Informatie

Het online archief van de VVAM bevat honderden tijdsdocumenten van beide strijdende partijen die meer vertellen over de operatie Market Garden.

Archivalia

Artikelen

Kaarten / maps

Magazine

Ministories

Nieuwsbrieven

VVAM Newsletter 13 – 1984

February 1984 Editor: Drs R.P.G.A. Voskuil English translation: Susana G. Beek-Hobart Dear Friends, Fourth General Membership Meeting to be held on the 24th March, 198U We have pleasure in inviting you to the 4th General Membership Meeting,…

VVAM Nieuwsbrief 13 – Februari 1984

4e Algemene Ledenvergadering op 24 maart a.s. Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de 4e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaar-vergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 24 maart a.s. om 14.00 uur in de Concertzaal,…

VVAM Newsletter 14 – 1984

Editor: Drs.R.P.G.A. Voskuil Translation:A.G.Meeuwsen. "Special Subject"-day, Saturday,July 7th. On Saturday July 7th a "special Subject"-day will be organised for our members. During this day special attention will be given to the actions…

VVAM Nieuwsbrief 14 – Mei – 1984

Themadag op zaterdag 7 juli. Op zaterdag 7 juli a.s. zal er voor onze leden een themadag worden georganiseerd, waarbij de gevechten, die in september 1944 woedden in de zuidwestelijke sector van de Perimeter, centraal staan. Het programma ziet…

VVAM Newsletter 15 – 1984

Editor: Drs R.P.G.A. Voskuil Translation: A.G. Meeuwsen Dear Friends, Although many articles have already teen published concerning the Battle of Arnhem, the fact rentains that about certain events there still exist diverse conflicting…

VVAM Nieuwsbrief 15 – Juli- 1984

Beste Vrienden, Hoewel er reeds veel is gepubliceerd over de Slag bij Arnhem, bestaan over bepaalde gebeurtenissen soms sterk afwijkende versies, werd er aan andere zaken of voorvallen geen of nauwelijks aandacht besteed of blijkt gedetailleerde…

Presentaties

VVAM tourguides