VVAM Nieuwsbrief 31 – Juli – 1988

SHERMAN-tank “Argyle” gerestaureerd en op betonnen platform geplaatst.
Operatie “Argyle” is op donderdag 2 juni succesvol besloten: de keurig opgeknapte SHERMAN-tank staat op een door leden van de Vereniging gemaakt betonnen platform naast het Airborne Museum. Maanden van voorbereiding en weken van hard werken waren daaraan vooraf gegaan. Het ontwerp voor de betonnen sokkel was vorig jaar al gemaakt door de heer H.van den Brand, die in de voorgaande jaren met een groepje enthousiaste leden van tijd tot tijd de tank schoonmaakte en schilderde. Het project kwam uiteindelijk van de grond naar aanleiding van het bekend worden van


Het Nederlands-Canadese bouw- en restauratieteam voor de gerestaureerde SHERMAN-tank “Argyle” naast het Airborne Museum. (Foto: B.de Reus)

de geschiedenis van de tank (zie Ministory XIX) en een daarop volgend contact tussen de heer Van Roekel en Adjudant A.A.Reynolds van de 8th Hussars, het zusterregiment van het Lord Strathcona’s Horse regiment. Adjudant Reynolds stelde voor de tank weer in z’n oorspronkelijke staat terug te brengen.
Er werd besloten tot een werkverdeling, waarbij de Vereniging zou zorgen voor een betonnen platform en de 8th Hussars het schoonmaken, dichtlassen, schilderen, het opnieuw bewapenen met de originele Browning mitrailleurs en het aanbrengen van de originele symbolen voor hun rekening zouden nemen.
Een Nederlandse bouwploeg, bestaande uit de heren Berghege, Dellepoort, Pelkman, V.d.Brand, Te Niet en Van Roekel, ging in februari van dit jaar van start.
Met steun van de firma’s Vermeer (Velp), Automobielbedrijf Jansen (Doorwerth), handel in tuinartikelen Meuleman (Oosterbeek), schildersbedrijf Kleermaker (Arnhem), Kuipers bouwbedrijf BV (Arnhem), Heijtings Aann.Mij (Huissen), Aannemer Van Veelen (Ooster-beek), RABO-bank (Oosterbeek), Bataafse Aann.Mij (Arnhem) en Bruil Beton (Arnhem) was het mogelijk tegen minimale kosten het platform te bouwen. Ook de medewerking van de Gemeentelijke Plantsoenendienst en de Dienst Gemeentewerken mag niet onvermeld blijven. Inmiddels was door de Nederlandse bouwploeg het voorstel gedaan het platform te voor¬zien van het originele regimentswapen van het Lord Strathcona’s Horse regiment. Daarvoor begonnen de heren V.d.Brand en Benter aan een gigantisch karwei: het in gra¬niet overbrengen van het bijzonder gecompliceerde regimentswapen van de L.S.H.
Na voltooing van de betonfundering van het platform werd deze voorzien van tegels, die onder het motto “Draag een steentje bij” tijdens de laatste jaarvergadering door onze leden beschikbaar waren gesteld. Vervolgens werd de tank op het platform gereden en konden de heren Berghege en Dellepoort bakstenen rond het platform gaan metselen. Juist op tijd was dit alles gereed om de Canadese ploeg militairen uit Duitsland de gelegenheid te geven met hun werk te beginnen. Van acht uur ‘s morgens tot half elf ‘s avonds werd er afwisselend door twee ploegen van twintig man aan de tank gewerkt, onder leiding van Luitenant Billings.
De gemeentelijke Stichting Kampeerterrein De Bilderberg stelde voor deze Canadese militairen gratis het groepskampeerterrein beschikbaar en de Stichting Airborne Museum en de Vereniging fungeerden die dagen als gastheer.
Op 2 juni kon de voorzitter van onze Vereniging, drs.J.Smits, met gerechtvaardigde trots de gerestaureerde tank op de sokkel overdragen aan de Stichting Airborne Museum. Dit gebeurde nadat de Regimental Historical Officer, Major Schultz en de Regimental Sergeant Major Shadbolt, beiden van het Lord Strathcona’s Horse regiment, samen de granieten plaat met het regimentswapen hadden onthuld. Beide militairen waren speciaal voor deze gelegenheid uit Canada overgekomen.
Het was de climax van een perfect verlopen samenwerking tussen onze Vereniging en de beide Canadese regimenten. De prachtig gerestaureerde tank symboliseert de vriendschapsband tussen ons Nederlanders en de Canadezen, die in 1945 zo’n belang¬rijk aandeel hadden in de bevrijding van ons land. (Chr.v.R.)
Programma Airborne Herdenking 1988.
Bij deze Nieuwsbrief treft U het programma aan van de Airborne Herdenking 1988. De leider van de Pilgrimage is dit jaar Mr. Anthony Deane-Drummond. Major Deane- Drummond was in september 1944 plaatsvervangend commandant van de verbindings- troepen van de Eerste Britse Airborne Divisie.
Hij legde zijn oorlogsbelevenissen vast in het boek “Return Ticket” (Collins, 1953), dat in Nederland verscheen onder de titel “Spel met de Vrijheid” (De Spaarnestad, 1954).
Themadag was zeer geslaagd.
Begunstigd door goed weer wandelden ca. 80 leden van onze Vereniging op zaterdag 18 juni j.1. in groepjes langs een historisch interessante route door het westelijk deel van de “perimeter”. In een door de heer Van Roekel samengestelde excursiegids stonden alle excursiepunten aangegeven en op belangrijke plaatsen stonden gidsen om uitleg te geven. Als gidsen traden op Chr.V.Roekel, H.Duinhoven, G.H.Maassen, A.Groeneweg, R.Voskuil, O.Luursema, H.Kelderman en R.Sigmond.
De op deze manier uitgevoerde wandelexcursie was een succes en we zullen in de toekomst dergelijke wandelingen zeker blijven organiseren.


