Beste VVAM-leden,

We hebben lang gehoopt dat we op 8 mei de KOSB fietstour konden laten doorgaan maar helaas
moeten we nu toch de knoop doorhakken en de tour uitstellen. De huidige corona-maatregelen laten
het nog niet toe om in een dergelijk groepsverband iets te ondernemen. We moeten echt iets verder
zijn in het ‘stappenplan’ van het kabinet om dit mogelijk te maken.

Zodra we zekerheid hebben presenteren we een nieuwe datum. Om niet teveel te speculeren
wachten we even af hoe het corona-beleid zich de komende weken ontwikkelt. Hiermee hopen we te
voorkomen dat we wederom moeten uitstellen.

Ondertussen zijn de voorbereidingen op de achtergrond in volle gang. Het belooft een boeiende tour
te worden waarbij we een aantal tot nu toe onderbelichte bespreekpunten en onderwerpen zullen
aandoen.

We houden jullie op de hoogte.

Namens de activiteitencommissie,
Joey Post.