Het lidmaatschap van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum (VVAM) te Oosterbeek betekent dat u het Airborne Museum actief ondersteunt

De Vereniging Vrienden van het Airborne Museum kent individuele leden en gezinsleden. Voor het individuele lidmaatschap geldt een minimum contributie van € 25,00 per kalenderjaar. Voor het gezinslidmaatschap geldt een minimum contributie van € 35,00 per kalenderjaar.

Het lidmaatschap is telkens geldig gedurende een kalenderjaar. Nadat onze ledenadministratie uw contributie heeft ontvangen, krijgt u het Airborne Magazine per post toegestuurd. In de maand november ontvangen alle leden een brief met daarin de uitnodiging de contributie voor het volgende jaar te betalen. Het is voor bestaande leden ook mogelijk de contributie te betalen door middel van automatische incasso.

Aanmelding voor het lidmaatschap voor 1 oktober betekent dat men nog in dat kalenderjaar lid is geworden. Indien voorradig zullen de tot dat moment verschenen Airborne Magazines worden toegezonden.

Aanmelding voor het lidmaatschap na 1 oktober betekent dat men als lid zal worden ingeschreven vanaf 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar.
U kunt lid worden door onder aan deze pagina een keuze te maken voor een individueel lidmaatschap of een gezinslidmaatschap (geldt ook voor partner en kinderen) of door het aanmeldformulier te downloaden, in te vullen en per post op te sturen.

Wat biedt de VVAM u?

  • Gratis toegang tot het museum, na bewijsvoering wordt uw geld teruggestort.

  • Drie maal per jaar het Airborne Magazine met artikelen die betrekking hebben op de Slag om Arnhem alsmede een ministory over de slag of een daaraan gerelateerd onderwerp.

  • Gratis toegang tot bijeenkomsten over de Slag om Arnhem.

  • Korting op excursies en enkele battlefield tours.