogelijk zou zijn, is als gevolg van de diversiteit van de over de jaren heen gebruikt benamingen, is niet effectief. Het gebruik van het woord ‘Bataljon’, Battalion, Bataillon of Batt. is op diverse plekken verschillend gebruikt, zo ook is de verwijzing naar Panzer Division, Panzer division, Panzer-Division, Pz Div, PzDiv, Pz.Div. zeer divers gebruikt. Gemeend is dat het opnemen van de meest gangbare benaming van de legeronderdelen, in de oorspronkelijk taal, de gebruiker van deze index het best ondersteund. De teksten in de nieuwsbrief, de ministories en de Airborne Magazines zijn van een dusdanig (beperkte) omvang dat verwijzing eenvoudig teruggevonden zouden moeten kunnen worden.

Index of army units

This index contains an overview of the allied and German army units as included in the Newsletters 1 to 132 (shown as numbers), the Airborne Magazines (AM) 1 to 16 and the Ministories (MS) 1 to 125. The references to the Ministories are shown with Arabic numberal (the first 37 editions of the Ministories are originally numbered with a Roman numeral).

 

 

This index was co-created with the help of Alexander Heusschen. Alexander, editor of the Airborne Magazine, has made a major contribution with the assessment of the Allied and German names of the army units included in this index.

This index contains references to the Allied and German army units, as included in the text of the newsletters of the Friends of the Airborne Museum, the mini-stories and the Airborne Magazines. These references are incorporated as much as possible in the full name in the original language. The inclusion of all references actually included in the publications, that would allow electronic retrieval of these references, is not effective, due to the diversity of names used over the years. Use of the word “Battalion”, Battalion, Bataillon or Batt. has been used differently in various places, also is the reference to Panzer Division, Panzer division, Panzer-Division, Pz Div, PzDiv, Pz.Div. is widely used. It is believed that the inclusion of the most common names of the army units, in the original language, best supports the user of this index. The text in the newsletter, the mini-stories and the Airborne Magazines are of such a (limited) size that references should be easy to find.

 

 

Geallieerde legeronderdelen / Allied army units

 

1st Allied Airborne Army (AM 11), AM 12)

1st Allied) Airborne Corps (15), (26), (99), (104), (119), (120), (AM 16), (MS 49), (MS 61), (MS 113)

1st Airborne Division Provost Company, Corps of Military Police (117), (MS 123)

1st Airborne Divisional Signals Regiment (15), (29)

1st Airborne Divisional Workshop, REME (65), (76)

1st Airborne Ordnance Field Company (79)

1st Airborne Reconnaissance Squadron (18), (24), (28), (29), (31), (39), (42), (43), (53), (64), (67), (68), (78), (80), (82), (91), (92), (94), (132), (AM 7), (AM 14), (AM 15), (AM 16), (MS 50), (MS 67), (MS 68), (MS 69), (MS 73), (MS 80), (MS 89), (MS 90), (MS 97), (MS 98), (MS 106), (MS 111), (MS 123)

1st (British) Airborne Division (40), (41), (42), (43), (45), (47), (49), (50), (69), (100), (102), (127), (AM 11), (AM 12), (AM 13), (AM 14), (AM 15), (AM 16), (MS 6), (MS 6a), (MS 7), (MS 8), (MS 12), (MS 16), (MS 17), (MS 24), (MS 27), (MS 29), (MS 30), (MS 34), (MS 36), (MS 37), (MS 40), (MS 44), (MS 46) (MS 47), (MS 49), (MS 50), (MS 52), (MS 56), (MS 63), (MS 65), (MS 68)

1st (British) Airborne Division Phantom (127)

1st Airlanding Anti-Tank Battery, RA (43), (47), (55), (57), (61), (75), (76), (90), (92), (100), (AM 12), (AM 14), (MS 49), (MS 69), (MS 78), (MS 106)

1st Airlanding Brigade (13), (16), (28), (60), (61), (68), (80), (85), (132), (AM 14), (AM 16), (MS 14), (MS 65), (MS 71), (MS 86), (MS 97), (MS 99), (MS 108), (MS 122)

1st Airlanding Light Regiment, Royal Artillery (20), (31), (46), (51), (54), (65), (73), (75), (76), (86), (88), (89), (104), (107), (116), (120), (AM 3), (AM 6), (AM 7), (AM 9), (AM 11), (AM 12), (MS 15), (MS 37), (MS 76), (MS 80), (MS 83), (MS 98), (MS 125)

1st Army (MS 118)

1st Battalion, The Border Regiment (13), (16), (28), (43), (49), (51), (52), (64), (67), (68), (72), (76), (79), (83), (84), (86), (89), (94), (96), (98), (103), (107), (110), (111), (116), (123), (132), (AM 6), (AM 8), (AM 11), (AM 12), (AM 13), (AM 15), (AM 16), (MS 7), (MS 17), (MS 26), (MS 31), (MS 38), (MS 39), (MS 55), (MS 71), (MS 83), (MS 88), (MS 89), (MS 97), (MS 110), (MS 118)

1st Canadian Army (MS 70), (MS 92)

1st Canadian Infantry Brigade (MS 92)

1 Forward Observation Unit, RA (17), (75), (120), (MS 4), (MS 122)

1st French Army (MS 70)

1st Independent Polish Parachute Brigade (8), (11), (27), (29), (32), (34), (36), (FB 36), (37), (38), (39), (40), (41), (43), (45), (50), (52), (54), (56), (58), (59), (68), (87), (90), (93), (96), (97), (98), (99), (100), (101), (103), (104), (108), (111), (118), (123), (127), (132), (AM 3), (MS 8), (AM 11), (AM 12), (AM 13), (MS 36), (MS 37), (MS 44), (MS 46), (MS 52), (MS 56), (MS 58), (MS 61), (MS 67), (MS 73), (MS 84), (MS 85), (MS 103), (MS 116)

No 1 Mobile Photographic Enlargement Section (Airborne) (79)

1st Parachute Battalion (26), (28), (32), (36), (42), (50), (61), (86), (88), (94), (97), (103), (104), (109), (123), (124), (129), (AM 6), (AM 7), (AM 14), (AM 15), (MS 5), (MS 6a), (MS 7), (MS 9), (MS 27), (MS 29), (MS 37), (MS 41), (MS 44), (MS 57), (MS 58), (MS 67), (MS 80), (MS 97), (MS 101), (MS 104), (MS 107), (MS 108), (MS 117)

1st Parachute Brigade (76), (80), (97), (99), (100), (118), (AM 14), (AM 15), (AM 16), (MS 38), (MS 49), (MS 58), (MS 59), (MS 80), (MS 86), (MS 95), (MS 101), (MS 111), (MS 114), (MS 118), (MS 119)

1st Parachute Squadron RE (63), (88), (104), (109), (117), (118), (AM 3), (AM 14), (MS 30), (MS 80), (MS 83), (MS 123)

No. 1 Parachute Training School, RAF Ringway (62), (131)

1st Polish Armoured Division (AM 11)

1st SAS Regiment (MS 118)

2nd (British) Army (47), (98), (119), (AM 16), (MS 37), (MS 38), (MS 41), (MS 55), (MS 64), (MS 68), (MS 70), (MS 77), (MS 83)

2nd Battalion, South Staffordshire Regiment (13), (16), (26), (28), (35), (63), (64), (68), (70), (76), (80), (92), (95), (97), (102), (104), (120), (123), (126), (AM 11), (AM 12), (AM 14), (AM 15), (MS 2), (MS 6a), (MS 8), (MS 9), (MS 31), MS 41), (MS 44), (MS 56), (MS 58), (MS 63), (MS 80), (MS 86), (MS 97), (MS 104), (MS 117), (MS 118), (MS 121)

2nd Canadian Infantry Division (129)

2nd Commando (SAS) (MS 27), (MS 29)

2nd (Oban) Airlanding Anti-Tank Battery, RA (55), (61), (75), (71), (90), (120), (MS 10), (MS 51), (MS 58), (MS 71)

2nd Parachute Battalion (9), (19), (28), (30), (35), (45), (50), (51), (56), (57), (67), (68), (72), (80), (83), (90), (92), (97), (98), (99), (100), (103), (110), (112), (123), (AM 6), (AM 8), (AM 11), (AM 12), (AM 13), (AM 14), (AM 15), (AM 16), (MS 14), (MS 22), (MS 23), (MS 29), (MS 30), (MS 46), (MS 59), (MS 67), (MS 69), (MS 74), (MS 80), (MS 90), (MS 95), (MS 97), (MS 107), (MS 108), (MS 111), (MS 123)

2nd Tactical Airforce, RAF (MS 28)

No. 2 Wing, Glider Pilot Regiment (MS 122)

3rd (UK) Division (65)

3rd (US) Army (MS 46)

3rd (US) Infantry Division (MS 74)

3rd Airlanding Light Battery, Royal Artillery (87), (95), (MS 3), (MS 49)

3rd Parachute Battalion (29), (53), (88), (92), (97), (99), (104), (109), (117), (120), (AM 3), (AM 14), (AM 15), (AM 16), (MS 5), (MS 7), (MS 9), (MS 41), (MS 58), (MS 67), (MS 80), (MS 97), (MS 100), (MS 104), (MS 115), (MS 123)

3rd Polish Parachute Battalion (31), (MS 52)

 1. Kadrowa Brygada Strzelcow / 4. KBS (MS 36)

4th /7th  Royal Dragoon Guards (MS 46)

4th Battalion, The Dorsetshire Regiment (34), (56), (84), (AM 13), (MS 46), (MS 61)

4th Battalion, The Lincolnshire Regiment (MS 56)

4th Battalion, The Somerset Light Infantry (AM 14), (MS 116)

4th Battalion, The Wiltshires Regiment (118), (123), (128), (MS 116)

4th Parachute Brigade (4), (24), (40), (42), (57), (68), (69), (70), (71), (73), (74), (76), (80), (89), (90), (91), (94), (100), (109), (111), (123), (125), (128), (129), (130), (AM 7), (AM 9), (AM 12), (AM 14), (MS 10), (MS 11), (MS 17), (MS 37), (MS 41), (MS 43), (MS 51), (MS 58), (MS 65), (MS 67), (MS 80), (MS 82), (MS 83), (MS 86), (MS 89), (MS 95), (MS 105), (MS 107), (MS 108), (MS 109), (MS 118), (MS 119)

4th Parachute Squadron RE (56), (102), (MS 58), (MS 86), (MS 108)

No. 4 Reconnaissance Squadron, RAF (96)

5th Battalion, The Dorsetshire Regiment (56), (MS 46), (MS 61)

5th Battalion, The Duke of Cornwall’s Light Infantry (126), (AM 13), (MS 46), (MS 116)

5th Battalion, The Rifles (128), (AM 8), (MS 116)

5th Battalion, The Wiltshires Regiment “The Moonrakers” (118), 123), (128), (MS 116)

5th Canadian Armoured Division (MS 19)

5th Field Company, RCE (MS 92)

5th Guards Armoured Brigade (MS 46)

5th Territorial Battalion KOSB (96)

 1. Attack and Assault Brigade (103)

6th (British) Airborne Division (45), (90), (110), (112), (AM 14) (MS 51), (MS 83),

 1. Pomorska Brygada Desantowo-Szturmova (MS 36)

7th (Galloway) Kings Own Scottish Borderers (1), (13), (16), (17), (18), (19), (28), (29), (36), (37), (48), (50), (56), (64), (68), (76), (80), (86), (89), (91), (96), (97), (100), (111), (113), (123), (124), (AM 7), (AM 8), (AM 11), (AM 12), (AM 14), (AM 15), (MS 11), (MS 31), (MS 39), (MS 58), (MS 67), (MS 71), (MS 73), (MS 76), (MS 86), (MS 95), (MS 108), (MS 109), (MS 122), (MS 124)

7th Armoured Brigade (MS 59)

7th Battalion, Somerset Light Infantry (34)

7th Battalion, The Wiltshires Regiment (MS 116)

7th Battalion, Hampshire Regiment (34), (121)

7th British Armoured Division (MS 58)

7th Parachute Regiment, Royal Horse Artillery (6)

VII (7th) (US) Group Reconnaissance (129)

VIII (8th) (US) Air Force (129)

8th Armoured Brigade (MS 46)

VIII (8th) Army Corps (MS 46)

 1. PAL (Light Artillery Regiment) (MS 36)

IX (9th) (US) Air Force (129), (MS 81)

9e Genie Bataljon (MS 111)

9th (Airborne) Field Company, Royal Engineers (80), (82), (83), (84), (131), (MS 44), (MS 45), (MS 83)

9th Heavy Battery (MS 46)

9th Troop Carrier Command (80)

10th Army Group, Royal Engineers (MS 92)

10th (Canadian) Infantry Division (114)

No. 10 (Interallied) Commando (32), (45), (48), (49), (51), (67), (78), (126), (MS 56), (MS 68)

No. 10 (Interallied) Commando – No. 2 Dutch Troop (45), (48), (49), (51), (67), (86), (126), (130), (AM 9), (AM 10), (MS 56), (MS 68), (MS 99)

10th Field Park Company, RCE (MS 92)

10 Group, Fighter Command, RAF (MS 44)

10th Parachute Battalion (10), (28), (31), (35), (40), (56), (60), (61), (64), (70), (72), (76), (78), (86), (91), (92), (99), (104), (116),  (122), (126), (130), (AM 7), (AM 8), (AM 9), (AM 14), (AM 15), (MS 47), (MS 58), (MS 67), (MS 86), (MS 90), (MS 97), (MS 100), (MS 105), (MS 106), (MS 110)

11th Armoured Division (MS 77)

No. 11 Group Fighter Command (42)

11th Parachute Battalion (1), (6), (31), (50), (72), (81), (84), (86), (104), (106), (125), (126), (128), (131), (AM 7), (AM 11), (AM 12), (AM 14), (AM 15), (MS 17), (MS 23), (MS 41), (MS 43), (MS 58), (MS 86), (MS 97), (MS 104), (MS 106), (MS 108)

11th Royal Tank Regiment (MS 56)

11th Special Air Service (86), (MS 27), (MS 29)

12th Corps (MS 46)

14 Flight (MS 122)

15th (Scottish) Infantry Division (AM 14)

15th Troop Carrier Squadron (118), (MS 108)

16th Parachute Field Ambulance RAMC (23), (27), (58), (128), (AM 3), (AM 13), (AM 14), (MS 23), (MS 32), (MS 97), (MS 107), (MS 123)

No. 16 Tank Transporter Squadron (MS 59)

17th (US) Airborne Division (91), (112)

17 Squadron, 34th US Bomb Group (AM 3)

20th Field Company, RCE (36), (66), (84), (89), (MS 92)

20e Mobiele Brigade (MS 111)

20th British Armoured Brigade (MS 58)

21st Army Group (AM 11), (MS 46), (MS 53), (MS 74), (MS 111)

21st Independent Parachute Company (Pathfinders) (3), (4), (21), (24), (42), (49), (54), (56), (64), (65), (100), (110), (112), (121), (AM 4), (AM 5), (AM 6), (AM 7), (AM 14), (MS 52), (MS 67), (MS 73), (MS 90), (MS 98), (MS 106), (MS 119), (MS 124)

21 Infantry Regiment ‘Dzieci Warszawy’ (De Kinderen van Warschau) (MS 36)

22 Armoured Brigade Group (121)

23 Field Company, RCE (36), (66), (84), (89), (111), (114), (MS 92)

30 (XXX) British Army Corps (22), (23), (26), (55), (56), (74), (75), (79), (90), (AM 11), (AM 12), (AM 13), (AM 14), (AM 15), (AM 16), (MS 6), (MS 37), (MS 41), (MS 46), (MS 61), (MS 74), (MS 77), (MS 78), (MS 92), (MS 97), (MS 107), (MS 111), (MS 113), (MS 116), (MS 122), (MS 123)

31th (Independent) Infantry Brigade (AM 16)

34 Bomb Group (AM 3)

34th Cumberland Regiment of Foot (AM 12)

34th Field Company (MS 92)

No. 38 Group RAF (80), (101), (AM 14) (MS 11), (MS 44), (MS 45)

43rd Troop Carrier Squadron (60)

43rd Wessex Infantry Division (Wessex Wyvern) (8), (34), (65), (66), (74), (87), (88), (95), (99), (118), (119), (126), (128), (AM 8), (AM 13), (AM 14), (AM 15), (MS 6), (MS 7), (MS 32), (MS 37), (MS 46), (MS 61), (MS 77), (MS 92), (MS 113), (MS 116)

46 Group RAF Transport Command (80), (98), (101), (MS 11), (MS 44)

48 Squadron, RAF (MS 31)

49th British Infantry Division (MS 56)

49th Lower Edmonton Regiment (MS 22)

50th (Northumbrian) Infantry Division (121)

50th Infantry Division (MS 7), (MS 46)

50th (Indian) Parachute Brigade (AM 14)

51st (Highland) Infantry Division (MS 41)

52nd (Lowland) Infantry Division (35), (51)

52nd Bedfordshire Yeomanry Heavy Regiment, RA (MS 77)

52 Troop Carrier Wing (USAAF) (80)

53 Squadron (MS 108)

53 Troop Carrier Wing (USAAF) (AM 14)

55th Westmorland Regiment (AM 12)

59 Army Group Royal Artillery (MS 46)

61st Troop Carrier Group (USAAF) (118), (MS 108)

Air Despatcher, 63 Composite Company, RASC (82), 84)

64th Medium Regiment, Royal Artillery (24), (87), (AM 12), (AM 16), (MS 4), (MS 6), (MS 6a), (MS 46), (MS 77)

No. 64 Primary Training Wing (MS 116)

69th Infantry Brigade (UK) (MS 46)

74 Squadron, RAF (33)

78th Infantry Division (110)

79th Armoured Division (MS 56)

82 (US) Airborne Division (11), (26), (40), (72), (79), (83), (84), (87), (89), (103), (119), (AM 11), (AM 14), (AM 15), (MS 29), (MS 46), (MS 49), (MS 67), (MS 68), (MS 74)

83rd Group, RAF (MS 28)

84th Medium Regiment Artillery (MS 7)

89th Parachute Security Section, Intelligence Corps (78), (95), (MS 69)

93 (Airborne) Composite Company, RASC (MS 37)

101 (US) Airborne Division (11), (14), (22), (23), (40), (55), (79), (88), (89), (92), (93), (103), (118), (119), (AM 11), (MS 29), (MS 46), (MS 49), (MS 67), (MS 68), (MS 74), (MS 113)

112th (Wessex) Field Regiment, Royal Artillery (65), (71), (97), (106), (MS 46), (MS 77)

124th Wing, RAF (MS 28)

129th Brigade (118), (AM 8), (AM 14), (MS 46), (MS 116)

129 Field Ambulance (MS 116)

130th Infantry Brigade (AM 13), (MS 61), (MS 113)

133 Parachute Field Ambulance (48), (92), (AM 14)), (MS 23), (MS 32), (MS 53), (MS 57), (MS 58), (MS 86), (MS 107), (MS 108), (MS 113)

147th (Essex Yeomanry) SP Field Regiment (MS 46)

151st (British) Parachute Battalion (AM 14)

152nd (Gurkha) Parachute Battalion (AM 14)

153nd (Gurkha) Parachute Battalion (AM 14)

156th  Parachute Battalion (9), (17), (24), (28), (29), (42), (50), (54), (56), (63), (71), (74), (84), (97), (109), (110), (116), (121), (122), (123), (125), (126), (AM 13), (AM 14), (MS 7), (MS 47), (MS 56), (MS 58), (MS 65), (MS 67), (MS 73), (MS 86), (MS 95), (MS 97), (MS 98), (MS 100), (MS 105), (MS 108), (MS 109), (MS 122)

163 Field Ambulance (MS 113)

175 Squadron, RAF Volunteer Reserve (AM 14)

181 Airlanding Field Ambulance (12), (32), (66), (94), (118), (122), (MS 32), (MS 105), (MS 107)

181 Squadron, RAF (MS 28)

190 Squadron, RAF (30), (100), (AM 3), (MS 47), (MS 76)

196 Squadron, RAF (92), (96), (MS 11), (MS 45), (MS 47), (MS 76)

200 Field Ambulance (MS 113)

211 Battery (MS 77)

212 Battery (MS 77)

214th (UK) Infantry Brigade (MS 46)

220th Field Battery, Royal Artillery (MS 46)

231 (Malta) Brigade (MS 113)

233 Squadron, RAF (MS 71)

250 (Airborne) Light Composite Company, RASC (87), (114), (120), (MS 37), (MS 65), (MS 95)

253 (Airborne) Divisional Composite Company, RASC (31), (MS 76), (MS 95)

260 Field Company, RE (36), (66), (MS 92)

261 Field Park Company, RE (76)

271 Squadron, RAF (56), (69), (98), (104), (MS 76)

295 Squadron, RAF (MS 47), (MS 57), (MS 76)

296 Squadron, RAF (MS 11)

297 Squadron, RAF (MS 11)

298 Squadron, RAF (MS 11)

299 Squadron, RAF (MS 11), (MS 45), (MS 47)

306 Fighter Control Squadron (MS 121)

306 Fighter Control Station (MS 44)

307 Geniebataljon (AM 11)

312 (Czechoslovak) Squadron, RAF (55)

314 Troup Carrier Group (USAAF) (90)

315 Troup Carrier Group (USAAF) (90)

320 (Netherlands) Squadron, RAF (102), (108)

325th Airborne Glider Infantry Regiment (AM 11)

376th Parachute Field Artillery Battalion (AM 11)

391 Squadron, 34th US Bomb Group (AM 3)

419 Battery (MS 77)

437 Squadron, RCAF (MS 56)

437 Transport Squadron (MS 71)

439 Troop Carrier Group (11)

456th Parachute Field Artillery Battalion (AM 15)

501 Parachute Infantry Regiment (79), (AM 1)

504 Parachute Infantry Regiment (26), (83), (87), (89), (AM 11), (MS 74)

505 Parachute Infantry Regiment (26), (AM 11)

506 Parachute Infantry Regiment (88), (92), (103), (MS 74)

506th US Regiment (MS 46)

508 Parachute Infantry Regiment (26), (83), (AM 11), (AM 15)

512 Squadron, RAF (88), (104)

541 Squadron, RAF (6)

553 Field Company, RE (36), (66), (84), (MS 92)

570 Squadron, RAF (1), (27), (31), (72), (73), (85), (MS 44), (MS 47), (MS 57), (MS 81)

591 Parachute Squadron, RE (MS 83)

620 Squadron, RAF (85), (100), (MS 47)

644 Squadron, RAF (MS 11)

664 Squadron, RAF (AM 8)

878th (US) Aviation Engineering Battalion (MS 121)

Airborne Forward Delivery Airfield Group,  AFDAG (80)

Army Air Corps, AAC (12), (17), (21), (35), (106), (111), (116), (127), (MS 56)

Army Bureau of Current Affairs (113)

Army Catering Corps, ACC (64), (73), (80), (MS 42)

Army Dental Corps, ADC (MS 42)

Army Film and Photographic Unit, AFPU (12), (16), (22), (25), (30), (32), (38), (39), (45), (47), 54), (62), (73), (79), (94), (123), (126), (AM 12), (MS 39), (96), (MS 40), (MS 47), (MS 63), (MS 65), (MS 68), (MS 99), (MS 107), (MS 119), (MS 123), (MS 125)

Army Physical Training Corps,  APTC (114)

Corps of Military Police (MS 42), (MS 50)

Corps of Royal Engineers – zie Royal Engineers

Dorsetshire Regiment (The Dorsets) (8), (MS 7), (MS 46)

Dragoons Guards (AM 13)

Duke of Cornwall’s Light Infantry (AM 13)

GHQ Liaison Regiment (119), (127), (MS 109)

Glider Pilot Regiment (11), (12), (13), (17), (21), (29), (35), (40), (43), (44), (47), (53), (56), (58), (62), (63), (65) , (66), (72), (78), (80), (96), (97), (107), (112), (116), (125), (127), (129), (AM 3), (AM 5), (AM 11), (AM 12), (AM 14), (MS 31), (MS 39), (MS 43), (MS 44), (MS 56), (MS 68), (MS 73), (MS 76), (MS 83), (MS 98), (MS 106), (MS 122), (MS 124)

Grenadier Guards (89), (97), (121), (AM 11)

Guards Armoured Division (99), (AM 11), (MS 46), (MS 57), (MS 113)

Heavy Glider Conversion Unit (HGCU) (MS 76)

Household Cavalry (AM 11) (AM 13)

Intelligence Corps (MS 42)

Intelligence School 9 (IS 9) (AM 8), (MS 74)

Irish Guards (23), (34), (AM 11), (MS 46)

King’s Own Royal Regiment (Lancaster) (MS 118)

King’s Own Yorkshire Light Infantry (MS 106)

Light Warning Set Units No. 6080 (AM 4), (MS 44)

Light Warning Set Units No. 6341 (AM 4)

Military Provost Staff Corps (MS 42)

Ordnance Field Park (MS 95)

Oxfordshire and Buckinghamshire Light Infantry (132), (MS 98)

Pioneer Corps (80), (86), (MS 42)

Polish Carparthian Lancers (MS 106)

Queen’s Own Cameron Highlanders (7)

Queen’s Royal Regiment (MS 59)

Reconnaissance (MS 42)

Royal Air Force, RAF (71), (74), (90), (92), (96), (100), (101), (121), (129), (AM 12), (MS 7), (MS 44), (MS 45), (MS 46), (MS 47), (MS 51), (MS 53), (MS 57), (MS 65), (MS 67), (MS 76), (MS 79), (MS 81), (MS 88), (MS 93), (MS 105), (MS 106), (MS 113), (MS 126)

Royal Air Force ‘Air Liaison Group’ (AM 4)

Royal Air Force Association (105)

Royal Air Force Light Warning Units (80)

Royal Army Chaplains Department, RACh.D (82), (MS 42)

Royal Army Medical Corps, RAMC (8), (12), (14), (32), (44), (46), (76), (78), (79), (80), (87), (89), (92), (94), (103), (105), (106), (117), (122), (AM 4), (AM 8), (MS 23), (MS 32), (MS 42), (MS 53), (MS 59), (MS 64), (MS 65), (MS 79), (MS 80), (MS 83), (MS 98), (MS 105), (MS 107), (MS 113)

Royal Army Ordnance Corps, RAOC (73), (79), (80), (92), (103), (MS 42)

Royal Army Service Corps, RASC (56), (71), (73), (74), (78), (80), (85), (87), (90), (122), (MS 37), (MS 42), (MS 58), (MS 65), (MS 67), (MS 71), (MS 76), (MS 81)

Royal Artillery, RA (20), (47), (49), (76), (80), (90), (91), (103), (123), (AM 11), (AM 12), (MS 33), (MS 37), (MS 42), (MS 46), (MS 51), (MS 58), (MS 77), (MS 80), (MS 98), (MS 106), (MS 125)

Royal Australian Air Force, RAAF (MS 76)

Royal Berkshire Regiment (MS 108), (MS 116)

Royal Canadian 8th Princess Louise Hussars (MS 19)

Royal Canadian Air Force, RCAF (AM 11), (MS 71)

Royal Canadian British Columbia Dragoons (MS 19)

Royal Canadian Engineers, RCE (34), (36), (FB 36), (41), (114), (AM 11), (MS 51), (MS 92)

Royal Canadian Infantry Corps (AM 11)

Royal Corps of Signals (15), (29), (32), (41), (42), (50), (77), (80), (103), (MS 15), (MS 33), (MS 42), (MS 50), (MS 55), (MS 76), (MS 101)

Royal Electrical & Mechanical Engineers, REME (36), (65), (76), (100), (123), (131), (AM 4), (MS 42), (MS 95)

Royal Engineers, RE (34), (35), (FB 36), (41), (53), (54), (79), (82), (84), (92), (103), (MS 40), (MS 42), (MS 44), (MS 45), (MS 58), (MS 97), (MS 98), (MS 124)

Royal Inniskilling Fuseliers (MS 106)

Royal Irish Rifles (MS 106)

Royal Logistic Corps (74)

Royal Navy (MS 57)

Royal Postal Section (80)

Royal Regiment of Artillery (103), (AM 4), (MS 4)

Royal School of Artillery (24)

Royal Sussex Regiment (91), (AM 7)

Royal Ulster Rifles (89), (MS 71), (MS 106)

Royal West Kent Regiment (MS 41)

Screaming Eagles – zie 101 (US) Airborne Division

SHAEF (MS 36), (MS 74)

Somerset Light Infantry (109), (MS 105)

Special Air Service, SAS (51), (96), (107), (MS 27), (MS 29), (MS 45), (MS 53), (MS 57), (MS 58), (MS 74), (MS 118)

Special Operations Executive, SOE (10), (121), (MS 45), (MS 49)

The Panthers – zie 505 PIR

The Red Devils – zie 508 PIR

US Air Support Signal Teams (80), (97), (127)

US Army Air Force – USAAF (MS 67), (MS 74)

US Navy (47)

Wiltshire Regiment (AM 8), (MS 116)

Duitse legeronderdelen / German army units

 

 1. Battaillon Panzer Grenadier Regiment 21 (AM 15)
 2. Flottenstamm-Regiment (MS 67)
 3. / Jagdgeschwader 76 [I. / JG76] (MS 30)
 4. Jagdkorps (MS 30)
 5. Batallion Panzer Grenadier Regiment 21 (AM 11)
 6. Fallschirmjäger-Korps (AM 11)
 7. Schiffstamm-Regiment (2.S.St.R.) (MS 67)
 8. SS-Panzerarmee-Korps [II. SS-Panzer-Korps] (91), (AM 11), (AM 15), (AM 16), (MS 60), (MS 67), (MS 78), (MS 103), (MS 111), (MS 123)

III. Fallschirmjäger-Division (AM 11)

III. Jagddivision (AM 13), (MS 30), (MS 39)

III. / Jagdgeschwader 4 [III. / JG4] (AM 14)

 1. / Jagdgeschwader 54 [IV. / JG54] (MS 30)
 2. SS-Panzerdivision “Hohenstaufen” [Harzer] (20), (56), (68), (78), (93), (118), (123), (AM 11), (AM 15), (AM 16), (MS 2), (MS 14), (MS 60), (MS 62), (MS 67), (MS 70), (MS 73), (MS 78), (MS 84), (MS 103), (MS 104), (MS 111), (MS 118)
 3. SS-Panzerdivision “Frundsberg” [Harmel] (56), (64), (75), (80), (AM 10), (AM 12), (AM 15), (AM 16), (MS 14), (MS 46), (MS 60), (MS 78), (MS 84), (MS 103), (MS 111)
 4. Schiffstamm-Abteilung (10.S.St.A.) (110), (119), (AM 12), (AM 13), (MS 62), (MS 67), (MS 84), (MS 110)
 5. SS-Panzerdivision (AM 11)
 6. Schiffstamm-Abteilung (14.S.St.A.) (110), (MS 62), (MS 67), (MS 84), (MS 103)
 7. Armee [Leger] (MS 67), (MS 70)
 8. Panzergrenadier-Division (MS 103)
 9. Schiffstamm-Abteilung (16.S.St.A.) (MS 62), (MS 67)
 10. Panzergrenadier-Regiment  (MS 111)
 11. Schiffstamm-Abteilung (20.S.St.A.) (MS 62), (MS 67)
 12. Schiffstamm-Abteilung (26.S.St.A.) (MS 62), (MS 67)

LXIV. Armeekorps (MS 70)

 1. Infanterie-Division (MS 111)

LXXXVIII Armeekorps (MS 67)

 1. Panzerdivision ″Windhund″ (118), (MS 103), (MS 116)
 2. Artillerie-Regiment (AM 12)
 3. Infanterie-Division (MS 111)
 4. Infanterie-Division (MS 111)
 5. Volksgrenadier-Division (88), (103), (MS 74)
 6. Landesschütz-Division (AM 11)
 7. Infanterie-Division (MS 111)

Bataillon ″Wossowsky″ [″Wossowski″] (AM 12), (AM 13), (AM 14) (MS 84)

Bergungskommando (72)

Fallschirm Aufklärungsabteilung 12 (AM 11)

Fallschirm-Panzer-Ersatz- und Ausbildungs-Regiment, ″Hermann Göring″ (AM 12), (AM 13), (MS 84), (MS 110)

Fallschirm ″Lehr″ Stab (AM 11)

Feldkommandantur 642 [FK 642] (AM 15), (AM 16), (MS 123)

Feldwirtschaftskommando 10 (72)

Festung-Maschinengewehr Bataillon 37 [37e Duitse Zware Mitrailleur bataljon]  (MS 3)

Fliegerhorst Batallion 2 (AM 12)

Frundsberg Divisie – zie 10. SS-Panzerdivision “Frundsberg”

Grenadier-Regiment 1 ″Landstorm Nederland″ (AM 15)

Grenadier-Regiment (motorisiert) 60 (MS 103)

Grenadier-Bataillon 476 (MS 110)

Grüne Polizei (MS 63)

Heeresgruppe B [Legergroep B] (AM 16), (MS 111)

Hohenstaufen Divisie – zie 9. SS-Panzerdivision “Hohenstaufen”

Infanterie-Nachrichten-Regiment 510 (MS 72)

Kampfgruppe (MS 2)

Kampfgruppe ″Becker″ (AM 11)

Kampfgruppe ″Brinkmann″ (AM 13)

Kampfgruppe ″Euler″ (AM 11), (AM 13)

Kampfgruppe ″Greschick″ (AM 11)

Kampfgruppe ″Gropp″ (AM 15)

Kampfgruppe ″Harder″ (AM 15)

Kampfgruppe ″Harzer″ (AM 16), (MS 116)

Kampfgruppe ″Hermann″ (AM 11)

Kampfgruppe ″Knaust″ (118), (AM 12), (MS 123)

Kampfgruppe ″Krafft″ (80), (82), (85), (131), (MS 111), (MS 72), (MS 109)

Kampfgruppe ″Mielke″ – zie Panzer-Kompanie ″Mielke″

Kampfgruppe ″Möller″ (AM 15)

Kampfgruppe ″Peiper″ (92), (AM 11)

Kampfgruppe ″Sonnestuhl″ (AM 15)

Kampfgruppe ″Spindler″ (93), (AM 14), (AM 15), (MS 73), (MS 111)

Kampfgruppe ″Von Allwörden″ (AM 14), (AM 15)

Kampfgruppe ″Von Tettau″ (78), (94), (AM 12), (AM 13), (MS 67), (MS 68), (MS 84), (MS 103)

Kriegslazarett (117), (AM 15)

Kriegslazarett 1/686 (MS 84), (MS 110)

Kriegslazarett 4/686 (MS 84)

Kriegslazarettabteilung 613 (MS 84)

Kriegsmarine (93), (110), (MS 63), (MS 84), (MS 103), (MS 110)

Landesschützen-Bataillon 631 (MS 41)

Landstorm (AM 15)

Luftnachrichtendienst (AM 13)

Luftnachrichten-Regiment 201 (AM 13)

Luftwaffe (117), (132), (AM 12), (AM 13), (MS 30), (MS 39), (MS 46), (MS 59), (MS 63), (MS 84), (MS 86), (MS 92), (MS 103), (MS 104), (MS 105), (MS 110), (MS 111), (MS 117), (MS 118), (MS 123)

Marine-Auffanglager Zwolle (80), (MS 84)

Marine-Kampfgruppe 642 – zie Marine-Schützen Bataillon 250

Marine-Schützen Bataillon 250 (80), (MS 67), (MS 84)

Minier-Pionier Bataillon 346 (MS 40)

Minier-Pionier Bataillon 752 (MS 40)

Nachtjagdgeschwader I. (MS 110)

Organisation Todt (AM 16)

Ortskommandantur (AM 11), (AM 16)

Panzer-Kompanie 223 (AM 6)

Panzer-Kompanie 224 (68), (117), (AM 12), (AM 13), (MS 84)

Panzer-Kompanie ″Mielke″ (AM 12), (AM 14)

Panzer-Lehr Division (121)

Panzer-Ersatz- und Ausbildungs-Abteilung 11 (118)

Panzergrenadier-Regiment 156 (MS 116)

Panzerkorps ″Großdeutschland″ (MS 70)

Panzer-Regiment 22 (MS 60)

Pionier-Ersatz-Bataillon 26 (MS 84)

Pionier-Bataillon ″Arnheim″ (MS 84)

Pionier-Bataillon ″Glogau″ (MS 84)

Pionier Horchzug 16 (MS 84)

Propaganda-Ersatz-Kompanie ″Potsdam″ (MS 72)

Propagandakompanie (PK) (22), (38), (85), (AM 15), (MS 63), (MS 72)

Propagandakompanie Marine (PK/M) (93)

RAD 212/6 (64)

Reichsarbeitsdienst (RAD) (64), (MS 78), (MS 103)

Reichs-Rundfunk-Gesellschaft (RRG) (100)

Schwere Panzer-Abteilung 506 [Lange] (MS 70)

Schwere SS-Panzer-Abteilung 101 (121)

Sicherheitsdienst (100), (AM 8), (MS 100), (MS 117)

Sperrlinie ″Spindler″ – zie Kampfgruppe ″Spindler″

Sperrverband ″Harzer″ – zie Kampfgruppe ″Harzer″

SS-Bataillon ″Eberwein″ (AM 13,) (MS 110)

SS-Bataillon ″Schulz″ (AM 12), (AM 13)

SS-Junkerschule [Junior Leiders School] (MS 111)

SS-Landstorm Regiment Langemark (MS 111)

SS-Landstorm Regiment Nederland (MS 111)

SS-Panzer Artillerie-Regiment 9 (AM 15)

SS-Panzer-Aufklärungs-Abteilung 9 [Graebner] (93), (AM 11), (AM 14), (MS 78), (MS 101)

SS-Panzer-Aufklärungs-Abteilung 10 (MS 60), (MS 78)

SS-Panzergrenadier-Ausbildungs- und Ersatz-Bataillon 12 (53)

SS-Panzergrenadier-Ausbildungs- und Ersatz-Bataillon 16 (53), (131), (AM 14), (AM 15), (AM 16), (MS 39), (MS 52), (MS 80), (MS 103), (MS 123)

SS-Panzergrenadier-Regiment 20 (MS 111)

SS-Panzerjäger-Ausbildungs-Abteilung 2 (MS 68)

SS-Kriegsberichter-Abteilung 5 – zie Propagandakompanie

SS-Panzerjäger-Abteilung 9 [Von Allworden] (AM 11), (AM 14), (AM 15), (MS 111)

SS-Panzer-Regiment 9 (AM 11), (AM 15)

SS-Panzer-Regiment 10 (AM 12)

SS-Unteroffiziersschule ″Arnheim″ (AM 12)

SS-Unterführerschule ″Arnheim″ (AM 12), (AM 13), (AM 14), (AM 15)

SS-Wachbataillon 3 (AM 12), (AM 14), (AM 15)

Sturmgeschütz-Abteilung 280 (MS 70)

Sturmgeschütz-Brigade 280 [Kühme] (129), (AM 14), (AM 15), (MS 2), (MS 70)

Truppenübungsplatz ″Harskamp″[1] (AM 16)

Waffen-SS (131), (AM 11), (AM 13), (AM 15), (MS 63), (MS 84), (MS 103), (MS 113), (MS 118)

Wehrkreis IV (AM 11)

Wehrmacht (AM 15)

Westgruppe[2] – zie Kampfgruppe ″Von Tettau″

 

1e editie / edition, maart / March 2020

Samengesteld door / compiled by R.H.J. de Kwant, Zaandam

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt in enige vorm op enige wijze, hetzij electronisch mechanisch, door fotocopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de samensteller en/of copyrighthouders zoals deze bij het beeldmateriaal is opgenomen.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the permission in writting from the compilor and or the holders of the copyright of the images.

© Copyright R.H.J. de Kwant

 

[1] Waldlager Harskamp

[2] In Newsletter (78) reference is made to ‘Division  Von Tettau’. This is incorrect and should be Kampfgruppe “Von Tettau” or Westgruppe

In deze index is een overzicht opgenomen van meer dan 1.000 fotografische afbeeldingen, die in de afgelopen 40 jaar in de Nieuwsbrieven, de ministories en de Airborne Magazines van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum zijn gepubliceerd. Hierbij is een alfabetische volgorde van de fotograaf of rechthebbenden aangehouden, dit voorzover bekend of vermeld.

Verwijzingen naar de nummers van de betreffende uitgaven van de Vereniging, waar de afbeeldingen zijn opgenomen, zijn hierbij eveneens tussen haakje (..) vermeld. De onderschriften zoals opgenomen in Nieuwsbrieven / Ministories / Airborne Magazines zijn hierbij zoveel mogelijk volledig opgenomen. De gegevens weergeven tussen [..] zijn toevoegingen van de auteur.

Zonder vermelding

 1. Onbekend vliegtuig (1)
 2. Duif “William of Orange” (MS I)
 3. Dicken Medal (MS I)
 4. Parachutist met duivenkoker (MS I)
 5. Duitse tank in de Beneden-Weverstraat (MS I), (MS II)
 6. Ian Meikle (MS II)
 7. Stand Vereniging Vrienden van het Airborne Museum op Vliegveld Deelen tijdens de Open Dagen van de Koninklijke Luchtmacht (11)
 8. De plaats van de mortieropstelling in 1946. Beide zusjes Breman, destijds 11 en 15 jaar, staan bij de achterdeur (MS V)
 9. “Dick” Whittingham (MS V)
 10. Nobby Clarke (MS V)
 11. Frank McCormick (MS V)
 12. Het 64th Medium Regiment in actie. Dit zou in de nacht van Operatie BERLIN kunnen zijn (25/26 september 1944) (MS VII=VIa)
 13. Op 17 september 1944 wordt de vijftien maanden oude Okko Luursema tijdens het voorbijtrekken van een artillerie-eenheid op de Utrechtseweg bij Kivietsdel op de loop van een 6-ponder anti-tank kanon gezet en samen met een paar Britse soldaten door zijn moeder gefotografeerd (18)
 14. Veertig jaar later keert de heer Luursema terug naar dezelfde plek (18)
 15. Het 17-ponder anti-tankkanon bij de Oude Kerk in Oosterbeek, voorjaar 1945 (MS VIII)
 16. Sergeant Gliderpilot Hubert Rathband (foto van zijn krijgsgevangenenkaart) (MS VIII)
 17. De deelnemers aan “Operatie Tank Schilderen” op 25 mei jl. v.l.n.r. H. Berghege, C.J. de Haan (zittend), W. Jansen, H. Kloosterboer, R. Kloosterboer, P. van de Weg, H. v.d. Brand en M. Peters (19)
 18. Het 6e peloton, S Compagnie, 1e Parabataljon, september 1944 (MS IX)
 19. Kapitein Richard Bingley (MS IX)
 20. De door de Duitsers gebruikte RENAULT-tank op de Sonnenberglaan (MS X)
 21. George Anthony Hurdman op de plaats waar destijds het 17-ponder kanon stond opgesteld (MS X)
 22. Wandelclub “De Rijnkanters” met het Pegasus-embleem op de shirts tijdens de 3e Airborne Wandeltocht in 1949 (MS XII)
 23. “Scan” Boldon, Chief Medical Orderly in het Regimental Aid Post van het het 1st Airlanding Light Regiment (MS XV)
 24. Het huis van de familie ter Horst. De opname is van augustus 1944, een aantal weken voor de Slag om Arnhem begon (MS XV)
 25. Inkt-pen tekeningen van de vijf ‘commanders’ door Christien de Haans (26)
 26. Izak (Piet) de Vries in een achtergebleven brencarrier vlakbij de plaats van de smalle voetbrug over de sloot langs de uiterwaarden (MS XVII)
 27. Douglas Ford (No 1 Section, No 1 Platoon, A Coy, 11th Para Battalion) (MS XVII)
 28. “Argyle” op de westelijke oprijlaan van Hartenstein in het voorjaar van 1945 (MS XIX)
 29. De 5e Canadese Pantser Divisie overschrijdt op de Hommelseweg in het verlaten Arnhem de startlijn voor operatie “Dutch Cleanser” (MS XIX)
 30. Afscheidsparade [Sherman tanks 5e Canadese Pantser Divisie] op het vliegveld Eelde (MS XIX)
 31. Het hoofdbureau van Politie in de Boven-Beekstraat in Arnhem, waarin Bob Peatling zich enige weken verborg (MS XXII)
 32. De kamer van de NSB commissaris in het politiebureau met aan de wand foto’s van Hitlet en Mussert (MS XXII)
 33. Jan Penseel[1] (MS XXII)
 34. Bob Peatling met het echtpaar Penseel, 1945 (MS XII)
 35. IN MEMORIAM Generaal R.E. Urquhart C.B., D.S.O. (33)
 36. Captain John Lawson (MS XXIII)
 37. De papieren gulden (MS XXIII)
 38. De schrijver van deze Ministory [XXV], Cees Meijer, met zijn step achter zijn huis an de Weverstraat no. 20, een jaar voor de Slag om Arnhem (MS XXV)
 39. Deel van de landingzone “S” en “Z” aan beide zijden van de spporlijn Arnhem-Utrecht, vol met zweegvliegtuigen die op 17 en 18 september zijn geland. Het is jammer dat deze opname niet geheel scherp is. De opname is gemaakt door een vliegtuig van het US 7th Group Reconnaisance, in de namiddag van 18 september 1944. De pijl geeft de plek van het huis van Kelderman aan. De witte vlekken op de opname zijn bomkraters in de zanderige grond (MS XXVI)
 40. De familie Kelderman; de opname is van enige tijd na de oorlog. Van Links naar rechts: vader, Cees, moeder met een gast, en dochter. Op de achtergrond de spoorbaan (MS XXVI)
 41. Vier verschillende types van het F-S Fighting Knife (MS XXVII)
 42. Oktober 1940: Parachutisten van het eerste uur, uitgerust met de Thompson Sub Machine Gun 1928 op Ringway. 3e van links is Richard Bingley, tijdens de Slag om Arnhem Pelotonscommandant in het Eeste Para Bataljon MS XXIX)
 43. Na afloop van de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van hun 12 ½-jarig jubileum bij het Airborne Museum, poseren de heren Berry de Reus en Evert Vellinga met hun echtgenotes voor de fotograaf. Evert Vellinga is getooid met een van de twee Duitse VOPO-petten, die de Vereniging hem schonk voor zijn uitgebreide petten-collectie (41)
 44. Dokter Luitenant-Kolonel M.E.M. Herford (MS XXXII)
 45. Een PK-er in actie. De Leica IIIc is voorzien van de speciale Rasu (raamzoeker) (uit ‘Prestige de la photographie’, Philippe Fortuné Durand) (MS 63)
 46. In verband met de registratie in Berlijn was iedere fotograaf verplicht als eerste opname zijn eigen naam en onderdeel te fotograferen. P.K.-er Henisch gebruikte een schoolkrijtje een een wiel van een voertuig. Sommige collega’s hadden speciale geschilderde bordjes bij zich (uit ‘Prestige de la photographie’, Philippe Fortuné Durand) (MS 63)
 47. Een gesneuvelde P.K.-er in Rusland. Duidelijk is de Leica met de speciale Vidom zoeker zichtbaar. Op het zeil bevindt zich een tweede Leica voorzien van een tele-objectief (uit ‘Prestige de la photographie’, Philippe Fortuné Durand) (MS 63)
 48. Een bodemvonst van een Leica is uiterst zeldzaam (uit ‘Prestige de la photographie’, Philippe Fortuné Durand) (MS 63)
 49. Hans Ertl in Libië, 1941 (foto uit: ‘Hans Ertl als Kriegsberichter, 1939-1945) (MS 72)
 50. Louis hagen (portret op de achterkaft van Indian Route March) (MS 73)
 51. Deze totaal doorzeefde Renault AHN vrachtwagen stond vlak achter de voorgaande halfrups. Duidelijk te zien is de totaal verwoeste cabine. Een zwaar kaliber Brits wapen had de truck getroffen, en met mitrailleurs, stenguns en geweren maakten Airbornes een einde aan de carrières van de Duitse soldaten achter in de laadbak (Gelders Archief, Arnhem; negatiefnummer B8048/2) (MS 78)
 52. Dropkooi met Flea. Helaas is onbekend waar en wanneer de foto is gemaakt. (Uit “British Forces Motorcycles 1925-45”, door C.J. Orchard & S.J. Madden, Crown Copyright / A@AEEE Boscombe Down, NB 3383-6) (MS 85)
 53. Dropkooien op het terrein van de Royal Enfield fabriek te Edinburgh (uit “Royal Enfield Productions, a Proud War Record, uitgegeven in 1945 (MS 85)
 54. Dropkooi met Flea onder de romp van een Dakota. Helaas is onbekend waar en wanneer de foto is gemaakt. (Uit “British Forces Motorcycles 1925-45”, door C.J. Orchard & S.J. Madden, Crown Copyright / A@AEEE Boscombe Down, NB 3383-4) (MS 85)
 55. Poolse Para’s met een Vickers machinegeweer bij Driel, September 1944. Op de achtergrond zijn een voorwiel en een koplamp waarneembaar van een Flea (uit “De Polen van Driel”, door G.F. Cholewczynski, blz. 111) (MS 85)
 56. Tijdens de receptie ter gelegenheid van de heropening van het Airborne Museum op 20 september jl. [2009] laten de medewerkers van het museum Ingrid Maan, Berry de Reus en Suzanne Belleman hun drankje goed smaken. Ze hebben alle reden om te lachen, want het museum is op tijd gereed gekomen, mede door hun harde werken (116)
 57. Boerderij De Laar in 1940 (MS 116)
 58. Foto van een parachutist (MS 118)
 59. Noord-oostelijke hoek kruising Stationsplein – (Boven)bergstraat-Utrechtsestraat in 1939, met links op Bovenbergstraat 7 de ingang van Schoevers. (Bron: ‘Flatgebouw en Instituut Schoevers te Arnhem’, door W. Gerretsen; in Bouwkundig weekblad Architectura, 1939, p. 411 bibliotheek TU-Delft). Het vierkant geeft aan wat vermoedelijk de achtergrond is van figuur 1 (MS 118)
 60. Detail van linkerschouder en WW2 pip (MS 118)
 61. Ribbons van de General Service Medal en de Africa Star met 8th Army Clasp (MS 118)
 62. Bert Kuik (AM 5)
 63. Hans Kuik (AM 5)
 64. 12 juni 2015. Tijdens een bezoek aan de tentoonstelling ‘The last of the Tide’ in The Queens Gallery in Londen spreekt Prins Charles met Laurie Weeden, die als zweefvliegtuigpiloot op 6 juni 1944 deelnam aan de landingen in Normandië en in september 1944 aan de Slag om Arnhem (AM 5)
 65. Laurie Weeden tijdens een dit jaar [2015] op-genomen interview voor de BBC televisie (AM 5)
 66. Alex Koning uit Rozendaal heeft zich beschikbaar gesteld als nieuw bestuurslid van de VVAM (AM 8)
 67. Een glider geland in de buurt van de huidige camping “De Lindenhof”. Links de losgekoppelde staart (AM 9)
 68. Schema uit het voorschrift AP 2097A (AM 9)
 69. Quick Release Unit (AM 9)
 70. Rear Fuselage Attachment Brackets (AM 9)
 71. Linksboven de Ratel / Ratcher Spanner (AM 9)
 72. Instructie in de glider voor het losmaken van de staart (AM 9)
 73. Opgegraven vondsten, waaronder vier 75mm hulzen, een rek voor 75mm granaten, Britse veldfles, Britse spijkerbajonet en dekseltjes voor kokers waarin granaten werden vervoerd (MS 125)
 74. Hans Timmersman met een zojuist opgegraven rek voor drie 75mm granaten (MS 125)
 75. De oogst van de eerste opgraving op 28 juni 1997. Op de foto zijn o.a. zichtbaar een Britse pioniersschopje, drie rekken voor ieder drie 75mm granaten (‘klaverbladen’), een Britse parahelm, een 75mm granaathuls, een handgranaat en .303 munitie (MS 125)
 76. Opgegraven vondsten. Britse veldfles, tas, stukken van 75mm hulzen, .303 munitie, gespen, knopenschaar, lepel, staartstuk van een mortiergranaat (MS 125)
 77. Dick Timmerman met een zojuist opgegraven 75mm huls (MS 125)
 78. Willy Keus (l) en Wil Rieken (r), na afloop van de ceremonie in het Gemeentehuis in Oosterbeek, waar zij beiden werden benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ (AM 10)
 79. Op deze foto, die gemaakt is tijdens Harmel’s bezoek aan Adolf Hitler, waar hem het Ridderkruis bij het IJzeren Kruis verleend werd, is te zien dat het rechteroor van Harmel in verband zit (via Wybo Boersma) (AM 10)
 80. Hotel Dreijeroord in september 2017 (AM 11)
 81. De nieuwe buste van Generaal Sosabowski (AM 11)
 82. LZ Oboe met de brug over de Maas bij Grave linksboven in de foto (AM 11)
 83. Lt Thompson bij de brug van Grave (opname van schilderij) (AM 11)
 84. Browning en Gavin wachten 30 Corps op net ten wetsen van Overasselt (AM 11)
 85. Diorama van de Waal crossing in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Groesbeek (AM 11)
 86. Afbeelding 1 en 2. Op 24 september worden Quartermaster Sergeant-Major Dave Morris (rechter foto) en Luitenant-kolonel Marcin Rotter (linker foto: hij was Assistant Adjudant & Quartermaster general van de Poolse brigade) voor waarschijnlijk dezelfde villa ondervraagd door een Duitse officier (MS 127)
 87. Afbeelding 3. Huize/Pensioen Heuvel-oord aan de Emmastraat 31 in Oosterbeek. Op deze plaats zijn na de oorlog nieuwe huizen gebouwd en is de Beatrixweg aangelegd (MS 127)
 88. Afbeelding 4. Carr, Cook en Morris op de splitsing Weverstraat – Dam. De Dam loopt naar links, richting Fangmanweg (MS 127)
 89. Afbeelding 5. Filmfragment van David Morris, die wordt afgevoerd langs het huis Fangmanweg 35 (MS 127)
 90. Ridderkruis met Eikenloof en Zwaarden, slechts 159 toegekend tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een replica als afgebeeld kost slechts enkele tientjes, een orginele set minstens GBP 25.000 (AM 11)
 91. De Panzer IV waarvan waarschijnlijk de rupsband, recent gevonden bij de brug, afkomstig is (AM 12)
 92. Het anti-tankkanon Gallipol 2 schakelt een Char B uit bij Koude Herberg (AM 12)
 93. Cap badge Border Regiment (AM 12)
 94. Landing Zone S. 1 Border landde in het zuidelijke deel, met de rendez-vous linkonder in beeld (AM 12)
 95. Iconische foto 23 Mortar Platoon (AM 12)
 96. Major Neill, commandant van C Coy en Lt McCartney in hun opstelling aan de Van Lennepweg [GA 1560 – 5853] (AM 12)
 97. Anti-tankkanon Arras met daarachter de uitgeschakelde Char B voor de opstelling van D Coy (AM 12)
 98. Uitgeschakelde Char B bij Koude Herberg [Seeger: Bild 101I-590-2331-06] (AM 12)
 99. Reenactors tijdens de battlefield tour over The Border Regiment op 6 oktober (AM 13)
 100. VVAM-bestuursleden Otto van Wiggen en Erik Jellema voor het hoofdkwartier van Sosabowski aan de Molenstraat in Driel (AM 13)
 101. Zonder onderschrift (AM 13)
 102. Zonder onderschrift (AM 13)
 103. Zonder onderschrift (AM 13)
 104. Zonder onderschrift (AM 13)
 105. Objecten aangetroffen op de akker tussen de Westerbouwing en de Veerweg (AM 13)
 106. Spreker Florian Huiskamp over de rol van Sosabowski vóór en tijdens de slag (AM 13)
 107. Sosabowski inspecteert zijn troepen (AM 13)
 108. Pauze tijdens de thema-avond in ’t Huukske (AM 13)
 109. 2006: Koningin Beatrix reikt in Den Haag de Militaire Willems-Orde uit aan de 6 Brygada Powietrznodesantowa, de 6e Parachutisten-brigade uit Krakau, de opvolger van de 1e Brigade (AM 13)
 110. Bezoekers op de Airborne begraafplaats (AM 13)
 111. Albin Krzysik (AM 13)
 112. Krzyz Walecznych 1939-1940 (AM 13)
 113. Poolse Highland Rifle Brigade (AM 13)
 114. Teun van Ingen (AM 13)
 115. Uitstallingen van leden op de Airborne Day 2018 (AM 13)
 116. De Orde van de Witte Adelaar (AM 13)
 117. Olieverfschilderij van Maj. Gen. S. Sosabowski in het Muzeum Wojska Polskiego, Warschau, Polen (AM 13)
 118. De stukken van B Troop bij de noordelijke brugoprit in Arnhem (AM 14)
 119. Eugène Wijnhoud tijdens zijn lezing (AM 14)
 120. 6-ponder op de Utrechtsweg [zie ook Lt. P. McFarlane] (AM 14)
 121. Timmermans op de exacte locatie van de aanslag op nazileider Heydrich in Praag (AM 14)
 122. De baan van één van de kogels die Kussin doodden (AM 14)
 123. Luminol-onderzoek in de Vlokhovense kerk (AM 14)
 124. Zimmerit-productie (AM 14)
 125. Temidden van het onderzoeksmateriaal voor de ‘smoking-gun’-theorie bij Wageningen University & Research (AM 14)
 126. Grondmosters in de collectie van Timmermans (AM 14)
 127. Stralingsmeting op een nog steeds radioactieve ‘marker disk’ uit WOII (AM 14)
 128. Captain Hector Montgomery, 2 I/C van B Coy voor Newport Stables, Melton Mowbray (AM 14)
 129. Captain Harkess, de brigade RASC-officier, in Knossington, met op de achtergrond de kerk (AM 14)
 130. In het boekwerkje Ben jij bij het parachutespringen geweest? Airborne herdenkingen bij Ede van Gerard Gijsbertsen is een zeldzame foto opgenomen van de pathfindermarkeringen op de Ginkelse Heide, vlakbij het tracé van de A12 die toen werd aangelegd (AM 14)
 131. Sidney Jary (AM 14)
 132. Mannen van de 43. Division in Nederland op 18 september 1944 (AM 14)
 133. Het monument voor Hurrell, 60 meter oostelijk van zijn veldgraf (AM 14)
 134. F/S William Hurrell (AM 14)
 135. Het graf van Hauptman der Schutzpolizei Berthold Vetter, commandant van de 11. Kompanie, die tijdens de slag sneuvelde (MS 131)
 136. Roger Beets (AM 15)
 137. Zonder onderschrift (AM 15)
 138. Zonder onderschrift (AM 15)
 139. Eusebiussingel 9, Arnhem (AM 15)
 140. Da Costastraat 5, Arnhem (AM 15)
 141. Hoek Huissenstraat en Orchislaan, Arnhem (AM 15)
 142. Graf 20.B.7 (AM 15)
 143. Utrechtsestraat 85 (AM 15)
 144. Braamweg 1, Arnhem. Villa Heselbergh (AM 15)
 145. Amsterdamseweg 461, Arnhem (AM 15)
 146. Klingelbeekseweg 69, Oosterbeek (AM 15)
 147. Benedendorpsweg / Klingelbeeksweg, Oosterbeek (AM 15)
 148. Weverstraat 181, Oosterbeek (AM 15)
 149. Benedendorpsweg 194, Oosterbeek (AM 15)
 150. Kruispunt Utrechtseweg-Wolfhezerweg, Oosterbeek (AM 15)
 151. Johannahoeve 4, Oosterbeek (AM 15)
 152. Wolfhezerweg 17, Wolfheze (AM 15)
 153. Veerweg, Renkum (AM 15)
 154. Valkhof, Nijmegen (AM 15)
 155. Groesbeekseweg 152, Nijmegen (AM 15)
 156. Bospad, Groesbeek (AM 15)
 157. De Montihnylaan 18, Langerak (AM 15)
 158. Major General Roy Urquhart (AM 15)
 159. Mannen van 2nd South Staffordshire Regiment onderweg naar Arnhem. De foto is genomen op de Utrechtseweg tussen De Oude Herbergh en Hartenstein (AM 15)
 160. Brigadier Philip Hicks (AM 15)
 161. SS-Sturmbannführer Ludwig Spindler (AM 15)
 162. Robbie Gunther op achtjarige leeftijd (AM 15)
 163. Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg (Grindweg) nr. 25 (AM 15)
 164. Pte George William Layton (AM 15)
 165. l.n.r. Sarah Heijse (directeur-bestuurder museum), burgemeester Agnes Schaap, Jory Brentjes (conservator) (AM 16)
 166. l.n.r. Jessica Zoutendijk- van de Sman, Bart Bijl, Gido Hordijk, Jelle Hofs (AM 16)
 167. Leden van de vereniging War Department Living History – The Border Regiment tijdens de ‘Boekenbeurs 2.0’ die de VVAM op 13 april 2019 organiseerde (2) (AM 16)
 168. Embleem Reconnaissance Corps (AM 16)
 169. Het dorpje Ruskington, Lincolnshire (England), waar het squadron was gelegerd in Nissenhutten. Het eerste gebouw rechts was ook in gebruik bij de eenhied (AM 16)
 170. Groepsfoto genomen in Ruskington (AM 16)
 171. De locatie waar C troop met de haastig ingerichte verdediging van SS-Panzergrenadier-Ausbildungs- und Ersatz-Abteilung 16 van Krafft in gevecht raakte. De coup de main werd hier al in een vroeg stadium in de kiem gesmoord (foto uit 1946 of 1947) (AM 16)
 172. Veteranen van A Company bij het Airborne Monument in Heelsum (MS 132)
 173. Mount Langdon en Two Sisters (MS 132)
 174. Mount Langdon vanuit het westen (MS 132)
 175. Mount Langdon vanaf de startlijn van B Company (2) (MS 132)
 176. Voortzetting van de aanval door A Company (MS 132)
 177. Voortzetting van de aanval door A Company (MS 132)
 178. A Company neemt het gevecht over vanaf hier (MS 132)
 179. Na de battlefield tour bij Schoonoord in Oosterbeek. Links: Erik Jellema. Rechts: Otto van Wiggen (MS 132)
 180. Zonder onderschrift (AM 16)
 181. De Flying Flea die in 2007 werd opgegraven (AM 16)
 182. Samenstelling van de ‘Poolse’ dropkooi (AM 16)
 183. Zonder onderschrift (AM 16)

