‘De doorstart van de VVAM’

De verschillende sprekers in de Algemene Leden Vergadering maakten gebruik van een presentatie om de respectievelijke verhalen te ondersteunen. De presentatie is in Adobe pdf format omgezet en nogmaals na te lezen in dit artikel.

(Het pdf artikel is alleen zichtbaar voor leden na het inloggen)

Presentatie in pdf format:

ALV_VVAM_2_dec

 

Zaterdag 11 november organiseerde de Vereniging voor de eerste maal een Airborne Day in de Concertzaal in Oosterbeek.

Vijftien leden van de vereniging toonden unieke stukken uit hun collectie en gaven daarbij uitleg. Hierbij waren onder andere stands met droppingsmateriaal, sabotage materiaal, voedselblikken gebruikt door de para’s, de Airborne Genie, diverse radio’s en natuurlijk ook de bekende boekenstand van de vereniging. Ook de Parachute Club Holland en het Militair Historisch Platform Ede waren met een stand aanwezig. Enkele leden boden materiaal ter ruiling of te koop aan waar ruim gebruik van gemaakt werd. In de koffiekamer van de concertzaal verzamelden zich groepjes die gegevens over de Slag om Arnhem uitwisselden. Het was een zeer geslaagde dag die we zo mogelijk in 2018 herhalen.