VVAM Nieuwsbrief 48 – Oktober – 1992

Thema-middag op zaterdag 12 december a.s.
Op zaterdag 12 december a.s. organiseert onze Vereniging weer een speciale thema¬middag voor leden. Dit jaar zal deze middag worden gehouden in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk te Oosterbeek (telefoon 085-332046).


Burgemeester Scholten, Majoor Bush, burgemeester Verlinden en pastoor Wissing in gesprek op een van de door de Dinners Club van het 3rd Parachute Battalion (1941-1945) geschonken zitbanken. (Foto: B.de Reus).

Het programma ziet er als volgt uit:
13.30-14.00 uur: Ontvangst van de leden.
14.00-14.45 uur: Korte lezing door de heer G.H.Maassen, getiteld ‘Enige facetten van de inzet door de Duitsers van Franse RENAULT tanks tijdens de Slag om Arnhem.’ Na de bevrijding in 1945 stond een zestal van deze tanks op verschillende plaatsen langs de westrand van de ‘Perimeter’ in Oosterbeek, waar ze in september 1944 door de Britten onschadelijk waren gemaakt. De heer Maassen is al enige tijd bezig met de studie van deze tanks en zal nu met behulp van dia’s over de eerste resultaten van zijn onderzoek vertellen.
14.45-15.15 uur: PAUZE.
15.15-16.45 uur: Vertoning van de videofilm ‘Arnhem, het verhaal van een ontsnapping’. Deze film, die in 1976 werd gemaakt, is gebaseerd op het boek ‘Travel by Dark’ door Graeme Warrack. Dit boek verscheen in Nederland onder de titel ‘Tocht door het duister’.
Ca. 17.00 uur: Einde thema-middag.
Herdenkingsenvelop in het teken van de Nederlandse Commando’s.
De herdenkingsenvelop die de Stichting Airborne Museum dit jaar heeft uitgegeven, staat in het teken van No.2 (Dutch) Troop van No.10 (Interallled) Commando.
Van deze commando-eenheid namen tien leden deel aan de Slag om Arnhem. Eén van hen, A.F.M.Bakhuys Roozeboom, is daarbij gesneuveld.
De herdenkingsenvelop toont in kleur het mouwembleem van de commando’s. Alle enveloppen zijn genummerd (van 001 tot 750) en zijn afgestempeld op 17 september 1992. De prijs bedraagt f 5,-, afgehaald aan het Airborne Museum. De envelop kan ook besteld worden door overmaking van f 6,- op giro 4184300 t.n.v. Airborne Museum ‘Hartenstein’ te Oosterbeek, onder vermelding van ‘envelop 1992’.
Boek ‘We Will Remember Them’ geeft fotografisch beeld van de eerste 25 herdenkingen.
Gedurende de maand september werd in het gemeentehuis in Oosterbeek een expositie gehouden van foto’s die door de Arnhemse fotograaf Herman Truin werden gemaakt bij de eerste 25 herdenkingen van de Slag om Arnhem. Ter gelegenheid van deze expositie werd een fotoboek samengesteld, waarin alle geëxposeerde foto’s zijn opgenomen.
Dit boek, getiteld ‘We Will Remember Them’, werd op 26 augustus gepresenteerd en aangeboden aan de burgemeesters van Arnhem, Renkum en Heteren.
Het tweetalige boek bevat 128 pagina’s en 165 foto’s. De werkgroep Truin, die verantwoordelijk was voor de totstandkoming van deze uitgave, heeft niet gestreefd naar een volledige geschiedschrijving van de eerste 25 herdenkingen. Het zijn de foto’s die het verhaal moeten vertellen en die vooral de sfeer uit die jaren moeten oproepen. Daarom zijn de teksten kort en bondig gehouden.
De fraaie vormgeving is verzorgd door door de heer J.Vogel van het reklamebureau 3A-Design uit Oosterbeek. De uitgave kost f 27,50 en is verkrijgbaar in het Air¬borne Museum en bij de regionale boekhandel. Binnen Nederland kan ‘We Will Remember Them’ worden besteld door overmaking van f 35,- op gironummer 4184300 t.n.v. Air¬borne Museum ‘Hartenstein’ te Oosterbeek, onder vermelding van ‘We Will Remember Them’ In Engeland is het boek verkrijgbaar bij het Airborne Forces Museum in Aldershot.
Dagboek ‘Oosterbeek 1944’ verschenen.
Met het verschijnen van de Engelse vertaling van het boek ‘Die dag in september’, door Hendrika van der Vlist, is een lang gekoesterde wens van de schrijfster in vervulling gegaan. Van Britse zijde was er regelmatig vraag naar een Engelse uitgave van dit dagboek, dat zich hoofdzakélijk afspeelt in het tot noodhospitaal ingerichte Hotel Schoonoord in Oosterbeek.
De Vereniging Vrienden van het Airborne Museum heeft deze Engelse uitgave ver¬zorgd. Op 28 augustus kon het eerste exemplaar door de voorzitter van onze Ver¬eniging, drs.J.Smits, aan de schrijfster worden aangeboden tijdens een bijeenkomst in het Airborne Museum.
Het boekje, dat in een oplage van 750 exemplaren is verschenen, is geïllustreerd met tal van voor het merendeel niet eerder gepubliceerde foto’s. Het voorwoord werd geschreven door dr.T.F.Redman, in september 1944 Captain bij het 133e Parachute Field Ambulance RAMC.
‘Oosterbeek 1944’ is verkrijgbaar in het Airborne Museum en bij de regionale boekhandel. De prijs bedraagt f 25,-.


