Met dank aan R. v.d. Hoef en B. Deeterink

 

VVAM Newsletter 6 – 1982

NEWS-LETTER No. 6. JUNE 1982 Editor: Drs.R.P.G.A.Voskuil Dutch-English translation: S.G.Beek-Hobart Dear Friends, Our Society’s Second Annual General Membership Meeting took place on the 20th March, 1982, in the Concert-Hall in Oosterbeek; 99 of our members were present. Mr.A.Maynard M.B.E. was also present on this occasion. The Chairman, Mr.H.van Krieken, was unable to attend and the […]

VVAM Nieuwsbrief 6 – 1982

Beste Vrienden, Op 20 maart 1982 vond in de Concertzaal in Oosterbeek de 2e Algemene Ledenvergadering van onze Vereniging plaats, die door 99 leden werd bijgewoond. Ook onze vertegenwoor-diger in Groot-Brittannië, Mr.A.Maynard M.B.E., was weer speciaal overgekomen. In verband met afwezigheid van de voorzitter, de heer Van Krieken, opende de vice- voorzitter, de heer Eykelhoff, […]

VVAM Newsletter 7 – 1982

NEWS-LETTER No. 7. AUGUST 1982 Editor: Drs.R.P.G.A.Voskuil Dutch-English translation: Drs.A.Groeneweg Dear Friends, It is a pleasant thought that our Society is gradually becoming better known. For the first time a delegation of the committee attended a meeting held to coordinate the activities during the Airborne March and the September pilgrimage. The other participants at this […]

VVAM Nieuwsbrief 7 – 1982

Beste Vrienden, Onze Vereniging krijgt steeds meer bekendheid en dat is erg verheugend. Voor het eerst woonde een afvaardiging van het bestuur een coördinatievergadering bij over de Airborne Wandeltocht en de September-herdenking. Bij deze vergadering waren verder vertegenwoordigd de Politie Sportvereniging “Renkum”, de Stichting “Lest We Forget”, het Polen-Driel Comité en de Stichting Airborne Museum. […]

VVAM Newsletter 8 – 1982

Vrienden van het Airborne Museum SOCIETY OF FRIENDS OF THE AIRBORNE MUSEUM OOSTERBEEK Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek, Netherlands Representative in Gr.Britain: Mr.A.Maynard, M.B.E. 49, Glenfarg Road, Catford, London SE6 1XN Tel.: Ol.698.8969 NEWS-LETTER No. 8. October 1982 Editor: Drs.R.P.G.A.Voskuil Dutch-English translation: S.G.Beek-Hobart Dear Friends, As in past years, the month of September was very […]

VVAM Nieuwsbrief 8 – 1982

Beste Vrienden, Afgelopen september stond, zoals ieder jaar, weer grotendeels in het teken van de her-denking van de Slag bij Arnhem. De belangstelling voor deze herdenking blijft groot. Tijdens de altijd weer indrukwekkende dienst op het Airborne Kerkhof ontdekten we tussen de vele bekenden ook weer talloze nieuwe gezichten. Meer dan 30 oud-strijders waren dit […]

VVAM Newsletter 9 – 1983

Vrienden van het Airborne Museum SOCIETY OF FRIENDS OF THE AIRBORNE MUSEUM OOSTERBEEK Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek, Netherlands Representative in Great Britain: Mr.A.Maynard, M.B.E. Glenfarg Road, Catford, London SE 6 1XN Tel.: Ol.698.8969 NEWS-LETTER No. 9- February I983 Editor: Drs.R.P.G.A.Voskuil Dutch-English translation: S.G.Beek-Hobart Dear Friends, As we approach the Annual General Meeting, which is […]

VVAM Nieuwsbrief 9 – 1983

Beste Vrienden, Met het oog op de naderende Algemene Ledenvergadering in maart is het goed nog eens duidelijk te wijzen op de manier waarop het Airborne Museum en onze Vereniging in re-latie tot elkaar staan. Uit gesprekken en vragen blijkt namelijk, dat velen nog on-voldoende het verschil beseffen tussen de “Stichting Airborne Museum” en de […]

VVAM Newsletter 10 – 1983

Vrienden van het Airborne Museum SOCIETY OF FRIENDS OF THE AIRBORNE MUSEUM OOS TERBEEK Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek,Netherlands Representative in Gr.Britain:Mr.A.Maynard,M.B.E. 49,Glenfargroad,Catford,London SE6 LXN Tel.: Ol.698.8969 NEWSLETTER No,10. may 1982 Editor:Drs.R.P.G.A.Voskuil. Dear Friends, Many members of our society from nearly all parts of the country attended the third A.G.M, on 12 March.Our British representative,Mr […]

VVAM Nieuwsbrief 10 – 1983

Beste Vrienden, De derde Algemene Ledenvergadering op 12 maart j.1. werd goed bezocht.Uit bijna alle delen van het land waren leden aanwezig.Ook onze vertegenwoordiger in Groot-Brittannië Mr.J.Maynard,was er speciaal voor uit Londen overgekomen. Het bestuur is verheugd over deze belangstelling,evenals over de toename van het aan­tal leden.Door deze groeiende belangstelling kan de vereniging haar aktiviteiten […]