Nederlands
English

Welkom bij Vereniging vrienden v/h Airborne Museum

Header 01

Battlefield tour 14 oktober 2017: Operatie Pegasus 1
Een gevaarlijke tocht door vijandelijk gebied

Na de terugtocht van de 1e Britse Airborne Divisie in de nacht van 25 op 26 september blijven er enkele honderden Britten verborgen in de bossen en dorpen op de Veluwe. Het Edese verzet spoort deze militairen op en helpt ze onder te duiken. Vanuit Engeland worden uniformen en wapens voor hen gedropt. Uiteindelijk vormen zoveel onderduikers in en rondom Ede een te groot risico voor de burger bevolking. Besloten wordt deze militairen weer over de Rijn te brengen. Een gevaarlijke tocht door vijandelijk gebied gaat hieraan vooraf…

De tour begint om 13.00 uur met een ontvangst met koffie bij de Heidebrouwerij.
Dat is boven het Militair-Historisch Informatiepunt Nieuwe Kazernelaan 2, 6711 JC Ede.
Vervolgens geven de gidsen een introductie over de operatie Pegasus 1.
Met oude militaire WO-2 voertuigen gaan we daarna langs diverse locaties van Pegasus 1, waarbij we ook een deel van de Pegasus 1 route zullen lopen. Volgens Britse traditie is er onderweg een thee pauze. De tour wordt afgesloten met een warme maaltijd en eindigt om 19.00 uur.

Het maximum aantal deelnemers is door het gebruik van oude militaire voertuigen beperkt. Als de inschrijving hoog blijkt te zijn, zullen we zien of er nog een extra voertuig bij kan.

De battlefield tour staat onder leiding van gidsen van het Platform Militaire Historie Ede.

De kosten zijn per deelnemer €. 37,50 voor leden van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum. Niet leden betalen € 45,00. Hierbij is inbegrepen: koffie bij ontvangst, rondleiding per militair WO 2 voertuig met wandelingen, warme maaltijd en een speciaal vervaardigde gids met achtergrondinformatie.

Opgave tot 1 oktober via e-mailadres: ruurt.hut@msn.com met vermelding van naam en adres.

Vervolgens dienen de kosten € 37,50 (€45,00) overgemaakt te worden op rekening: IBAN: NL33 INGB 0005 113 751 t.n.v Vrienden vh Airbornemuseum te Oosterbeek onder vermelding van: Battlefield tour Pegasus 1

U krijgt alleen bericht als de tour volgeboekt is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vereniging Vrienden van het Airborne Museum p/a W.Boersma, tel/fax: 0318-639633 of per e-mail: w.boersma@wxs.nl of info@vriendenairbornemuseum.nl

De juiste locatie is te vinden via http://www.platformmhe.nl/informatiepunt.php