Onder goedkeurende blikken van mevrouw Eleonore van der Vlist (1) penningmeester R.Fennema en redacteur R.Voskuil (r), signeert mevrouw Hendrika van der Vlist de eerste exemplaren van haar boek ‘Oosterbeek 1944’. (Foto: B. de Reus).
Bijzondere Poolse postzegels te koop.
De Vereniging heeft de beschikking gekregen over een aantal Poolse postzegels met beeltenissen van de generaals SOSABOWSKI, ANDERS en MACZEK. Per set van 4 zegels van elk dezer bevelhebbers (dus 12 zegels in totaal) bedraagt de prijs inclusief verzendkosten f 8,-.
Voor de snelle beslissers is een zeer beperkt aantal vellen van 50 SOSABOWSKI zegels beschikbaar voor de prijs van f 30,- per vel.
Verzending van de zegels vindt plaats in volgorde van ontvangst der betaling.
Lionsclub schenkt floodlight-installatie aan het Airborne Museum.
Op donderdag 17 september om 20.30 uur ontstaken de voorzitter van de Stichting Airborne Museum, drs.J.W.A.M.Verlinden en de president van de Lionsclub Ostrabeke, Bernard Enklaar, samen de nieuwe floodlight-installatie voor het Airborne Museum. Evenals de verlichting die vorig jaar bij het Airborne Monument werd geplaatst, is ook deze installatie geschonken door de Lionsclub Ostrabeke. Het geld hiervoor werd bijeen gebracht tijdens de zeer geslaagde Music Night van 4 september.
Dankzij dit spontane initiatief is de markante voorgevel van Hartenstein nu iedere avond verlicht.
Herdruk van ‘Oosterbeek Verwoest, Deel I’ verkrijgbaar.
In 1980 verscheen het tweetalige fotoboekje ‘Oosterbeek Verwoest/Oosterbeek Destroyed, 1944-1945’, samengesteld door G.H.Maassen. De eerste druk en ook de gewijzigde druk uit 1981, waren sinds lang uitverkocht, en daarom werd besloten tot een herdruk. Deze 3e, gewijzigde druk, is verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandel en in het Airborne Museum. De Prijs bedraagt f 20,-.

