VVAM Nieuwsbrief 46 – Mei – 1992

In Memoriam Mevrouw Kate Ter Horst-Arriëns.
Op 21 februari j.1. overleed op 85-jarige leeftijd als gevolg van een noodlottig ongeval mevrouw Kate Ter Horst-Arriëns uit Oosterbeek.
Enkele dagen daarvoor was ik nog in de oude pastorie bij het echtpaar Ter Horst op bezoek geweest in verband met de plannen voor een tentoonstelling over de Airborne herdenkingen. Mijnheer en mevrouw Ter Horst hadden beiden veel belang-stelling getoond voor dit initiatief, hetgeen niet zo verwonderlijk was, omdat ze altijd intens meeleefden met alles wat met de herdenkingen verband hield. Gedurende de jaarlijkse Pelgrimage in september stond hun huis altijd open en verschillende malen had ik het voorrecht gehad aanwezig te zijn bij een ontmoeting


Na de uitvaartplechtigheid voor mevrouw Kate Ter Horst werden alle bloemen en kransen neergelegd in de tuin van de familie Ter Horst, rond het beeldje van de vallende Pegasus, die zich in het donkere vijvertje spiegelt, (foto: B.de Reus)

tussen mevrouw Ter Horst en veteranen die in september 1944 in of bij haar huis hadden verbleven. Het gevoel van hartelijkheid en vertrouwdheid dat zij bij zo’n ontmoeting uitstraalde was ontroerend.
Haar ervaringen tijdens de Slag om Arnhem, toen haar huis fungeerde als nood- verbandplaats, legde zij vast in het verhaal met de Engelse titel A Regimental Aidpost’, dat werd opgenomen in de in 1945 verschenen bundel Niet Tevergeefs . In 1959 verscheen dit verhaal in het Engels onder de titel ’Cloud over Arnhem’. De meeste bekendheid kreeg zij echter door de film’Theirs is the Glory uit 1946, met daarin de beroemd geworden scene waarin zij de gewonden in haar huis voorleest uit de Bijbel. Later, in 1977, werd haar verhaal opnieuw uitgebeeld, nu in de film ‘A Bridge Too Far’.
Voor de Britten was zij het symbool van de hulpvaardigheid die Nederlanders ten opzichte van de Britse en Poolse soldaten hadden tentoongespreid gedurende die dramatische septemberdagen van 1944. Bescheiden als ze was, bleef zij zelf, ondanks alle publiciteit, het liefst op de achtergrond.
Haar plotselinge overlijden heeft op velen diepe indruk gemaakt. Onze gedachten gaan uit naar de heer Jan Ter Horst, die bij het ongeval zwaar gewond raakte, en naar de andere leden van de familie. Moge zij de kracht hebben om dit grote verlies te dragen.
Robert Voskuil, redacteur
Excursie langs ziekenhuizen, noodhospitalen en verbandplaatsen uit de Slag om Arnhem, op zaterdag 27 juni a.s.
De jaaMijkse excursie van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum staat dit jaar in het teken van de medische hulpverlening tijdens en na de Slag om Arnhem. Het excursie-onderwerp sluit hiermee aan op de lezing van de heer Van den Breemen, afgelopen november en op de tentoonstelling in het Airborne Museum, afgelopen maart/april.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
9.30 – 10.00 uur: Ontvangst met koffie in het Airborne Museum.
10.00 – 12.00 uur: Excursie per touringcar langs een aantal (voormalige) hospitalen en verbandplaatsen in Wolfheze, Oosterbeek en Arnhem, zoals de Stichting Wolfheze, Schoonoord, Tafelberg, de Pietersberg, de oude Pastorie, St,Elisabeth Gasthuis en de plaats bij de brug waar het Rijkswaterstaatgebouw heeft gestaan.
12.00 – 12.30 uur: Via Deelen naar Apeldoorn, waar zal worden geluncht in Motel- Restaurant ‘De Cantharel’ in Ugchelen.
12.30 – 14.00 uur: LUNCH
14.00 – 16.30 uur: Excursie langs een aantal plaatsen in Apeldoorn waar na de Slag om Arnhem gewonden werden opgevangen en verpleegd. Er wordt gereden langs de plaats van het voormalige St.Liduina Ziekenhuis, het station (vanwaar veel gewonden werden afgevoerd naar Duitsland), de St.Joseph Stichting, Paleis Het Loo, en de plaats van het oude Juliana Ziekenhuis.
We eindigen in de Koning Willem III kazerne, dat als ‘Airborne Military Hospital’ fungeerde en waar dokter Warrack zich schuil hield om later te ontsnappen.
16.30 – 17.00 uur: Terugkeer naar Oosterbeek.
Ca. 17.00 uur : EINDE EXCURSIE
De organisatie van deze excursie is in handen van Robert Voskuil uit Oosterbeek en Ruud Kreling uit Apeldoorn.
U kunt zich voor deze excursie opgeven d.m.v. overschrijving van f 37 50 per persoon op postgironummer 4403641 of banknummer 53.66.21.128 t.n.v. dé Vereniging Vrienden van het Airborne Museum in Oosterbeek, onder vermelding van ‘EXCURSIE’. Voor dit bedrag krijgt U de excursie, de koffie bij het vertrek, de lunch en de excursiegids.
Er kunnen maximaal 50 deelnemers mee. Betalingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Uw betaling dient uiterlijk 6 juni a.s. binnen te zijn Iedereen, zowel diegenen die mee kunnen, als diegenen die niet mee kunnen ontvangen bericht van onze Penningmeester, de heer R.Fennema


