Op 15 April staat de eerste VVAM Battlefieldtour van 2023 op het programma. Edwin Popken, beter bekend als militair historicus en oprichter van Battlefield Discovery, neemt ons mee naar de sector van de US 101st Airborne Division. Op 18 maart -na de VVAM ALV- zal Edwin een algemene inleiding geven op de planning en gevechtshandelingen van deze divisie. Deze lezing is inmiddels volgeboekt. Tijdens de Battlefieldtour neemt hij ons te voet mee naar de bossen tussen Best en Son, waar we zullen inzoomen op één specifieke compagnie van de 101st Airborne.

Ondanks dat de brug geen officieel doelwit was, bepaalde Generaal Taylor van de US 101st Airborne Division dat de verkeersbrug bij Best ook ingenomen moest worden. Een versterkte compagnie van 502nd PIR kreeg de opdracht. Na de landing kwam deze eenheid al snel in de problemen, wanneer de Duitsers (toevalligerwijs) Best aanwijzen als verzamelpunt en uitvalsbasis voor tegenaanvallen. Tussen 17 en 19 september escaleert het gevecht bij Best tot een van de omvangrijkste en felste gevechten in het zuiden tijdens Market Garden. In deze wandeltour volgen wij het spoor van H/502 en ontdek je hoe deze simpele zij-opdracht uitliep in wat de Amerikanen ‘the Battle at Best’ zijn gaan noemen.

De tour is een wandeltour waar we ongeveer 12 kilometer zullen afleggen, voor een groot gedeelte over (goed begaanbare) bospaden. Een gedegen wandelconditie is daarbij wel een vereiste. We starten om 09:30 uur op de parkeerplaats van Museum Bevrijdende Vleugels te Best. Bij de tour is een verzorgde lunch inbegrepen. We sluiten de tour rond 16:00 uur af, waarbij er mogelijkheid is tot napraten in het Joe Mann Paviljoen tegenover Bevrijdende Vleugels.

Kosten voor de tour bedragen €30,- Niet leden betalen €35,-. Wanneer u ten tijde van de boeking lid wordt van de  VVAM bedraagt de bijdrage € 30 (https://vriendenairbornemuseum.nl/aanmelden-nieuwe-vrienden). Er geldt een maximum aantal deelnemers van 30 personen.

Boeken voor de tour kan tot zaterdag 8 april via een e-mail naar activiteiten@vriendenairbornemuseum.nl en het overmaken van de kosten op rekening IBAN: NL33INGB0005 113 751 t.n.v. Vrienden van het Airborne Museum te Oosterbeek onder vermelding van BFT ‘Battle at Best: 15 April’ en naam, adres en indien mogelijk het lidnummer. Afmelden, met teruggave van inschrijvingsgeld, is mogelijk tot twee weken voorafgaande aan de tour. Daarna vervalt het inschrijfgeld aan de vereniging.

Graag tot 15 april!

Algemene Ledenvergadering 

Zaterdag 18 maart vindt de 45ste Algemene Ledenvergadering van de VVAM plaats in het Airborne Museum vanaf 10.30, met daarna een lezing in de middag vanaf 13.30. Hieronder een paar mededelingen van praktische en formele aard.

 • Het aantal plaatsen is beperkt, en aanmelden voor de ALV en de lezing is dus noodzakelijk. U kunt zich aanmelden bij de secretaris via secretaris@vriendenairbornemuseum.nl.
 • De inloop in het Museum is vanaf 10.00 met koffie en thee.
 • De stukken voor de ALV kunt u vooraf aanvragen vanaf 1 maart bij de secretaris via bovengenoemd adres. Deze zullen per email worden toegezonden. De stukken zullen ter plaatse ook beschikbaar zijn in papieren vorm.
 • Na de ALV en ter overbrugging naar het middagprogramma, bestaat de mogelijkheid tot een eenvoudige lunch bij Restaurant Schoonoord. De kosten bedragen €17.50. Aanmelden voor 15 maart via bovenstaand email adres. De rekening kan ter plekke voldaan worden.
 • Het bijwonen van de lezing is voor leden gratis, niet-leden betalen €5,-. Dit bedrag graag bij aanmelding overmaken naar NL33INGB0005 113 751 t.n.v. Vrienden van het Airborne Museum te Oosterbeek onder vermelding van Lezing ALV en naam en adres.

