Met dank aan R. v.d. Hoef en B. Deeterink

 

VVAM Nieuwsbrief 11 – September 1983

Beste Vrienden, Onze eerste thema-dag kan zonder meer als geslaagd gekwalificeerd worden.De belangstelling en de betrokkenheid van de aanwezigen was groot.De voorbereidingen door de heren van Roe- kel en Voskuil,de gekozen route,het getoonde fotomateriaal en de toelichting waren voor­treffelijk.Dat we in de toekomst op dit spoor zullen voortgaan staat vast. Propaganda voor en verkoop ten […]

VVAM Nieuwsbrief 12 – Oktober 1983

Beste Vrienden, Velen hebben in september weer deelgenomen aan de jaarlijkse herdenking van de Slag om Arnhem. Het lijkt alsof het aantal mensen dat hierbij aanwezig wil zijn ieder jaar toeneemt. Zelfs de dit jaar gestaag vallende regen heeft maar weinigen ervan weerhouden om op zondag 18 september naar het Airborne Kerkhof te komen. Hoewel […]

VVAM Nieuwsbrief 13 – Februari 1984

4e Algemene Ledenvergadering op 24 maart a.s. Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de 4e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaar-vergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 24 maart a.s. om 14.00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk, te Oosterbeek ( telefoon 085-332046 ). De agenda voor de […]

VVAM Nieuwsbrief 14 – Mei – 1984

Themadag op zaterdag 7 juli. Op zaterdag 7 juli a.s. zal er voor onze leden een themadag worden georganiseerd, waarbij de gevechten, die in september 1944 woedden in de zuidwestelijke sector van de Perimeter, centraal staan. Het programma ziet er alp volgt uit: 09-30 uur: Ontvangst met koffie in restaurant de “Westerbouwing” aan de Oude […]

VVAM Nieuwsbrief 15 – Juli- 1984

Beste Vrienden, Hoewel er reeds veel is gepubliceerd over de Slag bij Arnhem, bestaan over bepaalde gebeurtenissen soms sterk afwijkende versies, werd er aan andere zaken of voorvallen geen of nauwelijks aandacht besteed of blijkt gedetailleerde informatie over verschil-lende situaties te ontbreken. Soms ook moeten, op grond van nieuwe gegevens, visies op bepaalde gebeurtenissen worden […]

VVAM Nieuwsbrief 16 – Oktober – 1984

Beste Vrienden, Op vele plaatsen in Frankrijk, België en Nederland is in de afgelopen maanden her¬dacht dat 40 jaar geleden, na meer dan vier jaar bezetting eindelijk de Bevrijding kwam. De herdenking van de zo dramatisch verlopen strijd bij Arnhem heeft zich altijd enigszins onderscheiden van andere herdenkingen elders in West-Europa. Ook op andere plaatsen […]

VVAM Nieuwsbrief 17 – Februari- 1985

5e Algemene Ledenvergadering op 30 maart a.s. Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de 5e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 30 maart a.s. om 14,00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk te Oosterbeek ( telefoon 085-332046 ). De agenda voor de […]

VVAM Nieuwsbrief 18 – April- 1985

Themadag op zaterdag 4 mei. Op zaterdag 4 mei a.s. zal er weer een themadag worden georganiseerd voor de leden van onze Vereniging. Het programma ziet er als volgt uit: 10.30 uur: Ontvangst met koffie in Hotel Dreyeroord in Oosterbeek. Korte inleiding over het programma en de route van de wandelingen. 11.15 uur: Vertoning van […]

VVAM Nieuwsbrief 19 – Juli – 1985

Beste Vrienden, In 1940 leefde in het Nederlandse volk een afschuw van de oorlog en een zeer sterk verlangen in vrede te kunnen leven. De belofte van Hitler dat de neutraliteit pijn-lijk nauwgezet geëerbiedigd zou worden, versterkte die hoop op vrede. Mede daardoor bleven de ogen niet voortdurend wijd open voor de bedreiging van de […]

VVAM Nieuwsbrief 20 – Oktober – 1985

“MEN OF COURAGE STILL NEED OUR CARE” Na een militaire actie worden de menselijke verliezen opgegeven in getallen: doden, gewonden en vermisten. Bij de jaarlijkse herdenkingen wordt onze aandacht nadruk-kelijk bepaald bij de gesneuvelden en vermisten. Veel gewonden zijn gelukkig na een betrekkelijk korte tijd hersteld. Zij kunnen dan hun werkzaamheden als burger of militair […]