Na de opening van de expositie ‘Gewonde bevrijders, burgers en bezetters’ praat dr.Jan Terlouw met de Britse artsen Derrick Randell en David Wright. (foto: B.de Reus)
Expositie ‘Gewonde bevrijders, burgers en bezetters’ trok veel belangstelling.
Op 4 maart j.1. opende de Commissaris van de Koningin in Gelderland, dr. J.C. Terlouw, in het Airborne museum de tentoonstelling ‘Gewonde bevrijders, burgers en bezetters’. Deze tentoonstelling was gewijd aan de medische hulp¬verlening tijdens en kort na de Slag om Arnhem.
Bij de opening waren twee Britse artsen aanwezig die in september 1944 deel hadden uitgemaakt van het Royal Army Medical Corps en die hadden deel genomen aan de Slag om Arnhem. Dokter Derrick Randall verzorgde gewonden in de kelders van Hartenstein en dokter David Wright had een verbandpost in de kelders van het toenmalige Rijkswaterstaatgebouw bij de brug in Arnhem.
Ook de gliderpiloot die dokter Randall naar Arnhem had gevlogen, John McGeogh, was bij de opening aanwezig. De Britse gasten toonden zich zeer onder de indruk van het tentoongestelde materiaal.
De expositie, die tot en met 12 april heeft geduurd, trok zeer veel belangstellende bezoekers.
Voor de expositie werd een brochure samengesteld door de heer W.Boersma.
75mm Pack Houwitser voor het Airborne Museum.
De nieuwste aanwinst van het Airborne Museum is een 75mm Pack Houwitser van het type dat in september 1944 werd gebruikt door het Ist Airlanding Light Regiment Royal Artillery. Het kanon werd geschonken door de Amerikaanse Marine.
In de volgende Nieuwsbrief zal uitgebreid verslag worden gedaan van de aanbieding van dit kanon.

Rectificatie.
De laatste zin van het artikel in de vorige Nieuwsbrief (No.45) over het boekje van Majoor Digby Tatham Warter bevat een fout. Bij bestellingen uit het buiten-land dient een Eurocheque te worden gevoegd met daarop ingevuld het bedrag van DFL 20,- en niet het bedrag van £ 4.50.
‘Who was Who’, een handzaam naslagwerk.
Op vrijdagmiddag 20 maart j.1. werd tijdens een informele bijeenkomst het boekje ‘Who was Who during the Battle of Arnhem’ gepresenteerd.
Zoals de sub-titel ‘The Order of Battle of Airborne Officers who fought at Arnhem in 1944’ aangeeft, geeft het boekje een overzicht van alle bij Arnhem gelande Britse en Poolse eenheden en hun officieren. Naast de rang van iedere officier is ook zijn functie binnen de betreffende eenheid vermeld.
Zeer nuttig is het achter in het boekje opgenomen register van namen. Hiermee kan iedere naam van een Airborne officier direkt worden geplaatst binnen een bepaald onderdeel.
Tientallen foto’s, waaronder verschillende onbekende of minder bekende groeps-foto’s en portretten illustreren dit naslagwerk.
Deze uitgave werd samengesteld door ons bestuurslid de heer Chris van Roekel, die daarbij van vele kanten hulp ontving.
Het eerste exemplaar van dit door onze Vereniging uitgegeven boekje, werd door onze voorzitter, drs. J.Smits, overhandigd aan de voorzitter van de Stichting Airborne Museum, drs. J.W. Verlinden.
Het ruim negentig pagina’s tellende boekje kost DFL 20,-. Indien U een exemplaar thuisgestuurd wilt hebben, gelieve U DFL 23,- ( DFL 3,- voor de portokosten) over te maken op de postgirorekening van onze Vereniging, onder vermelding van ‘Order of Battle’.


De burgemeester van de gemeente Renkum, drs. J.W.Verlinden (geheel rechts) ontvangt uit handen van drs. J.Smits het eerste exemplaar van het boekje ‘Who was Who’. Links van de heer Smits de heer C.van Roekel, samensteller van het boekje. Geheel links de heer Siegers van de drukkerij Meijer & Siegers. (foto: B.de Reus)

Download nieuwsbrief

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.