Herdruk van het boek ‘De Bevrijding van Eindhoven’.
In september van dit jaar verscheen een herdruk van het boek ‘De Bevrijding van Eindhoven’ door ons lid Karei Margry. Ten behoeve van de veteranen zijn de onder-schriften bij de 185 foto’s in deze nieuwe uitgave zowel in het Nederlands als in het Engels weergegeven.
De prijs van het 120 pagina’s tellende boek bedraagt f 29,90. Het is verkrijgbaar bij Van Piere Boeken, Heuvelgalerie 190 en 232 in Eindhoven, telefoon 040-444045.
Zitbanken geschonken.
Tijdens een korte ceremonie op het bordes van het Airborne Museum vond op vrijdag 18 september de overdracht plaats van twee fraaie houten zitbanken. Deze werden aan de gemeenten Arnhem en Renkum geschonken door de Dinner Club van het 3rd Parachute Battalion (1941-1945). Het aanbieden geschiedde door Major A.Bush MC, en het in ontvangst nemen door mr.P.Scholten,burgemeester van Arnhem en drs. J,W.A.M.Verlinden, burgemeester van de gemeente Renkum. Na de overdracht werden de banken gezegend door pastoor A.Wissing van de Oosterbeekse St.Bernulphus- parochie. De banken worden, voorzien van een plaquette, geplaatst in het Market- Garden plantsoen in Arnhem en langs het fietspad van de Ginkelseweg naar de Renkumse Heide.
Nieuwe figuren in het Airborne Museum.
Onlangs zijn er een tweetal nieuwe figuren in de diorama’s van het museum op-gesteld.
In de z.g. Duitse vitrine is een figuur in het uniform van een soldaat van de Duitse tankeenheden opgesteld. Dit uniform is enige tijd geleden aan het museum geschonken.
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Commando’s is in het diorama van het ‘Straatbeeld in Oosterbeek’ een figuur van een Commando geplaatst. Deze draagt het uniform van de Commando Beekmeijer, die tijdens de Slag om Arnhem was ingedeeld bij het 7th Battalion, The Kings Own Scottish Borderers. Tijdens de gevechten werd Beekmeijer krijgsgevangen gemaakt. Bij terugkeer in Engeland kreeg hij een nieuw uniform. Dit uniform heeft het museum onlangs kunnen verwerven.
Oproep.
Het Airborne Museum wil dit winterseizoen een aantal werkzaamheden realiseren waarvoor vrijwilligers gezocht worden.
1) Sedert een jaar is een team vrijwilligers bezig met het foto-archief van het museum, bestaande uit ruim 1500 foto’s, te ordenen en in de computer op te slaan. Daarnaast heeft het museum een archief waarin van alle foto’s afdrukken zijn op-genomen. Er wordt een vrijwilliger gezocht, die een halve dag per week in het museum wil assisteren met het bijwerken van deze fotoalbums.
2) Het museum wil deze winter alle teksten bij de foto’s en voorwerpen in het museum in de computer opslaan. Deze teksten zijn zowel in het Nederlands als in het Engels en in de toekomst zullen ook Duitse teksten worden vervaardigd.
Er wordt een vrijwilliger gezocht die al deze teksten kan intypen. De werkzaam-heden moeten in het museum worden uitgevoerd.
3) Het materiaal in het museum heeft voortdurend onderhoud nodig. Er is behoefte aan een vrijwilliger die een morgen of middag in de week onder begeleiding van de conservator eenvoudige onderhoudswerkzaamheden aan museum-materiaal kan uitvoeren. Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met het Airborne Museum of met W.Boersma, Binnenhof 38, 6715 DP Ede, telefoon 08380-39633.
Correctie.
Luitenant Len Wright van de C Compagnie van het 3e Para Bataljon, die onder commando van Majoor Lewis via de spoorlijn naar Arnhem de brug wist te bereiken heeft mij bericht dat de volgorde van de foto’s in het boek ‘De Oogst van Tien Jaar/The Harvest of Ten Years’ onjuist is. Op pagina’s 200-210 dient een correctie in Uw exemplaar te worden aangebracht: de foto bovenaan is van het 8e peloton, de tweede is van het 7e peloton. Hij zal t.z.t. de namen van de op de foto’s voor¬komende personen, voor zover zijn geheugen reikt, aan mij toezenden. Inmiddels kunnen de bezitters van het boek bovenstaande correctie aanbrengen. (A.Groeneweg).

Download nieuwsbrief

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.