 

No I PTS

 1. Op RAF Ringway, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog Britse militairen hun parachutistenopleiding kregen, werden de eerste parachutesprongen gemaakt uit een grote mand, die onder een ballon was gehangen (131)

 

13 Squadron, US 7 PH Group

 1. Luchtfoto van het gebied ten zuiden van de spoorwegovergang bij de Buunderkamp genomen in de middag van 17 september 1944, enkele uren na het bombardement op Wolfheze en omgeving. De twee op de foto zichtbare Horsa gliders en paar parachutes zijn geland tussen de bomkraters. De brede lichte streep bovenin de foto is de spoorlijn Utrecht – Arnhem. Evenwijdig daaraan loopt de Parallelweg. Deze maakt in de linkerbovenhoek van de foto een haakse bocht naar het zuiden en heet vanaf dat punt de Telefoonweg. Iets ten noorden van de haakse bocht staat het huisje van de familie Kelderman. Individuele bominslagen zijn vooral op een donkere achtergrond duidelijk zichtbaar. De in oktober 2014 gevonden bom lag iets ten zuiden van de Parallelweg in het lichtgekleurde deel van de foto (AM 3)

 

Airborne Assault (Duxford), Collectie

 1. Persoonlijkheden uit de hele wereld waren aanwezig bij de première van Theirs is the Glory. Eerste Minister Atlee koopt een programma van Anje van Maanen, een meisje uit Oosterbeek (MS 106)

 

Airborne Forces Museum

 1. Major Timothy tijdens een oefening samen met Amerikaanse parachutisten in 1942 (124)

 

Airborne Museum, Collectie

 1. De “Tiger” bleek in werkelijkheid een gemotoriseerd kanon te zijn, een z.g. Stüg III G. (MS V)
 2. Ook de Poolse Para Brigade gebruikte handkarretjes van het type waarvan er onlangs een voor het Airborne Museum werd aangekocht (37)
 3. Manschappen van de Eerste Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade met een radio-zendontvanger in een boomgaard bij Driel. Deze en andere apparatuur zal te zien zijn op de expositie over de verbindingen tijdens de Slag om Arnhem, die van 22 maart tot 22 april in het Airborne Museum wordt gehouden (41)
 4. Een tijdens de Tweede Wereldoorlog gemaakte foto toont het oprichten van een antenne van een ‘Light Warning Set’ (59)
 5. Jacobus (“Jaap”) Groenewold, tweede luitenant der infanterie, 1942/1943 (MS 49)
 6. Een van de vele foto’s van Britse krijgsgevangenen die door PK-fotografen bij Arnhem werden gemaakt. Dit soort beelden vormden ideaal Duits propagandamateriaal. (fotograaf onbekend; uit “SS Leitheft” No. 11, 1944) (MS 63)
 7. Tijdens de gevechten in het Benedendorp in Oosterbeek worden op 24 september 1944 Jimmy Kerr, Harold Cook en Dave Morris door de Duitsers krijgsgevangen gemaakt. Terwijl ze worden afgevoerd, maakt een Duitse oorlogsfotograaf een foto van hen op de hoek van de Weverstraat en De Dam (84)
 8. Het wrak van de Stirling LJ 883 in het gebied Planken Wambuis, waarschijnlijk gefotografeerd in oktober 1944. Rechts vooraan het veldgraf van Flying Officer (Air Bomber) Ernest C. Brown (85)
 9. Een geallieerde luchtfoto van de verkeersbrug te Arnhem, gemaakt op 18 september 1944 (Crown Copyright) (MS 78)
 10. Majoor A.M.J. Perkins, commandant van het 4th Parachute Squadron, Royal Engineers (MS 83)
 11. Het einde van een aanval met Duitse pantserwagens op de Rijnbrug in Arnhem (MS 90)
 12. Lieutenant-Colonel M.E.M. Herford RAMC (MS 113)
 13. Winter 1944/1945. Father D. McGowan leidt een begrafenis in een krijgsgevangenkamp (Dulag-Luft) bij Wetzlar in Duitsland (MS 113)
 14. Het Airborne Museum ‘Hartenstein’ in Oosterbeek (AM 1)
 15. Huize ‘Hartenstein’ in 1945 (AM 1)
 16. Tijdens de jaarlijkse herdenking van de Slag om Arnhem springen parachutisten boven de Ginkelse Heide (AM 2)
 17. Marieke Helsen, de nieuwe conservator van het Airborne Museum (AM 2)
 18. Airborne Begraafplaats, Oosterbeek, 25 september 1944. Tijdens de eerste herdenking van de Slag om Arnhem leggen kinderen bloemen op de graven van de gesneuvelde militairen (AM 3)
 19. Evacuatie van Arnhem, september 1944. Burgers vluchten de stad uit. In de berm zit de zwangere Beb Timmerman, zij vlucht met man en kinderen (niet op foto) in gezelschap van Jan en Emmie Willemsen en hun kind, die op de foto staan (schenking 2015) (AM 4)
 20. Een van de smocks die niet in Wilson’s boek voorkomt, is die van generaal Urquhart, die nu wordt tentoongesteld in het Airborne Museum in Oosterbeek. Op de foto draagt Generaal Urquhart deze smock, waarvan het model afwijkt van de standaard model. De foto, waarop Lance Corporal J. Tofield salueert voor generaal Urquhart, werd in december 1944 gemaakt bij Fulbeck Hall in Lincolnshire (AM 4)
 21. Hendrika van der[2] Vlist met haar hond, gefotografeerd in de tuin van haar huis aan de Paul Kugerstraat in Oosterbeek. De foto dateert uit ongeveer 1970 (AM 5)
 22. Het Airborne Museum op een zomerse dag (AM 6)
 23. Kort na de 2e Wereldoorlog richtte de bevolking van Driel een eenvoudig gedenkteken op ter ere van de Eerste Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade. In 1961 werd het huidige monument onthuld (AM 6)
 24. Als herinnering aan de luchtlandingen op 17 en 18 september 1944, bouwde een aantal burgers van Heelsum in september 1945 aan de oostkant van het dorp een monument. Dit gedenkteken werd vervaardigd uit materiaal, dat na de Slag om Arnhem was achtergebleven, zoals een 6-ponder anti-tankkanon, containers, granaathulzen, geweren en helmen (AM 7)

 

Allan, Gordon

 1. 13 juli 2004. Arnhem-veteraan Frank Moore geeft op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek een demonstratie van de door hem ontworpen motormaaier (95)

 

Ammerlaan, Frans

 1. Frans Ammerlaan bezig met het fotograferen van alle grafstenen op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek, voor de nieuwe website over gesneuvelde Britse en Poolse militairen (foto via Frans Ammerlaan) (89)

 

Anker, Marcel

 1. Tijdens de wandel-excursie op 18 mei jl. geeft Robert Voskuil aan de hand van een luchtfoto uitleg over de posities van het Light Regiment Royal Artillery rond de Oude Kerk in Oosterbeek (55)
 2. Arnhem-veteranen op het kerkhof van Becklingen: McConville, Stewart, Baker, Brooks, Shaw, Kemp en Crabtree (12 oktober 1997) (MS 59)

 

Arts, J. / BHIC- D. Scholten (collectie)

 1. In juni 1946 worden de wrakstukken van de Stirling LJ 833 uit de Maas gehaald en op de oever opgestapeld (100)

 

Bachenheimer – Betry, Ethel

 1. Soldaat 1e klas Ted Bachenheimer, Fort Bragg (USA), begin 1942 (MS 74)

 

Bakker, Robert (SPIBA)

 1. Geremde eenvoudige lorrie (MS 130)

 

Bal, Jenneke

 1. In de studio van Bal Bedrijfsvideo werken Berry de Reus en Joop Bal aan de audio-visuele presentatie voor het vernieuwde Airborne Museum (53)

 

Bauer, Anneliese

 1. Bootsman Alfred Steckhan (80)
 2. Alfred Steckhan met vrouw en kinderen (MS 84)

 

Beets, Roger

 1. Ben Kolster, voorzitter van de Vereniging van de Vrienden van het Airborne Museum, overhandigt een van de eerste exemplaren van de Roll of Honour aan Peter Wilkinson, Leader of the 2011 Pilgrimage. Links Johnny Peters, voorzitter van de AVC (124)

 

Berends, Peter

 1. Een foto van ‘Mary of Arnhem’ uit een krant van 16 mei 1945, genomen kort nadat ze gevangen was genomen (102)

 

Bergh, Leo v.d. (Oss)

 1. De karakteristieke, bijna acht meter hoge, staart van de Harense Stirling. Vóór het richtingsroer is het kenmerkende rood-wit-blauwe herkenningsteken geschilderd, dat aangeeft dat het toestel van de RAF is. Onder de staart bevindt zich een beugel die is aangebracht om bij abnormale vliegbewegingen tijdens het slepen van een zweefvliegtuig, de romp te beschermen tegen het snijdende geweld van de strakgespannen trekkabel. Dit geeft aan dat het om een transportuitvoering gaat van een Short Stirling bommenwerper. Ook illustreert deze foto op fraaie wijze het gezegde: het venijn zit in de staart. Daar bevindt zich een geschutskoepel met een 0.303 Browning machinegeweer (vier lopen). Deze foto (gemaakt op zondag 24 september 1944 door Leo v.d. Bergh uit Oss) is vanuit een artistiek en historisch oogpunt gezien volgens ons een voltreffer (MS 81)
 2. Een op zijn zondags uitgedoste lokale bewoner accentueert ongewild de machtige proporties van de romp en de imposante motoren van de Stirling die op 19 september 1944 een noodlanding bij Haren maakte. Het gaat hier om een stermotor van het type Hercules. Elk van de vier motoren is goed voor minstens 1000 paardenkrachten. Let op de karakteristieke verwrongen propeller die al malend in onzachte aanraking kwam met de Harense klei. Gebogen, maar niet gebroken. Wat een symboliek! (foto 24 september 1944) (MS 81)

 

Beveren, Arthur van

 1. Op 19 september 2014 bezocht Mike Sosabowski, kleinzoon van de Poolse Generaal-majoor Stanislaw Sosabowski, het Airborne Museum om daar de onderscheiding de ‘Bronzen Leeuw’ van zijn grootvader te lenen. Mike wilde die onderscheiding dragen tijdens de herdenking voor de Poolse Brigade die op zaterdag 20 september [2014] in Driel plaats vond (AM 3)
 2. Harold Padfield overhandigt het eerste exemplaar van zijn boek ‘Twelve Mules and a Pegasus’ aan Marieke Helsen, Conservator van het Airborne Museum (AM 3)

 

BIDKL

 1. Soldaat Lewis Curtis van het 5th Battalion, The Wiltshire Regiment, die op 2 oktober 1944 sneuvelde in het gebied van de Schuytgraaf, oostelijk van Driel. Zijn stoffelijke resten werden pas in 2003 gevonden. Op 3 oktober 2012 werd hij met militaire eer herbegraven op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek (128)

 

Bink, M.

 1. Zonder onderschrift (3) (AM 16)

 

Boekhorst, Roland

 1. De Britse patroon met het berichtenformulier die in maart van dit jaar door de heer M. Verhoef werd gevonden langs de Johannahoeveweg (71)
 2. Drie vrijwilligers aan het werk voor de expositie ‘Ontsnapping over de Rijn’. V.l.n.r. Barry Tijssen, die helaas op 17 februari 1999 overleed, Jaap Jansen en Theo Diepenbroek (74)
 3. De gerestaureerde 22 radioset die bijna 50 jaar na de Slag om Arnhem werd opgegraven op de hoek van de Kneppelhoutweg en de Hoofdlaan in Oosterbeek (76)
 4. Het ‘Mae West’ reddingsvest dat tijdens de bevoorradingsvluchten boven Oosterbeek werd gedragen door Flight Engineer T. Haig (85)
 5. Het vaantje dat Kees Bolderman op 21 september 1944 van een Duitse tank afhaalde, ligt nu in het Airborne Museum in Oosterbeek. Tot welke eenheid behoorde dit panservoertuig? (MS 75)
 6. Radiozendontvanger van het type WS 38, die onlangs bij Driel werd opgegraven (89)
 7. De Eureka MK II Transmitter-Receiver TR 3174, die het Airborne Museum onlangs in bezit kreeg (100)
 8. De bevoorradingsmand met daarop de letter “T” die tijdens de Slag om Arnhem voor het droppen van munitie werd gebruikt en die na de oorlog diende als wieg (100)
 9. De bevoorradingsmand die meer dan zestig jaar in de school aan het Postpad in Oosterbeek heeft gestaan (110)
 10. Een klein deel van de collectie die door een particuliere verzamelaar werd nagelaten aan het Airborne Museum (AM 1)
 11. Het Eureka baken in het Airborne Museum. Links het door de VVAM aangekochte voedingseenheid (AM 4)
 12. Een van de twee in 2015 gevonden trommelmagazijnen van de Franse Châtellerault M31 (Mle31) mitrailleur uit de Char B tank. De munitie is in het magazijn ontploft (AM 6)
 13. De helm van George Lomas van het 11th Parachute Battalion, die in het najaar van 1944 werd gevonden op de Ginkelse Heide (AM 7)

 

Boelens, Jan

 1. Op 10 augustus [2012] ontving Paul Tirion (rechts) in het Airborne Museum de erepenning van de gemeente Renkum uit handen van Burgemeester Gebben (127)

 

Boersma, Wybo

 1. Fulbeck Hall in Lincolnshire, in 1944 het hoofdkwartier van het 1st British Airborne Division, gefotgrafeerd tijdens het weekend van 15 en 16 juli 1995, toen het in het teken stond van ‘The Forties’ (60)
 2. De ‘S’-phone, die het Airborne Museum onlangs van de heer Henk van de Brand in permanente bruikleen kreeg (70)
 3. Directeur van het Airborne Museum Wybo Boersma neemt van Cees van den Bosch de medailleset in ontvangst, die toebehoorde aan de in oktober van het vorige jaar overleden ex-Air Despatcher Ron Clancy (82)
 4. Oosterbeek, restaurant Schoonoord, 7 oktober 2001. Stuart Eastwood ontvangt uit handen van Eugène Wijnhoud een fles Airborne bier als dank voor zijn interessante lezing over de geschiedenis van het 1st Battalion, The Border Regiment (84)
 5. Tijdens de excursie naar de Betuwe op 2 november van het vorig jaar geeft Geert Maassen (tweede van links) uitleg (89)
 6. 22 november 2005. Wybo Boersma ontvangt uit handen van de Britse Ambassadeur in Nederland, Mr. Lyn Parker, de versierselen die behoren bij de Britse koninklijke onderscheiding ‘Member of the British Empire’ (101)
 7. Tijdens de VVAM excursie naar Engeland werd de groep ontvangen in Southwick House, het voormalige hoofdkwartier van generaal Eisenhower tijdens D-day. Bij de grote kaart van het invasiegebied werd uitleg gegeven over de planning en uitvoering van de invasie op 6 juni 1944 (111)
 8. De in 1992 door de Vereniging Vrienden aangekochte De Vry filmcamera, wordt door Jan Smits, voorzitter van de VVAM, overgedragen aan Aad Groenweg[3], bestuurslid van de Stichting Airborne Museum. Rechts: penningmeester van de VVAM, Rinke Fennema (MS 99)
 9. Op het vliegveld Teuge staat de door de VVAM gehuurde DAKOTA gereed om met een groep leden en introducés een rondvlucht te maken boven Arnhem en omgeving (122)
 10. 25 juli 2011. Eric van Tilbeurgh ontvangt een hoge Poolse onderscheiding. Op de foto v.r.n.l. Eric Tilbeurgh, zijn echtgenote Ewa Malyanska-van Tilbeurgh en de Poolse ambassadeur (123)
 11. Op 17 maart [2012] werd Chris van Roekel benoemd tot Ere-voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum. Robert Voskuil overhandigde hem de oorkonde, die behoort bij deze benoeming (126)
 12. De Nederlandse commando Gobetz van No 2 (Dutch) Troop (126)
 13. 23 maart 2013. Wil Rieken ontvangt uit handen van Ben Kolster de oorkonde, die behoort bij haar benoeming tot ‘Lid van Verdienste’ (130)
 14. Met behulp van een behendigheidsspel op een beeldscherm gaan kinderen na welke kleuren parachutes in september 1944 werden gebruikt bij het droppen van voorraden (130)
 15. De Nederlandse commando Herman Gobetz op weg naar Zuid-Afrika in 1945 (130)
 16. Herman Gobetz op 89-jarige leeftijd ten tijde van de plechtigheid, waarbij hij alsnog zijn onderscheidingen ontving voor de acties waaraan hij tijdens de Tweede Wereldoorlog deelnam (130)
 17. Eureka baken met antenne (AM 4)
 18. Brits tropentenue, dat gedragen is door een Luftwaffe militair bij het Duitse Afrika Korps, met op de mouw een ‘Kriegsberichter’ armband (AM 6)
 19. Voorzijde van het ‘3-heksenembleem’ (AM 8)
 20. De Arnhemse Rijnbrug en omgeving, enkele jaren geleden gefotografeerd vanuit een historische C-47 (Dakota) door Wybo Boersma (AM 10)
 21. De helm van generaal-majoor Heinz Harmel. In maart 1943 werd SS-Obersturmbannführer Heinz Harmel bij gevechten in Rusland, gewond aan zijn oor. Duidelijk is te zien dat bij de helm aan de rechterzijde in de onderrand een gat zit, ten gevolge van een scherf- of kogelinslag, die ook de verwonding veroorzaakte (AM 10)
 22. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw bracht de gepensioeneerde generaal-majoor Harmel verschillende keren een bezoek aan het Airborne Museum. Wybo Boersma, hier gekleed in een opvallende trui, leidde hem meestal rond. Geheel links de heer Ben de Vries, die toen voorzitter was van de Stichting Airborne Museum (AM 10)
 23. Een overzicht van de grote zaal tijdens de boeknbeurs op 17 juni (AM 10)
 24. Battle dress van Major John Waddy, commandant van B Company, 156 Parachute Battalion, The Parachute Regiment (AM 14)
 25. Herkenningsplaatje prisoner of war (AM 14)

 

Bolderman, J.C.L.

 1. Van Kees Bolderman is geen jeugdfoto beschikbaar en daarom plaatsen we een portret uit 1950. Hij is dan 20 jaar, en korporaal der 1e Klasse bij de Koninklijke Landmacht in Indonesië (MS 75)

 

Bollee – Bégram van Eeten, Fiep

 1. Het houten huis van de familie Bégram van Eeten aan de Utrechtseweg 269 in Oosterbeek (MS 91)
 2. De zusjes Marion (links) en Fiep (rechts) Bégram van Eeten op een foto uit ca. 1930. Op de achtergrond het huis van boer Rossenburg (MS 91)
 3. 1947. De heer en mevrouw Bégram van Eeten (uiterst rechts en links) zitten voor hun huis thee te drinken met kapitein Blaauw (tweede van links) en mevrouw de Brauw (MS 91)

 

Booty, Jasper

 1. Het neerkomen van de Poolse gliders op LZ “L” werd gefotografeerd door Kapitein Jasper Booty van het Hoofdkwartier 4e Para Brigade (MS XI)
 2. Tijdens het verblijf in “The Hollow” (een aantal inzinkingen in de bossen van de Bilderberg) zag kapitein Jasper Booty, de staff Captain, kans met zijn privé-camera een foto te maken van brigadier John Hackett ( r) en kapitein B.A.B. Taylor, de Battery Captain van de 2nd Airlanding Light Battery, Royal Artillery (20 september 1944) (MS 58)
 3. 19 september 1944. Een HORSA glider landt met materiaal voor de Poolse Parachutisten Brigade op de landerijen bij Johannahoeve (LZ ‘L’). Op het terrein zijn voorraden zichtbaar, die de vorige dag per parachute zijn gedropt. Dit is een van de foto’s die tijdens de Slag om Arnhem werden gemaakt door kapitein Jasper Booty, die diende bij de staf van het hoofdkwartier van de 4e Parachutisten Brigade. Booty gebruikte hiervoor zijn privé camera. Ook de volgende dagen van de strijd fotografeerde hij regelmatig. Een paar van zijn foto’s publiceren we in deze tweedelige Ministory (MS 108)
 4. Een van de foto’s die Captain Jasper Booty met zijn privé camera maakte tijdens de tocht van de 4e Brigade door de bossen ten noordwesten van Oosterbeek. Links Brigadier Hackett met in zijn hand een microfoon van een zendontvanger. Voor hem op de grond een kaart van het operatiegebied. Op de achtergrond een jeep waartegen enkele mannen zitten (MS 109)
 5. Nog een foto uit de serie van Jasper Booty die werd genomen in de bossen van de Bilderberg. Op de voorgrond ligt Brigade Major Bruce Dawson en achter hem een onbekende militair. Beiden zoeken dekking tegen de Duitse beschietingen. Omdat Dawson eerder gewond geraakt was, zit zijn rechterarm in een draagverband. Kort nadat deze foto was genomen werd Dawson dodelijk getroffen. Hij werd terplaatse begraven in een veldgraf (MS 109)

 

Booys, P.J. de

 1. Een van de wrakken van de SPWs. Het is een Sd.Kfz.250/1 neu, en het is duidelijk door het uitschot aan de rechtervoorzijde dat het aan de linkerzijde is getroffen: de granaat ging er dwars doorheen (Gelders Archief, Arnhem; negatiefnummer B1620-30/3A) (MS 78)

 

Bosman, A.V.A.J.

 1. Foto van het veldonderzoek: de schuilkelder (AM 16)

 

Bremen, fotobureau van

 1. Zaterdag 22 september 1984. Kardinaal Simonis tijdens de mis bij het Poolse Airborne Monument in Driel (FB 16)

 

Brink, Horst (collectie)

 1. September 1944. Een StuH. 42G rijdt de Van Eeghenweg op, vanaf de Weverstraat (voorgrond) in Oosterbeek. Op de hoek ligt het lichaam van een gesneuvelde Britse militair (MS 70)

 

Brooks, Stan

 1. Italië 1943; 8th Platoon, C-Comapny, 2nd Para Battalion. Stan Brooks staat geheel rechts; nasst hem Frank Goozee (MS 59)

 

Buggenum, David van

 1. Hans Timmerman tijdens de opgraving van de stoffelijke resten van een Duitse militair Johann Peter Grabowski op de Westerbouwingheuvel bij Oosterbeek in april 2008 (MS 110)
 2. Trouwring en uniformknoop van Johann Peter Grabowski (MS 110)

 

Buist, Luuk jr (collectie)

 1. S/Sgt. Cawthray (MS 44)
 2. L. Weeden, Staff Sergeant, The Glider Pilot Regiment, 2080390 (MS 122)
 3. Zegevierende Landstormers aan het einde van de slag (MS 131)

 

Bundesarchiv Koblenz

 1. September 1944, na de Slag om Arnhem. Te midden van krijggevangen Britse soldaten loppt (links) een “sergeant/signaller” van het Reconnaissance Squadron in Ellekom. Op zijn rechtermouw van boven naar beneden: een reepje tartan (is/was hij een Schot?) en de emblemen 2 en 24-13. Waarom zit RECONNAISSANCE niet boven aan de mouw? Rechts naast de “signaller” loopt Lance Corporal J.C.O. Lothian, “company clerk” van de C-Company van de K.O.S.B., zònder tartan (MS 42)
 2. Een Duitse Schützenpanzerwagen (type Sd. Kfz. 250/1) van de SS-Panzer-Aufklärungsabteilung 10 (verkenningsafdeling) van de 10. SS-Panzer-Division ‘Frundsberg’, op de oprit van de Rijnbrug na de herovering ervan op 21 september 1944. Links de kapotgeschoten bunker naast de brug. Op de achtergrond Arnhem in de nevels (MS 60)
 3. Bij de Arnhemse verkeersbrug krijgsgevangen gemaakte Britse parachutisten (in de binnenstad?), september 1944 (MS 60)
 4. Op 19 september 1944 fotografeert Wenzel (links met pet) het afvoeren van Britse krijgsgevangenen bij het Gemeente Museum op de Utrechtseweg in Arnhem (Bild 101I-497-3531A-32, foto: Jacobsen) (MS 63)
 5. Tot 1967 was dit de enige foto van PK-berichter Jacobsen die aan de auteur van dit artikel bekend was. De foto werd genomen aan het eind van de Rijnstraat in Arnhem en toont de brandende stad (Bild 101I-497-3530-26A) (MS 63)
 6. Zwaar Duits gemotoriseerd geschut rijdt over de Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg in Oosterbeek, even voorbij de hoek met de Emmastraat. De overmacht aan zware Duitse wapens komt op veel PK-foto’s duidelijk naar voren (Bild 183-J27757, foto: Kutzner) (MS 63)
 7. Enkele jaren geleden kwam een serie Duitse foto’s tevoorschijn, die voor het merendeel is genomen op de Dreyenseweg in Oosterbeek, door een fotograaf van de Kriegsmarine. Deze foto toont een Duitse halfrupsvoertuig met daarop een zware mitrailleur. Op de achtergrond hangen de bevoorradings-parachutes over de heg langs de weg (Bild 101II-M2KBK-771-30, foto: Höppner) (MS 63)
 8. Nog een beeld dat de fotograaf van de Kriegsmarine vastlegde op de Dreyenseweg in Oosterbeek. Twee zware Duitse rupsvoertuigen passeren elkaar (Bild 101II-M2KBK-771-34, foto: Höppner) (MS 63)
 9. Duitse militairen bekijken een buitgemaakte Britse Airborne jeep. Deze foto staat in een brochure van de SS, die onlangs in het bezit kwam van het Airborne Museum. Wie weet waar deze foto is genomen?
 10. De kruising Dreyensweg en Van Limburg Stirumweg (links), gezien vanuit het noorden (in de richting van de brug over de spoorlijn Utrecht – Arnhem). Rechts het pand Dreyenseweg 2-4, waar ondermeer de familie Kalle woont. In het midden, op de achtergrond, het uitgebrande pension Aalbers (Stationsweg 53), dat op 19 september 1944 in vlammen opging. Rechts van de Dreyensweg, en ook nabij de genoemde kruising, is een bevoorradingscontainer neergekomen. Links, in de berm, drie lijken van Britse militairen. Rechts ligt ook een stoffelijk overschot van een geallieerde soldaat. De foto werd waarschijnlijk gemaakt in de periode 20-23 september 1944, door een cameraman van de Kriegsmarine (Bild 101II-M2KBK-771-18, foto: Höppner) (MS 65)
 11. Een StuG. III type G rijdt vanaf Onderlangs de Utrechtseweg in Arnhem op, 19 september 1944. Op deze foto is duidelijk de Wehrmacht-bemanning te herkennen. Ook zijn de Zimmeritlaag, de Saukopf, en een deel van de Schürzen te zien. (Bild 101I-497-3529-03, foto: Jacobsen) (MS 70)
 12. 20 september 1944. Voor het huis van de familie Berghege aan de Utrechtseweg, tegenover de Annastraat in Oosterbeek, fouilleren Duitse soldaten Britse gewonden. Rechts, met zijn arm in een draagverband, Eric Miller (Bild 101I-497-3529-22, foto: Jacobsen) (92)
 13. Het Duitse pantservoertuig dat Kriegsmarine-fotograaf Höppner op 20 september 1944 fotografeerde op de Dreyenseweg in Oosterbeek. Op de achtergrond twee Britse bevoorradingsparachutes (Bild 101II-M2KBK-771-30, foto: Höppner) (93)
 14. 19 september 1944. Nadat de doorbraak van de vier Britse Bataljons naar de Rijnbrug is mislukt, rijdt Duits gemotoriseerd geschut (een ‘STUG’) vanaf Onderlangs in de richting van de Oranjestraat (via Robert Voskuil) (Bild 101I-497-3529-03, foto Jacobsen) (106)
 15. Een uitsnede uit een foto, die op 19 september 1944 werd gemaakt voor het St. Elisabeth Gasthuis. Medewerkers van het Rode Kruis geven instructies aan een chauffeur van een ambulance. De rechtse man draagt een witte jas met een Rode Kruisvlag op zijn rug. Ton Gieling was in die dagen op dezelfde manier gekleed (Bild 101I-497-3527-11A, foto: Wenzel) (MS 94)
 16. De Bren carrier waarmee soldaat Knott tijdens de strijd naar geïsoleerde posities van de B compagnie van 1st Border Battalion bijde Westerbouwing wist door te breken, werd op de terugweg geraakt door een mortier of artilleriegranaat geraakt en buiten gevecht gesteld. Dit gebeurde op de Hoofdlaan, vlakbij het hoofdkwartier van het 1st Border Battalion op de Van Lennepweg. De foto werd gemaakt door de Duitse PK fotograaf Seeger (MS 97)
 17. Duitse militairen in een buitgemaakte Britse Jeep, ergens in Arnhem. Waar zou deze Duitse foto gemaakt kunnen zijn? (111)
 18. Bild 101I-497-3531-11 (PK Jacobsen) (MS 104)
 19. Detail 101I-497-3531-11 (PK Jacobsen) (MS 104)
 20. Detail 101I-497-3530-15A (PK Jacobsen) (MS 104)
 21. Bild 101I-497-3530-15A (PK Jacobsen) (MS 104)
 22. Bild 101I-497-3526-22A (PK Wenzel) (MS 104)
 23. Twee details van Bild 101I-497-3530-14A (PK Jacobsen) (MS 104)
 24. Detail van Bild 101I-497-3530-15A (PK Jacobsen) (MS 104)
 25. Links detail van Bild 101I-497-3530-15A (PK Jacobsen) (MS 104)
 26. Detail van de foto met de drie Britse officieren (Bild 101I-497-3530-15A, PK Jacobsen) (123)
 27. Drie Britse krijgsgevangenen, die behoorden bij het 11e Parachutisten Bataljon, worden door Duitse militairen afgevoerd via de Weverstraat en de Dam in Oosterbeek. V.l.n.r. Private Jimmy Kerr, Lance Corporal Harold Cook, Regimental Quartermaster Sergeant Dave Morris (collectie R. Voskuil) (125)
 28. Het veldgraf van Fredrick Hopwood langs de Utrechtseweg in Oosterbeek, tegenover de afslag met de Wolfhezerweg (foto SS Kriegsberichter Apfel) (MS 115)
 29. Duitse PK-foto, die op 19 september 1944 werd genomen bij het Gemeente Museum aan de Utrechtsestraat in Arnhem. Duitse militairen bekijken de na de gevechten achtergebleven uitrustingsstukken. Een dag later, op 20 september 1944, komen Tanno Pieterse en zijn twee vrienden langs het Gemeente Museum, waar Tanno van deze uitrustingstukken o.a. een gevulde Rode Kruis tas mee neemt (MS 117)
 30. Deze foto werd gemaakt op woensdag 20 september 1944 door een Duitse PK-fotograaf in de Johan van Oldebarneveldtstraat, oostelijk van de Rijnbrug in Arnhem. Britse krijgsgevangenen, die bij de brug hebben gevochten, worden afgevoerd. Links voor Lance-Sergeant Harold Padfield en rechts Corporal G. Roberts, 16th Parachute Field Ambulance RAMC, die was ingedeeld bij de C-Company, 3rd Parachute Battalion. De gewonde man op de stretcher is Segeant Geoffrey Lawson van het Glider Pilot Regiment (AM 3)
 31. General-major Heinz Harmel, op deze foto is niet alleen zijn Ridderkruis met Eikenloof en Zwaarden te zien, maar ook de verwonding aan zijn rechteroor (Bild 183-J28621) (AM 11)
 32. Duitse soldaten van diverse eenheden (PK-berichter Pospesch, GA 1560 – 5486) (MS 129)
 33. Obersturmbannführer Otto Paetsch (die ook in Arnhem vocht), Brigadeführer Heinz Harmel en Euling. De foto is uit februari 1945 (Adendorf: Bild 183-2006-0819-500) (MS 129)
 34. Een groepje Landstormers, ook nooit als zodanig aangeduid in de literartuur over de slag, arresteert een aantal Britse militairen op de Utrechtseweg, ter hoogte van het huidige Museum Arnhem [Jacobsen: Bild 101I-497-3531A-30] (MS 131)
 35. Een StuG III van de Sturmgeschütz-Brigade 280 op Onderlangs, vlakbij de kruising met de Utrechtseweg [Jacobsen: Bild 101I-497-3529-03] (AM 15)
 36. Zonder onderschrift [Höppner: Bild 101I-M2KBK-771-36 HQ] (AM 15)
 37. Twee Flakpanzers op de Dreijenseweg, een dag na de dood van de para [Höppner: Bild 101I-M2KBK-771-34 HQ] (AM 15)
 38. Bespreking in villa Heselbergh, van links naar rechts: Model, Harmel, Student, Bittrich en daarachter Harzer [Adendorf: Bild ?] (AM 16)
 39. Uitgeschakelde jeep van Support Troop. De foto is genomen tegenover Klein Hartestien. Villa Eureka op de achtergrond staat er nog steeds [Seeger: Bild ?, 1560 – 5789 GA ] (AM 16)

 

Carp – Heijbroek, J.T. (collectie)

 1. Het huis Valkenburg, op de oostelijke hoek Van Borsselenweg / Utrechtseweg, gezien vanuit het noordwesten, in de winter van 1942 (MS 66)
 2. Het gezin Heijbroek, 25 juni 1943 (de 26e trouwdag van de ouders), in de tuin van ‘Valkenburg’. Van links naar rechts: Vader, Daan, Netje, Hans, Moeder en Noor (78)
 3. Britse troepen passeren bij hun opmars over de Utrechtseweg café De Koude Herberg, aan de westkant van oosterbeek. De foto werd gemaakt enkele honderden meters oostelijk van het huis van de familie Bégram van eeten (MS 91)

 

Cartwright, H.H.L.

 1. Luitenant H.H.L. Cartwright, oktober 1943
 2. Een groep krijgsgevangenen kookt aardappels boven een vuurtje, tijdens de mars uit het kamp, april 1945. Geheel links luitenant Cartwright. (uit Illustrated, 12 mei 1945) (MS 41)

 

Cherry, Niall

 1. De Horsa glider die op 17 september 1944 een vroegtijdige landing maakte bij het dorp Melksham in Engeland (79)
 2. 16 juni 2007. Voor aandachtig luisterende Britse leden legt Niall Cherry uit wat er zich in september 1944 heeft afgespeeld in de Perimeter (107)
 3. Bij het begin van het weekend voor leden uit het Verenigd Koninkrijk, op vrijdagavond 26 juni, overhandigt Mr. Ian Walker (links) de baret en een onderscheidingsteken van zijn oom, L/Cpl Lambie, aan Ben Kolster, voorzitter van de VVAM. L/Cpl Lambie diende in september 1944 bij 7 KOSB. Deze persoonlijke bezittingen zijn inmiddels overgedragen aan het Airborne Museum (115)
 4. Tijdens de battlefieldtour gehouden voor leden uit het Verenigd Koninkrijk op zondag 28 juni geeft Jonh Howes op de hoek van de Benedendorpsweg en de Acacialaan in Oosterbeek uitleg over de lotgevallen van Sergeant Baskeyfield VC (115)
 5. Sapper Norman Butterworth en Sergeant Philip Waugh op het vliegveld Barkston Heath, 17 september 1944. De mannen staan naast Waughs vliegtuig (roepnaam U-Uncle), een C-47 (Dakota) van 15th Troop Carrier Squadron, 61st Troop Carrier Group, United States Army Air Force. Barkston Heath was de hoofdbasis vanwaar 1st Parachute Brigade naar Arnhem vloog. Op deze dag stegen in totaal 72 vliegtuigen op, waarvan 18 stuks van 15th TCS waren. Norman vloog in het toestel met roepnaam G-George van Technical Sergeant Weaver (flight engineer), die met Waughs camera deze foto nam (118)
 6. Sergeant ‘Bill’ Hayden. Foto genomen in Italië in oktober 1943 (MS 107)
 7. Brigade Major Bruce Dawson MC (MS 108)
 8. Op 23 april [2016] vond tijdens de boekenbeurs bij het Airborne Museum de informele presentatie plaats van het nieuwe boek over het 10th Parachute Battalion, “Desert Rise – Arnhem Descent”: V.l.n.r. Niall Cherry, Luuk Buist, John Howes, Robert Voskuil, Graham Francis en Martin Peters (AM 7)

 

Cholewczynsky, George F.

 1. Generaal Sosabowski inspecteert soldaten van zijn Parachutisten Brigade (MS XXXVI)

 

Clements, M.

 1. De track wordt met de kraan gegrepen en in de laadbak geplaatst (AM 12)

 

Deeterink, Bernhard

 1. Een deel van het geconcentreed luisterend publiek, later op de avond in ’t Huukske (AM 12)

 

Department of National Defence, Library and Archives of Canada

 1. Kapitein George Swan, RCAF, piloot van A flight 664 Squardron met het emblem van de drie heksen (AM 8)

 

Dinkel, Lothar

 1. Wolfgang Dinkel (MS 84)

 

Drent, Louis

 1. Pastoor H.C. Bruggeman (1888-1961), ca. 1950 (foto Collectie Chris van Roekel) (MS 48)

 

Dutch Defense Press

 1. Zonder omschrijving (AM 12)
 2. Zonder omschrijving (AM 12)
 3. Zonder omschrijving (AM 12)

 

Eck, Nienke van

 1. Tijdens een speciale bijeenkomst op 17 september 2011, ontving Major Tony Hibbert (redt) uit handen van de commandant van het Parachutisten Regiment, Major General Jonathan Shaw, een prachtig sierzwaard (124)

 

Egberts, Joost

 1. Op de Johannahoeve wordt uitleg gegeven tijdens de fiets-excursie van 13 juni jl. (71)

 

Enting, Luc

 1. Op de plaats in de bossen van Planken Wambuis, waar op 23 september 1944 Stirling LJ-883 van 570 Squadron werd neergeschoten, werd op 6 september 1998 een eenvoudig monument onthuld. Dit gebeurde door Christine Watkins, zuster van de omgekomen piloot, Flying Officer W. Kirkham, en haar echtgenoot. Rechts ons lid Cees van den Bosch, die het initiatief nam voor plaatsing van dit gedenkteken. Zie ook Nieuwsbrief 71 en 72 (73)

 

Esch, Mark van

 1. Tijdens de Battlefield Tour over ‘Operation Varsity’ op 11 oktober, geeft Erik Jellema uitleg bij het monument naast het station van het dorp Hamminkeln (112)

 

Ferrageau, M.

 1. Paradropping bij Landgoed Den Heuvel in Groesbeek op woensdag 18 september 2019 (AM 16)

 

Frihedsmuseet Kopenhagen

 1. SS-PK-Kriegsberichter Adendorf hanteerde in september 1944 in de regio Arnhem zijn camera. Op de voorgrond Duitse soldaten op weg naar het front (?); achter hen en links Britse krijgsgevangenen, die materieel (waaronder een bevoorradingscontainer) aan het opruimen/verzamelen zijn (?). Wie weet waar exact deze foto is gemaak? (78)

 

Folmer, C.

 1. 18 september 1944. Een groepje Britse militairen van de ‘HQ Company’ van het ‘1st Parachute Battalion’, waaronder enkele hospitaalsoldaten, rust uit op de stoep van Hulkensteinseweg 16 in Arnhem. Sergeant Hayden is de zittende militair met helm, die naar beneden kijkt (Collectie Niall Cherry) (MS 107)

 

Fürbringer, Herbert

 1. Rechts portretfoto Hans Möller als SS-Sturmbannführer, foto gemaakt na Arnhem tussen oktober ’44 en mei ’45 (MS 104)

 

Gelders Archief (Arnhem)

 1. De Van Limburg Stirumschool, Eusebiusbuitensingel 67 te Arnhem, gezien van de singel. De mooie foto is vlak voor de Tweede Wereldoorlog gemaakt, hetgeen te zien is aan de nieuwe noordelijke vleugel (rechts). Alleen de eerste verdieping van de school werd door de Britse soldaten gebruikt voor gevechts-handelingen omdat deze gelijk lag aan het wegdek van de oprit naar de brug (Gelders Archief, Arnhem; negatiefnummer B7026/11) (MS 78)
 2. De Franse Renaulttank op de Sonneberglaan, die door de Britten op 22 september 1944 buiten gevecht werd gesteld. De foto werd gemaakt in 1945 (MS 83)
 3. De achterzijde van het hoofdgebouw van de Sonnenberg, gezien vanaf de binnenplaats. Links de trap die naar de hal leidde. De muren zitten vol kogel- en scherfgaten. De foto werd gemaakt in 1952, vlak voordat het gebouw werd afgebroken (MS 83)
 4. Ludwig Heinemann in zijn ‘gloriedagen’ (MS 100)
 5. Ludwig Heinemann tijdens zijn berechting (MS 100)
 6. Het zwaar beschadigde huis van de familie Breman aan de Benedendorpsweg in Oosterbeek in 1945 (MS 112)
 7. Luchtfoto van de Arnhemse Rijnbrug, gemaakt op 4 november 1944 door een Brits verkenningsvliegtuig. De door de Duitsers opgeblazen verkeersbrug ligt ‘geknakt’ in het water. De omgeving is totaal verwoest als gevolg van de gevechten in september 1944 en de daarop volgende bombardementen door de Amerikaanse luchtmacht (AM 10)
 8. De achterkant van Hotel Dreijeroord gefotografeerd na de Slag om Arnhem (AM 11)
 9. Zicht vanuit het Oosten op de Lauwersgracht en centrum van Arnhem met Eusebiuskerk, Walburgis kerk en Insula Dei [GA: 1500 – 1137] (MS 128)
 10. Boulevard Heuvelink in 1945 (MS 128)
 11. De PzIV Ausf. H. zoals hij is gezien door Jan Meijer op zaterdag 23 september 1944 (Ministory 93, p4). De pijpbrug van de CAMIZ ligt genakt op het achterdek van de uitgebrande tank [P.J. de Booys, oktober 1944], (1533-387, GA) (AM 12)
 12. De villa [Heselbergh] omstreeks 1920 (1501-04-1242, GA) (AM 16)

 

Gemeentearchief Arnhem

 1. Gezicht vanaf de Rijnbrug op het Eusebiusplein en omgeving (1945) (MS XIV)
 2. De ruïnes van de “Rode School” en, op de achtergrond, de “Nijenburg” in 1945 (MS XVIII)
 3. 28 april 2010. Het nieuwe monument voor de Wiltshires in de wijk ‘de Schuytgraaf’ in Arnhem-Zuid (118)

 

Gemeentearchief Renkum

 1. Verzamelplaats van oorlogstuig voor het huidige restaurant Klein Hartenstein aan de Utrechtseweg in Oosterbeek. Iedereen die explosieven in huis of tuin had aangetroffen, bracht dit veelal naar verzamelpunten. Zichtbaar is een bonte collectie Engelse munitie, waaronder Hawkinsmijnen in de kist links onder het bord met de doodkop en de tekst ‘GEVAARLIJK’, en op de kist daarboven. Gedurende het voorjaar en de zomer van ’45 bleven dergelijke depots midden tussen de bevolking gehandhaafd (MS 40)
 2. 26 september 1944. Pastoor Bruggeman vervult zijn droeve taak temidden van de ravage en de lijken van geallieerde militairen, rondom de voor-malige pastorie aan de Benedendorpsweg in Oosterbeek (foto van een onbekende Duitser) (MS 48)
 3. Hotel Schoonoord te Oosterbeek, jaren ’30 (collectie Hendrika van der Vlist) (MS 64)

 

Gemeente Ede

 1. Op 27 april [2012] ontving Gerard Gijsbertsen (rechts) een Koninklijke onderscheiding uit handen van Burgemeester Cees van der Knaap van Ede. Hij is nu Ridder in de orde van Oranje Naussau met zwaarden (126)

 

Gerritsen, Bob

 1. Tijdens de presentative van het boek “Die Luftlandung” in Hamminkeln op 11 december 1997 ontmoet de auteur Johann Nitrowski (rechts) ons lid Robert Sigmond. Deze biedt hem een exemplaar aan van zijn onlangs verschenen boek ‘Off at Last’ (69)
 2. Bij de presentatie van ‘B Company arrived’ signeert David van Buggenum een aantal exemplaren van zijn boek. (Renkum, 26 april 2003) (90)
 3. Tijdens de excursie op 29 maart jl., die was gewijd aan de posities van het Light Regiment Royal Artillery bij de Oude Kerk in Oosterbeek, was een 75mm kanon opgesteld op een van de oorspronkelijke locaties in de uiterwaarden achter de kerk (91)
 4. Oblique van 18 september met de positie van de stukken van Sgt Kill en Sgt Robson. In de uitsnede een object onder de pijpbrug, is het de PzIV? (AM 12)
 5. De positie en schootsrichting van de stukken van Sgt. Robson en Sgt. Kill weergegeven op een luchtfoto van 18 september 1944 (AM 13)
 6. Een door de Duitsers buitgemaakte jeep wordt onderzocht (AM 13)
 7. Augustus 1944 in de Saksen Weimarkazerne: het kader van SS-Unterführerschule Arnheim voor één van de legeringsgebouwen. L-R: SS-Hauptsturmführer Hermann Meyer, SS-Obersturmführer Heinrich Oelkers, SS-Untersturmfúhrer Friederich Voigt en SS-Oberscharführer Wimmer (AM 13)

 

Gijsbertsen, Gerard

 1. Op 15 april 2000 werden tijdens de Ledenvergadering tot nieuwe bestuursleden benoemd: Ben Kolster en Gerard Gijsberts[4] (78)
 2. Op zaterdag 28 april [2012] vond bij boekhandel Meijer & Siegers in Oosterbeek de presentatie plaats van het nieuwe boek over het 11e Parachutisten Bataljon. Men kon het boek laten signeren door auteur Gerrit Pijpers (rechts), die was vergezeld door de 91-jarige veteraan Pat Gorman (126)

 

Gieling, Ton

 1. Ton Gieling op een pasfoto in zijn persoonsbewijs uit 1941. Hij was toen 19 jaar (MS 94)

 

Goddard (collectie), Douglas G.

