Thema-middag op zaterdag 26 november a.s.
Op zaterdag 26 november a.s. organiseert onze Vereniging weer een speciale thema-middag voor leden. Voor het vierde achtereenvolgende jaar zijn we die middag te gast in het ELEKTRUM in Arnhem.
Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 – 14.00 uur: Ontvangst van de leden.
14.00 – 15.00 uur: Lezing door de heer Duinhoven uit Oosterbeek.


Aandachtige toehoorders bij de herdenking van de Slag om Arnhem in Driel. V.l.n.r. Major-General A.J.Deane-Drummond, leider van de Pllgrimage en Mr.R.Gasowskl en Mr.J.Lorys, vertegenwoordigers van de Polish Airborne Forces Assoclatlon. (Foto: B.de Reus)

Het onderwerp van de lezing zal deze keer zijn “Operatie Berlijn”, de terugtocht van het restant van de Eerste Britse Airborne Divisie over de Rijn in de nacht van 25 op 26 september 1944. Sinds enige tijd is de heer Duinhoven in samenwerking met de heer R.Gerritsen uit Duiven bezig met het verzamelen van informatie over deze terugtocht. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de rol van de Britse en Canadese genie-eenheden, die met behulp van stormboten bijna 2400 man van de divisie naar de overkant van de Rijn wisten te evacueren.
De lezing wordt geïllustreerd met dia’s.
15.00 – 15.30 uur: PAUZE. Gedurende de pauze zal de Boekendienst met een uitge¬breide boekentafel aanwezig zijn.
15.30 – 16.00 uur: Slot van de lezing van de heer Duinhoven en gelegenheid tot het stellen van vragen.
16.00 – 16.30 uur: Vertoning van de in 1967 gemaakte wetenschappelijke film over de Slag om Arnhem. In deze film, die werd gemaakt door de Stichting Film en Weten¬schap in Utrecht, wordt getracht een beeld te geven van het doel en het verloop van de operatie. Hierbij is gebruik gemaakt van origineel filmmateriaal, van aanvullende opnamen en van kaarten waarop de troepenbewegingen met behulp van bewegende pijlen worden weergegeven.
Ca. 16.30 uur: Einde thema-middag.
Het ELEKTRUM is gelegen aan de KIingelbeekseweg in Arnhem, enige honderden meters westelijk van de splitsing van Onderlangs en Bovenover. Het telefoonnummer van het ELEKTRUM is: 085 – 568020.
Bericht van de Penningmeester.
Bij deze Nieuwsbrief is de acceptgirokaart voor de betaling van Uw contributie voor 1989 ingesloten. De contributie bedraagt f 20,- voor een gewoon lidmaatschap en f 30,- voor een gezinslidmaatschap.
Leden van wie de contributie vóór de datum van de thema-middag ( 26 november ) is ontvangen, kunnen hun lidmaatschapskaart op die dag van de Penningmeester in ont-vangst nemen.
Giften voor BLESMA nog steeds welkom.
In 1985 zijn wij gestart met een aktie voor het inzamelen van geld voor de Britse organisatie BLESMA, die invalide veteranen helpt. Vanaf het begin is deze aktie een succes geweest en nog steeds komen er giften binnen. Dit geld wordt regelmatig door onze Penningmeester naar BLESMA in Engeland overgemaakt.
Namens BLESMA wil het bestuur van onze Vereniging iedereen bedanken, die tot nog toe aan deze aktie heeft meegewerkt. Natuurlijk blijven giften voor dit sympathieke doel altijd welkom !
Herdenkingsenvelop 1988.
Ter gelegenheid van de herdenking van de Slag om Arnhem heeft de Stichting Airborne Museum weer een herdenkingsenvelop uitgegeven. Dit jaar staat deze in het teken van de rol van de Britse verbindingstroepen, het “Royal Corps of Signals” tijdens de Slag om Arnhem. Deze keuze kwam voort uit het feit dat de Pilgrimage in september van dit jaar werd geleid door Major-General A.J.Deane-Drummond, C.B., D.S.O., M.C. Deze was tijdens de gevechten rond Arnhem in september 1944 plaatsvervangend com-mandant van de verbindingstroepen.
Alle enveloppen zijn genummerd en voorzien van een speciaal poststempel, gedateerd 17 september 1988. De envelop is verkrijgbaar in het Airborne Museum en kost F 5,-.
Oorlogskranten geschonken.
Een van onze leden, de heer F.Vleeshouwer uit Arnhem, heeft aan het Airborne Museum een serie ondergrondse-krantjes en dagbladen uit 1944/1945 geschonken Deze zullen in het archief van het Museum worden opgenomen.
“Stoelenproject” afgesloten.
Afgelopen september zijn de laatste stoelen aangeboden in het kader van het “Stoelenproject”. Voor de tafel zijn giften nog welkom. Meer informatie over dit project in de volgende Nieuwsbrief.


