De redactie heeft een handleiding voor auteurs gepubliceerd. Mocht u willen bijdragen aan het Airborne Magazine dan kunt u in de handleiding richtlijnen vinden voor het schrijven en aanleveren van een tekst. Mocht u nog nadere informatie willen, neem contact op met de redactie via deze link.


Hartelijk dank voor uw interesse in Airborne Magazine, een uitgave van de Verenging Vrienden van het Airbornemuseum. Het blad verschijnt drie keer per jaar in een oplage van XXXX. De Vereniging Vrienden is een non-profitorganisatie met beperkte middelen. Om die reden kunnen vooralsnog helaas geen vergoedingen worden uitgekeerd voor bijdragen aan het tijdschrift. Daar staat tegenover dat het ledenbestand bestaat uit lezers die nauw betrokken zijn bij de activiteiten van onze organisatie. U schrijft dus voor een gepassioneerd publiek met een bovengemiddelde interesse in de krijgsgeschiedenis van Oost-Nederland in 1944.

Contact

 • Vereniging Vrienden van het Airbornemuseum: www.vriendenairbornemuseum.nl
 • Redactie Airborne Magazine: Alexander Heusschen | magazine@vriendenairbornemuseum.nl | 06-527 695 36.
 • Auteurs: graag uw voor- en achternaam opgeven bij de redactie, inclusief telefoonnummer en e-mailadres.

Deadlines

 • Uitgave 19: publicatie XX november 2020                                             Aanleveren kopij op XX oktober 2020
 • Uitgave 20: publicatie XX april 2021                                                       Aanleveren kopij op XX maart 2021
 • Uitgave 21: publicatie XX augustus 2021 (bewaarnummer)               Aanleveren kopij op XX juli 2021
 • Uitgave 22: publicatie XX november 2021                                             Aanleveren kopij op XX oktober 2021

Tekst

 1. Platte tekst, zonder opmaak of opsommingstekens, bij voorkeur gecodeerd (zie de codelijst onderaan).
 2. Lettertype Calibri 11.
 3. Indeling: titel – [ondertitel] – hoofdtekst – tussenkop – hoofdtekst – auteur – [bronnen].
 4. Auteursnaam: [titel/rang/etc.] voornaam, achternaam [titel/onderscheiding/etc.].

Eén pagina in het magazine is ongeveer 400-450 woorden met één of twee kleinere afbeeldingen.

Afbeeldingen

 1. Gebruik van afbeeldingen met auteursrecht is vooraf met de rechthebbende én de redactie afgestemd.
 2. Een zo hoog mogelijke resolutie (min. 300 dpi), in een zo groot mogelijk bestandsformaat.
 3. De naam van de abeelding komt volledig overeen met de plaatsaanduiding in de platte tekst.

Aanduidingen, afkortingen, cijfers

 • Militaire rangen en functies in de oorspronkelijke taal en met hoofdletter. Dus bijvoorbeeld: Lieutenant-Colonel Brown / Lt.-Col. Brown of Obergefreiter Schmitt / OGefr. Schmitt.
 • Militaire eenheden in de oorspronkelijke taal. Dus bijvoorbeeld: 1st Airborne Division / 1 Border / A Company / Kampfgruppe Krafft / 21. SS-Panzergrenadier Regiment.
 • Afkortingen graag zoveel mogelijk vermijden.
 • Cijfers onder 21 worden voluit geschreven, tenzij verwerkt in een naam of aanduiding.
 • Overige: zie het ‘Groene Boekje’ of www.taaladvies.net.

Codelijst

@A Rubriek: @ASlagveldarcheologie [voorbeeld van toepassing]
@B Titel: @BDuitse loopgraven op Mariëndaal [voorbeeld van toepassing]
@C Introductietekst
@D Hoofdtekst (lopende tekst)
@Dc Author credit
@E Tussenkop
@F Fotobijschrift
@Fdc Foto credit
@G Citaat
@I Ondertitel
Vet: Deze zin wordt vet [voorbeeld van toepassing]
Cursief: Deze zin wordt cursief [voorbeeld van toepassing]