Majoor Schultz overhandigt
drs.J.Smits, voorzitter van
onze Vereniging, een plaquette.
De overdracht van de gerestau-
reerde tank is hiermee een feit.
(Foto: B.de Reus).

Complete set van “PEGASUS Journal” geschonken.
Kort na de oorlog werd in Engeland het eerste nummer uitgegeven van “PEGASUS, The Journal of Airborne Forces”. In dit tijdschrift zijn in de loop van de jaren zeer veel artikelen, berichten en brieven verschenen over de Slag om Arnhem. Daarom vormt dit tijdschrift een belangrijke bron van informatie over deze operatie.
Het Airborne Museum heeft pas sinds een aantal jaren een abonnement op PEGASUS en miste het grootste deel van de oudere jaargangen.
Dankzij een oproep van de heer B.de Reus, conservator van het Airborne Museum in PEGASUS Journal èn de medewerking van Major G.G.Norton, conservator van het Air¬borne Forces Museum in Aldershot en tevens redacteur van PEGASUS, kon de hand worden gelegd op een complete set van dit tijdschrift. Mr.Desmond Harris uit Hereford reageerde op de oproep in PEGASUS en schonk zijn complete serie PEGASUS Journal aan het Airborne Museum. Door dit vorstelijke gebaar van de heer Harris zijn we nu in het bezit van een unieke collectie tijdschriften.
Aanbieding van medailleset Captain David Allsop.
Op 9 september 1987 overleed David Allsop, in september 1944 plaatsvervangend commandant van het Ist Airborne Reconnaissance Squadron.
Op 4 juni j.1.bezocht zijn weduwe, samen met haar dochter, Mrs.Sargeant-Allsop, het Airborne Museum. Bij die gelegenheid droeg zij de medailleset van haar over¬leden echtgenoot over aan het Airborne Museum. Tevens schonk zij de originele ‘smock’ die Captain Allsop in september 1944 bij Arnhem had gedragen.
Zeer bijzonder aan de medailleset is de “Bronzen Leeuw”, die Captain Allsop na de oorlog van de Nederlandse regering ontving voor zijn betoonde moed.
De set zal samen met een foto van David Allsop worden tentoongesteld in de medaille- vitrine in de grote zaal van het museum.

