Programma van de herdenking van de Slag om Arnhem in september a.s.
Traditiegetrouw vindt U bij deze Nieuwsbrief het programma van de herdenking van de Slag om Arnhem in september a.s. In vergelijking met de voorgaande jaren is in het programma een aantal wijzigingen aangebracht, vooral op zaterdag 16 september. Als leider van de Pilgrimage zal deze keer optreden Major-General J.D.Frost MC, DSO, in september 1944 commandant van het 2nd Parachute Battalion.
Gezien het feit dat het dit jaar 45 jaar geleden is dat de Slag om Arnhem plaats vond, wordt een extra grote toeloop van Pilgrims verwacht. Daarbij is dit jaar ook een grote groep veteranen die voor het eerst sinds 1944 terugkeert naar Arnhem en Oosterbeek.
Na overleg met de heer Van Roekel van het bestuur van onze Vereniging heeft de Ziektenkostenverzekering “Het Zilveren Kruis” dit jaar opnieuw aangeboden tien minder-valide veteranen op hun kosten naar de herdenking van de Slag om Arnhem te laten overkomen.
Tweede Betuwe-excursie vastgesteld op 30 september a.s.
In overleg met de beide excursie-leiders, Karel Margry en Geert Maassen, is de tweede excursie door de Betuwe vastgesteld op zaterdag 30 september. Het aantal inschrijvingen voor de excursie van 27 mei j.1. bedroeg meer dan honderd. Dat be-tekent dat de tweede excursie eveneens is volgeboekt en dat er dus niet meer op kan worden ingeschreven.
Het programma op 30 september zal in principe hetzelfde zijn als dat op 27 mei (zie Nieuwsbrief No 34). Ook nu weer wordt verzameld bij het Airborne Museum tussen 9.00 en 9.30 uur. De excursie is afgelopen om ca. 16.45 uur.
Op verzoek van een aantal leden zal het bij toekomstige excursies ook mogelijk zijn het inschrijfgeld per bank over te maken. Tevens zullen in de toekomst alle leden die d.m.v. een overschrijving te kennen hebben gegeven met een bus¬excursie mee te willen gaan, schriftelijk bericht ontvangen of zij in aanmerking komen voor de eerste, dan wel voor de tweede excursie.
40 Jaar Stichting voor Heemkunde en 40 jaar Airborne Museum.
Dit jaar bestaan de Stichting voor Heemkunde in de gemeente Renkum en het Air¬borne Museum beide veertig jaar. Dit feit zal o.a. worden gevierd met een gezamelijke receptie van het bestuur van de Stichting voor Heemkunde èn van het bestuur van de Stichting Airborne Museum op 22 september a.s. in de Thee-schenkerij “De Zalmen” in Kasteel Doorwerth. Bij die gelegenheid zal ook een jubileumboekje verschijnen. In dit boekje zal naast de ontwikkeling van Heemkunde uitgebreid worden ingegaan op het ontstaan en de groei van het Airborne Museum. Het boekje, dat wordt geïllustreerd met ca. 45 foto’s, zal in een beperkte oplage verschijnen; de prijs is vastgesteld op f 10,-.

