U bent niet gemachtigd om deze pagina te bekijken. Alleen leden van de VVAM hebben toegang.

Voor leden is een aangepaste versie van de index beschikbaar gesteld. In het besloten deel van de website staat dit document met links naar de nieuwsbrieven en magazines die direct als pdf te openen zijn. De index bevat de persoonsnamen, boeken en films die opgenomen zijn in de Nieuwsbrieven 1 tot en 132 (in de index als getal opgenomen), de Airborne Magazines (AM) 1 tot en 13 en de Ministories (MS) 1 tot en met 125. De verwijzingen naar de Ministories zijn volledig in Arabische nummering opgenomen (de eerste 37 uitgaven van de Ministories zijn origineelD Lees meer

U bent niet gemachtigd om deze pagina te bekijken. Alleen leden van de VVAM hebben toegang.

U bent niet gemachtigd om deze pagina te bekijken. Alleen leden van de VVAM hebben toegang.

U bent niet gemachtigd om deze pagina te bekijken. Alleen leden van de VVAM hebben toegang.

U bent niet gemachtigd om deze pagina te bekijken. Alleen leden van de VVAM hebben toegang.

Gisteravond vond de Thema-avond ‘De 1st (Polish) Independent Parachute Brigade’ plaats. Een zeer geslaagd evenement met 42 enthousiaste leden en aspirant-leden in ‘t Huukske in Arnhem. Lees meer

De vereniging heeft vrijdag 19 oktober drie dozen met boeken en documenten ontvangen van mevrouw Oosterhaar. Met haar gift wil ze de vereniging steunen door de boeken via de boekenbeurs beschikbaar Lees meer

Op vrijdag 19 oktober organiseert de VVAM voor de tweede keer een thema-avond voor leden en niet-leden. Deze avond vindt ook dit keer plaats in buurthuis ’t Huukske, Mauritsstraat 22 in Arnhem. Het programma start om 19:30u en duurt tot ongeveer 22:00u.

Het gespreksonderwerp voor deze avond is de 1st (Polish) Independent Parachute Brigade. We staan stil bij het ontstaan van de brigade, de totstandkoming van een inzetbare eenheid en de inzet tijdens operatie Market Garden. Uiteraard is er ook aandacht voor de rol en betekenis van de brigadecommandant, Major-General Sosabowski. Na de presentatie is er ruimte voor vragen en discussie. We sluiten af met een borrel.

De keynote-spreker voor deze avond is dr. Florian Huiskamp. Florian is historicus en werkt sinds 2002 als officier bij de Koninklijke Landmacht. Naast zijn werkzaamheden bij het Ministerie van Defensie schreef hij als buitenpromovendus aan de RU Groningen een proefschrift over de Poolse bijdrage aan de bevrijding van West-Europa. In 2015 promoveerde hij op dit onderwerp.

Programma:

Inleiding (15 minuten – Erik Jellema)
Het plan Market Garden.
Samenstelling van de 1st (Polish) Independent Parachute Brigade.
De rol van de brigade in dit plan.

Het ontstaan van de brigade (20 minuten)
Hoe kwamen de Polen in Engeland terecht?
Verblijf in Engeland.
De totstandkoming van een inzetbare eenheid.
Het leiderschap van Stanislaw Sosabowski.
De voorbereiding vanaf juni tot de inzet in september.
De besluitvorming n.a.v. de opdracht van 1st Allied Airborne Corps.

De uitvoering van operatie Market Garden (20 minuten )
De inzet van de Poolse zware middelen ten noorden van de Rijn.
Het uitstel van de luchtlanding op 19 sept en de inzet op 21 sept.
De Duitse reactie.De Poolse operaties in Driel (20 minuten)
De besluitvorming als gevolg van de gewijzigde omstandigheden.
De pogingen om de Rijn over te steken.
De link-up met XXX Corps.
De Valburg-conferentie.
De betekenis van de Poolse acties in de perimeter ten noorden van de Rijn

Pauze (15 minuten)

Vragen en discussie (30 minuten)

Aanmelden


Leden kunnen gratis deelnemen door in te loggen op de website en zich aan te melden. Dit kan via de vermelding van de activiteit in de agenda.

Voor Niet-Leden wordt 5 euro in rekening gebracht. Opgave door het sturen van een mail naar het contactadres wat onderaan elke webpagina staat en het overmaken van 5 euro per deelnemer naar rekeningnummer IBAN: NL33INGB0005 113 751 t.n.v. “Vrienden van het Airborne Museum te Oosterbeek” onder vermelding van “Thema Avond 19 oktober”.


Bron: The Digital Monument

Het nieuwe magazine is verstuurd en kan elk moment op de deurmat vallen.