VVAM Nieuwsbrief 1 – 1980

“NIEUWS-BRIEF” NR.1 November 1980

Allereerst hartelijk dank voor het geduld wat U heeft kunnen opbrengen om ons toch een warm hart te blijven toedragen, zonder dat U maar enig teken van leven van Uw Vereniging vernam, maar neemt U van ons aan dat alle begin moeilijk is en dat de tijd vliegt.

Maar hoe dan ook hier is onze eerste ” Nieuwsbrief “,

Met deze ” Nieuwsbrieven ” willen wij U voorlopig op de hoogte houden van het wel en wee van onze Vereniging en natuurlijk ook van het Airborne Museum.

Ledenaantal.

Met U meegerekend heeft onze Vereniging thans 192 leden, waarvan ongeveer de helft afkomstig is uit Engeland en Amerika.

Museumbezoekers.

Wij zijn verheugd U te kunnen melden dat het Airborne Museum, hetwelk toch ook een beetje ons museum is, zich in een grote belangstelling mag verheugen, hetgeen U zult kunnen afleiden uit het aantal van 68614 bezoekers dat tot en met 31 oktober j.l. de voordeur passeerde.                                          /

Aanwinsten in het Museum.

Ook wat betreft het verkrijgen van aanwinsten heeft ons museum niet te klagen over gebrek aan belangstelling. Sedert begin september werden de navolgende aanwinsten, en daarbij mag gerust van enige zeer spectaculaire gesproken worden, door het be­stuur ontvangen.

Het uniform van Squadron leader R.F.S.Cleaver DSO,DFC,RMWO, commandant van het nr. 570 Squadron RAF, hetwelk met Stirlings gedurende de Slag om Arnhem dagelijks vluchten naar Arnhem uitvoerde.

Deze vlieger van de Royal Air Force werd voor zijn moedige daden tijdens deze hero­ïsche dagen door H.M.Koningin Wilhelmina benoemd tot Ridder der Militaire Willemsorde 4e klasse, omdat hij ondanks het feit dat hij eerst op 12 september 1944 werd belast met het commando over zijn squadron en slechts 5 vluchten met een Stirling had ge­maakt op 17 september naar Arnhem vloog met een Horsa zweefvliegtuig op sleep, terwijl hij vervolgens op 19, 21 en 23 september bevoorradingsdroppings nabij Arnhem uitvoerde, waarbij op de laatste dag zijn vliegtuig in brand werd geschoten zodat het neerstortte. Gelukkigerwijze wist hij deze crash te overleven en zag hij kans via Brussel naar Engeland te ontsnappen alwaar hij op 25 september terugkeerde om het bevel over zijn squadron weer op zich te nemen.

Deze historische vluchten staan vermeld op de bladzijde van zijn logboek, waarvan een fotocopy door zijn echtgenote aan het museum werd geschonken.

Het authentieke met de hand geschreven oorlogsdagboek van Lieutenant Colonel R.Peyton Reid DSO, die tijdens de Slag om Arnhem het 7e (Galloway) Battalion The Kings Own Scottish Borderers commandeerde,werd door zijn weduwe, Mrs Nan Peyton Reid aan het museum geschonken.

Ook ontving het museum haar eerste ” medalset ” van een Arnhemveteraan, die bij velen geen onbekende zal zijn. George Gatland,Regimental Sergeant Major van het 11e Battalion The Parachute Regiment, die als Company Sergeant Major deelnam aan de gevechten in september 1944 schonk op 21 september, na afloop van de herdenking, zijn zoals hij zelf memoreerde ” met bloed zweet en tranen ” verdiende medailles aan het museum om aldaar voor eeuwig gekoesterd te worden.

De bibliotheek van het museum werd door een omvangrijke schenking ook flink uitgebreid, terwijl er voorts nog vele kleine stukken aan de collectie werden toegevoegd, die allen staan geëxposeerd in de aanwinstenvitrine in de grote zaal.

Tentoonstelling ” VETERANEN VAN NU “,

Vanaf zaterdag 29 november a.s. wordt in het Airborne Museum in samenwerking met Photo Aviation Service door middel van een fototentoonstelling de aandacht ge­vraagd voor heden ten dage nog in Europa vliegende en tot monument geworden, historische vliegtuigen van tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog.

” Veteranen van Nu ” bestaat uit ongeveer 60 zwart/wit en kleurenfoto’s als­mede een aantal zogenoemde diaboxen, een soort verlichte maxi dia’s van dé navolgende vliegtuigen: Boeing B 17, North American B 25 “Mitchell”, Douglas

– A 26 “Invader”, North American T-6 “Harvard”, Douglas DC-3″Dakota”, Avro Lancaster, Supermarine Spitfire, Hawker Hurricane, De Havilland”Tiger Moth” Fairey “Firefly” en de Junker Ju 52.

Deze tentoonstelling die tot 25 januari 1981 duurt is voor U als Vriend van het Airborne Museum op vertoon van Uw jaarkaart uiteraard gratis toegankelijk.

Algemene Ledenvergadering.

Het voorlopig bestuur is voornemens een 1e Algemene Ledenvergadering te be­leggen eind januari 1981. Deze vergadering zal vergezeld gaan van het ver­tonen van een korte authentieke film omtrent de landingen in september 1944. De voorkeur van het voorlopig bestuur gaat uit naar het Airborne Museum als locatie voor deze vergadering, doch in verband met de beperkte ruimte is het noodzakelijk om tijdig te weten of U voornemens bent om deze vergadering te bezoeken. Wij zouden het daarom op prijs stellen middels aangehechte strook van U te vernemen of wij in principe op Uw komst mogen rekenen. Mogen wij U vragen de strook voor 5 januari 1981 af te geven of op te zenden aan het secretariaat Airborne Museum Hartenstein Utrechtseweg 232 te Oosterbeek?

Contributiebetaling 1981.

Voor wat betreft de betaling van Uw contributie voor het jaar 1981 verzoeken wij U af te wachten tot U van de penningmeester een acceptgirokaart hebt ont­vangen.

Download nieuwsbrief

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.