De agenda voor de ALV is als volgt:

 • Welkom
 • Mededelingen van bestuur, Museum, en in Memoriam
 • Notulen 44ste ALV (april 2022) en bijzondere ALV (mei 2022)
 • Jaarverslag 2022
 • Financien:
  1. Financieel jaarverslag 2022
  2. Rapportage kascontrolecommissie
 1. Bestuursverkiezing: aftredend zijn de heren Oorthuys en Kalkhoven. De heer Oorthuys stelt zich opnieuw verkiesbaar. Voor de positie van penningmeester heeft het bestuur de heer Harry Oostendorp, gepensioneerd registeraccountant, bereid gevonden zich kandidaat te stellen. Volgens de statuten kunnen de leden andere kandidaten voordragen. Zij moeten zich schriftelijk melden bij de secretaris voor aanvang van de ALV en moeten daarbij de steunbetuigingen van tenminste tien leden overleggen.
 2. Activiteiten 2023/2024
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Bij punt zes wil ik nog aantekenen dat de positie van ledenadministrateur al enige tijd open staat. Een vereniging kan alleen goed functioneren door de inzet en bijdragen van haar leden, dus ik wil hierbij alle leden oproepen bij zichzelf na te gaan of en hoe zij de Vereniging kunnen steunen. Ik hoor graag van u.

Lezing Edwin Popken: De rol en opdracht van 101st Airborne Division tijdens Operation Market Garden

Aansluitend aan de ALV organiseert de VVAM haar eerste lezing van het jaar. Deze wordt verzorgd door Edwin Popken, militair historicus en oprichter van Battlefield Discovery. Edwin is een geaccrediteerd lid van het International Guild of Battlefield Guides (badge nr. 93) en lid van het Liberation Route Europe Guide Network en van Airborne Region.

Het strijdtoneel van 101st Airborne Division in de sector Eindhoven is voor hem vertrouwd terrein en Edwin is dan ook de aangewezen persoon om een uiteenzetting te geven naar de planning, de opdracht en de rol van de 101st Airborne Division in het grotere geheel van Operation Market Garden. Edwin zal daarbij een overzicht geven van de belangrijkste gevechtshandelingen in de sector van de divisie. De lezing vormt daarmee een mooie volgende schakel in het traject van lezingen en Battlefieldtours van de VVAM en is een ideale inleiding voor de volgende tour van zaterdag 15 april ‘In the Footsteps of Coy H / 502’.

De lezing begint om 13.30 en eindigt om ongeveer 15.00u.

Ik hoop u zaterdag 18 maart te treffen in het Museum.

Otto van Wiggen
Voorzitter Vrienden van het Airborne Museum (VVAM)

Totaal overzicht programma

In 2022 mocht het Airborne Museum maar liefst 107.500 bezoekers ontvangen. Een prachtig resultaat na twee uitdagende coronajaren. Lees meer

ZONDAG 15 JANUARI: CONFLICTARCHEOLOGIE DOOR KNA ARCHEOLOOG MARTIJN REINDERS

Conflictarcheologie bestudeert de tastbare overblijfselen van oorlog en strijd. In Nederland is dit meestal de Tweede Wereldoorlog. Lees meer

De Stichting Groesbeek Airborne Vrienden organiseert samen met verschillende partners twee
concerten met als centrale thema ‘Kerst in het hart van de gewone soldaat’. Een muzikale
herinnering aan de waarde van vrijheid en vrede. Lees meer

Lezing over Generaal Stanisław Sosabowski, uit het unieke perspectief van achterkleinzoon professor Hal Sosabowski. Lees meer

Met veel genoegen delen we u mede dat het laatste deel uit de serie “The 1st Airlanding Anti-Tank Battery at Arnhem”, van Nigel Simpson, in onze winkel is gearriveerd.
Battery Headquarters Sections “We’ll Follow You – Lead The Way” Lance-Sergeant Doug Colls is vanaf vandaag leverbaar.

Lees meer

Let op: het maximale aantal van 50 deelnemers is reeds bereikt. Eventuele latere aanmelders komen op de reservelijst.

 

Thema-avond ‘Verbindingen bij de Slag om Arnhem: Feiten, fabels en fake news’

Op vrijdagavond 11 november organiseert de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum de laatste thema-avond van dit jaar. Op het programma staat het altijd tot gespreksstof leidende onderwerp ‘verbindingen’. In de populaire beeldvorming dé oorzaak voor het falen van de Slag om Arnhem, Lees meer

Vanaf donderdag 6 oktober 2022 is de documentaire “Pegasus“ te zien in het Heerenstraat Theater in Wageningen. Lees meer