 1. Majoor Douglas G. Goddard, Royal Artillery (MS 46)
 2. Het hoofdkwartier van 220th Field Battery, Royal Artilley. Douglas Goddard zit op de één na voorste rij, achter het bordje dat de eenheid aangeeft. De foto werd genmen in mei 1944, kort voordat de inscheping voor de invasie in Normandië zou plaatsvinden (MS 46)

 

Goedings, Ivar

 1. Tijdens de ‘Lonsdale wandeling’ op 14 oktober van het vorig jaar [2006] geeft Chris van Roekel in de tuin achter zijn huis uitleg over de verdediging van de oostzijde van de Perimeter (105)
 2. Tijdens de Social Evening op 2 maart jl. [2007] geeft Paul Hendriks (links) uitleg over de hem tentoongestelde onderdelen van Britse zweefvliegtuigen (106)

 

Google Earth

 1. Het Cobercoterrein (AM 12)

 

Gravendienst / Bergings- en Identificatiedienst

 1. De Bergingsdienst legt de resten bloot van een Duitse soldaat, die in februari 2006 zijn aangetroffen bij werkzaamheden aan de westzijde van de spoorlijn Arnhem-Nijmegen ter hoogte van de wijk Schuytgraaf (MS 89)

 

Harvard Theatre Collection

 1. Brian Desmond Hurst (MS 106)

 

Hayward, F. (squadron leader)

 1. Personeel van een Light Warning Unit (MS 121)

 

Hees, A.J. van

 1. De heer M.J. Knottenbelt (links) geeft tijdens de excursie uitleg bij het punt waar hij in de nacht van 25 op 26 september 1944 over de Rijn terugtrok. Wiebo[5] Boersma luistert aandachtig toe (51)
 2. Een groepje excursiegangers poseert achter het Airborne Museum (51)

 

Heijbroek

Zie Carp – Heijbroek

 

Heusschen, Alexander

 1. De Westervoortsedijk in Arnhem heden ten dage ongeveer ter hoogte van de plaats waar de Panzer IV op de voorkant van dit nummer tot staan is gebracht door schoten van de zesponder kanonnen van sergeant Robson en/of dat van sergeant Kill (AM 12)

 

HMSlimited.co.uk

 1. Knossington Hall (AM 14)

 

Hoefsloot, Piet

 1. Huizen aan het zuidelijk deel van de Eusebiusbuitensingel, gefotografeerd in het begin van de 20e In het midden, links, de toegang tot de Vluitstraat. In het eerste huis links op de foto woonde de familie Hoefsloot. Van deze huzienrij bestaat niets meer; nu staan er moderne kantoorgebouwen. Ook is de Vlijtstraat verdwenen (MS 114)
 2. De kinderen van de familie Hoefsloot op een foto, die werd gemaakt op 5 mei 1940. Van rechts naar links: Piet (de auteur van dit artikel), Miep, Con, Riet, Han, Anna Marie, Thea, Frans, Jan, Paula en Juul (MS 114)

 

Hoekendijk, D.

 1. Bilderberglaan 1, februari 2019 (MS 130)
 2. Blik op Johannahoeve vanuit bosrand (MS 130)
 3. Noordzijde spoor, oude opgang naar lorrie-uitzet overgang (MS 130)

 

Holden, Stan

 1. Stan Holden in 1946 (MS 83)

 

Holmes, Neil

 1. Het oorlogsmonument op het kerkhof van Shotwick (MS 115)
 2. Frederick’s rode baret, zijn naamplaatje en de speld van zijn vakbond (MS 115)
 3. De portefeuille die Federick bij zich droeg toen hij sneuvelde. Het scherfgat is duidelijk zichtbaar (MS 115)

 

Hopkins, John Wynne

 1. Colonel (retd) John Waddy signeert de reproducties van het schilderij waarop de landing an de 4e Parachutisten Brigade op de Ginkelse Heide op 18 september 1944 (123)

 

Hopwood, Familie

 1. Een vroege foto van Frederick in uniform, die waarschijnlijk werd genomen kort nadat hij dienst had genomen in het Britse leger (MS 115)
 2. Een foto van Frederick, die later in de oorlog werd genomen mogelijk in Afrika of in Italië. Op zijn rechterschouder is nog net de wing zichtbaar die hem herkenbaar maakt als militair van het Britse Parachute Regiment (MS 115)

 

Horst, Familie ter

 1. Na de bevrijding in 1945 werd de locatie van de door “Bill” Hayden genoemde massagraven in de tuin van de familie Ter Horst aangegeven met een groot houten kruis (MS 107)

 

Hougardy, Bert

 1. Dankzij het internet kwam deze afbeelding tevoorschijn. Wie weet waar en wanneer de foto werd gemaakt? (80)

 

Imperial War Museum (Londen)

 1. De “Flying Flea” motorfiets in een buitenframe, klaar om gedropt te worden (MS XX)
 2. Sergeant Smith, een van de drie cameramannen van de AFPU, die de Britse acties bij Arnhem vastlegde. Het Airborne Museum is nu in het bezit van een ZEISS SUPER IKONTA camera van hetzelde type als waarmee Smith hier is uitgerust (38)
 3. Oponthoud ten zuiden van Eindhoven, 250 Coy RASC (Airborne Light) (MS XXXVII)
 4. Majoor Digby Tatham-Warter in 1944 (50)
 5. Irene Reimann, door AFPU-Sergeant Smith gefotografeerd bij het gebouwtje op het sportpark Hartenstein, waarin zij door de Britten gevangen werd gehouden (MS 39)
 6. Wie weet waar in Oosterbeek deze foto, op 19 september 1944, is gemaakt? Let vooral op de gevel van het huis links op de achtergrond, en op het schuurtje/tuinhuisje met paal rechts [BU 1092] (54)
 7. 19 september 1944. Stirling-vliegtuigen gooien voorraden uit boven de Lichtenbeek. De foto werd gemaakt vanuit de achtertuin van Cronjéweg 25 in Oosterbeek (BU 1092) (MS 47)
 8. Een parachutist tilt een Welbike uit een container tijdens een oefening (MS 50)
 9. Oosterbeek, september 1944. Twee Britse soldaten met een zware Vickers mitrailleur. Rechts op de achtergrond is een huis zichtbaar. Waar staat/stond dat pand? (62)
 10. Nijmegen, 26 september 1944. Tom Henney behoort tot de gelukkigen die in de afgelopen nacht wisten te ontsnappen. Hij staat tussen twee mannen met een deken om hun benen, en is herkenbaar aan het embleem van de Royal Artillery op zijn baret (BU 1130) (MS 51)
 11. Stalag XI-B, Fallingbostel, 16 april 1945. In een groep ‚Arnhem-krijgsgevangen“ staat zesde van rechts Stan Brooks, met links naast hem Frank Goozee (BU 3680) (MS 59)
 12. Maandagmorgen 18 september 1944. Op de Duitsekampweg in Wolfheze hebben twee van de bewoonsters, mevrouw Tjoonk (links) en Maartje van der Poel, de vaderlandse driekleur voor de dag gehaald, en zij delen hun vreugde met de Nederlandse commando’s soldaat Jef van der Meer en korporaal Tom Italiaander (rechts). De foto werd gemaakt door Sergeant Dennis Smith van de Army Film and Photographic Unit; de informatie is afkomstig uit het boek Blik Omhoog, band II, van Cor Janse (BU 1153) (MS 68)
 13. Militairen van het Rotal Army Service Corps laden een mand met voorraden in een Dakota. Op de voorgrond zijn op de vloer de rollerbanen zichtbaar waarover de manden konden worden geschoven. Dit vergemakkelijkte en versnelde het laden en het uitwerpen door de Air Despatchers. De foto staat ook in Frank Steers boek ‘Arnhem, The Fight To Sustain’ (CH 12945) (80)
 14. Een deel van een luchtfoto van het gebied aan de westzijde van de noordelijke oprit van de Arnhemse brug, genomen in de middag van 18 september 1944. Bij ‘1’ de achterzijde van het Gewestbureau van de Marechaussee aan het Eusebiusplein, en bij ‘2’ het huis van doker Van Niekerk. (MH 2061) (MS 69)
 15. ‘Tugs and Gliders’, pagina 27: “Zweef-vliegtuigpiloten en RAF-bemannings-leden tijdens het uitreiken van de orders voorafgaand aan een operatie”. De foto blijkt genomen te zijn aan de vooravond van D-Day, in de namiddag van 5 juni 1944, op RAF Station Harwell. We zien van links naar rechts: Flight Sergeant A. Dixon (RAF Navigator 295 Squadron) en Pilot Officer Ralph Proctor (het donkere uniform is dat van de Royal Australian Air Force), piloot 295 Squadron. Deze beide bemanningsleden werden onlangs geïdentificeerd door Mr. Denis Peel, ex Pilot Officer van 295 Squadron; Sergeant ‘Jock’ Ferguson en Staff Sergeant ‘Eddie’ Edwards, beiden A-Squadron, Glider Pilot regiment. Ondanks dat de twee zweefvliegtuigpiloten en de twee RAF-bemanningsleden op één foto staan, vlogen zij in verschillende sleeptoestel-zweefvlieg-tuigcombinaties (MS 76)
 16. ‘Tugs and Gliders’, pagina 59: Vliegbasis Fairford, op de ochtend van 17 september 1944. Voor de start wordt een foto gemaakt van (van links naar rechts): Oorlogscorrespondent Alan Wood (Daily Express); Oorlogscorrespondent Stanley Maxted (BBC); Colonel Graeme Warrack, Divisie-arts van de 1st Airborne Divisie; Wing Commander Graeme Harrison, Commandant van 190 Squadron; Major General ‘Roy’ Urquhart, Commandant 1st Airborne Division; Major R. Oliver, Army Public Relations Officer; (foto stillscollectie R. Voskuil) (MS 76)
 17. Major-General R.E. Urquhart, bevelhebber van de 1st British Airborne Division (MS 80)
 18. Brigadier Gerald W. Lathbury, commandant van de 1st Parachute Brigade (MS 80)
 19. 18 september 1944, Wolfheze. Corporal Mills van het RAMC knielt bij het veldgraf van Trooper Edmond. Duidelijk is te zien dat Mills aan zijn koppelriem een tas met pistool of revolver draagt (94)
 20. September 1944, een Britse patrouille ergens in Oosterbeek. Waar precies werd deze foto genomen? (94)
 21. De ‘Divisional Administrative Area’ (DAA) tegenover hotel Hartenstein in de eerste drie dagen van de slag. De jeep op de voorgrond is er mogelijk een van Captain Kavanagh, waarmee op dinsdag 19 september 1944 voorraden werden opgehaald van de dropping zone (MS 95)
 22. Een gewone Britse militair wordt kort na de landingen binnengedragen in het ‘Dressing Station’ van 181 Airlanding Field Ambulance in een huis aan de Duitsekampweg 9 in Wolfheze (MS 107)
 23. 17 september 1944. Generaal R.E. Urquhart, commandant van de 1st British Airborne Division, wacht op vliegveld Fairford op het moment dat hij in een Horsa glider zal stappen om te vertrekken naar Nederland (AFPU Filmopname Sergeant Walker: stills collectie Robert Voskuil) (127)
 24. Enige dagen voor het begin van de luchtlandingen op 17 september 1944 maakte een verkenningsvliegtuig van de RAF deze luchtfoto van het gebied rond de noordelijke oprit van de Arnhemse verkeersbrug. Het huis van de familie Hoefsloot is aangeduid met een pijl (gdeelte van een foto uit de collectie van het IWM, Londen) (MS 114)
 25. 25 oktober 1944. Nadat de geallieerde militairen zijn ontsnapt van achter de Duitse linies en in Boxtel zijn aangekomen, tonen ze aan elkaar een paar buitgemaakte Duitse pistolen (131)
 26. De oude heer en mevrouw Pennings geven op de weg voor de boerderij water aan de zojuist neergekomen parachutisten. Rechts Jan Pennings in zijn nette pak (MS 119)
 27. Gerdina Pennings geeft een glas water aan de chauffeur van een volgepakte jeep, die gestopt is op de weg voor de boerderij (MS 119)
 28. Op 17 september 1944 springen Britse parachutisten boven de Renkumse Heide uit hun Dakota’s (AM 2)
 29. Op 17 september 1945 vond de onthulling plaats van het Airborne Monument in Arnhem. Dit gedenkteken bestaat uit een deel van één van de gebroken zuilen van het Paleis an Justitie aan de Markt, dat in september 1944 geheel werd verwoest. Op de achtergrond de zwaar beschadigde Walburgis Kerk (BU 10523) (AM 5)
 30. Grenadiere bij Bravado II. Kriegsberichter Adendorf fotografeerde de Bravado II van Sgt. Kill op de hoek van de Ooststraat en Westervoortsedijk (IWM MH3955) (AM 13)
 31. Een van de meest iconische beelden uit de slag een 3-inch mortierteam van No. 23 Mortar (Handcarts) Platoon, Support Comapny, 1st Border in hun ‘mortar pit’ aan de Van Lennepweg in Oosterbeek. De datum is 21 september 1944. Vlnr Pte Norman Knight, Pte Ron Tierney en Cpl Jim McDowell (AM 15)
 32. Eén van de uitgeschakelde jeeps van C-Troop [Amsterdamseweg, IWM BU 4132] (AM 16)
 33. Para met een Royal Enfield (AM 16)

 

 

Italiaander, Tom

 1. Tom Italiaander, als korporaal-commando in het uniform van No. 2 (Dutch) Troop No. 10 (Inter Allied) Commando, 1944. Hij is dan in Brits Indië, kort voor vertrek naar Europa (MS 68)

 

Janse, Cor

 1. 24 april 2010. Aad Groeneweg (midden) en Wybo Boersma (rechts) bedanken Driekus Heij voor de ‘Gouden Speld’, die zij zojuist hebben ontvangen (118)

 

Jellema, Erik

 1. Newport Stables in 2018 (AM 14)
 2. Knossington Church in 2018 (AM 18)

 

Jensen, Helmut (collectie)

 1. Helmut Jensen op een motorfiets bij het hoofdkwartier van de 14. Schiffsstamm-Abteilung. Het was gevestigd in een boerderij ten noordoosten van ’s Hertogenbosch, juli/augustus 1944. Helmut was aan de commandopost verbonden als motorordonnans (MS 62)
 2. Bij het hoofdkwartier van de afdeling bij Den Bosch werd Helmut Jensen (midden) samen met twee anderen gefotografeerd. De boomgaard werd onder andere gebruikt ter dekking van de auto van de commandant. (foto juli / augustus 1944) (MS 62)
 3. September 1944. Helmut Jensen (rechts) en de kok op het hoofdkwartier in Huize Westerveld bij Elden. Zij deelden een kamer op de begane grond aan de achterzijde van het pand. Daar was de voedselvoorraad (MS 62)

 

Jonker, Geert

 1. Lewis Curtis met zijn zuster Alice, een WAAF bij de RAF (MS 116)

 

Kennedy, Russ

 1. Luitenant Russ Kennedy, de verkennings-officier van de 23e Field Company RCE. In één nacht verloor hij zijn beste vriend, zijn chauffeur en zijn sergeant raakte zwaar gewond (MS 91)

 

Kleyn, Willem

 1. Wybo Boersma, die zojuist de Richard Holmes Award heeft ontvangen, poseert met mevrouw Holmes en de drie andere Nederlandse ‘badged’ leden van de GBG voor de fotograaf (AM 9)
 2. Het nieuwe bestuur, v.l.n.r.: Leo van Midden, Jasper Oorthuys, Erik Jellema, Otto van Wiggen, Herman Van Ingen, Bernhard Deeterink, Wybo Boersma en Gerard Gijsbertsen (AM 11)
 3. De nieuw benoemde voorzitter Otto van Wiggen licht zijn visie op de toekomst van de VVAM toe tijdens de ALV op 2 december 2017 (AM 11)
 4. Historicus Jory Brentjes van het Bevrijdingsmuseum Groesbeek (AM 11)
 5. Na afloop van de ALV van 17 maart gaf kapitein b.d. Jack Bakker, curator van de Historische Collectie van het Corps Commandotroepen, een lezing over de onstaandsgeschiedenis van zijn Korps (AM 12)
 6. Jack Bakker (l) en Erik Jellema ® proosten op de lezing met het KCT Korpsdrankje, Ben Nevis whisky (AM 12)
 7. Uiteraard was de boekendienst in de persoon van Okko Luursema aanwezig (AM 12)

 

Klomp, Peter

 1. Als cadeau voor het Airborne Museum ‘Hartenstein’, dat dit jaar 50 jaar bestaat, overhandigt Chris van Roekel, voorzitter van de Vereniging Vrienden, een antieke LEICA fotocamera aan de voorzitter van de museumstichting, drs. J.W.A.M. Verlinden. Deze gebeurtenis vond plaats tijdens de jubileumboottocht op 16 mei 1999 (75)

 

Kok, Ruurd

 1. Door schatgravers opgegraven en achtergelaten vondsten in een Flak-stelling ergens op de zuidwestelijke Veluwe. Opvallend is de grote hoeveelheid huisraad (foto Ruurd Kok, juni 2005) (MS 89)

 

Kolster, Bernard (Ben)

 1. 23 april 2001. Auteur Chris van Roekel overhandigt het eerste exemplaar van het boek ‘The Torn Horizon’ aan de heer Jan ter Horst (82)

 

Kolster, G.J.

 1. Bij zijn afscheid als voorzitter van de Vereniging Vrienden op 6 april jl. ontving Chris van Roekel uit handen van Robert Voskuil een bon voor de aanschaf van het standaardwerk “Market Garden, Then and Now”, dat in september a.s. verschijnt. Rechts Chris’ opvolger als voorzitter van de Vrienden: Ben Kolster (86)

 

Kolster, mevrouw H. (Henny)

 1. Tijdens de ledenvergadering op 15 april jl. werden onze ex-bestuursleden Mieke de Langen Rinke Fennema en Wim de Ruijter tot Lid van Verdienste benoemd. Voorzitter Chris van Roekel overhandigde hen als blijk van waardering voor hun inzet een exemplaar van het pegasusbeeldje (78)
 2. Op 15 april 2000 werden tijdens de Ledenvergadering tot nieuwe bestuursleden benoemd: Ben Kolster en Gerard Gijsberts (78)
 3. 8 april 2006. Ter gelegenheid van zijn afscheid ontvangt Eugéne Wijnhoud uit handen van Ben Kolster een digitale fotocamera (102)

 

Kracht, Karl

 1. Zicht op de Eusebiuskerk van Boulevard Heuvelink (MS 128)

 

Kramer, Nico

 1. Tussen het puin langs de Westervoortsedijk is een anti-tankkanon zichtbaar: de Bravado II? (GA: 1584-745) (AM 13)

 

Kremer – Kingma, A.L.A.

 1. Zondag 17 september 1944. In en rond Oosterbeek ingekwartierde Duitse militairen verlaten in allerijl in gecamoufleerde vrachtwagens via de Stationsweg het dorp. (foto mw. A.L.A. Kremer – Kingma, vanuit haar huis op No. 8) (MS 52)
 2. Enkele glider pilots en soldaten van de 21st Independent Parachute Company, achter het pand Stationsweg 8 te Oosterbeek, 22 september 1944; Hagen staat linksachter, half verscholen achter de man met het gastenboek in de handen (MS 73)
 3. Deze foto werd gemaakt door de heer Kremer op 21 september 1944 met de camera van mevrouw Kremer-Kingma. Kennelijk is er een korte vechtspauze, waardoor er een mogelijkheid is om een groepsfoto te maken bij de serre van het huis Stationsweg 8 in Oosterbeek. De personen op de foto zijn: staand v.l.n.r. mevrouw E.M. Hardeman-Schikker (als vluchteling opgenomen in het huis van de familie Kremer, Sergeant David Shipp (D Squadron Glider Pilot Regiment), Sander Kremer, en zijn moeder mevrouw A.L.A. Kremer-Kingma, Sergeant Noman Williams (D Squadron Glider Pilot Regiment) met Max Hardeman op de arm en A. van Schelven (onderduiker bij mevrouw Hardeman). Vooraan v.l.n.r. Job Hardeman, Jan du Pree (hij en zijn familie schuilden in de kelder van de familie Kremer), Ans Kremer, en Stien van de Grondelle (hulp in de huishouding bij de familie Kremer (particuliere collectie) (AM 7)

 

 

Kuijk, J. van

 1. Wachtmeester J. van Kuijk in 1943 (MS 69)

 

Kürten, Hans

 1. Hans Kúrten, 1944 (MS 103)

 

Langevoort, B.H.

 1. Oosterbeekse kinderen leggen bloemen op de graven op het Airborne Kerkhof (25 september 1945) (MS XVI)
 2. Generaal-majoor R.E. Urquhart en waarnemend burgemeester de heer J. ter Horst (MS XVI)
 3. Leden van de Eerste Britse Airborne Divisie op weg naar de herdenkingsplechtigheid op het Airborne Kerkhof in Oosterbeek (25 september 1945) (MS XXI)
 4. Oosterbeek, 25 september 1945: ’s middags vindt de 1e steenlegging van het Airborne-monument plaats. Van links naar rechts: mr. J. ter Horst, S.L. Maas, generaal R.E. Urquhart en J.H. Karel (MS XXIV)
 5. Het nog niet voltooide Airborne-monument na de kransleggingen op 17 setember 1946. De vlaggen zijn reeds van de stokken gehaald (MS XXIV)
 6. Vooroorlogse foto van de bebouwing aan het zuidelijk uiteinde van de Eusebiusbinnensingel, westelijk van de oprit naar de brug. In het grote gebouw van Rijkswaterstaat (rechts op de foto) zat tijdens de strijd om de brug het hoofdkwartier van de 1e Parachutisten Brigade. Nadat de leden van de familie Hoefsloot op dinsdagmiddag 19 september 1944 onder het viaduct van de brug waren doorgehold, werden ze binnengeroepen door een Britse militair, die voor het witte huis links van het midden een kanon bediende (collectie Robert Voskuil) (MS 114)
 7. Op 25 september 1945 legde Major-Generaal R.E. Urquhart de eerste steen voor het Airborne Monument, tegenover Hotel Hartenstein in Oosterbeek. Geheel links de waarnemend burgemeester van de gemeente Renkum, de heer Jan ter Horst (AM 4)

 

Leusden, J. (Zwolle)

 1. Twee veldgraven langs de Utrechtseweg bij “De Dennenkamp” in Oosterbeek (MS VII)
 2. Huizen aan de zuidzijde van de Nassaulaan, nabij de Steijnweg, in 1945. Tegenover het tweede pand (huisnummers 14-16) woonde de familie Van der Veen (MS 54)
 3. Oosterbeek 1945. Overal lagen herinneringen aan de Slag om Arnhem. In de omgeving van de Oranjeweg werden onder andere Britse helmen en andere uitrustingsstukken aangetroffen (MS 54)

 

Lewis, David

 1. Zondag 17 september 1944, vliegveld Keevil. De bemanning van Stirling LK-544 van 299 Squadron poseert met de twee piloten van het zweefvliegtuig dat die dag naar Arnhem moet worden gesleept. Van links naar rechts: W/O A.G. Brown, piloot; F/Sgt N. Ledward, radio-telegrafist; F/Lt L.N. Bussey, navigator; Sgt J.D. Firth, boordwerktuigkundige; W/O J.W. Eady, bommenrichter; W/O D.T. Lewis, staartschutter, en de twee gilderpiloten. Van de laatsten weet de auteur slechts één naam: Ted Legg (MS 45)
 2. Een Stirling van ‘A’ Flight, 299 Squadron, tijdens de vlucht naar Arnhem gefotgrafeerd vanuit de staartkoepel van Lewis’ toestel op dinsdag 19 september 1944 (MS 45)
 3. Horsa glider en Stirlings worden op Keevil in gereedheid gebracht. Het is mogelijk dat deze foto op 19 september 1944 is gemaakt, en dat zou betekenen dat onder andere Poolse zweefvliegtuigen, bestemd voor de Johannahoeve zijn te zien (MS 45)
 4. September 1944: Stirlings op het vliegveld Keevil (MS 45)
 5. Sleeptoestellen en gliders boven Engeland op weg naar Europa. Helaas is niet bekend waar, wanneer en tijdens welke operatie de foto is genomen. Wie kan opheldering verschaffen? (foto via David Lewis, collectie Gemeentearchief Renkum) (MS 55)

 

Leyten, Bart

 1. Op 30 augustus jl. werd in de polder Meinerswijk bij Arnhem met behulp van een zware hijskraan een Duits luchtafweerkanon opgegraven. De loop van het stuk geschut, dat de terugtrekkende Duitsers hadden laten springen, lag er naast en is op de foto niet zichtbaar (64)

 

Loos, Jan

 1. De familie Loos voor hun huis op De La Reyweg 7 in Oosterbeek. Lang na de oorlog werd er een nieuw huis gebouwd op het open gedeelte tussen hun huis en het huis op de achtergrond (MS 102)

 

Lowrie, Joe

 1. Lance Corporal Jim Lowrie (MS 101)

 

 

 

Maassen jr, G.H. (Geert)

 1. De zerk op het graf van August Bakhuis Roozeboom op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek (1 mei 1997) (MS 56)

 

Maassen sr, G.H. (Geert)

 1. Het huis van de familie Huisman (links) en Kelderman/Maassen (rechts). Op deze na-oorlogse foto staat in de tuin de heer J.P. Kelderman, die zich na de amputatie van zijn been op krukken moest voortbewegen. Op de voorgrond een mast van de troleylijn, die toen door de straat liep (MS XXXV)

 

Mawdsley, R.

 1. Soldaat R. Mawdsley (Signal platoon, HQ Company, 1st Battalion, The Border Regiment), januari 1944 (foto via R. Mawdsley, collectie Alex Junier) (MS 55)

 

Man, Jaap de

 1. ‘Zonnewende’ (Cronjéweg 25), ca 1943 (MS 47)

 

Lt. P. McFarlane

 1. Een onbekende foto uit de Slag om Arnhem, opgenomen door Mr. McFarlane op 18 of 19 september 1944. Locatie: hoek Utrechtseweg, Klingelbeekseweg. De huizen op de achtergrond staan langs de Klingelbeekseweg. Het 6-ponder kanon staat gericht op de Utrechtseweg en het terrein daarachter, ‘Den Brink’ (de KEMA) (43)
 2. Een Britse 6-ponder anti-tank kanon staat op de hoek van de Klingelbeekseweg en de Utrechtseweg. Het stuk geschut staat gericht in westelijke richting en bestrijkt zo de Utrechtseweg bij de KEMA. Het huis van de familie Van Mens maakt deel uit van de rij huizen op de achtergrond, maar is net niet zichtbaar (collectie Airborne Museum) (MS 120)

 

Het betreft hier dezelfde opname, waarvan het bestaan in 1991 bekend werd gemaakt.

 

Mammen, W.

 1. Zonder onderschrift (AM 16)

 

Meiboom, Paul

 1. De plek van afbeelding 1 anno 2010 (MS 104)
 2. De plek van afbeelding 6 anno 2010 (MS 104)
 3. Major John Timothy als kapitein in 1943 (123)

 

Meiden, E. van der

 1. Tijdens de viering van het 25-jarig jubileum van de VVAM op 21 mei jl [2005] zitten drie leden van de vereniging wat te praten op een van de 17-ponder kannonen naast het Airborne Museum (99)

 

Meijer, Jan

 1. De pasfoto van de 15-jarige Jan Meijer, die in 1944 werd gemaakt voor zijn persoonsbewijs (MS 93)

 

Mekkink, Johan

 1. Deze foto werd genomen in 1945, kort nadat de bewoners van hun evacuatie-adres waren terggekeerd naar de Zonneheuvelweg 16. Links staat kapitein Blaauw, ernaast Truus Korporaal. In het midden Chris Korporaal, gymnastiekleraar in Oosterbeek. Bij de provisorisch geïnstalleerde kachel waarop werd gekookt, staat Miep Mekkink-Verdoorn. Het jongetje op de voorgrond is Jopie Verdoorn, de jongere broer van wijlen Hans Verdoorn, die mij [Chris van Roekel] vertelde over kapitein Blaauw. Op de voorgrond liggen kussen te drogen in de zon (MS 87)

 

Midden, Leo van

 1. Trackschakel met verbindingspen (AM 13)
 2. Eén van de langwerpige sporen langs de Oorsprongsbeek. Samen met nog enkele andere verlagingen wordt dit spoor reeds decennia geïnterpreteerd als Britse schuttersputten van tijdens de slag om Arnhem. Dit terwijl de geschreven bronnen deze locatie niet noemen (Archeologische Werkgroep WO2 AWN17) (AM 13)
 3. Eén van de originele sporen van Britse schuttersputten langs de Oorsprongbeek (AM 14)
 4. Uitzicht vanaf de reconstructie richting de Duitse linie westelijk van de Borsselenweg (AWN) (AM 14)
 5. Royal Enfield met dropkooi in de Glider Collection in Wolfheze (AM 16)

 

Titus Mills

 1. Bij de opening van de speciale “Rememberance Garden’ bij de Walhampton Independent Prepatory School near Lymington op vrijdag 30 september 2016, was ook Peter Wilkinson aanwezig. Op de foto poseren v.l.n.r. Claar Ter Horst, Sophie Lambrechtsen-Ter Horst, Peter Wilkinson en Hiltje van Eck (AM 9)

 

Miedema, Frits

 1. Bestuurslid Robert Voskuil ontvangt uit handen van voorzitter Ben Kolster de oorkonde, die behoort bij de benoeming van ‘Lid van Verdienste van de VVAM’ (AM 5)
 2. Ben Kolster bedankt Henk van de Brand voor al het werk dat hij voor de VVAM heft gedaan (AM 5)
 3. Okko Luursema ontvangt van Ben Kolster een doos wijn, als dank voor het feit dat hij altijd aanwezig is met zijn boekenstand bij de door de VVAM georganiseerde evenementen (AM 5)

 

Minkman, Judith

 1. Achter de Oude Kerk in Oosterbeek, waar in september 1944 de 75mm Pack Howitsers van ‘F’ Troop van het 1st Airlanding Light Regiment RA waren opgesteld, zette een re-enactment groep op 17 september 2016 opnieuw een kanon van dit type neer. Daarmee werd een aantal losse flodders afgevuurd, hetgeen een bijzonder spectaculair beeld opleverde (AM 9)

 

Museum of Army Flying, Middle Wallop

 1. Een bladzijde uit het notitieboekje van aalmoezenier Captain/Reverend G.A.F. Pare (toegevoegd aan The Glider Pilot Regiment) uit September 1944: “Casualty list compliled at Oosterbeek and Apeldoorn during battle + captivity period’ (MS 64)

 

Mutsaerts, Paul

 1. De volledig vernielde toren van de Eusebiuskerk in Arnhem in 1945 (collectie Airborne Museum) (AM 2)
 2. Tijdens een bevoorradingsvlucht in september 1944 neergeschoten Stirling bommenwerper, gefotografeerd in 1945. Vermoedelijke lokatie: eregsn in de Betuwe ten zuiden van Arnhem (collectie Airborne Museum) (AM 2)
 3. De zwaar beschadigde Walburgis Kerk in Arnhem, gefotografeerd door Paul Mutsaerts in 1945 (collectie Airborne Museum) (AM 2)

 

Narodowe Archiwum Cyffrowe, Polen

 1. Twee soldaten van de 1st (Polish) Independent Parachute Brigade oefenen met radioapparatuur tijdens een training in Groot Brittanië (AM 13)

 

Nederlandse Spoorwegen

 1. Detail van de vernielde trein (MS III)

 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)

 1. De rups komt zeer waarschijnlijk van deze Panzer IV Ausf H. Op de boeg zijn twee granaatinslagen te zien die afkomstig zouden kunnen kunnen zijn van het stuk van Robson en/of Kill (2155-000540, NIHM) (AM 12)
 2. Sosabowski op vliegveld RAF Saltby, vlak voor vertrek (AM 13)
 3. 23 september 1944: Sosabowski (links) in gesprek met Maj.Gen. Thomas in de buurt van Slijk-Ewijk (AM 13)

 

Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie

 1. Bij archeologisch onderzoek in de Waalsprong is in 1998 aan de Groenestraat in Oosterhout tussen nederzettingssporen uit de achtste eeuw voor Christus deze kring van granaathulzen blootgelegd. Het betreft hulzen van een Brits 25-ponder kanon van het type Ordnance Q.F. pr Mark 1 of Mark 2. De kring is geïnterpreteerd als Engelse geschutsstelling. De foto toont de hulzen in hun oorspronkelijke situatie, de jalon is 2m lang (MS 89)

 

Nijmeegs Archief

 1. Luchtfoto De Laar en spoorwegovergang in 1944 (MS 116)

 

Onderzoeksgroep Historisch Terreinonderzoek Wereldoorlog II

 1. In mei/juni 1996 heeft de Onderzoeksgroep langs de Oramjeweg te Oosterbeek een paar schuttersputten uitgegraven op de locatie waar in september 1944 het hoofdkartier van het reconnaissance Squadron was gevestigd. De foto toont onder andere stengun-magazijnen, een pionierschop, een rantsoenblik, etensblikken en een knopenschaar, om uniformknopen te peotsenzonder dat het uniform vies wordt (MS 89)

 

Oorthuys, Jasper

 1. Het publiek tijdens de recente thema-avond Anti-tank (AM 14)

 

Parool

 1. Wolfhezerweg te Wolfheze, 1945. Op een dumpplaats nabij de Amsterdamseweg zijn onder andere dropkooien samengebracht ( uit ‘Het Parool”, Arnhem …. Doode Stad… die zal herleven”, 1945 (via Berry de Reus) (MS 85)

 

Particuliere collectie

 1. Vlakbij deze, door de Britten uitgeschakelde Duitse tank bij de CAMIZ zuivelfabriek, oostelijk van de Rijnbrug in Arnhem, werden Jan Meijer en zijn vriend door een Duitse soldaat tegengehouden. Een metalen brug met pijpleidingen, die over de straat liep, was tijdens de slag geknakt en op de tank terecht gekomen. De foto werd in 1945 genomen (MS 93)
 2. Wie zijn deze meisjes, die in september 1946 werden gefotografeerd op de Airborne Begraafplaats (117)
 3. Voorbedrukte ‘briefkaart’ van de NSDAP (MS 104)
 4. Majoor John Waddy op de Ginkelse Heide in september 1961 (MS 105)
 5. Twee Duitse militairen in een buitgemaakte ‘airborne’ jeep. Waar is deze foto gemaakt? (119)
 6. Company Sergeant Major Reginald John Philp (126)
 7. Oosterbeek, 23-25 september 1944. Een Sturmhaubitze 42, Ausführung G, van de Sturmgeschütz Brigade 280 op De Dam, met op de achtergrond het huis ’t Maerlant (Fangmanweg) (129)
 8. Generaal Sosabowski, commandant van het 1st Polish Independent Parachute Brigade tijdens een inspectie van de troepen (AM 4)
 9. De Oude Kerk in Oosterbeek na de restauratie, maar nog zonder torenspits (ca. 1953). Op de voorgrond een Britse bevoorradingscontainer, met daarop een korte beschrijving van de gebeurtenissen in september 1944 (AM 8)

 

Patton, Mr.

 1. Sergeant Norman Patton (MS IV)

 

Pauwels, P.

 1. In de jeep in het grootste diorama van het Airborne Museum zit een sergeant van de Royal Artillery. Op zijn rechtermouw van boven naar beneden: de emblemen 24-14, 2 en 7 (MS 42)

 

Peatling, Bob

 1. 17 september 2005. Na afloop van de onthulling van het monument voor het Arnhems Verzet op de achtergevel van het Musis Sacrum, wordt de Arnhem-verteraan Bob Peatling door een televisieloeg geïnterviewd (100)

 

Pieterse, Tanno

 1. De familie Pieterse, achter hun huis aan de Bakenbergseweg 17 in Arnhem. V.l.n.r. de heer en mevrouw Pieterse, Tanno en zijn broer Leo. De foto werd kort na de oorlog genomen (MS 117)
 2. Het huis van de familie Pieterse aan de Bakenbergseweg. Op de achtergrond is een deel van het koetshuis van het landgoed De Sterrenberg zichtbaar. Die gebouwen zijn na de oolog afgebroken (MS 117)
 3. Bob Laing, 1st Parachute Battalion, die op 19 september 1944 zijn Rode Kruis tas moest achterlaten bij het Gemeente Museum in Arnhem (MS 117)

 

Pijpers, Jan

 1. Tijdens de afgelopen herdenkingsdienst op de Airborne Begraafplaats legt Frank Newhouse samen met twee Nederlandse kinderen een krans bij het Cross of Sacrifice (116)
 2. Op 11 oktober ontving Luitenant-kolonel Gerrit Pijpers uit handen van burgemeester Gebben de erepenning van de gemeente Renkum. Op de achtergrond Gerrits echtgenote Johanna (116)

 

Polish Institute and Sikorski Museum, The (London)

 1. Valburg, 24 september 1944. Na aankomst in de tentenkamp (of is het na afloop van de conferentie?) praat Major-Generaal Stanislaw Sosabowski (met de handen op de rug), commandant van de 1st Polish Independent Parachute Brigade Group, met enkele Geallieerde officieren. Geheel links: Major Desmond Pascale, stafofficier van het 5th Battalion The Dorsetshire Regiment; rechts naast hem, op de rug gezien, Lieutenant-Colonel R. George Stevens, de Britse ‘liasion officer’ van de Poolse brigade. Captain J.L. (Jack) Betts (rechts) en major G.R. (Geoffrey) Pack (tweede van rechts) staan er ook bij. Zij zijn respectievelijk plaatsvervangend commandant en commandant van de C-Comapny van het 5th Bn Dorsets (MS 61)
 2. Het lijkt alsof Major-General G.I. Thomas, commandant van de 43rd Wessex Infantry Division, na afloop van de bijeenkomst met generaal Sosabowski praat. In werkelijkheid negeert hij de Pool, en wendt zich rechtstreeks tot overste Stevens, die links (niet zichtbaar) staat (MS 61)
 3. Na de topontmoeting klimmen Sosabowski en Stevens bij een Britse chauffeur in de jeep, die hen van het Valburgse bivak, naar het hoofdkwartier van Lieutenant-Generaal F.A.M. Browning (commandant van het 1st British Airborne Corps) in Nijmegen zal brengen. De Poolse generaal heeft dankbaar gebruik gemaakt van de alom aanwezige fruitbomen door een appel te conficeren (op het camouflagenet op de motorkap ligt er nog één). Op die kap ligt ook een helgele herkenningslap; dergelijke stukken stof werden tijdens Market Garden gebruikt ter identificatie van Geallieerde soldaten en voertuigen (MS 61)

 

Politie Gelderland-Midden

 1. Een medewerker van de Explosieven Opruimings Dienst toont de Britse Mills 36 handgranaat, die op 5 maart jl. [2013] door een scholier werd meegenomen naar de Bernulphus School in Oosterbeek (130)

 

Pospesch, PK Berichter

 1. Zonder onderschrift [Bild 183 -191-0912-503] (MS 128)

 

Presser, Sem

 1. Vluchtende burgers op de Rosendaalseweg in Arnhem

 

Pronk, Patrick

 1. De onthulling op 3 mei jl. [1995] van een plaquette aan boerderij de Hazehof in Kesteren als herinnering aan de 16 Britse parachutisten en één Amerikaanse vlieger, die daar door het verzet verborgen werden gehouden van 18 tot 23 september 1944. V.l.n.r. sergeant A.E. Spring, soldaat J. Westbury, en de Amerikaanse 2e luitenant E. Fulmer (60)

 

Putten, F. van der

 1. De dropkooi tijdens de tentoonstelling te Driel (foto F. van der Putten, september 2004) (MS 85)

 

Reid, John

 1. September 1944, Stirling LJ-883 van 570 Squadron RAF is samen met een ander toestel op weg van Arnhem naar huis. Het moet de 17e, 18e of 20e zijn (MS 57)

 

Reinders, Philip (collectie)

 1. Captain Desmond T. Kavenaugh (rechts, 25 jaar oud), commandant van het 2e Peloton van 250 (Airborne) Light Composite Company van het Royal Army Service Corps; links zijn compangiescommandant, Lieutenant-Colonel M. St. John Packe (MS 65)
 2. In het midden W/C J.A. Sproule, rechts Sqn Ldr C. McVeigh, en links de squadron-mascotte: de hond Brevet. Het ernstige gerucht ging dat het beest bang was voor katten (foto 31 mei 1945) (MS 71)
 3. Dakota’s van 437 Squadron RCAF in de vlucht, 1944/45 (foto via W.H. Porter) (MS 71)
 4. Dakota FZ-656, die op 21 september 1944 noodlandde bij Turnhout (MS 71)
 5. De verkeerstoren op vliegveld Blake Hill Farm, 1944/1945 (MS 71)
 6. Soldaat Arthur Foster, B Compagmie, Border Regiment, die op 21 september 1944 sneuvelde in de tuin van een huis aan de Veerweg in Oosterbeek. Zijn stoffelijke resten werden in het voorjaar van 2003 gevonden bij graafwerkzaamheden (94)
 7. De voorkant (de zuidoostgevel) van huize Sonneberg, gefotografeerd in 1943 of 1944. In de toten links had majoor Perkins in het begin van de strijd zijn hoofdkwartier (MS 83)
 8. De zuidwestkant van huize de Sonnenberg. Rechts het hoofdgebouw, links daarvan een deel van de bijgebouwen aan de binnenplaats en geheel links de duiventoren (MS 83)
 9. De bijzondere Stengun bajonet die onlangs werd gevonden op de Ginkelse Heide op de plaats van op 17 en 18 september 1944 de C Company van het 7th Battalion King’s Own Scottish Borderers ingegraven zat (97)
 10. Britse geweerpatronen en een fosforgranaat, die onlangs werden gevonden in een voormalige schuilplaats van militairen van het 10th Parachute Battalion in de bossen van de Kleine Kweek, noordelijk van de Amsterdamseweg, ter hoogte van restaurant “De Leeren Doedel” (99)
 11. Modificatie plaatje uit een Horsa zweefvliegtuig (105)
 12. Eind vorig jaar kwamen bij het uitgraven van een voormalige artilleriestelling van het 112e Field Regiment RA bij Lienden in de Betuwe veel 25-ponder hulzen en munitiekisten tevoorschijn (106)
 13. Luitenant Harry M.A. Cambier (MS 100)
 14. Airborne helm met embleem in het Airborne Museum (117)
 15. Het zwaar beschadigde restant van de schoorsteen van de steenfabriek van Korevaar, westelijk van Driel (121)
 16. Het nieuwe informatiepaneel bij de schuttersputten van het hoofdkwartier van de 4e Para Brigade op de Johannahoeve (130)

 

