Het NIOD (Instituut voor Oorlogs-, Holocaust, en Genocidestudies) lanceert een landelijke campagne waarin de 100 meest aansprekende foto’s uit de Tweede Wereldoorlog worden gekozen.

Dit project wordt vanuit het programma Gelderland Herdenkt van de provincie Gelderland ondersteund en uitgevoerd. Er zijn al tientallen mooie foto’s binnengekomen, maar we zijn nog steeds op zoek naar bijzonder materiaal uit Gelderland. Daarom wil ik u vragen of er binnen uw vereniging, museum of archief nog geschikt fotomateriaal aanwezig is voor dit bijzondere project. Het gaat vooral om foto’s die een onbekend aspect van de oorlog in Gelderland belichten, het liefst vanuit burgerlijk perspectief. Maar het mogen ook bekendere, ‘iconische’ foto’s zijn. Misschien ziet u uw ingestuurde foto dan wel terug in de landelijke selectie die onder andere in de Tweede Kamer te zien zal zijn!

Meer informatie vindt u op https://www.gelderlandherdenkt.nl/wo2in100fotos/. Op deze pagina is er de mogelijkheid om de foto’s digitaal in te dienen. Daarnaast zijn er in enkele bibliotheken in Gelderland inleverpunten waar foto’s ingescand kunnen worden. De foto’s kunnen tot uiterlijk 31 december 2019 ingestuurd worden, waarna op 15 januari 2020 de selectie van 50 foto’s wordt bepaald.

We hopen op een mooie opbrengst!

Op zoek naar informatie werd een stuk film van het IWM gevonden, veel beelden die we al kennen als foto maar overall een mooie weergave.

De proefdruk is gereed en de redactie heeft er weer een schitterend nummer van gemaakt.

INHOUDSOPGAVE

3. Museumnieuws – Verbouwing Airborne Museum Hartenstein
4. Verenigingsnieuws – Agenda ALV 2020 / lezing ‘The Lost Company’
5. Mededelingen – Veranderingen in 2020
6. Conflictarcheologie – Duits hoofdkwartier in Villa Heselbergh
12. Thema – 1st Airborne Reconnaissance Squadron
22. Ministory 132 – 3rd Parachute Battalion op de Falklands en in Arnhem
29. Bits and pieces – De Royal Enfield 125-motor van het Airborne Museum
32. Achtergrond – Verborgen Market Garden-schatten van Erfgoedcentrum Rozet
35. Programma

 

Na het mislukken van operatie Market Garden was een groep Britse militairen achtergebleven in vijandelijk gebied. Operatie Pegasus had tot doel deze bij Arnhem ondergedoken paratroepers terug te halen. Het Nederlandse verzet hielp hierbij.
 
Op 18 november 1944, vond operatie Pegasus II plaats. De onderneming liep uit op een totale mislukking. Bijna alle deelnemende Britse militairen raakten in krijgsgevangenschap. Diverse Nederlandse verzetsmensen die op deze 18e november eveneens probeerden weg te komen, werden na hun arrestatie gefusilleerd.

Lees meer

Opvallende aanbieding op Marktplaat: museale panelen van het Airborne Museum!

Marktplaats advertentie LINK

 

Het document “38 Group operation order no 526 for Operation Market” is toegevoegd op het publieke deel van de website. Het bestand Lees meer

Via de website werden een aantal publicaties van de vereniging aangeboden. In de jaren is het aantal titels afgenomen. De resterende titels zijn ondergebracht in de ruime ‘Arnhem’ collectie van Meijer & Siegers in Oosterbeek. Lees meer

Het NIOD (Instituut voor Oorlogs-, Holocaust, en Genocidestudies) lanceert een landelijke campagne waarin de 100 meest aansprekende foto’s uit de Tweede Wereldoorlog worden gekozen.

In de huidige samenleving, die steeds meer op visualisering is gericht, spreken foto’s sterk tot de verbeelding. Nu de periode van oorlog en bezetting steeds verder van ons af is komen te staan, en er nog maar weinigen zijn die uit eerste hand over deze periode kunnen vertellen, zijn het vooral de beelden die het verleden zichtbaar en voorstelbaar maken. Samen met het publiek gaan we op zoek naar de 100 meest aansprekende WO2-foto’s.

Gelderland Herdenkt coördineert de provinciale campagne in Gelderland. Deze wordt officieel afgetrapt door de Commissaris van de Koning, de heer J. Berends, op woensdag 13 november 2019 in Arnhem. U bent van harte welkom bij deze bijeenkomst!

