Yes! Het Airborne Museum mag op 1 juni zijn deuren openen voor publiek. Wij kunnen niet wachten om iedereen het gloednieuwe museum te laten zien. Ben je benieuwd hoe het geworden is? Bekijk dan de nieuwe trailer The new museum als vervolg op de video The making of the new museum.

Met veel dank aan The Flying Dutchmen voor de productie van de video en Walvisnest voor de muziek en audio.

Op dinsdag 26 mei zal deskundige en gids Dirk Hoekendijk van Battlefield Tours Arnhem 1944 om 20:00 uur een lezing over de situatie van de Duitse eenheden voor en tijdens de eerste dagen van de slag om Arnhem.

Deze puur objectieve en militair technisch bedoelde presentatie belicht de Duitse kant van de gevechten van wat in Nederland wordt genoemd “de Slag om Arnhem”, maar wat in de Duitse literatuur “die Schlacht bei Arnheim” is. Een subtiel maar essentieel verschil in perceptie. Met deze presentatie geeft u een beter beeld van de situatie en van de Duitse eenheden voor en tijdens de initiële gevechten in de eerste dagen van deze slag. Op die manier wordt getracht u antwoord te geven op veelgestelde vragen over de Duitse reactie na de Britse luchtlandingen in de omgeving van Renkum en Wolfheze, als ook op de Ginkelse Heide omgeving Ede.

De presentatie wordt verzorgd door Dirk Hoekendijk MLD, Badge 87 van de International Guild of Battlefield Guides en eigenaar van Battlefield Tours Arnhem 1944 (www.bta44.nl). Dirk was 39 jaar actief in de Koninklijke Landmacht, een NTMI-veteraan en sinds 1 mei 2009 kolonel bd. Zijn specialisatie is het Duitse perspectief op de gevechten rond, om en in Arnhem in de periode september en oktober 1944. Via de onderstaande knop kunt u zich kosteloos via Eventbrite inschrijven voor deze online lezing. Na de inschrijving ontvangt u een mail met meer informatie over de online presentatie via het platform Zoom.

Schrijf nu in via deze LINK

(Overgenomen van mailing Battlefieldtours.nu)

Oosterbeek – Directeur-bestuurder Sarah Heijse van het Airborne Museum at Hartenstein zal per 1 september a.s. haar functie neerleggen. Sarah Heijse werd op 1 mei 2015 benoemd als directeur (en later als directeur-bestuurder) van het Airborne Museum en kreeg de opdracht om een toekomstvisie te ontwikkelen voor het museum. De organisatie had te maken met een overvraging van zijn capaciteit door de toenemende aantallen bezoekers en het gebrek aan faciliteiten en programmering.

In de afgelopen vijf jaar heeft het museum een complete verandering ondergaan met een grootschalige restauratie van het rijksmonument Hartenstein, een algehele museale vernieuwing van de vaste presentatie en de programmering van meerdere succesvolle tijdelijke tentoonstellingen, waaronder de expositie van de vijf zeldzame Arnhem Victoria Crosses, een tentoonstelling over het verzet, een tentoonstelling over de jeugd van Audrey Hepburn in Arnhem en een kindertentoonstelling over het beroemde boek Waterschapsheuvel van Richard Adams. Onder leiding van Sarah Heijse realiseerde de organisatie in 2017 tevens de nieuwe museale dependance Airborne at the Bridge en boekte het museum in drie opeenvolgende jaren bezoekersrecords. In 2019 ontving het museum 155.000 bezoekers.

Per 1 september zal Sarah Heijse in dienst treden als directeur-bestuurder van Cultuur Oost in Arnhem, de uitvoeringsorganisatie van de provincie Gelderland op het gebied van Kunst en Cultuur. Tot er een nieuwe directeur-bestuurder is aangesteld zal de stichting haar taken vanaf 1 september blijven uitvoeren onder het gezag van de Raad van Toezicht.

Sarah Heijse over haar vertrek: “In de afgelopen vijf jaar heeft het museum zijn bestaansrecht stevig benadrukt en heb ik samen met het fantastische team van medewerkers en vrijwilligers aan de basis mogen staan van een tweede vernieuwingsslag. Hartenstein in Oosterbeek en de John Frost Brug in Arnhem zijn mythische plekken, die een grote impact hebben op de identiteit van de Airborne Regio. Het was een voorrecht om hier aan te hebben mogen bijdragen en ik ben ontzettend dankbaar dat ik samen met het team van medewerkers en vrijwilligers veel heb weten te realiseren. Er is op dit moment een solide basis gelegd voor de toekomst. Ik draag mijn taken daarom in alle vertrouwen over aan mijn toekomstige opvolger.”