Reus, Berry de

 1. Rondgang Luitenant-Kolonel Mackenzie en heer Boersma langs het diorama commando-post Generaal Urquhart in de kelder van Hartenstein (4),
 2. Diorama 3-inch mortier in de kelder van Hartenstein (6)
 3. Horsa (model) (7)
 4. Filmploeg in actie voor Hartenstein (8)
 5. Tex Banwell overhandigt zijn battledress aan directeur Wilhelm (10)
 6. Brigadier Chatterton en Mr. Clarke bekijken met directeur Wilhelm het model van de drie Horsa gliders, vervaardigd door de heren Belonje en van Pelt (12)
 7. Met een druk op de knop stelt de heer Mark Chapman de audio-visuele presentatie in gebruik (13)
 8. De tentoonstelling “De Slag om Arnhem in schilderijen en tekeningen” werd officieel geopend door de heer Charles L.J.F. Douw van der Knap (14)
 9. Brian Urquhart in het Airborne Museum (15)
 10. De aanbieding van de nieuwe vitrine aan het Airborne Museum (16)
 11. Donderdag 20 september [1984]. Generaal Urquhart houdt een toespraak in de Eusebius Kerk tijdens de Welkomsbijeenkomst voor de Arnhemveteranen (FB 16)
 12. Generaal Hackett en generaal Urquhart bekijken tijdens een bezoek aan het Airborne Museum een van de diorama’s in de kelder (FB 16)
 13. Dame Vera Lynn in gesprek met de burgemeester van renkum en zijn vrouw (FB 16)
 14. De burgemeester van de gemeente Renkum jhr. Mr. H.G. van Holthe tot Echten bedankt brigadegeneraal D.E. Canterbury voor de door het Army Air Corps aangeboden kerstboom (17)
 15. Majoor Duyts ontvangt de medaille-set van de in 1984 overleden stafsergeant John Douglas Brooke uit handen van mr. R. Beasley (20)
 16. De romp met cockpit van de HORSA-glider in het nieuwe Army Air Corps Museum in Middle Wallop (21)
 17. Onze voorzitter, de heer J. Smits (rechts), dankt Mr. Maynard voor zijn werk voor de Vereniging (22)
 18. Een deel van de tentoonstelling ‘Fotograferen tijdens de Slag om Arnhem’ (22)
 19. Huize Hartenstein in de steigers tijdens het schilderen van de buitenmuren (23)
 20. Generaal Sir John Hackatt ontvangt de “Roll of Honour” uit handen van de samensteller, de heer J.A. Hey (24)
 21. Kolonel P.R.R. de Burgh bedankt Christien de Haan uit Heelsum voor de portrettekening, die zij van hem had vervaardigd aan de hand van foto’s uit 1944 (24)
 22. Voor het aanbrengen van de muurschildering in de kelderverdieping van het Museum is het grote diorama van de binnentrekkende Britse troepen ontruimd (25)
 23. De heer Peelen overhandigt W. Duyts de medailles-set van Reg Bagguley, in het midden de heer Groeneweg (26)
 24. Als officiële heropeningshandeling van het grote diorama in de kelder van het Airborne Museum, plaatste Mr. Ch.B. Labouchère een helm op het hoofd van de in het diorama aanwezige verzetsfiguur (27)
 25. Overzicht van een deel van het op 3 juni geopende diorama van binnentrekkende Britse troepen in Oosterbeek (27)
 26. Zwarteweg 14, Arnhem, 17 september 1944. Generaal Urquhart vertelt aan mevrouw L. van Wordragen van het comité “Arnhem West”, waar hij in september 1944 vanuit het raam van de bovenverdieping een Duitse tank kon zien staan (28)
 27. De heer Pit overhandigt een gesigneerd exemplaar van zijn boekje “Oorlog over Oosterbeek” aan drs. A. Groeneweg van het bestuur van de Stichting Airborne Museum (29)
 28. ZKH Prins Bernard met het eerste exemplaar van het jubileumboek “De Oogst van tien jaar”, dat hem werd oerhandigd door drs. J.W. Verlinden, voorzitter van de Board of Trustees van het Airborne Museum. In het midden drs. A. Groeneweg, een van de samenstellers van het boek (30)
 29. ZKH Prins Bernard kijkt aandachtig naar de foto’s van de speciale tentoonstelling “De Oogst van tien jaar” (30)
 30. Het Nederlands-Canadese bouw- en restauratieteam voor de gerestaureerde SHERMAN-tank “Argyle” naast het Airborne Museum (31)
 31. Majoor Schultz overhandigt drs. J. Smits, voorzitter van onze vereniging, een plaquette. De overdracht van de gerestaureerde tank is hiermee een feit (31)
 32. Aandachtige toehoorders bij de herdenking van de Slag om Arnhem in Driel. V.l.n.r. Major-General A.J. Deane-Drummond, leider van de Pilgrimage en Mr. R. Gasowski en Mr. J. Lorys, vertegenwoordigers van de Polish Airborne Forces Association (32)
 33. Ex AFPU-cameraman Gordon Walker vertelt over zijn ervaringen tijdens de Slag om Arnhem voor de video-camera van Bal Video Producties (32)
 34. De heer J. Lammerts signeert de eerste exemplaren van zijn nieuwe boek “Oosterbeek, September 1944” (33)
 35. In een van de diorama’s in de kelder van het museum is sinds kort de recent verkregen vlammenwerper tentoongesteld (34)
 36. Met een druk op de knop van een oude zend-ontvanger opent de heer Nieuwstraten de tentoonstelling “Het Verzet en de Slag om Arnhem”(35)
 37. Mevrouw Urquhart draagt het persoonlijke Pegasus-vaantje van Generaal Urquhart over aan de voorzitter van de Stichting Airborne Museum, drs J.W.A.M. Verlinden (36)
 38. Zondag 17 september. Als speciale gasten waren dit jaar op de Airborne Begraafplaats aanwezig HKH Prinses Margriet en haar echtgenoot de heer Pieter van Vollenhoven. Recht: Generaal Frost, leider van de Pilgrimage (Bijlage bij Nieuwbrief 36)
 39. Schoolkinderen leggen tijdens de herdenkingsdienst bloemen op de graven van de gesneuvelden (Bijlage bij Nieuwbrief 36)
 40. The Reverend E.L. Philips tijdens zijn preek voor de duizenden aanwezigen op de Airborne Begraafplaats. Links pastoor A. Wissink en dominee H.J. Ponsteen (Bijlage bij Nieuwbrief 36)
 41. Donderdag 14 septembe. Veteraan Ray Duke (in rolstoel) en mevrouw Hanny Berendsen van de Stichting “Lest We Forget” leggen bloemen bij de plaquette in de muur van de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn, waar na de Slag om Arnhem veel Britse en Poolse gewonden werden verpleegd (Bijlage bij Nieuwbrief 36)
 42. Zaterdag 16 september. Drie veteranen salueren nadat zij een krans hebben gelegd bij het monument bij de Rijnbrug in Arnhem (Bijlage bij Nieuwbrief 36)
 43. Zaterdag 16 september. Generaal Frost legt een krans bij het monument voor de Eerste Onafhankelijke Poolse Parachutisten Brigade in Driel (Bijlage bij Nieuwbrief 36)
 44. Vrijdag 15 september. Onthulling van het monument voor de Royal Engineers en de Royal Canadian Engineers op de Rijndijk in Driel (Bijlage bij Nieuwbrief 36)
 45. Zondag 17 september. Oude legervoertuigen van de vereniging “Keep them Rolling” rijden in een lange kolonne Oosterbeek binnen (Bijlage bij Nieuwbrief 36)
 46. De heer G.H. Maassen sr. krijgt van de schrijver Mr. C. Cholewczynski het eerste exemplaar van het boek “De Polen van Driel” (38)
 47. Jubileum excursie 1990. Voor een aandachtig gehoor geeft de archivaris van de gemeente Arnhem, drs. P.R.A. Iddekinge, uitleg over de strijd die in september 1944 woedde rond de Rijnbrug in Arnhem (39)
 48. Tijdens de boot-excursie over de Rijn moest twee keer de sluis bij Driel worden gepasseerd (39)
 49. Generaal Sir John Hackett tijdens de aanbieding van het schilderij ‘Oosterbeek Crossroads, 22 September 1944’ (40)
 50. Leden van de VERON, die hun medewerking gaven aan de tentoonstelling ‘Calling Sunray’, poseren bij een jeep met verbindingsapparatuur achter het Airborne Museum (42)
 51. Champagne van Luuk Buist voor Jan van Os en Brigadier Mike Dauncy na de succesvolle landing met het zweefvliegtuig (44)
 52. Een deel van de opgegraven onderdelen van de Britse zend-ontvang apparatuur na het schoonmaken (MS XXXIII)
 53. De voorzitter van onze Vereniging, de heer J. Smits, overhandigt de DE VRY filmcamera aan de vice-voorzitter van de Stichting Airborne Museum, de heer A. Groeneweg (45)
 54. Na de uitvaartplechtigheid voor mevrouw Kate Ter Horst werden alle bloemen en kransen neergelgd in de tuin van de familie Ter Horst, rond het beeldje van de vallende Pegasus, die zich in het donkere vijvertje spiegelt (46)
 55. Na de opening van de expositie ‘Gewonde bevrijders, burgers en bezetters’ praat dr. Jan Terlouw met de Britse artsen Derrick Randell en David Wright (46)
 56. De burgemeester van de gemeente Renkum, drs. J.W. Verlinden (geheel rechts) ontvangt uit handen van drs. J. Smits het eerste exemplaar van het boekje ‘Who was Who’. Links van de heer Smits de heer C. van Roekel, samensteller van het boekje. Geheel links de heer Siegers van de drukkerij Meijer & Siegers (46)
 57. Burgemeester Verlinden dankt Commander Moore voor de 75mm Pack Howitser. Links: Sergeant-majoor Meijers van de E.O.D. Kon. Landmacht en Sergeant eerste klas Stauber (47)
 58. De 75mm Pack Howitser wordt na aankomst bij het museum uitgepakt (47)
 59. Burgemeester Scholten, Majoor Bush, burgemeester Verlinden en Pastoor Wissing in gesprek op een van de door de Dinners Club van het 3rd Parachute battalion (1941-1945) geschonken zitbanken (48)
 60. Onder goedkeurende blikken van mevrouw Eleonore van der Vlist (l), penningmeester R. Fennema en redacteur R. Voskuil (r), signeert mevrouw Hendrika van der Vlist de eerste exemplaren van haar boek ‘Oosterbeek 1944’ (48)
 61. Het Airborne Museum, dat sinds 1978 is gevestigd in huize ‘Hartenstein’, wordt binnenkort ingrijpend gerenoveerd (49)
 62. Omringd door zijn familie bekijkt Mr. J. ter Horst het eerste exemplaar van de heruitgave van het boek ‘Een Regimental Aidpost’ (50)
 63. Truus Oosterhaar bij de graven van de Geallieerde vliegers die zij al vijftig jaar verzorgt (50)
 64. Generaal-majoor John Frost tijdens de herdenkingen in 1989 (51)
 65. In het kader van de renovatie van het Airborne Museum hangen Eef Vellinga en Wiebo Boersma nieuwe foto’s op in en een van de benedenzalen (51)
 66. Memorial Service op de Airborne Begraafplaats, zondag 19 september 1993 (52)
 67. Op 19 september j.l. ontving ons lid mw. G.J.H. (Truus) Oosterhaar uit handen van de Britse ambassadeur Sir David Miers de versierselen doe behoren bij de onderscheiding Member of the British Empire (M.B.E.). Links de Britse militaire attaché Lt.-Col. John Young. Zie ook Nieuwsbrief 50 (52)
 68. De renovatie van het Airborne Museum (onder leiding van Gerritsen Bouwgroep B.V. uit Renkum) vordert gestaag (52)
 69. De stoffelijke resten van de in januari van dit jaar gevonden soldaten van The Border Regiment werden op 8 oktober 1993 herbegraven op de Arnhem Oosterbeek War Cemetery (52)
 70. Kunstschilder Huub Milder legt de laatste hand aan de achtergrond van het nieuwe diorama (53)
 71. Luitenant Jongen van de Gravendienst legt de stoffelijke rest bloot van een Britse soldaat (53)
 72. Renkums burgemeester Verlinden en wijnimporteur Brünning heffen het glas bij de presentatie van de ‘Airborne wijn’ op 17 maart 1994 (54)
 73. Generaal King, gefotografeerd door Berry de reus tijdens de Airborne-herdenking van 1991 (MS 43)
 74. Het nieuwe diorama van de opstelling van 75mm Pack Houwitsers in de uiterwaarden bij de Oude Kerk in Oosterbeek, dat voor een belangrijk deel werd gefinancieerd met gelden van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum (55)
 75. Airborne Begraafplaats zondag 19 september 1944. Van links naar rechts generaal Sir John Hackett, Koningin Beatrix, Prins Charles, drs. J.W.A.M. Verlinden, burgemeester van de gemeente Renkum (56)
 76. Drukte bij de inschrijving van de veteranen in het gemeentehuis in Oosterbeek (september 1994)
 77. Onthulling van het monument voor de Gelders burgers door generaal Sir John Hackett op 14 september 1994 (56)
 78. Herdenkingsdienst n de Eusebius Kerk in Arnhem op 15 september 1994. V.l.n.r. Dr. J. Terlouw, Commissaris van de Koningin in de Provincie Gelderland, generaal Sir John Hackett en Prins Willem Alexander (56)
 79. Veteranen bij de Stille Tocht naar het Airborne Monument bij de Rijnbrug in Arnhem op 16 september 1994 (56)
 80. Prins Bernard, generaal Sir John Hackett en Prins Charles tijdens een informeel gesprek na de dropping op de Ginkelse heide op 17 september 1994 (56)
 81. 17 september 1994. Drie kleinkinderen van generaal Stanislaw Sosabowski, in 1944 commandant van de Eerste Onafhankelijke Para Brigade, leggen bloemen bij het Poolse Monument in Driel (56)
 82. Charles, Prince of Wales, legt een krans bij het Cross of Sacrifice op de Airborne Begraafplaats tijdens de herdenkingsdienst op 18 september 1994 (56)
 83. Tijdens de herdenkingsdienst op de Airborne Begraafplaats leggen kinderen bloemen op de graven (18 september 1994) (56)
 84. Tijdens een bezoek aan het Airborne Museum krijgt generaal Sir John Hackett een schilderijtje aangeboden van het huis waar hij in het najaar van 1944 zat ondergedoken. Mevrouw Urquhart ziet belangstellend toe (56)
 85. Bij de onthulling van het monument voor de omgekomen Air Despatchers houdt kolonel Rupert Wallis, vice-presedent van het organiserende comité, een toespraak (56)
 86. Voor de video-documentaire ‘We’ll See You in September’ wordt kolonel Paddy de Burgh geïnterviewd in Park Hartenstein, op de plaats waar in september 1944 het hoofdkwartier van de artillerie was gevestigd (56)
 87. Zaerdag 27 augustus 1994. Na 50 jaar staan weer jeeps klaar om door de tunnel in de spoordijk Arnhem – Utrecht te rijden. In de vorige nieuwsbrief deden we daar verslag van (57)
 88. Afgelopen september werd een plaquette aangebracht op de muur van het Belastingkantoor bij de Rijnbrug in Arnhem, ongeveer de plaats van luitenant-kolonel John Frost in september 1944 zijn hoofdkwartier had (57)
 89. Na de opening van de tentoonstelling ‘De Bevrijders’ op 5 april jl., schenkt de voorzitter van de Stichting Airborne Museum, drs. J.W.A.M. Verlinden, een exemplaar van de vlag ’50 jaar bevrijding’ aan de Canadese militaire attaché, kolonel F.K. Laforge (58)
 90. 5 april 1995. Chris van Roekel, samensteller van het Scholenproject, overhandigt de eerste exemeplaren van de nieuwste editie, aan de voorzitter van de Vereniging Vrienden, drs. J. Smits (links) en aan de heer Verlinden, voorzitter van de Sichting Airborne Museum (58)
 91. Tijdens de excursie naar Hamminkeln (27 mei jl) geeft de heer Nitrowski aan de hand van foto’s uit maart 1945 uitleg over de landingen van de 6e Britse Airborne Divisie (59)
 92. De overdracht van de thermo-hydrograaf en de Cine-Kodak 8 camera op 8 juni 1995. V.l.n.r. Geert Maassen, J.W.A.M. Verlinden, A. Groeneweg, mevrouw I.E. Clous-Veen en haar zoon, en de heer W. Boersma (59)
 93. Zaterdag 16 september 1995. Kolonel John L. Waddy, die dit jaar de Pilgrimage leidde, feliciteert op de Ginkelse Heide veteraan Ted Shaw met zijn geslaagde parachutesprong. Ted Shaw is de vertegenwoordiger van de Vereniging Vrienden in Groot-Brittannië (60)
 94. Tijdens de herdenkingsdienst op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek op 17 september jl. wist The Reverend R.F. Bowers zijn gehoor te boeien met een indrukwekkende, ontroerende en ook humoristische preek (60)
 95. De HAMILCAR glider in het Museum of Army Flying in Middle Wallop, een van de musea die tijdens de excursie naar Engeland bezocht zullen worden (61)
 96. De Renkumse burgemeester Verlinden, voorzitter van de Stichting Airborne Museum, dankt Eef Vellinga bij zijn afscheid, op 12 januari jl. in ‘Hartenstein’, voor het vele werk dat Eef gedurende 17 jaren voor het museum heeft verricht. Rechts Neli Vellinga-Nijholt (61)
 97. Oosterbeek, 13 december 1995. Luitenant Jongen en adjudant Bolle van de Gravendienst bezig met het opgraven van het stoffelijk overschot van een Britse militair bij de Westerbouwing (61)
 98. In het Airborne Forces Museum in Aldershot overhandigt 18 april 1996, Jan Altink namens de excursiegangers een Arnhemse herdenkingsvlag uit 1994 aan assistent conservator Diana Andrews (62)
 99. Squadron Leader R.E.A. Wadley geeft op 19 april 1996 uitleg in de grote hangar van No. ! Parachute Training School op Brize Norton, waar aanstaande parachutisten hun grond-training krijgen (62)
 100. Vrijdag 7 juni 1996, Airborne Museum ‘Hartenstein’ te Oosterbeek. Onder het goedkeurend oog van Luuk Buist (rechts), bekijken Brigadier Dauncey en zijn vrouw de tentoonstelling ‘No Engines’ (63)
 101. Culemborg, 1996 (week 30). In aanwezigheid van de voorzitter en de scretaris van de Politie Sport Vereniging Renkum, HH P. Vos en H. Boers, en voor de camera van Joop Bal bij de firma Stol de afslag van de eerste, speciale medaille voor de komende 50e Airborne Wandeltocht (63)
 102. 21 september 1996. Major T.I.J. Toler, die dit jaar ‘Leader of the Pilgrimage’ was, feliciteert op de Ginkelse Heide een aantal veteranen met hun geslaagde parachutesprong (64)
 103. Helaas liet het weer enigszins te wensen over tijdens de herdenkingsdienst op 22 september jl. op de Airborne Begraafplaats. Als bescherming tegen de regen hebben deze meisjes van de Koninklijke Harmonie een plastic zak om hun klarinet gedaan (64)
 104. Tijdens een informele bijeenkomst op 21 september 1996 legt een delegatie van het 10th Battalion, The Parachute Regiment, bloemen bij het monumentje in de tuin voor het huis Utrechtseweg 192 in Oosterbeek. De panden in deze omgeving werden in september 1944 verdegigd door leden van het genoemde bataljon (64)
 105. Bij een rondleiding door het nieuwe magazijn van het Airborne Museum ‘Hartenstein’ tijdens de themadag op 15 december jl. toont Wybo Boersma belangstellende leden uniformstukken uit de collectie (65)
 106. De reconstructie van een ontmoeting tussen een Britse patrouille en Oosterbeekse burgers tijdens de Slag om Arnhem, ten behoeve van het affiche voor de tentoonstelling ‘Onverwachte Gasten’ in het Airborne Museum ‘Hartenstein’. Op de achtergrond De Tafelberg, een van de hotels die in september 1944 dienst dedden als noodhospitaal.(13 maart 1997) (66)
 107. Oosterbeek, 19 februari 1997. Samensteller Cor Janse (midden) overhandigt in het Airborne Museum de eerste exemplaren van zijn tweede boek “Blik Omhoog” aan Philip Reinders en Peter Vrolijk, als dank voor hun waardevolle medewerking (66)
 108. Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering op 26 april 1997 bedankt voorzitter J. Smits de scheidende penningmeester R. Fennema voor al het werk dat hij voor de Vereniging heeft gedaan (67)
 109. Twee militairen van de Bergings- en Indentificatiediensr van Koninklijke Landmacht, verzamelen de stoffelijke resten van een gesneuvelde Britse militair, die op 7 juli 1997 bij graafwerkzaamheden, werden gevonden lags de Van Lennepweg in Oosterbeek (67)
 110. Oosterbeeb, 16 september 1997. De heer E.R. Oosterwijk uit Meppel poseert bij het Airborne Museum ‘Hartenstein’ met de jachthoorn van John Frost, die hij in juli 1945 vond bij de Rijnbrug in Arnhem (68)
 111. Tijdens de paradropping op de Ginkelse Heide op 20 september jl. geniet The Reverend R.F. Bowers samen met een kennis van een glaasje oude jenever (68)
 112. Zaterdag 20 september 1997. Voertuigen van de vereniging “Airborne Battle Wheels Oosterbeek’rijden in kolonne op de Telefoonweg, die hen midden over het voormalige landingsterrein ‘X’ voert. De tocht eindigde bij het Airborne Museum (68)
 113. De bouwploeg van ‘Bevrijders achter prikkeldraad’: Theo Diepenbroek, Roland Boekhorst, Barry Tijssen, Jaap Jansen, Henk van de Brand en Willem de Ruyter (70)
 114. Een Douglas C-47 Skytrain (door de Britten ‘Dakota’ genoemd) in het Airborne Museum in St. Mère Église. Dit is een van de musea die tijdens de excursie naar Normandië in mei 1999 zullen worden bezocht (71)
 115. Oosterbeek, 20 september 1998. The Reverend J.G. Morrison tijdens zijn preek op de Airborne Begraafplaats. Links van hem luitenant-kolonel H.B.M. Wanders, aalmoezenier bij de Koninklijke Landmacht (72)
 116. Tijdens de herbegrafenis van stoffelijke resten van Britse militairen op 18 september 1998, wordt een van de drie kisten naar het nieuwe graf op de Airborne Begraafplaats gedragen (72)
 117. Op 16 september jl. legde Major Tony Hibbert een krans bij het monument in Brummen, dat herinnert aan de Britse militairen die daar tijdens een vluchtpoging op 23 september 1944 door de Duitsers werden doodgeschoten. Hibbert, die zelf bij deze actie betrokken was, wist te ontsnappen en dook onder (72)
 118. Bij de opening van de expositie ‘Ontsnapping over de Rijn’ in het Airborne in het Airborne Museum op 16 april 1999, waren ook Job en Maarten van den bent aanwezig. Zij waren in het najaar van 1944 nauw betrokken bij de organisatie van de Pegasus operaties. Hier ontvangen zij van de museumstichtingvoorzitter J.W.A.M. Verlinden (tweede van rechts) een exemplaar van het boekje ‘Ontsnapping over de Rijn’. Rechts de heer Wybo Boersma, de organisator van de expositie (74)
 119. De battledress van generaal Sir John Hackett, die nu, samen met andere persoonlijke bezittingen, in het Airborne Museum ‘Hartenstein’ wordt tentoongesteld (74)
 120. Hns Timmerman, Philip Reinders, Peter Vrolijk en Alex Junier stelden de tentoonstelling ‘I regret to have to inform you’ samen. De foto werd op 4 augustus 1999 gemaakt in het gemeentehuis te Oosterbeek door Berry de Reus (75)
 121. Met militair ceremonieel worden de vaandels van het 10e Battalion The Parachute Regiment overgedragen aan het Airborne Museum (76)
 122. Vlak voor de aanvang van de herdenkingsdienst op de Airborne begraafplaats lopen de geestelijken die de dienst zullen leiden naar het spreekgestoelte. Vooraan The Reverend R.F. Bowers (76)
 123. Na de onthulling van de REME bank achter het Airborne Museum bekijkt burgemeester Verlinden de inscriptie die op de rugleuning is aangebracht (76)
 124. Mervyn Potter bij de Clarlair bulldozer die door de Vereniging Vrienden voor het Airborne Museum is aangeschaft. Mr. Potter was in september 1944 ingedeeld bij de 261 Field Park Company Royal Engineers, die een dergelijke bulldozer meenamen naar Arnhem (76)
 125. Tijdens de herdenking bij de brug in Arnhem worden de vaandels gestreken (76)
 126. In een lange kolonne van meer dan 100 oude militaire voertuigen worden de veteranen op zondag 19 september 1999 door de dorpen van de gemeente Renkum rondgereden (76)
 127. Tijdens de ‘Farewell Parade’ op zondagmiddag 19 september 1999 marcheren de veteranen onder luide toejuichingen van de burgerij van het Airborne Museum naar het Gemeentehuis (76)
 128. Staande in een jeep leidt Brigadier Mike Dauncey de Farewell Parade (76)
 129. Een Brencarrier was een van de oude militaire voertuigen die door de vereniging ‘Airborne Battle Wheels’ tijdens de herdenking aan het publiek werd getoond (76)
 130. Airborne Museum ‘Hartenstein’ te Oosterbeek, 17 december 1999. De militaire attaché van de Britse ambassade, luitenant-kolonel Simon Lloyd, heeft uit handen van de samesteller, Peter Alexander van Teeseling, het eerste exemplaar ontvangen van het boek ‘Over & Over’ (76)
 131. De heer M. Kremer van de Nederlandse Luchtmobiele Brigade en Mr. J. Elliot, de jongste Britse Air Despatcher, drukken gezamenlijk de knop op de lessenaar in, waarmee de tentoonstelling “Green On” is geopend (78)
 132. De Herdenkingsdienst op de Airborne Begraafplaats te Oosterbeek was op zondag 17 september 2000, en daarbij waren drie geestelijken betrokken. De Britse Reverend R.A.W. Boyce, geflankeerd door twee Nederlandse vrouwelijke collega’s: dominee M.M. van Soest (links) en pastor M.H.A. Wiendels-Neijenhuis (80)
 133. 15 september 2000. In het Airborne Museum ‘Hartenstein’ontvangt Wybo Boersma uit handen van de Renkumse burgemeester Verlinden de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (80)
 134. Het uniform van de Nederlandse Commando Tom Italiaander, dat onlangs door zijn weduwe werd geschonken aan het Airborne Museum. Korporaal Italiaander nam in september 1944 deel aan de Slag om Arnhem. Zie ook Ministory No. 68 bij Nieuwsbrief no. 80 (81)
 135. Tijdens de opening van de tentoonstelling over de Royal Engineers op 23 april jl. bekijken de auteur van het boek ‘Airborne Engineers’, The Shiny 9th’,Patrick Pronk, en veteraan E.C. O’Callaghan de tentoongestelde foto’s (82)
 136. Deelnemers aan het ‘Engelse Weekend’ van 22 tot 24 juni 2001, poseren voor het Airborne Museum (foto 23 juni 2001) (83)
 137. Op 22 juni jl. bezocht de 50.000ste leerling het Airborne museum in het kader van het Scholenproject. Hij kreeg van Vriendenvoorzitter Chris van Roekel een aantal cadeaus als aandenken aan deze dag (83)
 138. Frosts jachthoorn met inscriptie, die onlangs werd teruggevonden (83)
 139. 23 september 2001. Naar aanleiding van de aanslagen 12 dagen eerder in de Verenigde Staten hadden de kinderen die op de Airborne Begraafplaats bloemen op de graven legden, vlaggetjes gemaakt met daarop het woord ‘Vrede’ of ‘Peace’. Na de herdenkingsdienst gaven zij deze vlaggetjes aan de veteranen (84)
 140. Woensdag 19 september 2001. Prins Willem-Alexander en Maxima Zorreguieta arriveren bij het Airborne Museum (84)
 141. Patrick Pronk hield op 3 november jl. in huize ‘Overdal’ in Oosterbeek een lezing over de 9th (Airborne) Field Company, Royal Engineers (84)
 142. 12 september 2001. Major en Mrs. Holt poseren voor het Airborne Museum met hun nieuwe gids voor Operatie Market Garden (84)
 143. Voor de opening van het Dorset terras op de Westerbouwing op 20 september, werd veteraan Walter Smith, net als in september 1944, per boot over de Rijn gezet (84)
 144. Modelbouwer Guy DeLillio en zijn vrouw Nina bij de opening van de tentoonstelling ‘Market Garden in miniatuur’op 18 april 2002 (86)
 145. 31 maart 2002. Peter Wilkinson (links) draagt een aantal persoonlijke bezittingen van de op 27 februari jl. overleden Dennis Munford over aan de directuer van het Airborne Museum, de heer W. Boersma (87)
 146. 5 juni 2002. Slopers zijn bezig het de afbraak van Huize de Tafelberg. Alleen het voorste deel, dat de status van monument heeft gekregen, zal worden behouden (87)
 147. Airborne Begraafplaats, 22 september 2002. Tijdens de herdenkingsdienst leggen kinderen bloemen op de graven (88)
 148. 16 september 2002. De vorige voorzitter van de Vereniging Vrienden, Chris van Roekel, ontvangt uit handen van auteur Karl Margry een exemplaar van het boek ‘Operation Market Garden, Then and Now’. Chris kreeg dit boek als dank voor al het werk dat hij de afgelopen twintig jaar heeft gedaan voor onze vereniging. Dit cadeau was hem toegezegd bij zijn afscheid op 6 april van dit jaar, toen hij, vooruitlopend op het verschijnen van deze publikatie, een ‘symbolische boekenbon’ ontving (88)
 149. Op 8 september jl. hield Niall Cherry een lezing in restaurant Schoonoord in Oosterbeek (88)
 150. Miniatuur Hartenstein (89)
 151. Arend Langenberg en Joop Bal bespreken de tekst voor de nieuwe audiovisuele presentatie in het Airborne Museum (89)
 152. Philip Reinders toont een Duitse helm, die hij in 2002 vond bij het opgraven van een Duitse luchtafweerstelling in de Rosandepolder te Oosterbeek (89)
 153. 20 september 2003. Na afloop van hun parachutesprong op de Ginkelse Heide praten Britse veteranen met Nederlandse schoolkinderen (92)
 154. 21 april 2004. Na de opening van de tentoonstelling ‘We will remember them’ bekijken burgemeester Bruinooge van Renkum en mevrouw van Slooten, echtgenote van de voorzitter van de Stichting Airborne Museum, Mr. J. van Slooten, de vitrine met gedenkpenningen (93)
 155. Social evening, 13 februari 2004. Ouders wijzen hun kinderen op de maquette in het Airborne museum de plaatsen aan, die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de Slag om Arnhem. In het midden onze voorzitter Ben Kolster (93)
 156. 14 september 1994, nabij het Airborne Museum. Sit John Hackett (geheel rechts) onthult het monument voor de Gelderse burgers (MS 82)
 157. De op 1 december jl [2004] overleden Z.K.H. Prins Bernard bezocht op 11 mei 1988 het Airborne Museum, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan in Huize Hartenstein (96)
 158. Kinderen bewonderen de medailles van een veteraan, tijdens de herdenkings-bijeenkomst in het Geldredome op 16 september 2004 (96)
 159. Tijdens de receptie bij het Airborne Museum op zaterdag 18 september 2004, spreekt Prins Charles de genodigde toe (96)
 160. Airborne Museum ‘Hartenstein’, 8 april 2005. Nadat hij de officiële opneing van de tentoonstelling over operatie Amherst heeft verricht, ontvangt de heer Tupet-Thomé van directeur Wybo Boersma een herinneringsbord. In april 1945 nam de heer Tupet-Thomé als eerste luitenant deel aan de luchtlandingen in Noord-Nederland (98)
 161. 18 maart 2005. Dr. Michael Hal Sosabowski houdt in de Concertzaal in Oosterbeek een lezing over zijn overgrootvader, generaal Stanislaw Sosabowski (98)
 162. 23 maart 2005. Soldaat Arthur Poster wordt met militaire eer begraven op de Airborne Begraafplaats te Oosterbeek (98)
 163. Terugblik op de 61-ste herdenking van de Slag om Arnhem. Drie veteranen bij de herdenkingsbijeenkomst in de ‘Berenkuil’ in Arnhem op 16 september 2005. Rechts Jim Flavell, die tijdens de slag bij de Arnhemse brug vocht (100)
 164. Tijdens het symposium dat ter gelegenheid van het afscheid van Wybo Boersma werd georganiseerd in de Pietersberg in Oosterbeek, dankt waarnemend voorzitter Mr. J. van Slooten Wybo voor al het vele werk dat hij sinds 1972 voor het Airborne Museum heeft gedaan (100)
 165. 16 september 2005. De as van Ted Shaw wordt bijgezet op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek (100)
 166. Tijdens de presentatie van het boek ‘The Royal Airforce at Arnhem’ op 16 september 2005, overhandigt een van de auteurs, Philip Reinders, het eerste exemplaar aan Mrs. Anne Long uit Canada. Zij is de suster van warrant Officer P.B. Tonner, die gewond raakte bij een crash van Dakota KG 418 bij de Buunderkamp, ten westen van Wolfheze. Hij overleed in 1945 in een krijgsgevangenkamp in Duitsland (100)
 167. De samenstellers van het boek ‘All Men are Brothers’, Andries Hoekstra (midden), overhandigt de eerste exemplaren aan veteranen van de eerste Onafhankelijke Pools Parachutisten Brigade en aan de ambassadeur van Polen. Hij wordt daarbij geassisteerd door Frans Ammerlaan (100)
 168. 18 september 2005. Op het bordes van het Airborne Museum ontvangt Wybo Boersma uit handen van Majoor Tj. Herman (retd.) en Generaal Secretary Mevrouw Luitenant (retd.) I Hrynkiewicz het vaandel van de Polish Airborne Forces Association. Het vaandel zal permanent in het museum worden tentoongesteld ter herinnering aan de rol van de 1st Polish Parachute Brigade bij de Slag om Arnhem (100)
 169. De op 18 november jl [2005] overleden Cora Baltussen, nam op 18 september 2005 nog deel aan de herdenkingsplechtigheden in Driel. Hier zit zij tussen de Poolse majoor T.J. Herman (Retd) en de kleinzoon van generaal-majoor Stanislaw Sosabowski, Mr. Michael Sosabowski (101)
 170. 15 september 2005. Het door Sergeant Kevin Costello in september 1944 buitgemaakte pistool van de Duitse generaal Kussin, wordt door de heer Tanno Pieterse overgedragen aan Frans Smolders, directeur van het Airborne Museum (101)
 171. 14 juli 2006. Burgemeester P.M. Bruinooge van Renkum opent de expositie ‘Burgers’, door het opgraven van ‘door burgers in oorlogstijd begraven kostbaarheden’ (103)
 172. 1 juni 2006. Onder het toeziend oog van Michael Sosabowski legt Frans Smolders de Bronzen Leeuw van generaal Stanislaw Sosabowski in een vitrine van het Airborne Museum (103)
 173. 4 mei 2006. Joop Bal maakt opnamen op de Rijnbrug in Arnhem voor de documentaire over de geschiedenis van de film Theirs is the Glory (103)
 174. 15 juni 2006. Patrica Summers-Hartley (links) poseert met haar twee dochters bij het graf van haar vader Edward Hartley (103)
 175. 15 september 2006. Burgemeester P.M. Bruinooge van Renkum feliciteert Alan Hartley met het nieuwe monument voor de RAF, dat een plaats heeft gekrgen voor het Airborne Museum. Alan Hartley nam het initiatief voor dit monument en verzamelde de benodigde fondsen (104)
 176. 9 september 2006. Producent Joop Bal overhandigt in de Concertzaal in Oosterbeek de eerste exemplaren van de DVD-box met de film “Theirs is the Glory” aan burgemeester Bruinooge en aan Ben van Dillen (104)
 177. 16 september 2006. Het nieuwe monument voor generaal Stanislaw Sosabowski op het Polenplein in Driel (104)
 178. 7 september 2006. De nieuwe voorzitter van de Stichting Airborne Museum, de heer Driekus Heij (midden) bekijkt samen met de auteurs Wybo Boersma (links) en Philip Reinders (rechts) het nieuwe boekje ‘Bruintje Beer bij Arnhem’ (104)
 179. 5 juli 2007. De gerestaureerde container van het type H wordt door de Vereniging Vrienden overgedragen aan de Stichting Airborne Museum. V.l.n.r. Ivar Goedings (secretaris VVAM), Wybo Boersma (lid van het Stichtingsbestuur), Driekus Heij (voorzitter van de Stichting) en de heer Wamelink (de restaurateur) (107)
 180. Arnhem-veteranen James Cleminson, John Waddy en Tony Hibbert poseren bij de plaquette voor generaal Sosabowski, die op 21 september werd onthuld op het Polenplein in Driel (108)
 181. Op 12 december jl. [2007] opende de burgemeester van Arnhem, mevrouw Krikke, samen met de voorzitter van de stichting Airborne Museum, Driekus Heij, het Info Centrum over de Slag om Arnhem in het gebouw van de afdeling Volkshuisvesting naast de Rijnbrug (108)
 182. Teun Berserik, schrijver en illustrator van het boek ‘Jaap Jansen, ongewoon soldaat’ toont Bep Jansen, de weduwe van Jaap, na afloop van de presentatie op 14 september, zijn orginiele tekeningen, die voorlopig worden tentoongesteld in het Airborne Museum (108)
 183. Dankzij het prachtige weer kon de rechtstreekse uitzending van het radioprogramma ‘Verre Verwanten’ op zaterdagmiddag 20 oktober plaatsvinden vanuit de ‘achtertuin’ van het Airborne Museum. Aan de tafel v.l.n.r. Chris van Roekel, Robert Voskuil, Driekus Heij en (met koptelefoon) radiomaker Ben Kolster (108)
 184. 28 januari 2008. Chris van Roekel (rechts) en wethouder Nico Peek bekijken samen met kinderen van de bernulphus School de nieuwe uitgave van het boekje ‘De Tommies komen’ (109)
 185. Kolonel John Waddy geeft tijdens de battlefield tour op 19 april 2008 uitleg bij het punt langs de Dreijenseweg, waar hij op 19 september 1944 gewond raakte (110)
 186. Tijdens de herdenkingsdienst op de Airborne begraafplaats leest Brigadier Mike Dauncey DSO DL, “Leader of the Pilgrimage”, een aantal verzen uit de Bijbel. In september 1944 speelde luitenant Dauncey een zeer belangrijke rol bij de verdediging van het gebied rond de Beneden-Weverstraat in Oosterbeek (112)
 187. In aanwezigheid van familie en vrienden werd op 19 september het kistje met de as van Bill Fulton begraven op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek. Rechts The Very Reverend Dr. Jeff Cuttell, die de korte plechtigheid leidde (112)
 188. 23 september 2008. Tijdens een speciale herdenkingsbijeenkomst op de oosterbegraafplaats in Enschede leggen kinderen bloemen op de graven van Britse militairen, die op 23 september 1944 werden neergeschoten tijdens het zogenaamde ‘Brummen-incident’ (112)
 189. De grote plataan, die meer dan 120 jaar achter huize Hartenstein heeft gestaan, werd afgelopen september gekapt, om plaats te maken voor de ondergrondse uitbreiding van het Airborne Museum (112)
 190. Met een handdruk bezegelen de burgemeester van Renkum, de heer Gebben (midden), en de voorzitter van de stichting Airborne Museum, de heer Heij, de overdracht van de villa Hartenstein. Links Paul Tirion, de bouwcoördinator (113)
 191. Voor de “Airborne Experience, September 1944” is een deel van een HORSA glider nagebouwd. De foto toont het moment dat de cockpit bij het Airborne Museum wordt afgeleverd (115)
 192. Na de officiële opening worden de VIP’s rondgeleid door voorzitter Driekus Heij en bouwcoördinator Paul Tirion (116)
 193. Adam en Judith Urquhart bij de smock, die hun vader, generaal-majoor R.E. Urquhart, droeg tijdens de Slag om Arnhem (116)
 194. De witte jas die dokter Randall Martin in september 1944 droeg in de verbandpost, die was gevestigd in Huize ter Horst in Oosterbeek werd op 17 september jl [2009] door Sophie Lambrechtsen – ter Horst overgedragen aan het Airborne Museum. Links naast Sophie, haar broer Kees en links op de achtergrond burgemeester Gebben (116)
 195. Tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis in Oosterbeek op 2 september overhandigt joernalist Laurens van Aggelen (links) Burgemeester Gebben van Renkum het eerste exemplaar van zijn boek ‘Airborne Memoral[6] Service’ (116)
 196. De Canadese Sherman tank, die tot voor kort aan de oostzijde van het museum stond, is begin september door een grote kraan neergezet naast het nieuwe ingangsgebouw van het Airborne Museum (116)
 197. In de weken voor de opening van het museum moest nog keihard gewerkt worden om alles op tijd klaar te krijgen. Hier zijn Hans van de Velden en Michel Clements bezig met het opknappen van de jeep op het ‘landingsterrein’ in de ‘Airborne Experience 1944’ (116)
 198. Jan Hovers, de nieuwe directeur van het Airborne Museum (121)
 199. Burgemeester Gebben van de gemeente Renkum speldt Robert Voskuil de versierselen op, die behoren bij de benoeming tot ‘Ridder in Orde van Oranje Nassau’. Dit gebeurde na afloop van de Algemene Ledenvergadering van de VVAM op 19 maart jl. [2011] (122)
 200. Op 1 september 2011 werd bij het Airborne Museum in Oosterbeek een luistersteen’ onthuld. Op de foto v.l.n.r. Driekus Heij (voorzitter van de Stichting Airborne Museum), Gerrit Staal (initiatiefnemer voor het Airborne Bier), Paul Tirion (penningmeester van de Stichting Airborne Museum), Erik Heinrich (wethouder), Jan Hovers (directeur van het Airborne Museum) en Hans Wiegel (voorzitter van de Nederlandse Bierbouwers) (124)
 201. Op 3 september 2011 onthulde Johnny Peters, voorzitter van de Arnhem Veterans Club samen met scholiere Emma Arfman het beeldje ‘Soldaat met bloemenkind’. Het beeldje staat tegenover het Airborne Museum (124)
 202. Herbegrafenis van Lewis Curtis op 3 oktober 2012 (MS 116)
 203. Onder de goedkeurende blikken van enkele museumvrijwilligers probeert bibliotheekmedewerker Pieter Augustinus in het Airborne Museum de nieuwe ‘verhalen secretaire’ uit (130)
 204. Een foto uit de 80-jaren van de vorige eeuw. Berry de Reus en directeur Carel Wilhelm poseren in het souterrain van het museum bij het (nu niet meer bestaande) grote diorama van de intocht van de Britse tropen (AM 1)
 205. Airborne Begraafplaats, Oosterbeek, 21 september 2014. Kinderen leggen bloemen op de graven van de gesneuvelde millitairen (AM 3)
 206. 21 september 2014. Tijdens de herdenkingsdienst op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek leest Colonel (retd) John Waddy een aantal verzen uit de Bijbel (AM 3)
 207. 20 september 2014. Koning Willem Alexander legt in Driel een krans bij het monument voor de 1e Onafhankelijke Poolse Parachutisten Brigade. Deze herdenking werd o.a. bijgewoond door de Poolse president Komorowski en Premier Rutte (AM 3)
 208. 19 september 2014. Tijdens de conferentie ‘Bridge tot he Future’ ontvangt Sophie lambrechtsen-ter Horst uit handen van Renkums burgemeester Jean Paul Gebben versierselen die behren bij de onderscheiding ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’ (AM 3)
 209. Met een wervelend muziekaal theaterspektakel, ‘Thank you Mr. Veteran’ kwam zondagmiddag 21 september 2014 in Oosterbeek een einde aan de 70eherdenking van de Slag om Arnhem. De musicalachtige show, op het grasveld voor het Airborne Museum, werd bijgewoond door ruim 30 Britse en 10 Poolse veteranen. Oosterbeekse schoolkinderen deelden zonnebloemen uit aan de veteranen (AM 3)
 210. Kranslegging bij het Airborne Monument tegenover het Airborne Museum ‘Hartenstein’ in Oosterbeek (AM 4)
 211. Wim Duyts neemt op 21 september 2011 in het Airborne Museum de medailleset in ontvangst van Mr Owen, veteraan van de Slag om Arnhem (AM 4)
 212. Tanno Pieterse tijdens zijn toespraak voor de Arnhem Veterans Club op 21 september 2011 (AM 4)
 213. Kranslegging bij het Airborne Monument in Arnhem. Op de achtergrond de Walburgis kerk (AM 5)
 214. Sarah Thurling-Heijse, de nieuwe directeur van het Airborne Museum (AM 5)
 215. Tijdens een bijeenkomst op 9 mei jl. in de Concertzaal in Oosterbeek ontvangt Burgemeester Gebben van Renkum uit handen Ingrid Maan het eerste exemplaar van haar boek ‘Weggemoffeld’ (AM 5)
 216. Koning Willem Alexander legt op 20 september 2014 een krans bij het monument voor de Eerste Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade op het Polenplein in Driel (AM 6)
 217. De eerste ‘Afternoon Tea’ die op 27 september 2015 werd gehouden in het Airborne Museum (AM 6)
 218. 12 september 2015. Anje Brummelkamp- van Maanen bekijkt samen met drie jeugdige familieledn het eerste exemplaar van haar zojuist gepresenteerde dagboek (AM 6)
 219. Na de opening van de expositie over de gebroerders Kuik bekijken burgemeester Jean Paul Gebben vab Renkum en Els Kuik de objecten in een van de vitrines (AM 6)
 220. Het Airborne Museum in Heelsum, na de kranslegging op 17 september 2014 (AM 7)
 221. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVAM op 19 maart jl. geeft Wybo Boersma uitleg over de verslechterde verhouding tussen de VVAM en de Stichting Airborne Museum (AM 7)
 222. De ere-voorzitter van de VVAM, Chris van Roekel, luistert tijdens de Algemene Ledenvergadering ingespannen naar de discussies over de toekomst van de Vereniging Vrienden (AM 7)
 223. Op zaterdagmiddag 4 juni [2015] organiseerde een groep bezorgde burgers, onderleiding van Wiljo Pas uit Oosterbeek een spontane protestactie tegen de sloop van Hotel Dreijeroord. Met oude historische militaire voertuigen zoals jeeps en een halftrack reed men naar het voormalige hotel, waar journalisten van TV Gelderland en van lokale kranten te woord werden gestaan (AM 7)
 224. Zittend in een rolstoel, die geduwd wordt door de waarnemend burgemeester van Renkum, Hein Bloemen, bekijkt de 93-jarige Poolse veteraan Jozef Wojciechowski in het Airborne Museum de expositie over zijn leven (AM 7)
 225. De Oude Kerk in Oosterbeek, met op de voorgrond een van de jeeps die op 17 september 2016 deel nam aan de ‘Race tot he Bridge’(AM 8)
 226. Op Bevijdingsdag (5 mei 2016) vloog een Britse Dakota laag over Hartenstein en het Airborne Monument (AM 8)
 227. Tijdens de plechtigheid op zondagmiddag 18 september jl. [2016] staat veteraan Geoff Roberts in gedachten verzonken voor de ingnag van Hotel Dreyeroord, waar hij kort daarvoor een krans heeft gelegd. Geoff Roberts vocht in september 1944 bij Dreyeroord (AM 8)
 228. Tijdens de herdenkingsdienst op de Airborne Begraafplaats legt ‘the leader of the Pelgrimage’, Laurie Weeden, in september 1944 Staff Sergeant in het Glider Pilot Regiment, een krans bij het Cross of Sacrifce (AM 8)
 229. John Grayburn, zoon van luitenant John ‘Jack’ Grayburn die op 20 september 1944 sneuvelde bij de Rijnbrug in Arnhem, staat in de expositie EGO in het Arborne Museum bij zijn vaders medailleset. De meest linkse medaille in de set is het Victoria Cross (AM 8)
 230. 5 oktober 2016. Onder grote belangstelling worden achtereenvolgens Corporal Donald S. Noble en Private Harold J. Lewis herbegraven op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek (AM 8)
 231. Een zuster van een van de geïdentificeerde militairen van het Border Regiment kijkt naar de nieuwe steen op het graf van haar in 1944 omgekomen broer (AM 8)
 232. De Regimental Aid Post, die van 16-18 september in de Concertzaal was ingericht, gaf een indruk van de omstandigheden, waaronder het Britse medische personeel in september 1944 moest werken (AM 8)
 233. Bij de Concertzaal met de ‘Regimental Aid Post’ vertelt een Britse veteraan aan belangstellenden wat zijn eigen ervaringen waren tijdens de Slag om Arnhem (AM 8)
 234. Zoals ieder jaar bemande Wybo Boersma op 17 september jl. [2016] de stand van de Vereniging Vrienden op de Ginkelse Heide in Ede (AM 8)
 235. De achterkant van Hotel Dreijeroord tijdens de sloop afgelopen najaar. Naar verwachting zal het nieuw te bouwen ‘White House’ eind dit jaar klaar zijn. In uiterlijk zal het sterk gelijken op Hotel Dreijeroord zoals de soldaten van 7 KOSB dat in september 1944 aangetroffen (AM 11)
 236. Chris van Roekel, 1934 -2018 (AM 12)
 237. Wim Duyts (AM 15)
 238. Medailles in de Stiltekamer (AM 15)

 

Rieder, Fred

 1. September 1944. Een brandend zweefvliegtuig op landingszone ‘S’ (collectie Gemeentearchief Arnhem) (MS 72)

 

Rieken, Wil

 1. Wil Rieken legt als 11-jarig meisje bloemen op het graf van Trooper Edmond op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek (130)

 

Royal Air Force

 1. Luchtfoto van de omgeving van het Rijnhotel in Arnhem, 19 september 1944 (MS IX)
 2. Luchtfoto, genomen op 12 september 1944. In het midden de Sonnenberg. De circel geeft bij benadering de posities van het 4th Parachute Squadron Royal Engineers gedurende de slag aan (MS 83)
 3. Luchtfoto van 6 september 1944 waarop in het midden het gebied zichtbaar is dat Dr. R.S. Tjaden-Modderman op 17 september fotografeerde. 1. De Lisztstraat, waar de fotograaf stond met zijn camera, 2. De Beetenhovenstraat met huizen aan de noordzijde, 3. De Mahlerstraat met het talud naar het toenmalige Gemeenteziekenhuis, met daarop een strook donker gekleurde sparren. Tussen de drie genoemde straten ligt een driehoekig open terrein, dat op de foto van de heer Tjaden-Modderman zichtbaar is op de voorgrond. Na de oorlog werd dat stuk grond volgebouwd (99)
 4. Luchtfoto van de Arnhemse Rijnbrug die werd genomen in de middag van 16 september 1944. Het is een van de laatste foto’s van de brug voor de slag. De analist die de foto interpreteerde heeft de coördinaten van de zuidelijke oprit met inkt aangegeven (collectie Robert Voskuil) (105)
 5. Een detail van een luchtfoto van Oosterbeek, die op 6 september 1944 werd gemaakt door een verkenningsvliegtuig van de RAF. Boven in de foto loopt de Utrechtseweg en parallel daar aan de Cornelis Koningstraat. In het midden van de foto loopt de Johannaweg vanaf de Cornelis Koningstraat in zuidelijke richting en eindigt in een circelvormig wijkje. Op de linkerhoek (westhoek) van de Cornelis Koningstraat en de Johannaweg bevond zich het huis/winkel van de familie van Zanten. Op het open terrein noordelijk van de Cornelis Koningsstraat was tegen over dat huis al in het begin van de oorlog een zigzag-loopgraaf gegraven, waarin kon worden geschuild bij beschietingen vanuit de lucht. Deze schuilloopgraaf is op de foto zichtbaar als een donkere zigzag-lijn. In de linkerbenedenhoek van de foto is met enige moeite een deel van het Lukassenpad zichtbaar en links daarvan een klein stukje van de Annastraat. In de rechterbenedenhoek is een deel van de Weverstraat te zien (Collectie Gelders Archief) (MS 126)
 6. Afbeelding 6. Detail van een door de RAF gemaakte luchtfoto op 15 maart 1945 van Oosterbeek. De zichtbare loopgraven zijn Duitse stellingen van na de Slag (MS 127)
 7. Luchtfoto (2) van 6 september 1944: spoorlijn Utrecht – Arnhem ten westen van Station Oosterbeek Hoog, rechts aan de rand van de linkerfoto (RAF 541 squadron) (MS 130)
 8. Luchtfoto 15 maart 1945: In de laatste dagen van de slag lag het operatiegebied van het squadron in de wijk ten noorden van Hartenstein: tussen Oranjeweg, Paul Krugerstraat en Mariaweg (AM 16)

 

Ransom, George

 1. Woensdag 20 september 1944. De ‘waterploeg’ van 133 PFA in de bossen bij Otterlo. Op de achterste rij Cpl. Pimperton en Pte Easthough; vooraan WO I Boyes and Sgt. (collective Fred Pimperton) (MS 53)

 

Ree, Herco van de / Joop Topma

 1. 11 november 2012. Tijdens het college ‘spionage met luchtfoto’s in de oorlog’ voor kinderen van het Museum Jeugd Universiteit, toont docent Robert Voskuil een kleine luchtcamera uit de Tweede Wereldoorlog (129)

 

Regionaal Archief Nijmegen

 1. Keizer Lodewijkplein, kijkrichting oostelijk, op de achtergrond het afgebrande Huize Belvoir, stelling van de Fallschirmjäger (MS 129)
 2. Keizer Lodewijkplein met uitgeschakeld Duits 88mm-geschut, kijkrichting zuidelijk naar de Meester Franckenstraat (MS 129)
 3. Keizer Lodewijkplein, kijkrichting zuidelijk. Linksachter Graadt van Roggenstraat, rechtsachter Meester Franckenstraat (MS 129)

 

Renes, Dick

 1. Deze halfrupsen staan op het conto van de Britse soldaten die in de Van Limburg Stirumschool zaten. De eerste, een Sd.Kfz.250/1 alt, werd later in de strijd opgeblazen door de parachutisten om te voorkomen dat de vijand gebruik kon maken van de inhoud: wapens, munitie en voedsel. Achter het voertuig de ruïne van de ‘Rode School’ (foto: 1945, Gelders Archief, Arnhem; negatiefnummer B3056/3) (MS 78)

 

Revell, Scott (collectie)

 1. Generalmajor Friedrich Kussin, in September 1944 commandant van Feldkommandantur FK 632 (AM 6)
 2. Pagina uit het rapport van Jan Hey (MS 123.2)
 3. Het bidprentje van Willi Haupt (MS 123.2)
 4. Het graf van Willi Haupt op de begraafplaats Ysselstein (MS 123.2)

 

 

 

 

Roekel, Chris van

 1. Arnhem veteranen tijdens de Stille tocht naar het monument bij de Rijnbrug in Arnhem, 21 september 1985 (20)
 2. Enkele historische militaire voertuigen die tijdens de excursie in augustus zijn gebruikt (44)
 3. Onze secretaris, Mieke de Langen, verkoopt artikelen voor de Vereniging tijdens de eendaagse Airborne Wandeltocht (44)
 4. Voor het inpakken, adresseren en sorteren van de nieuwsbrief wordt mooit tevergeefs een beroep gedaan op vrijwilligers. Op de foto vier van de ‘stille werkers achter de schermen’in het Airborne Museum: (v.l.n.r. Willem de Ruyter, Jan Smits, Cees Wichhart en Mieke de Langen (63)
 5. September 1994. Samen met Johan Snoek (uitererst rechts) en mevrouw drs. Elsa Caspers staat generaal John Hackett voor het koetshuis/garage van het Huis te Maarn. Uiterst links mevrouw M. Hackett-Frena, en naast haar de heer Idenburg (MS 58)
 6. Generaal Sir John Hackett in een karakteristieke houding op later leeftijd (MS 58)
 7. De ‘Leader of the Pilgrimage’, Major-general A.J. Deane-Drummond (links), in gesprek met Major Tony Hibbert, vlakbij het ‘crossingpoint’ van Pegasus I (76)
 8. Een fraaie antieke haard siert sinds kort de koffiekamer van het Airborne Museum (76)
 9. Kapitein Otto Hugo Blaauw, ca. 1947 (MS 87)
 10. De Pieterbergseweg in Oosterbeek, gefotografeerd voor de Tweede Wereldoorlog. Rechts op de voorgrond het huis dat toen het nummer 28 droeg, waar oud-gezagvoeder Blaauw kamers huurde en van waaruit hij eind september 1944 de Joodse waardepapieren wist te redden (MS 87)
 11. De graven van de Luitenants Bussell en Cambier op de Algemene Begraafplaats in Vorden (MS 100)
 12. Huize ’t Selsham is gelegen aan de rand van Vorden, bij de weg naar Zutphen (MS 100)
 13. De beruchte S.D. officieren van de Arnhemse Dienstelle. Deze foto is destijds, omdat hij gespiegeld (zie onderscheidingen) werd afgedrukt, waarschijnlijk weggegooid en aldus in ‘onbevoegde’ handen geraakt. 1e rij: Nitsch – Elsholz – Strröbel – Schwarzenbäcken -Meijer – Wit. 2e rij: Ungen – Michels – Voskamp. (De juiste volgorde is niet zeker omdat de afbeelding is gespiegeld) (MS 100)
 14. De vrijwilligers die vier keer per jaar de Nieuwsbrief van de VVAM verzendklaar maken, kunnen dat sinds kort doen in het gebouwtje van de Politie Sport Vereniging op Park hartenstein (117)
 15. Izak de Vries, 1915 – 2009 (MS 112)
 16. Zomer 1945. Voor het huis van de familie Breman. V.l.n.r. Evert Jan Breman, Roelie Breman, Gerald Valvona, Jeanne Breman en Izak (Piet) de Vries (MS 112)
 17. Tijdens de 50e herdenking van de Slag om Arnhem in 1994 bezocht ik [Chris van Roekel] met Piet [Izak de Vries] het bruggetje waar hij zich tijdens de terugtocht in 1944 ernstig had bezeerd (MS 112)
 18. Samen met Chaplain General the Reverend Jonathan Woodhouse en Assistent Chaplain Geenral the Reverend Colonel Ian A. Evans feliciteerd de Abt van Downside Abbey, Dom Aidan Bellenger, Dom Selwyn Thorne met zijn 100e Zij overhandigen hem het schildje met het embleem van de Royal Army Chaplains (AM 3)

 

Ruiter, Herman de

 1. Kolonel b.d. N.J.A.P.H. van Es te paard voor het tuinhuis bij Utrechtsestraat 1. Foto uit 1914-1919 van Herman de Ruiter, glasnegatief bestemd voor ‘J. Kooiman, De Nederlandsche Strijdmacht en hare Mobilisatie in 1914’. De school waarvan aan de rechterkant een stukje te zien is, staat er anno 2010 nog steeds (niet zichtbaar vanaf de Utrechtsestraat) (foto via het Legermuseum, Delft) (MS 104)

 

Rutkowski, PK Kriegsberichter

 1. De door de Duitsers bij de van Borsselenweg in Oosterbeek ingezette Char B tank, gefotografeerd nadat deze door de Britten met een 6-ponder kanon was uitgeschakeld (collectie Airborne Museum) (AM 6)

 

Ruyter, W. de

 1. Een van de geschenken die leden kunnen verdienen door de verkoop van tien of meer loten in de loterij, is een originele ‘klok’ van een parachute harnas uit 1944 (50)
 2. Een verkleinde afbeelding van de Market Garden plaquette, die bij de Vereniging Vrienden van worden besteld (55)
 3. Het nieuwe, speciaal voor onze Veneniging door Peter Hicks ontworpen en vervaardigde, parabeeldje. Het is uitgevoerd in brondskleurig kunsthars, en is ca 25cm hoog (67)

 

 

 

Saidman, Popperphoto

 1. Augustus 1945. Op de hoek van de Utrechtseweg en de Klinkelbeekseweg in Arnhem spelen twee jongens met het restant van een achtergelaten Britse 6-ponderkanon. Links op de foto is nog een klein deel zichtbaar van de serre van de witte villa op de hoek van de Utrechtseweg en de Diependalstraat. Deze villa staat er heden ten dage nog steeds. Graag zouden wij in contact komen met deze jongens of met mensen die zich deze situatie nog weten te herinneren (114)

 

Sajah Productions

 1. Het monument op de dijk in Batenburg, dat herinnert aan de omgekomen bemanning van Stirling LJ 833, die daar op 21 september 1944 werd neergeschoten. Het gedenkteken bestaat uit een deel van het landingsgestel, dat zestig jaar na de crash als toegangspoort voor een varkensweide werd teruggevonden in Dieden, niet ver van Batenburg (100)

 

Schaik, W. van

 1. Eikenhouten overwegbeplating bij statation Wolfheze (Utrechts Archief, nr. 836116, opnamedatum 6 februari 1954) (AM 14)

 

Sigmond, R.N. (Robert) (collectie)

 1. Het 14e peloton ‘D’ Compagnie 7 KOSB. Scarborough, 1943 (MS XXXI)
 2. Major R.D. Sellon (MS XXXVII)
 3. De conservator van het Airborne Museum, de heer Berry de Reus, ontvangt op 27 maart 1997 uit handen van John Bui suit Canada de medailleset en het medisch instrumentarium van dokter Frazer. Rechts de heer A. Groeneweg bestuurslid van de museumstichting (66)
 4. De schrijver van het boekje ‘For no apparent Reason’, ons lid Bob Gerritsen, bij het graf van dokter Brownscombe op het Airborne Kerkhof te Oosterbeek (80)

 

Sigmond, Robin

 1. Op 19 september 2005 vond de onthulling plaats van een plaquette ter herinnering aan de gevchten die tussen 19 en 22 september 1944 rond hotel Dreyenoord werden gevoerd door de mannen van het 7th Galloway Battalion The King’s Own Scottish Borderers. Op de foto in het midden de iegenaar van het Hotel Dreyeroord, de heer A. van der Straaten, met achter hem de plaquette. De heer van Straaten en zijn zoon Jan Willem, de bedrijfsleider, geven al jaren belangeloos hun medewerking aan de jaarlijkse reunie van het 7th Rechts Henk Duinhoven (100)

 

Sijde, R. van der

 1. Een Jagdpanzer IV op de Utrechtseweg in Arnhem, ter hoogte van de Rosandelaan, rijdend in de richting van Oosterbeek, 18 september 1944 (88)

 

Smith, Dennis (AFPU)

 1. De eerste foto die fotograaf Smith maakte, nadat hij bij de Duitse stafauto was gearriveerd, toont de dode Generalmajor Kussin, voorin op de pasagiersstoel. Naast hem chauffeur Josef Willeke (collectie IWM, London) (AM 6)
 2. Nadat de beide dode mannen voorin de auto naar buiten zijn getrokken, fotografeert Smith eerst Generalmajor Kussin (Smith foto 2. Deze is niet bij dit artikel afgebeeld) en vervolgens aan de andere kant van de auto chauffeur Josef Willeke (Smith, foto 3). Die ligt buiten de auto met op zijn lichaam een Nederlandse karabijn Model 1895 (collectie IWM) (AM 6)
 3. Op 19 september 1944 staan de 75mm Pack Howitsers van No 1 Battery van het 1st Airlanding Light Regiment Royal Artillery opgesteld langs een open veld, westelijk van de Valkenburglaan in Oosterbeek. Op de foto vuurt Bombardier J. Buckley met zijn Pack Howitser in westelijke richting. Op de achtergrond de bossen van de Bilderberg (collectie IWM, BU 1095) (AM 9)

 

Snoek, Johan

 1. Johan Snoek, op de pasfoto van zijn persoonsbewijs (MS 82)

 

Smulders, Kees

 1. Een demonstratie van het afvuren van een 75mm Pack Houwitser op 15 september 2000, bij de Westerbouwing in Oosterbeek (81)

 

Sony Pictures

 1. De bespreking zoals weergegeven in de film A Bridge too Far (film still, 1977) (AM 16)

 

Steenhuis, Peter

 1. Ons lid Peter Steenhuis viel op zaterdag 21 september van het vorig jaar, als lid van de Luchtmobiele Brigade, de eer te beurt om deel te nemen aan de dropping op de Ginkelse Heide. De foto is gemaakt bij het vertrek op de vliegbasis Soesterberg (foto via Peter Steenhuis) (89)

 

Steer, Frank

 1. Lieutenant Colonel Michael Pak, commandant van het Royal Army Service Corps, 1st Airborne Division (MS 95)
 2. Captain Paddy Kavanagh, No. 2 Platoon, 250 Airborne Light Company (MS 95)
 3. Captain Jack Cranmer-Byng MC, No. 1 Platoon, 250 Airborne Light Company RASC (MS 95)

 

Tadema – Böhmer, Mevrouw A.