Onbekende militairen na vierenveertig jaar geïdentificeerd.
Al vele jaren is de heer Hey uit Hengelo bezig met het onderzoeken en documenteren van gegevens over in Nederland gesneuvelde Geallieerde militairen. Een van zijn doelstellingen is het trachten om zo veel mogelijk gesneuvelden, die als onbekende mili¬tair onder een grafsteen zijn begraven, hun naam terug te geven. Dankzij nauwkeurig onderzoek is de heer Hey er nu in geslaagd om van een zestal mannen, die tijdens de Slag om Arnhem omkwamen, vast te stellen waar en onder welke grafsteen met het op¬schrift “Known Unto God” zij zijn begraven. Wij ontvingen hierover van de heer Hey het volgende rapport:
“Na besprekingen en aansluitende correspondentie met General Sir John Hackett en Major Edwin Gibson (sinds twee jaar gepensioneerd als Chief Records Officer van de Commonwealth War Graves Commission te Maidenhead), werd mij bevestigd dat terzake van de volgende gesneuvelden door de CWGC besluiten zijn genomen voor een positieve identificatie:
1. GORRINGE Edward James, Trooper, 5727051, age 22, lst Airlanding Squadron, Recon- naissance Corps, R.A.C., Date of death 17th September 1944.
Thans nog herdacht als vermiste op het Groesbeek Memorial. Sinds 1945 begraven als ‘onbekende soldaat’ in Oosterbeek, plot 16.B.7. Lag oorspronkelijk begraven in de tuin van perceel Duitschekampweg 9, Wolfheze, samen met zijn eveneens op 17.9.44 gesneuvelde kameraden Tpr.EDMOND, Tpr.GOULDING, L.Sgt.McGRECOR en Lt.BUCKNALL.
2. BROWN Frederick Vivian, Gunner, 6351847, age 22, lst Airlanding Light Regiment Royal Artillery. Date of death 17th September 1944.
Thans nog herdacht als vermiste op het Groesbeek Memorial. Sinds 1945 begraven als ‘onbekende soldaat’ op het British War Cemetery in Bergen op Zoom, plot 7.C.I. Neergestort met een glider in Fijnaart (N.Br.) en samen met de andere inzittenden van de glider eerst begraven op de Algemene Begraafplaats in Dinteloord.
3. KRZECZKOWSKI M., Private, 25734, age 19, 3rd Polish Parachute Battalion. Date of death 24th September 1944.
Nu begraven als Pte.T.CJCZYZNO 2763 op Mook War Cemetery, plot 4.C.11.
KRZECZKOWSKI geldt als vermist. Door een fout in de registratie werd een verkeerde ( = niet bestaande ) naam op de grafsteen vermeld. Zijn veldgraf lag aan de west-zijde van Huize De Hemelse Berg in Oosterbeek.
4.SH0RE Reginald, Driver, T/10689983, age 21, 253 (Airborne) Div.Comp.Coy.RASC.
Date of death 23rd September 1944.
Thans herdacht als vermiste op het Groesbeek Memorial. Neergestort met Stirling EF298 RAF 570 Sqdn in het bos oost van de Panoramahoeve te Ede. Bemanning van de Stirling èn een onbekende ( = SHORE ) begraven ter plekke.-In 1945 werden alle graven overgebracht naar het Airborne Cemetery in Oosterbeek, plot 31.A. 1-7 SHORE ligt in graf 31.A.1.
5. PENWILL Alfred William, Private, 839820, age 28, lOth Battalion The Parachute Regiment. Date of death 18th September 1944.
Thans herdacht als vermiste op het Groesbeek Memorial. Hij zat in Dakota 43-16032 welke in ‘De Maten’ bij Doodewaard werd neergeschoten. Hierbij kwamen twee beman-ningsleden, alsmede PENWILL om. Hij werd als onbekende begraven op de Algemene Begraafplaats te Opheusden en later in Oosterbeek, plot 9.B.4.
6. BURKE James, Private, 14373877, age 29, llth Battalion The Parachute Regiment. Date of death 23rd September 1944.
Gedood door een granaatinslag in het huis van de familie Ter Horst bij de Oude Kerk in Oosterbeek en als onbekende in de tuin begraven. Thans als vermiste herdacht op het Groesbeek Memorial. Als onbekende herbegraven in plot 2.B.19 op het Airborne Cemetery in Oosterbeek. Op zijn graf wordt een Special Memorial met de inscriptie ‘Believed to be….’ geplaatst omdat ten aanzien van de identiteit een zeer klein element van twijfel bestaat.
In de loop van 1988 zullen de thans bestaande grafstenen worden verwijderd en nieuwe met naam, badge, etc. worden geplaatst. De CWGC draagt zorg voor de wijziging van de Registers e.d., en tevens zullen de nabestaanden worden verwittigd.”

Download nieuwsbrief

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.