Met dank aan R. v.d. Hoef en B. Deeterink

 

VVAM Newsletter 80 – 2000

FRIENDS OF THE AIRBORNE MUSEUM Editors: Drs. R.P.G.A. Voskuil C. van Roekel G.H. Maassen jr. Newsletter No. 80, November 2000 Translated by Cathrien and Peter Clark Representative in Great Britain: Niall Cherry, 3 Church Road, Warton, Lancs, PR4 1BD Tel. home 0177-2632764 three clergy in attendance. The Reverend R.A.W. Boyce from Britain is flanked by […]

VVAM Newsletter 11 – 1983

September 1983. Editor:Drs.R.P.G.A.Voskuil. English translation:Susana G.Beek-Hobart. Dear Friends, We consider our first “Day with a Special Theme” to have been a real success. There was a great amount of interest shown by the participants.The various pre-parations undertaken by Messrs.van Roekel and Voskuil,the chosen route,as well as the photo material and the accompanying explanations were excellent.lt […]

VVAM Nieuwsbrief 11 – September 1983

Beste Vrienden, Onze eerste thema-dag kan zonder meer als geslaagd gekwalificeerd worden.De belangstelling en de betrokkenheid van de aanwezigen was groot.De voorbereidingen door de heren van Roe- kel en Voskuil,de gekozen route,het getoonde fotomateriaal en de toelichting waren voor­treffelijk.Dat we in de toekomst op dit spoor zullen voortgaan staat vast. Propaganda voor en verkoop ten […]

VVAM Newsletter 12 – 1983

October 1983 Editor: Drs. R.p;G.A.Voskuil English translation: Susana G.Beek-Hobart Dear Friends, The annual Commemoration of the Battle of Arnhem this September was once again attended by a great number of people. It seems as if there is an annual increase in those wanting to be present; even the steadily falling rain did not seem to […]

VVAM Nieuwsbrief 12 – Oktober 1983

Beste Vrienden, Velen hebben in september weer deelgenomen aan de jaarlijkse herdenking van de Slag om Arnhem. Het lijkt alsof het aantal mensen dat hierbij aanwezig wil zijn ieder jaar toeneemt. Zelfs de dit jaar gestaag vallende regen heeft maar weinigen ervan weerhouden om op zondag 18 september naar het Airborne Kerkhof te komen. Hoewel […]

VVAM Newsletter 13 – 1984

February 1984 Editor: Drs R.P.G.A. Voskuil English translation: Susana G. Beek-Hobart Dear Friends, Fourth General Membership Meeting to be held on the 24th March, 198U We have pleasure in inviting you to the 4th General Membership Meeting, which is likewise the Annual Meeting, of the Society of Friends of the Airborne Museum, to be held […]

VVAM Nieuwsbrief 13 – Februari 1984

4e Algemene Ledenvergadering op 24 maart a.s. Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de 4e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaar-vergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 24 maart a.s. om 14.00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk, te Oosterbeek ( telefoon 085-332046 ). De agenda voor de […]

VVAM Newsletter 14 – 1984

Editor: Drs.R.P.G.A. Voskuil Translation:A.G.Meeuwsen. “Special Subject”-day, Saturday,July 7th. On Saturday July 7th a “special Subject”-day will be organised for our members. During this day special attention will be given to the actions which took place in the South- West sector of the Perimeter, in September 1944. The programme is as follows: 09-30 hrs: We meet […]

VVAM Nieuwsbrief 14 – Mei – 1984

Themadag op zaterdag 7 juli. Op zaterdag 7 juli a.s. zal er voor onze leden een themadag worden georganiseerd, waarbij de gevechten, die in september 1944 woedden in de zuidwestelijke sector van de Perimeter, centraal staan. Het programma ziet er alp volgt uit: 09-30 uur: Ontvangst met koffie in restaurant de “Westerbouwing” aan de Oude […]

VVAM Newsletter 15 – 1984

Editor: Drs R.P.G.A. Voskuil Translation: A.G. Meeuwsen Dear Friends, Although many articles have already teen published concerning the Battle of Arnhem, the fact rentains that about certain events there still exist diverse conflicting versions, while hardly any attention has been paid to certain other events and happe¬nings. We also still need more detailed information about […]