Jubileum excursie was een groot succes.
Meer dan 200 mensen hebben op zondag 10 juni deelgenomen aan de speciale excursie ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van onze Vereniging. Na ontvangst met koffie op de Rijnkade in Arnhem werd de groep ontvangen op de bovenste verdieping van het BASF gebouw naast de Rijnbrug. Daar gaf Drs.P.R.A.van Iddekinge een over¬zicht van de gebeurtenissen in 1944 en de gevolgen voor de burgerbevolking van Arnhem. Vervolgens werd groepsgewijs een wandeling gemaakt rond de noordelijke oprit van de Rijnbrug, waarbij op een drietal punten uitleg werd gegeven door de heren Van Roekel, Luursema en Voskuil. Na deze wandeling scheepte men zich in op de boot bij de Rijnkade. Direkt na het vertrek werd geluncht, waarna de eigenlijke


Jubileum excursie 1990. Voor een aandachtig gehoor geeft de archivaris van de gemeente Arnhem, drs.P.R.A.van Iddekinge, uitleg over de strijd die in september 1944 woedde rond de Rijnbrug in Arnhem. (Foto: B.de Reus)

bootexcursie begon. Iedere deelnemer was voorzien van een uitgebreide excursiegids en de heer Van Roekel gaf alleen aan op welk punt men zich bevond en op welke blad¬zijde dat punt werd beschreven. Dit systeem bleek zeer goed te werken.
De tocht per schip duurde in totaal vier uur en voerde van Arnhem naar Wageningen en terug. De deelnemers toonden zich zeer enthousiast over de jubileum excursie. Een bijzonder woord van dank aan de excursie-leider, de heer C.van Roekel, is hierbij zeker op zijn plaats’
Generaal Sir John W.Hackett leider van de Pilgrimage 1990.
De herdenkingen van de Slag om Arnhem zullen dit jaar plaats vinden tussen 17 en 22 september. Traditiegetrouw vindt U bij deze Nieuwsbrief een programma van deze herdenkingen.
De leider van de Pilgrimage is dit jaar Generaal Sir John W.Hackett.
Direkteur Wilhelm heeft afscheid genomen van het Airborne Museum.
Kolonel b.d. C.Wilhelm heeft op 1 juli afscheid genomen als direkteur van het Airborne Museum. In de ca. tien jaar dat de heer Wilhelm deze functie heeft bekleed, is de collectie van het museum aanzienlijk uitgebreid en vervolmaakt.
De heer Wilhelm was een typische werker achter de schermen, die er niet van hield om op de voorgrond te treden. Eet museum heeft veel aan hem te danken.
Als opvolger van de heer Wilhelm zal geen nieuwe direkteur van buiten worden aangetrokken. De heer de Reus, sinds 1978 conservator van het museum, zal deze taak gaan combineren met het direkteurschap. Hij zal hierin worden bijgestaan door Drs.A.Groeneweg, bestuurslid van de Stichting Airborne Museum.
Veel belangstelling voor de herdenkingsenvelop.
In de vorige Nieuwsbrief kondigden we het verschijnen aan van een speciale herdenkingsenvelop. Op de envelop zit een Poolse postzegel met de beeltenis van Generaal Sosabowski. De genummerde enveloppen zijn alle afgestempeld in Warschau op 8 mei van dit jaar. Tevens is op de envelop het vaandel van de Poolse Para Brigade in kleur afgeheeld. De eerste twee exemplaren zijn gegeven aan de zoon en de kleinzoon van Generaal Sosabowski.
De belangstelling voor deze herdenkingsenvelop is zeer groot. Hij is verkrijgbaar in het Airborne Museum en kost f 5,-.
Nog enkele excursiegidsen verkrijgbaar.
Van de twintig pagina’s tellende excursiegids, die werd samengesteld voor de jubileum excursie van 10 juni, zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. Ze zijn te koop in het Airborne Museum en kosten f 5,-.
“Roll of Honour” uitverkocht.
De “Roll of Honour of the Battle of Arnhem”, die werd samengesteld door de heer J.A.Hey, is uitverkocht en zal voorlopig niet worden herdrukt. Wel is nog lever-baar het “Supplement of the First and Second Edition” uit 1989. Dit Supplement is verkrijgbaar in het Airborne Museum.
Scholenproject blijft een succes.
Ook dit jaar is de belangstelling voor het Scholenproject weer zeer groot. Sinds 1 januari van dit jaar hebben ca. 3000 leerlingen van verschillende scholen aan dit project, dat ten doel heeft ook bij de jeugd kennis van de Slag om Arnhem te kweken, deelgenomen.
Tentoonstelling in de AMRO bank in Oosterbeek.
Van 25 augustus tot en met 1 oktober zal in de AMRO bank aan de Utrechtseweg in Oosterbeek een kleine expositie worden ingericht met foto’s en materiaal uit de Slag om Arnhem. De expositie wordt ingericht door ons lid, de heer Luuk Buist uit Oosterbeek.