Fred de Graaf als voorzitter van de Raad van Toezicht over het vertrek van Sarah Heijse: “De Raad van Toezicht feliciteert Sarah, maar ook Cultuur Oost, met haar benoeming tot directeur-bestuurder van deze organisatie. Tegelijkertijd betreurt de Raad haar vertrek, omdat het vooral de verdienste van Sarah is geweest om het Airborne Museum te brengen op het niveau waar de organisatie zich thans bevindt. Uiteraard respecteren wij haar besluit. De Raad zal er nu alles aan doen om de vacature, die door haar vertrek ontstaat, zo snel mogelijk ingevuld te krijgen. Wij wensen Sarah in haar nieuwe functie evenveel inspiratie en voldoening toe, als zij bij het Airborne Museum heeft getoond en ervaren.”

 

Noot voor de redactie – niet voor publicatie 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Natalie Rosenberg, Marketing & Communicatie via nrosenberg@airbornemuseum.nl.

Airborne Museum at Hartenstein
Utrechtseweg 232
6862 AZ  Oosterbeek
www.airbornemuseum.nl

Copyright © 2019 Airborne Museum, All rights reserved.

Dit boek gaat over het deel van operatie Market-Garden dat zich in de omgeving van Arnhem afspeelde, met de nadruk op de gebeurtenissen in Oosterbeek: de landing van de Britse 1st Airborne Division ten westen van Oosterbeek; de opmars naar en gevechten in westelijk Arnhem; de strijd rond de noordelijke oprit van de Arnhemse verkeersbrug; de landing van de 1st Polish Independent Parachute Brigade; en de dagenlange belegering van de Oosterbeekse perimeter, eindigend met de nachtelijke evacuatie over de Rijn.
Al deze onderwerpen worden beschreven en afgebeeld op de bekende ’40-’45 Toen & Nu manier: het verhaal van de historische gebeurtenissen wordt geillustreerd met veel originele foto’s en vergelijkende opnames van de huidige situatie. Ook is een groot aantal kaarten en luchtfoto’s opgenomen. Als extra bevat deze uitgave ook een rijk geïllustreerde wandelgids langs de Oosterbeekse perimeter.
(154 pagina’s, ruim 300 zwart-wit en kleurenillustraties, gebonden. ISBN 978-90-70987-060) | € 32,50

Verkrijgbaar bij Meijer & Siegers

 

Vandaag op 25 april bestaat Hartenstein 155 jaar, maar er is helaas geen reden voor een feestje. Het Airborne Museum at Hartenstein bevindt zich momenteel in een zeer zwaar weer.

Het masterplan is volledig uitgevoerd en het resultaat is prachtig geworden. Als we over de nieuwe zalen lopen, met de eikenhouten parketvloeren en de prachtige vitrines van ontspiegeld glas, kijken we met trots naar het resultaat. De vitrines zijn gevuld met unieke objecten uit onze collectie en enkele prestigieuze bruiklenen die de persoonlijke verhalen van veteranen en burgers vertellen – ondersteund met museale teksten en een meertalige audiotour. Voor kinderen is zowel een geheel vernieuwd interactief programma ontwikkeld, als een tijdelijke tentoonstelling gebaseerd op het boek Waterschapsheuvel. In deze tentoonstelling leren wij kinderen over het ontbreken van een rechtsstaat, de betekenis van democratie en vrijheid middels het wereldberoemde verhaal van Richard Adams over een konijnenkolonie.

Anderzijds is het prachtige resultaat een zeer pijnlijke aanblik, omdat we ons nieuwe museum niet aan u en andere bezoekers kunnen tonen. De coronacrisis resulteert niet alleen in een geannuleerde opening die op 13 maart zou plaatsvinden (de dag dat de coronamaatregelingen in gingen) en een gesloten museum, maar ook in grote financiële problemen. In de eerste 24 uur na de persconferentie ontvingen we 20.000 annuleringen van de gehele buitenlandse touroperator markt. Deze bezoekers zullen in 2020 niet op een later moment alsnog komen.