Ex AFPU-cameraman Cordon Walker vertelt over zijn ervaringen tijdens de Slag on Arnhem voor de video-camera van Bal Video Producties. (Foto: B.de reus)
Filmer “Jock” Walker keerde terug naar Oosterbeek.
Op 19 september j.1. arriveerde de 72-jarige veteraan Mr.Gordon Walker als gast van de Stichting Airborne Museum in Oosterbeek. Oorspronkelijk zou Mr.Walker aan¬wezig zijn geweest bij de viering van het tienjarig jubileum van het Airborne Museum in Huize Hartenstein op 11 mei j.1. Door de staking van de Britse veer¬diensten kon dit bezoek toen echter geen doorgang vinden.
In september 1944 was Sergeant “Jock” Walker een van de drie cameramannen van de ARMY FILM AND PHOTO UNIT (AFPU), die de landingen en de daarop volgende gevechten op film en foto vastlegde. De films die hij toen met zijn zware BELL & HOWELL camera bij Arnhem had opgenomen, had hij direkt na zijn terugkeer in Engeland bij het Ministry of Information ingeleverd. Nadien had hij nooit de gelegenheid gehad om de resultaten zelf te bekijken.
Nu, na 44 jaar, zag de heer Walker voor het eerst zijn eigen films, die voor hem werden afgedraaid in het Airborne Museum. Daarna volgde een tocht door het voor-malige gevechtsgebied, waarbij verschillende plaatsen werden bezocht waar Sergeant Walker in september 1944 had gefilmd. Op die plaatsen gaf hijzelf uitgebreid uitleg over zijn persoonlijke belevenissen. Dit alles werd op video vastgelegd door Joop Bal van Bal Video Producties om te worden verwerkt in een documentaire over de Slag om Arnhem, die volgend jaar gereed moet zijn.
Bijzondere gift.
Tijdens de afgelopen Airborne Herdenking ontving het Museum van de heer T.J.Phillips uit Aberdare een origineel militair horloge

Twee medaillesets geschonken.
Het Airborne Museum is in het bezit gekomen van de medaillesets van Mr.George Reynold en van Mr.Eric Allport. Beiden dienden in september 1944 bij het Ist Parachute Batallion. De medailleset van Mr.Eric Allport werd namens zijn weduwe aan het Museum over¬gedragen door de heer Piet Kort, die jarenlang tijdens de herdenkingen gastheer is geweest van het echtpaar Allport. Beide medaillesets zullen met een foto van de drager worden tentoongesteld in de medaille-vitrine van het Museum.
De heer Izak de Vries schenkt zijn “King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom”.
In Ministory XVII bij Nieuwsbrief No.28 staat het verhaal van Izak (Piet) de Vries, de enige Nederlander die deelnam aan “Operatie Berlijn” in de nacht van 25 op 26 september 1944. Voor zijn hulp aan de Britten kreeg de heer de Vries in 1948 de onderscheiding “King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom”. Veertig jaar nadat hij deze Britse onderscheiding ontving,schonk de heer de Vries deze aan het Airborne Museum. Ook deze bijzondere medaille zal een plaats krijgen in de medaille- vitrine.
Nog enkele exemplaren van de “Airborne Pilgrimage Guide” verkrijgbaar.
Op 5 september j.1. vond in het Airborne Museum de presentatie plaats van de eerste editie van de “Airborne Pilgrimage Guide”. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan de commissaris der Koningin in de provincie Gelderland, de heer M.de Bruijne.
Deze informatiemap is in de eerste plaats samengesteld voor Arnhem-veteranen en hun gastgezinnen. Het biedt een overzichtelijk geheel van alle herdenkings-aktiviteiten in de maanden september en oktober. Voor ieder programma-onderdeel van de herdenking is er een los blad waarop naast informatie in het Nederlands en het Engels een ge-detailleerde plattegrond en een foto zijn opgenomen. Daarnaast bevat dit losbladig systeem algemene informatie. Het geheel is opgeborgen in een gekleurd omslag.
Deze informatiemap is gedurende de afgelopen herdenking gratis ter beschikking gesteld van veteranen. Andere belangstellenden konden de map kopen. Er bleek zeer veel belangstelling voor te zijn en vrijwel de gehele oplaag van 1000 stuks is uitverkocht. Er resten nog slechts enkele tientallen exemplaren en deze kunnen è f 2,50 worden afgehaald bij het Airborne Museum. Indien U de map per post wilt ontvangen dient U f 2,50 + f 5,50 (porto) = f 8,- over te maken op de giro 4184300 van het Airborne Museum onder vermelding van “Infomap”.
Nieuw boek over Operatie Market-Garden.
Begin september verscheen een nieuw boek over Operatie Market-Garden, getiteld “Corridor naar de Rijn”, geschreven door de journalist Hen Bollen.
Naast een overzicht van de gehele operatie gaat de auteur in op verschillende aspecten van de strijd die in eerdere boeken minder waren uitgewerkt. In zijn boek zijn o.a. niet eerder gebruikte rapporten van Duitse zijde verwerkt, alsmede inter-views met burgers die de strijd in de “corridor” meemaakten.
“Corridor naar de Rijn” omvat 260 pagina’s en is geïllustreerd met talrijke foto’s en kaarten. Het werd uitgegeven bij TERRA in Zutphen en kost f 37,50.
Boek over de Poolse Para Brigade verschijnt in september 1989,
Het in eerdere nieuwsbrieven aangekondigde boek over de Ist Polish Parachute Brigade zal verschijnen in september 1989. Afgelopen september bracht de auteur opnieuw een bezoek aan Engeland en Nederland om gegevens te verzamelen en veteranen te inter-viewen. Om deze uitgave in het Nederlands mogelijk te maken blijft het echter nodig dat de potentiële uitgever een indruk heeft van de belangstelling voor een dergelijk boek. Indien U in principe belangstelling hebt en dit nog niet kenbaar heeft gemaakt, neemt U dan even kontakt op met de heer G.H.Maassen Jr., Jan van Riebeeckweg 82, 6861 BH Oosterbeek, telefoon 085-337515. Overigens verplicht U dit tot niets.
Revolver van Nederlandse commando geschonken.
Via Overste Frankevyle is het Airborne Museum in het bezit gekomen van de SMITH & WESSON revolver van de Nederlandse commando sergeant Luitwieler. Hij was een van de Nederlandse commando’s van No.10 Interallied Commando, die deelnam aan Operatie Market-Garden. Hij bereikte echter het gevechtsgebied niet, doordat zijn glider vroegtijdig neerkwam in Zeeland.

———————————————————–

Download nieuwsbrief

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.