Tentoonstelling “Het Verzet en de Slag om Arnhem” druk bezocht^
Op vrijdag 28 april j.1. vond in het Airborne Museum de officiële opening plaats van de tentoonstelling “Het Verzet en de Slag om Arnhem”. De opening werd verricht door de oud-verzetsstrijder Piet Nieuwstraten, thans voorzitter van de Commissie Jeugdvoorlichting van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945. Aanwezig waren o.a. Arnhems burgemeester mr.J.Drijber en Renkums burgemeester drs.J.W.Verlinden, de Poolse militair attaché luitenant-kolonel Bohdan Sienkiewicz en diverse vertegen¬woordigers van het plaatselijk verzet tijdens de oorlogsjaren en de Slag om Arnhem in het bijzonder.
Nieuwstraten noemde in zijn speech het Airborne Museum een venster op het verleden. Weliswaar leven er nu nog ooggetuigen uit die verschrikkelijke tijden, maar straks zullen zij er niet meer zijn. Daarom moet de boodschap nu doorgegeven worden. Het Verzet heeft in de oorlogsjaren veel waardevol en vooral ook risicovol werk gedaan. Vele verzetsstrijders hebben dit met hun leven moeten bekopen. Hun in¬spanningen en offers mogen nooit vergeten worden.
In Memoriam Luitenant-kolonel S.C.A.N.Bishop QBE.
Geheel onverwachts overleed op 8 juni in zijn huis in Camberley in Engeland Luitenant-kolonel S.C.A.N.(“Tony”) Bishop. Hij werd 68 jaar. Dertien jaar was Luitenant-kolonel Bishop “Controller of the Airborne Forces Security Fund” in Aldershot. In die functie was hij o.a. verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse herdenkingsdienst op het Airborne Kerkhof in Oosterbeek, waarbij hij werd bijgestaan door de heer J.Rudolphie.
In 1941 vocht Bishop bij het East Surrey Regiment in Malakka tegen de Japanners. Nadat hij in Singapore krijgsgevangen was gemaakt, werd hij samen met duizenden andere Geallieerde krijgsgevangenen overgebracht naar Thailand om daar te werken aan de beruchte “dodenspoorweg”. Na de Tweede Wereldoorlog nam hij dienst bij het Parachute Regiment, waarbij hij bleef tot hij uit aktieve dienst ging en bij het Airborne Forces Security Fund kwam. Nadat hij drie jaar geleden de post van “Con-troller overdroeg, bleef hij echter “Trustee” van het Fund.
Luitenant-kolonel Bishop stond bekend als een uiterst integere, hard werkende, maar bovenal bescheiden man. Typerend voor zijn karakter was dat hij in stilte gecremeerd wilde worden en dat zijn laatste wens was dat de mensen geen bloemen voor hèm moesten kopen, maar dat geld moesten geven aan het Airborne Forces Security Fund, zodat anderen ermee geholpen zouden kunnen worden.
Schrijver komt in september nieuw boek signeren.
Enkele weken geleden verscheen in Engeland het boek “Ready for Anything, The Para-chute Regiment at War 1940 – 1982”, door Julian Thompson.
De auteur beschrijft in dit boek de “geboorte” van het Parachute Regiment in 1940 en de belangrijkste militaire operaties waarbij dit regiment betrokken is geweest, zoals die bij Bruneval, Noord-Afrika, Sicilië, Normandië, Arnhem, de Ardennen, Duitsland (de Rhinecrossing”), Java, Palestina, Egypte, Cyprus, Suez, Zuid-Arabië, Borneo, Noord-Ierland en, als laatste, de Falklands (1982).
Ca. tweederde deel van het boek gaat over het Parachute Regiment tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij het hoofdstuk over de Slag om Arnhem het langste is.
Julian Thompson, die o.a. als officier op de Falklands vocht, beschrijft in een zeer lezenswaardige stijl het verloop van de verschillende operaties, waarbij hij op heldere wijze situaties en beslissingen analyseert. Ook laat hij individuele militairen aan het woord.
Thompson maakte voor zijn boek gebruik van niet gepubliceerde rapporten en hij interviewde bovendien tientallen veteranen.
Julian Thompson komt in september naar Nederland om de herdenking van de Slag om Arnhem bij te wonen. Op vrijdag 15 en zaterdag 16 september zal hij gedurende enkele uren in het Airborne Museum aanwezig zijn boek “Ready for Anything”, dat dan te koop zal zijn, te signeren.
“Ready for Anything, The Parachute Regiment at War 1940 – 1982” telt 365 pagina’s en is geïllustreerd met kaarten en foto’s. Het boek is uitgegeven bij Weidenfeld and Nicolson in Londen. Prijs in Engeland £ 14.95; de prijs in Nederland is nog niet bekend.


Met een druk op de knop van een oude zend-ontvanger opent de heer Nieuwstraten de tentoonstelling “Het Verzet en de Slag om Arnhem”; (Foto: B.de Reus)
Bestuursmededeling.
Om misverstanden en vertraging in de behandeling te voorkomen, verzoeken wij U al Uw vragen en opmerkingen over financiële zaken met betrekking tot onze Vereniging uitsluitend te richten aan de Penningmeester, de heer R.Fennema, Benedendorpsweg 150, 6862 WP, Oosterbeek, tel. 085 – 333406.
Herbegrafenis van gesneuvelde militairen op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek.
Op 12 april van dit jaar vond op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek een plech-tigheid plaats, waarbij vier gesneuvelde militairen, die in de afgelopen twee jaar op het voormalige slagveld waren gevonden, opnieuw ter aarde werden besteld. Een van de vier militairen was een niet geïdentificeerde soldaat van de 52nd (Lowland) Infantry Division, die in februari 1945 sneuvelde bij Bergen in Limburg. De drie anderen sneuvelden tijdens de Slag om Arnhem. Een van hen kon niet worden geïdentificeerd; wel weet men dat het een soldaat was van de Royal Engineers. Hij werd gevonden ten westen van de Oude Kerk in Oosterbeek. Op diezelfde plaats werd het stoffelijk overschot ontdekt van soldaat Alfred E. Johnson van het 2nd Battalion, The South Staffordshire Regiment. Hij werd vermist sinds 23 september 1944. Het stoffelijk overschot van de derde bij Arnhem gesneuvelde man werd ge-vonden bij de Ginkelse Heide. Hij kon worden geïdentificeerd als soldaat William J. Allan, lOth Battalion, The Parachute Regiment, die op 18 september 1944 werd vermist.
Van zowel soldaat Johnson, als van soldaat Allan waren familieleden naar Oosterbeek overgekomen om de ontroerende plechtigheid, die werd geleid door oud-legerpredikant Reverend F.Preston MBE bij te wonen. Vermoedelijk zullen in de lente of de zomer van 1990 de grafstenen op de graven worden geplaatst.

