Thema-middag op zaterdag 23 november a.s.
Op zaterdag 23 november a.s. organiseert onze Vereniging weer een speciale thema-middag voor leden. Voor het zevende achtereenvolgende jaar zijn wij die middag te gast in het ELEKTRUM in Arnhem.
Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 – 14.00 uur: Ontvangst van de leden.
14.00 – 14.15 uur: Korte inleiding door onze voorzitter, de heer J.Smits, over medische aspekten van de Slag om Arnhem.
14.15 – 15.15 uur: Lezing door de heer H.van den Breemen over het werk van de medische eenheden van de Eerste Britse Airborne Divisie tijdens de Slag om Arnhem. Ter sprake komen o.a. het werk van de Field Ambulances en van de Royal Army Medical Corps sections bij de verschillende onderdelen. Daarbij zal worden bekeken wat er terecht is gekomen van de oorspronkelijke planning.
De heer Van den Breemen is al vele jaren bezig met de studie over dit onderwerp. Hij is de auteur van de bij deze Nieuwsbrief gevoegde Ministory.


Tijdens de excursie van onze Vereniging werd gebruik gemaakt van historische militaire voertuigen. (Foto: C.van Roekel)

15.15 – 15.45 uur: PAUZE
15.45 – 16.15 uur: Tweede deel van de lezing van de heer Van den Breemen en ge-legenheid tot het stellen van vragen.
16.15 – 16.45 uur: Vertoning van de film ‘Arnhem’. Deze film over het verwoeste Arnhem werd in 1945 vervaardigd door de cineasten Paul Schuitema en Herman van der Horst. De film had tot doel de Nederlandse bevolking te tonen hoe de stad Arnhem had geleden onder de oorlog.
Ca. 17.00 uur: Einde van de thema-middag.
Het ELEKTRUM is gelegen aan de KIingelbeekseweg in Arnhem, enige honderden meters westelijk van de splitsing van Onderlangs en Bovenover. Het telefoonnummer van het ELEKTRUM is: 085-568020.


Champagne van Luuk Buist voor Jan van Os en Brigadier Mike Dauncey na een geslaagde gliderlanding. (Foto: B.de Reus).
Tweede gliderlanding bij Wolfheze een groot succes.
Begunstigd door prachtig weer landden op vrijdagmiddag 20 september j.1. drie zweefvliegtuigen op een weiland westelijk van Wolfheze. In de cockpit van ieder toestel zaten een Nederlandse piloot en een (voormalige) Britse zweefvliegtuig- piloot. Alle drie Britten, M.Dauncey, J.Edwards en J.Bonome, waren in september 1944 met hun zware HORSA en HAMILCAR gliders geland op deze zelfde landerijen, die toen werden aangeduid met de code LZ’Z’.
Evenals vorig jaar was deze gliderlanding georganiseerd door een kleine werk-groep onder leiding van Luuk Buist uit Oosterbeek. Het doel van dit evenement is de rol van het Glider Pilot Regiment wat meer te benadrukken.
De landing werd bijgewoond door een groep ex-glider piloten en een aantal genodigden.