Wij houden rekening met een verlies van minimaal 300.000 euro. Dit is voor het museum een groot probleem. Graag leggen we u uit waarom. Het Airborne Museum heeft normaal gesproken een stabiele exploitatie, en de recente grote investeringen die we ondernemen in ons museum (restauratie en herinrichting) liepen gewoon zonder problemen de afgelopen jaren via de staat van baten en lasten. Het verkrijgen van meer inkomsten voor het museum is onderdeel van nieuw beleid (sinds 2016) en leidde er toe dat de omzet in 2018 met 13% is toegenomen ten opzichte van 2015. In 2017, 2018 en 2019 behaalde het museum opeenvolgende bezoekersrecords en steeg het bezoekersaantal van respectievelijk 120.000 (2017) naar 155.000 bezoekers (2019). Ook heeft het museum de afgelopen jaren veel middelen van fondsen ontvangen voor tijdelijke tentoonstellingen en educatieve projecten. Het ging dus ontzettend goed, wij kunnen namelijk niet terugvallen op de overheid voor onze exploitatie.

Het museum verdient jaarlijks minimaal 95% van zijn exploitatie zelf en is afhankelijk van inkomsten uit entree, de winkel, horeca en verhuur. Minder dan 5% van de exploitatie van Hartenstein ontvangen wij van de gemeente Renkum. Van deze 40.000 euro subsidie blijft na aftrek van gratis entrees voor schoolkinderen uit Renkum, OZB, gemeentelijke leges kosten en kosten voor de bewegwijzeringsborden ongeveer 28.000 euro over aan liquide middelen ten behoeve van de exploitatie.
Kosten om de collectie (bestaande uit meer dan 21.000 objecten en archiefmateriaal) te beheren (een verplichte taak in het kader van het Nederlands Museumregister) overstijgen dit bedrag jaarlijks met het dubbele. Voor uw informatie: de begroting van het museum over 2020 bedraagt bijna 1.800.000 euro. De netto subsidie maakt daarvan ongeveer 1,5% uit. De organisatie heeft met betrekking tot de exploitatie (en dus het voortbestaan van het museum) eenzelfde soort afhankelijkheid van verkochte entrees en verwante activiteiten als bijvoorbeeld de horeca en de detailhandel van hun publiek. 

In Nederland is het uniek te noemen dat een museum met zo weinig personeel (6fte) en zo weinig structurele subsidie, zo’n groot resultaat neerzet. Zo zijn wij er bijzonder trots op dat het museum verantwoordelijk is voor 25% van het totaal aantal dagbestedingen in de gemeente Renkum. In 2018 heeft het bestuur van Stichting Airborne Museum bepaald dat er voor de continuïteit een algemene reserve moet zijn van minimaal 250.000 euro. In 2015 was deze om en nabij 230.000 euro. De stand per 31 december 2019 was 293.509 euro. Er kan slechts gestaag met kleine jaarlijkse bedragen van gemiddeld 6.000 tot 10.000 euro worden gebouwd aan de algemene reserve, omdat het museum hoge structurele kosten heeft waarop gewoon weg niet te bezuinigen is. Het resultaat is jaarlijks dus klein. Daarnaast heeft het museum een klein personeelsbestand (op iedere vitale taak is slechts één (veelal in deeltijd) ingevulde vacature). Wij zijn in grote mate afhankelijk van vrijwilligers (120).

Als wij vooruit kijken, verwachten wij dat deze verschrikkelijke crisis nog langer zal duren en dat er de eerste maanden na heropening minder bezoekers naar binnen mogen door de richtlijnen van het RIVM. Onze insteek is momenteel: regeren is vooruitzien.
Om de financiële gevolgen het hoofd te kunnen bieden zijn de volgende stappen gezet:

  • Er is een NOW regeling aangevraagd bij de Rijksoverheid om een tegemoetkoming te krijgen voor de loonkosten.
  • Er is uitstel van alle belastingen aangevraagd.
  • Er zijn betalingsregelingen getroffen met alle leveranciers, zodat verplichtingen kunnen worden gespreid over een langere betalingstermijn. Alle leveranciers hebben hiermee ingestemd.
  • Wij hebben bij alle fondsen die een toekenning hebben gedaan voor het masterplan, een voorschot van 100% opgevraagd. Normaliter bevoorschotten fondsen 80% en ontvangt een museum na afrekening de laatste 20%. Alle fondsen hebben hier gehoor aan gegeven.
  • Het merendeel van de vrijwilligers ziet voor de rest van 2020 af van hun vrijwilligersvergoeding.
  • Wij bereiden kredietvoorzieningen voor in de vorm van een hypothecaire banklening om het verlies (en dus het tekort eind 2020) te kunnen dekken. Om de voorwaarden voor deze lening zo gunstig mogelijk te laten zijn, hebben wij hulp gevraagd aan de vier Airborne gemeenten en de provincie Gelderland. Onze hulpvraag bestaat primair uit het verkrijgen van een garantstelling om een zo laag mogelijke rente te kunnen krijgen van de bank. Daarnaast onderzoeken wij of we aanspraak kunnen maken op het noodpakket van cultuur. Het noodpakket voor cultuur is primair bedoeld voor culturele instellingen die in de zogenaamde Basis Infrastructuur zitten en dus rijkssubsidie ontvangen. Momenteel is dit noodpakket misschien toegankelijk voor regionale en lokale musea, mits gemeente(n) en/of de provincie financieel ook een bedrag extra ter beschikking stellen. Of dit gaat lukken is onzeker. De voorwaarden voor dit noodpakket zijn nog niet gepubliceerd.

