Informatie

Het online archief van de VVAM bevat honderden tijdsdocumenten van beide strijdende partijen die meer vertellen over de operatie Market Garden.

Archivalia

Artikelen

Kaarten / maps

Magazine

Ministories

Nieuwsbrieven

VVAM Nieuwsbrief 30 – Mei – 1988

Tien jaar Airborne Museum in Huize Hartenstein. Redactie: Drs.R.P.G.A.Voskuil Op 11 mei j.1 was het tien jaar geleden dat de officiële opening plaats vond van het nieuwe Airborne Museum in Huize Hartenstein. Dit feit werd op 11 mei op bijzon-dere…

VVAM Nieuwsbrief 29 – Februari – 1988

8e Algemene Ledenvergadering op 12 maart a.s. Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de 8e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 12 maart a.s. om 14,00 uur in de Concertzaal,…

VVAM Nieuwsbrief 28 – Oktober – 1987

Thema-middag op zaterdag 28 november a.s. Op zaterdag 28 november a.s. organiseert onze Vereniging weer een speciale thema-middag voor leden. Evenals in voorgaande jaren zijn we ook deze keer weer te gast in het ELEKTRUM in Arnhem. Het programma…

VVAM Nieuwsbrief 27 – Augustus – 1987

Diorama in de kelder van het Airborne Museum heropend. Een van de grote diorama's in de kelder van het Airborne Museum toont de binnen-trekkende Britse troepen in het dorp Oosterbeek in september 1944. Op de muur achter dat diorama heeft de…

VVAM Nieuwsbrief 26 – April – 1987

Tekeningen van Airborne-commandanten als fotokaart verschenen. Het afgelopen jaar heeft de tekenares Christien de Haan uit Heelsum een aantal pen-tekeningen vervaardigd van Airborne-commandanten uit de Slag om Arnhem. Van een vijftal van deze…

VVAM Nieuwsbrief 25 – Februari – 1987

Beste Vrienden, Het eerste nummer van de Nieuwsbrief verscheen in zeer bescheiden omvang in november 1980. Nu heeft U het 25ste nummer in handen. Aanvankelijk bestond de inhoud uit mededelingen betreffende het reilen en zeilen van het Airborne…

Presentaties

VVAM tourguides