Informatie

Het online archief van de VVAM bevat honderden tijdsdocumenten van beide strijdende partijen die meer vertellen over de operatie Market Garden. Delen zijn openbaar in te zien. Voor andere documenten moet u eerst een (gratis) account aanmaken.

Nog geen account? Maak het hier aan.

Archivalia

Artikelen

Kaarten / maps

Magazine

Ministories

Nieuwsbrieven

VVAM Nieuwsbrief 37 – Februari – 1990

Excursie in juni a.s. gaat deels per boot. Sinds afgelopen oktober wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding van de dag- excursie, die dit jaar zal plaats vinden op zondag 10 juni. Dat de excursie dit keer op zondag wordt gehouden komt voort…

VVAM Nieuwsbrief 38 – Mei – 1990

Presentatie boek "De Polen van Priel" en opening van de tentoonstelling. Op vrijdagmiddag 23 maart j.1. vond in het Airborne Museum de presentatie plaats van het boek "DE POLEN VAN DRIEL, de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutisten¬brigade…

VVAM Nieuwsbrief 39 – Juli – 1990

Jubileum excursie was een groot succes. Meer dan 200 mensen hebben op zondag 10 juni deelgenomen aan de speciale excursie ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van onze Vereniging. Na ontvangst met koffie op de Rijnkade in Arnhem werd de…

VVAM Nieuwsbrief 40 – Oktober – 1990

Van de redactie. De 46e herdenking van de Slag om Arnhem was zoals alle voorgaande jaren een indruk wekkende gebeurtenis. Naast de grote officiële herdenkingsplechtigheden waren er op verschillende plaatsen kleine bijeenkomsten zoals reunies…

VVAM Nieuwsbrief 41 – Februari – 1991

Jubilea, Op 1 december was het 12,5 jaar geleden dat Berry de Reus en Evert Vellinga in dienst kwamen van het Airborne Museum. Mede dankzij hun dagelijkse inspanning kreeg het museum zijn huidige aanzien. Dankbaarheid en bewondering voor hun…

VVAM Nieuwsbrief 42 – Mei- 1991

Bestuurswisseling, Tijdens een druk bezochte Algemene Ledenvergadering op zaterdag 30 maart j.1. nam de heer J.Eijkelhoff afscheid als bestuurslid van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum. Onze voorzitter, de heer J.Smits, sprak de…

Presentaties

VVAM tourguides