Wat ons nog rest is onze achterban vragen om het museum financieel (extra) te ondersteunen door middel van een eenmalige donatie. U doneert om het voortbestaan van het museum te garanderen.
Het museum heeft een culturele ANBI-status, waarmee uw gift mogelijk aftrekbaar is.
Indien u ons museum een warm hart toedraagt en ons wilt helpen om deze financiële zware periode te overbruggen, dan kunt u dat doen op onderstaande manieren:

  1. U kunt via de ticketpagina van het museum een geldbedrag naar keuze doneren.
  2. U kunt voor € 30 een vriendenabonnement kopen via www.airbornemuseum.nl/vriendenabonnement. Met deze kaart kunt u een jaar lang gratis het museum bezoeken.
  3. U kunt rechtstreeks een donatie overmaken o.v.v. GIFT op bankrekening NL89RABO 03850 33648 t.n.v. Airborne Museum.
  1. U kunt een e-mail sturen naar boekingen@airbornemuseum.nl met daarin het vermelde bedrag dat u wilt doneren en dan ontvangt u van ons een betaalverzoek via ideal.

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven vragen hebben dan kunt u mij bereiken via sheijse@airbornemuseum.nl. Graag dank ik u hartelijk voor uw aandacht en ik hoop u spoedig in het nieuwe museum te mogen ontvangen. Ik wens u goede gezondheid en sterkte in deze zware tijd.

Met vriendelijke groeten,

Sarah Heijse
Directeur-bestuurder

During the September days of 1944, when the Battle of Arnhem raged briefly but violently, estate ‘De Oorsprong’ found itself in the middle of the firing lines. It was hard for the military and hard for the residents as well.

In the booklet I saw it with my own eyes, published on April 17, seven eyewitnesses describe the events of those days, one in English, six in Dutch language. Some found safe shelter in the bomb shelter of the ‘De Oorsprong’, others had to find shelter elsewhere. All have been evacuated from September 25 onwards, some across the lines.

The very personal and moving stories are preceded by a short description of ‘De Oorsprong’. The booklet is richly illustrated with many photos.

Easy to read – captivating from start to finish.

Published April 2020 by Publisher De Vijver

ISBN 9789076224305

17 x 24 cm, 56 pages

Available at Meijer & Siegers Bookstore in Oosterbeek, the Netherlands, and any recognized bookstore.

Introduction price € 10
For more information, please contact the publisher:

Geurt van de Kerk
geurt@nederlandduurzaam.nl
+31 317 750 645 or +31 633 993 422

In de jaren ’80’ van de vorige eeuw hebben een paar bijzondere plekken van de slag om Arnhem een tegel gekregen waar een afdruk in verwerkt zat.  Op de afdruk was het silhouet zichtbaar van een Duitse soldaat die daar volgens de overleveringen ergens in de buurt in die houding was aangetroffen na de oorlog. Een bijzonder verhaal dat bleef hangen.

Achteraf blijkt het niet te gaan om een lokaal gevonden vermiste soldaat maar een bekende foto van het oosfront met een gesneuvelde Duitser in de sneeuw als onderwerp. Dat de foto ergens op de Russische steppes was gemaakt doet geen afbreuk aan de boodschap. Zo moet men in de jaren ’80’ ook gedacht hebben bij het ontwerpen van deze tegel. Door de vernieuwing van trottoirs en verbreding van wegen was er voor zover ik weet nog maar 1 overgebleven die nu volgens mij het loodje had gelegd door de verbouwing van Museum Arnhem.

Namens de vereniging heb ik bij de gemeente geinformeerd of de tegel nog in veiligheid was gebracht en gelukkig…. hij komt terug op dezelfde locatie.

Hulde voor de projectmanager , de werkvoorbereiders en het meldsysteem Pixi.