Tijdens de boot-excursie over de Rijn moest twee keer de sluis bij Driel worden gepasseerd. (Foto: B.de Reus).
Boek “De oogst van tien jaar/The Harvest of ten years” sterk in prijs verlaagd.
Het in 1988 uitgegeven boek “De oogst van tien jaar/The harvest of ten years”, dat werd samengesteld ter gelegenheid van de tienjarige vestiging van het Air- borne Museum in Huize Hartenstein, is in prijs verlaagd en kost nu f 17,50.
Het boek bevat een zevental nooit eerder uitgegeven dagboeken van mensen die in september 1944 betrokken waren bij de Slag om Arnhem. Een van de dagboeken, dat van de verzetsstrijder C.B.Labouchère, is in het Nederlands. De andere zes dag-boeken, van Brigadier G.Lathbury, Colonel Graeme Warrack, Major lan Toler, Flying Officer R.Lawton, G.W.Jukes en Alan Wood, zijn in het Engels.
Het boek, dat is geïllustreerd met een aantal onbekende foto’s, is verkrijgbaar in het Airborne Museum.
Oproep I,
Een Britse maatschappij heeft plannen voor het maken van een speelfilm over de nasleep van de Slag om Arnhem. In de film zal centraal staan de hulp die Neder-landers hebben gegeven aan ondergedoken Geallieerde militairen. In de film zal ruime aandacht worden besteed aan de ontsnappingsoperaties “PEGASUS I en II” en de “Crossings” door de Biesbosch.
In verband met de voorbereidingen voor de film zoekt de maatschappij kontakt met Nederlandse burgers die in de winter van 1944/1945 op enegerlij wijze kontakt hebben gehad met ondergedoken militairen en die daar wat over willen vertellen. Ook is de maatschappij op zoek naar Geallieerde militairen die zelf in die periode bij Nederlandse burgers ondergedoken hebben gezeten.
Indien U Uw medewerking wilt geven neemt U dan kontakt op met Mr . K.Ryninks, SC0RPI0 Film Productions Ltd, 39 St.James’s Lane, London N10 3DA, England, telefoon 081 – 4446311.
Nederlanders kunnen hun brieven in de Nederlandse taal aan Mr.Ryninks sturen.

