Nederlands
English

Welkom bij Vereniging vrienden v/h Airborne Museum

Header 01

Verslag van de Najaars-themabijeenkomst
van de VVAM op 15 november 2014

De najaarsbijeenkomst van de Vereniging Vrienden v/h Airborne Museum vond dit jaar plaats op zaterdagmiddag 15 november 2014 in de Concertzaal te Oosterbeek. Het was dit keer geen lezing zoals we dat al jaren gewend zijn, maar een themabijeenkomst met meerdere sprekers en een groepsinterview.

De 70ste herdenking van de slag lag al weer achter ons, de veteranen stonden in september opnieuw in het middelpunt en hun gevallen vrienden zijn herdacht. De veteranen zullen in de komende tijd ons voorgoed gaan verlaten, maar de kinderen van de slag blijven nog een tijdje onder ons. Daarom was het goed het thema van de tentoonstelling in het Airborne Museum “Van huis en haard” ook binnen de VVAM nog eens dichtbij te brengen. De najaarsbijeenkomst stond dan ook geheel in het teken van het thema van die tentoonstelling: De ervaringen van burgers tijdens en na de slag in Arnhem en omstreken. Als titel kreeg de middag “Ons eigen verhaal”.

Als eerste hebben we die middag kunnen luisteren naar Jan Hovers. Hij plaatste het initiatief “Airborne Memories” en de tentoonstelling “Van huis en haard” in de historische context van de verwerking door degenen die het hebben meegemaakt en het verkrijgen van kennis over en gevoel voor wat er is gebeurd bij de volgende generaties. Deze moeten het hebben van wat er aan hen wordt doorgegeven in de verhalen en in de musea. Waarbij niet onvermeld bleef dat de verhalen van de burgers van toen ook letterlijk het Airborne Museum worden binnengehaald door middel van “de stoel”.

Tony Sheldon heeft in een presentatie uiteengezet wat hij heeft ervaren tijdens het interviewen van burgers voor zijn boek “De verschrikking van de nacht, ooggetuigen van de Slag om Arnhem”. Hij gaf blijk dat hij elke keer onder de indruk raakte van de ontberingen en het doorzettingsvermogen van degenen die hij heeft geïnterviewd. In totaal tien jaar heeft Tony aan het boek gewerkt dat in januari 2015 zal verschijnen.

Het is begrijpelijk dat de aandacht van de VVAM zich vaak vooral richt op datgene wat in Arnhem en Oosterbeek heeft plaatsgevonden. Het is echter van belang de gebeurtenissen in die plaatsen in verband te zien met wat zich in de nabije en verdere omgeving heeft afgespeeld. Het is daarom dat wij Evert Stunnenberg bijzonder erkentelijk zijn dat hij heeft willen vertellen over zijn ervaringen tijdens de slag in en de evacuatie vanuit de Betuwe in september 1944. Het Exodus comité heeft deze presentatie een extra dimensie gegeven door middel van een kleine tentoonstelling in de zaal die veel belangstelling trok.

Na de pauze was er het groepsinterview. Onder de deskundige leiding van Ben Kolster hebben Wil Rieken, Joop Onnekink, Wil Lamers en Ton Schemkes, die allen de evacuatie hebben meegemaakt, verteld over hun belevenissen in die tijd. Ben heeft hun kunnen laten vertellen over wat het destijds voor hen heeft betekend en over de invloed die het heeft gehad op hun verdere leven. Het was aangrijpend, in de zaal kon je een speld horen vallen.

Het was deze middag voor de dagvoorzitter moeilijk om het tijdschema vast te houden, alle sprekers hadden veel meer tijd nodig om hun verhaal te doen dan was ingepland. Ook hieruit bleek hoe het de moeite waard was aan dit thema een middag te wijden. Dank aan allen die aan deze themabijeenkomst hebben meegewerkt, waaronder het al eerder genoemde Exodus comité. Het Exodus comité en het bestuur van de VVAM hebben de intentie uitgesproken nader te onderzoeken hoe we elkaar verder van dienst kunnen zijn. Dank ook aan Okko Luursema, die ook deze keer met zijn boekenstand aanwezig was.