Nederlands
English

Welkom bij Vereniging vrienden v/h Airborne Museum

Header 01

Battlefield tour Ned. Hervormde kerk in Oosterbeek-Laag

Tijdens deze Battlefield tour geven we aandacht het aandeel van het 1st Light Regiment Royal Artillery met de stellingen rond de N.H. Kerk in Oosterbeek-Laag en de inzet van de Lonsdale Force in het gebied ten noorden en oosten van de kerk.

Aanvang 13.30 uur bij de Concertzaal tegenover de kerk in Oosterbeek-laag. Einde 17.00 uur.

Kosten leden VVAM € 15. Niet leden € 20. (incl documentatiemap en consumptie na afloop) Opgave voor 1 oktober door overmaking van € 15, resp € 20 op IBAN: NL33 INGB 0005 1137 51 t.n.v. Vrienden Airborne Museum te Oosterbeek o.v.v.  BFT 8 oktober.
Uw betaling is tevens de inschrijving. Daar krijgt u verder geen bericht van.