 1. De villa aan de Van Lennepweg, gefotografeerd ca. 1939 (MS 38)

 

Tiemens, W.H. (collectie)

 1. Verwoeste gebouwen langs de Eusebiusbuitensingel in Arnhem, westelijk van de oprit van de Rijnbrug, gefotografeerd in 1945. Op de achtergrond de St. Walburgis Basiliek, die tijdens de gevechten zwaar werd beschadigd. Tegen één van de twee torens vloog op 19 september 1944 de Duitse jachtvlieger Schmidt zich te pletter. De gebouwen van waaruit Captain Mackay dit incident zag gebeuren bevonden zich aan de oostzijde van de oprit MS 30)
 2. Fliegerleutnant Johann Ransmayer, die niet omkwam door de botsing met een van de torens van de St. Walburgis Basiliek in Arnhem, maar die op 20 september 1944 in zijn FW 190 ergens tussen Nijmegen en Eindhoven door Duits luchtdoelgeschut werd neergeschoten (MS 30)

 

Tillmann, SS PK-berichter

 1. Onbekende locatie (M 127)
 2. SS-Panzergrenadiere in actie (archief NIOD) (MS 128)

 

Timmerman, Dick (Arnhem)

 1. Afdekstuk van de loop van een 75mm Pack Howitser, dat op 10 oktober 1998 werd gevonden langs een pad bij een akker tussen Hotel De Bilderberg en de Valkenburglaan in Oosterbeek (73)

 

Timmerman, Hans (Arnhem)

 1. Op 12 augustus 2009 wordt Hans Kürten voor de camera geïnterviewd in Driel (MS 103)
 2. David van Buggenum bij het onderzoek van de voortuin van villa ‘de Brem’, hoek Hoofdlaan / Van Lennepweg in Oosterbeek. Dit huis was tijdens de slag om Arnhem een verbandplaats van het 1st Battalion, The Border Regiment. Op de foto zijn o.a. twee Britse parachutistenhelmen en delen van brancards te zien, die bij het graven tevoorschijn kwamen (MS 110)
 3. Vondsten bij de Oude Kerk (AM 12)

 

R.S. Tjaden – Modderman

 1. Foto van een onbekende lokatie in Arnhem, gemaakt op 17 september 1944. Waar is dit? (95)
 2. De foto [dezelfde foto als hiervoor onder 1.] waarvan we vorig jaar nog niet wisten dat hij was gemaakt bij de Beethovenlaan in Arnhem. Datum: 17 september 1944 (99)

 

Todd, Amanda

 1. Captain Harvey Todd, 1945 (MS 49)

 

Topografische Dienst, Emmen

 1. Sterk uitvergrote luchtfoto van de plaats op Schouwen Duiveland waar glider 283 neerkwam. De foto werd gemaakt op 23 september 1944, dus zes dagen na de noodlanding. Het uitgebrande wrak van de glider is op de foto zichtbaar als een donker kruisje in de bocht van de sloot. Links boben de boerderij van Langeraad (MS XXXI)

 

Truin, Herman

 1. Herdenkingsdienst op de Airborne Begraafplaats, september 1949 (MS XXXIV)
 2. Eerste steenlegging Airborne Monument, Oosterbeek, 25 september 1945 (MS XXXIV)
 3. 25 september 1945. Schoolkinderen leggen bloemen op graven op het Airborne Kerkhof in Oosterbeek (59)
 4. De Welbike van de Oosterbeekse padvinders in gevouwen toestand, voorjaar 1946 (MS 50)
 5. Th. Werningh Cöster op de aangepaste Welbike, zie het kenteken M62201, voorjaar 1946 (MS 50)
 6. De tweede was een ongepanserde Sd.Kfs.10, die in april 1945 op de foto werd gezet door de Arnhemse fotograaf Herman Truin. Zonder pantserbescherming was dit voertuig net zoals de vrachtwagens een erg gemakkelijk doel voor de luchtlandingstroepen. Duidelijk zijn de grote, op het zuiden georienteerde, ramen in de noordelijke vleugel van de Van Limburg Stirumschool te zien, en zelfs de kleine ramen die naar het noorden waren gericht. (Gelders Archief, Arnhem; negatiefnummer B6433/8) (MS 78)

 

Utrechts Archief

 1. Spporwegovergang met eikenhouten overwegbeplating in Wolfheze, nr. 836116, opnamedatum 6 februari 1954 (MS 130)

 

Vaessen, Hennie

 1. De voorkant van het nieuwe stripboek over de Slag om Arnhem (127)

 

Veen, J.A. van der

 1. Op 18 september 1944 was de toe 10-jarige Ruud van der Veen er getuige van dat een Britse militair een inscriptie kerfde in een beukeboom langs de Hoofdlaan in Oosterbeek. In mei 1997, toen deze foto werd genomen, was de tekst nog goed leesbaar. Zowel de boom als de getuige zijn echter sinds 1944 wel wat gegroeid! (70)

 

Veenhuijsen, H.P.

 1. De achtertuin van pension Veenhuijsen in 1942 (MS XIV)

 

Velden, Hans van der

 1. Met een detector onderzoekt Hans van der Velden het gebied achter de Oude Kerk in Oosterbeek (MS 98)
 2. Een van de vele containers die Hans in de loop van de afgelopen 35 jaar boven de grond haalde (MS 98)
 3. Een kistje met antennedraad en radio-onderdelen, dat in 1991 werd opgegraven bij de “Pergola” op de Hemelse Berg in Oosterbeek. In september 1944 zat daar het hoofdkwartier van de Royal Artillery ingegraven (MS 98)
 4. 54 Jaar na de Slag om Arnhem ziet Freddy Ladds de resten terug van de namenlijst, die hij in september 1944 in zijn baret bewaarde en die na de slag was achtergebleven in een schuttersput langs de Oranjeweg in Oosterbeek (MS 98)
 5. De Britse handkar die werd gevonden op het terrein van Hoog Doorwerth, werd door Hans van der Velden en zijn vrienden geheel gerestaureerd en vervolgens overgedragen aan het Airborne Museum. Boven: de kar zoals die er uitzag, toen hij net was opgegraven (MS 98)
 6. Beneden: dezelfde handkar na restauratie (MS 98)

 

Verre Verwanten, redactie

 1. Tjdens de radio-uitzending van Verre Verwanten praat Ben Kolster in het Airborne Museum met (v.l.n.r.) Robert Voskuil, Hans Timmerman en Wybo Boersma (116)

 

Versteegh, Frank

 1. De eenvoudige plaquette op de boom op de Rosendaelsche Golfclub, waarnaast op 3 november 1944 Bert en Hans Kuik werden doodgeschoten. De onthulling van dit gedenkteken vond plaats op 3 november 2015 (AM 6)

 

Versluijs, Axe Jon

 1. 21 september 2003. Na de onthulling bekijken maker Rob van der Zon en veteraan Mr. M. J. Potter het nieuwe monument voor operatie ‘Berlin’ in de uiterwaarden langs de Rijn bij Oosterbeek (92)
 2. De restanten van de dropkooi zoals de auteur ze aantrof vóó’r de restauratie (foto A.J. Versluijs, oktober 2003) (MS 85)
 3. Na enig gepuzzel begint de dropkooi vorm te krijgen (foto A.J. Versluijs, november 2003) (MS 85)
 4. De dropkooi vóór het aflassen, opnieuw stralen, verven, en monteren van de laatste delen (foto A.J. Versluijs, maart 2004) (MS 85)
 5. Het eindresultaat, de gerestaureerde dropkooi, gefotografeerd op een plek in een straal van 100 meter van de vindplaats bij Driel (foto A.J. Versluijs, september 2004) (MS 85)
 6. 12 maart 2006. Voor het Airborne Museum staan 24 Welbikes opgesteld (102)

 

Verzetsmuseum Friesland

 1. De vier kinderen De Vries in de dertiger jaren. V.l.n.r. Salomon, Izak, Jacob en Gesina (MS 112)

 

Vos, Erik

 1. Zonder onderschrift (AM 12)

 

Voskuil, Ir. J.

 1. Trein op spoordijk bij Oosterbeek (24 september 1945) (MS III)

 

Voskuil, R.P.G.A. (collectie)

 1. Een stuk van het 64e Medium Regiment in actie in de nabijheid van de Electrische Centrale (MS VI)
 2. Sergeant S. Hope, 64e Medium Regiment Royal Artillery, 2nd Het Pegasus-embleem op de rechter benedenmouw (MS VI)
 3. Vrijdag 21 september [1984]. Kolonel Graeme Warrack onthult een gedenksteen in de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn, die na de Slag om Arnhem fungeerde als ‘Airborne Military Hospital’ (FB 16)
 4. Zaterdag 22 september [1984]. Kranslegging bij het Airborne Monument bij de brug in Arnhem (FB 16)
 5. Zaterdag 22 september [1984]. Overhandiging van het “Commemorative Sword” door generaal Urquhart in het Huis der Provincie in Arnhem (FB 16)
 6. Zondag 23 september [1984]. De Herdenkingsdienst op het Airborne Kerkhof in Oosterbeek. Op de voorste rij: generaal Hackett, Prins Charles, Koningin Beatrix, generaal Urquhart en Prins Claus (FB 16)
 7. Randall Martin (rechts) en Scan Bolton ontmoeten elkaar voor de eerste keer sinds september 1944 in de tuin van de familie ter Horst (MS XV)
 8. Een aantal buizenframes waarmee in september 1944 Royal Enfield “Flying Flea” motorfietsen werden gedropt. Bij het opruimen van de landingsterreinen bij Wolfheze, na de bevrijding in 1945, werden deze buizenframes samen met allerlei onderdelen van gliders, containers en ander achtergelaten materiaal opgeslagen langs de Wolfhezerweg. Achter de buizenframes is het lage dijkje van de spoorlijn naar het vliegveld Deelen zichtbaar. De fotograaf, die dit beeld vastlegde, had kennelijk weinig verstand van dit soort materiaal. Hij noteerde bij deze foto: ‘achtergebleven stoelen van zweefvliegtuigen’(!) (MS XX)
 9. Fotografische afdruk van een filmbeeldje uit september 1944. Een Britse soldaat holt in de richting van het tuinhek van de villa aan de Van Lennepweg (MS 38)
 10. Fotografische afdruk van een filmbeeldje uit september 1944. De patrouille loopt langs de erker van de villa aan de Van Lennepweg. Rechts is de ‘krul’ in het hek zichtbaar (MS 38)
 11. De huidige situatie. Nadat de villa was verwoest, werd in 1947/48 een veel kleiner huis op die plaats gebouwd. Het hek dateert nog van voor de oorlog. Links achter de lantarnen-paal zit, nauwelijks zichtbaar, de krul in het hek (MS 38)
 12. Fotografische afdruk van een filmbeeldje uit september 1944. Britse militairen brengen enkele Duitse krijgsgevangenen, waaronder de Luftnachrichtenhelferin, naar een verzamelpunt in Wolfheze (MS 39)
 13. Fotografische afdruk van een filmbeeldje uit september 1944. Staff Sergeant Joe Prince geeft Irene Reimann een vuurtje (MS 39)
 14. De conservator van het Airborne Museum Berry de Reus, monteert een originele richtkijker op de 75mm Pack houwitser in het desbetreffende diorama van het museum. Deze richtkijker, de enige die nog over is van de 24 exemplaren die naar Arnhem werden meegnomen, is afkomstig uit een particuliere collectie (57)
 15. De voormalige gliderpiloot Louis Hagen, auteur van het boekje ‘Arnhem Lift’, staat samen met Ans en Sander Kremer voor het huis Stationsweg no. 8. In september 1944 vocht hij een aantal dagen in en bij dit huis van de familie Kremer in Oosterbeek. In de vorige nieuwsbrief maakten we melding van zijn bezoek in september jl. (57)
 16. Tijdens de afgelopen september-herdenking voorzag een bewoner van de Beneden-Weverstraat in Oosterbeek zijn in de oorlog beschadigde hek van een, helaas tijdelijk, bordje (58)
 17. [Close-up van het bordje] (58)
 18. Vergroting van een deel van een verkenningsfoto van 6 september 1944, waarop in het midden duidelijk het open terrein tussen de Graaf van Rechterenweg en de Cronjéweg zichtbaar is. Bij ‘1’huize Zonnewende, met daarachter haaks op de weg de op de foto BU 1092 afgebeelde, langwerpige schuur. Bij ‘2’ het huis van landbouwer Jansen, waarvan de voorgevel op de foto van Smith zichtbaar is (MS 47)
 19. Met Tom Henney achter het stuur van zijn Morris rijdt de vrachtwagen, met daarachter het niet zichtbare 17-ponder anti-tankkanon, over de Trechtseweg in de richting van Oosterbeek. De exacte locatie is niet duidelijk, en de datum 19 september 1994 (film Imperial War Museum, London; stills-collectie Voskuil) (MS 51)
 20. Tijdens de 50e herdenking van de Slag om Arnhem in september 1994 poseert Major-General Eric Mackay, staande voor hotel De Bilderberg in Oosterbeek, met een exemplaar van zijn boekje ‘Whoa Mahomet’(63)
 21. Op 5 mei 1997 wordt op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek een korte plechtigheid gehouden bij het van een nieuwe steen voorziene graf van de Nederlandse Commando August Bakhuis Roozeboom (67)
 22. Een RAF-luchtfoto van 23 december 1944 laat duidelijk de plek zien waar de Stirling een noodlanding maakte (vrijwel bovenaan, rechts van het midden). Onder van links naar rechts de Amsterdamseweg, met ten zuiden van de rijbaan restaurant Planken Wambuis (MS 57)
 23. Zomer 1945. Bij Hotel De Tafelberg in Oosterbeek worden opnamen gemaakt voor de film ‘Theirs is the Glory’. (69)
 24. Niall Cherry, auteur van het boek ‘Red Crosses and Red Berets[7]’ poseert voor ‘De Tafelberg’ in Oosterbeek met de helm van Corporal Ken Holdsworth, van het 181 Airlanding Field Ambulance, die daar in 1944 gewerkt heeft (76)
 25. Onze nieuwe vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk is Niall Cherry, onder meer bekend van zijn vorig jaar verschenen boek Red Berets and Red Crosses, over de medische dienst van 1st British Airborne Division (September 1999) (78)
 26. Professor Richard Holmes voor de camera in het weiland bij de Oude Kerk te Oosterbeek, tijdens de opnamen voor de BBC-documentaire over Operatie Market Garden (79)
 27. De ondervraging van Regimental Quartermaster Sergeant Dave Morris (11th Battalion), nadat hij op 24 september 1944 in de Beneden Weverstraat in Oosterbeek krijgsgevangen was gemaakt. Waar is deze (Duitse) foto genomen? (86)
 28. Dave Morris wordt bij de ingang van een villa door een Duitser ondervraagt (87)
 29. De Poolse luitenant-kolonel Marcin Rotter, die bij Oosterbeek gevangen werd genomen, in gesprek met een aantal Duitse militairen. Is dit voor hetzelfde pand als waar Dave Morris werd gefotografeerd? (87)
 30. Tijdens de receptie in het Airborne Museum ter gelegenheid van hun 25-jatig jubileum op 9 mei 2003, worden Berry de Reus en Els Catersels gefeliciteerd door de Renkumse wethouder Chr. van Waveren (links) (90)
 31. Jan ter Horst en generaal Urquhart tijdens de eerste Airborne Herdenking in september 1945 (collectie Voskuil) (91)
 32. Pater Dijker tijdens de opnamen van de film Theirs is the Glory in Hotel De Tafelberg in augustus/september 1945 (collectie Voskuil) (91)
 33. 27 juli 2004. Frans Smolders, de nieuwe adjunct directeur / conservator van het Airborne Museum (95)
 34. Op 17 september 2004 werd aan de oostmuur van restaurant De Westerbouwing een grote plaquette onthuld ter herinnering aan de acties van het 1st Battalion The Border Regiment tijdens de Slag om Arnhem (96)
 35. Detail van een RAF luchtfoto van 15 maart 1945. In het midden het koetshuis, nu restaurant Kleyn Hartenstein. Links daarvan de nu niet meer bestaande kassen, en geheel links de tuinmanswoning. Rechts van het koetshuis ligt de oranjerie, waarvan het dak is verdwenen. Boven in de foto loopt de Utrechtseweg, met nog net zichtbaar een paar grote villa’s en de afsla naar de Steijnweg. De pijl geeft de plaats aan waar Sergeant Lewis stond toen hij de foto van de partrouille maakte. Het hier getoonde detail is niet geheel scherp, en dat komt omdat het sterk is uitvergroot. Op de originele foto bedroeg de afmeting van de afgebeelde uitsnede slechts 18 bij 15 millimeter (96)
 36. Het nieuwe monument voor de Royal Air Force aan de Bentincklaan in Doorwerth, dat op 13 september 2004 werd opgericht ter herinnering aan de operaties van de RAF tijdens de Slag om Arnhem (96)
 37. Op 17 september 2004 onthulde generaal-majoor A. Deane-Drummond een bank op de Airborne Begraafplaats. De tekst op de gedenkplaat die in de muur van de bank is geplaatst luidt: ‘In lasting gratitude tot he people of this neighbourhood fort heir loving care of the graves of our comrades who lie here and in other cemeteries nearby and tot he children who honour them with their flowers. British and Polish Veterans of 1944, September 2004.’ (96)
 38. 13 februari 2005. De Dreyenseweg ten noorden van Oosterbeek ziet er sinds eind vorig jaar de gehele laanbeplanting werd gekapt, erg kaal uit. Inmiddels zijn wel jonge boompjes geplant. Links het monument voor de 156 Battalion, The Parachute Regiment (97)
 39. Een terugblik op september 2004. Tijdens de herdenkingsdienst op de Airbrne begraafplaats te Oosterbeek ( op de 19e) was er één veteraan die niet met zijn baret opliep, maar met een traditionele Britse bolhoed. Hij was ons lid Major (retd.) Douglas Goddard, mede-auteur van het boek ‘112th (Wessex) Field Regiment RA, TA, 1938-1946’. Eenheden van dit regiment gaven vanaf 23 september 1944 artilleriesteun aan de Britse troepen in Oosterbeek. Tijdens de herdenking werd de majoor in ruste vergezeld door zijn dochter Tina (97)
 40. Huize de Oorsprong met links de Van Borsselenweg, ca 1930. Rechts van het huis (aan de oostzijde) had de heer Frowein in het bos een schuilkelder laten bouwen (MS 88)
 41. De voormalige schuilkelder van huize de Oorsprong is nu in gebruik als onderkomen voor vleermuizen (foto 29 januari 2006) (MS 88)
 42. Scène van een Panther tank tijdens een aanval op de Beneden-Weverstraat in Oosterbeek (foto: via Robert Voskuil) (MS 90)
 43. Camera-opstelling op de Hoofdlaan in Oosterbeek (foto: via Robert Voskuil) (MS 90)
 44. ‘Hoofdrolspelers’ Peter Holt en Tommy Scullion graven een schuttersput achter hotel Hartenstein (foto: via Robert Voskuil) (MS 90)
 45. 16 september 2006. Tony Hibbert en Sir Brian Urquhart in gedachten verzonken bij de onthulling van het monument voor generaal Sosabowski (104)
 46. Het gedeelte van de Rijn waar in de nacht van 25 op 26 september 1944 ‘Operation Berlin’ plaats vond, gezien vanaf de Westerbouwing. De foto werd gemaakt rond 1950. De 23e Field Company RCE opereerde vanuit de boomgaard, die rechts achter de dijk zichtbaar is (MS 92)
 47. 18 september 1945. Onder grote belangstelling doopt generaal R.E. Urquhart met een fles champagne de KLM Constellation ‘Arnhem’(105)
 48. De voorzijde van het St. Elisabeth Gasthuis, gefotografeerd tijdens of vlak na de Slag om Arnhem. Onder de hoofdingang bevindt zich de benedeningang (MS 94)
 49. Peter Veldheer op 16-jarige leeftijd (MS 96)
 50. Na de slag passeren Duitse soldaten in een buitgemaakte jeep op de Utrechtseweg in Oosterbeek een kapotte Bren carrier, die waarschijnlijk behoorde bij het 10th Parachute Battalion. De foto werd gemaakt door PK fotograaf Adendorf, ca honderd meter oostelijk van het kruispunt van de Utrechtseweg en de Stationsweg [1560-2027: GA] (MS 97)
 51. De Duitse Luftwaffe PK fotograaf Lutz Koch fotografeerde na de strijd een van de twee Bren carriers van 7 KOSB (MS 97)
 52. Het reusachtige gat achter Hartenstein, waarin de nieuwe ondergrondse uitbreiding zal worden gebouwd (25 januari 2009)
 53. In de schuur van Chris van Roekel maakt een groep vrijwilligers de Nieuwsbrieven en Ministories klaar om te versturen (11 november 2008) (113)
 54. De renovatie van het Airborne Museum vordert gestaag. Op deze foto ziet u Huize Hartenstein met links de in aanbouw zijnde glazen ontvangstruimte, waarin de winkel, de lift en de trappen zullen komen. De grote ondergrondse betonnen ruimte, waarin de ‘Airborne Experience, September 1944’ wordt gebouwd, is bedekt met een deken van kunststof, waarop een laag, fijn donker gekleurd puin is gelegd (21 juni 2009) (114)
 55. De zuidoosthoek van de grote ondergrondse betonnen ruimte achter het Airborne Museum (21 juni 2009) (114)
 56. De glazen ontvangst- en winkelruimte met de lifttoren wordt gebouwd aan de westkant van Huize Hartenstein (21 juni 2009) (114)
 57. Het bord dat maandenlang voor het museum stond met informatie over het renovatie-project kon in september worden voorzien van de opdruk ‘Heropend’ (116)
 58. Op 21 november van het vorig jaar hiled Hans Timmerman in de Concertzaal in Oosterbeek een boeiende lezing over Duitse gewonden en gesneuvelden tijdens de Slag om Arnhem (117)
 59. Bloemstuk, neergelegd bij een oude kastanjeboom aan de Beneden-Weverstraat in Oosterbeek, ter herinnering aan major Robert Cain VC (119)
 60. Tijdens de eerste vergadering van de ‘Arnhem 1944 Fellowship’ op 17 september jl. [2010] in Hotel Campman in Renkum bespreekt Tony Hibbert een aantal organisatorische zaken. Naast Tony Hibbert, de bestuursleden Hiltje van Eck en geheel links Arno Baltussen (120)
 61. 17 september 2010. Captain (retd) Peter Wilkinson, Leader of the Pilgrimage 2010, ontvangt uit handen van Marion Gerritsen een exemplaar van het door haar uitgegeven boek “Dagboek in krijgsgevangenschap” (120)
 62. 18 september 2010. Francie Cain, dochter van Major Robert Cain VC, vertelt bij de Oude Kerk over haar vader. In het mideen Sophie ter Horst, dochter van Kate ter Horst (120)
 63. Britse gewonden liggen op de grond in het huis Duitsekampweg 9, Wolfheze (Still uit AFPU film) (MS 107)
 64. September 2010. Vetreraan Tony Crane wordt geïnterviewd bij het huis aan de Pieterbergseweg in Oosterbeek, waarin hij in september 1944 als sluipschutter zat (121)
 65. Tijdens de Battlefield Tour over het 156e Parachutisten Bataljon op zaterdag 16 april, werd Colonel John Waddy rondgereden in een originele Willys Jeep uit de Tweede Wereldoorlog. Achterop zitten twee leden van een re-enactment groep, gekleed in Britse parachutistenuniformen uit 1944 (122)
 66. Het graf van Brigade Major Bruce Dawson op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek (MS 109)
 67. Ralph Hull en Lee Duke schilderen een van de 17-ponder kanonnen achter het Airborne Museum (123)
 68. Drie mannen van het Nederlandse Verzet overleggen bij Hartenstein met een van de Nederlandse Commando’s (rechts op de foto), die was meegegaan met de Britse Airborne Divisie (AFPU Film IWM, Stills collectie Robert Voskuil) (125)
 69. Aan de Beneden-Weverstraat in Oosterbeek stond tijdens de Airborne Wandeltocht een van de borden met een grote foto van dezelfde locatie tijdens de Slag om Arnhem (127)
 70. Tijdens de Battlefield Tour voor de Afghanistan Trust geeft Colonel John Waddy op 20 september 2012 uitleg over de gevechten bij de Rijnbrug in Arnhem. V.l.n.r. Jos hekking (van de Koninklijke Luchtmacht), Gerard Gijsbertsen (VVAM), Bob Kershaw en John Waddy (128)
 71. Frederick’s grafsteen op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek (MS 115)
 72. Zo ziet de plaats waar Frederick op 17 september 1944 werd begraven er nu uit. Het veldgraf bevond zich naast de stenen pilaar op de achtergrond. Die pilaar markeert de toegang tot het landgoed ‘Hoog Oorsprong’ (MS 115)
 73. 27 oktober 2012. Voorzitter Ben Kolster bedankt Luuk Buist voor zijn interessante lezing over de Glider Pilots (129)
 74. Op 23 oktober 2012 werden met een ‘drone’ vanuit de lucht opnamen gemaakt van de Oude kerk en van het huis van Chris van Roekel in Oosterbeek. Onder het toeziend oog van filmmaker Jan Cees Ter Bruggen (links) monteert een technicus een kleine videocamera in de ‘drone’, die met zes kleine, horizontale propellers in de lucht gehouden kan worden (129)
 75. Links: de Rode Kruis tas (MS 117)
 76. Rechts: een detail van de binnenzijde, met daarop de naam Laing, zijn legernummer en zijn eenheid. De donkere vlek op de tas is veroorzaakt door bloed. Bob Laing vertelde later dat dit kwam doordat hij gewond was geraakt aan een van zijn handen (MS 117)
 77. Een van de vitrines met bodevondsten in het Airborne Museum (131)
 78. Scott Revell geeft tijdens de presentatie van het boek ‘Arnhem, A few Vital Hours’ op 31 juni jl [2013] een korte uitleg over de totstandkoming van deze publicatie. Links zijn mede-auteurs Niall Cherry en Bob Gerritsen (131)
 79. Op 19 augustus jl. [2013] filmde een Japanse televisieploeg bij het Airborne Museum (131)
 80. John Waddy ontvangt uit handen van voorzitter Ben Kolster de oorkonde die behoort bij zijn benoeming tot Lid van Verdienste van de VVAM (20 september 2013) (132)
 81. Berry de Reus beschrijft de stukken uit de collectie van kapitein-ter-zee Wolters, die afgelopen oktober werden overgedragen aan het Airborne Museum (132)
 82. De omslag van het in september 2013 uitgekomen boek ‘Airborne Forever’ (132)
 83. Achter het museum, precies op de plaats waar generaal-majoor Urquhart in september 1944 poseerde voor een van de fotografen van de Army Film and Photographic unit, staat een vergroting van de toen gemaakte foto. Zo ziet de bezoeker in een oogopslag dat hij zich op historische grond bevindt (AM 1)
 84. Een van de vele mensen die tijdens de receptie op 28 november 2013 afscheid kwam nemen van Berry de Reus, was Jaap Korsloot, die vroeger o.a. veel werk deed voor het archief van het museum. Rechts Berry’s partner Jeannette (AM 1)
 85. De restanten van het afgebroken Air Despatcher Monument in Oosterbeek, gefotografeerd op 16 december 2013 (AM 1)
 86. Luchtfoto van de Sinderhoeve en de naaste omgeving, genomen tijdens de landing van de 1st Parachute Brigade. Schuin tegenover de boerderij hebben de mannen van de 21st Parachute Company met markeringslappen een “X” (code van de drop-zone) en een “T” (aanduiding voor de windrichting) uitgelegd (RAF, collectie Robert Voskuil) (MS 119)
 87. ‘Still’ uit een filmpscene, die door sergeant Mike Lewis (AFPU) werd opgenomen. Het beeld toont een deel van voorgevel an de Sinderhoeve met de naam van de boerderij (AFPU-film, IWM, Stills-collectie Robert Voskuil) (MS 119)
 88. Dezelfde locatie [Rosendaalseweg] in juni 2014 (AM 2)
 89. Het meest oostelijke deel van de Klingelbeekseweg in Arnhem, met links het huis waarin de familie Mens woonde. De bomen op de achtergrond staan op het KEMA-terrein aan de Utrechtseweg (MS 120)
 90. Gedurende de herdenkingsweek in september 2014 zond TV Gelderland een serie programma’s uit over Operatie Market Garden, onder de titel ‘Weg naar de Bevrijding’. Iedere aflevering werd uitgezonden vanaf een locatie die in september 1944 een belangrijke rol had gespeeld. Op 20 september [2014] stonden de TV camera’s achter de Oude Kerk in Oosterbeek. Hester Ketel (midden), hoofd educatie van het Airborne Museum, was een van de mensen die voor het programma werd geïnterviewd (AM 3)
 91. Het Air Despatch Monument in Oosterbeek is weer herbouwd. De mannen die daar verantwoordelijk voor waren, poseren trots bij het resultaat. V.l.n.r. Karel Riksen, Cees Wichart, Joop van Ralen en Gerrit Eimers (AM 3)
 92. Vivian en John Gilliard bekijken zojuist gevonden kleine stukjes van de Stirling, waarin Johns vader op 19 september 1944 om kwam, toen het toestel werd neergeschoten door Duits luchtafweergeschut. De Stirling crashte in de Bilderbergsebossen bij Oosterbeek (AM 3)
 93. Op 19 september 2014 werd in het park Hartenstein achter het Airborne Museum een boom geplant ter herinnering aan Sir James Cleminson KBE, MC (1921-2010). De onthulling van het bijbehorende monumentje, werd gedaan door zijn zoon, Mr Stacey Cleminson. Op de plaquette bij de boom staat de volgende, door Colonel John Waddy geschreven tekst: “On 17 September 1944 Lieutenant Cleminson with his platoon of 3rd Parachute Battalion captured the Hotel Hartenstein, then part of the main German Headquarters in Holland. His soldiers then started to eat the lunch laid out for the enemy staff officers, until they were ordered to continue their march to Arnhem” (AM 3)
 94. Huize Hartenstein is ‘ingepakt’ in verband met de restauratie van de buitenkant van het gebouw. Op de voorgevel is een grote poster aangebracht met daarop de aankondiging van een tentoonstelling over ’75 jaar Rode Baret en 25 jaar Luchtmobiele Brigade, die op 1 september a.s. open gaat (AM 10)
 95. Royal Enfield ‘Flying Flea’-motorfietsen warden gedropt. Bij het opruimen van het landingsterrein bij Wolfheze, na de bevrijding in 1945, werden deze frames samen met allerlei onderdelen van gliders, containers en ander achtergelaten materiaal opgeslagen langs de Wolfhezerweg (AM 16)

 

Vreman, H. (collectie)

 1. Fotograaf Herman Truin (2e van rechts) in gesprek met de heer en mevrouw Urquhart en met een onbekende veteraan (MS XXXIV)
 2. Na afloop van de herdenkingsdienst op de Airborne Begraafplaats op vrijdag 17 september 1965 staat John Hackett in gedachten verzonken tussen de graven (68)

 

Vrieze, Arjan

 1. Op 13 oktober 2012 hield Judy Urquhart in de Concertzaal in Oosterbeek een lezing over het leven van haar vader, Major General R.E. Urquhart CB, DSO (128)
 2. Tijdens de Social Evening op 15 februari jl. [2013] werd in het Airborne Museum uitleg gegeven over de werking van de parachute van het klassieke ronde type (130)
 3. Wybo Boersma overhandigt het Italiaanstalige nummer van het Duitse propagandatijdschrift ‘Signal’ uit oktober 1944, met daarin een reportage over de Slag om Arnhem, aan Jan Hovers, directeur van het Airborne Museum (AM 3)
 4. De jaarvergadering op 19 november 2016 in de Concertzaal in Oosterbeek (AM 9)
 5. Voor Ben Kolster was de Algemene Ledenvergadering van 19 november van het vorig jaar [2016] de laatste vergadering, waarin hij als voorzitter optrad (AM 10)
 6. De aanwezigen tijdens het middagprogramma van de ALV (AM 14)
 7. Uit de bloemrijke toelichting van Erik Jellema op de VVAM-activiteiten in 2018 en het programma voor 2019 (AM 14)
 8. Arno Maan aan het woord (AM 14)

 

Waddy, John

 1. Majoor John Waddy in 1943 (109)
 2. Majoor John Waddy[8] (MS 105)

 

Wark, Victor (collectie)

 1. Brian Desmond Hurst houdt geïmproviseerd werkoverleg. l.n.r. Victor Wark, Brian Desmond Hurst, Doreen North, Major Hugh Maguire, Major ‘Boy’ Wilson en (vermoedelijk) Captain David Treharne (MS 106)

 

Wasserij Van Hofwegen

 1. Schoorsteen van wasserij Van Hofwegen, waarlangs Sergeant Patton op 21 september 1944 met zijn radio apparatuur omhoog klom (MS IV)

 

Weerd, Evert van de

 1. Luitenant Hugo Sims (101 US Airborne Division), de leider van de ‘Incredible Patrol’ (AM 1)

 

 

Wenzel

 1. Een jonge Landstormer op de Utrechtsestraat. Duidelijk zichtbaar is de zwarte kraagspiegel. In de boeken wordt deze jongen nooit herkend als Landstormsoldaat [Bild 101I-497-3526-21A, Wenzel] (MS 131)

 

Wijnhout, Eugène (collectie)

 1. Bombardier L.R. Cook van de 1st Airlanding Anti Tank Battery R.A., die op 20 september 1944 sneuvelde. Zijn graf is onbekend. Wie kan zijn familie helpen aan informatie over wat met hem is gebeurd?
 2. Het monument van de Amerikaanse 501st Parachute Infantry in Eerde staat op een van de plekken die bezocht zullen worden bij de ‘Corridor excursie’ op 7 oktober aanstaande (79)
 3. Excursie Nijmegen, 6 oktober 2001. Staande op het dak van het NUON gebouw wijst Marcel Anker naar de plaats waar op 20 september 1944 het 3e Bataljon van het Amerikaanse 504e Regiment parachutisten de Waal overstak (84)
 4. Tijdens het ‘Engelse weekend’ werden de deelnemers op zondag 22 juni 2003 rond gereden in orginele voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog (91)
 5. 20 augustus 2004. Drie vrijwilligers: Henk van de Brand, Cees Wichhart en Oost Rodermond, poseren bij de door hen opgeknapte Sherman tank naast het Airborne Museum (98)
 6. Het bij de ALV aanwezige deel van het bestuur van de vereniging op de trappen van de Concertzaal (AM 14)

 

Willink (Oosterbeek)

 1. Generaal Urquhart leest de bijbeltekst tijdens de eerste Airborne Memorial Service. Op de voorgrond ds. Philip Bergkotte en hoofd-Aalmoezenier Harlow met hun teksten. Daarnaast de geestelijken Buchanan en De Kivied[9] (25 september 1945) (MS XXI)
 2. Zo vonden de bewoners hun geplunderde huis aan de Weverstraat in Oosterbeek terug, na acht maanden evacuatie (AM 1)

 

Woerkom, D. van

 1. Maandag, 18 september. Lance-Sergeant William ‘Bill’ Bentall in een jeep van ‘D’ Troop, 1st Airborne Reconnaissance Squadron, met de Nederlandse burgers H. Piek en B. Versteegh, aan het westelijke einde van de Backerstraat in Oosterbeek (AM 16)

 

Wood, Janet P.

 1. Vijf leden van de bemanning van Stirling LJ-883: William Kirkham, Ernest Brown, David Atkinson, Morris Hand en George Wood (MS 57)

 

WUR (Wageningen University & Research)

 1. Luchtfoto van 15 maart 1945 waarop de vele kraters te zien zijn die het resultaat zijn van het bombardement op 7 oktober 1944. De ochtendschaduw accentueert de PzIV midden op de Westervoortsedijk, rechts naast de zuivelfabriek. De track is gevonden in het omcircelde gebied net onder het midden van de foto. (215-06-3174, Arnhem 1945, WUR) (AM 12)
 2. Luchtfoto van 19 september 1944. Op de foto zijn voertuigen zichtbaar op de brug en de rookpluimen komen uit CAMIZ. Rechts naast de fabriek staat een voertuig wat de tank van de opleidingseenheid kan zijn. Of die dan al is uitgeschakeld is niet duidelijk. Onder de pijpbrug van de zuivelfabriek onttrekt een grote schaduw gedeeltelijk een rechthoekig voertuig aan het zicht. Is dat de tweede PzIV? (240-08-3030, Arnhem 1944, WUR) (AM 12)
 3. De locatie van de uitgeschakelde Renault Char B van Leutnant Höser en de vondstlocatie van de ontplofte hulzen (binnen witte cirkel) op een geallieerde luchtverkenningsfoto (Special Collections, WUR) (AM 13)

 

Ykema, Familie Th. Ykema

 1. Stationsweg 18 in 1941 (MS 73)

 

Zanten, Wim van

 1. Wim van Zanten bij het door hem geadopteerde graf van Corporal William Leslie George Simpson (Joe) op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek (MS 126)

 

Zinnicq Bergmann, R.J.E.M. van

 1. F/Lt. Van Zinnicq Bergmann in de cockpit van zijn Typhoon (MS XXVIII)
 2. Typhoons van 181 Squadron (kenteken EL) op weg naar hun doel (MS XXVIII)

 

Zwijnen – Reynen (collectie)

 1. Glider CN 759 is bij Indoornik geland (MS 44)
 2. Publiek stroomt samen rond zweefvliegtuig CN 759 (MS 44)
 3. Glider CN 5000 heeft een noodlanding gemaakt bij Hemmen (MS 44)
 4. Burgers bij zweefvliegtuig CN 5000 (MS 44)
 5. Zweefvliegtuig Chalk nummer 5000 na de noodlanding bij Hemmen in de Betuwe (AM 4)

 

 

 

Duitse PK-Berichters

 

Onbekende fotograaf

Bild 183-J28621 (AM 11)

 

Adendorf

Bild nummer onbekend (78)

Bild nummer onbekend (MS 79)

Bild nummer onbekend (AM 16)

Bild 183-2006-0819-500 (MS 129)

 

Jacobsen

Bild 101I-497-3529-03 (106), (AM 15), (MS 70)

Bild 101I-497-3529-22 (92)

Bild 101I-497-3530-26A (MS 63)

Bild 101I-497-3530-14A (MS 104)

Bild 101I-497-3530-15A (123), (MS 104)

Bild 101I-497-3531-11 (MS 104)

Bild 101I-497-3531A-30 (MS 131)

Bild 101I-497-3531A-32 (MS 63)

 

Höppner

Bild 101II-M2KBK-771-18 (MS 65)

Bild 101II-M2KBK-771-30 (93), (MS 63)

Bild 101II-M2KBK-771-34 (MS 63)

Bild 101II-M2KBK-771-36 (AM 15)

 

Koch

Bild nummer onbekend (MS 97)

 

Kutzner

Bild 183-J27757 (MS 63)

 

Pospesch

Bild 183 -191-0912-503 (MS 128)

 

Seeger

Bild onbekend nummer (MS 97)

Bild onbekend nummer (AM 16)

Bild 101I-590-2331-06 (AM 12)

 

Wenzel

Bild 101I-497-3526-21A (MS 131)

Bild 101I-497-3526-22A (MS 104)

Bild 101I-497-3527-11A (MS 94)

 

Gedateerde foto’s

 

1940

5 mei 1940 (MS 114)

 

1943

25 juni 1943 (78)

 

1944

5 juni 1944 (MS 76)

Ongedateerd augustus 1944 (MS XV)

6 september 1944 (99), (AM 14), (MS 47), (MS 126)

12 september 1944 (MS 83)

16 september 1944 (105)

17 september 1944 (18), (95), (99), (118), (127), (AM 3), (MS 45), (MS 52), (MS 76)

18 september 1944 (88), (94), (AM 12), (AM 13), (AM 14), (AM 16), (MS XXVI), (MS 68), (MS 69), (MS 78), (MS 107)

18-19 september 1944 (43)

19 september 1944 (106), (AM 9), (AM 12), (AM 15), (MS IX), (MS XI), (MS 45) (MS 47), (MS 51), (MS 63), (MS 70), (MS 94), (MS 108), (MS 117)

20 september 1944 (53), (92), (93), (AM 3), (MS 58)

21 september 1944 (MS 60), (MS 71), (MS 128), (AM 7), (AM 15)

23 september 1944 (AM 13), (MS XXXI)

24 september 1944 (86), (AM 11), (MS III), (MS 61), (MS 81)

26 september 1944 (MS 48), (MS 51)

Ongedateerd september 1944 (MS IX)

Ongedateerd oktober 1944 (AM 12)

25 oktober 1944 (131)

4 november 1944 (AM 10)

 

1945

15 maart 1945 (96), (AM 11), (AM 12), (AM 16)

14 april 1945 (MS XIX[10])

16 april 1945 (MS 59)

31 mei 1945 (MS 71)

17 september 1945 (AM 5)

24 september 1945 (MS III)

25 september 1945 (59), (AM 3), (AM 4), (MS XVI), (MS XXI), (MS XXIV), (MS XXXIV)

 

1946

17 september 1946 (MS XXIV)

18 september 1946 (105)

Ongedateerd 1946 (MS V), (MS XVII)

 

1949

Ongedateerd september 1949 (MS XXXIV)

 

1954

6 februari 1954 (AM 14)

 

1965

17 september 1965 (68)

 

1981

20 september 1984 (4)

 

1982

oktober 1982 (8)

 

1983

9 december 1983 (13)

 

1984

23 maart 1984 (14)

24 juni 1984 (15)

18 september 1984 (16)

20 september 1984 (FB 16)

21 september 1984 (FB 16)

22 september 1984 (FB 16)

23 september 1984 (FB 16)

21 december 1984 (17)

 

1985

25 mei 1985 (19)

21 september 1985 (20)

 

1986

21 maart 1986 (22)

22 maart 1986 (22)

19 september 1986 (24)

 

1987

4 maart 1987 (26)

3 juni 1987 (27)

17 september 1987 (28), (33)

30 december 1987 (29)

 

1988

11 mei 1988 (30), (96)

2 juni 1988 (31)

19 september 1988 (32)

26 november 1988 (33)

 

1989

28 april 1989 (35)

14 september 1989 (FB 36)

15 september 1989 (36), (FB 36)

16 september 1989 (FB 36)

17 september 1989 (FB 36)

 

1990

23 maart 1990 (38)

10 juni 1990 (39)

21 september 1990 (40)

1 december 1990 (41)

 

1991

20 september 1991 (44)

 

1992

4 maart 1992 (46)

20 maart 1992 (46)

20 augustus 1992 (48)

 

1993

19 september 1993 (52)

 

1994

27 augustus 1994 (57)

14 september 1994 (56), (MS 82)

15 september 1994 (56)

16 september 1994 (56)

17 september 1994 (56)

18 september 1994 (56)

19 september 1994 (56)

 

1995

5 april 1995 (58)

3 mei 1995 (60)

27 mei 1995 (59)

8 juni 1995 (59)

16 september 1995 (60)

17 september 1995 (60)

13 december 1995 (61)

 

1996

12 januari 1996 (61)

23 januari 1996 (63)

18 april 1996 (62)

19 april 1996 (62)

7 juni 1996 (63)

30 augustus 1996 (64)

21 september 1996 (64)

22 september 1996 (64)

15 december 1996 (65)

 

1997

19 februari 1997 (66)

13 maart 1997 (66)

27 maart 1997 (66)

26 april 1997 (67)

1 mei 1997 (MS 56)

5 mei 1997 (67)

28 juni 1997 (MS 125)

16 september 1997 (68)

20 september 1997 (68)

12 oktober 1997 (MS 59)

11 december 1997 (69)

 

1998

13 juni 1998 (71)

6 september 1998 (73)

16 september 1998 (72)

18 september 1998 (72)

20 september 1998 (72)

10 oktober 1998 (73)

 

1999

16 april 1999 (74)

16 mei 1999 (75)

4 augustus 1999 (75)

19 september 1999 (76)

17 december 1999 (77)

 

2000

15 april 2000 (78)

15 september 2000 (80), (81)

17 september 2000 (80)

 

2001

15 april 2001 (82)

23 april 2001 (82)

22 juni 2001 (83)

23 juni 2001 (83)

12 september 2001 (84)

19 september 2001 (84)

20 september 2001 (84)

23 september 2001 (84)

6 oktober 2001 (84)

7 oktober 2001 (84)

3 november 2001 (84)

 

2002

31 maart 2002 (87)

6 april 2002 (86)

18 april 2002 (86)

5 juni 2002 (87)

8 september 2002 (88)

16 september 2002 (88)

21 september 2002 (89)

22 september 2002 (88)

2 november 2002 (89)

 

2003

29 maart 2003 (91)

26 april 2003 (90)

9 mei 2003 (90)

22 juni 2003 (91)

20 september 2003 (92)

21 september 2003 (92)

 

2004

13 februari 2004 (93)

21 april 2004 (93)

13 juli 2004 (95)

27 juli 2004 (95)

20 augustus 2004 (98)

16 september 2004 (96)

17 september 2004 (96)

18 september 2004 (96)

19 september 2004 (97)

 

2005

13 februari 2005 (97)

18 maart 2005 (98)

23 maart 2005 (98)

8 april 2005 (98)

21 mei 2005 (99)

15 september 2005 (101)

16 september 2005 (100)

17 september 2005 (100)

18 september 2005 (100), (101)

23 september 2005 (100)

15 november 2005 (101)

 

2006

29 januari 2006 (MS 88)

12 maart 2006 (102)

8 april 2006 (102)

4 mei 2006 (103)

1 juni 2006 (103)

14 juli 2006 (103)

7 september 2006 (104)

9 september 2006 (104)

15 september 2006 (104)

16 september 2006 (104)

14 oktober 2006 (105)

 

2007

2 maart 2007 (106)

16 juni 2007 (107)

5 juli 2007 (107)

12 september 2007 (108)

14 september 2007 (108)

21 september 2007 (108)

20 oktober 2007 (108)

 

2008

28 januari 2008 (109)

19 april 2008 (110)

19 september 2008 (112)

23 september 2008 (112)

11 oktober 2008 (112)

11 november 2008 (113)

19 december 2008 (113)

 

2009

25 januari 2009 (113)

21 juni 2009 (114)

26 juni 2009 (115)

28 juni 2009 (115)

12 augustus 2009 (MS 103)

2 septemebr 2009 (116)

17 september 2009 (116)

20 september 2009 (116)

11 oktober 2009 (116)

21 november 2009 (117)

 

2010

24 april 2010 (118)

28 april 2010 (118)

17 september 2010 (120)

18 september 2010 (120)

 

2011

19 maart 2011 (122)

16 april 2011 (122)

25 juli 2011 (123)

1 september 2011 (124)

3 september 2011 (124)

17 september 2011 (124)

21 september 2011 (AM 4)

 

2012

17 maart 2012 (126)

28 april 2012 (126)

10 augustus 2012 (127)

20 september 2012 (128)

3 oktober 2012 (128), (MS 116)

23 oktober 2012 (129)

27 oktober 2012 (129)

11 november 2012 (129)

 

2013

15 februari 2013 (130)

23 maart 2013 (130)

21 juni 2013 (131)

19 augustus 2013 (131)

20 september 2013 (132)

28 november 2013 (AM 1)

16 december 2013 (AM 1)

 

2014

17 september 2014 (AM 7)

19 september 2014 (AM 3)

20 september 2014 (AM 3), (AM 6)

21 september 2014 (AM 3)

 

2015

21 maart 2015 (AM 5)

9 mei 2015 (AM 5)

4 juni 2015 (AM 7)

12 juni 2015 (AM 5)

12 september 2015 (AM 6)

27 september 2015 (AM 6)

 

2016

19 maart 2016 (AM 7)

23 april 2016 (AM 7)

5 mei 2016 (AM 8)

14 september 2016 (AM 8)

17 september 2016 (AM 8), (AM 9)

18 september 2016 (AM 8)

30 september 2016 (AM 9)

5 oktober 2016 (AM 8)

19 november 2016 (AM 9), (AM 10)

 

2017

26 april 2017 (AM 10)

17 juni 2017 (AM 10)

Ongedateerd september 2017 (AM 11)

2 december 2017 (AM 11)

 

2018

17 maart 2018 (AM 12)

6 oktober 2018 (AM 13)

 

 

2019

Ongedateerd februari 2019 (AM 14)

15 februari 2019 (AM 14)

16 maart 2019 (AM 14)

13 april 2019 (AM 16)

18 september 2019 (AM 16)

 

 

Aantal foto’s per Nieuwsbrief en Ministory

 

 

Nieuwsbrief Ministory
Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s
1 1    
2    
3    
4 1    
5    
6 1    
7 1    
8 1    
9    
10 1 I 3
  6   3

 

Nieuwsbrief Ministory
Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s
11 1 II 2
12 1 III 2
13 1 IV 2
14 1 V 5
15 1 VI 2
16 1 VIIa 1
    FB[11] 8
17 1 VII 1
18 2    
19 1 VIII 2
20 2 IX 3
  (18) 12    (31) 28

 

Nieuwsbrief Ministory
Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s
21 1 X 2
22 2 XI 1
23 1 XII 1
24 2 XIII
25 1 XIV 2
26 2 XV 3
27 2 XVI 2
28 1 XVII 2
29 1 XVIII 1
30 2 XIX 3
  (33) 15    (48) 17

 

Ministory XIII, eerste zonder foto’s. Tussen haakjes (..) zijn de cumulatieve aantallen vermeld.

 

Nieuwsbrief Ministory
Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s
21 1 X 2
22 2 XI 1
23 1 XII 1
24 2 XIII
25 1 XIV 2
26 2 XV 3
27 2 XVI 2
28 1 XVII 2
29 1 XVIII 1
30 2 XIX 3
  (33) 15    (48) 17

 

Nieuwsbrief Ministory
Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s
31 2 XX 2
32 2 XXI 2
33 2 XXII 4
34 1 XXIII 2
35 1 XXIV 2
36 1 FB[12] 8
37 1 XXV 1
38 2 XXVI 2
39 2 XXVII 1
40 1 XXVIII 2
  (48) 15    (74) 26

 

Nieuwsbrief Ministory
Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s
41 2 XXIX 1
42 1 XXX 2
43 1 XXXI 2
44 3 XXXII 1
45 1 XXXIII 1
46 3 XXXIV 3
47 2 XXXV 1
48 2 XXXVI 1
49 1 XXXVII 2
50 4 38 4
  (68) 20   (92) 18

 

 

 

 

Nieuwsbrief Ministory
Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s
51 4 39 3
52 4 40 1
53 3 41 2
54 2 42 2
55 3 43 1
56 12 44 5
57 4 45 4
58 4 46 2
59 4 48 2
60 4 47 3
  (112) 44   (117) 25

 

Nieuwsbrief Ministory
Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s
61 3 49 2
62 3 50 3
63 4 51 2
64 4 52 1
65 2 53 1
66 3 54 2
67 4 55 2
68 4 56 1
69 2 57 3
70 3 58 3
  (144) 32   (132) 15

 

Nieuwsbrief Ministory
Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s
71 3 59 3
72 3 60 2
73 2 61 3
74 3 62 3
75 2 63 11
76 12 64 2
77 3 65 2
78 7 66 1
79 3 67
80 6 68 2
  (188) 44   (161) 29

 

Ministory No. 67 is, sinds het verschijnen, de tweede editie waarin geen enkele foto is opgenomen!

 

 

 

Nieuwsbrief Ministory
Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s
81 2 69 2
82 3 70 2
83 3 71 4
84 8 72 2
85 2 73 3
86 3 74 1
87 4 75 2
88 4 76 2
89 7 77 2
90 2 78 6
  (224) 38   (187) 26

 

Nieuwsbrief Ministory
Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s
91 4 79
92 3 80 2
93 3 81 2
94 3 82 2
95 3 83 6
96 7 84 2
97 3 85 10
98 4 86  
99 4 87 3
100 12  
  (270) 46   (214) 27

 

In de 100e editie van de Nieuwsbrief verscheen ook de 179e fotobijdrage van Berry de Reus. De eerste fotobijdrage van Berry de Reus werd in Nieuwsbrief No. 4 opgenomen. In totaal, tot op dit moment, waren ca. 61% van de fotografische afbeeldingen die in de Nieuwsbrieven werden opgenomen door Berry de Reus gemaakt. Bij Nieuwsbrief No. 100 is geen bijlage in de vorm van een ministory bijgevoegd. In totaal zijn er 484 foto’s in de eerste honderd Nieuwsbrieven (270 / 56%) en de daarbij gevoegde ministories (214 / 44%) opgenomen.

 

Vier ministories (MS XIII, MS 67, MS 79 en MS 86) zijn (in de eerste 87 nummers) uitgebracht, zonder dat hier fotomateriaal aan toegevoegd was. In de ministories MS 79 en MS 86 is echter wel een afdruk van een kaart opgenomen.

 

Nieuwsbrief Ministory
Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s
101 3 88 2
102 3 89 4
103 4 90 4
104 5 91 4
105 4 92 2
106 3 93 2
107 2 94 3
108 4 95 4
109 2 96 1
110 2 97 3
  (302) 32   (243) 29

 

Nieuwsbrief Ministory
Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s
111 2 98 6
112 5 99 1
113 3 100 6
114 4 101 1
115 3 102 1
116 11    
117 4 103 2
118 3 104 13
119 2 105 2
120 3 106 3
  (342) 40   (278) 35

 

In Ministory No. 104 zijn de meeste afbeeldingen opgenomen, 13 in totaal. In deze Ministory van de hand van Paul Meiboom werd gezocht naar de plek van Bild 1011-497-3531-11.

 

Nieuwsbrief Ministory
Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s
121 3 107 5
122 3 108 2
123 5 109 3
124 5 110 3
125 2 111
126 5 112 5
127 4 113 2
128 3 114 4
129 4 115 8
130 9 116 4
  (385) 43   (314) 36

 

Nieuwsbrief Ministory
Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s
131 5 117 6
132 3 118 4
  (393) 8   (324) 10

 

Na 132 Nieuwsbrieven en 118 bijbehorende Ministories kan de volgende tussenstand worden opgemaakt:

 

In totaal zijn 717 foto’s opgenomen, waarvan 55% in de Nieuwsbrieven zijn opgenomen.

In al de jaren (1980-2013) leverde Berry de Reus 238 foto’s en Robert Voskuil 95 foto’s. Een beperkt aantal foto’s werd twee keer opgenomen. Daarmee is Berry de Reus de grootste leverancier van de afbeeldingen die in de periodieke uitgaven van de vereniging zijn geplaatst.

 

De 500e afbeelding werd opgenomen in Nieuwsbrief No. 103 (Ministory No. 90).

 

Gemiddeld zijn er 2,97 foto’s per Nieuwsbrief opgenomen. Per Ministory ligt dit iets lager, namelijk 2,68. Het record van 12 foto’s in de eerste 100 Nieuwsbrieven (No. 56, No. 76 en No. 100) werd niet overtroffen. In Nieuwsbrief No. 116 werden nogmaals 11 foto’s geplaatst. Het eerste record van 10 afbeeldingen (Ministory No. 85) werd met Ministory No. 104 overtroffen met 13 afbeeldingen.