Amerikaans Lid voor het leven.
Als lid voor het leven heeft zich onlangs aangemeld Mr.T.G.Terrell uit Woodbridge, Virgina, Verenigde Staten van Amerika.
Tentoonstelling in de Pieter Reijengaschool.
In september 1982 hield ons lid Hans van der Velden uit Renkum voor het eerst een tentoonstelling in de Pieter Reijengaschool in Oosterbeek van materiaal dat door hem met behulp van een metaal-detector was gevonden op de voormalige slagvelden rond Arnhem. Dit jaar organiseert Hans van der Velden opnieuw een één dag durende expositie in de Pieter Reijengaschool. Dit keer wordt de expositie gehouden op zaterdag 16 september. Openingstijd: van 10.00 – 17.00 uur.
De “Society of Friends of the Museum of Army Flying” in Middle Wallop.
Ongeveer honderd kilometer zuidwestelijk van Londen, aan de rand van Salisbury Plain, ligt het militaire vliegveld Middle Wallop. Gedurende de Tweede Wereldoorlog was het een bekende Britse nachtjagerbasis. In 1957 werd de basis het hoofdkwartier van het nieuwe “Army Air Corps”,dat ontstond toen het Glider Pilot Regiment en de Air Observation Post squadrons werden samengevoegd.
Op Middle Wallop ligt het schitterende “Museum of Army Flying”. De geschiedenis van het Glider Pilot Regiment heeft in dit museum een ruime plaats. Er staan o.a. een romp van een HORSA glider, een complete WACO/HADRIAN glider en men is bezig met de restauratie van een deel van de romp van een reusachtige HAMILCAR glider.
Sinds ongeveer twee jaar bestaat er een “Society of Friends of the Museum of Army Flying”, die op verschillende manieren steun geeft aan het museum.
Ook geïnteresseerden buiten Groot-Brittannië kunnen lid worden van deze vereniging. Zij krijgen dan documentatie toegestuurd over het museum en de vereniging en zij ontvangen enkele keren per jaar een nieuwsbrief. De contributie bedraagt £ 5 per jaar. Inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Membership Secretary, Mrs. V. Somerton-Rayner, Thatchways, Quarley, nr Andover, Hants SP11 8QB, England, tel.: 0264 – 88331.
Stichting “Sympatia Polen-Nederland” zoekt donateurs.
In september 1985 woonden twee leden van het comité Driel-Polen in Czestochowa in Polen de onthulling bij van een plaquette ter nagedachtenis aan de Eerste Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade. Opvallend was dat er bij deze plechtigheid veel jongeren aanwezig waren, vooral leden van verschillende Poolse Scouting¬groepen.
Die manifestatie heeft het idee doen ontstaan een uitwisseling tussen Poolse jongeren en jongeren uit de omgeving van Arnhem tot stand te brengen. Dit resul-teerde in de Stchting “Sympatia Polen-Nederland” met als doelstelling “het conti-nueren en bevorderen van vriendschapsbanden tussen Polen en Nederlanders, die zich verbonden voelen door de gebeurtenissen tijdens de Slag om Arnhem in 1944”.
De stichting tracht dit doel te bereiken door 1) met name de vertegenwoordigers van de jongere generaties met elkaar in kontakt te brengen via wederzijdse bezoeken, 2) de kennis van de wederzijdse landen en hun cultuur te vergroten, 3) de belang-stelling voor de geschiedenis van de Slag om Arnhem en met name de Poolse bijdrage daaraan levend te houden.
De Stichting “Sympatia Polen-Nederland” is echter nog jong en beschikt derhalve nog niet over voldoende geldelijke middelen om aan de doelstellingen de gewenste continuïteit te geven. Diverse instanties zijn hiervoor benaderd, doch het stich-tingsbestuur hoopt bovendien dat er vanuit de bevolking veel donateurs zullen komen. De donateurs ontvangen het informatieblad “Gazetka”, dat twee keer per jaar verschijnt. Wie donateur wil worden, tegen minimaal een vergoeding van f 15,- per jaar, kan dit aan een van de onderstaande bestuursleden laten weten, waarna binnen afzienbare tijd een acceptgirokaart wordt toegezonden. Voorzitter van de stichting is de heer A.J.M.Baltussen, Bennekomseweg 90, Renkum, tel.: 08373-16619. De secretaris-penningmeester is mevrouw M.E.Scholten, Prins Bernhardlaan 74, Bennekom, tel.: 08389-19354.

Download nieuwsbrief

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.