Oproep II.
Ten behoeve van een samen te stellen Ministory zoekt de heer G.H.Maassen uit Oosterbeek gegevens en afbeeldingen met betrekking tot de Franse Renault tanks, die in september 1944 door de Duitsers zijn ingezet in, met name het westelijk deel van de Perimeter. Verschillende van deze tanks, die door de Britten buiten gevecht werden gesteld, stonden er nog in 1945, o.a. op de Westerbouwing, op de Van Borsselenweg, op de Utrechtseweg tegenover de Koude Herberg en op de Sonnen- berglaan.
Het is nog steeds onduidelijk welk Duits onderdeel met deze tanks was uitgerust en op welke data ze tegen de Eerste Britse Airborne Divisie zijn ingezet.
Tips over relevante informatie (archieven, musea, literatuur, etc) zijn van harte welkom. Indien U iets weet over dit onderwerp, neemt U dan kontakt op met de heer G.H.Maassen, Jan van Riebeeckweg 82, 6861 BH Oosterbeek, telefoon 085-337515 (privé) of 085-348303 (werk).
Herdruk verschenen van het boek “Remember Arnhem”.
In 1978 verscheen het boek “Remember Arnhem” door John Fairley. Dit boek beschrijft de lotgevallen van het Ist Airborne Reconnaissance Squadron tijdens de Slag om Arnhem. De eerste druk van “Remember Arnhem” was snel uitverkocht en dat was niet zo vreemd gezien het feit dat het kan worden beschouwd als een van de beste boeken over de Slag om Arnhem. Jarenlang was het niet verkrijgbaar, maar nu is er dan eindelijk een herdruk verschenen. De prijs van deze herdruk bedraagt f 50,-.
Expositie in “de Westerbouwing”.
In restaurant “de Westerbouwing” te Oosterbeek wordt van 17 tot en met 26 septem-ber een expositie gehouden van voorwerpen uit de Slag om Arnhem. Deze voorwerpen zijn in de afgelopen jaren gevonden op de voormalige slagvelden door de heren Harry Leydecker, Hans v.d. Velden en Marco Pankow.
De AIRBORNE -en PEGASUS wandeltocht.
Op zaterdag 1 september a.s. wordt in Oosterbeek de 44e AIRBORNE Wandeltocht gehouden. Deze grootste dagwandeltocht van Europa voert langs vele punten, waar in september 1944 de Slag om Arnhem woedde. Een van de doelen van de tocht is het levend houden van de herinnering aan deze strijd. Inlichtingen over deze wandeltocht kunnen worden verkregen bij de Politie Sport Vereniging “Renkum”, bureau van politie, v.d.Molenallee 8, 6865 ZL Doorwerth, telefoon 085 – 337960. Op zaterdag 20 oktober a.s. organiseert de Streek VVV Zuidwest Veluwe de 7e PEGASUS wandeltocht. Dit evenement is bedoeld als herdenking van de historische vlucht-operatie over de Rijn van ondergedoken militairen van de Operatie Market Garden, piloten en verzetsstrijders in oktober 1944. Het startpunt is café Floor te Lunteren. Informatie kan worden verkregen bij de Streek VVV, Achterdoelen 36, Postbus 80.12, 6710 AA Ede, telefoon 08380 – 14444.
Cameraman Walker vereeuwigd in diorama.
Ter gelegenheid van ons tienjarig bestaan heeft onze Vereniging aan de Stichting Airborne Museum een bijzonder cadeau aangeboden in de vorm van een fotocamera van het type dat in september 1944 door de Britten werd gebruikt om foto’s te maken van de strijd bij Arnhem. Een pop, voorstellend cameraman Gordon Walker van de Army Film and Photo Unit (AFPU), is met de camera neergezet in het diorama van de binnentrekkende Britse troepen.
Airborne Monument voor Wolfheze.
Waarschijnlijk nog dit jaar krijgt het dorp Wolfheze een eigen Airborne Monument. Het initiatief hiervoor werd twee jaar geleden genomen door het “Comité Airborne Herinneringsteken”. Onder plaatsgenoten werd gecollecteerd voor het gedenkteken en daarbij werd bijna zesduizend gulden opgehaald. Veel Wolfhezenaren ervaren het als een gemis dat er geen tastbare herinnering aan de luchtlanding in het dorp staat. Wolfheze werd op 17 september 1944 getroffen door een zwaar bombarde¬ment dat de Slag om Arnhem inluidde. Negentig mensen kwamen daarbij om het leven. Enkele uren later begonnen op de landerijen ten westen van het dorp Wolfheze de luchtlandingen.

Download nieuwsbrief

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.