Met dank aan R. v.d. Hoef en B. Deeterink

 

VVAM Nieuwsbrief 21 – Februari – 1986

Beste Vrienden, Op 8 september 1985 kwamen ex-para’s van de Eerste Onafhankelijke Poolse Parachu-tisten Brigade in Czestochowa (Polen) bijeen om in de bedevaartskerk van de “Zwarte Madonna” een plaquette te onthullen ter herinnering aan deze brigade. Onder de tienduizenden Polen in dit bedevaartsoord waren ook ongeveer 1500 padvinders, afkomstig van 28 groepen uit geheel Polen. […]

VVAM Nieuwsbrief 22 – April- 1986

Afscheid van onze Britse vertegenwoordiger, Mr.A.Maynard M.B.E. Op de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 22 maart j.1. heeft Mr.A.Maynard M.B.E. officieel afscheid genomen als vertegenwoordiger van onze Vereniging in Groot-Brit- tannië. Zijn functie is op 1 januari j.1. overgenomen door de Arnhem-veteraan Mr. Frank Young, die helaas om gezondheidsredenen niet op de Algemene Ledenvergadering aanwezig kon […]

VVAM Nieuwsbrief 23 – Augustus- 1986

Beste Vrienden, Onlangs verschenen in drie verschillende dagbladen artikelen waarin personen aan het woord kwamen met veel belangstelling voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. De stellige overtuiging werd uitgesproken (en door voorbeelden toegelicht) dat nog veel historisch materiaal over en uit deze oorlogsjaren aanwezig is bij particulieren. Veelal ligt het dan vergeten in een […]

VVAM Nieuwsbrief 24 – Oktober – 1986

Samenwerking BLESMA, de Vrienden en het Zilveren Kruis een groot succes. Dankzij een intensieve samenwerking is het bezoek van acht zwaar gehandicapte Arnhem- veteranen een groot succes geworden. In een zeer prettige sfeer hebben deze veteranen aan alle evenementen kunnen deelnemen. Bovendien bliek dat onze Nederlandse mogelijk-heden ten aanzien van geavanceerde aanpassingstechnieken aanzienlijke verbeteringen van […]

VVAM Nieuwsbrief 25 – Februari – 1987

Beste Vrienden, Het eerste nummer van de Nieuwsbrief verscheen in zeer bescheiden omvang in november 1980. Nu heeft U het 25ste nummer in handen. Aanvankelijk bestond de inhoud uit mededelingen betreffende het reilen en zeilen van het Airborne Museum en van de Vereniging. De omvang nam geleidelijk toe en vanaf het 10e nummer werd door […]

VVAM Nieuwsbrief 26 – April – 1987

Tekeningen van Airborne-commandanten als fotokaart verschenen. Het afgelopen jaar heeft de tekenares Christien de Haan uit Heelsum een aantal pen-tekeningen vervaardigd van Airborne-commandanten uit de Slag om Arnhem. Van een vijftal van deze tekeningen heeft onze Vereniging nu fotokaarten laten verschijnen, die in het Airborne Museum verkrijgbaar zijn. Deze eerste serie bestaat uit portretten van […]

VVAM Nieuwsbrief 27 – Augustus – 1987

Diorama in de kelder van het Airborne Museum heropend. Een van de grote diorama’s in de kelder van het Airborne Museum toont de binnen-trekkende Britse troepen in het dorp Oosterbeek in september 1944. Op de muur achter dat diorama heeft de kunstschilder Huub Milder uit Arnhem de afgelopen maanden een gedetailleerde schildering aangebracht van een […]

VVAM Nieuwsbrief 28 – Oktober – 1987

Thema-middag op zaterdag 28 november a.s. Op zaterdag 28 november a.s. organiseert onze Vereniging weer een speciale thema-middag voor leden. Evenals in voorgaande jaren zijn we ook deze keer weer te gast in het ELEKTRUM in Arnhem. Het programma ziet er als volgt uit: 13.30 – 14.00 uur: Ontvangst van de leden. 14.00 – 15.00 […]

VVAM Nieuwsbrief 29 – Februari – 1988

8e Algemene Ledenvergadering op 12 maart a.s. Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de 8e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 12 maart a.s. om 14,00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk te Oosterbeek (telefoon: 085-332046). De Agenda van de vergadering ziet […]

VVAM Nieuwsbrief 30 – Mei – 1988

Tien jaar Airborne Museum in Huize Hartenstein. Redactie: Drs.R.P.G.A.Voskuil Op 11 mei j.1 was het tien jaar geleden dat de officiële opening plaats vond van het nieuwe Airborne Museum in Huize Hartenstein. Dit feit werd op 11 mei op bijzon-dere wijze gevierd. Z.K.H.Prins Bernhard bracht op die dag een bezoek aan het museum, waar hij […]