,

18 Maart: ALV en lezing

Algemene Ledenvergadering 

Zaterdag 18 maart vindt de 45ste Algemene Ledenvergadering van de VVAM plaats in het Airborne Museum vanaf 10.30, met daarna een lezing in de middag vanaf 13.30. Hieronder een paar mededelingen van praktische en formele aard.

 • Het aantal plaatsen is beperkt, en aanmelden voor de ALV en de lezing is dus noodzakelijk. U kunt zich aanmelden bij de secretaris via secretaris@vriendenairbornemuseum.nl.
 • De inloop in het Museum is vanaf 10.00 met koffie en thee.
 • De stukken voor de ALV kunt u vooraf aanvragen vanaf 1 maart bij de secretaris via bovengenoemd adres. Deze zullen per email worden toegezonden. De stukken zullen ter plaatse ook beschikbaar zijn in papieren vorm.
 • Na de ALV en ter overbrugging naar het middagprogramma, bestaat de mogelijkheid tot een eenvoudige lunch bij Restaurant Schoonoord. De kosten bedragen €17.50. Aanmelden voor 15 maart via bovenstaand email adres. De rekening kan ter plekke voldaan worden.
 • Het bijwonen van de lezing is voor leden gratis, niet-leden betalen €5,-. Dit bedrag graag bij aanmelding overmaken naar NL33INGB0005 113 751 t.n.v. Vrienden van het Airborne Museum te Oosterbeek onder vermelding van Lezing ALV en naam en adres.

De agenda voor de ALV is als volgt:

 • Welkom
 • Mededelingen van bestuur, Museum, en in Memoriam
 • Notulen 44ste ALV (april 2022) en bijzondere ALV (mei 2022)
 • Jaarverslag 2022
 • Financien:
  1. Financieel jaarverslag 2022
  2. Rapportage kascontrolecommissie
 1. Bestuursverkiezing: aftredend zijn de heren Oorthuys en Kalkhoven. De heer Oorthuys stelt zich opnieuw verkiesbaar. Voor de positie van penningmeester heeft het bestuur de heer Harry Oostendorp, gepensioneerd registeraccountant, bereid gevonden zich kandidaat te stellen. Volgens de statuten kunnen de leden andere kandidaten voordragen. Zij moeten zich schriftelijk melden bij de secretaris voor aanvang van de ALV en moeten daarbij de steunbetuigingen van tenminste tien leden overleggen.
 2. Activiteiten 2023/2024
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Bij punt zes wil ik nog aantekenen dat de positie van ledenadministrateur al enige tijd open staat. Een vereniging kan alleen goed functioneren door de inzet en bijdragen van haar leden, dus ik wil hierbij alle leden oproepen bij zichzelf na te gaan of en hoe zij de Vereniging kunnen steunen. Ik hoor graag van u.

Lezing Edwin Popken: De rol en opdracht van 101st Airborne Division tijdens Operation Market Garden

Aansluitend aan de ALV organiseert de VVAM haar eerste lezing van het jaar. Deze wordt verzorgd door Edwin Popken, militair historicus en oprichter van Battlefield Discovery. Edwin is een geaccrediteerd lid van het International Guild of Battlefield Guides (badge nr. 93) en lid van het Liberation Route Europe Guide Network en van Airborne Region.

Het strijdtoneel van 101st Airborne Division in de sector Eindhoven is voor hem vertrouwd terrein en Edwin is dan ook de aangewezen persoon om een uiteenzetting te geven naar de planning, de opdracht en de rol van de 101st Airborne Division in het grotere geheel van Operation Market Garden. Edwin zal daarbij een overzicht geven van de belangrijkste gevechtshandelingen in de sector van de divisie. De lezing vormt daarmee een mooie volgende schakel in het traject van lezingen en Battlefieldtours van de VVAM en is een ideale inleiding voor de volgende tour van zaterdag 15 april ‘In the Footsteps of Coy H / 502’.

De lezing begint om 13.30 en eindigt om ongeveer 15.00u.

Ik hoop u zaterdag 18 maart te treffen in het Museum.

Otto van Wiggen
Voorzitter Vrienden van het Airborne Museum (VVAM)

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.