 

 

 

 

 

 

 

 

MELDING van de gemeente

Gemeente Arnhem heeft uw melding afgesloten. Hoe uw melding is afgehandeld of opgepakt gaat worden, leest u onder ‘Reactie’.

Melding
330044

Omschrijving
De bouw van het nieuwe Museum Arnhem is begonnen. Bij de aanleg van de alternatieve inrit naar de bouwlocatie in de tuin is een kunstwerk uit 1985 over de slag om Arnhem vernield/verdwenen! Hopelijk is het puin nog op locatie zodat hij teruggeplaatst kan worden.

Reactie
‘Geachte heer, mevrouw,

Dank u wel voor uw melding. Deze is doorgezonden aan de projectmanager en zijn reactie is de volgende.
Het bedoelde kunstwerk is tijdig verwijderd en ligt in opslag. Het zal na realisatie van de vernieuwing van het museum worden teruggeplaatst.

Het volgende document is aan de bibliotheek toegevoegd: ARMY/AIR OPERATIONS PAMPHLET No4 Airborne Airtransported Operations No4

Link naar bibliotheek

U kunt het hier downloaden via deze “LINK“.

Uitgeverij R.N. Sigmond uit Renkum heeft twee publicaties opnieuw uitgebracht.

‘The Shiny 9th’ or ‘Airborne Engineers’, the story of the 9th (Airborne) Field Company RE 1939-1945’ by Patrick Pronk, which originally came out in 2001, will be reprinted and available by the end of March. 110 Pages (16.5cm x 23cm), 68 b&w illustrations, softcover edition. Except for a few minor changes, a revised nominal roll and two better quality pictures, it is the same as the 2001 edition . For those who have the original edition a free pdf will be available later which will cover the revised nominal roll. (FB Sigmond)

 

 

 

 

 

 

 

‘For No Apparent Reason’, the shooting of Captain Brian Brownscombe GM, RAMC, by Bob Gerritsen will again be available at the same time. The original booklet was published in 2000. 32 Pages (16,5 x 23cm), 18 b&w illustrations, softcover edition.

For No Apparent Reason’
The Shooting of Captain Brian Brownscombe GM, R.A.M.C.’ would never have been written but for member Bob Gerritsen’s inquisitive nature. After reading Chris van Roekel’s book ‘Verscheurde Horizon’ (Tom Horizon) and ‘Red Berets and Red Crosses’ by Niall Cherry, Bob was left struggling with the question of the circumstances surrounding Captain Brownscombe’s death. Accurate research has produced a book about a minor fact in the wider context of the Battle of Arnhem, but indeed a fact which has to do with one of the few war crimes perpetrated during the battle. I have read Bob’s book with interest and admiration. The book describes Brownscombe’s life in concise chapters. His medical studies and entry into service with the Royal Army Medical Corps lead to us meeting him again, first with the 2nd Battalion The South Staffordshire Regiment in Sicily and later as Regimental Medical Officer at Arnhem. He was captured and set to work in Arnhem Municipal Hospital, treating both German and British casualties. Brownscombe was talking to a Danish Waffen SS soldier at the hospital entrance when he was shot dead by a German SS sergeant. Both SS men belonged to the SS-Kriegsberichter-Abteilung 5, the unit possibly responsible for the propaganda broadcasts near the Hartenstein using a loudspeaker truck. The book looks at the lives of the Dane HelwigLarsen and the murderer Lerche, and closes -via a number of eyewitness accounts from other British officers – with Lerche’ s trial. His reasons for murdering Brownscombe were never made entirely clear at the trial. Was Lerche simply drunk, was he working to orders, or did he think Brownscombe was attempting to escape? Despite a few unfortunate irregularities in the text it 1s an extremely readable book and one which can be recommended. It comprises 32 pages and is published by member Robert Sigmond. It can be purchased at Meijer & Siegers in Oosterbeek. (Okko Luursema)

 

 

 

 

 

 

 

 

( o.a. Verkijgbaar bij Meijer & Siegers in Oosterbeek)

Nu iedereen noodgedwongen veel tijd thuis doorbrengt vanwege het coronavirus, brengen wij bijzondere verhalen naar je toe. Deze plaatsen we regelmatig op de website en social media onder de naam Haal Hartenstein in huis! De komende weken nemen we deze verhalen ook op in de nieuwsbrief. Wij wensen je veel luister- en leesplezier en een goede gezondheid!

Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief van het museum

Klik hier om direct naar de webpagina te gaan met de verhalen