De Vereniging Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek ondersteunt sinds 1980 het Airborne Museum ‘Hartenstein’

De Vrienden vormen een actieve vereniging, welke zich ook inzet voor het behoud van historische locaties en monumenten in het gebied waar de Slag om Arnhem plaatsvond.

We geven drie maal per jaar een Airborne Magazine uit. Hierin staan actualiteiten met betrekking tot de Vereniging en het museum, maar ook artikelen over de (historie van de) Slag om Arnhem. Dit laatste komt met name tot uitdrukking in de vaste bijlage, welke, onder de noemer Ministory, een relevant geschiedkundig aspect behandelt (minimaal vier pagina’s A4).

De Vereniging organiseert voor leden regelmatig evenementen, zoals excursies, themadagen en lezingen. De excursies hebben een vorm van battlefield tours naar gebieden welke van historische betekenis zijn voor de gebeurtenissen in september 1944. Tijdens de themadagen en lezingen komen allerlei aspecten van Market Garden uitgebreid aan de orde. Dikwijls wordt dit geïllustreerd met foto- en filmmateriaal uit die periode.

De Vereniging heeft drie doelstellingen:

  • Belangstelling wekken voor het Airborne Museum

  • Steun en bijstand verlenen aan het museum (ook financieel)

  • Kennis bevorderen van de gebeurtenissen rond de operatie Market Garden (september 1944)

Feiten & Cijfers