Nederlands
English

Welkom bij Vereniging vrienden v/h Airborne Museum

Header 01

Nieuwsbrief wordt Airborne Magazine

Met ingang van maart 2014 gaat de bekende Nieuwsbrief van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum over in Airborne Magazine. Na ruim 30 jaar is de Nieuwsbrief toe aan een 'facelift'.

Het Airborne Magazine wordt een blad van 14 pagina's met een kleurenomslag. Het zal 3 x per jaar verschijnen in een Nederlandstalige en een Engelstalige editie. De huidige redactie is uitgebreid met twee leden van de museumstaf, Tessa Jansen, PR medewerker, en de nieuw te benoemen conservator. Hiermee willen wij de band met het museum versterken. Er is gekozen voor een andere ontwerper en een andere drukker die tevens de verpakking en verzending zal verzorgen.

In het eerste nummer, dat in maart verschijnt, leest u onder meer inleidingen van de redactie, de voorzitter van de Vereniging en de directeur van het Airborne Museum. Verder krijgt u informatie over de nieuwe expositie welke in april geopend wordt en over belangrijke aanwinsten in het museum. Ook staat er een artikel in over herinneringen van de vertrekkende conservator Berry de Reus en vindt u het jaaroverzicht 2014. Uiteraard is er een nieuwe Ministory. Deze keer gaat die over de Sinderhoeve bij Renkum. De titel is "Het regende parachutisten rondom de boerderij" en het verhaal werd geschreven door Robert Voskuil.

Alle leden van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum krijgen het eerste nummer van het Airborne Magazine in maart toegezonden.