Nederlands
English

Welkom bij Vereniging vrienden v/h Airborne Museum

Verslag ALV, Balans en Inkomsten & Uitgaven online
maandag 3 juli 2017

Onder het kopje 'Over de Vereniging' vindt u een verslag van de 38ste ALV van de VVAM van 18 maart 2017. Daarnaast de balans over de jaren 2014-2016 en een Inkomsten & Uitgavenoverzicht over de jaren 2014-2019.

Bekijk de pagina