Nederlands
English

Welkom bij Vereniging vrienden v/h Airborne Museum

Header 01

Britse weekend van de VVAM

door Gerard Gijsbertsen

Van vrijdag 26 t/m zondag 28 juni 2015 waren zo’n 30 Britse leden van de VVAM in Nederland. Iedere twee jaar wordt er door de VVAM-vertegenwoordiger in de UK, Niall Cherry, voor deze leden het zogenaamde UK-weekend georganiseerd.


Vrijdag: BIDKL

Het eerste programma-onderdeel was al direct heel bijzonder. Op vrijdagmiddag werd een bezoek gebracht aan de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) in Soesterberg. Luitenant Geert Jonker zorgde voor een gastvrij onthaal, en een zeer bevlogen en bewogen verhaal. Het bezoek liet zien dat voor velen de oorlog nog nooit voorbij is. De medewerkers van de BIDKL doen alles wat in hun vermogen ligt (en daarbij gaan ze heel creatief en vasthoudend te werk!) om onbekende slachtoffers weer hun naam terug te geven, en om aan de knagende onzekerheid bij de nabestaanden over de laatste rustplaats van hun broer, vader, oom terug een einde te maken.

Zaterdag: 10th Parachute Battalion

Zaterdag stond in het teken van het 10th Parachute Battalion. Onder leiding van de expert in deze, Martin Peters, werden de verschillende plaatsen bezocht waar dit bataljon gestreden heeft. Soms nauwelijks nog voor te stellen, maar soms ook zijn de sporen na al die tijd nog duidelijk te herkennen. De dag begon bij de Leeren Doedel. Marcel Anker had er voor gezorgd dat de groep het terrein van het pompstation op mocht, de plaats waar de A-compagnie zich had ingegraven.

Te voet werd vervolgens over het terrein van de Johannahoeve en nu Papendal de tocht voortgezet richting Oosterbeek. Door het bekende tunneltje, door de bossen tussen Wolfheze en Oosterbeek tot aan de Koude Herberg (nu Oude Herberg).

Onderweg werden veel onbekende feiten opgehaald, en bijzondere plaatsen toegelicht. Onder andere het verhaal en de juiste plek van het optreden van Captain Queripel (postuum onderscheiden met het Victoria Cross, de hoogste Britse militaire onderscheiding) sprak tot de verbeelding.

Zondag: 21st Independent Parachute Company

Het verhaal van de 21st Independent Parachute Company werd verteld door Peter Gijbels, de schrijver van het boek “Leading the way to Arnhem”. Met oude WO-2 voertuigen werden de verschillende door deze eenheid gemarkeerde landingsterreinen bezocht en het terrein rond de Ommershof. Te voet werden tenslotte de laatste locaties bekeken, waar de restanten van deze trotse eenheid gevochten hebben.

Alles met elkaar was het opnieuw een geslaagd weekend, waar naast de inzet van verschillende vrijwilligers ook het mooie weer zeker aan bijgedragen heeft.