 

Na Nieuwsbrief No. 132 en Ministory No. 118 werd het Airborne Magazine geintroduceerd. De publicatie van afbeeldingen in het Airborne Magazine is alsvolgt, waarbij een vermelding van het aantal afbeeldingen die in de ingevoegde Ministories zijn gebruikt, separaat is opgenomen. Ook dient vermeld te worden dat de cover en het achterblad, van het vernieuwde Airborne magazine, veelal voorzien zijn van fotografische afbeeldingen:

 

Magazine Ministory
Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s
1 9 119 4
2 7 120 3
3 16    
4 9 121 3
5 12 122 1
6 10 123.1 3
7 9 123.2 3
8 14 124  
9 11 125 5
10 9 126 2
  (499) 106   (348) 24

 

Magazine Ministory
Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s
11 14 127 7
12 26 128 5
13 34 129 5
14 30 130 7
15 38 131 4
16 28 132 9
17      
18      
19      
20      
  (669) 170   (385) 37

 

De 1.000e afbeelding is opgenomen in Airborne Magazine No. 15.

 

Omdat in Airborne Magazine No. 3 geen Ministory is opgenomen, konden wel 16 foto’s worden geplaatst, tot dan toe het hoogste aantal foto’s dat in een Airborne Magazine is opgenomen. Echter Airborne Magazine No. 15 overtrof dat aantal ruim, 38 afbeeldingen werden geplaatst in deze editie, dit is zonder de vier afbeeldingen van de bijbehorende Ministory No. 131.

Gemiddeld zijn er 21 foto’s in de tot en met 2019 verschenen Airborne Magazines opgenomen (inclusief de ministories).

1e editie, mei 2020

Samengesteld door by R.H.J. de Kwant, Zaandam

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt in enige vorm op enige wijze, hetzij electronisch mechanisch, door fotocopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de samensteller en/of copyrighthouders zoals deze bij het beeldmateriaal is opgenomen.

 

© Copyright R.H.J. de Kwant

[1] In Nieuwsbrief No 34 rectificatie: foto betreft Klaas Schuttinga

[2] Onjuist opgenomen als ‘van de’

[3] Wederom is de naam van Groeneweg onjuist opgenomen.

[4] Opmerkelijk dat ook de naam van een bestuurslid verkeerd opgenomen werd, moet zijn Gijsbertsen

[5] Onjuist opgenomen, moet zijn Wybo

[6] Onjuist opgenomen, moet zjn Memorial

[7] De titel van het boek is hier onjuist opgenomen.

[8] Dezelfde foto als in Niewsbrief No. 109

[9] Onjuist opgenomen, moet zijn Ds de Kievid

[10] Onjuist gedateerd op 14 april 1944

[11] FB = Fotobijlage

[12] FB = Fotobijlage

Index van boeken, films, video’s en dvd’s

Deze index bevat de titels van boeken, films, video’s en dvd’s die vermeld zijn in de Nieuwsbrieven 1 tot en 132 (in de index als getal opgenomen), de Airborne Magazines (AM) 1 tot en 16 en de Ministories (MS) 1 tot en met 125. De verwijzingen naar de Ministories zijn volledig in Arabische nummering opgenomen (de eerste 37 uitgaven van de Ministories zijn origineel voorzien van Romeinse nummering).

 

Index of books, films, video’s and dvds

This index contains the titles of books, films, videos and dvd’s as included in the Newsletters 1 to 132 (shown as numbers), the Airborne Magazines (AM) 1 to 16 and the Ministories (MS) 1 to 125. The references to the Ministories are shown with Arabic numberal (the first 37 editions of the Ministories are originally numbered with a Roman numeral).

 

 

 

Books

In de Nieuwsbrieven en Ministories wordt in de afgelopen jaren melding gemaakt van de volgende boeken. Ook de in de bij de artikelen opgenomen litertuurverwijzingen en de in de literatuuropgave van de Ministories vermelde publicaties zijn hier opgenomen.

1 British Airborne Division ‘Phantom’, Reporting the Battle for Arnhem 1944; Asher C.J. Pirt (127)

1st Battalion The Border Regiment, Arnhem 17th September – 26th September 1944; Alan T. Green (43), (132), (AM 12)

1st Parachute Brigade’s Intelligence Summary for Operation Market Garden, dated 13th September 1944; W. Taylor (MS 111)

3x Arnhem; Bert Kerkhoffs (MS 104)

7th Battalion, The Hampshire Regiment and the fight for the Korenvaar Brickworks, Driel 23 September 1944; Philip Reinders (121)

9.SS Panzer-Division Hohenstaufen 1943-1944; C. Trang & P. Tiquet (AM 15)

9.SS Panzer-Division ‘Hohenstaufen‘ 1944: Normandie – Tarnopol – Arnhem; H. Fürbringer (MS 70), (MS 78)

14 Vluchtelingen na de Slag om Arnhem; Harry Kuipers (116)

112th (Wessex) Field Regiment RA, TA, 1938 – 1946; Douglas Goddard, Eric Rankin en James Vigers (71), (97), (106)

 

A.

Aan het licht gebracht – Kleine kroniek van de Firma I.B. de Vries, een Leeuwarder antiekhandel tot 1942; Hugo Kingsmans (MS 112)

A Bridge at Arnhem; Charles Whiting (MS 78)

A Bridge too far; Cornelius Ryan (MS 69), (MS 73)

Abundance of valor; Will Irvin (AM 2)

Achter de linies; John Olmsted (AM 2)

Adelaars en Pegasus; Henny Vaessen en Tine Bouwhuis (132)

A Diary of Events – relating to the Escape PEGASUS one; K. Angus (125)

A Drop Too Many; J.D. Frost (9), (83), (MS 114)

After the Battle; (25), (69)

A Hell of an Education; Doug F. Willies (79)

Airborne Battle Wheels Oosterbeek, 10th Anniversary; Ramon Berlauwt (ABWO) (100)

Airborne Engineers, The Shiny 9th, an illustrated history of the 9th (Airborne) Field Company Royal Enigineers 1939-1945; Patrick Pronk (83), (MS 78)

Airborne Forever, The Life Story of an Arnhem Veteran; Laurens van Aggelen (132), (AM 12)

Airborne Museum ‘Hartenstein’ Museumgids; Airborne Museum (AM 10)

Airborne Herdenkingen 1989 -1998; Stichting Airborne Herdenkingen (75)

Airborne Memorial Service, Arnhem Oosterbeek War Cemetery, 1944 -2009; Laurens van Aggelen (116)

Airborne Operations in World War II, European Theater; Dr. John Warren (MS 81)

Airborne Pilgrimage Guide; (32)

Airborne Troop Carrier Three-One-Five (315) Group; William L. Brinson (90)

Airborne Uniforms; Mike Chappel (MS 42)

A Fragement of Life, A Biography of a member of the 1st Airborne Division, based on papers and writings of the Reverend Canon Alan Green; Peter Green (111)

All American. All the Way: the combat history of the 82nd Airborne Division in World War II; Phil Nordyke (AM 11)

All Men are Brothers; Andries Hoekstra (100)

Als sterren van de hemel – De oorlog in het Rijk van Nijmegen 1944; Norbert A. de Groot (AM 11)

An Arnhem Odyssey; John Longson en Christine Taylor (64)

An irresistible Force, Lieutenant Colonel Ben Vandervoort and the 2nd Battalion, 505th  Parachute Infantery in World War II; Phil Nordyke (AM 11)

A piece of coloured ribbon. An insight into German Award Winners at the Battle of Arnhem; Scott Revell (AM 16)

APTC at Arnhem, APTC Instructors during the Battle of Arnhem, September 1944; Philip Reinders (114), (115)

Archeologisch onderzoek Silhout (Villa Heselbergh) te Arnhem (in prep.); Martijn Reinders & J. Bex (AM 16)

Arnhem; A.D. Harvey (85)

Arnhem; Pitkin Guide, Martin M. Evans (72)

Arnhem; R.E. Urquhart (MS 11), (MS 73)

Arnhem, 17 – 26 september 1944; Christopher Hibbert (MS 4)

Arnhem 1944 – Slag van de TEGENslag; Bert Kerkhoffs (57), (96)

Arnhem 1944; William F. Buckingham (89)

Arnhem 1944; Janusz Piekalkiewicz (MS 11)

Arnhem – 1944, The Airborne Battle; Martin Middlebrook (47), (55), (56), (84), (95), (127), (AM 12), (MS 46), (MS 73), (MS 80), (MS 86), (MS 97), (MS 104), (MS 108), (MS 109)

Arnhem, 20 september 1944, De Vergeten Executie; Jos Diender (99)

Arnhem 40-45; Ingrid D. Jacobs (AM 4)

Arnhem 44/45, evacuatie, verwoesting, plundering, bevrijding, terugkeer; drs. P.R.A. van Iddekinge (78), (99), (AM 16)

Arnhem, A few fatal hours; Scott Revell (131), (AM 13), (AM 14)

Arnhem after Arnhem – The Arnhem and Oosterbeek Civilians Fight for Survival; Robert Stopforth (51)

Arnhem, A Tragedy of Errors; Peter Harclerode (56)

Arnhem Bridge, Target Mike One. An Illustrated History of the 1st Airlanding Light Regiment RA 1942-1945 North Africa-Italy-Arnhem-Norway; David Truesdale, Martijn Cornelissen en Bob Gerritsen (AM 6), (AM 11), (AM 13)

Arnhem, catelogus; M.H. Alofs (56)

Arnhem De Genoeglijkste; Arnhems Historisch Genootschap, september 1994 (57)

Arnhem Doctor; Dr. Stuart Mawson (6), (106)

Arnhem … Doode Stad … Die zal herleven; Parool “Speciale editie”, (MS 85)

Arnhem Lift, Diary of a Glider Pilot; Louis E. Hagen (56), (MS 73)

Arnhem, Myth and Reality, Airborne Warfare, Air Power and the Failure of Operation Market Garden; Sebastian Ritchie (129)

Arnhem – Ooggetuigenverslagen van de Slag om Arnhem; Martin Middlebrook (47), (55), (56), (84), (95), (127), (AM 16), (MS 46), (MS 73), (MS 78), (MS 104)

Arnhem, Operation Market Garden, September 1944; Lloyd Clark (91)

Arnhem Sacrifice. A miscellany of information about personell and units involved in the Battle of Arnhem 17th to 26th September 1944; Colin Cummings (72), (MS 73)

Arnhem September 1944; drs. P.R.A. van Iddekinge (8), (78), (MS 104)

Arnhem Sextet, opstellen voor drs. P.R.A. van Iddekinge; P.R.A. van Iddekinge (78)

Arnhem, Spookstad; André Horlings (59), (79)

Arnhem Surgeon; Niall Cherry (122)

Arnhem Spreadhead; James Sims (MS 73), (MS 78)

Arnhem, The Fight to Sustain; Frank R. Steer (80), (103), (108)

Arnhem, The Battle Remembered; Robert Jackson (57)

Arnhem, Their final Battle, The 11th Parachute Battalion 1943 – 1944; Gerrit Pijpers, David Truesdale (125), (126), (AM 9), (AM 11), (AM 12)

Arnhem, The Landing Grounds and Oosterbeek; Frank Steer (89), (108)

Arnhem VC Investigation (in After the Battle, no 96); Karel Margry (69)

Arnhem Venture; Ron Kent (65)

Arnhem Voorjaar 1945, wandelen door een verlaten stad, deel 1 en 2; Wim Verhoef, Paul Vroemen, Nico Kramer (18), (36)

Arnhems oude stadshart; K. Schaap en A.S. Stempher (MS 78)

A Diary of Events – relating to the Escape PEGASUS one; K. Angus Robertson (125)

A Regimental Aidpost; Kate ter Horst (46)

A Sapper at Arnhem; Harry Faulkner-Brown (102)

A Tour of the Arnhem Battlefields; John Waddy (74), (109), (121), (123), (AM 14), (MS 86), (MS 101)

 

B.

Battlefields of the Second World War, R. Holmes (83), (122)

Battle for the Bridges; Frank van Lunteren (AM 11)

B-Company arrived – The Story of B Company of the 2nd Parachute Batallion at Arnhem September 1944; David van Buggenum (90), (93), (95), (97), (AM 2)

B-Company arrived, The Men – Supplement to the book B Company Arrived Arnhem, September 1944; David van Buggenum  (AM 8)

Before I sleep, a Novel about Arnhem; Edward Monroe-Jones (41), (88)

Ben je bij het Parachutespringen geweest?; Gerard Gijsbertsen (117)

Bevrijdingskroniek Noordwest-Veluwe; Evert van de Weert en Gerjan Crebolder (19)

Bevrijdingskroniek West-Veluwe; Evert van de Weert en Gerjan Crebolder (4), (19), (MS 19)

Bevrijdingsatlas Veluwe; Evert van de Weert, Peter A. Veldheer en Gerjan Crebolder (19), (MS 19), (MS 96)

Blik Omhoog (deel, 1, 2, 3 en S); Cor Janse (59), (65), (66), (75), (76), (80), (88), (99), (AM 3), (AM 8), (AM 11), (MS 68), (MS 73)

Bloedende Betuwe; Marek Swiecicki (MS 73)

Brabant Bevrijd; Jack Didden en Maarten Swarts (55)

Bridges are Ours – Pictorial History of the 82nd Airborne Division in the Holland Campaign (Volume II); Peter Hendrikx; Michel De Trez (AM 11), (AM 16)

British Army Cloth Insignia; B. Davis (MS 42)

British Battledress 1937-61; B. Jewell (MS 42)

British Forces Motorcycles 1925-1945; C.J. Orchard en S.J. Madden (MS 50), MS (85)

Brotherhood of the Cauldron; David Truesdale (82), (MS 106)

Bruggehoofd Arnhem; James Sims (MS 73), (MS 78), (MS 114)

Bruintje Beer bij Arnhem; Philip Reinders en Wybo Boersma (104)

Burning Bridges – Pictorial History of the 82nd Airborne Division in the Holland Campaign (Volume I); Peter Hendrikx; Michel De Trez (AM 11), (AM 16)

By Land, Sea and Air; Alex Junier, Bart Smulders (92), (93), (95), (AM 8), (MS 86), (MS 104)

 

C.

Calling Sunray! – de verbindingen tijdens de slag om Arnhem, september 1944; Wybo Boersma (57)

Call to Arms – an autobiography; Sir Richard Gale (MS 12)

Canadezen in Arnhem en Oosterbeek – De vergeten inzet van de Canadeze Troepen (1944-1945); Laurens van Aggelen (AM 11)

Capture at Arnhem, A Diary of Disaster and Survival; H.R. Roberts (76), (MS 73)

Churchill’s Volunteer; Reg Curtis (58)

Cloak and Dagger; Corey Ford en Alastair MacBain (MS 49)

Cloud over Arnhem; Kate ter Horst (46), (49), (50), (116)

Code Word Canloan; Wilfred I. Smith (MS 42)

Contra de Swastika; Charles L.J.J. Douw van der Krap (5), (62)

Corridor naar de Rijn; Hen Bollen (32)

Daar komen de Canadezen; Peter Veldheer en Evert van de Weerd (MS 96)

Dairy of a Red Devil – By Glider to Arnhem with the 7th King’s Own Scottish Borderers; Albert Blockwell (102)

Dagboek in Krijgsgevangenschap / POW-diary; Kenneth White en Marion Gerritsen (120)

Een Drielenaar in Oorlogstijd; Benjamin Jansen (MS 44)

De 697 tijdens de Slag om Arnhem; Patrick Pronk (61)

De 9de SS-Pantserdivisie Hohenstaufen en andere Duitse formaties in de Slag om Arnhem; Peter Berends (MS 60)

De Airbornewandeltocht, jaarlijks eerbetoon aan de gevallenen van de Slag om Arnhem; Laurens van Aggelen (113)

De Bevrijding in beeld. Van Neerpelt tot Wesel, 1944-1945; Joost Rosendaal (AM 4)

De Bevrijding van Eindhoven; Karel Margry (14), (22), (25), (48)

De Firma I.B. de Vries – een Joodse antiekhandel in Leeuwarden van 1877 tot 1943; Bauke Boersma (MS 112)

Denison; Bruce Wilson (AM 4)

De Gans is gevlogen; Leo Heaps (61), (MS 57), (MS 97)

De Geschiedenis van de Airbornelandingen op de Ginkelse heide na 1945; Gerard Gijsbertsen (115)

De Heveaplaquette, deel 2 (Schoutambt en Heerlijkheid, jrg 19, No.4, december 2005); Geert Maassen (MS 100)

De Helden van Arnhem; G. Powell (MS 50)

De illegale camera 1940-1945; Veronica Hekking en Flip Bol (99)

De inzet van het 17-ponder anti-tank kanon tijdens de slag om Arnhem; Arnhem Battle Research Group (55), (AM 14)

De oogst van tien jaar; redactie W. Duyts en A. Groeneweg (30), (39), (48), (71), (AM 4)

De Plek, Oosterbeek, september 1944; Frans van Deijl (94)

De Polen van Driel; George Cholewczynski (27), (32), (36), (37), (38), (47), (50), (54), (59), (90), (105), (107), (MS 52), (MS 61), (MS 85), (MS 99)

Decending from the clouds; Spencer Wurst (AM 11)

Desert Rise – Arnhem Descent. The 10th Parachute Battalion in the Second World War; Martin Peters en Naill Cherry met John Howes en Graham Francis (AM 7), (AM 8), (AM 9)

De Slag bij Arnhem; Th. Boeree en C. Bauer (MS 11)

De Slag om Arnhem 1944-1994; Stichting Airborne Herdenkingen (56)

De Slag om Arnhem; Roy Urquhart (MS 77)

De Slag om Arnhem, 17 t/m 26 september 1944 – De geschiedenis van het Nationaal Sportcentrum Papendal; O. Luursema (24)

De Slag om Arnhem, Beeldfilm in 300 flitsen!; Peter Veldheer (MS 96)

De Slag om de Ginkelse Heide bij Ede. 17 en 18 september 1944; C.E.H.J (Carel) Verhoef (89), (MS 89)

De Slag om de Veluwe 1945; Peter Veldheer en Evert van de Weerd (MS 96)

De Straat; Robert Kershaw (AM 3)

De Tommies komen; Sjaan Breman (Marie-Anne) (26), (27), (28), (29), (30), (33), (42), (56), (57), (74), (109), (MS 17), (MS 99)

De Verloren Slag; Geoffrey Powell (37), (38)

De Verrekte moeite van het doodgaan; Zeno (110)

De Verschrikking van de Nacht; Tony Sheldom (AM 5)

De Zeer Schone Uren; Bob Castendijk (124)

De Zwarte Herfst; C.A. Dekkers en L.P.J. Vroemen (16), (37), (89), (99)

Die Dag in September… dagboek september 1944 – mei 1945; Hendrika van der Vlist (15), (47), (55), (AM 5)

Die Frundsberg in Nimwegen; H. Harmel (MS 78)

Die Luftlandung, das Kriegsende im Gebiet der Städte Hamminkeln und Wesel; Johann Nitrowski (69)

Die Ritterkreuzträger der Waffen-SS; Ernst-Günther Krätschmer (AM 16)

Doctor after Arnhem, Witness to the Fall of the Third Reich; Dr. Stuart Mawson (106)

Don’t forget us; we shall not forget you; J.O. van der Heijden (56), (76)

Door de hel van Oosterbeek; N.J. van der Meer (17)

Door de lens van De Booys; P.R.A. van Iddekinge (76)

Dropped In It, the autobiography of a Cotswold Boy and Arnhem Veteran; Colin Hall (122)

Duitse veldgraven in Oosterbeek; Hans Timmerman (MS 110)

Dutch Courage and ‘Pegasus’; Digby Tatham Warter (45), (46), (74), (100)

 

E.

Echoes from Arnhem; Lewis Golden (15), (42), (80), (MS 15)

Ede in Wapenrok; Evert van de Weerd en Gerjan Crebolder (94), (100)

Een andere kijk op de Slag om Arnhem; Peter Berends (AM 5), (MS 78)

Een brug naar de toekomst; Jan Durk Tuinier (56)

Een brug te ver; Cornelius Ryan (MS 11), (MS 14), (MS 50), (MS 92)

Een brug te ver onderzocht. Archeologisch onderzoek in Stadsblokken-Meinerswijk, gemeente Arnhem; A.V.A.J. Bosman, R.A.A. Geerts, D. Sam (AM 12)

Een chirurg valt uit de lucht; Daniel Paul (pseudoniem Lipmann Kessel) en John St. John (8), (9), (23), (MS 23)

Een Drielnaar in Oorlogstijd; Benjamin Jansen (40), (41)

Een Regimental Aidpost; Kate ter Horst (49), (50), (53), (71), (116), (MS 43)

Een schuilplaats in de pastorie; Kate ter Horst (116)

Escape across the Rhine; Robert Sigmond, Cees van den Bosch (74)

Escape from Arnhem; Leo Heaps (61), (126)

Evasion & Escape devises produced by MI9, MIS-X and SEO in World War II; Phil Froom (AM 8)

 

F.

Facetten van de Slag om Arnhem; W.H. Tiemens (14), (19), (25), (AM 13), (MS 39)

Fighting the British at Arnhem: The SS-Unterführerschule Arnheim; Bob Gerritsen (AM 12), (AM 13)

Fighting Knives; F.J. Stephens (MS 27)

First In; Ron Kent (110)

Five Days in Hell; Jack Smyth (57)

Forever Arnhem (Illustrated – 15 september 1945); Reuben Saidman (114)

For No Apparent Reason; Bob Gerritsen (80)

Four days at Arnhem; Simon Curtis, Niall Cherry en John Howes (AM 7), AM 14)

Four stars of valor; Phil Nordyke (AM 11)

Fotograferen tijdens de slag om Arnhem; R.P.G.A. Voskuil (MS 63)

Freddie Gough’s Specials at Arnhem; Robert Hilton (AM 16)

Freely I served; Stanislaw Sosabowski (11)

From Delhi to Arnhem – 156 Parachute battalion – includes Operations Pegasus I & II; John O’Reilly (116), (AM 9), (AM 14)

From Pacifist to Glider Pilot: Experiences of a Military Glider Pilot at Sicily and Armhem in World War Two; Alec Waldron (80)

 

G.

General “Boy” Browning, The Life of General Sir Frederick Browning; Richard Mead (121)

German Armored Units at Arnhem; Marcel Zwarts (83), (AM 12), (AM 13), (AM 16)

German Order of Battle 1944 – The Directory prepared by Allied Intelligence of Regiments, Formations and Units of German Armed Forces; Greenhill Books and Stackpole Books Pennsylvania (59)

Gesneuvelde Waarheid; Wim van Zanten (AM 10)

Gestrand in Brabant, Market-Garden, september 1944; Jacq. A.H. van Eekelen en Jos Korsten (64)

Get ‘em out; Cees Haverhoek (112)

Gevangen op de Veluwe; Wolter Noordman (100)

GHO Liaison Regiment: Operation Market Garden; Asher Pirt (119)

Glider Pilots at Arnhem; Mike Peters en Luuk Buist (116), (127), (AM 12)

Green On! – A Detailed Survey of the British Parachute Re-Supply Sorties During Operation Market Garden 18-25 September 1944; Arie Jan van Hees (97), (99), (100), (101), (AM 3)

 

H.

Handboek voor spoorwegtechniek (AM 14)

Hans Ertl als Kriegsberichter 1939-1945; Hans Ertl (MS 63)

Het 13e Peloton; Haks Walburgh Schmidt (97), (110), (123), (132)

Het doel bereikt, oorlogsherinneringen van Mr. R.J.E.M. van Zinnicq Bergmann; Mr. R.J.E.M. van Zinnicq Bergmann (40)

Het Korpscommandotroepen 1942-1997; Taeke Alexander Krijger (MS 68)

Het Manneneiland; Hen Bollen en Herman Jansen (8)

Het Spoorwegbedrijf in oorlogstijd; ing. C. Huurman (MS 78)

Het Verhaal van Toen (bijlage De Gelderland) (56)

Historisch jaarboek voor Gelderland, Deel XCVII (De ploeg keert het vliegtuig); Ruurd Kok (108)

History of the 2nd Battalion, The Parachute Regiment; (MS 111)

History of the Polish Parachute Badge – Polish Airborne Force in World War II; J.J. Lorys (53)

Huize Mooi-land in herfst en winter ’44-’45, Lager Scharnhorst I D; H.J. Leloux (16), (17)

 

I.

It never snows in September; Robert Kershaw (40), (84), (AM 5), (AM 12), (AM 14)

Ik ben een vreemdeling geweest; John Hackett (68), (109), (MS 58), (MS 82)

Ik vocht om Arnhem, Dagboek van een Zweefvliegtuig-piloot; Louis E. Hagen (56), (MS 73)

Ik vocht voor de vrijheid; Stanislaw Sosabowski (11)

Im Feuersturm letzter Kriegsjahre, II. SS-Panzerkorps mit 9. Und 10. SS Division – Hohenstaufen unf Freundsberg; W. Tieke (AM 16), (MS 78)

In het spoor van Market Garden, Monumenten en Gedenktekens in Noord Brabant; Market Garden Comité (72)

In heerlijckheit en hoofdkwartier 1949-1989; H.J. Leloux en W.J.M. Duyts (36)

It Never Snows in September; R.J. Kershaw (MS 78), (MS 104)

It was like this / Zo was het; C.B. Mackenzie (4), (18), (29), (MS 34)

I was a Stranger; John Hackett (38), (68), (MS 58), (MS 82)

 

J.

Jaap Jansen, Ongewoon Soldaat; Teun Berserik (108)

Jood zonder ster; Albert Heymans (77)

Just Ordinary Men; Airborne Battle Study Group (MS 78)

 

K.

Kampina Airborne; Peter van der Linden (131)

Kampfraum Arnheim; Harlan Glenn en Remy Spezzano (131)

King Kong; Thomas Ross (104), (MS 99)

King Kong; leven, dood en opstanding van een verrader; Frans Dekkers (51)

Korps Commandotroepen 1942-1982; P.G.H. Maalderink, C.M. Schulten en B.J. Kasperink-Taekema (samestelling) (MS 68)

Krijt onder de schoenen; Wim van Houten (70), (73)

Kroniel van Ede; Th. A. Boerre (10)

Kwatermistrzostwo w polu (De Interdeance te velde); Stanislaw Sosabowski (MS 36)

 

L.

La Hohenstaufen; H. Fürbringer (AM 14), (MS 104)

Langs de sporen van operatie Market Garden. “De Slag om Arnhem”; Aad Spanjaard (119)

Leading The Way To Arnhem: An illustrated history of the 21st Independent Parachute Company 1942-1946; Peter Gijbels (110), (112)

Liberation Feelings Fotoboek herdenkingen Ginkelse Heide; Gert Jan Koster (115)

Luchtalarm op de Veluwe; Wolter Noordman (88)

Luchtbrug Market-Garden; Bart van der Klauw en Bart Rijnhout (18)

Luchtbrug naar Arnhem; L. Hagen (MS 73)

Luchtoorlog boven Ede; Evert van de Weerd (117)

Luchtslag Gelderse Vallei; Evert van de Weerd (115)

 

M.

Martiale Monumenten; G. Maassen (MS 89)

Major J. Anthony Cotterell, War Correspondent, Plymouth 1916 – Arnhem 1944; Philip Reinders (113)

Major & Mrs Holt’s Battlefield Guide, Operation Market-Garden; Major & Mrs Holt (15), (84)

Medical Research Council, Body Armour and Airborne Helmet Flashes in general and during the Battle of Arnhem; Philip Reinders (AM 16)

Men at Arnhem; Tom Angus (pseudoniem G. Powell), (9), (17), (AM 14)

Met de Roode Duivels in Arnhem; Marek Swiecicki (MS 39)

More than courage; Phil Nordyke (AM 11)

More Thrills with the Paratroops; Pegasus, pseudoniem Arthur Maybury (77)

Motor Cycling; (MS 50)

Motorwereld; (MS 50)

 

N.

Niet tevergeefs. Oosterbeek’s burgers temidden van den strijd der Airbornes; (46), (49), (84), (107), (116), (MS 13), (MS 24), (MS 48), (MS 73)

Nine Days at Arnhem; R.N. Sigmond (96), (MS 124)

Noodhospitaal De Tafelberg, Dagboek Oosterbeek 17-25 september 1944; Anje van Maanen; (AM 6) – also available in English

No Return Flight, 13 Platoon at Arnhem; Haks Walburgh Schmidt (116), (123), (AM 12), (MS 110)

No Surrender at Arnhem; Robert Peatling (98)

Nothing Is Impossible; Victor Miller (56), (MS 73)

 

O.

Ondergedoken op de Veluwe; Wolter Noordman (119)

Off at Last; Robert Sigmond (68), (69), (113), (MS 124)

Officers of the 1st Airlanding Light Regiment, Royal Artillery during the Battle of Arnhem, 17th – 26th September 1944; Philip Reinders (AM 7)

Ontsnapping over de Rijn; W.H. Tiemes (12)

Ontsnapping over de Rijn; Robert Sigmond, Cees van den Bosch (74)

Oorlog in een dorp aan de IJssel, Brummen – Eerbeek, 1940-1945; Piet Willemsens (60)

Oorlog in Oosterbeek; Jan van Reenen (94)

Oorlog over Oosterbeek; Hugo F. Pit (29)

Oorlogsverhalen; Willem van der Veer (AM 9)

Oosterbeek for Ever England; Jan Crum (95)

Oosterbeek, geschonden en vernield; Het Nederlandsch Barbizon; C. Koning (70)

Oosterbeek – September 1944; J. Lammerts (33), (MS 99)

Oosterbeek Verwoest, 1944-1945; G.H. Maassen sr. (9), (16), (48)

Oosterbeek 1944; Hendrika van der Vlist (47), (48)

Operatie Amherst; Roger Flamand (98)

Operatie Jedburgh, Geheime geallieerde missies in Nederland 1944-1945; Jelle Hooiveld (AM 2)

Operatie Market-Garden I en II; L.P.J. Vroemen (40)

Operation Market Garden, Then and Now; K. Margry (88), (89), (AM 13), (MS 104), (MS 118)

Oud Arnhem vanuit de lucht; M. de Grood (MS 78)

Over & Over – Ooggetuigenverslagen van de Slag om Arnhem; Peter-Alexander van Teeseling (77) – also available in English

 

P.

Panzer Divisions, Panzergrenadier Divisions, Panzer Brigades of the Army and the Waffen SS in the West. Autumn 1944 – February 1945. Ardennes and Nordwind. Their Detailed and Precise Strenghts and Organisatios. Volume I – September 1944. Refitting and Re-equipement; J. Dugdale (MS 78)

Panzer Kompagnie 224, De Char B2 in Nederland 1943-1945; Philip Reinders (68), (AM 13)

Panzer Kompagnie 224 in the Netherlands 1943-1945; Philip Reinders (117)

Pegasus (Historisch Cahiers Ede); Cees Haverhoek (112)

Perimeter; 17-25 september 1944; Henk van Zoest (62)

Point Blank – Open Sights; John C. Howe (76)

Poles Apart – The Polish Airborne at The Battle of Arnhem; George F. Cholewczynski (52), (90), (105)

Poolse Para’s op de Johannahoeve, dinsdag 19 september 1944; Arnhem De Genoeglijkste, september 1994, G.H. Maassen (MS 51)

Put us down in Hell; Phil Nordyke (AM 11)

 

R.

Ready for Anything – The Parachute Regiment at wat, 1940 -1982; Julian Thompson (35), (59)

Red Berets and Red Crosses; Niall Cherry (76), (79), (80), (94)

Remember Arnhem; John Fairley (39), (43), (67), (89), (94), (AM 16), (MS 14), (MS 68), MS 73)

Retake Arnhem Bridge, An Illustrated History of Kampfgruppe Knaust September – October 1944; Scott Revell, Bob Gerritsen (117), (118), (130), (AM 12), (AM 13)

Return Ticket; A. Deane-Drummond (31)

Ribbons and Medals; Taprell Dorling (71)

Roll of Honour; J.A. Hey (22), (23), (24), (26), (39), (43), (52), (53), (59), (70), (88), (89), (90), (AM 16), (MS 45), (MS 49), (MS 51), (MS 56), (MS 65), (MS 76), (MS 97)

Roll of Honour (3th edition); J.A. Hey (52), (67)

Roll of Honour (4th edition); J.A. Hey, C. van Roekel en G. Maassen (76), (90), (MS 56)

Roll of Honour (5th edition); J.A. Hey, P. Reinders en G.H. Maassen (90), (107), (109), (116), (120), (124), (127), (129), (AM 5)

Roll of Honour – Supplement of the First and Second edition (1989); J.A. Hey (39)

Rondleiding langs de Betuwse slagvelden van 1944-1945; J. Derksen, C. Jansen en A. van Aggelen (103)

Roode Duivels in Arnhem; Marek Swiecicki (58), (MS 44)

Royal Enfield Productions, a Proud War Record; (MS 85)

Rzdarty Naród: Polska Brygada Spadochronowa w bitwie pod Arnhem; G. Cholewczynski (105)

 

S.

Scholier in Oorlogstijd; Felix Valk (97)

September 1944; A. Korthals Altes, G.J.C.D. Thuring, K.G.J. Margry, R.P.G.A. Voskuil (14), (22)

Silent Invader; J.A. Morrison (78)

Sims, get me a prisoner; Evert van de Weerd (AM 3)

Six amis viendront ce soir; – zie Zes vrienden komen vanavond

Six friends arrive tonight; – zie Zes vrienden komen vanavond

Slachtoffers van de ‘Emmapyramide’, Velps gevangenisleven in de winter van ’44-’45 en de na-oorlogse speurtocht naat vermisten; J.O. van de Wal (69)

Slag in de Schaduw; A. Korthals Altes en N.K.C.A. in ’t Veld (21)

Slag om Arnhem, bibliografie van gedrukte werken; P.G. Aalbers (42), (MS 96)

Slag om Arnhem September 1944, een historisch beeldverhaal (deel 1: De Brug); Hennie Vaessen en Tiny Bouwhuis (124)

Slag om Arnhem September 1944, een historisch beeldverhaal (deel 2: Hotel Hartenstein); Hennie Vaessen en Tiny Bouwhuis (127)

Soms moet een mens kleur bekennen. Een terugblik op 70 jaar; J.H. Kok (MS 82)

Spel met de Vrijheid; A. Deane-Drummond (31)

Spion in de tuin – King Kong voor en na zijn dood; Bob de Graaff (51)

Sprong in de afgrond; Harry van Wijnen (56), (MS 73)

SS Leitheft, No. 11, 1944; (MS 63)

Stadsplan Arnhem; Studiecommissie voor het Stadsplan Arnhem (MS 14)

Steel Wall at Arnhem; David Truesdale (AM 9)

Striking Back, Britains Airborne and Commando Raids 1940-1942; Niall Cherry (114)

Sturmartillerie, die dramatische Geschichte einer Waffengattung, 1939-1945; F. Kurowski en G. Tornau (MS 70)

Sturmgeschütze vor!; F. Kurowski (MS 70)

Surgeon at Arms; Daniel Paul (pseudoniem Lipmann Kessel) en John St. John (8), (23)

 

T.

‘t Begon onder melkenstijd; G.J. Peelen (67), (MS 50)

Te dicht bij de brug die voor anderen te ver was; Frits Berends (122)

Teerosen op de Veluwe – De geheime Duitse radiopeilstations op de uitgestrekte heide benoorden Arnhem tijdens de Tweede Wereldoorlog; W.H. Tiemens (25), (AM 13), (MS 39)

The Airborne Club, Three WW2 Airborne veterans tell their story; Raymond P. Newlyn (AM 8)

The Battle of Arnhem; Christoper (Tony) Hibbert (MS 2), (MS 15), (MS 63), (MS 73)

The Big Drop; John Golley (7)

The Border Regiment at Arnhem; Alan Green (111)

The Bridge at Arnhem; Frank Steer (108), (AM 12)

The British Troops at Arnhem and their struggle with the 9th SS Panzer Division, the Hohenstaufen Division; Th. A. Boeree (MS 111)

The Devil’s Birthday; Geoffrey Powell (17), (37), (38)

The Gliders; Alan Lloyd (11)

The Grey Goose of Arnhem; Leo Heaps (61), (MS 57)

The Gunners at Arnhem; Peter Wilkinson, P.W. Wilkinson (75), (89), (AM 9), (AM 12), (MS 78)

The History of the Glider Pilot Regiment; Claude Smith (47), (MS 44)

Theirs is the Glory (After the Battle, No. 58); W.B. Travis (MS 90)

The Lion with Blue Wings; T.I.J. Toler (MS 44)

The Lost Company – C Company 2nd Paracgute Battalion in Oosterbeek and Arnhem September 1944; Marcel Anker (AM 11), (AM 16)

The Never Ending Story (bijlage De Gelderlander) (56)

The Pegasus Patrol; J. Turnbull en J. Hamblett (80), (117)

The Royal Air Force at Arnhem – Glider and Re-Supply Missions in September 1944; Luuk Buist, Philip Reinders, Geert Maassen (100), (101), (AM 3)

The Silken Canopy; Victor Dover (6), (MS 104)

The Sky Generals; Victor Dover (6)

The Street (Zie / See De Straat)

The Storm Boat Kings, The RCE at Arnhem 1944; John Sliz (111), (114)

The Story of the Border Regiment 1939 – 1945; Philips J. Shears (43)

The Struggle for Europe; Chester Wilmot (MS 69)

The Tommies are coming; Marie-Anne (Sjaan Breman) (30), (74)

The Torn Horizon. The Airborn Chaplains at Arnhem; Chris van Roekel (82), (93)

The Wings of Pegasus, the story of the Glider Pilot Regiment; George Chatterlon (11), (12), (13), (MS 73)

The Wrong Side of the River; John Sliz (111)

The 9th, 1787-1960: History of the British Army’s Only Remaining Parachute Royal Engineer Squadron; Thomas Purves (82)

Te dicht bij de brug die voor anderen te ver was. Burgers na de slag om Arnhem; Frits Berend (122)

Thrills with the Paratroops; Pegasus, pseudoniem Arthur Maybury (77)

Tocht door het Duister; Graeme Warrack (48), (AM 16), (MS 23)

To Save a Life, Memoirs of a Dutch Resistance Courier; N.C. (Loek / Elsa) Caspers (61)

To the Warrior His Arms, The story of the Royal Army Ordnance Corps 1918-1993; Frank R. Steer (103)

Traitor of Arnhem; Allan A. Samm (67)

Travel by Dark; Graeme Warrack (48)

Tried and valiant; Douglas Sutherland (43)

Tussen Truppenplatz en Fliegerhorst 1940-1945: de veelbewogen geschiedenis van het dorp Hoenderloo op de Veluwe tijdens de Tweede Wereldoorlog; P.A. Veldheer (MS 78), (MS 96)

Tugs and Gliders to Arnhem; Arie-Jan van Hees (80), (97), (100), (101), (AM 14), (MS 68), (MS 76)

Twelve Mules and a Pegasus; Harold Padfield (AM 3)

 

U.

Universal Carriers during the Battle of Arnhem, 17-26 september; Philip Reinders (115)

Urquhart of Arnhem, The Life of Major-General R.E. Urquhart C.B. D.S.O.; John Baynes (54), (128), (MS 80)

US Air Support Signals Teams, Arnhem – Oosterbeek September 1944; Wybo Boermsa en Philip Reinders (AM 8)

 

V.

Van de Hemel in de Hel; G. Powell en Lipmann Kessel & John St. John (9)

Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg; Georg Tessin (MS 103)

Veertig jaar affaire King Kong; W.H. Tiemens (19)

Vergeten is ballingschap, gedenken verlossing – Gedenkboek Oosterbeekse Oorlogsslachtoffers 17 september – 1 november 1944; Ron Wenting, Roland de Kwant (AM 8)

Verscheurde Horizon, de Airborne Chaplains van Arnhem; Chris van Roekel (71), (73), (80), (82), (102), (MS 100)

Verzet via het geheime telefoonnet. De opmerkelijke rol van het PGEM-telefoonnet tijdens de Tweede Wereldoorlog; Karel Berkhuysen (AM 8), (AM 11)

Victory in Europe; Julian Thompson (59)

Vier geschonden dorpen, Doorwerth/Heveadorp, Heelsum, Renkum, Wolfheze in 1945; G.H. Maassen jr. en sr. (9)

Viewing Notes ‘Their is the Glory’ (After the Battle); T. Popple (MS 90)

Vijf geteisterde dorpen, Opheusden, Kesteren, Randwijk, Heteren, Driel 1944/1945; G.H. Maassen sr. (16)

Vijftig jaar na de Slag om Arnhem; G. Dielessen (56)

Volk in Nood, Oorlogsgedenkboek van de Betuwe en de boorden lanmgs Rijn en Waal; samenstelling/redactie H. Herberts et al. (MS 44)

 

W.

Waffen SS Panzer units in Normany 1944; J. Dugdale en M. Wood (MS 78)

Walking in Their Footsteps; J. O’Reilly (AM 14)

Warschau ‘Rozdarty Naród – Polska Brygada Spadochronowa w bitwie pod Arnhem; George F. Cholewczynski (105)

We fought at Arnhem; Mike Rossiter (131)

Weggemoffeld; Ingrid Maan (AM 5)

We Will Remember Them; Herman Truin (48), (59)

Wheels & Tracks – The international review of military vehicle (No 3.); Bart Vanderveen (MS 50)

When Dragons Flew, an illustrated history of the 1st Battalion The Border Regiment 1939-1945; S. Eastwood (68), (83), (96), (111), (132), (AM 12), (AM 13)

Who was Who during the Battle of Arnhem; Chris van Roekel (42), (43), (45), (46), (58), (65), (71), (124), (127), (MS 58), (MS 99), (MS 104), (MS 118)

Whoa Mahomet, De strijd om de Rijnbrug; Eric MacKay (MS 18), (MS 30), (MS 78), (MS 114)

Wings of the Wind. Active Service with the 1st Parachute Brigade; P. Stainforth (MS 78)

Without Tradition, 2 Para 1941-1945; Robert Peatling (56), (57), (89), (100)

With Nothing Bigger Than A Bren Gun; Niall Cherry (109), (118)

With RECCE at Arnhem. The recollections of Trooper Des Evans, 1st Airborne Division veteran; Mike Gallager (AM 7)

With the Red Devils at Arnhem; Marek Swiecicki (58), (MS 39), (MS 73)

With Spanners Descending; Joe Roberts (65), (70), (80)

Wychowanie zolnierza i obywatela (De Opleiding van de soldaat en de burger); Stanislaw Sosabowski (MS 36)

 

Z.

Zes vrienden komen vanavond; Gilbert Sadi Kirschen (MS 57)

Zes Dorpen in Oorlog en Verzet; H.C.J. Erkens en G.A. Versteegh (13), (14), 16), (113), (MS 13)onder vrees en zonder verwijt; Florian Huiskamp (AM 13)

Zwevend naar de dood; Th. Peelen en A. van Vliet (26), (99), (MS 42), (MS 49), (MS 50), (MS 68)

De Nieuwsbrieven bevatte vele waardevolle, maar soms ook zeer kritische boekbesprekingen. Wybo Boersma is, in juli 2004, zeer kritisch over de uitgave De plek, Oosterbeek, september 1944 (2003) van journalist Frans van Deijl. ‘Bij het lezen vragen we ons af wat de auteur met het maken van dit boekje voor ogen heeft gestaan. Wilde hij een fictieve plek beschrijven?’ Boersma concludeerde dat het boekje ondanks de onjuistheden niet al te dik is geworden en adviseerde: ‘Niet kopen dus, tenzij u een avond wilt puzzelen’.

The Newsletters include a lot of valuable, but sometimes very critical book reviews. Wybo Boersma (July 2004) was very critical about the publication De plek, Oosterbeek, september 1944 (2003) by the journalist Frans van Deijl. ‘When reading this little book, we asked ourselves what the author wanted to try to achieve. Did he wanted the describe at fictitious place?’ Boersma concluded that despite the errors the book was not to big and his advice was: ‘Do not buy this, unless you want to puzzle for a night’.

Geert Maassen voelde het blijkbaar als zijn plicht de lezers van de Nieuwsbrief van de Vereniging te waarschuwen voor een uitgave van Bert Kerkhoffs, journalist in ruste, uit Arnhem (ARNHEM 1944 – Slag van de TEGENslag). Maassen adviseerde de lezers van de Nieuwsbrief in februari 1995 (Nr. 57): “Kortom, niet kopen het boek. Als u het toch koopt, lees het dan niet, maar zet het meteen in de boekenkast. Mocht u in de verleiding komen toch kennis te nemen van de inhoud, hecht er dan vooral geen waarde aan!’

Apparently Geert Maassen felt it as his duty to warn the readers of the Newsletters of the SFAM for a publication of Bert Kerkhoffs, retired journalist, from Arnhem (ARNHEM 1944 – Slag van de TEGENslag). Maassen adviced the readers of the Newsletter in Februari 1995 (No. 57): ‘In short, do not buy this book. When you do buy it, do not read it, but put it in the bookcase. If you are tempted to take notice of the content, do not take it seriously!’

Film, video and DVD

Hier zijn de in de Nieuwsbrieven en Ministories genoemde films, video’s of DVD’s opgenomen. De bekende particuliere 8mm film-opname op 18 september 1944 van tandarts Ph. J. Clous op de Utrechtseweg en Lebretweg wordt een aantal malen genoemd. Opvallend is dat de andere particuliere opname van de familie Monné, die toch even bekend is, in alle jaren maar slechts één vermelding heeft gehad. In Nieuwsbrief No. 28 is opgenomen dat de opnamen gemaakt zijn door de heer Quarles van Ufford. De naam Monné komt echter niet voor in de Nieuwsbrieven / Ministories.

Uit de catalogus Beelden van Burgers – Foto’s en films van de Slag om Arnhem, september 1944 (Expositie van 8 september t/m 27 oktober 1994 in het gemeente­huis te Oosterbeek) is opgenomen:

“Naast foto’s zijn ook 8mm filmopnamen bewaard gebleven die in september 1944 door burgers zijn gemaakt. Vier filmpjes zijn bekend en deze zijn op video overgezet. De opnamen worden zonder geluid vertoond. Zeer korte onder­schriften begeleiden de beelden. […] De heer en mevrouw Monné, en hun dochter en schoonzoon, de heer en mevrouw Quarles van UffordMonné, filmen begin september 1944 Duitse troepen op de terugtocht, die hun huis aan de Utrechtseweg in Oosterbeek, schuin tegenover de Dennenkamp, passeren.”

Ook was er weinig aandacht voor de documentaire ‘God Bless Montgomery: de vergeten Polen in de Slag om Arnhem’ van Geertjan Lassche (2006).

A Bridge too Far (Zie Een Brug te Ver)

Actuelle Stunde (Duitse televisie) (17)

Airborne Assault (1945) (105)

Airdrop at Arnhem (Amerikaans, CBS Walter Cronkite) (25), (40)

Army Film and Photgraphic Unit (originele film opname AFPU; 1944) (MS 38) (MS 39)

Arnhem (Film over de ruines van Arnhem; Paul Schuitma en Herman van der Horst, 1945) (44)

Arnhem 1944 (Videoproduktie MFTM Maastricht) (77)

Arnhem, het verhaal van een ontsnapping (gebaseerd op het boek ‘Travel by Dark’ van Greame Warrack; BBC/NOS, Cleve Rees, 1976) (48)

Arnhem: The Story of an Escape (zie Arnhem, het verhaal van een ontsnapping)

Back to Arnhem (1st Airborne Reconnaissance Squadron, Engeland) (18), (29)

Battlefields of the Second World War (BBC TV-serie, Arnhem (Operatie Market Garden); Richard Holmes, 2001) (79), (81), (82)

Battlefieldtour 2008 (122)

Blijvend in Herinnering (“Jock” (Gordon) Walker (Documentaire over de films van Sergeant Walker AFPU en het ontstaan van de Oosterbeekse herdenkingen; 1988, Joop Bal / Bal Video Producties) (33), (36), (37), (47), (55), (91), (MS 38)

By Air to Battle, The Story of the Parachute Regiment (49)

Casualty Care in Battle (125)

Comrades at Arms (Generaal Sir John Hackett en Dr. Lipmann Kessel; Yorkshire Television, 1984) (20)

Commonwealth War Graves Commission (24)

De Bevrijding van Den Bosch, oktober 1944 (K. Margry en L. van Gent) (21)

De Bevrijding van Nederland (Canadese Leger Filmdienst, 1945) (57)

De Bevrijding van de Veluwe 1945 (100)

D-Day; de bres in de vestiging Europa (62)

De rol van de Hohenstaufen Divisie tijdens de Slag om Arnhem (20)

De verdediging van de Ginkelse Heide, 17 en 18 september 1944 (Documentaire over de strijd tussen de King’s Own Scottish Borderers en de Duitse troepen op Dropzone Y; Uitgeverij Aspekt, 2009) (115)

Dig WW2 – BBC (7 KOSB; BBC Documentaire over de rol van & KOSB; 360 Productions, John Hayes-Fisher / Paul Reed, 2011) (123)

Douglas J. Charlton (129)

Een Brug te Ver (Richard Attenborough, 1976) (46), (50), (51), (106), (AM 14), (MS 11)

Farewell Parade (Filmverslag dropping Ginkelse Heide en Farewell Parade; Videoproduktie MFTM Maastricht) (77)

Forever in our Memory (zie Blijvend in Herinnering)

Herdenkingen op de Ginkelse Heide en kransleggingen in Driel (met materiaal van TROS-TV en TV-Gelderland) (76)

Herdenking Market Garden 1989 en 1994 (Videoproduktie MFTM Maastricht) (77)

Ik ben een vreemdeling geweest (vlucht en ontberingen bevolking Arnhemse regio; Bal Audiovisuele Producties) (109)

Impressies van de herdenkingsdienst op het Airborne Kerkhof in Oosterbeek op 22 september 1985 (B. de Reus) (20)

Jubileum-excursie (video boot-excursie 1990 ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de vereniging; VVAM, 1991) (42)

Krieg an Niederrhein (Duitse documentaire in drie delen[1] H. Bosch en W. Haas) (52)

Market Garden (Plan ten aanzien van TV documentaire m.m.v. John Waddy) (120)

Nederlandse Oorlogsgraven Stichting (24)

Nieuwsjournaals (Herdenkingen 1946, 1947, 1954 en 1955) (13), (47)

Nieuwsjournaals (Herdenkingen 1945, Imperial War Museum, Londen) (47)

Normandië herdenkingen 1989, 1994 en 1999 (Videoproduktie MFTM Maastricht) (77)

On the same spot (gliderlandingen tijdens de herdenkingen 1990-1994, Joop Bal en Luuk Buist; Bal Bedrijfsvideo, 1995) (58)

Ontsnapping over de Rijn (documentaire bij gelijknamige expositie / tentoonstelling over Pegasus I; Bal Bedrijfsvideo en Berry de Reus, 1999) (74)

Onvoltooid Verleden (vergissingsbombardement op Nijmegen en Arnhem in februari 1944; Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem-Nijmegen) (117)

Operation Varsity (Brits filmverslag over de aanval over de Rijn op 24 maart 1945; Royal Airforce Film Production Unit, 1945) (45)

Paratroops (1942) (105)

Particulier Tandarts Ph. J. Clous (8mm film, 18 september 1944, Utrechtseweg, Lebretweg; particulier, 1944) (28), (59)

Pegasus I en II / Biesbosch Crossing (hulp die Nederlanders hebben gegeven aan ondergedoken Geallieerde militairen; Scorpio Film Productions) (39)

Pegasus: the story of Airborne Force (1950) (105)

Quarles van Ufford (Utrechtseweg, Dennekamp, 18 september 1944; particulier, 1944) (28)

Return to the Cauldron (BBC Wales, 1984) (16), (17)

Slag om Arnhem (1967, Stichting Film en Wetenschap Utrecht) (32) (MS 63)

The Animated Military History Series ‘Arnhem’ (Cromwell Productions – Line of Fire, 2001) (84)

The Arnhem Report, the making of A Bridge too far (Britse filmdocumentaire) (64)

The Battle for Arnhem (60), (61)

Theirs is the Glory (69), (87), (93), (96), (101), (102), (103), (104), (MS 16), (MS 90), (MS 94), (MS 99), (MS 106), (MS 114)

The Making of Theirs is the Glory (109)

The True Glory; van D-Day tot VE-Day (62), (MS 24)

Thuiskomst (1945, R. Hornecker) (13)

Titel onbekend (interviews met voormalige Britse krijgsgevangenen en bevrijding van Duitse krijgsgevangenkampen in 1945) (72)

Verzet in Ede (115)

Vijftig jaar Airborne Wandeltochten (achtergrond en geschiedenis van de grootste eendaagse-wandeltocht van Europa; Bal Bedrijfsvideo, 1996) (63)

We’ll see you in september (documentaire over de 50e Airborne herdenkingen; Bal Bedrijfsvideo, 1994) (55), (56), (57)

2e editie / edition, februari 2020

Samengesteld door / compiled by R.H.J. de Kwant, Zaandam

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt in enige vorm op enige wijze, hetzij electronisch mechanisch, door fotocopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de samensteller en/of copyrighthouders zoals deze bij het beeldmateriaal is opgenomen.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the permission in writting from the compilor and or the holders of the copyright of the images.

© Copyright R.H.J. de Kwant

[1] Gemaakt in opdracht van Kreisverwaltung Kleve (1. Frontnähe, 2. Die Entschiedungsslacht, 3. Der Sprung über den Rhein)

Redactie Nieuwbrieven / Editors Newsletters & Airborne Magazine

De redactie van de Nieuwsbrief is vanaf het begin in de handen van drs. R.P.G.A. Voskuil. Vanaf de Nieuwsbrief No. 50 (tot en met No. 92) werd de redactie van de Nieuwsbrief gevormd door R.P.G.A. Voskuil, Ch. van Roekel en G.H. Maassen jr. In de jaren 2004 – 2008 wisselde de samenstelling van de redactie van de Nieuwsbrief nog al eens. In het volgende overzicht is de samenstelling van de redactie van de Nieuwsbrief over de jaren 1980 – december 2013 opgenomen.
As of the start, Mr. R.P.G.A. Voskuil is the editor of the Newletter. From Newsletter No. 50 (up to No. 92) R.P.G.A. Voskuil, Ch. van Roekel and G.H. Maassen jr. were editors of the Newletter. In the years 2004 to 2008 the editors changed a lot. The editors over the years 1980 to December 2013 can be summarized in the next table.