Bericht van de Penningmeester,
Bij deze Nieuwsbrief is de acceptgirokaart voor de betaling van Uw contributie voor het jaar 1992 ingesloten. Leden van wie de contributie vóór de datum van de thema middag (23 november) is ontvangen, kunnen hun lidmaatschapskaart op die dag van de Penningmeester in ontvangst nemen.
De contributie bedraagt f 20,- voor een gewoon lidmaatschap en f 30,- voor een gezinslidmaatschap.
‘Lonsdale Bank’ voor de Oude Kerk in Oosterbeek,
Als herinnering aan de eenheden die in september 1944 stand hielden bij de Oude Kerk in Oosterbeek, is vrijdag 20 september onder grote belangstelling in deze kerk een bank onthuld.
Van ieder onderdeel van de toenmalige ‘Lonsdale Force’: het Glider Pilot Regiment, het Parachute Regiment, 7 KOSB, 2nd South Staffords, Royal Artillery en het Reconnaissance Squadron, was een vertegenwoordiger aanwezig. Gezamenlijk trokken zij een grote Britse vlag van de prachtige teakhouten bank.
De bank draagt de inscriptie ‘In Memory of the Lonsdale Force’ en is gesierd met de emblemen van de zes bovengenoemde eenheden.
De bank is geschonken met behulp van een deel van de fondsen die oorspronkelijk bestemd waren voor een Lonsdale-herdenkingsraam.
14e Herdenkingsenvelop,
Ter gelegenheid van de herdenking van de Slag om Arnhem heeft het Airborne Museum voor de 14e keer een herdenkingsenvelop uitgegeven. Deze keer staat de envelop in het teken van de oorlogscorrespondenten, die in september 1944 verslag deden van de gevechten bij Arnhem. Op de envelop staat een foto van de BBC correspondent Stanley Maxted met zijn opnameapparaat.
Alle enveloppen zijn genummerd en voorzien van een speciaal stempel, gedateerd 17 september 1991. De prijs van de envelop bedraagt f 5,-.
Regels voor het gebruik van het archief en de bibliotheek van het Airborne Museum.
In het verleden is er te weinig tijd en mankracht beschikbaar geweest voor begeleiding van bezoekers die gebruik wilden maken van de bibliotheek en het archief van het Airborne Museum. Al dan niet als gevolg daarvan is gebleken dat er boeken en archiefstukken zijn geleend, die niet zijn teruggebracht.
De bibliotheek wordt momenteel waar mogelijk aangevuld en het archief wordt op grote schaal uit diverse bronnen uitgebreid.
Het museum heeft als een van de doelstellingen een informatie-centrum te zijn voor serieuze onderzoekers en teneinde de collectie compleet te houden heeft het bestuur nu de volgende voorwaarden tot de toegang en inzage van de biblio¬theek en het archief vastgesteld:
1. Bibliotheek en archief zijn slechts na afspraak met de heren Boersma, Groeneweg of De Reus op redelijke termijn toegankelijk.
2. Archiefstukken en boeken kunnen onder toezicht van een van bovenstaande personen worden ingezien. Materiaal wordt niet uitgeleend. Copieën worden niet geleverd wanneer er auteursrechten op berusten. Deze voorwaarde geldt eveneens voor foto’s.
Aantekeningen kunnen worden gemaakt en archiefnummers c.q. naam en adres van de houders van het auteursrecht worden verstrekt, zodat geïnteresseerden gewenste stukken zelf kunnen bestellen c.q toestemming tot copiëren kunnen aanvragen. Copieën waarop naar het oordeel van bestuursleden of de conservator geen auteurs-rechten berusten, kunnen op redelijke termijn geleverd worden tegen kostprijs vermeerderd met verzend- en portokosten.
3. Auteurs van een boek of artikel waarbij gebruik gemaakt is van materiaal berustend in het Airborne Museum verplichten zich na publicatie een gratis exemplaar aan het museum ter beschikking te stellen. Bovendien dient bron-vermelding genoemd te worden.
4. Bezoekers van de bibliotheek en het archief dienen alvorens de bibliotheek
en het archief te betreden een formulier in te vullen en te ondertekenen waarbij zij accoord gaan met bovenstaande voorwaarden. (A.Groeneweg).

Emblemen van Major Cain VC geschonken.
Het Airborne Museum is in het bezit gekomen van een aantal emblemen die Major Robert Cain, 2nd Battalion The South Staffordshire Regiment, droeg op zijn uniform tijdens de Slag om Arnhem. Voor zijn grote moed en dapperheid tijdens de gevechten ontving Major Cain het Victoria Cross. Hij was de enige aan wie na de Slag om Arnhem deze onderscheiding niet posthuum werd toegekend. Major Cain overleed op 2 mei 1974.
Mr and Mrs Orrell uit Engeland, die in het bezit waren van de emblemen, hebben deze nu, samen met het fluitje en het pistoolholster van Major Cain, overgedragen aan het Airborne Museum.


Traditiegetrouw stond ook dit jaar onze secretaresse Mieke de Langen tijdens de Airborne Wandeltocht achter de verkoopstand van de Vereniging. (Foto: C.van Roekel)
Verlichting voor het Airborne Monument in Oosterbeek.
Op initiatief van de Lionsclub Ostrabeke is het Airborne Monument nu voorzien van permanente verlichting. Dankzij de belangeloze medewerking van het Oosterbeekse installatiebedrijf Tesink en de financiële hulp van een groot aantal horeca ondernemers kon dit project worden gerealiseerd.
Op donderdagavond 19 september om 20.00 uur werd de verlichting officieel in gebruik gesteld. Dit gebeurde door de burgemeester van de gemeente Renkum, Drs.J.W.A.M.Verlinden, de leider van de Pilgrimage, generaal Sir F.King GCB, MBE en de Poolse vertegenwoordiger Captain Z.R.Gasowski.
Airborne-Herinneringsbank voor Wolfheze.
Reeds eerder maakten wij melding van plannen die er in Wolfheze bestonden voor een permanent herinneringsteken aan de luchtlandingen, die bij dat dorp plaats vonden.
Op zaterdag 21 september werd in het centrum van het dorp een zeer stijlvolle ‘Herinneringsbank’ onthuld in het bijzijn van een aantal oud-strijders en andere belangstellenden. Het comité dat het initiatief tot de bouw van de bank nam bestond uit Ulbe Anema, Hans van Dugteren, Paul Hendriks en ontwerper-bouwkundige Dick van Stuijvenberg.

Download nieuwsbrief

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.