Nieuw: 1st Airlanding Brigade,1st Battalion, The Border Regiment B Company at Arnhem

1st Airlanding Brigade
1st Battalion, The Border Regiment
B Company at Arnhem September 1944
A Combined Arms Perspective

Bijna uitsluitend gebaseerd op de verslagen uit de eerste hand van de mannen van de Compagnie, de vaak genegeerde ondersteunende airmen die aan de Compagnie waren verbonden, en lokale bewoners die destijds hun gedachten observeerden en optekenden. In dit boek worden de acties besproken die aanvankelijk plaatsvonden in het dorp Renkum en daarna op de Westerbouwing in Oosterbeek. Tijdens uitgebreid onderzoek konden de auteurs, vaststellen dat de vaak gepubliceerde details in veel gevallen onjuist waren, zelfs waar de pelotons en zelfs individuele geweersecties van de mannen zich bevonden konden worden gecorrigeerd. Een groot aantal niet eerder gepubliceerde foto’s, waarvan sommige van de families, zijn gebruikt om te laten zien hoe de verhalen verband hielden met wat er werkelijk gebeurde en waar, en wie daarbij betrokken was. Het laat zelfs zien waar veel van deze dappere mannen zijn gevallen en waar ze nu begraven liggen

Het boek is soft cover – 186 pagina’s.

De prijs van het boek is € 26,50

Verzendkosten:

Nederland € 4,95
België € 9,40
Duitsland € 9,40
Italië € 9,40
United Kingdom € 10,60
USA € 14,00
Japan € 14,00
Australië € 14,00
Canada € 14,00

 

U kunt ons betalen:

BIC/SWIFT: RBRBNL21

IBAN: NL08 RBRB 0940 8736 99

PayPal: aviationwarbooks@yahoo.com

If you use PayPal please add 5% over the total amount for PayPal-costs.

 

 

We are pleased to present the next part of the series by Nigel Simpson and Philip Reinders about the  Battle of Arnhem. This part is:

1st Airlanding Brigade

1st Battalion, The Border Regiment

B Company at Arnhem September 1944

A Combines Arms Perspective

Based almost exclusively on the first-hand accounts of the men of the Company, the often-ignored supporting arms attached to the Company, and local residents that witnessed and recorded their thoughts at the time. This book considers the actions that took place initially at the village of Renkum and then at the Westerbouwing area in Oosterbeek. During extensive research, the authors, Nigel Simpson and Philip Reinders, were able to discern that the often-published details were in a lot of instances incorrect, even to where the Platoons, and even individual rifle sections of the men were positioned and so have been corrected. A large number of previously unpublished photographs, some of them of the families, have been used to help show how the accounts related to what actually happened and where, and who was involved in them. Even showing where many of these brave men fell, and where they are now buried.

The book is soft cover.

The price of the book is € 26,50

Postage costs:

Netherlands € 4,95
Belgium € 9,40
Germany € 9,40
Italy € 9,40
United Kingdom € 10,60
USA € 14,00
Japan € 14,00
Australia € 14,00
Canada € 14,00

 

You can pay us:

BIC/SWIFT: RBRBNL21

IBAN: NL08 RBRB 0940 8736 99

PayPal: aviationwarbooks@yahoo.com

If you use PayPal please add 5% over the total amount for PayPal-costs.