No. 1 november 1980 Voskuil
No. 50 mei 1993 Voskuil, van Roekel, Maassen jr.
No. 93 april 2004 Voskuil, Maassen jr.
No. 99 september 2005 Voskuil
No. 101 februari 2006 Voskuil, Boersma
No. 112 november 2008 Voskuil, Boersma, Bal

No. 1 Voskuil, Boersma, Jansen, conservator AM (vacature/vacancy)
No. 2-4 Voskuil, Boersma, Jansen, Helsen
No. 5 Voskuil, Boersma, Helsen
No. 6 Voskuil, Boersma, conservator AM (vacature/vacancy)
No. 7 Voskuil, Boersma
No. 8 Boersma
No. 9-10 Boersma, Oorthuys (+ vacature/vacancy)
No.11 Oorthuys, van Wiggen
No.12-16 Heusschen, Oorthuys, van Wiggen
No 17 Heusschen, van Midden, van Putten

Nieuwbrieven 1980 – 2013
In de Nieuwsbrieven zijn vele artikelen opgenomen. In deze paragraaf is een overzicht opgenomen van de titels van de opgenomen artikelen. Bij iedere Nieuwsbrief is tussen (..) aangegeven, uit hoeveel pagina’s de betreffende Nieuwsbrief bestaat. Om de inhoud te verduidelijken zijn toevoegingen door de auteur gedaan, waarbij tussen [ ..] de titel van een publicatie en tussen (..) de naam van de schrijver(s) zijn opgenomen.

Nieuwsbrief No. 1, november 1980
(2) Ledental – Museumbezoekers – Aanwinsten van het Museum – Tentoonstelling “Veteranen van nu” – Algemene Ledenvergadering – Contributiebetaling 1981.

Nieuwsbrief No. 2, januari 1981
(2) Verslag over 1980 – 1e Algemene Vergadering – Toelichting op de agenda.

Nieuwsbrief No. 3, mei 1981
(4) De eerste Algemene Ledenvergadering – Schenkingen van leden – Ledenaantal – Mededelingen – Berichten van de penningmeester – Vertoning van de film “Theirs is the Glory” – Engelse 3 inch mortier voor het Museum – Airborne Museum toegankelijk voor bezoekers in rolstoelen – Stijging van het aantal museum-bezoekers.

Nieuwsbrief No. 4, november 1981
(4) Berichten van de voorzitter – Berichten van het secretariaat – Berichten van de penningmeester – Themamiddag over verwoest Arnhem en Oosterbeek – Boekje ‘It was like this / Zo was het’ voor de 13e keer herdrukt – Luitenant-Kolonel MacKenzie bezocht het Airborne Museum – Nieuwe gids voor het Airborne Museum – Nieuwe uitgaven over de Slag bij Arnhem – Monument voor de 21st Independent Parachute Company.

Nieuwsbrief No. 5, februari 1982
(4) Vertoning van de film “De bevrijding van Nederland” na afloop van de Algemene Ledenvergadering op 20 maart – Jaarverslag 1981 – Het ledental – De 2e Algemene Ledenvergadering – Thema-middagen – Financieel Overzicht over 1981 – Berichten van de penningmeester – Tentoonstelling over de Nederlandse Commando’s tijdens Operatie “Market Garden” – Grote financiële gift voor de Stichting Airborne Museum – Het “Oranje-bataljon” tijdens de Slag bij Arnhem.

Nieuwsbrief No. 6, juni 1982
(4) Thema-middag over de gevechten in Oosterbeek – Wat gebeurt er met de aanwinsten voor het Museum? – Gemeente Archief Arnhem biedt luchtfoto-mozaïek aan – Toeval – Schenking van uniformjassen – Belangrijke gift van de “Glider Pilot Regiment Association” – Nieuw diorama van mortier-opstelling – Dagboek van Britse parachutisten-arts verschenen [‘Arnhem Doctor’ (Stuart Mawson)] – Nieuw boek over Britse ‘Airborne’ generaal [The Sky General (Victor Dover)] – Nieuwsbrief No. 7.

Nieuwsbrief No. 7, augustus 1982
(4) In Memoriam Henk Aalbers – Bericht van de administratie – Programma van de 38e Herdenkingen van de Slag om Arnhem – Miniature Horsa Gliders – Airborne Museum gedurende de September Pilgrimage – De Oude Kerk te Oosterbeek – Brigadier Mackenzie schenkt Cap Badge – Toevoeging aan de collectie Radio Sets – Nog een gift Plasma sets – Gift voor de verbetering van de rolstoellift – Nieuw Airborne Museum in Normandië – Nieuwsbrief No. 8.

Nieuwsbrief No. 8, oktober 1982
(4) Thema-middag met lezing en films op 20 november a.s. – Bericht van penningmeester en leden-administratie – In Memoriam Mr. P.A. Hyatt – Verkoop van souveniers door Vereniging werd groot succes – Schenking van dagboek – Uitreiking Pools onderscheidingen in het Airborne Museum – Dr. Lipmann Kessel schenkt zijn medailles aan het Airborne Museum – Uniek instrument aan de verzameling van het Museum toegevoegd – Film over de Britse Medische Dienst tijdens de Slag bij Arnhem – Tuinman van Hartenstein nam afscheid – Plannen voor een nieuw “Airborne Museum” bij Nijmegen – Heruitgave van het boek ‘Arnhem September 1944’ (P.R.A. van Iddekinge) – Nieuw boek over de gebeurtenissen in de Over-Betuwe, september 1944 – juni 1945 [Het Manneneiland (Hen Bollen en Herman Jansen)] – Nieuwsbrief No. 9.

Nieuwsbrief No. 9, februari 1983
(4) 3e Algemene Ledenvergadering – Vertoning van de film ‘Airdorp at Arnhem’ – Jaarverslag over 1982 – In Memoriam de heer P.Ch. Schijf – Nieuwe uitgave van Frost’s boek “A Drop too Many” – Bericht van de penningmeester – Nieuw fotoboek over door de oorlog geschonden dorpen op de Zuid-Veluwe [Vier geschonden dorpen (G.H. Maassen)] – De kluis van Hartenstein na veertig jaar geopend – Kolonel Geoffrey Powell schrijft boek over “Operatie Market Garden” – Nieuwsbrief No. 10.

Nieuwsbrief No. 10, mei 1983
(4) Van de redactie – In Memoriam de heer Robert Reinier Schuring – Koninklijke Onderscheidingen – Themadag op 2 juli a.s. – Enkele punten uit de Algemene Ledenvergadering van 12 maart j.l. – Tex Banwell schenkt zijn battledress – Directeur Wilhelm: man achter de schermen – Open-dagen op de vliegbasis Deelen – Nieuwe artikelen in de museum-winkel – Postzegelautomaat in het Museum – Audio-Visuele Inleiding over Market-Garden – Interessant boek herdrukt [Kroniek van Ede (Th. A. Boeree)] – Nieuwsbrief No. 11.

Nieuwsbrief No. 11, september 1983
(4) Brigadier G. Chatterton leidt de 39e “Arnhem-Pilgrimage” – Programma van de 39e herdenking van de Slag bij Arnhem – Engelse museumgids weer verkrijgbaar – Gift uit Zwitserland – Herdruk van Sosabowski’s boek verschenen [Freely I Served] – Medailleset geschonken – Poolse draagspeld weer verkrijgbaar – Poolse uniformjas geschonken – Airborne Museum goed beveiligd – Originele Dakota voor Normandisch Airborne Museum – Nieuw boek over Engelse gliders tijdens de Tweede Wereldoorlog [‘The Gliders’ (Alan Lloyd)] – Ministory III Beschadigde trein bij de spoorbrug te Oosterbeek – Nieuwsbrief No. 12.

Nieuwsbrief No. 12, oktober 1983
(4) Intro redacteur – Thema-middag met lezing en films op zaterdag 26 november a.s. – Snelle groei van onze Vereniging – Bericht van de Penningmeester – Brigadier Chatterton bezocht het Airborne Museum – Mr. Jebbitt schenkt zijn rode baret aan het Airborne Museum – Artikel “Ontsnapping over de Rijn” door drs. W.H. Tiemens – Uitgave van een nieuwe herdenkingsenveloppe – Kijker van Engelse scherpschutter geschonken – Nabestelling van oude Nieuwsbrieven – Verklarende tekst bij het Airborne Museum – Herdruk van het boek: “The Wing of Pegasus” (George Chatterlon) – Gesigneerde exemplaren van het boek “The Wings of Pegasus” – Het onderwerp van Ministory IV.

Nieuwsbrief No. 13, februari 1984
(4) 4e Algemene Ledenvergadering op 24 maart a.s. – Vertoning van twee films na afloop van de Algemene Ledenvergadering – Grote belangstelling voor het bronzen parachutistenbeeldje – Een ‘Boekendienst’ voor onze Vereniging – Gesigneerde exemplaren van het boek “The Wings of Pegasus” (George Chatterlon) gearriveerd – Bericht van de Penningmeester – Audio-Visuele presentatie officieel in gebruik gesteld – Tentoonstelling van schilderijen en tekeningen van de Slag om Arnhem – Nieuw boek over de Burgerij en het Verzet in de gemeente Renkum tijdens de Tweede Wereldoorlog [Zesdorpen in oorlog en verzet (G.A. Versteegh en H. Erkens)]– Uniek knipselboek geschonken – Onderscheiding voor mevrouw Breman uit Oosterbeek – Onze Vereniging schenkt nieuwe vitrine aan het Airborne Museum – Scholieren-project over de Slag om Arnhem – Nieuwsbrief No. 14.

Nieuwsbrief No. 14, mei 1984
(4) Thema-dag zaterdag 7 juli a.s. – Gast-families gezocht voor Britse en Poolse veteranen gedurende de september herdenkingen – Delfts Blauwe herdenkingsbord – Wegwijzer bij de Airborne begraafplaats – Nieuw boek over de oorlogsjaren in de gemeente Renkum [Zesdorpen in oorlog en verzet (G.A. Versteegh en H. Erkens)] – Facetten van de Slag om Arnhem (W.H. Tiemens) – “Operation Market Garden” in foto’s (A. Korthals Altes, G.J.C.D. Thuring, K.G.J. Margry en R.P.G.A. Voskuil) – Herdruk van “De Bevrijding van Eindhoven” (Karel Margry) – Oproep van Dr. Melsom uit Ede – Tentoonstelling schilderijen en tekeningen: groot succes – “Arnhem Evacuatie, 22 september 1944” (W.P.J. Looijs) – Introductie Ministory V.

Nieuwsbrief No. 15, juli 1984
(4) Intro voorzitter – Uitgave van wandel-, fiets-, en autogidsjes – Grote gift voor onze Vereniging – Programma van de 40e herdenking van de Slag bij Arnhem – Speciaal poststempel – “Airborne Memorial Award” voor radio-zendamateurs – Holt’s “Battlefield Guide Market-Garden” (Mr & Mrs Holt) verschenen – Brian Urquhart bezocht het Airborne Museum – Themadag groot succes – Nieuwe museum-dassen verkrijgbaar – Herinneringspenning in brons – “Airborne-wine” – Heruitgave “Die dag in September” (Hendrika van der Vlist) – Nieuw boek: “Echoes from Arnhem” (Lewis Golden) – De drie 17-ponders bij het Museum.

Nieuwsbrief No. 16, oktober 1984
(4) Intro voorzitter – Thema-middag met lezing en films op zaterdag 24 november a.s. – Bericht van de Penningmeester – Herdenkingsenvelop van de Vereniging uitverkocht – Onze Vereniging schenkt vitrine aan het Airborne Museum – Scholenproject wordt voortgezet – Duizenden mensen bezochten in de septemberdagen het Airborne Museum – Airborne Museum registreerde de half miljoenste bezoeker – Poster van pastel-tekening nog verkrijgbaar – Verkoopstand bij de Airborne wandeltocht werd groot succes – Informatie gevraagd over 17-ponder kanonnen – Nieuwe boeken over Slag om Arnhem – Fotoboekje “Vijf geteisterde dorpen – Opheusden, Kesteren, Randwijk, Heteren, Driel 1944/45” (G.H. Maassen) – “De Zwarte Herfst” door C.A. Dekkers en L.P.J. Vroemen – “Zes dorpen in Oorlog en Verzet” (H.C.J. Erkens) – Binnenkort verschijnt een boekje over Huize Mooiland 1944/45 (H.J. Leloux).

Nieuwsbrief No. 17, februari 1985
(4) 5e Algemene Ledenvergadering op 30 maart a.s. – Vertoning van videofilms na afloop van de Algemene Ledenvergadering – Jaarverslag 1984 – Adressering van correspondentie – Afbeelding van pastel-tekening op de Nieuwsbrief-enveloppen – Aanmelding van het vierde “lid voor het leven” – Grote gift voor onze Vereniging – Army Air Corps schenkt kerstboom aan de gemeente Renkum – Mr. Patten schenkt zijn battledress aan het Airborne Museum – Installatie van lichtdimmers in de diorama’s – Bijzonder boekje over de stellingbouw aan de Veluwezoom in de winter 1944-1945 (H.J. Leloux) – Boek: “The Devil’s Birthday” (Geoffrey Powell) – Boekje: “Door de hel van Oosterbeek” (N.J. van der Meer) – Foto’s gezocht.

Nieuwsbrief No. 18, april 1985
(4) Themadag op zaterdag 4 mei a.s. – Oproep om gegevens over veldgraven – Uit de Nieuwjaarrede van de burgemeester van de Gemeente Renkum – Airborne Museum trok in 1984 record aantal bezoekers – Nieuwe vitrine voor medaillesets – Benoeming van organisatorisch adviseur – Uitgifte herdenkingsenvelop – Veel vrijwilligers voor schilderwerk – Bijzondere vlag geschonken – Nieuw fotoboek over de stad Arnhem in 1945 [Arnhem Voorjaar 1945 (Wim Verhoeff en Paul Vroemen)] – Boekje “It was like this / Zo was het” voor de 14e keer herdrukt – Boek: “Luchtbrug Market-Garden” (Bart van der Klauw / Bart Rijnhout) – Speciale Verenigingsdag voor onze leden in september a.s.

Nieuwsbrief No. 19, juli 1985
(4) Intro voorzitter – De Hertog van Kent bezocht het Airborne Museum – Generaal Urquhart erelid van onze Vereniging – Kontaktdag voor leden op zaterdag 14 september a.s. – Educatief project 1985 – Verenigingsleden schilderen tank en kanon – Bijzondere herdenkingsenvelop – Reünie van militairen en burgers uit Arnhem-West – Correctie en aanvulling bij Ministory VII – Publicatie over de spion “King Kong” [Veertig jaar affaire King Kong, licht in de duistere zaak (drs. W.H. Tiemens)] – Nieuw boek over de bevrijding van de Veluwe [Bevrijdingsatlas Veluwe (E. van der Weerd, P.A. Veldheer, G. Crebolder)].

Nieuwsbrief No. 20, oktober 1985
(4) “Men of courage still need our care” (voorwoord voorzitter) – BLESMA heeft ook uw hulp nodig – Thema-middag met lezing en films op zaterdag 23 november a.s. – Bericht van de penningmeester – Poster van pastel-tekening opnieuw uitgebracht – De medaillevitrine in het Airborne Museum – Nieuwe herdenkingenvelop – Overleden veteraan laat zijn onderscheidingen na aan Airborne Museum – Gegevensbestand van de leden van onze Vereniging – Scholenproject opnieuw van start – Boekje “Oosterbeek Verwoest 1944 – 1945, deel 2” (G.H. Maassen sr. en G.H. Maassen jr.).

Nieuwsbrief No. 21, februari 1986
(4) Intro voorzitter – 6e Algemene Ledenvergadering op 22 maart a.s. – Vertoning van een videofilm na afloop van de Algemene Ledenvergadering [Bevrijding van Den Bosch] – Actie voor BLESMA een succes – Jaarverslag 1985 – Tentoonstelling over “Fotograferen tijdens de Slag om Arnhem” – Bericht van de Penningmeester – Enquêteformulieren nog steeds welkom – Hulp gevraagd voor Franse vertaling van het museumgidsje – Jhr. Mr. H.G. van Holte tot Echten en de heer Th. Werningh Cöster benoemd tot ereburgers van de Gemeente Renkum – Britse onderscheiding voor de heer J.J. Rudolphie – Het nieuwe “Museum of Army Flying” in Middle Wallop is een bezoek waard! – Herziene uitgave van het boek “Slag in de Schaduw” (A. Korthals Altes en N.K.C.A. in ’t Veld).

Nieuwsbrief No. 22, april 1986
(4) Afscheid van onze Britse vertegenwoordiger, Mr. A. Maynard M.B.E. – Themadag op zaterdag 28 mei a.s. – Opnieuw beeldje – Tentoonstelling over “Fotograferen tijdens de Slag om Arnhem” – “Roll of Honour” (Jan Heij) van bij de Slag om Arnhem omgekomen Britten en Polen – In Memoriam A.J. Baltussen – Actie voor BLESMA werd groot succes – Het Airborne Museum ontvangt de medaille-set van captain Richard Bingley.

Nieuwsbrief No. 23, augustus 1986
(4) Intro voorzitter – Wandelgids bijgesloten bij deze Nieuwsbrief – Verenigingsspeldje binnenkort verkrijgbaar – Excursie “Corridor door Brabant” zeer geslaagd – Herhaling van excursie “Corridor door Brabant” op zaterdag 4 oktober a.s. – De enquête – Huize Hartenstein krijgt opknapbeurt – “Roll of Honour” (Jan Heij) verschenen – Overleden Dr. Lipmann-Kessel in Oosterbeek begraven – Themamiddag en kontaktdag wordt gecombineerd – Tentoonstelling in Rheden.

Nieuwsbrief No. 24, oktober 1986
(4) Samenwerking BLESMA, de Vrienden en het Zilveren Kruis een groot succes – Thema- en kontaktdag op zaterdag 15 november a.s. – “Roll of Honour” (Jan Heij) voor Generaal Sir John Hackett – Uitgave van een nieuwe herdenkingsenvelop – Mr. Reg Curtis lid voor het leven – Oud-artilleristen bezoeken slagveld – Bericht van de Penningmeester – Gift van de heer Pelkman – Z.K.H. Prins Bernard onthult gedenksteen op Papendal – Gedenksteen voor het 156e Para Bataljon onthuld in de Oude Kerk in Oosterbeek – Stoel en medailleset aangeboden – Poolse Erespelden uitgereikt – Poolse Museumgids verschenen – Kleine expositie van portrettekeningen in het Airborne Museum.

Nieuwsbrief No. 25, februari 1987
(4) 7e Algemene Ledenvergadering – Vertoning van de film “Airdrop at Arnhem” – Boek “De bevrijding van Eindhoven” (Karel Margry) kan worden afgehaald – Jaarverslag 1986 – De heer Th. Werningh Cöster overleden – Verenigingsspeldje nu verkrijgbaar – Muurschildering in de kelderverdieping van het Airborne Museum – Presentatie van Stedekaart met afbeelding van het Airborne Museum – Bericht van de penningmeester – Nieuwe vitrine voor groepsfoto’s – Duitse vitrine geheel opnieuw ingericht – Speciale uitgave van het tijdschrift “After the Battle” – Ons lid, de heer Tiemens publiceert zijn tweede boek [Teerosen op de Veluwe].

Nieuwsbrief No. 26, mei 1987
(4) Portretten van Airborne Officieren – Lidmaatschapsbewijs – Thema-dag op zaterdag 30 mei a.s. – Roll of Honour – Beveiligingsmaatregelen Museum – Schenking van medaille-set Reg Bagguley aan Airborne Museum – Bericht van de Penningmeester – Aandenken voor de schoolkinderen – Het schoolproject – “Stoelenproject” – Aanwinsten voor het Museum – Bijzondere aanwinst.

Nieuwsbrief No. 27, augustus 1987
(4) Diorama in de kelder van het Airborne Museum heropend – Herhaling van de excursie “Market Garden in het Rijk van Nijmegen” op 3 oktober – Boekje “The Tommies komen” (Marie-Anne / Sjaan Breman)) verschijnt in september – Grote gift van de Lionsclub Renkum – Nieuw adres van onze vertegenwoordiger in Groot-Brittannië – Schenking van Mevrouw Lipmann Kessel – Zeer bijzondere kaarten geschonken – “Stoelenproject” blijkt groot succes – Plannen voor het plaatsen van de SHERMAN-tank op een betonnen sokkel – Hoofdtuinman Percy Dawson begraven op het Airborne Kerkhof – Boek over de Poolse Para Brigade verschijn in 1988 [De Polen van Driel (G.F. Cholewczynski)].

Nieuwsbrief No. 28, oktober 1987
(4) Thema-middag op zaterdag 28 november a.s. – Bericht van de Penningmeester – Boekje “De Tommies komen” (Marie-Anne (Sjaan Breman)) wordt in het Engels vertaald – Het “Stoelenproject” – Duitse raket gevonden tegenover het Airborne museum – Generaal Urquhart even terug op Zwarteweg 14 in Arnhem – Betonnen sokkel voor SHERMAN-tank – Bezoek van invalide veteranen aan Airborne Herdenking – Nieuwe herdenkingenvelop – Videoband Herdenkingsdienst 1987 – Videoband van de film “THEIRS IS THE GLORY” – Luchtfoto-mozaïek van de gevechtsterreinen bij Arnhem te koop – Jurk van parachutezijde geschonken – Nieuwe druk van de museumgids – De heer Van Woerkom schenkt bijzondere camera.

Nieuwsbrief No. 29, februari 1988
(4) 8e Algemene Ledenvergadering op 12 maart a.s. – Vertoning van de film “Back to Arnhem” – Brigadier Chatterton overleden – Jaarverslag 1987 – Het “Stoelenproject” – Aanvulling van Generaal Urquhart op bericht in de vorige Nieuwsbrief – Oud-Oosterbeker Hugo Pit bezoekt het Airborne Museum [Oorlog over Oosterbeek] – Nieuw bestuurslid voor de Stichting Airborne Museum – 7e Britse “Lid voor het Leven” – Tien jaar Airborne Museum in Huize Hartenstein – Poolse parachutisten en de Slag om Arnhem – Bericht van de Penningmeester.

Nieuwsbrief No. 30, mei 1988
(4) Tien jaar Airborne Museum in Huize Hartenstein – Thema-dag op 18 juni a.s. – “De Oogst van tien jaar / The Harvest of ten Years” (W.J.M. Duyts en A. Groeneweg) – Engelse editie van “De Tommies komen” (Marie-Anne / Sjaan Breman)) – “Operatie Argyle” – Het “Stoelenproject” – Het scholenproject.

Nieuwsbrief No. 31, juli 1988
(4) SHERMAN-tank “Argyle” gerestaureerd en op betonnen platform geplaatst – Programma Airborne Herdenking 1988 – Themadag was zeer geslaagd – Complete set van “Pegasus Journal” geschonken – Aanbieding van medailleset Captain David Allsop – Onbekende militairen na vierenveertig jaar geïdentificeerd.

Nieuwsbrief No. 32, oktober 1988
(4) Thema-middag op zaterdag 26 november a.s. – Bericht van de Penningmeester – Giften voor BLESMA nog steeds welkom – Herdenkingsenvelop 1988 – Oorlogskranten geschonken – “Stoelenproject” afgesloten – Filmer “Jock” Walker keerde terug naar Oosterbeek – Bijzondere gift – Twee medaillesets geschonken – De heer Izak de Vries schenkt zijn “King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom” – Nog enkele exemplaren van de “Airborne Pilgrimage Guide” verkrijgbaar – Nieuw boek over Operatie Market Garden [Corridor naar de Rijn (Hen Bollen)] – Boek over de Poolse Para Brigade verschijnt in september 1989 [De Polen van Driel (G. Cholewczynski)] – Revolver van Nederlandse commando geschonken.

Nieuwsbrief No. 33, februari 1989
(4) IN MEMORIAM Generaal R.E. Urquhart C.B., D.S.O. – 9e Algemene Ledenvergadering op 11 maart a.s. – Vertoning van video-films na afloop van de Algemene Ledenvergadering – Thema-middag trok record aantal leden – Originele Britse vlammenwerper voor de Museum-collectie – Boek “Oosterbeek – September 1944” (J. Lammerts) verschenen – Oproep van de Penningmeester – Jaarverslag 1988 – Aanbieding medailleset RAF-vlieger – Tentoonstelling over het verzet – Gedenkboekje bij het veertig jarig jubileum [oproep voor aanleveren van materiaal door G.H. Maassen jr] – Nieuwe teksten bij de foto’s in het museum.

Nieuwsbrief No. 34, mei 1989
(4) Themadag op zaterdag 27 mei a.s. – De heer Schager overleden – Rectificatie – Tentoonstelling “Het Verzet en de Slag om Arnhem” – Het scholenproject wordt voortgezet – Originele tekeningen van Christien de Haan tentoongesteld – Beveiliging Airborne Museum verder opgevoerd – Lionsclub verzamelt en verkoopt boeken voor een goed doel – Monument ROYAL ENGINIERS & ROYAL CANADIAN ENGINIERS.

Nieuwsbrief No. 35, juli 1989
(4) Programma van de herdenking van de Slag om Arnhem in september a.s. – Tweede Betuwe-excursie vastgesteld op 30 september a.s. – 40 Jaar Stichting voor Heemkunde en 40 jaar Airborne Museum – Tentoonstelling “Het Verzet en de Slag om Arnhem” druk bezocht – In Memoriam Luitenant-kolonel S.C.A.N. Bishop OBE – Schrijver komt in september boek [Ready for Anything, The Parachute Regiment at War 1940 -1982 (Julian Thompson)] signeren – Bestuursmededeling – Herbegrafenis van gesneuvelde militairen op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek – Amerikaans lid voor het leven – Tentoonstelling in de Pieter Reijengaschool – De “Society of Friends of the Museum of Army Flying” in Middle Wallop – Stichting “Sympatia Polen-Nederland” zoekt donateurs.

Nieuwsbrief No. 36, oktober 1989
(4) Van de redactie – Thema-middag op zaterdag 25 november a.s. – “Pennant” van Generaal Urquhart geschonken aan het Airborne Museum – Twee nieuwe leden-voor-het-leven – Belangrijke giften – Nieuwe souveniers te koop – Gedenkboekje 40 jaar Heemkunde en Airborne Museum [In Heerlijckheit en Hoofdkwartier 1949-1989 (H.J. Leloux en W.J.M. Duyts)] – Bericht van de penningmeester – Poolse erespelden uitgereikt – Opnieuw medailleset geschonken – Engineers monument onthult – Nieuwe herdenkingsenvelop verschenen – Video-film “Blijvend in Herinnering” een boeiende documentaire – Tweede fotoboek over de stad Arnhem in 1945 [Arnhem voorjaar 1945, deel II (Wim Verhoeff en Paul Vroemen)].

Nieuwsbrief No. 37, februari 1990
(4) Excursie in juni a.s. gaat deels per boot – 10e Algemene Ledenvergadering – Presentatie van het boek [De Polen van Driel (G. Cholewczynski)] over de Poolse Brigade na afloop van de Algemene Ledenvergadering – Ochtend voor het uitwisselen van ideeën in het Airborne Museum – Themamiddag goed bezocht – Zeldzaam Brits handkarretje uit de Slag om Arnhem aangekocht – Expositie over de Poolse Para Brigade – Bijzondere aanwinst – Jaarverslag 1989 – Het Scholenproject – Boek “De Verloren Slag” (G. Powell) verschenen – Herdruk van het boek “De Zwarte Herfst” (C.A. Dekkers en L.P.J. Vroemen) – Oproep van de penningmeester.

Nieuwsbrief No. 38, mei 1990
(4) Presentatie boek “De Polen van Driel” (G. Cholewczynski) en opening van de tentoonstelling – Jubileum excursie op zondag 10 juni a.s. – Vereniging schenkt oorlogscamera aan het Airborne Museum – Het boek “De Polen van Driel” vult een leemte in de geschiedschrijving over de Slag om Arnhem – Bijzondere enveloppe – Laatste Nieuws (Jubileumexcursie, De Verloren Slag (G. Powell), video-band “Theirs is the Glory”).

Nieuwsbrief No. 39, juli 1990
(4) Jubileum excursie was een groot succes – Generaal Sir John W. Hackett Leider van de Pilgrimage 1990 – Directeur Wilhelm heeft afscheid genomen van het Airborne Museum – Veel belangstelling voor de herdenkingsenvelop – Nog enkele excursiegidsen verkrijgbaar – “Roll of Honour” (Jan Heij) uitverkocht – Scholenproject blijft een succes – Tentoonstelling in AMRO bank in Oosterbeek – Boek “De oogst van tien jaar / The Harvest of ten years” (W.J.M. Duyts en A. Groeneweg) sterk in prijs verlaagd – Oproep I – Oproep II – Herdruk verschenen van het boek “Remember Arnhem” (John Fairley) – Expositie in “de Westerbouwing” – De AIRBORNE- en PEGASUS wandeltocht – Cameraman Walker vereeuwigd in diorama – Airborne Monument voor Wolfheze.

Nieuwsbrief No. 40, oktober 1990
(4) Van de redactie – Airborne Museum verrijkt met het schilderij ‘Crossroads Oosterbeek, 22 September 1944’ – “Not one shall be forgotten” – Beeldhouwer Jits Bakker schenkt beeld van parachutist aan de gemeente Renkum – Thema-middag op zaterdag 9 november a.s. – Ministory over Typhoon aanval op Arnhem – Vereniging ontvangt deel opbrengst van tentoonstelling – Poolse erespelden uitgereikt – Bericht van de penningmeester – Televisieloupes geschonken – Schilderij “Oosterbeek Crossroads” afgebeeld op herdenkingsenvelop – Zweefvliegtuigen landden weer bij Wolfheze – Thanet Branch schenkt 50 Engelse ponden – Twee nieuwe Airborne herdenkingszuilen geplaatst – R. Kershaw, “It never snows in September” – Twee nieuwe gidsen over operatie Market Garden (L.P.J. Vroemen) – Boek “Een Drielenaar in Oorlogstijd” (Benjamin Jansen) kan worden besteld.

Nieuwsbrief No. 41, februari 1991
(4) Jubilea – 11e Algemene Ledenvergadering op 30 maart a.s. – Jaarverslag 1990 – Tentoonstelling over de verbindingen tijdens de Slag om Arnhem – Container en helm geschonken – Foto-archief wordt met behulp van computer toegankelijk gemaakt – Informatie-tableau voor het Engineer Monument – Oproep in verband met onderzoek over Wolfheze 1940 – 1945 – De tweede druk van het boek “Een Drielenaar in Oorlogstijd” (Benjamin Jansen) verschijnt binnenkort – “Before I Sleep”, een roman over de Slag om Arnhem.

Nieuwsbrief No. 42, mei 1991
(4) Bestuurswisseling – Nieuwe vertegenwoordiger van onze vereniging in Groot-Brittannië – Excursie over de noordelijke sector van het gevechtsterrein – Videoband van de jubileum-excursie is nu verkrijgbaar – Veel belangstelling voor tentoonstelling over de verbindingen tijdens de Slag om Arnhem – Publicatie over de Slagorde van de Eerste Britse Airborne Divisie – Zeer bijzondere aanwinsten – Rose Coombs, MBE – Harold (Dick) Wittingham overleden – Nieuwe borden bij het Airborne Museum.

Nieuwsbrief No. 43, juli 1991
(4) Overweldigende belangstelling voor de excursie – ‘Who was Who, during the Battle of Arnhem’ – Mr. E.E. Shaw, onze nieuwe vertegenwoordiger in Groot Brittannië – 10.000e leerling voor het schoolproject – Speciaal tijdschrift verkrijgbaar in het Airborne Museum – Nieuwe foto uit September 1944 te voorschijn gekomen – Grote schenking van uniformstukken uit de Slag om Arnhem – Nieuw kassasysteem in het museum – Geldelijke gift uit Engeland – Nieuw boek over het 1st Batalion The Border Regiment [1st Battalion The Border Regiment, Arnhem 17th September – 26th September 1944 (Alan T. Green)] – Boek‘Remember Arnhem’ (John Fairley) weer verkrijgbaar – Enkele exemplaren van de ‘Roll of Honour’ (Jan Heij) verkrijgbaar – Rectificatie – Rondleidingen in de Oude Kerk in Oosterbeek.

Nieuwsbrief No. 44, oktober 1991
(4) Thema-middag op zaterdag 3 november a.s. – Succesvolle Glider landing bij Wolfheze – Regels voor het gebruik van het archief en de bibliotheek van het Airborne Museum – Verlichting van het Airborne Monument in Oosterbeek – Schenking van emblemen – “Lonsdale kerkbank” voor de Oude kerk in Oosterbeek – Aan alle Engelse Vrienden van het Airborne Museum – Airborne Memorial bank voor Wolfheze – Hendenkingsenvelop.

Nieuwsbrief No. 45, februari 1992
(4) De Vereniging Vrienden schenkt De VRY filmcamera aan het Airborne Museum – 12e Algemene Ledenvergadering op 21 maart 1992 – Jaarverslag 1991 – Vertoning van filmdocumentaire na de Algemene Ledenvergadering (Operation Varsity) – Reservering uitgave ‘Who was Who’ (Chris van Roekel) – Tentoonstelling over de medische hulpverlening bij de Slag om Arnhem – Boekenbeurs in het Airborne Museum – Enquête onder museumbezoekers – Boekje ‘Dutch Courage and ‘Pegasus’ (Digby Tatham Warter) in het Airborne Museum verkrijgbaar – 50 Jaar Corps Commandotroepen – Ontbrekende zend-ontvanger door ruiling aan collectie toegevoegd – Dolk van de Hitlerjugend geschonken – Oproep van de penningmeester.

Nieuwsbrief No. 46, mei 1992
(4) In Memoriam Mevrouw Kate ter Horst-Arriëns – Excursie langs ziekenhuizen, noodhospitalen en verbandplaatsen uit de Slag om Arnhem op zaterdag 27 juni a.s. – Expositie “Gewonden bevrijders, burger en bezetters” trok veel belangstelling – 75mm Pack Houwitser voor het Airborne Museum – Rectificatie – ‘Who was who’ (Chris van Roekel) een handzaam naslagwerk.

Nieuwsbrief No. 47, augustus 1992
(4) 75mm Pack Howitzer geschonken aan het Airborne Museum – Dagboek van Hendrika van der Vlist wordt in het Engels uitgegeven [Oosterbeek 1944] – AFPU cameraman ‘Jock’ Walker overleden – Martin Middlebrook schrijft boek over de Slag om Arnhem – Nieuw boek over het Glider Pilot Regiment [The History of the Glider Pilot Regiment (Claude Smith)] – Tentoonstelling en boek over de eerste 25 Airborne herdenkingen – Opknapbeurt voor de tank en de kanonnen bij het Airborne Museum – Nieuw ‘lid voor het leven’ – Teksten op Oosterbeekse herdenkingszuiltjes nu tweetalig – Rektifikatie.

Nieuwsbrief No. 48, oktober 1992
(4) Thema-middag op zaterdag 12 december a.s. – Herdenkingsenvelop in het teken van de Nederlandse Commando’s – Boek “We Will Remember Them’ geeft fotografisch beeld van de eerste 25 herdenkingen – Dagboek ‘Oosterbeek 1944’ verschenen [Oosterbeek 1944 (Engelse vertaling van ‘Die dag in september’ (Hendrika van der Vlist)] – Bijzondere Poolse postzegels te koop – Lionsclub schenkt floodlight-installatie aan het Airborne Museum – Herdruk van ‘Oosterbeek Verwoest, deel 1’ (G.H. Maassen) verkrijgbaar – Herdruk van het boek ‘De bevrijding van Eindhoven’ (Karel Margry) – Zitbanken geschonken – Nieuwe figuren in het Airborne Museum – Oproep – Correctie.

Nieuwsbrief No. 49, februari 1993
(4) Grootse renovatieplannen voor het Airborne Museum – 13e Algemene Ledenvergadering op 3 april 1993 – Jaarverslag 1992, opgesteld door J.M. de Lange – van de redactie – Oproep van de penningmeester – Boekje van Kate ter Horst wordt opnieuw uitgegeven [Een Regimental Aidpost] – Oproep – Informatiedag voor onbekende voorwerpen en documenten uit de Tweede Wereldoorlog in het Airborne Museum – Boekenbeurs in het Airborne Museum – Stoffelijke resten geborgen van twee Britse militairen.

Nieuwsbrief No. 50, mei 1993
(4) Bij de 50ste Nieuwsbrief – Van de redactie – Frank Young overleden – Excursie op zaterdag 3 juli a.s. – Uit de 13e Ledenvergadering – Kate ter Horsts boek officieel gepresenteerd [Een Regimental Aidpost] – Informatiedagen groot succes – Hoge Britse onderscheiding voor Truus Oosterhaar – Renovatie Airborne Museum begonnen – Loterij – De Polen van Driel (George Cholewczynski) helpen het Airborne Museum – Majoor Digby Tatham-Warter overleden.

Nieuwsbrief No. 51, augustus 1993
(4) Generaal-majoor John Frost overleden – Van de redactie – Nieuw ‘leden voor het leven’ – Wandel-excursie trok veel belangstelling – Goed Nieuws! – Loterij ‘Facelift’ – Herdenkingsenvelop in het teken van de PEGASUS operaties – Gesigneerde herdenkingsenveloppen 1992 verkrijgbaar – Reprodukties van David Shepherds schilderijen verkrijgbaar – Bijzondere aanwinst – ‘Spion in de tuin’ (Bob de Graaff) – Boek ‘Arnhem after Arnhem’ gepresenteerd (Robert Stopforth) – Onderscheiding voor Airborne-veteraan – Uit de ideeënbus.

Nieuwsbrief No. 52, november 1993
(4) H. Bruggeman overleden – Thema-middag op zondag 12 december a.s. – De nieuwe ‘Roll of Honour’ (Jan Heij) – Nieuwe vertaler voor de Nieuwsbrief – Loterij Facelift – Renovatie van het Airborne Museum – Vrijwilligers en museale activiteiten – Wie helpt mee? – Twee vermisten soldaten herbegraven – Poles Apart (George Cholewczynski) – Rectificatie.

Nieuwsbrief No. 53, februari 1994
(4) 14e Algemene Ledenvergadering – Algemeen Verslag 1993 – Oproep van de penningmeester – Loterij facelift – Roll of Honour (Jan Heij) gepresenteerd – f 53.000,- van Airborne Runners – Museum-weekend en boekenbeurs – Vijftig jaar geleden – Schuttersputten worden beschermd – Een opmerkelijke vondst – Boekennieuws [‘History of the Polish Parachute Badge – Polish Airborne Forces in World War II’ (J.J. Lorys)] – De Stichting Airborne Herdenkingen – Reactie op Ministory No. 40 – Stoffelijke resten gevonden.

Nieuwsbrief No. 54, mei 1994
(4) Van de redactie – Wandel-excursie op zaterdag 18 juni a.s. – ‘Airborne wijn’ verkrijgbaar – Onderdak voor veteranen gezocht – Tentoonstelling september 1944 – ‘Urquhart of Arnhem ‘ – Onbekende soldaat geïdentificeerd – Informatie gevraagd over lokatie van foto – Speciale herdenkingszegels verkrijgbaar – Luitenant-ter-zee Wolters overleden – De Polen van Driel (George F. Cholewczynski) helpen het Airborne Museum – Scholenproject in een nieuw jasje – Onbekende soldaat.

Nieuwsbrief No. 55, augustus 1994
(4) Van de redaktie –In Memoriam Hendrika van der Vlist – Vernieuwd Airborne Museum geopend – Nieuwe medewerker Airborne Museum (Roland Boekhorst) – Vrijwilligers gezocht – Video-documentaire over 50e Airborne-herdenking – ‘Arnhem – 1994, The Airborne Battle’ (Martin Middlebrook) – ‘Brabant bevrijd’ (Jack Didden en Maarten Swarts) geeft fotografisch beeld van Market Garden – Het 17-ponder anti-tankkanon bij Arnhem [De inzet van het 17-ponder anti-tank kanon tijdens de Slag om Arnhem (Philip Reinders en Peter Vrolijk) – Market Garden plaquette verkrijgbaar – Heelsums Airborne Monument gerestaureerd – Expositie over de Slag om Arnhem in Tsjechië – Tentoonstelling in Didam.

Nieuwsbrief No. 56, november 1994
(12): Van de redactie [50e herdenking, met (kleuren) foto’s] – Thema-middag op zaterdag 17 december a.s. – Bericht van de penningmeester – Info-ochtend op 17 december – 21st Independent Parachute Company opnieuw ‘first in’ – Tunnel onder de spoordijk uitgegraven voor historisch onderzoek – Monument voor de Gelderse burgers – Gerestaureerd Airborne Monument in Heelsum onthuld – Plaquette en bank voor de Dorsets – Nieuw monument op het Airborne Plein in Arnhem – Monument voor de Air Despatchers – Generaal Sir John Hackett krijgt erepenning van Ede – Foto-tentoonstelling ‘Beelden van burgers’ trok veel belangstelling – Nothing Is Impossible (Victor Miller) – ‘Without Tradition, 2 Para 1941 – 1945’ (Robert Peatling) – ‘Sprong in de afgrond’ (Harry van Wijnen) – Een overzicht van 50 jaar herdenken [‘Don’t forget us; we shall not forget you’ (J.O. van der Heijden)] – Nieuwe catalogus van boeken over de Slag om Arnhem (M.H. Alofs) – Onderdelen van David Lords Dakota op tentoonstelling ‘Laatste rustplaats Holland’ – Expositie ‘Overblijfselen van een slag’ geeft kijk op ‘militaire archeologie – Middlebrooks boek in het Airborne Museum gepresenteerd [Arnhem 1944 (Martin Middlebrook)] – Auteur van het boek ‘Arnhem Lift’ bezocht Oosterbeek (Louis Hagen) – ‘Arnhem, A Tragedy of Errors’ (Peter Harclerode) – Fotoboek herdenking Slag om Arnhem [Arnhemse Courant / Gelders Dagblad, (G. Dielessen)] – Video-documentaire ‘We’ll See You in September’ – Videobanden voor de scholen – Airborne Museum krijgt documenten uit het ‘Ryan Archief’ – Regimentsvlaggen wapperden voor het Airborne Museum – Herdenkingsenvelop – Kunst-affiche Airborne Museum – Uitgaven van de Stichting Airborne Herdenkingen nog verkrijgbaar [‘De Slag om Arnhem 1944-1994’ (Stichting Airborne Herdenkingen) en ‘Een brug naar de toekomst’ (Jan Durk Tuinier)] – Market Garden-bijlage van ‘de Gelderlander’ – ‘Arnhem, a musical tribute’ – Souvenir-verkoop bereikte recordhoogte – Grote gift van 7 KOSB – Herdenkingzuilen op markante punten uit de Slag om Arnhem – Generaal Sir John Hackett schenkt bijzonder souvenir – Medailleset – Veteraan schenkt eik aan de gemeente Renkum – Pegasus Wandeltocht trok record aantal deelnemers – Monument ter herinnering aan de evacuatie van Arnhem – Huis draagt weer de historische naam ‘Monty’.

Nieuwsbrief No. 57, februari 1995
(4) Van de redaktie – 15e Algemene Ledenvergadering – Algemeen verslag 1994 – Oproep van de penningmeester – 95.000 mensen bezochten het Airborne Museum – Winkel en depot verbouwd – Tentoonstellingen – Boekenbeurs – Zeer zeldzaam boekje geschonken [‘Five Days in Hell’ (Jack Smyth)] – Nogmaals het boek ‘Without Tradition’ (Robert Peatling) – ‘ARNHEM, The Battle Remembered’ (Robert Jackson) – Speciaal nummer van ‘Arnhem de Genoeglijkste’ – Tegenvallende ‘Tegenslag” (Bert Kerkhoffs).

Nieuwsbrief No. 58, mei 1995
(4) Van de redactie – Excursie naar Duitsland – Waarom een excursie naar Hamminkeln? – Ledenlijst – Tentoonstelling ‘De Bevrijders’ – Vernieuwd Scholenproject gepresenteerd – Zeer bijzondere persberichten geschonken – In Memoriam Marek Swiecicki – Jaarlijkse glider-landingen op video – Het St. Elisabeths Gasthuis in Arnhem gesloten – “Churchill’s Volunteer” [A Parachute Corporal’s Story – Reg Curtis] – Telefoonkaarten hebben hoge verzamelwaarde – Wordt ‘Who was Who’ [Chris van Roekel] herdrukt?

Nieuwsbrief No. 59, augustus 1995
(4) 50 jaar geleden: de eerste herdenking van de Slag om Arnhem – Excursie naar Hamminkeln zeer geslaagd – Actie “De Polen van Driel” levert 1610 gulden op – Bijzondere filmcamera geschonken – ‘Light Warning Set’ nu bijna compleet – Uitrustingstukken geschonken – Veel belangstelling voor expositie “De Bevrijders” – Nieuwe voorwaarden voor raadpleging archief en bibliotheek – Monument voor de evacuatie van Arnhem – Airborne Museum werkte mee aan manifestatie ’50 Jaar Bevrijding’ – Eerste boek ‘Blik Omhoog’ gepresenteerd [Cor Janse] – German Order of Battle (“German Order of Battle 1944 – The Directory prepared by Allied Intelligence, of Regiments, Formations and Units of German Armed Forces”, reprint 1994) – “Victory in Europe” [Julian Thompson] – Oproep.

Nieuwsbrief No. 60, oktober 1996
(4) Thema-middag op zaterdag 9 december a.s. – Een nieuwe “Who was Who’ (Chris van Roekel) – Rectificatie – Gebundelde uitgave van 50 ministories? – 5-daagse voorjaars-excursie naar Engeland? – Bericht van de penningmeester – Bijzondere schenking voor het Airborne Museum – In Memoriam Jan Lourens – Grote geldelijke gift voor Airborne Museum – Parachutesprong veteranen groot succes – Plaquette in Brummen [Oorlog in een dorp aan de IJssel, Brummen – Eerbeek 1940 – 1945 (Piet Willemsens)] – Fulbeck Hall – Onthulling plaquette in Kesteren – Onderscheidingen – Lezingen over Oosterbeek in 1945 – Engelse telefooncel weer terug.

Nieuwsbrief No. 61, februari 1996
(4) 16e Algemene Ledenvergadering op 27 april a.s. – Algemeen Verslag 1995 – Oproep van de penningmeester – Excursie naar Engeland van 17 tot en met 21 april a.s. – Themadag werd druk bezocht – Voorstellen van leden – Leo Heaps overleden – Nieuwe bestuursleden Stichting Airborne Museum – Afscheid Eef Vellinga – Informatie over de Slag om Arnhem nu ook op Internet – ‘Sluimerend gevaar’ – Oproep – Stoffelijk overschot van Britse soldaat gevonden – Boekenbeurs in ‘Hartenstein’ – Bronzen beeldje van parachutist teruggevonden – “To Save a Life” (N.C. Caspers) – Brochure over neergestorte C-47 [‘De 697 tijdens de Slag om Arnhem’ (Patrick Pronk)]- Rectificatie.

Nieuwsbrief No. 62, juni 1996
(4) Engeland-trip – Excursieverslag – Tweede reis naar Engeland? – Informatie over foto gevraagd – Vrijwilligers nodig voor verenigingswerk – Expositie over Glider Pilot Regiment – Airborne Museum krijgt nieuwe opslagruimte – E. Wijnhoud nieuw bestuurslid – Boekje ‘Perimeter; 17-25 september 1944’ (Henk van Zoest) – Charles Douwe van der Knap overleden – Beeldhouwer Jacob Maris gestorven – Speciale aanbieding voor verenigingsleden – Aanwinsten voor het Airborne Museum – Rectificatie – Tentoonstelling – Henry McAnelly stopt als ‘Airborne Battle Guide’.

Nieuwsbrief No. 63, augustus 1996
(4) Van de redactie – Tentoonstelling over Glider Pilot Regiment – Stereo-kijker – Powell schenkt ‘smock’ aan Airborne Museum – Hans Deerenberg overleden – In Memoriam Major-General Eric Mackay – Aankoop van materiaal – Nieuwe opslagruimte gereed – Achtergrond schilderij aan diorama toegevoegd – Oproep – Nog een excursie naar Hamminkeln – “Gezichten van de Slag / Faces of Arnhem“ – Pegasus Wandeltocht – Vijftig jaar Airborne wandeltochten – Monument voor Baskeyfield VC – Nieuw museum op Deelen.

Nieuwsbrief No. 64, november 1996
(4) Ted Shaw waagt opnieuw de sprong – Thema-dag op zondag 15 december – Bericht van de penningmeester – Tweede excursie Engeland van 2 tot en met 6 april 1997 – Generaal Hackett schenkt zijn polshorloge – Herdenkingsenvelop Airborne Museum – Plaquette voor Baskeyfield VC – 50e Airborne wandeltocht – Wie helpt? – Duits luchtafweerkanon opgegraven – Recente aanwinsten Airborne Museum – Oproep – Informatiepaneel voor de Oude Kerk – Boekje ‘Gestrand in Brabant’ herdrukt (J. van Eekelen en J. Korsten).

Nieuwsbrief No. 65, februari 1997
(4) 17e Algemene Ledenvergadering – Jaarverslag 1996 – Oproep van de penningmeester – Tweede excursie naar Engeland – Wandeling – Tweede druk ‘Who was Who’ (Chris van Roekel) – Tentoonstelling “Onverwachte Gasten” – Bijzondere evenementen – Oproep – ‘With Spanners Descending’ (Joe Roberts) – ‘Arnhem Venture’ [Ron Kent] – 43rd (Wessex) Brigade en Association – Blik Omhoog II verschenen (Cor Janse).

Nieuwsbrief No. 66, april 1997
(4) Wandel-excursie – Penningmeester Fennema neemt afscheid – Werkgroepen – Opening expositie ‘Onverwachte Gasten’ – ‘Onbekend herkend’ – Schuttersputten beschermd – Presentatie ‘Blik Omhoog’ (Cor Janse) – Uit het Jaarverslag 1996 van het Airborne Museum – Diploma voor Roland Boekhorst – Boekenbeurs – “Pilots Flying Log Book’ geschonken – Unieke aanwinst – Museum verwerft “Phantom” embleem – Reactie – De collectie “Market Garden” in de Bibliotheek Arnhem.

Nieuwsbrief No. 67, augustus 1997
(4) Nieuw beeldje van “Airborne Soldier” – ‘Battlefield tour’ – Jan Hey onderscheiden – ‘Battledress’ geschonken – Expositie 1988 – Britse soldaat gevonden – ‘Traitor of Arnhem’ (Allan A. Samm) – Oproep – Excursiegidsen verkrijgbaar – ‘Onbekende herkent’ een succes! – “Airborne Battle Wheels” – Graf Bakhuis Roozeboom – Jan Peelen overleden.

Nieuwsbrief No. 68, november 1997
(4) Generaal Sir John Hackett overleden – In Memoriam Ken Greenough – Themamiddag – Jachthoorn van Frost terecht – Nieuwe herdenkingsenveloppe – Market Garden op internet – Excursie-terugblik – “Off At Last” (Robert Sigmond) – Reünie in Fallingbostel – Duitse Renault tanks in Oosterbeek – Bericht van de penningmeester.

Nieuwsbrief No. 69, maart 1998
(4) 18e Algemene Ledenvergadering – Jaarverslag 1997 – Bericht van de penningmeester – Themadagen in 1998 – Battlefield Tour – Museumweekend 1998 – Tentoonstelling over krijgsgevangenen – Herdenkingsdienst voor generaal Sir John Hackett – Beeldje ‘Airborne Soldier’ – De luchtlandingen in maart 1945 (Johann Nitrowski) – Victoria Cross van David Lord geveild – Oproep film ‘Theirs is the Glory’ – Landgoed ‘de Oorsprong’ – Boekennieuws – Verzoek – Stuur tijdig uw verhuisbericht.

Nieuwsbrief No. 70, mei 1998
(4) ‘Bevrijders achter prikkeldraad – ‘Teamwork’ leidde tot interessante expositie – Fietsexcursie – Inleverdata kopij nieuwsbrief – Excursie naar Normandië 1999 – Nieuw jeugdboek [Krijt onder de schoenen (Wim van Houten)] – Een ’S-Phone’ in het Airborne Museum – Schenking – Oproep over South Staffords – Inscriptie in boon beschermd – Oproep – Roll of Honour (Jan Hey) wordt herdrukt – Operatie Market Garden als computerspel – Joe Roberts [With Spanners Decending, A History of the Electrical and Mechanical Engineers with 1st Airborne Division, 1942-1945] ontvangt ‘Golden Award’ – Rektifikatie.

Nieuwsbrief No. 71, augustus 1998
(4) Excursie Normandië – ‘Verscheurde Horizon’ (Chris van Roekel) – Contributieverhoging – Aanbiedingen – Battlefield Tour – Bijzondere aanwinst – Expositie 1999 – Vrijwilligers gevraagd – Wordt ‘De Tafelberg’ gesloopt? – In Memoriam Ben de Vries – 112th (Wessex) Field Regiment RA, TA, 1938-1946 – Herdenkingsbijeenkomst bij het ‘Air Despatch Monument’ – Geen ‘Muur van Ortner’ bij de Arnhemse brug – Rectificatie 1 – Rectificatie 2.

Nieuwsbrief No. 72, oktober 1998
(4) Themadag op 31 oktober a.s. – Boot-excursie op Rijn en Waal – Herbegravingen op de Airborne Begraafplaats – As van veteranen bijgezet – ‘Arnhem Veterans’ schenken bank – Monument voor Stirling bemanning – Onderscheidingen – Evacuatie herdacht – Tony Hibbert schenkt rapporten – Nog steeds geen spoor van jachthoorn Frost – ‘Arnhem Sacrifice’ (Colin Cummings) – ‘Pitkin’ gids over Arnhem (Martin M. Evans) – ‘In het spoor van Market Garden’ (red. Jos Korsten) – Foto’s van De Booys tentoongesteld – Bericht van de penningmeester.