 

Datum: 13 november 2019
Locatie: Grand café Arnhems Meisje, Broerenstraat 41, 6811 EB Arnhem

 

Graag aanmelden middels een e-mail naar: gelderlandherdenkt@gelderland.nl
Voor vragen kunt u terecht bij Arina Rengelink, 06-27087383

 

Programma

12.30 – 12.45   Inloop
12.45 – 13.00    Opening door Robert Duzijn. Toelichting op het project WO2 in 100 foto’s
13.00 – 13.15   Commissaris van de Koning, de heer J. Berends, brengt de eerste foto in
13.15 – 13.35   René Kok, NIOD, geeft toelichting op een aantal Gelderse foto’s
13.35 – 13.45   Presentatie www.gelderlandherdenkt.nl, landingspagina foto’s Gelderland
13.45    Afsluiting, gelegenheid tot vragen stellen en napraten.

 

Vanaf 26 oktober t/m 17 december bestaat de unieke mogelijkheid om in De Smederij, de “Kist van Mariendaal” te zien. Tevens wordt op dinsdagavond 3 december 2019 om 20.00 uur, een lezing gehouden over de historische achtergrond van deze inmiddels bekende kist.

Het is 14 juni 2016. Bij Landgoed Mariëndaal zijn werknemers bezig met het herstellen van het metselwerk van de duiker die de Klingelbeek onder de Spoorlaan voert. Plotseling wordt achter de keermuur een kist zichtbaar. Het werk wordt stilgelegd en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) komt ter plekke. Niet voor niets. De kist blijkt vol te zitten met explosief materiaal. Maar waar komt dat vandaan?

Het materiaal in de kist blijken Britse explosieven te zijn. Op de explosieven ligt een Amerikaanse ploertendoder. In de kist zit een briefje met inhoudsopgave in het Nederlands. De kist zelf is door de Duitsers gebruikt, maar van Belgische origine.

Onderzoek

Er wordt een onderzoek opgestart naar de herkomst van de kist. Vele kandidaten komen in beeld die als mogelijke ‘eigenaar’ de kist kunnen hebben verborgen: Het Nederlandse verzet, een geallieerde geheime dienst, een Duitse geheime dienst, gewoon als afval weggewerkt, een opstandige beweging uit de periode na de Tweede Wereldoorlog of een NATO Stay Behind organisatie.

Op basis van verschillende aanwijzingen kan uiteindelijk worden vastgesteld waarom en door wie de kist ooit verborgen is.

De volledige informatie over de kist en het onderzoek is terug te vinden in het zeer uitgebreide en lezenswaardige rapport van BAAC Archeologie en Bouwhistorie: “Ist es noch so gut versteckt…”. Het rapport is geschreven door J.F. van der Weerden en M. van Willigen. Het is te bestellen bij SPA uitgevers (BAAC rapport V-16.0339).

Tentoonstelling

De kist en de restanten van de inhoud zijn in bruikleen gegeven door het archeologisch depot van de gemeente Arnhem. Dankzij deze medewerking is de kist te zien in de Smederij in Ede vanaf 26 oktober t/m 17 december.

De Smederij is hiervoor elke dinsdagmiddag geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Ook op de laatste zaterdagmiddag van de maand (26 oktober en 30 november) is de Smederij geopend, dan van 13.00 tot 17.00 uur. Daarnaast kan altijd een afspraak worden gemaakt.

De Smederij is te vinden op het voormalige kazerneterrein, Verbindelaarsweg 100, 6711 VD te Ede. Voor de route zie ook http://www.platformmhe.nl/DeSmederij.php

Lezing

Op dinsdagavond 3 december zal er in de Smederij een lezing gehouden worden over de kist. Hierbij wordt de vondst van de kist in het grotere verband geplaatst van het Europa in en net na de Tweede Wereldoorlog, de dreiging van de Sovjet Unie en de verschillende voorbereidingen die getroffen werden voor een eventuele nieuwe bezetting. De lezing vangt aan om 20.00 uur en is gratis bij te wonen.

Thema-avond Geheim Agenten op de Veluwe in Akoesticum

Het verhaal van de kist en de lezing op 3 december sluiten naadloos aan bij de thema-avond over geheim agenten op de Veluwe, welke op 15 november in Akoesticum wordt georganiseerd. Deze avond vangt aan om 19.00 uur. Voor meer informatie hierover zie www.akoesticum.org of mail met info@akoesticum.org.

Op deze avond zal een replica van de kist te zien zijn. Voor de echte kist zult u een bezoek moeten brengen aan De Smederij.

Dit document is gevonden op het internet en werd gedeeld met de webredactie:

Anthony_Windels_Operatie_Market_Garden_en_de_weergave_in_de_historische_speelfim_A_bridge_too_far_s