Nederlands
English

Welkom bij Vereniging vrienden v/h Airborne Museum

Header 01

Social Evening 2015

Op vrijdagavond 20 februari 2015 heeft de VVAM haar jaarlijkse Social Evening in het Airborne Museum gehouden. Er werd een gevarieerd programma aangeboden.

Marieke Helsen, de conservator van het Museum, gaf in het archief een uitlag over diverse aanwinsten. Enkele belangstellenden merkten op dat het merendeel van de huidige aanwinsten meer betrekking hadden op het burger leven dan de militaire kant van het museum. Zeventig jaar na de Slag is dat niet zo verwonderlijk. De meeste veteranen zijn overleden en wat er aan materiaal nog aanwezig is komt mede door sites als Marktplaats en E-bay vaak in particuliere verzamelingen terecht.

Roland Boekhorst, de behoudsmedewerker van het Museum, liet ons een kijkje achter de schermen van het depot nemen. Normaal is het depot gesloten voor bezoekers.

Robert Voskuil had een uitgebreide presentatie over luchtfotografie. Bezoekers konden zelf ervaren hoe het was om stereo-foto’s te bekijken. Voor sommigen een nieuwe ervaring waarbij enkele bezoekers leerden dat je stereo-foto’s toch echt met twee ogen moet bekijken om een stereo-effect te krijgen.

In de Grote Zaal was het unieke fotoarchief van commando Ton Italiaander met meer dan 800 foto’s van de Nederlandse commando-eenheid in Engeland te bekijken. Korporaal Itailaander was in 1944 ondermeer betrokken bij de gevechten in Oosterbeek en Zeeland 
Okko Luursema was als altijd met de boekendienst aanwezig.
Uit de nalatenschap van ons overleden lid Roosen waren “Arnhem” boeken gratis of tegen een geringe prijs te verkrijgen. Met de opbrengst werden de kosten voor het ophalen gedekt. Deze boeken waren door de familie ter beschikking gesteld voor leden van de VVAM. Daarvoor onze dank.

Wil Rieken en Willy Keus verzorgden weer de inwendige mens met koffie, thee en andere consumpties.

Enkele leden schreven in voor de komende excursies. Deze beginnen al aardig vol te lopen. Ook gaven twee introducés zich op als nieuw lid.

Diverse medewerkers van het Museum waren aanwezig en gaven blijk van hun interesse in de VVAM en verleenden waar nodig hand-en-span diensten.

Al met al een geslaagde avond met ruim 30 bezoekers. Door de heersende griep moesten helaas enkele bestuursleden en anderen verstek laten gaan. We wensen ze beterschap.

De staf en medewerkers van “ons” Airborne Museum en vrijwilligers van de VVAM: bedankt voor de medewerking en tot de volgende keer.