Nieuwsbrief No. 73, februari 1999
(4) 19e Algemene Ledenvergadering – Lezing over Fallingbostel – Jaarverslag 1998 – Normandië-reizigers opgelet – Unieke boottocht op 16 mei a.s. – 50 jaar Airborne Museum – Stuk van Pack Howitser gevonden – Materiaal uit Huize De Tafelberg in veiligheid gebracht – Medewerking gevraagd – ‘Gevangen op de Veluwe’ (Wolter Noordman) – Bericht van de Penningmeester.

Nieuwsbrief No. 74, mei 1999
(4) Van uw nieuwe voorzitter – Jan Smits 17 jaar voorzitter – Cees van den Bosch nieuw bestuurslid – Ontsnapping over de Rijn (red. R.N. Sigmond) – Boekje over Pegasus I en II – In Memoriam Barry Tijssen – Nieuwe vitrine gewijd aan Sir John Hackett – Koffiekamer geheel vernieuwd – ‘A Tour of the Arnhem battlefields’ (John Waddy) – ‘The Tommies are coming’ (Marie Ann) – Commentaar op Ministory No. 61.

Nieuwsbrief No. 75, augustus 1999
(4) Jubileum-boottocht zeer geslaagd – Excursie Normandië – Henk van den Brand onderscheiden – In memoriam Fokke Westra – Fotoboek over de Airborne Herdenkingen 1989 – 1998 – Medewerking aan expositie gevraagd – ‘The Gunner at Arnhem ‘ – ‘Blik Omhoog’ Band III (Cor Janse) verschenen – Tentoonstelling in het gemeentehuis – Gegevens over gesneuvelde Duitsers gevraagd – Pegasus Wandeltocht – ‘Airborne Battle Wheels’ (ABWO).

Nieuwsbrief No. 76, oktober 1999
(8) Van de redaktie – Themamiddag op 20 november a.s. – Normandië reünie – Vaandels van het 10e bataljon geschonken aan het Airborne Museum – 4e Editie Roll of Honour (Jan Hey) – REME bank onthuld – Bijzondere bulldozer aangekocht – Herdenkingsenvelop 1999 – Achtergronden van een bodemvondst – de restauratie van de gevonden radioset WS 22 – Uit archief en bibliotheek – Website Airborne Museum – ‘Red Berets and Red Crosses’ (Niall Cherry) – ‘Door de lens van Booys’ (P.R.A. van Iddekinge) – ‘Capture at Arnhem’ (H.R. Roberts) – Videofilm – Unieke herdenkingspenning – ‘Point Blank, Open Sights’ (John C. Howe) – Laatste deel ‘Blik Omhoog verschenen (Cor Janse) – Gerrit Pijpers onderscheiden – Philip Reinders erelid van de ‘Arnhem Veteran’s Club’.

Nieuwsbrief No. 77, februari 2000
(4) Van de voorzitter – ‘Over & Over’ (Peter-Alexander Teeseling) – Herhaling Normandië-excursie? – Rondvraagpunten jaarvergadering 1999 – Fraaie haard in de koffiekamer – Uit het Archief (2) – Video van de Farewell Parade – Oproep – Restauratie Clarkair bulldozer – Evenementen georganiseerd door het Airborne Museum – Onderduiker op Mariëndaal [Jood zonder Ster (Albert Heymans)] – Rectificatie.

De agenda voor de 20e Ledenvergadering en het Jaarverslag over 1999 is niet in de Nieuwsbrief opgenomen, maar in een separate bijlage bij de Nieuwsbrief gevoegd

Nieuwsbrief No. 78, mei 2000
(6 – paginanummers onjuist ) Expositie ‘Green On’ geopend – Bestuurswisseling: ‘Een tijd van komen en een tijd van gaan’ – Nieuwe Britse vertegenwoordiger – ‘Silent Invader’ [J.A. Morrison]– Nabestelling nieuwsbrieven – Abonnement op ‘The Eagle’ – In memoriam korporaal Tom Italiaander – Werkgroep ‘Westgruppe’ – Commentaar op ‘Uit het archief’ (2) – Rectificatie – Een Duitse foto – In memoriam drs. P.R.A. van Iddekinge – De Tafelberg (slot?) – Keevil website – ‘Witte Raven’ gezocht.

Nieuwsbrief No. 79, augustus 2000
(4) Corridor excursie – Oproep aan leden in Engeland – Herdenkingsenvelop 2000 – Bijzonder fotoboek geschonken – Portemonnee terug – Gevechtsmes met inscriptie – ‘Getuigen van de Slag’ – Expositie 2001 – Fout – Registratie van museum objecten – ‘Red Berets and Red Crosses’ (II) [Niall Cherry] – Pegasuswandeltocht – Battlefield tour – BBC-documentaire – Onbekende soldaat begraven – ‘A Hell of an Education’ [Doug F. Willies] – ‘Arnhem Spookstad’ [André Horlings] op Internet – Tweedehands boeken gezocht.

Nieuwsbrief No. 80, november 2000
(8) Website scholenproject – Wybo Boersma geridderd – Herdenkingsenvelop – Nogmaals de glider van Melksham – Oproep – Informatie over foto gevraagd – Cd’s over ‘Arnhem’ en ‘Varsity’ – Identificatie gesneuvelde Duitse militair – Heinz Harmel overleden – ‘For No Apparent Reason’ [Bob Gerritsen] – ‘Tugs and Gliders to Arnhem’ [Arie-Jan van Hees] – ‘From Pacifist to Glider Pilot’ [Alec Waldron] – ‘Arnhem, The Fight to Sustain’ [Frank Steer] – Engelse editie van ‘Over & Over’ [Peter-Alexander Teeseling] – ‘Blik Omhoog 1940-1945’ is af [Cor Janse] – ‘Overal waar het lot en de roem ons brengt’.

Nieuwsbrief No. 81, februari 2001
(4) – Twintig jaar Vrienden – Excuses – Eigen ruimte voor de Vrienden – Airborne Museum krijgt certificaat – Expositie 2001 – Nieuwe medaillesvitrine – Aanwinsten – BBC documentaire over ‘Market Garden’ – Nieuws van onze Engelse vertegenwoordiger – Namenlijst – Kruitdamp – Verkoop van publicaties – ‘Onbekend maakt niet onbemind’ – Battlefield tour ‘Market Garden 1’ – Normandië-reis – Oproep 11th Parachute Battalion.

Nieuwsbrief No. 82, mei 2001
(4) ‘The Torn Horizon’ (Chris van Roekel) – Nieuwe penningmeester – Hartelijk dank! – ‘Social evening’ – Uit de jaarvergadering: de lift – Royal Engineers Expositie – ‘Airborne Engineers, The Shiny 9th’ (P. Pronk) – Regels voor het gebruik van de bibliotheek – Medailleset – Fulbeck Hall – Bodemvondsten – MBE voor Jan Hey – Oproep – Het Airborne Monument – BBC documentaire.

Nieuwsbrief No. 83, augustus 2001
(4) ‘Engels weekend’ werd groot succes – ‘Engels weekend’ 2003 – Excursie in het gebied van Nijmegen – Lezing The Border Regiment (Mr. S. Eastwood) – Themamiddag op 3 november a.s. – 50.000e leerling – Jachthoorn van Frost terug – “Old soldiers Never Die” (expositie portretfoto’s Britse veteranen, Pim Limbeek) – ‘German Armored Units at Arnhem’ (Marcel Zwarts) – ‘Battlefields of the Second World War’ (R. Holmes) – (18e) Pegasus Wandeltocht [27 oktober].

Nieuwsbrief No. 84, december 2001
(8) Van de redactie – Koninklijk bezoek – Medailles – Van de penningmeester – Plaquette – As Britse veteranen bijgezet – Boeiende lezing van Stuart Eastwood – Avonden voor leden – Nieuwe informatieborden – Geslaagde themamiddag – Excursie Normandië 2002 – Video: The Animated Military History Series, ‘Arnhem’ – Herdenkingsenveloppe – Dave Morris overleden – Major & Mrs Holt’s Battlefield Guide (Major & Mrs Holt) – Dringend verzoek – De Zwarte Omroep en de Airbornes – Excursie Market Garden 2 – Nieuws van het Airborne Forces Museum – “Dorset terras” – Gesneuvelde militair gevonden bij Driel – Tentoonstelling op Deelen.

Nieuwsbrief No. 85, februari 2002
(4) Jaarvergadering – Evenementen-agenda 2002 – Expositie (‘Market Garden in miniatuur’) – Het verhaal van een ‘Mae West’ reddingsvest – Foto Stirling geïdentificeerd – ‘Arnhem in de jaren dertig’ – Oproep (Public Relations Team / Propaganda Kompanien) – “Arnhem” door A.D. Harvey.

Nieuwsbrief No. 86, mei 2002
(4) Afscheid Chris van Roekel – Wandeling op 15 juni – “Market Garden in miniatuur” – Nieuws van Niall – Aanwinsten – Oproep – Onderhoud diorama’s – Schenking – Tegels in de koffiekamer – Richard Bingley overleden – Steel Masters No. 11 – Vraagbaak over de Slag om Arnhem op internet.

Nieuwsbrief No. 87, augustus 2002
(4) Excursie naar Nijmegen en Driel – Dennis Munford overleden – Video “Theirs is The Glory” – Medaillevitrine – Lezingen op 8 September – Vrijwilligers gevraagd – Oproep – Website Airborne Museum – Een andere kijk op de Slag om Arnhem (Peter Berends) – Burma of Arnhem? – Expositie in het gemeentehuis – De Tafelberg – Medewerking gevraagd.

Nieuwsbrief No. 88, oktober 2002
(4) Van de redactie – Themamiddag op 2 november a.s. – Oproep – Battlefield guide Henry McAnelly overleden – Herdenkingsenveloppe 2002 – ‘Operation Market Garden, Then and Now’ (Karel Margry) – Lezing Niall Cherry – ‘Luchtalarm op de Veluwe’ (Wolter Noordman) – Nieuwe foto ontdekt – Aanvulling op de Roll of Honour.

Nieuwsbrief No. 89, februari 2003
(8) Van de redactie – Hartenstein in Miniatuur – Evenementen-agenda 2003 – Jaarvergadering & Themamiddag – Excursie naar het gevechtsterrein in de Betuwe – ‘Inloopavond’ – Expositie 2003 – Battlefields Trust Conference – Bezoekersaantal gegroeid – Nieuwe audiovisuele presentatie – Baretspeld van Sgt. Robinson geschonken – Battlefield Guide ‘ARNHEM, The Landing Grounds and Oosterbeek’ (Frank Steer) – Duits geld uit Engeland – ‘Arnhem 1944’ door William F. Buckingham – Excursie Normandië 2003 – Jaarverslag 2002 op internet – Roll of Honour (Jan Heij) – Radio ontvanger WS 38 Set Mk. II – ‘Nieuws van Niall’ – Website over oorlogsgraven – Paul Vroemen overleden – WO2 en de Rosandepolder – Nieuwe studiegroep – ‘De Slag om de Ginkelse Heide’ (Carel Verhoef) – Oproep – Themadag Museum Vliegbasis Deelen.

Nieuwsbrief No. 90, juni 2003
(4) Van de redactie – 25-jarig jubileum – Afscheid van de voorzitter van de Stichting Airborne Museum – Opening tentoonstelling – Excursie naar Hamminklen op 4 oktober a.s. – In Memoriam: Jhr. Ir. Herman Alexander Roëll – Nieuwe Roll of Honour (Jan Heij) – Lid van de vereniging schrijft compagniegeschiedenis [“B Company arrived”] (David van Buggenum) – “B Company arrived” – Monument voor de RAF – ‘315 Troop Carrier Group’ – Vrijwilligers gevraagd.

Nieuwsbrief No. 91, augustus 2003
(4) Mr. Jan ter Horst overleden – In Memoriam Pater Dijker – Rectificatie – Excursie naar Hamminklen op 4 oktober a.s. – Themamiddag op 22 november – Aanwinst – Verslag van het ‘Engelse weekend’ – Nieuws van Niall – “Arnhem, Operation Market Garden, September 1944” (Lloyd Clark) – Informatiebord op de Ginkelse Heide.

Nieuwsbrief No. 92, december 2003
(4) Social Evening – Jaarvergadering – Battlefield tours 2004 – Actie voor RAF Monument – Nieuw monument aan de Rijn – Medaillesets geschonken – Nieuws van Niall – Fred Bolle, de BID en de Veerweg – ‘By Land, Sea and Air’ (Alexander Junier en Bart Smulders) – Cd-Rom van lezing over verbindingen – Postzegels gevraagd.

Nieuwsbrief No. 93, april 2004
(4) Van de redactie – Nieuw bestuurslid – ‘We Will Remember Them, 1944 – 2004’ – ‘Theirs is te Glory’ nu ook op DVD – Nieuws van Niall – Social Evening druk bezocht – Een Duitse marinefoto – Schenking van het Caplains Museum in Andove – Duits vliegtuigwrak geborgen – Actie.

Nieuwsbrief No. 94, juli 2004
(4) Nieuwe adjunct-directeur en voorzitter – Stoffelijke resten Veerweg – Nieuws van Niall – Ede in Wapenrok (Evert van de Weerd en Gertjan Crebold) – Schuttersputten hersteld – Locatie foto gezocht – ‘De Plek, Oosterbeek, september 1944’ (Frans van Deijl) – Oorlog in Oosterbeek (Jan van Reenen) – Oproep.

Nieuwsbrief No. 95, september 2004
(4) Van de redactie – Nieuwe conservator / adjunct-directeur – Themamiddag op 20 november – Veteraan schenkt motormaaier – Engels weekend 2005 – Wie weet het? – Airborne Monument hersteld – Vliegtuigbom – Foto’s gevraagd – Nieuws van Niall – “Oosterbeek For ever England” (Jan Crum) – Bodemvondsten op Papendal.

Nieuwsbrief No. 96, december 2004
(8) Van de redactie – In Memoriam Z.K.H. Prins Bernard – Na 60 jaar – Wybo Boersma blijft voorlopig directeur – Social Evenings – ‘Arnhem weekend’ 2005 – Ondertiteling film gesponsord – ‘Nine Days at Arnhem’ (Robert Sigmond) – Border Plaquette onthuld – 25-jarig bestaan en andere belangrijke data – Historische onthulling bij herdenking in Brummen – Locatie foto van Britse patrouille – De vloer van de Tafelberg – Commando Knottenbelt overleden – Monument voor de RAF – De pers en de Slag.

Nieuwsbrief No. 97, februari 2005
(4) Jaarvergadering – Het jubileum en andere evenementen in 2005 – “Web-redacteur” gezocht – Statuten – “Arnhem weekend” 2005 – Zeldzame Stengun en bajonet opgegraven – ‘Green On!’ (Arie-Jan van Hees) – Het dertiende peloton (Haks Walburgh Schmidt) – Scholier in Oorlogstijd (Felix Valk) – Samenwerking Airborne Museum en Gelderland 1940-1945.

Nieuwsbrief No. 98, mei 2005
(4) Van het bestuur – Opening expositie ‘Operatie Amherst’ – Airborne Museum gaat uitbreiden – Lezing over Generaal Sosabowski – Wybo Boersma benoemd tot ‘Lid van Verdienste’ – Private Arthur Foster begraven – “No Surrender at Arnhem” (Robert Peatling) – Oproep uit Down Ampney – Opknapbeurt voor de Sherman tank en 17-ponder kanonnen – Duitse veldgraven in Oosterbeek.

Nieuwsbrief No. 99, september 2005
(4) Van het bestuur – 25-jarig jubileum – Wybo Boersma neemt afscheid als directeur – Mutaties in het stichtingsbestuur – Lezing over bevoorradingvluchten – Vragenlijst – Foto gelokaliseerd – Brits weekend 2005 – Resten van schuilhut onderzocht – “De vergeten executie” (Jos Diender).

Nieuwsbrief No. 100, november 2005
(12) De Honderdste Nieuwsbrief van ‘De Vrienden’ – Van de redactie – Afscheid Wybo Boersma – Wijzigingen in het Stichtingsbestuur – Jaarvergadering 2006 – Nieuws van Niall – As van Ted Shaw bijgezet – Nieuwe opzet ‘Social Evenings’ – Een lang gekoesterde wens vervuld – ‘General Service Medal’ voor Don Jacobs – ‘Mary of Arnhem’ – Herbegrafenis van Britse militairen – Plaquette voor Dreyeroord – “The Royal Air Force at Arnhem. Glider and re-supply missions in September 1944 (Luuk Buist, Philip Reinders en Geert Maassen) – ‘All Men are Brothers’ (Andries Hoekstra) – Vaandel Poolse parachutisten overgedragen aan het Airborne Museum – Het Luger pistool van Captain Killick – Ministories op Cd-Rom – “Ede in Wapenrok” (Evert van de Weerd en Gerjan Crebolder) herdrukt – Military Library Research Services Ltd – Boekje ‘Airborne Battle Wheels’ (Ramon Berlauwt) – Herdenkingsenveloppe 2005 – ‘Batenburg van den rampspoed gered!’ Verzetsmonument voor Arnhem – Het Verzet hielp 186 man terug over de Rijn! – Bevoorradingsmand geschonken – Rectificatie.

Nieuwsbrief No. 101, februari 2006
(4) Van de Voorzitter – In Memoriam Cora Baltussen – Jaarvergadering – Koninklijke onderscheidingen – Social evening – Het pistool van generaal Kussin – ‘Martiale Monumenten’ gemarkeerd – Poolse Brigade krijgt eerherstel – Waarom dat boek? [‘The Royal Air Force at Arnhem’] (Philip Reinders, Luuk Buist en Geert Maassen).

Nieuwsbrief No. 102, juni 2006
(4) Jaarvergadering goed bezocht – Website Vereniging Vrienden – Financiering gezocht voor vernieuwing Museum – Militaire Willemsorde voor de Poolse Brigade – Nieuwe figuren in diorama’s – “Diary of a Red Devil” (Albert Blockwell) – Gevonden helm geïdentificeerd – Welbikes in het nieuws – 60 Jaar “Theirs is the Glory” – Lezing over 320 Squadron trok veel belangstelling – “A Sapper at Arnhem” (Harry Faulkner-Brown) – Nieuws van Niall – Nogmaals ‘Mary of Arnhem’ – Armbanden van het Verzet gevonden – Uitreiking rode baretten.

Nieuwsbrief No. 103, augustus 2006
(4) Expositie “Buren” geopend – Thema-excursie op 14 oktober – Sosabowski’s Bronzen Leeuw nu in het Airborne Museum – Bezoek Lid Britse Hogerhuis – Nieuwsbrief Waterschap Vallei & Eem – 9 September: “60 Jaar THEIRS IS THE GLORY” – Onderzoek 1st Parachute Battalion (1940-1945) – Gesneuvelde militair na 62 jaar niet meer ‘onbekend’ – Boekje “Rondleiding langs de Betuwse slagvelden van 1944-1945” (J. Derksen, C. Jansen en A. van Aggelen).

Nieuwsbrief No. 104, oktober 2006
(4) Airborne Herdenkingen 2006 – Monument voor de RAF onthuld – As bijgezet – Schrijver (Tomas Ross) van boek ‘King Kong’ te gast – Een nieuwe voorzitter voor het stichtingsbestuur – 60 Jaar “Theirs is The Glory” – Werkgroepen voor modernisering museum – Bestuurslid VVAM vertrekt naar Afghanistan – Monument voor Generaal Sosabowski – Weekend voor Britse leden in 2007 – Nieuws van Niall – ‘Bruintje Beer bij Arnhem’ – Nogmaals de Cd-Rom met Ministories – Ministory.

Nieuwsbrief No. 105, februari 2007
(4) Vier miljoen voor modernisering Airborne Museum – Veel belangstelling voor ‘Lonsdale-excursie’ in het Oosterbeekse Benedendorp – Social Evening op 2 maart a.s. – Social Evening op 25 april a.s. – Jaarvergadering – Foto’s van Arnhemse Rijnbrug uit 1944 gevraagd – Expositie over dagboeken van joods meisje – Expositie ‘De verlopen Slag’ – ‘Arnhem Aircrew Memorial’ – Zestig jaar geleden werd KLM toestel ‘Arnhem’ gedoopt – Niall’s lezing in Aldershot – Gezocht: Horsa / Hamilcar modificatie-plaatjes – DE POLEN VAN DRIEL (G. Cholewiczynski) zijn er weer.

Nieuwsbrief No. 106, mei 2007
(4) Opening tentoonstelling – Wandel-excursie op 9 juni – In Memoriam Mieke de Langen – In Memoriam Jaap Jansen – Veel belangstelling voor de Social Evening op 2 maart jl. – Social Evening met leden uit het Verenigd Koninkrijk – Oproep – Informatieavond renovatieplannen Airborne Museum op 30 mei – ‘Doctor after Arnhem’ (Stuart Mawson) – Voormalige artilleriestelling opgegraven – Archief Generaal Urquhart.

Nieuwsbrief No. 107, augustus 2007
(4) Vertrek directeur Airborne Museum – Renovatieplannen Airborne Museum – Wandelexcursie Onderlangs / Bovenover wordt op 6 oktober herhaald – Unieke droppings-container overgedragen – Informatiecentrum Slag om Arnhem – Legaat voor het museum – Impressies van het weekend voor leden uit het Verenigd Koninkrijk – Nieuws van Niall – Schenking Rode Kruisvlag – Reactie op Ministory 89 – Oproep voor leden in het Verenigd Koninkrijk.

Nieuwsbrief No. 108, november 2007
(4) Airborne herdenking 2007 – Britse plaquette voor Generaal-Majoor Sosabowski onthuld – Themamiddag over de Arnhemse ‘Freedom Trail’ – ‘Kom Terug’ actie – Opening Informatiecentrum Slag om Arnhem – Aanbieding schilderij 320 Squadron – Boek over Jaap Jansen gepresenteerd [Jaap Jansen Ongewoon Soldaat] (Teun Berserik) – Attributen voor diorama gezocht – Radio uitzending uit het Airborne Museum – Oorlogssporen op de Ginkelse Heide – De Ministory.

Nieuwsbrief No. 109, februari 2008
(4) Aanbieding boekje “De Tommies Komen” (Marie-Anne / Sjaan Breman) – Jaarvergadering – Nieuwe directeur Airborne Museum – Social Evening op 14 mei – Boekenbeurs op 24 mei – Battlefield tour op 19 april – Wandeling en lezing op zondag 20 april – John Waddy – Verlenging expositie ‘De Verloren Slag’ – ‘Ik ben een vreemdeling geweest’ [DVD] – Bezoek aan Eisenhowers hoofdkwartier – Nieuwe uitgave Roll of Honour (Jan Heij) – “With Nothing Bigger Than A Bren Gun’ (Niall Cherry) – Website met informatie over verschenen ministories – Verhuizing Airborne Forces Museum.

Nieuwsbrief No. 110, juni 2010
(4) Battlefield Tour met John Waddy druk bezocht – Kort nieuws van de renovatie – E-mail adressen gevraagd – Resten van gesneuvelde Duitse militair gevonden – ‘Leading the Way to Arnhem. An illustrated History of the 21st Independent Parachute Company 1942-1946’ (Peter Gijbels en David Truesdale) – ‘Kom met verhalen’ – Penningmeester gezocht – Bevoorradingsmanden geschonken – Conferentie van de “Guild of Battlefield Guides” – Medewerking inrichting diorama’s – Niall vraagt informatie – Diorama “Artillerie bij de Oude Kerk” dreigt te verdwijnen – Excursiegidsen gezochten.

Nieuwsbrief No. 111, augustus 2008
(4) Nieuws over de renovatie – Geslaagde excursie naar Engeland – Museum krijgt half miljoen euro – Diorama van ‘Huiskamer’ – Conferentie van de ‘Guild of Battlefield Guides’ – Battlefield Tours – Gids van ‘Operatie Pegasus I’ overleden – ‘The Wrong Side of the River’ (John Sliz) – Nog steeds E-mail adressen gevraagd – ‘A fragment of Life’ (Alan Green) – Niet weggooien! – Oproep – TV programma ‘Andere Tijden’ over de film ‘Theirs is the Glory’ – In Memoriam Dick Kragt – Wandelroute Ginkelse Heide – Herstel park Hartenstein – Chaplains capbadge.

Nieuwsbrief No. 112, november 2008
(4) Van de redactie -Nieuws over de renovatie – As van overleden veteranen bijgezet – ‘Virtuele wandeling ‘ door het oude Airborne Museum – (Web)winkel Airborne Museum buiten bedrijf – Voorlichtingsavond over de renovatie van het Airborne Museum – Speciale herdenking in Enschede – Battlefield Tour ‘Operatie Varsity’ – Themamiddag op 13 december – ‘UK weekend’ 2009 – ‘Liberation Route’ geopend – ‘Get ‘em Out’ (Cees Haverhoek) –

Nieuwsbrief No. 113, februari 2009
(4) Overdracht villa Hartenstein – De 100e Ministory – Jaarvergadering op 4 april a.s. – Nieuwe website voor de VVAM – Nieuws over de renovatie – In Memoriam Jan Eykelhoff – Battlefield tour op 4 juli 2009 – Airborne Wandeltocht te boek gesteld (Laurens van Aggelen) – Herdruk van ‘Off at Last’ (R.N. Sigmond) – Expositie over 7 KOSB in Hotel Dreyeroord – Inpakken Nieuwsbrieven ‘op historische grond’ – Boekje over oorlogscorrespondent Cotterell (Philip Reinders) – Redactie Nieuwsbrief uitgebreid – Het Duitse Scholenproject.

Nieuwsbrief No. 114, juni 2009
(4) Jaarvergadering en excursie – Nieuwe penningmeester – Nieuwe website voor de VVAM – Informatiecentrum Slag om Arnhem trekt veel bezoekers – ‘APTC at Arnhem, APTC instructors during the Battle of Arnhem, September 1944’ (Philip Reinders) – Renovatie Airborne Museum – Stilteruimte in het Airborne Museum – “Striking Back” – Reacties op oproep – “The Stormboat Kings” (John Sliz) – Wie zijn deze kinderen? – Aanvulling op Ministory nummer 100.

Nieuwsbrief No. 115, augustus 2009
(4) Museum klaar voor officiële opening – Themamiddag over de gewonde en gesneuvelde Duitse militairen van de Slag om Arnhem -Opslagruimte gezocht – ‘Airborne Flash’ – Ministory – Nieuws van Niall – Battlefield tour west-perimeter op 4 juli 2009 – Zoeken naar veldgraf leidt niet tot resultaat – ‘Airborne Feelings Ede’ – 4e Conferentie “Bridge to the Future” – Vierde druk boekje Freedom Trail Arnhem – ‘Universal Carriers during the Battle of Arnhem’ (Philip Reinders) – Rectificatie.

Nieuwsbrief No. 116, november 2009
(8) Van de redactie – Opening nieuwe Airborne Museum – Nieuwe adresgegevens VVAM – ABN AMRO rekeningen van de VVAM opgeheven – Smock van Generaal-majoor Urquhart geschonken – De Website – Bijzondere doktersjas geschonken – ‘Een schuilplaats in de pastorie’ (Kate ter Horst) – Nog geen ‘Airborne News Flash’ ontvangen? – ‘Project Duitse ooggetuigen’ – Overlijden Britse veteraan Frank Newhouse MBE – Radio uitzending vanuit het Airborne Museum – Nieuw monument in Ede – Nieuw ‘Glider Monument’ in Wolfheze – ’14 vluchtelingen na de Slag om Arnhem’ (Harry Kuiper) – Erepenning voor Gerrit Pijpers – ‘No Return Flight’ (Haks Walburgh Schmidt) – ‘Airborne Memorial Service’ (Laurens van Aggelen) – ‘From Delhi to Arnhem’ (John O’Reilly jr.) – Een nieuwe Roll of Honour (2) – “Glider Pilots at Arnhem” (Luuk Buist)

Nieuwsbrief No. 117, februari 2010
(4) Jaarvergadering – “Battlefield Walk” op zondagmiddag 28 maart – Directeur Airborne Museum vertrekt – Nieuwe locatie voor inpakken Nieuwsbrieven – VVV kantoor in het Airborne Museum – Opening uitbreiding “Airborne Experience” – Battlefield Tour Normandië – Vrijwilligers ‘in het zonnetje gezet’ – Prijzen voor de “Airborne Experience” en voor de filmdocumentaire ‘Onvoltooid verleden’ – ‘Luchtoorlog boven Ede’ (Evert van de Weerd) – Verbod gebruik metaaldetectoren – “Retake Arnhem Bridge” – Oproep: Wie zijn deze meisjes? – “Ben je bij het Parachutespringen geweest?” (Gerard Gijsbertsen) – Emblemen op Airborne helmen – Schenking – “The Pegasus Patrol” (Jack Turnbull en John Hamblett) – Panzer Kompanie 224 (Philip Reinders).

Nieuwsbrief No.118, juni 2010
(4) Gouden spelden op de Boekenbeurs – Dagboeken geschonken – Logo “Guild of Battlefield Guides” – Restanten voormalig groepsgraf gevonden – ‘With Nothing Bigger than A Bren Gun’ (Niall Cherry) (2) – ‘Retake Arnhem Bridge’ (Scott Revell en Bob Gerritsen) – Nieuw monument voor het Wiltshire Regiment – Oproep van de “Werkgroep Vermiste Personen Tweede Wereldoorlog”.

Nieuwsbrief No. 119, augustus 2010
(4) Aad Groenweg overleden – Stille bloemenhulde – “The Arnhem Fellowship” – Duitse militair herbegraven – ‘Airborne Feelings’ stimuleert ‘battlefield-toerisme’ – ‘Ondergedoken op de Veluwe’ (Wolter Noordman) – Oproep -“Langs de sporen van operatie Market Garden“ (Aad Spanjaard) – GHQ Liaison Regiment: Operation Market Garden (Asher Pirt) – De ‘Battlefield Trust’.

Nieuwsbrief No. 120, november 2010
(4) 30 jaar Nieuwsbrief – De ‘Arnhem 1944 Fellowship’ – Lezing over de inzet van de Britse anti-tank eenheden bij de Slag om Arnhem – Lezing over de nieuwe Roll of Honour – ‘Dagboek in krijgsgevangenschap’ [Kenneth White en Marion Gerritsen] – Sir James Cleminson overleden – “Help our Heroes” – Plannen voor nieuwe filmdocumentaire over Operatie Market Garden – Behandeling van verzoeken om informatie – Museum vrijwilligers bij battlefield tour “Sporen van de Slag om Arnhem”.

Nieuwsbrief No. 121, februari 2011
(4) Nieuwe directeur Airborne Museum – Jaarvergadering – Veteranen geïnterviewd – ‘Vriendenwebsite’ – Medewerking gevraagd bij battlefield tour – Programma 2011 – Battlefield Tour Normandië 2011 – Boekenbeurs op 9 april – Jos Mulder-Gemmele overleden – Airborne Museum Hartenstein gaat deelnemen aan de oprichting van een nieuw oorlogsmuseum – Social evening op vrijdagavond 18 februari – Heruitgave van “A Tour of the Arnhem Battlefields” (John Waddy) – Boek over “Boy” Browning (Richard Mead) – 7th Batalion, The Hampshire Regiment (Philip Reinders) – Ruïne steenfabriek van Korevaar blijft voorlopig gespaard – 1st Forward Observer Unit (Philip Reinders).

Nieuwsbrief No. 122, juni 2011
(4) Battlefield Tour 156th Bataljon – Lidmaatschapskaarten – Koninklijke Onderscheiding voor Robert Voskuil – Het Airborne Museum en de ‘nieuwe media’ – Kleine expositie over Johannes Penseel – Opening fase 2 van de ‘Liberation route’ – DAKOTA-vluchten groot succes – ‘Arnhem Surgeon’ (Niall Cherry) – ‘Te dicht bij de brug die voor anderen te ver was, Burgers na de Slag om Arnhem’ (Frits Berend) – ‘Dropped In It, the autobiography of Cotswold Boy and Arnhem Veteran’ (Colin Hall) – Professor Richard Holmes overleden.

Nieuwsbrief No. 123, augustus 2011
(4) Schilderij van de landing van de 4e Parachutisten Brigade – Lezing over ‘Het 13e Peloton’ op 19 november a.s. – Britten schilderen tank en kanonnen – UK (en nu ook international) Members Weekend 2011 – Korte battlefield-wandeling op vrijdag 16 september a.s. – REME bank verplaatst – Filmopname voor documentaire over 7 KOSB – Poolse onderscheiding voor Eric van Tilbeurgh – Battlefield-wandelingen vanuit Duits perspectief – Britse officieren op foto geïdentificeerd.

Nieuwsbrief No. 124, december 2011
(4) Geheel vernieuwde en aangevulde ‘Roll of Honour’ van de Slag om Arnhem – Speciale aanbieding – Luisterstenen onthuld bij het Airborne Museum en bij Hotel Dreijeroord – Tony Hibbert geëerd – “De zeer schone Uren” (Bob Castendijk) – Majoor Timothy overleden – Beeldverhaal over de Slag om Arnhem (Hennie Vaessen) – Beeldje onthuld – Oproep aan ooggetuigen.
Nieuwsbrief No. 125, februari 2012
(4) Jaarvergadering op 17 maart a.s. – Verzending Nieuwsbrief – Contributie en lidmaatschapskaart – Van de directeur van het Airborne Museum – Lezing over de Glider Pilots – Extra battlefieldtour op 28 april – Verslag over de ontsnappingsoperatie ‘PEGASUS 1’ – Nieuwe verlichting voor Museum en Monument – In Memoriam Wim de Ruijter, 1926 – 2011.

Nieuwsbrief No. 126, juni 2012
(4) Chris van Roekel benoemd tot ere-voorzitter van de VVAM – Extra lezing op zondagmiddag 10 juni a.s. – Gerard Gijsbertsen geridderd – Verzending Nieuwsbrief – Gerrit Pijpers schrijft boek over het 11e Parachutisten bataljon – ‘Arnhem Their Final Battle, The 11th Parachute Battalion, 1943-1944 (Gerrit Pijpers) – De foto van een commando achter Hartenstein – Company Sergeant Major Reginald John Philip op 17 februari 2012 overleden.

Nieuwsbrief No. 127, september 2012
(4) Dochter van Generaal Urquhart houdt lezing over haar vader – Lezing over de rol van de Glider Pilots tijdens de Slag om Arnhem – Het Airborne Museum zoekt verhalen van burgers – Paul Tiron ontvangt erepenning van de gemeente Renkum – Schoonmaakactie vijver levert bijzondere vondsten op – Oorlogsfoto’s langs de route van de Airborne Wandeltocht – Aanvulling voor de Roll of Honour (Jan Hey) – Presentatie tweede deel van het beeldverhaal over de Slag om Arnhem – “1 British Airborne Division ‘Phantom’, Reporting the Battle for Arnhem 1944” (Asher C.J. Pirt).

Nieuwsbrief No. 128, december 2012
(4) Overweldigende belangstelling voor de lezing van Judy Urquhart – Herbegrafenis van soldaat van het Wiltshire Regiment [Lewis Curtis] – Battlefield tour van de VVAM trok veel deelnemers – Stoffelijk overschot van militair gevonden op de Ginkelse Heide – de ’2012 Arnhem Battlefield Tour’ was groot succes – Vereniging Vrienden Sponsort Dakota vlucht voor twee Arnhem-veteranen [Harold Padfield en Tom Carpenter] – Johan Snoek overleden – Informatiecentrum ‘Slag om Arnhem’ bestaat vijf jaar.

Nieuwsbrief No. 129, februari 2013
(4) Een ‘nieuwe’ Duitse foto – In Memoriam Jan Hey (1931 – 2012) – Lezing over de Glider Pilots was geweldig succes (Luuk Buist) – Jaarvergadering op 23 maart a.s. – Eerste college voor de ‘Museum Jeugd Universiteit’ – Website ‘4th Parachute Brigade Headquarters, 17-26 september 1944’ – “Drone” vliegt boven het huis van Chris van Roekel – ‘Arnhem, Myth and Reality, Airborne Warfare, Air Power and the Failure of Operation Market Garden’ (Sebastian Ritchie) – Battlefield tour over ‘De bevrijding van de stad Groningen’.

Nieuwsbrief No. 130, juni 2013
(4) Wil Rieken benoemd tot ‘Lid van Verdienste’ – Vereniging heeft nieuwe website – Interactieve speurtocht voor de jeugd – ‘Verhalen-secretaire’ in gebruik genomen – Oud-Commando (89) krijgt alsnog zijn onderscheidingen [Herman Gobetz] – Parachute Group Holland [PGH] op de Social Evening – Informatiepaneel bij schuttersputten 4e Parachutistenbrigade gerealiseerd – Oosterbeekse scholier neemt handgranaat mee naar school –

Nieuwsbrief No. 131, september 2013
(4) Excursie met als onderwerp: ‘Wat de aarde bewaarde, bodemvondsten uit de Slag om Arnhem in hun historische context – Nieuwe voorzitter Stichting Airborne Museum – ‘Arnhem, A Few Vital Hours’ (Scott Revell) – “Kampina Airborne” (Peter van der Linden) – No 1 Parachute Training School, Ringway (CD) – ‘Kampfraum Arnheim’ (Harlan Glenn en Remy Spezzano) – Japanse belangstelling voor Airborne Museum – “We fought at Arnhem” (Mike Rossiter).

Nieuwsbrief No. 132, december 2013
(4) John Waddy lid van verdienste VVAM – Social Evening VVAM – Poolse parachutisten centraal in het derde deel van stripboek over de Slag om Arnhem [Slag om Arnhem: Adelaar en Pegasus (Henny Vaessen)] – Oud-Commando Herman Gobetz overleden – Het Airborne Museum verwerft bijzondere nalatenschap van kapitein-ter-zee Wolters – Conservator Berry de Reus heeft afscheid genomen van het Airborne Museum – Duitse kant van de Slag om Arnhem – Veel belangstelling voor de excursies met als thema ‘Bodemvondsten’ – “Airborne Forever, The life story of an Arnhem Veteran (Laurens van Aggelen) – Radiobericht uit de Slag om Arnhem brengt op veiling meer dan 9.000 Britse Ponden op – Het Airborne Museum stopt met actieve betrokkenheid bij het ‘Vrijheidsmuseum WO2’ in Nijmegen.

Airborne Magazine

Na bijna 33 jaar werd de ‘oude’ Nieuwsbrief in 2014 vervangen door het ‘Airborne Magazine’. Deze uitgave zou driemaal per jaar verschijnen. Voor deze nieuwe uitgave is een redactie gevormd waarin zowel de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum als het Airborne Museum vertegenwoordigd zouden zijn. De redactie, onder eindredactie van Robert Voskuil, werd voor de eerste uitgave van het vernieuwde magazine gevormd door Wybo Boersma en Tessa Jansen (Marketing & Sales Airborne Museum). Dat de redactie van het Airborne Magazine niet erg stabiel was blijkt uit de redactiewisselingen en vacatures die in de edities van het Airborne Magazine zijn vermeld.

Marieke Helsen (conservator van het Airborne Museum) werd vanaf de tweede editie aan de redactie toegevoegd. Tessa Jansen is vanaf het vijfde nummer niet meer als redactielid vermeld.

Marieke Martens (conservator) wordt in het 5e nummer van het Magazine vermeld als redactielid, terwijl in het 6e nummer de functie van conservator van het Airborne Museum als redactielid weer vacant is. De redactie van het 7e nummer is dan alleen nog in handen van de heren Voskuil en Boersma. De heer Voskuil wordt niet meer als redactielid opgenomen vanaf het 8e nummer van het Airborne Magazine. Jasper Oorthuys is vanaf de 9e editie tot de redactie toegetreden. Boersma werd tot en met de 10e editie als redactielid vermeld. Vanaf uitgave No. 11 is de bestuursvoorzitter van de vereniging Otten van Wiggen als redactielid vermeld en vanaf No. 12 ook Alexander Heusschen. De redactie van Airborne Magazine No. 17 (2020) wordt gevond door Heusschen, Leo van Midden en Ron van Putten. After almost 33 years, the ‘old’ Newletter was replaced in 2014 by the ‘Airborne Magazine’. This magazine would be published three times a year. A new editorial team was formed by the Society Friend of the Airborne Museum, as well as from the Airborne Museum itself. The first editors of the magazine were Robert Voskuil (copy editor), Wybo Boersma and Tessa Jansen (Marketing & Sales Airborne Museum).

The editorial team proofed not to be stable, considering the changes in the team and the open vacancies published in the magazine.

Marieke Helsen (curator of the Airborne Museum) joined the team as of the second issue. Tessa Jansen was no longer mentioned as editor as of the fifth issue.

Marieke Martens (curator) is mentioned in the fifth issue of the magazine, and in the sixth issue the Airborne Museum’s curator position in the editiorial team is again vacant. The seventh issue of the magazine is edited by Mr. Voskuil and Mr. Boersma. Mr. Voskuil is no longer mentioned as editor as of issue number eight. Jasper Oorthuys is mentioned as editor as of the nineth edition of the magazine. Boersma is mentioned until the tenth issue and as of the issue No. 11 the chairman of the Society Friend of the Airborne Museum, Otto van Wiggen, is mentioned as editor and as of No. 12 also Alexander Heusschen. Airborne Magazine No 17 (2020) is edited by Heusschen, Leo van Midden and Rob van Putten.

Airborne Magazine – jrg 1 – no. 1, januari/april 2014: Nr. 1
Een nieuw blad van de naam – Van de voorzitter van de VVAM – Van de directeur van het Airborne Museum – Jaarvergadering op 22 maart – Tijdelijke tentoonstelling ‘Van huis en haard’ – Berry de Reus herinnert zich … – Grote schenking aan het Airborne Museum – Bijeenkomst van de Guild of Battlefield Guides – Air Despatch monument in Oosterbeek – ‘Sims’ get me a prisoner’ (Evert van de Weerd) – Ministory ‘Het regende parachutisten rond de boerderij’ – Programma Vereniging Vrienden van het Airborne Museum 2014.

Airborne Magazine – jrg 1 – no. 2, mei/augustus 2014: Nr. 2
Een nieuwe conservator voor het Airborne Museum – Najaarsbijeenkomst VVAM op 15 november 2014 – De foto van Sam Presser – Slag om Arnhem 70 jaar – Foto’s van Arnhem in 1945 geschonken – Battlefield tour naar Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren van vrijdag 3 t/m zondag 5 oktober 2014 – De inzet van ‘Jedburgh teams’ in Nederland (Jelle Hooiveld) – Ministory 120, Herinnering aan onze belevenissen aan de Klingelbeekseweg in Arnhem – Programma 2014.

Airborne Magazine – jrg 1 – no. 3, september/december 2014: Nr. 3
Van de redactie – Uniform van Generaal Sosabowski in het Airborne Museum – Jan Hovers vertrekt als directeur bij het Airborne Museum – Bedankt VVAM! – Air Despatch Monument hersteld – Boek van Harold Padfield gepresenteerd [Twelve Mules and a Pegasus] – Pelgrimage naar de crash-plaats van Stirling LJ 939 – Expositie over de Slag om Arnhem in de Eusebiustoren – Vliegtuigbommen in Wolfheze onschadelijk gemaakt – VVAM schenkt ‘Arnhem nummer’ van het tijdschrift ‘Signal’ aan het museum – Chaplain Selwyn Thorne 100 jaar – De Straat (Robert Kershaw) – Boom voor Sir James Cleminson – Voorlopig programma 2015.

Airborne Magazine – jrg 2 – no. 1, januari/april 2015: Nr. 4
Wim Duyts verlaat het bestuur van de Stichting Airborne Museum – Jaarvergadering VVAM op 21 maart a.s. – Expositie over generaal Sosabowski verlengd – Het Weekend van het oorlogsboek – Zaterdag 30 mei Belevingstour: ‘De Slag om Arnhem vanuit Duits perspectief’ – ‘Iconische beelden’: het thema op zondag 31 mei – Nieuwe verschenen fotoboeken – Tanno Pieterse overleden – Zaterdag 4 juli 2015: Battlefield tour naar het Albertkanaal en Fort Eben-Emael in België – Onderdeel voor Eureka baken aangekocht – Sprekers gevraagd – Wie ontwerpt een logo voor de Vereniging Vrienden? – Boek over de ‘Dennison Smock’ – Tentoonstelling ‘Van huis en haard’ – Airborne Memories’ wegens succes verlengd – Ministory 121, De Royal Air Force ‘Air Liaison Group’ in Arnhem – Programma 2015.

Airborne Magazine – jrg 2 – no. 2, mei/augustus 2015: Nr. 5
Nieuwe directeur voor het Airborne Museum – ‘Afternoon tea’ in het Airborne Museum – Tentoonstelling over de gebroeders Kuik – Leden in het zonnetje gezet tijdens de Algemene Ledenvergadering – ‘Weggemoffeld’ (Ingrid Maan) – ‘De Verschrikking van de Nacht’ (Tony Sheldon) – Actie om graf van Hendrika van der Vlist te behouden – Het aantal bij ‘Arnhem’ gebruikte Eureka baken: een correctie – Verklaring Bestuur VVAM inzake de auteursrechten 5e editie Roll of Honour [2011] 21 maart 2015 – Ministory van veteraan Laurie Weeden – Ministory 122, In de Perimeter, September 1944 – Programma 2015.

Airborne Magazine – jrg 2 – no. 3, september/december 2015: Nr. 6
Ideeën en plannen voor de toekomst van het Airborne Museum “Hartenstein” – Jaarvergadering op 19 maart a.s. – ‘Social Evening’ op 12 februari – Airborne Museum ontvangt munitie-trommels van door de Duitsers gebruikte RENAULT-tank – Speciale ‘Hartenstein wijnen’ verkrijgbaar – Kaarsen bij de graven op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek – Bijzondere schenking uit Duitsland – ‘Afternoon tea’ in het Airborne Museum blijkt groot succes – ‘Arnhem Bridge, Target Mike One’ [1st Airlanding Light Regiment RA (David Truesdale, Martijn Cornelissen en Bob Gerritsen)] – Dagboek van Anje van Maanen geeft indringend beeld van de oorlogsjaren in Oosterbeek (Anje Brummelkamp – van Maanen) – Nieuw onderzoek van Dilip Sarker – DVD “Tien dagen in september ‘44” (Douglas Charlton) – Zeer veel belangstelling voor de tentoonstelling over de gebroeders Kuik – Ministory 123: een voorbeeld van gedetailleerd historisch onderzoek – Ministory 123. De dood van een Duitse generaal tijdens de Slag om Arnhem (deel 1) – Programma 2015.

Airborne Magazine – jrg 3 – no. 1, januari/mei 2016: Nr. 7
Van de redactie – Recente ontwikkelingen in de relatie tussen de vereniging vrienden en het Airborne Museum – Battlefield Tour op zaterdag 10 september a.s. – Battlefield Tour rond de Oude Kerk in Oosterbeek – Plannen voor de sloop van Hotel Dreyeroord – Tentoonstelling ‘Going Home. Jozef en Emilia’ – Tweedehands boeken in de verkoop – 30 september t/m 2 oktober 2016: Battlefield Tour Hürtgenwald – Extra Ledenvergadering op zaterdag 19 november 2016 – Bijzondere parachutistenhelm geschonken aan het Airborne Museum – Ans Kremer overleden – Boekrecensies door Wybo Boersma– Ministory 123. De dood van een Duitse generaal tijdens de Slag om Arnhem (deel 2) – Programma 2016.

Airborne Magazine – jrg 3 – no. 2, juni/september 2016: Nr. 8
Uitnodiging voor de extra algemene ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum op 19 november 2016 – Hotel Dreyeroord: De huidige stand van zaken – Boekje over Air Support Teams (Wybo Boersma en Philip Reinders) – Tentoonstelling: ‘Ego. Vergeet mij niet’ – Herbegrafenis van twee militairen op de Airborne begraafplaats – Zes onbekende soldaten na 72 jaar geïdentificeerd – Boekrecensies door Wybo Boersma – Regimental Aid Post in de Concertzaal – Koninklijke onderscheidingen – Een bijzonder embleem uit de collectie van het Airborne Museum – ‘B-Company Arrived, The Men’ (David Van Buggenum) – Programma 2016.

Airborne Magazine – jrg 4 – Nr. 9
Uitnodiging voor de 38ste ALV van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum op 18 maart 2017 – Wybo Boersma ontvangt de ‘Richard Holmes Award’ – In Memoriam Peter Wilkinson – Kleine expositie over Audrey Hepburn – Dreyeroord blijft bestaan – Het uitladen van de Horsa glider – Steel Wall at Arnhem, The destruction of 4 Parachute Brigade, 19 september 1944 (David Truesdale) – Ministory 125. Een kort verslag van opgravingen in het weiland achter de Oude Kerk in Oosterbeek, die werden uitgevoerd in 1997 en 1998 –Programma 2017.

Airborne Magazine – jrg 4 – Nr. 10
Huize Hartenstein teruggebracht in oorsponkelijke staat – Interview Ben Kolster n.a.v. zijn afscheid als voorzitter van de VVAM – Koninklijke onderscheiding voor onze leden Wil Rieken en Willy Keus – Bodemonderzoek Dreyeroord afgerond – Helm van SS-Brigadeführer en generaal-major Heinz Harmel – Boekenbeurs weer zeer geslaagd – Ministory 126. Herinneringen van een achtjarige jongen aan de ‘Slag om Oosterbeek’ – Programma 2017 – Mededeling van de VVAM.

Airborne Magazine – jrg 5 – Nr. 11
De doorstart van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum – Gemengde gevoelens bij sloop Hotel Dreijeroord – Gewijzigde toegangsregeling Airborne Museum voor VVAM-leden – Brigadegeneraal Mike Dauncey overleden – Nieuwe buste van Generaal Sosabowski onthuld – Oproep, deel uw kennis – Online Extra’s exclusief voor leden van de VVAM – 82nd US Airborne Divisie in de Slag om Nijmegen – Ministory 127: Locatie van twee beroemde foto’s achterhaald – Uitnodiging voor de 40ste ALV – SS-Parafernalia in Museum: Een dilema? – Boekbesprekingen: Nieuws over Arnhem – Programma 2018.

Airborne Magazine – jrg 5 – Nr. 12
Van het bestuur: De stand van Zaken – In memoriam erevoorzitter Chris van Roekel – Archeologie: Een granaatscherf – Arnhem Lombok 18/19 September 1944 – Luisteren naar de Slag om Arnhem – 1st Battalion the Border Regiment tijdens de Slag om Arnhem – Ministory 128: Locatie van beroemde foto achterhaald (2) – Duitsers aan de westkant – Bijzondere vondst bij Arnhemse Brug – Luchtmobiel op de Airborne Begraafplaats – Programma 2018.

Airborne Magazine – jrg 5 – Nr. 13
Een terugblik op 2018: Het eerste jaar onder een nieuw bestuur – Bijzondere vondst bij Arnhemse brug (2) – Fighting the Britisch at Arnhem: Een nieuw boek door R.M. Gerritsen – “Veel groter dan welke topsporter dan ook ooit” – Sporen en vondsten van de gevechten rond de Westerbouwing – De 1st Independent Parachute Brigade in operatie Market Garden – Eén brief terzijde gelegd – Ministory 129: Locatie bekende foto’s gevonden (3) – Teerosen op de Veluwe – W.H. Tiemens – Persoonlijke verhalen op de Airborne-begraafplaats – Het raadsel van Albin – Taxis, t-shirts en meer – Reacties – “Misschien wel meer geleerd dan van een heel boek” – Programma.

Airborne Magazine – jrg 6 – Nr. 14
Verenigingnieuws: Algemene ledenvergadering 2019 – Thema-avond: Nabeschouwing lezing Antitank – Interview: De waarheid kent geen tijd – Ministory 130: Zoeken naar een spoorwegovergang – Thema: Het bataljon dat in het bos verdween – Conflictarcheologie: Britse schuttersputten langs de Oorsprongbeek – Achtergrond: Bits and pieces; het uniform van Major John Waddy – Ondertussen: Teruggeslagen grond; de mogelijke berging van een Typhoon – Programma.

Airborne Magazine – jrg 6 – Nr. 15
Verenigingsnieuws: Fellowship en Stiltekamer Airborne Museum – White Ribbon Mile – Interview: Roger Beets – 75 jaar Market Garden: 75 markante plekken – Thema: Vierentwintig uur strijd in Lombok – Pas uit: Hohenstaufen – Ministory 131: Landstorm Nederland in de Slag om Arnhem – Persoonlijk: Robbie Gunter, kind tussen de linies – Historisch perspectief: Dood aan de Dreijenseweg – Programma.

Airborne Magazine – jrg 6 – Nr. 16
Museumnieuws – Verbouwing Airborne Museum Hartenstein – Verenigingsnieuws: Agenda ALV 2020 / lezing ‘The Lost Company’ – Mededelingen: Veranderingen in 2020 – Conflictarcheologie: Duits hoofdkwartier in Villa Heselbergh – Thema: 1st Airborne Reconnaissance Squadron – Ministory 132: 3rd Parachute Battalion op de Falklands en in Arnhem – Bits and pieces: De Royal Enfield 125 motor van het Airborne Museum – Achtergrond: Verborgen Market Garden-schatten van Erfgoedcentrum Rozet – Programma.

Airborne Magazine – jrg 7 – Nr. 17
Museumnieuws: Para met de lange oren – Interview: De vijf van Geert Maassen – Ministory 133: De spooroversteek van 1st Parachute Battalion – Conflictarcheologie: Hulzen in een moestuin – Thema: De Slag bij Best – Pas uit: Operatie Amherst – Persoonlijk: William Hurrell gevonden – Programma.

1e editie / edition, mei 2020
Samengesteld door / compiled by R.H.J. de Kwant, Zaandam

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt in enige vorm op enige wijze, hetzij electronisch mechanisch, door fotocopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de samensteller en/of copyrighthouders zoals deze bij het beeldmateriaal is opgenomen.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the permission in writting from the compilor and or the holders of the copyright of the images.

© Copyright R.H.J. de Kwant